CONFERINŢA DE PREZENTARE A UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI


In data de 28 ianuarie 2010 la Rin Grand Hotel din Bucureşti, Sala ,,Bruxelles” a avut loc Conferinţa de prezentare oficiala a Uniunii Mediatorilor Bancari, asociatie profesionala a mediatorilor autorizati, specializata in medierea conflictelor dintre instituţiile financiar – bancare şi clienţii acestora.

Evenimentul, organizat din initiaţiva membrilor fondatori, a reunit peste şaptezeci de persoane din diverse domenii, mediatori, invitaţi de la diverse instituţii, ziarişti.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate pe larg scopul crearii uniunii şi obiectivele pe termen scurt şi lung, organizarea, membrii, activitatile desfăşurate timp de două luni, principalele litigii pe care membrii UMB le pot media in sectorul financiar – bancar.

Deasemenea, s-a folosit prilejul pentru a se face promovarea medierii în general, a se comunica noutăţile legislative şi măsurile impuse acestea, au fost prezentate avantajele pe care le oferă folosirea procedurilor de mediere, de către diverse instituţii, oameni de afaceri şi consumatori de produse financiar – bancare, în special pe timp de criza, precum şi rolul mediatorului neutru şi imparţial în relaţia banci – client, faţă de proiectul iniţiat de Asociaţia Română a Băncilor din 2006, dar neaprobat pentru că nu ar corespunde fundamental calităţilor de mediator şi principiilor medierii.

Faţă de aceasta, am exprimat destul de clar spre a fi înţeles de banci şi a nu mai fi exploatat de presă, faptul că nu există între UMB şi ARB un conflict, ci doua abordări diferite asupra poziţiei pe care trebuie să o aibe mediatorul bancar, respectarea principiilor medierii şi am spus ca Banca Naţională sau guvernul pot oricând să înfiinţeze o autoritate cu atribuţii jurisdicţionale în domeniul bancar (Ombudsman), ca ANPC, dar acesta nu poate fi numit mediator, dacă cercetează reclamaţii de la clienţi împotriva băncilor, verifică legalitatea şi în funcţie de aceasta dă un verdict, de clasare sau amenzi, obligarea la anumite măsuri şi chiar ridicarea licenţei, cum face Comisia de supraveghere a asigurărilor. Ori mediatorul face cu totul altceva, sprijină părţile să ajungă la un acord pentru soluţionarea conflictului pe cale amiabilă, ca alternativă la justiţie ori o altă cale administrativ-jurisdicţională nu este subordonat şi plătit de vreo entitate publică sau privată, respectă principiile medierii din Standardele internaţionale şi naţionale privind medierea şi mediatorii.

S-au făcut precizări şi asupra faptului că medierea în mediul bancar nu este o nouă profesie, că membrii UMB sunt mediatori autorizaţi în condiţiile lg. 192/2006, cu perfectionarea pregătirii sau specializarea în acest domeniu, deocamdată nereglementată de lege sau Consiliul de Mediere, dar înţeleasă voluntar de către participanţi şi aderenţi, ca fiind necesară şi firească mai ales pentru mediatorii care nu au nic un fel de pregătire pe această linie. În acest sens, s-a arătat că nu se mai organizează cursul prin Institutul Bancar Român pentru ca acesta are o atitudine duplicitară iar tematica unilaterala, doar privind băncile fără aspecte legate de cealaltă parte, clientii. Urmează a fi stabilit un alt furnizor autorizat CNFPA, universitar, pentru un curs de 3 zile pe finanţe-bănci.

S-au prezentat proiecte de viitor, colaborarea prin protocoale cu alte instituţii, patronate, asociaţii ale consumatorilor, ale mediatorilor, Consiliul de Mediere, pentru promovarea medierii şi implementarea acesteia potrivit legislaţiei româneşti, directivelor europene şi experienţei occidentale, dezvoltarea şi întărirea uniunii, posibilităţile de organizare a corpului profesional.

Ne facem datoria să consemnăm mulţumirea şi respectul pentru cei care ne-au onorat cu prezenţa, între care consemnăm: dnele Marin Raluca, Toma Gabriela, Pineta Andra de la BNR, dl. av., p.i. Vasile Deleanu din conducerea Uniunii Naţionale a Practienilor în Insolvenţă, av. Anghel Cătălin şi av. Corina Tănăsescu din partea Baroului Bucureşti, prof.univ.dr. Scaletschi Fl. -preşedinte O.A.D.O., Dan Rădulescu, preşedinte asociaţie de protecţie a consumatorilor, Maria Parlagi- mediator, Centrul Regional de Formare, Cristian Pârvan AOAR, ec. bancar Mateescu V., Mirela Kirkpantur-Grupul român pentru investiţii financiare, ec. Maricica Georgescu formator finanţe-bănci, ec. bancar Mihaela Bujac, ex.fin. Dumitru Bogdan, Ion Georgesu – Director logistică, Ioana Mănăilă, expert resurse umane şi programe europene, Fănuţa Lişman promotor mediere şi viitor mediator, 3 agenţi asigurări, 2 leasing, specialişti financiari din presă: Radu Daniela şi Radu Marius- Sfaturi juridice, Ion Boicu – Financiarul, Simona Simionescu – Gândul, Gabriela Căpăţână- Bursa, Mihai Doncu – Hotnews, Ziarul Financiar, Maia Andruşca – RealitateaTV, precum şi colegilor mediatori participanţi la dezbateri: Mihaiu C-tin, Braşov, care a dăruit fondatorilor UMB câte o agendă a mediatorilor, Ion şi Lucia Ardeleanu – Cluj, Bahrim Demirel, Ed. Chinolea, Laurenţiu Doncea, Dana Giurgincă, Narcisa Ilie, Ani Laura Sandu, Daniela Sachelariade, Cristian Spânu, alături de fondatorii UMB, Tudor Tatu, Asofronie C., David Burnei, Marian Berar, Mihaela Gurău. Au mai fost prezenţi peste 20 persoane interesate de conferinţă şi subiectele discutate, intre care consumatori, clienţi de bănci şi asigurari, viitori mediatori, etc.

