Conferinţa despre mediere organizată la Braşov de UNMR-BV – 29.04.2011


Conferința ,,Medierea în societatea românească de azi”

Scopul conferinţei este promovarea instituției medierii, a profesiei de mediator în județul Brașov, județul Covasna și în România, precum și aplicarea unitară a medierii,  în vederea implementării eficiente a acesteia.

   Obiectivele acestei conferințe sunt:

▪ Identificarea rolului și importanței a instituției medierii.

▪ Consolidarea relației de încredere în instituția medierii și între participanții la actul de mediere.

▪ Beneficiile utilizării serviciilor de mediere.

UNMR Filiala Brașov dorește ca acest eveniment să se desfășoare în mod interactiv și propune următoarele teme pentru dezbatere:

1. Activitatea de mediere. Realitati si perspective.

2. Medierea din perspectiva experientei mediatorilor si a reprezentantilor sistemelor sociale.

3. Acordul de mediere. Beneficii si beneficiari.

Agenda provizorie a conferinţei poate fi urmărită pe www.unmrbv.ro/prezentare

Citește în continuare

Proiect de Protocol de colaborare între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE

ALE MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA

 CAP. 1   PARTENERII, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  PROTOCOLULUI

 Art.1 Prezentul protocol se încheie între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România semnatare, care acceptă să colaboreze într-un parteneriat pe baza scopului, principiilor şi obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 2. Scopul

Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a asociaţiilor,  pentru instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în vederea promovării, dezvoltării şi implementării medierii în România, potrivit directivelor europene, Legii nr. 192/2006, Programului de guvernare 2010-2012 cap. 4, Legii nr. 202/2010, noilor coduri de procedură, în vederea soluţionării conflictelor pe cale amiabilă, degrevării instanţelor de numărul mare de dosare şi scăderii cheltuielile aferente, contribuind la reforma în justiţie şi îmbunătăţirea climatului social.

Art. 3. Principiile

Pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului între asociaţii pe termen lung, acestea sunt de acord să respecte următoarele principii:

1. Dorinţă şi capacitate de a participa în mod activ la elaborarea, planificarea şi implementarea acţiunilor.

2. Colaborarea între asociaţii pe baza încrederii în buna intenţia a fiecăreia.

3. Transparenţă, parteneriat şi orientare socială către beneficiarii medierii.

4. Comunicarea deschisă, constructivă şi regulată între asociaţii.

5. Respectul partenerilor, ideilor, angajamentelor şi a cuvântului dat.

6. Loialitate, onestitate, integritate, libertatea de opinie şi exprimare.

7. Egalitate în drepturi şi obligaţii, monitorizarea rezultatelor.

8. Profesionalism şi responsabilitate în implementarea medierii.

9. Altruism şi disponibilitate în participarea sau susţinerea acţiunilor.

 10. Consensul în luarea hotărârilor importante, acceptarea opiniilor majoritare.

 Art. 4. Obiectivele

În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre asociaţii pentru:

–   promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor şi sprijinul reciproc în realizarea unor materiale şi susţinerea unor evenimente privind medierea;

–  formarea profesională continuă a mediatorilor, dezvoltarea unor bune practici care să faciliteze asigurarea calităţii serviciului de mediere;   

–     desfăşurarea medierii în condiţii de respectare a principiilor medierii, legislaţiei şi voinţei părţilor, precum şi normelor europene;

–     consolidarea corpului profesional al mediatorilor din România;

–     organizarea informării gratuite a justiţiabililor la sediul instanţelor;

–   implementarea dispoziţiilor care prevăd informarea despre mediere de către organele judiciare şi altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, asupra avantajelor pe care instituţia medierii le aduce în activitatea judiciară şi îndrumării acestora să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele;

–   îmbunătăţirea legislaţiei naţionale privind medierea şi armonizarea cu cea europeană şi bunele practici pe plan internaţional;

–  relaţionarea cu alte asociaţii profesionale din România şi străinătate;

–   elaborarea, susţinerea şi implementarea unor proiecte cu finanţare externă.