Lasăm pe alţii să aprecieze amploarea şi importanţa evenimentului, consemnăm ca acesta a reunit cel mai mare număr de participanţi din istoria întâlnirilor mediatorilor, ca şi conferinţa mediatorilor de la Braşov organizată de aceeaşi justiţiari Tatu T. şi Asofronie C., peste cea de la alegerea Consiliului de Mediere şi mai ales, a altor organizaţii profesionale ale mediatorilor cu un număr mare de membri şi experienţă de mai mulţi ani. Deasemenea, faţă de acestea, conferinţa a fost a avut înainte peste 20 articole de specialitate în presa scrisă şi 10 pe site-uri internet, despre mediere şi mediatorul bancar, campanie de informare care depăşeşte numeric totalul articolelor din presa centrală despre mediere apărute în cei 3 ani de la promulgarea legii. Cunoscând că cel mai mic aport în acest sens l-au avut membrii CM care aveau această atribuţie conform legii, nu are sens să ne mai întrebăm atunci de ce este atât de … necunoscută medierea.

Organizatorii mulţumesc pe această cale şi colegului mediator Zeno Şuştac membru CM şi copreşedinte UNMR pentru promovarea UMB şi conferinţei pe site-ul http://www.medierea.ro, precum şi susţinerii materiale şi financiare a membrilor fondatori, consemnează aportul mediatic pe internet al blogurilor Jurnalul Medierea şi http://www.mediereagalati.wordpress.com, care au contribuit la această manifestare publică reuşită.

Pe această cale anunţăm că, pe măsura închegării unor colective de mediatori membri ai UMB în alte oraşe ale ţării, vor fi iniţiate astfel de conferinţe acolo unde se doreşte, la care se vor dezbate şi problemele actuale ale mediatorilor, modificările legislative şi implementarea în justiţie, în colaborare cu asociaţiile şi mediatorii activi din judeţul respectiv, pentru scopul comun de dezvoltare a profesiei şi creşterea numărului de medieri practicate în Romania.

Consiliul Director al U.M.B

Bancile nu vor mai acorda reesalonari ale creditelor


30.01.2010  Infolegal.ro, Cancan

Restantierii la plata ratelor la banci vor fi obligati sa-si vanda din casa si isi pot pierde chiar locuinta din cauza creditelor neachitate.

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) avertizeaza ca bancile nu vor mai acorda reesalonari ale creditelor, iar in urmatoarele doua luni va urma o avalansa de executari silite. “Tot sistemul bancar a fost dispus sa reesaloneze, sa rescadenteze creditele, a dat niste facilitati. Cei care au primit astfel de facilitati anul trecut si nu au reusit sa se redreseze nu vor mai primi asa ceva anul aces

ta si momentul adevarului se apropie foarte tare. In februarie-martie, bancile vor incepe sa execute”, a precizat Arin Octav Stanescu, presedintele UNPIR. In multe cazuri va fi vorba de apartamente si case scoase la licitatie, iar din practica executorilor rezulta ca pretul de pornire poate fi cu pana la 25.000 de euro sub pretul de piata.

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI ŞI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA


Gabriela Căpăţînă, 29.01.2010, Ziarul BURSA

Conflictele dintre clienţi şi bănci ar putea fi rezolvate cu ajutorul mediatorilor

Medierea financiar-bancară nu poate evita intrarea în faliment a unei firme, dar poate preveni acest fapt, potrivit reprezentanţilor Uniunii Mediatorilor Bancari care şi-a început, ieri, activitatea.

Astfel, cu ajutorul mediatorilor bancari, posibilele conflicte între instituţiile financiare şi clienţii lor pot fi soluţionate mult mai uşor şi mai ieftin, susţin reprezentanţii UMB.

Tudor Tatu, preşedintele UMB, a mai precizat că onorariul mediatorilor se stabileşte de comun acord cu părţile: “Nu avem un tarif standard, variază în funcţie de anumiţi factori”.

Domnia sa a dat exemplu că în cazul unui prejudiciu de 1000 lei, mediatorul nu poate să ceară sub 100 lei, în cazul societăţilor comerciale, onorariul fiind puţin mai mare.

Conflicte ce pot fi soluţionate de mediatorii bancari sunt calcularea greşită sau impunerea de dobânzi şi comisioane abuzive, fără acordul clientului, erori în procesarea tranzacţiilor cu CEC-uri, carduri, modificarea graficului/restructurării creditului în cazul incapacităţii de plată temporară a clientului, fraude bancare, în asigurări sau leasing, introducerea de clauze abuzive şi neacceptarea eliminării, înscrierea neanunţată sau eronată la Biroul de Credite, întârzierea sau refuzul de plată de către client la scadenţă, denigrarea nejustificată a băncii în mass-media de către client, neplata daunelor la producerea evenimentelor asigurate prin CASCO sau RCA, neplata ratelor de leasing, fapte penale săvârşite de reprezentanţii instituţiilor financiar-bancare sau de către clienţii acestora.

Tudor Tatu a spus că medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea de către mediator a unor metode şi tehnici specifice mizate pe comunicare şi negociere.

În majoritatea statelor dezvoltate sunt şi persoane care practică medierea ca profesie liberă, independenţi, neutri şi imparţiali faţă de terţi. Acesta este şi modelul ales de membrii UMB, mediatori autorizaţi conform legii nr.192/2006, în cadrul formelor de exercitare a profesiei înregistrate la Consiliul de Mediere.