Citește în continuare

Comisia consultativă a asociaţiilor de mediatori trebuie să-şi facă atribuţiile


Fata de ultimele puncte de vedere exprimate in legatura cu activitatea CM, CC SI GRUPULUI DE LUCRU AD-HOC, doresc sa intervin cu cateva observatii si puncte de vedere.

comisia consultativa a asociatiilor trebuie sa fie consultata si sa isi spuna punctul de avedere asupra oricarui act normativ secundar emis de CM, care influienteaza activitatea, cariera, pregatirea, drepturile si interesele mediatorilor.

– in ROF -ul CM trebuie sa existe un capitol care sa stabileasca cateva reguli pentru relationarea CM cu asociatiile si mediatorii, fara a exista imixtiuni in statutele si activitatea interna a asociatiilor. Dar nici acestea nu trebuie sa fie un haos si fara principii clare privind scopul, principalele activitati si relationarea intre ele si cu CM, altfel se adanceste acest haos, divizarea si concurenta neloiala si degeaba vorbim de un corp profesional daca nu il definim si nu il organizam structural la nivel judetean si national, asa cum prevede deocamdata art. 24 din lege. Dupa modificarea legii, poate vom avea alta organizare ca la toate profesiile liberale si nu numai. Nimic nu ne impiedica acum sa facem o astfel de organizare asociativa pornind de la acest articol, prin hotararea asociatiilor existente, care poate apoi fi reglementata prin lege si vom putea fi si noi ca celelalte profesii.

– sunt de acord sa existe un Statut al mediatorului in lege si un Statut al corpului profesional adoptat de asociaţiile mediatorilor din România.

– uitandu-ma la altii ca sa nu ne invartim in cercul confuz promovat de cei care ne conduc, constat niste lucruri clar reglementate la alte profesii:

Citește în continuare

Finalizarea consultării mediatorilor şi asociaţiilor privind organizarea corpului profesional


  Mediator Asofronie Constantin

Mai sunt 4 zile până la încheierea procesului de consultare a asociaţiilor privind organizarea corpului profesional al mediatorilor. Dupa aceasta vot fi elaborate articolele respective şi vor fi date spre analiză Consiliului de mediere, pentru a le include în proiectul de hotărâre de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CM. Acesta este în dezbatere la asociaţii prin reprezentantii din comisia consultativă până la 25 martie, după care se va termina prin publicarea în Monitorul Oficial în cursul lunii aprilie.  

La propunerea făcută în şedinţa comisiei consultative a asociaţiilor de mediatori din data de 24 februarie a.c.  am prezentat pe acest blog şi în două grupuri de discuţii un proiect de reglementare simplă şi concisă a organizării asociaţiilor de mediatori ca la celelalte profesii din România şi U.E. o uniune la nivel naţional şi filiale judeţene: https://mediereagalati.wordpress.com/2011/03/05/proiect-de-organizare-a-corpului-profesional-al-mediatorilor/ . S-au primit răspunsuri de la vreo 7 asociaţii şi trebuie să ţinem cont şi de opinia generală în acelaşi sens manifestată la comisia consultativă de reprezentanţii a 15 asociaţii. Acestea sunt în favoarea acestei variante, urmând a se găsi o reglementare care să se încadreze în prevederile legale în vigoare, respectiv art. 24 din Legea medierii, nr. 192/2006:

„Art. 24. — Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociatii profesionale internaţionale în condiţiile legii.”

Trebuie stabilit ca mediatorii care vor să practice această profesie trebuie să se înscrie în asociaţii într-un anumit termen de la autorizare, modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor judeţene şi uniunea naţională, de pregătit apoi un statut pentru acestea şi de acordat un timp de constituire.  