Simultan, UMB nu exclude posibilitatea înfiinţării unei autorităţi cu atribuţii ca ANPC, CSA, în domeniul bancar, în subordinea Băncii Naţionale a României sau a guvernului, căreia clienţii îi pot adresa reclamaţii la adresa băncilor.

Fondatorii asociaţiei UMB sunt mediatori autorizaţi din ţara noastră, potrivit Actului constitutiv, în special pentru medierea în domeniul financiar-bancar.

Asociaţia Băncilor din România avea în vedere înfiinţarea unei instituţii a Ombusman-ului Bancar (mediere bancară), cum au ţările dezvoltate, dar UMB consideră că în acest caz asociaţia nu ar fi imparţială şi ar favoriza băncile.

UMB va deschide, în 2011, un birou de mediere în Spania

La nivelul ţării sunt în jur de 1000 de mediatori, iar Giurgiu este singurul judeţ în care se află un singur mediator, spun reprezentanţii UMB. Tudor Tatu, preşedintele UMB a declarat: “Vom deschide filiale la nivel de judeţe, iar în fiecare vreau să am cel puţin cinci mediatori. Vrem să deschidem, în Spania, un birou de mediere bancară, este un proiect pe care îl vom realiza în anul 2011, pentru ca cei din Spania să beneficieze de ajutorul unor mediatori români”.

INTERVIU CU TUDOR TATU, PRESEDINTELE UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI


29.01.2010 TOPBUSINESS de Anca Sohoreanu

Din martie anul acesta, judecatorii vor fi obligati sa îndrume partile la un mediator autorizat

Top Business: Domnule presedinte, din ce motiv se dezice Asociatia Româna a Bancilor de Uniunea Mediatorilor Bancari?

Tudor Tatu: ARB a încercat în 2006 sa înfiinteze o entitate de mediere în domeniul bancar în cadrul acestei asociatii, dar din cauza lipsei legislatiei proiectul nu a primit aviz din partea Consiliului Concurentei si al Consiliului de mediere si nu a mai fost finalizat. Chiar daca s-ar înfiinta o institutie asemanatoare Avocatului poporului (Ombudsman) pentru domeniul bancar, aceasta nu s-ar putea numi <Mediator Bancar”, pentru ca singura lege care guverneaza în mediere este Legea 192 din 2006. Acum nu stiu cu ce i-am deranjat noi, pentru ca, atunci când am avut întâlnirile cu cei de la ARB, discutiile au decurs amiabil.

T.B.: Credeti ca ARB a urmarit ca aceasta enitate sa-i apartina în exclusivitate?

T.T.: Cu siguranta. Se dorea desemnarea unei persoane din cadrul ARB la acest Mediator bancar cu rolul de a primi sesizarile, de a le citi si lua o decizie, fara sa cheme partile la mediere. Ar fi ca si cum o persoana ar depune o sesizare la ANPC.

Aici e altceva. Activitatea de mediere începe atunci când una dintre parti apeleaza la un mediator bancar autorizat pentru rezolvarea pe cale amiabila a unei probleme. Mediatorul îsi exercita atributiile cu consimtamântul si la alegerea partilor, nu desemnat de conducerea unei institutii si trebuie sa respecte mai multe principii: independenta fata de parti, impartialitatea, neutralitatea si confidentialitatea. O conditie esentiala este ca ambele parti sa accepte medierea, altfel procedura nu se poate derula. La prima vedere, se poate crede ca apelarea la un mediator nu reprezinta o solutie cu mari sanse de reusita, tinând cont de inflexibilitatea bancilor din România si de tratamentul aplicat clientilor. Dar situatia se va schimba în viitor, plecând de la câteva schimbari legislative care taie din „aripile” institutiilor de creditare.

În concluzie, ARB a declarat ca va continua proiectul, dar din pacate nu au cum pentru ca nu exista legislatie.

Uniunea Mediatorilor Bancari va rezolva conflictele dintre clienti si banci

T.B.: Ce valoare are acordul de mediere?

T.T.: În urma discutiilor purtate cu ambele parti si în functie de ce stabilesc acestea, mediatorul încheie un acord de mediere care are valoare juridica, pentru ca reprezinta legea partilor.

T.B.: Cui se adreseaza, mai exact, Uniunea Mediatorilor Bancari (UMB)?

T.T.: UMB reprezinta o solutie alternativa de rezolvare a conflictelor din sistemul financiar – bancar, si ma refer la banci, asigurari, societati de leasing. Într-o problema client-banca, una dintre aceste parti poate chema cealalta parte la mediere. Nu exista o anumita ordine. Am dat acest exemplu în zona bancara pentru ca aici exista foarte multe conflicte, de la dobânzi calculate gresit la marirea nejustificata a dobânzilor sau la erori în procesarea tranzactiilor efectuate de clienti prin online banking, informatii incomplete, neclare etc. Exista si o ordonanta de urgenta din 2009 care obliga BNR sa colaboreze cu institutii private din domeniul medierii.

Recent, am vazut ca o banca a introdus într-un contract o clauza abuziva vizavi de mediere, în care spune ca „în vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute cu banca, clientul poate apela în mod gratuit la procedurile extrajudiciare asigurate de BNR, prin compartimentul sau specializat care va asigura medierea, potrivit reglementarilor emise de BNR”. Dar este imposibil, deoarece BNR nu are niciun compartiment specializat în mediere, pentru ca nu-l poate înfiinta.

Un acord de mediere va scuteste în instanta de taxa de timbru

T.B.: Aceasta forma de rezolvare a conflictelor între parti este mai avantajoasa financiar?