Vă rugăm să trataţi cu seriozitate această problemă, nu mai putem continua cu lipsa de unitate şi dezorganizarea manifestată de 5 ani în mediere, lucru care a afectat promovarea şi implementarea acesteia în societatea românească. Trebuie să rupem odată cu acest cincinal mediocru şi palid, să constituim cu adevărat un corp profesional şi să ne apărăm drepturile şi interesele cu mai multă forţă şi unitate. Aduc aminte faptul că Ministerul justitiei a pus in dezbatere publică un proiect de statut al Ordinului profesional al personalului auxiliar de pe lângă instanţe, ocupându-se direct de constituirea şi reglementarea acestui corp profesional. De mediatori, ca profesie liberală de interes public trebuie să ne ocupăm noi. Lăsând la o parte orgoliile şi ţinerea cu dinţii de scaunele de şefi ai unor asociaţii minuscule sau inactive şi fără nici o putere, menţinuţi ca să asigure condiţiile de destructurare, inactivitate, ca să nu deranjeze pe cei care lucrează pentru … liniştea noastră (?) că medierea încă nu este cunoscută şi practicată cum trebuie  în România, că ne-am calificat şi autorizat degeaba.

DACĂ VREM CA ACESTE LUCRURI SĂ SE SCHIMBE, TREZIŢI-VĂ MEDIATORI ŞI MERGEŢI, CĂ PUTEŢI ŞI SINGURI, MEDIEREA NU-I A LOR, ESTE A NOASTRĂ A TUTUROR! Aşteptăm opiniile şi punctele de vedere ale asociaţiilor şi mediatorilor pe adresa cc@cmediere.ro, mediatorii@googlesgroup.com si a subsemnatului. Au mai rămas 4 zile!

Extras din Statutul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi


         Mediator Asofronie Constantin, secretar AMG

  O asociaţie profesională este atât de activă şi puternică, după cât de activi şi dornici de treabă sunt mediatorii. Ca să ştie ce pot face şi să progreseze, membrii asociaţiei trebuie să cunoască statutul, drepturile şi obligaţiile lor şi ale organelor de conducere. Mai rămâne să îşi aleagă lideri puternici şi să participe la viaţa organizaţiei profesionale sau asociaţiei, în lupta pentru promovarea  profesiei, dezvoltarea corpului profesional, deschiderea justiţiei şi altor organe cu atribuţii jurisdicţionale către mediere, participarea la activităţi publice de informare, înmulţirea formelor de exercitare a profesiei şi sprijinul între mediatori.

Pentru o mai bună cunoaştere a ceea ce trebuie să facă membrii asociaţiei, organele de conducere şi procedura de alegeri, astăzi redăm un extras din statutul AMG în perspectiva convocării adunării generale de dare de seama şi alegeri şi invităm noii membri ai asociaţiei să păşească alături de noi cu curaj şi convingerea că numai uniţi şi activi putem spune că vom realiza obiectivele asociaţiei şi ale fiecăruia dintre noi. Un om informat despre mediere este un potenţial client, un membru al asociaţiei informat şi voluntar este un motor al asociaţiei. Avem nevoie de mediatori activi şi decişi să-şi construiască destinul într-o asociaţie care poate mult mai mult decât până acum. Depinde de implicarea noastră. 

   Extras din Statutul AMG:

Capitolul al V-lea ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI

 Art. 28 Organele asociaţiei. Organele asociaţiei sunt:    a) adunarea generală;     b) consiliul director;  c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

 Art. 29 Adunarea generală   (1) Adunarea generală este organul de conducere deliberativ, alcătuit din totalitatea membrilor de drept. La adunare pot participa şi ceilalţi membri, fără a avea drept de vot.