T.T.: Da, o asemenea procedura este mai ieftina decât un proces sau o sesizare adresata autoritatilor. Daca pentru rezolvarea unui conflict se prefera mai întâi medierea, clientul este scutit, de exemplu, de plata taxelor de timbru. Sa luam un caz: pentru un partaj, dupa noile reglementari care au intrat în vigoare în luna iunie, taxa este de 3% din valoarea bunurilor, de la 19 lei cât era înainte pentru deschiderea partajului. Daca bunurile sunt de valoare mare, va dati seama la ce sume se poate ajunge. La un mediator, partile ajung la o întelegere reciproca si  apoi se pot adresa instantei. Cetatenii vor fi multumiti de mediere pentru ca dureaza si putin. De la primirea solicitarii avem 16 zile la dispozitie sa invitam cealalta parte, apoi se încheie un contract, iar procesul de mediere poate începe chiar atunci, cu posibilitatea sa fie gata în câteva minute.

T.B.: Credeti ca bancile vor accepta procesul de mediere?

T.T.: Noi suntem independenti si spun ca cetatenii pot sa apeleze cu încredere la noi. Chiar daca o sa avem refuzul bancilor, în prima faza, de a se prezenta la mediere, cred ca timpul îsi va spune cuvântul si pâna la urma vor întelege. Mai ales acum ca Uniunea Nationala a Judecatorilor din România a emis un comunicat în care s-a angajat sa sprijine medierea si chiar se bucura ca va fi o procedura prealabila la unele reclamatii. Acest articol va intra în vigoare pe 3 martie si îi va obliga pe judecatori sa îndrume partile la un mediator autorizat.

T.B.: Dar e optiunea clientului daca accepta.

T.T.: Se va ajunge sa nu-i mai primeasca reclamatia daca nu a trecut pe la un mediator autorizat.

Apelarea la un mediator se face printr-o cerere la UMB, dupa care se încheie un precontract. Daca partea adversa accepta medierea, se încheie si cu acesta un pre-contract, dupa care se semnaza contractul de mediere. Remuneratia nu este stabilita în sume fixe, aceasta variind în functie de complexitatea conflictului. Onorariul poate fi achitat în cote egale de catre ambele parti sau de catre un singur client.

UMB NU AGREAZA CURSUL ,,MEDIATOR BANCAR” ORGANIZAT DE INSTITUTUL BANCAR ROMAN


Mediatorii bancari vor sa se impuna pe piata in pofida reticentei bancilor

de Mihai Boicu | Financiarul, 29 Ianuarie 2010

Membrii conducerii Uniunii Mediatorilor Bancari au afirmat ieri, la conferin­ta de prezentare, ca vor reusi sa se impuna ca alternativa de solutionare a conflictelor din domeniul bancar in pofida opozitiei sistemului bancar.

Presedintele Tudor Tatu a declarat ca UMB nu a putut colabora cu Institutul Bancar Roman pentru organizarea unor cursuri destinate mediatorilor care vor sa se specializeze in finante – banci.

„IBR si ARB (Asociatia Romana a Bancilor) au un asemenea curs, «Mediatorul bancar». UMB nu recunoaste acest curs si nu il agreeaza, deoarece continutul si programul contravin profesiei de mediator”, a sustinut Tudor Tatu. UMB este nemultumita ca acest curs ar trata doar drepturile si obligatiile bancilor, nu si pe cele ale clientilor.

De altfel, dupa anuntul ARB ca UMB nu reprezinta concretizarea proiectului agreat de sistemul bancar, de la conferinta de prezentare au lipsit rere­zentantii bancilor, cu exceptia BNR, fiind prezente persoane din mediul de afaceri, mediatori autorizati sau avocati. Sefii mediatorilor bancari au aratat ca medierea poate duce la evitarea proceselor, dureaza mai putin si este mai ieftina.

Oamenii de afaceri care au dificultati din cauza crizei economice pot fi ajutati de aceasta procedura. „Medierea nu poate salva o firma de la faliment. Pe de alta parte, daca se identifica din timp problemele litigioase si se apeleaza la un mediator, prejudiciile pot fi reduse“, a spus Tudor Tatu.

Profesia de mediator este reglementata de Legea 192/2006, modificata prin Legea 370/2009.

Persoanele care vor sa intre in aceasta breasla trebuie sa fie impartiale si neutre, conditii care,  sustine UMB,  nu sunt demonstrate de proiectul sustinut de ARB.

Modificarile legislative de anul trecut prevad ca judecatorii trebuie sa comunice partilor aflate in litigiu ca pot apela la un mediator, precum si unde poate fi gasit.

In cazul in care se ajunge la o solutie de comun acord in timpul unui proces, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare care constituie titlu executoriu, ca nu cumva cineva sa se razgandeasca.

In Romania sunt in jur de 1.000 de mediatori autorizati, alte cateva sute de cereri fiind in curs de solutionare la Consiliul de Mediere.

La UMB, care a aparut in decembrie 2009, au aderat 15 mediatori autorizati si sunt in curs de aprobare cateva zeci de cereri.

FUNCTIONARI REPROFILATI IN MESERIA DE MEDIATOR PROFESIONIST


28 jan 2010, replicaonline.ro

De câţiva ani, nomenclatorul meseriilor din România s-a îmbogăţit cu o nouă profesie liberală, aceea de mediator. Mediatorul profesează sub tutela Ministerului Justiţiei şi oferă tuturor celor care au o problemă posibilitatea de a renunţa la stresul alergatului prin instanţe în căutarea dreptăţii, prin alegerea benevolă a unei modalităţi mult mai rapide şi mai elegante de a-şi rezolva problema. Evident, apelarea la serviciile unui mediator profesionist poate scoate, teoretic, mii de cauze de pe rolul instanţelor, şi aşa sufocate de procese şi scuteşte justiţiabilul de cheltuirea unor averi pe avocaţi şi ani de zile petrecuţi pe holurile tribunalelor. Practicanţii noii meserii s-au organizat într-un Consiliu de Mediere, care funcţionează pe baza taxelor adunate de la membrii săi şi pot fi aleşi de oricine este interesat de pe Tabloul Mediatorilor Autorizaţi.

În Constanţa, numărul mediatorilor nu este unul foarte mare, raportat la restul ţării. Apetenţa scăzută pentru această nouă profesie este însă compensată de numele sonore care au ales s-o practice. Unul dintre cei mai „grei” mediatori constănţeni este Traian Mânzală (foto), fostul şef al Poliţiei Economice şi al Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa. După ieşirea la pensie, în decembrie 2008, Mânzală s-a dovedit un tip extrem de activ: în doar câteva luni şi-a luat atestatul de detectiv particular, a devenit avocat definitiv al Baroului Tulcea şi pentru a fi sigur că nu se va plictisi a devenit şi mediator profesionist. Fostul comisar şef a primit autorizaţia de mediator pe 18.09.2009, în urma absolvirii cursurilor specifice de la Fundaţia pentru Schimbări Democratice. Traian Mânzală îşi înştiinţează potenţialii clienţi că este capabil să desfăşoare activităţi de mediere profesionistă inclusiv în limba franceză şi îşi are biroul într-un apartament de pe Aleea Hortensiei.

Hânsă şi „comunitarul”- şef de la Năvodari, mediatori

Fostul şef al DGA are ca şi colegi de breaslă nume foarte cunoscute din mediul politic, economic şi social al Constanţei. Vorbim aici despre Dumitru Mergiani – fost şef, în prezent angajat al Asociaţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), mediator autorizat din octombrie 2008, după absolvirea cursurilor de la Asociaţia Pro Medierea, avocata Daniela Cealera, liberalul Iulian Gropoşilă – fost şef al Patronatului IMM-urilor constănţene, fost candidat al PNL la Camera Deputaţilor, mediator din aprilie 2008, în prezent inactiv, Cristian Tălpău – fost consilier juridic al Primăriei Constanţa, Marius Vutcovici – soţul procurorului Camelia Manuela Vutcovici, de la Parchetul Tribunalului Constanţa, George Mihalcea – şeful Poliţiei Comunitare din Năvodari, dar şi Gheorghe Hânsă (foto), fostul primar liberal al oraşului Cernavodă, devenit mediator pe 12.04.2009, după absolvirea cursurilor Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova.

In februarie – martie bancile incep sa execute datornicii


Presaonline.com,  27 Ianuarie 2010

“Tot sistemul bancar a fost dispus sa reesaloneze, sa rescadenteze creditele, a dat niste facilitati. Cei care au primit astfel de facilitati anul trecut si nu au reusit sa se redreseze trebuie sa se astepte ca anul acesta nu vor mai primi asa ceva si momentul adevarului se apropie foarte tare. In februarie-martie bancile vor incepe sa execute”, spune Arin Octav Stanescu, presedintele Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, intr-un interviu acordat Forum Invest.

Pentru imbunatatirea situatiei companiilor din Romania, Arin Stanescu spune ca in 2010 statul ar trebui sa-si respecte obligatiile,  sa plateasca lucrarile de care  beneficiaza la timp si sa ramburseze TVA-ul. “Foarte multi  intreprinzatori ajung in procedura insolventei si datorita faptului ca nu li se platesc banii pentru lucrari sau TVA-ul datorat”, spune Stanescu in interviul pentru Forum Invest.

“Un alt lucru pe care ar trebui sa-l faca este  sa creasca volumul garantiilor guvernamentale. Sistemul de garantare folosit in programul Prima Casa ar putea fi aplicat si altor societati comerciale – se pot acorda garantii de 10 miliarde euro. S-ar obtine astfel deblocarea creditului pentru  ca  daca ar exista garantii guvernamentale pentru creditele ce vor fi acordate de catre banci  atunci si dobanda se va reduce si bancile vor fi mai doritoare sa dea credite si companiile vor cere mai multe credite”, mai spune presedintele Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa.

Forum Invest organizeaza pe 16-17 martie 2010 CFOs International Conference, primul eveniment international la Bucuresti dedicat directorilor financiari. Ce spun specialistii despre anul financiar 2010, pe http://www.foruminvest.ro, sectiunea video Business Talks.

Mediatorul, o nouã specie apãrutã pe traseul client-bancã


de Simona SIMIONESCU | Gandul, 29 IANUARIE 2010

Atunci când nu-şi mai pot plăti ratele la credite, clienţii băncilor încep timid să apeleze la mediatorii bancari. Află cu ce te poate ajuta.

Pentru un tarif pe măsură,  se „bat“ în contracte cu bancherii

După modelul din Occident, românii încep şi ei să apeleze la mediatori atunci când au o neînţelegere cu o instituţie şi care riscă să degenereze în proces, indiferent că este vorba de bănci, firme de asigurări sau conflicte de muncă. La prima vedere, ideea de a plăti pe cineva ca să-ţi rezolve problema pare un lux, însă sunt şi situaţii fără ieşire, când o persoană solicită restructurarea unui credit, iar banca nu acceptă sub niciun motiv. „Speţele din domeniul financiar-bancar s-au înmulţit pe timp de criză, însă băncile sunt dispuse să se aşeze la discuţii. Băncile acceptă relativ uşor să rezolve problemele legate de impunerea unor comisioane abuzive, în timp ce restructurarea unui credit este cel mai greu de mediat, din cauza reticenţei bancherilor”, a declarat pentru Gândul Constantin Asofronie, vicepreşedintele Uniunii Mediatorilor Bancari, organizaţie înfiinţată la sfârşitul anului trecut. Odată ce părţile ajung la un acord, se încheie un acord cu putere de contract, ce trebuie respectat.