    (2) Competenţa adunării generale cuprinde:

    a) definirea liniilor directoare şi strategiilor generale ale asociaţiei, aprobarea planurilor, programelor şi obiectivelor specifice pe termen lung şi scurt, la propunerea consiliului director;

    b) aprobarea raportului anual al consiliului director, bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil, descărcarea de gestiune, raportului cenzorilor sau auditului extern;

    c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

    d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

    e) înfiinţarea de filiale sau sucursale ale asociaţiei;

    f)  modificarea sau completarea actului constitutiv şi a statutului;

    g) asocierea şi fuziunea cu alte asociaţii, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidarea acesteia;

    h) validarea membrilor de onoare şi schimbarea sediului asociaţiei;

    i) sancţionarea membrilor cu excluderea şi eventual, reprimirea în asociaţie a unui membru exclus căruia nu i-a fost aprobată cererea de către consiliul director;

    j) stabilirea taxei de înscriere, modificarea cotizaţiilor, alte măsuri asemănătoare.

   Art. 30 Convocarea adunării generale (1)   Adunarea generală va fi convocată în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, de către preşedintele asociaţiei direct sau prin secretar.

(2)   Adunarea generală extraordinară va fi convocată pe baza deciziei consiliului director sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor asociaţiei cu drept de vot.

(3)   Participanţii la adunarea generală vor fi convocaţi direct pe convocator prin semnătură, sau cu invitaţie scrisă, trimisă prin scrisoare, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data adunării. Membrii pot renunţa la perioada de înştiinţare, pe baza de acord  unanim. Un anunţ privind sesiunea va fi afişat de secretar la sediul asociaţiei.

(4)   Invitaţia la sesiunea adunării generale va specifica ziua, ora, locul şi ordinea de zi a sesiunii şi va include documente referitoare la subiectele importante înscrise pe ordinea de zi.

(5)   Adunarea generală nu va lua decizii privind aspecte care nu sunt incluse pe ordinea de zi. Aceasta poate fi completată sau modificată numai prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

    (3) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent şi general asupra consiliului director şi cenzorilor.  (…)

Citește în continuare

Procedura înregistrării fiscale şi deschiderii unui birou de mediator


 Mediator Constantin Asofronie

După ce mediatorul a primit documentele de autorizare de la Consiliul de mediere trebuie să parcurgă următorii paşi pentru a putea funcţiona cu forma de exercitare a profesiei aprobată:

1. Înregistrarea fiscală, care presupune depunerea la Administraţia financiară a localităţii de domiciliu a următoarelor acte:

– copie după Hotărârea CM de autorizare a formei de exercitare a profesiei, copie după Adeverinţa sau Autorizaţia de mediator emisă de CM – câte un exemplar;

– copie după Actul constitutiv al formei de exercitare a profesiei cu menţiunea „Înregistrat în REFEP la poziţia nr. …..”  şi ştampila CM; 1 ex.

– copie după actul de deţinere a spaţiului în care se va desfăşura activitatea – acelaşi prezentat şi la CM pentru autorizare – contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat; 1 ex.

–  copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate, 1 ex.;  

Declaraţia de înregistrare fiscală 070, 2 ex. originale;

Declaraţie privind venitul estimat 220, 2 ex. originale;   Declaraţiile se pot descărca şi de pe site-ul ANAF: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_220_2008.pdf  şi se depun personal, prin corespondenţă sau prin reprezentant fiscal. 

2. Ridicarea Certificatului de înregistrare fiscală de la Administraţia financiară. Se face numai personal de către titularul înregistrării, în două zile de la depunerea actelor menţionate mai sus.

3. Confecţionarea ştampilei f.e.p. conform modelului şi dimensiunilor din anexele la R.O.F. al Consiliului de mediere.  Se prezintă copie după Autorizaţie şi după CI/BI, preţul fiind până la 100 lei. La pachet cu încă o ştampilă de înregistrare documente intrări/ieşiri poate ajunge la 150 lei şi primeşti cadou 100 cărţi de vizită după modelul ales şi datele furnizate firmei. Se confecţionează în aceeazi zi de la comandă.

4. Comanda / procurarea formularelor cu regim special pentru încasarea onorariului, taxelor sau altor prestaţii (carnet de facturi, chitanţier, jurnal).