Tariful mediatorului, cel puţin 100 de lei

Aşa a procedat şi clientul unei bănci din Iaşi: rămas fără loc de muncă şi cu restanţe la credit, omul a apelat la un mediator, mai ales că nu se întrevedea nicio rezolvare a problemei. Rezultatul: banca i-a mărit perioada de eşalonare a împrumutului de la trei la cinci ani, i-a recalculat dobânda şi a renunţat la penalizările de întârziere. Pentru un asemenea caz, tariful mediatorului este de 100-300 de lei, putând ajunge la 5-10% din suma care face obiectul negocierii. Unii mediatori chiar fac muncă pro bono până îşi fac un nume – mai ales că mulţi dintre clienţii lor sunt şomeri – şi se mulţumesc să încaseze numai partea de onorariu de la bancă, spune Asofronie. Activitatea de mediere în domeniul bancar este abia la început de drum în România, mulţi preferând să-şi rezolve problema direct la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC). Instituţia nu poate însă să-i ajute decât pentru cazuri punctuale, de obicei prin amendarea băncii şi eliminarea din contract a unei clauze abuzive. De câţiva ani, comunitatea bancară a promis crearea Ombudsman-ului bancar – instituţie care să soluţioneze conflictele apărute între bănci şi clienţii acestora. Oamenii ar fi astfel mai bine apăraţi prin intermediul unui avocat al poporului, care ar avea atribuţii mai mari decât ANPC.

Ce fel de conflicte rezolvă mediatorii bancari:

• calcularea greşită sau impunerea de dobânzi şi comisioane abuzive

• erori în procesarea tranzacţiilor cu cecuri şi carduri

• neacceptarea restructurării creditului în cazul incapacităţii de plată

• introducerea de clauze abuzive

• înscrierea neanunţată sau eronată la Biroul de credit

• modificarea graficului de rambursare a creditului fără acordul clientului

Comentariu postat de Un client la 29.01.2010 09:31

Desi exista ANPC si alte solutii, nu as dori nimanui sa suporte calvarul unui proces pentru 2000 lei sau chiar mai mult la care sa se adauge timpul pierdut, blocajul afacerii, birocratia si trufia instantei, publicitatea negativa, ruperea relatiei banca – client in defavoarea amandurora.  Ca sa nu mai spun cat umbli pe drumuri si cat esti de umilit pe la ghisee si usile inchise! Se poarta cu noi ca si cu sclavii pe plantatie! Aceasta comportare agresiva si abuziva a bancilor s-a intors impotriva lor si nu-si dau seama nici in ceasul al 12-lea ca o banca lucreaza si are profit daca are mai multi clienti – debitori! Uitati-va la ce au ajuns, acum se milogesc ei prin telefon la cei care au sau au avut conturi pe la ei sa ia vreun credit ca sa functioneze sistemul!

Chiar daca ANPC sau acel Ombudsman ar amenda banca sau i-ar impune niste masuri, deocamdata mi-e mi s-a produs un prejudiciu nereparat si inca intr-un moment de criza.  M-am imprumutat la altii sa le dau lor cu varf si indesat ca sa lichidez imprumutul! Adio banca …

Mediatorul bancar nu poate functiona in subordinea si platit de banca. Asta fac si functionarii lor si ne-am bocat in discutii. ESENTA MEDIATORULUI DECURGE DIN NEUTRALITATEA LUI, INDEPENDENTA, IMPARTIALITATEA SA! Altfel cum sa ai incredere tot in unul de-al lor? O rezolvi la ghiseu cu functionarul de credite sau cu reclamatia la ANPC. Este clar ca bancile vor sa arbitreze incorect meciul dintre ele si noi clientii, cu arbitrul lor! Halal neutralitate si impartialitate!

Cand vor intelege mersul istoriei vor apela ele insele la mediator pentru ca acestea sunt si ele de fapt clientii mediatorului, care se afla intre banci si debitorii lor! Sper ca medierea adevarata se va impune, reclamatiile administrative nu impaca nici o parte complet, pe mine nu ma incalzeste amenda si chiar ridicarea licentei bancii, ma intereseaza sa nu ma mai fure cu clauze si greseli care sunt abuzive intotdeauna in defavoarea noastra.

Medierea este obligatorie in alte tari, la noi bancile nu recunosc mediatorii independenti


de Mihai Boicu | Financiarul, 28 Ianuarie 2010

In Anglia, Ombudsmanul este in subordinea Parlamentului

In Romania, cazurile solutionate de mediatorii bancari pot fi numarate pe degete, in timp ce in alte tari cele mai multe dintre conflictele cu clientii se sting inainte de a ajunge in instanta. In Marea Britanie opiniile mediatorilor sunt obligatorii, in timp ce in Germania, litigiile care au ca obiect sume mai mici de 750 de euro se pot solutiona doar pe cale amiabila. Recent  infiintata Uniune a Mediatorilor Bancari din Romania a fost solicitata sa medieze 10 cazuri de la aparitia sa, in decembrie 2009.

Aparitia Uniunii Mediatorilor Bancari a dus la un conflict mai mult sau mai putin mascat cu Asociatia Romana a Bancilor, deoarece bancherii doresc un serviciu de mediere a conflictelor cu clientii pe care sa-l controleze. Tara noastra este printre ultimele care au adoptat o lege a medierii, Legea 192/2006, careia anul trecut i-au fost aduse cateva modificari ce pun aceasta profesie intr-o noua lumina.

In urma infiintarii UMB, ABR a anuntat ca isi va continua demersurile pentru crearea unui organism care sa se ocupe de problemele cu clientii. Pe de alta parte, UMB sustine ca persoanele cu aceasta ocupatie nu se vor putea numi mediatori, deoarece nu sunt impartiale, asa cum prevede Legea 192/2006.

In alte tari, medierea functioneaza de mult timp, iar cele mai multe dintre litigii se sting inainte de a ajunge la instantele de judecata. Din acest motiv, miza rezolvarii acestei probleme este foarte importanta pentru sistemul bancar din Romania. Bancile au plusat la initiativa lor de a pune la punct medierea conflictelor cu constituirea unui fond din care sa fie platiti mediatorii, astfel incat acest serviciu sa fie gratuit pentru nemultumiti. In pofida aparentei sale atractivitati, corectitudinea unei medieri in asemenea conditii poate fi afectata de lipsa de credibilitate.

Medierea este mai putin complicata decat un proces

In SUA exista un adevarat cult al medierii, dezvoltat de mai bine de 100 de ani. Din acest motiv, la proces se ajunge abia in ultima instanta, cand litigiile cu bancile nu pot fi rezolvate in urma discutiilor dintre parti. In statele europene cu o experienta mai mare in domeniu, pe langa medierea realizata de avocati, juristi si alte persoane abilitate, exista si institutia Ombudsmanului, care are rolul de a solutiona reclamatiile facute de clienti. La noi se resimte lipsa unei asemenea institutii, deoarece Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) nu poate da curs decat plangerilor facute de clientii persoane fizice. Firmelor nu le ramane altceva de facut decat sa se adreseze instantelor de judecata pentru a-si rezolva problemele.

In Franta, mediatorii sunt persoane care practica aceasta profesie in afara meseriei de baza, pentru a avea un venit suplimentar.

Reclamatiile sunt solutionate de Ombudsman, care in vara anului trecut daduse dreptate la 65% din cele 15.000 de companii nemultumite de institutiile bancare. Suma platita de banci in urma reclamatiilor se ridica atunci la 1,39 miliarde de euro.

In Marea Britanie, mediatorii castiga suficient de bine pentru a practica doar aceasta profesie, la fel cum se intampla si in Irlanda. Acestia sunt ajutati de faptul ca legislatia prevede ca la judecatori ajung doar dosarele care nu se pot solutiona pe calea medierii, ceea ce reduce foarte mult numarul proceselor. Ombudsmanul englez este controlat de Parlament, pentru a-i asigura neutralitatea.

In Germania, institutia Ombudsman­ului este mai complicata, deoarece sunt mai multi, in functie de serviciile oferite de institutiile bancare. In ceea ce priveste medierea, in anul 2000 a intrat in vigoare o lege potrivit careia toate conflictele intre vecini, precum si cele care au ca obiect sume mai mici de 750 de euro, trebuie solutionate pe cale amiabila.

Romania a fost intrecuta de catre vecini la legiferarea medierii

Rolul mediatorilor difera de la tara la tara si in functie de importanta opiniei pe care o au in cauzele pe care trebuie sa le solutioneze. In Austria, Italia, Germania, Grecia sau Polonia, opinia mediatorului are statutul de recomandare pentru institutiile de credit. In alte tari insa, cum sunt Marea Britanie, Spania sau Republica Ceha, solutiile date de mediatorii bancari sunt obligatorii. In Norvegia, judecatorii pot fi si mediatori, ceea ce nu este posibil in alte tari.

In Romania una dintre conditiile impuse de lege este impartialitatea, pe care Uniunea Mediatorilor Bancari o contesta in cazul proiectului Asociatiei Romane a Bancilor. De altfel, in urma reactiei avute de ARB la anuntarea infiintarii sale, UMB a renuntat la proiectul colaborarii cu Institutul Bancar Roman pentru organizarea unor cursuri pentru mediatori.

„Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari nu a fost surprinsa de aceasta reactie, pe care o considera normala din punctul de vedere al bancilor, frustrate ca nu au infiintat mediatorul bancar in subordinea lor”, spune Tudor Tatu, presedintele UMB. Acesta arata ca poate exista o institutie cu atributii jurisdictionale in domeniul bancar, de genul Ombudsman­ului, doar ca aceasta nu trebuie sa functioneze in subordinea bancherilor.

„Cei mai multi clienti ai bancilor care s-au adresat pana acum mediatorilor sunt nemultumiti de cresterea nejustificata a dobanzilor sau a comisioanelor, lipsa de intelegere pentru restructurarea sau reesalonarea creditului, introducerea unor clauze abuzive prin care isi rezerva dreptul de a modifica dobanzile dupa propriul interes, fara acordul prealabil al debitorilor”, a afirmat presedintele UMB.

Aberantul Comunicat al presedintelui Consiliului de mediere din 27.01.2010


Comunicatul presedintelui Consiliului de mediere din 27.01.2010

Prin atributiile fixate prin art. 20 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, Consiliul de Mediere se inscrie in categoria entitatile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In data de 2 februarie 2009, conform art.22 din Legea 677/2001, Consiliul de mediere a transmis notificarea către ANSPDCP prin care a solicitat luarea in evidenta ca operator de date cu caracter personal.

Ca urmare a acestui demers, in data de 20 februarie 2009, ANSPDCP a anuntat oficial ca a înscris Consiliul de mediere sub numarul 10723 in registrul de evidenta a prelucrării de date cu caracter personal, iar reprezentantul legal al Consiliului de mediere, Anca Elisabeta Ciuca în calitate de presedinte, si-a asumat raspunderea respectarii prevederilor legale sub aspectul protejarii datelor cu caracter personal si construirea mecanismelor interne de protejare a acestor date.

Urmare a celor prezentate mai sus, in acest moment doar presedintele, prin notificarea trimisa si inregistrata de ANSPDCP, si angajatii in Secretariatul Tehnic, prin fisa postului si angajamentele asumate, pot opera cu datele personale, cu respectarea Legii 677/2001.

Inca din data de 7 noiembrie 2009 (prima sedinta oficiala) s-a facut informarea membrilor Consiliului de mediere cu privire la obligatiile legale de protejare a datelor cu caracter personal, iar in contractul de mandat semnat de acestia la data respectiva este stipulata si responsabilitatea privind acest aspect, conditionat de adoptarea Codului deontologic al membrilor Consiliului de mediere si a unei hotarari privind procedurile de acces la date cu caracter personal.