5. Confecţionarea Firmei f.e.p. la societăţi specializate pentru confecţii materiale publicitare.

6. Luarea unui Aviz de funcţionare emis de firme/ PFE în domeniul PSI, SV, etc.

7. Realizarea unui Registru de evidenţă a cazurilor de mediere, a unui Registru şi unei Condici de corespondenţă.

 8. Realizarea pe calculator a unor Modele de acte uzuale după cele de pe site-urile, blogurile unor colegi (invitaţii, contracte, acorduri, procese verbale, adrese către instanţe, parchete, poliţie, etc.).  

9. Prezentarea unor copii după actele de funcţionare la administratorul condominiului (blocului, asociaţiei de proprietari, clădirii de birouri, etc.) , dacă imobilul nu este în întregime în proprietatea mediatorului, pentru a fi luat în evidenţă şi stabilirea formei de plată a unor cheltuieli. 

10. Facultativ: ar mai fi necesare înscrierea într-o asociaţie profesională a mediatorilor din judeţ conform art. 24 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator,   participarea la informările gratuite la sediul instanţelor, ş.a.m.d.  

După parcurgerea acestor 10 paşi se poate spune că mediatorului îi mai trebuie doar … clienţi! Pentru aceasta nu este suficientă firma şi relaţiile personale, este bine ca mediatorul să participe la acţiuni de promovare publică cu asociaţia, să-şi facă publicitatea individuală conform Normelor CM privind publicitatea f.e.p. de mediator, să scrie pe internet şi aşa poate să fie căutat şi să practice profesia aleasă. SUCCES!

De ce ar trebui să fac parte mediatorul dintr-o asociație?


 autor: mediator şi formator Daniel Vieru 

De ce ar trebui să accept rolul unui subiect nesemnificativ într-un lanț decizional,  construit pentru autoconservarea grupului de conducere, propriu fiecarei asociatii? De ce, dacă sunt mediator, mi se cere să susțin necondiționat ceea ce stabilesc alții?