Din pacate adoptarea Codului a fost amanata in sedintele din noiembrie si decembrie 2009.

In plus, consider deosebit de grav faptul ca in ultimele zile au aparut semnale din care rezulta ca unii membrii ai Consiliului, care sunt si membrii in Comisia Permanenta si analizeaza actele depuse la Consiliu, incalca deja prevederilor codului deontologic aflat in proces de elaborare, dar inca neadoptat, precum si ca au o intelegere deficitara a caracterului public al sedintelor Consiliului de mediere, in raport cu obligatia de a proteja datele cu caracter personal.

In consecinta, in calitate de Presedinte, anunt public anularea convocarii Comisiei Permanente in 28 ianuarie 2010 pana la remedierea situatiei, respectiv dupa adoptarea codului deontologic si a unei hotarari a Consiliului de mediere privind regulile interne de protejare a datelor cu caracter personal.

Anca Elisabeta Ciuca

Presedinte al Consiliului de mediere

Completare <newsletter@cmediere.ro> 28.01.2010 3:33:04 PM

In continuarea comunicatului transmis in 27 ianuarie 2010 referitor la protejarea datelor cu caracter personal doresc sa mai fac unele precizari:

Consiliul de mediere este un organism AUTONOM de interes public, conform Legii 192/2006, cu functie de autoritate competenta in domeniul medierii, conform Legii 200/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea respectand in totalitate cadrul legal din Romania.

Mai mult, prin natura activitatii sale, Consiliul de mediere lucreaza cu date cu caracter personal pe care are obligatia legala sa le protejeze, conform Legii 677/2001 si a tuturor legilor conexe acesteia.

Efortul permanent in calitate de presedinte a fost depus pentru a crea conditiile de lucru si de arhivare a acestor informatii/ date referitoare la persoane, astfel incat sa fie respectat cadrul legal.

In consecinta, pana la adoptarea codului de conduita (etic si deontologic), prevazut de Legea 677/2001, al membrilor Consiliului si elaborarea si adoptarea instructiunilor de acces la informatii ce contin date cu caracter personal, in calitate de presedinte NU voi aproba accesul la procese verbale, dosare de autorizare, dosare de candidatura, etc. al niciunei persoane, chiar daca are calitatea de membru in Consiliul de mediere.

In acest fel respect legea si protejez persoanele care si-au pus increderea in Consiliul de mediere trimitandu-ne documente sau copii ale unor documente incadrate de lege ca avand date cu caracter personal si sa nu le expun unor atacuri publice, inclusiv prin depuneri de plangeri penale impotriva acestora.

Anca Elisabeta Ciuca

Comentariu 27.01.2010

Iata de ce: urmasii din CM ai securistilor agita sperietoarea cu protectia datelor de interes personal: pentru a bloca accesul la sedinte a mediatorilor si a nu se mai uita altcineva pe actele facute sau nefacute in ultimii 2 ani, cum au cerut unii mediatori, in frunte cu dl. Mugur Mitroi, prin anunturile pe care mai multe site-uri si bloguri le-au publicat in ultima saptamana.

In loc sa o preocupe atributiile de baza ale membrilor CM si mediere, dna Ciuca si-a asumat responsabilitatea de securist a CM, uitand ca multi cunoastem ce spune aceasta lege, o aplicam de multi ani si chiar am fost sau suntem responsabili cu protectia datelor personale pe la diverse institutii, fara sa fim securisti fata de proprii colegi sau subalterni.

Deasemenea, uita ca destule date personale ale mediatorilor sunt pe site-ul CM si nu credem ca dna Ciuca a descoperit oul, ci ca si-a mai gasit un pretext pentru inmormantarea dialogului, parteneriatului, transparentei decizionale, participarii mediatorilor la luarea hotararilor.

Din anunturile dlui Mitroi nu reiese ca se doreste incalcarea prevederilor legale in sensul aratat de presedintele tot mai incurcat in interpretarea abuziva a legilor, ci oprirea incalcarii multor altor prevederi legale catre prea-cinstita doamna in criza de panica.

Asofronie Constantin

FARA GRAI

28.01.2010, Mugur Mitroi

Cu uimirea unui naiv in plina maturizare am fost supus la o incercare ce m-a lasat fara grai.

In calitate de membru al CdM am fost pus sa fac cerere atunci cand am dorit sa vad procesele verbale ale CdM, ca si cum calitatea mea nu-mi acorda dreptul de a-mi desfasura activitatea.

Altfel spus seful institutiei obstructioneaza activitatea celor care functioneaza in cadrul acestei institutii.

Cum doriti sa mearga implementarea medierii cand chiar presedintele se opune cu vehementa la a permite membrilor CdM sa participe la organizarea profesiei?

Dovada vehementei este demonstrata chiar de comunicatul presedintelui care nu intelege ca legea nr. 677/2001 se refera la raporturile institutiei cu tertii si nu cu propriii membri si refuza accesul membrilor la actele CdM.

Actiunea afisata si atitudinea presedintelui este echivalentul abuzului in serviciu contra intereselor publice, pentru ca prin ingradirea accesului la documentele CdM impiedica activitatea membrilor CdM si consecinta directa –  prejudiciaza mediatorii autorizati cat si pe cei ce doresc autorizarea.

Pentru ca m-am conformat dispozitilor, am redactat aceasta cerere si mi s-a comunicat ca o sa primesc raspuns in 30 de zile.

Sunt in masura sa va comunic si numarul de inregistrare al cererii, nr. 107/28.01.2010.

Concluziile le trageti dumneavoastra, consecintele tot dumneavoastra iar eu mi-am facut datoria de onoare in a prezenta o situatie de fapt din actualul CdM.