   De ce avem nevoie de asociere?
   Medierea este profesie liberală, bazată pe o competență recunoscută legal si în care doar nivelul de expertiză, relațiile, spiritul antreprenorial si contextul social influențează succesul individual. 
   În continuare, voi sublinia două aspecte ce pot fi luate în considerare pentru luarea unei decizii ulterioare favorabile.
  1. Interesul personal vs. interesul asociativ
   Ce diferențiază interesul propriu de cel al grupului la care aderă, mediatorul? Ce oferă individul si ce asteaptă acesta de la asociația care-l reprezinta pe el? Cum se alege asociația? După scoala de formare, dupa proximitatea teritorială, lidership, persoane cheie, sau care sunt criteriile după care se poate alege unde se plăteste o cotizație de membru?
   Sa vedem cateva criterii dupa care ne putem asuma intrarea intr-o asociatie:
a. capacitatea individuală a mediatorilor, în termeni de expertiză,
– resursele proprii disponibile grupului, putere de influență si recunoastere;
– puterea de a cataliza o tendință prin acțiune, intuiție, capacitate de comunicare,    talent;
 – credibilitate si responsabilitate;
 – interes local sau național.
 b. oferta asociației, determinată de viziunea acesteia,
– managementul orientat către obiective concrete, participativ sau nu, resursele în posesie (spații, baze de date);
– relații strategice cu parteneri cheie din lumea medierii (instanțe, agenții, autorități, etc.), acoperire locală, regională sau națională, acces la informații cheie (atenție la asociațiile din jurul membrilor consiliului, sau mai bine zis, atenție la transparența activității consiliului);
– domenii de expertiză oferite (similare mediatorului sau total nepotrivite experienței acestuia);
– putere de influență la nivelul legislativului/executivului;
c. spirit antreprenorial sau beneficii indirecte din efortul  tuturor deoarece nu toți mediatorii înțeleg că este o profesie liberală, iar alții desi dovedesc instinct de business complică principiile medierii. Vestea bună este că e loc pentru toată lumea, iar diferențele dintre mediatori pot armoniza o imagine profesională echilibrată, acoperită de experiențe particulare si generale ale activității socio-economice românesti;
   2.Reprezentativitatea profesiei în relație cu celelalte corpuri profesionale (avocați, notari, executori, etc.). 
   Pe de o parte, exprimarea unitară integrată a intereselor prioritare, iar pe de altă parte protejarea acestora în interacțiunea cu interesele altor profesii, sunt obiective ale reprezentanților legali (membrii consiliului de mediere si ai asociațiilor legal constituite).
   La nivel de județ, chiar si la cel al anumitor localități, există mai multe asociații profesionale care desi, de cele mai multe ori, au aceleasi interese, respectiv cele care susțin rolul unui partener serios pentru autoritățile, comunitatea si media locală, acestea isi dispută propriile orgolii si interese particulare. 
   Cine inițiază o mişcare de coagulare a asociațiilor? Cine cedează din puterea proprie, demonstrând că nesiguranța, naivitatea, teama si orgoliul personal nu pot bloca reprezentarea mediatorilor la nivel național? Se vor putea uita luptele inițiale de acaparare a resurselor, care vor putea fi puse la dispoziția unor obiective generale comune si împărtasite de fiecare asociație și mediator?
   Ca sa nu mai zicem ca fiecărui mediator îi revine bucuria si povara demonstrării calității procedurii medierii în fața autorităților, instanțelor, beneficiarilor, etc.
   Nu în ultimul rând, poate nu ar fi rău ca asociațiile mediatorilor să copieze ceea ce funcționează, ca si activități de lobby, în organismele de reprezentare ale celorlalte profesii (notari, avocați…etc).                        
   Sunt posibile acestea, în condițiile unei divizări împrăştiate a mediatorilor în zeci si zeci de asociații?NU.
   Este timpul ca interesele de grup asociativ să fie coagulate în jurul celor comune tuturor mediatorilor autorizați. Forma e mai puțin importantă, Federația Asociațiilor de Mediere, Federația Organizațiilor cu Practică în Mediere,  sau altă formă unificatoare a diversității asociațiilor, trebuie să se „întâmple” urgent, până când medierea nu devine chiar o miză prea atragătoare pentru politicienii din alte profesii.
   Ca si concluzie, nimic nu se poate realiza daca suntem împărțiți si singuri, iar convingerea că o singură persoană poate realiza ceva măreț pentru toți mediatorii este mai degrabă un mit.

Conferinţa „Medierea- prezent si viitor” Brăila, 20.01.2011


Conferinţa „Medierea- prezent si viitor” Braila, Prefectură, 20.01.2011 

Invitatie

 Centrul de Mediere Braila are placerea de a va invita in data de 20 ianuarie 2011, ora 10.00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului Braila, la Conferinta:  Medierea- prezent si viitor”.

Prin organizarea acestui eveniment, Centrul de Mediere Braila doreste sa ofere tuturor participantilor posibilitatea de a-si dezvolta cunostintele si aptitudinile profesionale, prin schimbul de informatii si bune practici in domeniul medierii.

Conferinta constituie un excelent prilej de dezbatere publica cu privire la mediere, in conditiile punerii in practica a Micii Reforme in justitie.

La lucrarile conferintei sunt invitati sa participe experti din domeniul medierii din tara, magistrati, reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice locale, avocati, notari, juristi, mediatori autorizati, precum si persoane interesate de profesia de mediator.

Speram ca veti fi alaturi de noi pentru a sprijini, consolida si promova medierea ca metoda alternativa de solutionare a conflictelor. In cazul in care nu veti putea participa, vom fi incantati sa comunicam audientei mesajul Dumneavoastra.

Confirmarile de participare se pot face pana la data de 17 ian 2011, pe adresa de email office@mediere-br.ro, sau la numarul de telefon/fax 0239.636.706.

Cu stima,
 Visan Ioana Sabina  Manager Centrul de Mediere Braila
 
Adresa:   Str Scolilor nr. 44, bl. App, sc. 3, parter, Braila
Tel/Fax:  0239.636.706  Mobil:     0749.175.945   Email:     office@mediere-br.ro

Protocoalele încheiate de Asociaţia Mediatorilor Galaţi cu Tribunalul şi Judecătoria Galaţi


Mediator Asofronie Constantin

În retrospectiva anului 2010, la capitolul despre colaborarea cu alte instituţii şi pentru a oferi colegilor din judeţ baza de colaborare cu instanţele ori celor din alte judeţe ca model perfectibil, redăm mai jos aceste protocoale, care au fost iniţiate, concepute şi negociate de subsemnatul, la cel cu judecătoria fiind prezenţi la discuţia finală şi semnare preşedinţii celor 4 asociaţii profesionale ale mediatorilor din judeţ. Acelaşi lucru l-am făcut şi cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi sau Inspectoratul de Poliţie al  judeţului Galaţi, dar în ultimul caz, discuţiile au fost tot reluate pentru actualizare şi semnarea suspendată din cauza celor 3 schimbări suscesive ale conducerii în ultimul an.  Au fost date în studiu protocoale şi la alte intituţii, însă nu prea … s-a insistat şi încă nu sunt finalizate.  Este şi acesta un motiv real, crud, dar care nu poate fi ocolit, când analizăm deschiderea acestora către mediere şi colaborarea cu mediatorii, mai ales că exemplul prost în domeniu pleacă de la centru, unde nu avem asemenea protocoale absolut necesare între Consiliul de mediere şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul de Interne, CSM, UNBR, UNNR, etc.  Totuşi,  noi la nivel judeţean avem ceva, s-a simţit acest lucru, avem cu ce continua ca premise să dezvoltăm ceea ce am făcut în acest an. 

1. Protocolul cu Tribunalul Galaţi:

   

 

 

 

 

 

2. Protocolul cu Judecătoria  Galaţi:

   

Centrul Regional de Mediere şi Arbitraj Galaţi funcţionează pe str. Nae Leonard


  De câteva luni de zile, o parte a mediatorilor autorizaţi membri ai Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, care nu au Birou de mediator, individual sau în asociere cu alţi colegi, îşi desfăşoară activitatea într-un centru de mediere ah-hoc constituit în câteva birouri de pe strada Nae Leonard, nr. 3, bl. C3A, sc.1, ap. 2, parter. Mediatorii respectivi au pus bazele unui Centru Regional de mediere şi arbitraj pentru a presta serviciile respective solicitanţilor din judeţul Galaţi şi nu numai. Acest lucru se datorează relaţionării rodnice a mediatorului Asofronie Constantin cu alţi colegi din judeţele vecine şi participării reciproce la evenimentele de promovare a medierii, dezbaterilor asupra aplicării prevederilor legii nr. 202/2010 („mica reformă în justiţie”) referitoare la mediere, publicării reciproce de materiale pe site-uri şi bloguri, activării în cadrul Comisiei consultative a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor de pe lângă Consiliul de mediere, altor contacte bi şi multilaterale.

Scopul constituirii acestui centru cu caracter regional este tocmai colaborarea şi sprijinul reciproc în domeniile enunţate, întrucât numai posibilităţile mediatorilor asociaţi sunt reduse, dar în acelaşi tip există posibilitatea co-medierii unor cazuri când cele două părţi care apelează la mediere nu sunt ambele din judeţ, una fiind din judeţele vecine. Deasemenea, avem în vedere ca în viitor să exploatăm şansele accesării unui program cu finanţare europeană, în cadrul celor privind dezvoltarea regională (la modă acum), inclusiv pentru achiziţionarea şi amenjarea unui imobil propriu, ţinând cont că activitatea de mediere este la început, este de interes public, corespunde unor directive şi recomandări ale Uniunii Europene şi este capabilă să ajute la reforma în justiţie.   

Citește în continuare