Contribuţiile sociale. Cote, calcul, termen


1 February 2011 – Adriana SIMION , www.juridice.ro

1. Plătitorii contribuţiilor sociale

 Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi plătitorii de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Sub aspectul calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia persoanelor care realizează venituri de natură profesională, plătitorul de venit este asimilat angajatorului.

2. Cotele de contribuţii sociale

2.1. Contribuţiile în sistemul public de pensii Cotele pentru contribuţiile de asigurări sociale sunt:

a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care: – 10,5% pentru contribuţia individuală; – 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care: – 10,5% pentru contribuţia individuală; – 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, din care: – 10,5% pentru contribuţia individuală; – 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

2.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate  Cotele pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate sunt: a) 5,5% pentru contribuţia individuală; b) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator.

2.3. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate  Cota pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de 0,85%.

2.4. Contribuţiile la bugetul asigurărilor de şomaj Cotele pentru contribuţiile la bugetul asigurărilor de şomaj sunt: a) 0,5% pentru contribuţia individuală; b) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator.

2.5. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale  Pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator, cota este de 0,25%.

2.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  Pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, cota datorată de angajator se situează între 0,15% şi 0,85%.

3. Calculul contribuţiilor sociale Calculul contribuţiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea cotelor asupra bazei lunare de calcul, corectată cu veniturile specifice fiecărei contribuţii în parte, cu excepţiile la care ne-am referit în materialul ”Contribuţii sociale. Care este baza de calcul”, de mai sus. În cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului. În situaţia persoanelor care realizează venituri de natură profesională, calculul contribuţiei individuale de asigurări sociale şi al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj se realizează prin aplicarea cotelor contribuţiilor sociale individuale respective asupra bazei de calcul. Calculul contribuţiilor sociale datorate de angajator şi de entităţile asimilate angajatorului se realizează prin aplicarea cotelor asupra bazelor de calcul.

4. Termenul de plată  Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului.  Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se unifică termenele de declarare şi plată a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, pentru toate categoriile de contribuabili. De reţinut! În urma adoptării noilor prevederi fiscale, contribuţiile individuale, împreună cu contribuţiile angajatorului sau a persoanei asimilate angajatorului, se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează pentru toate categoriile de contribuabili. Concluzie Cotele contribuţiilor sociale au rămas nemodificate faţă de anul 2010. În schimb, termenele de plată au fost modificate. Astfel, pentru toate categoriile de contribuabili, plata contribuţiilor sociale se va efectua lunar. Acte normative aplicabile: Art. 296^18 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat de O.U.G. nr. 117/2010.

MIC GHID PENTRU A-ŢI REZOLVA PROBLEMELE CU BĂNCILE


 Drumul de la concilierea directă la proces

  de Gabriela ŞTEFAN | Gândul, 7.02.2011, completare despre mediere Asofronie Constantin

 Relaţia cu băncile – comisioane ascunse, dobânzi mărite fără o justificare sau un anunţ prealabil etc. – a devenit una din ce în ce mai tensionată pentru tot mai mulţi români. Puţini dintre aceştia cunosc însă modalităţile pe care le au la dispoziţie pentru a-şi rezolva problema cu banca. În continuare, ziarul Gândul vă prezintă un ghid al soluţiilor pe care le aveţi la îndemână pentru a vă rezolva – fie pe cale amiabilă, fie pe calea unui proces – nemulţumirile legate de contractele bancare. Pentru început, vom preciza că pentru majoritatea acţiunilor pe care le puteţi întreprinde, aveţi nevoie de un set de acte, respectiv: copie carte de identitate; copia contractului cu banca; extras de cont; dovada plăţilor făcute; dovada prejudiciului/ nemulţumirii (exemplu – majorarea dobânzii).

1. Concilierea directă cu banca.  Prima opţiune pe care o are un client este cea a concilierii directe cu banca.  Teoretic, această cale este cea mai indicată pentru că presupune mai puţin timp şi nu implică costurile pe care le-ar presupune un proces. Concilierea constă într-un schimb de adrese cu banca prin care se aduce la cunoştinţă acesteia asupra problemei care constituie obiectul litigiului şi se propun soluţii de rezolvare de către client.  În cazul în care concilierea directă eşuează, este indicat – potrivit avocaţilor specializaţi – să faceţi o notificare oficială către bancă prin care să respingeţi aspectele pe care le consideraţi ilegale. Important: notificarea trebuie trimisă cu confirmare de primire pentru ca ulterior – în cazul în care banca vă respinge în continuare pretenţiile – să poată fi folosită în cadrul unui proces.

Medierea şi plângerea la autorităţi – Soluţii intermediare înainte de proces

Până a ajunge însă la acesta, mai aveţi opţiunea unor soluţii intermediare care v-ar putea ajuta, inclusiv în cazul unui proces (un fel de procedură prealabilă, care demonstrează bunele intenţii ale clientului de a rezolva litigiul înainte de instanţă). Acestea sunt:

2. Medierea este o procedură nejudiciară de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, prin care se apelează la un terţ specializat în medierea conflictelor de orice fel numit mediator, autorizat potrivit Legii nr. 192/2006 de către Consiliul de mediere.  De anul trecut au apărut mediatori bancari, adică mediatori care au urmat cursuri de specializare la Institutul Bancar Român  sau lucrători din sistemul bancar care au urmat cursuri de iniţiere ca mediator şi s-au autorizat de către consiliu. Problema esenţială care a îngreunat până acum rezolvarea mai multor cazuri prin mediere a fost opoziţia băncilor sau încercarea acestora de a înfiinţa propriul mediator bancar, în subordinea Asociaţiei Române a Băncilor, simultan cu nerecunoaşterea de către conducerea Consiliului de mediere a necesităţii parcurgerii unui curs de specializare de către mediatorii proveniţi din afara sistemului bancar . De reţinut, că s-au exprimat opinii critice serioase privind respectarea de către mediatorii sprijiniţi sau angajaţi de bănci sau asociaţia bancherilor  a principiilor fundamentale ale medierii, legiferate şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional: neutralitate, imparţialitate, independenţă, alegerea liberă a medierii şi mediatorului. Faţă de procedurile jurisdicţionale administrative (plângeri la autorităţi) sau proces, dacă banca acceptă medierea, aceasta prezintă multiple avantaje (confidenţialitate, economie de timp, deplasări, cheltuieli cu avocaţii şi alţi experţi, blocarea conturilor, curgerea penalităţilor şi dobânzilor, etc.). Mediatori bancari se găsesc căutând pe internet (Uniunea Mediatorilor Bancari, Asociaţia mediatorilor din domeniul financiar-bancar FINBAN, mediatori autorizaţi specializaţi din ţară – Galaţi, Constanţa, Cluj, Iaşi, Botoşani, Turda, Arad, Oradea, Bucureşti, ş.a.).  (AC)

 3. Plângeri la autorităţi: plângere la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor(ANPC); • plângere la Banca Naţională a României(BNR).

De menţionat faptul că orice răspuns favorabil primit de la ANPC sau de la BNR va conta foarte mult în faţa judecătorului care va soluţiona procesul tău. Practica judiciară a demonstrat că actele emanate de la cele două instituţii au un rol covârşitor în faţa instanţei judecată, care le percepe ca fiind entităţi neutre şi obiective faţă de părţile din proces. Cele mai frecvente reclamaţii pe care le primeşte ANPC vizează majorarea ilegală a dobânzilor sau a comisioanelor, închiderile de cont neoperate la timp sau promoţiile înşelătoare de tipul bonusurilor pentru depozite sau al dobânzilor iniţiale mici. De regulă, reclamaţiile sunt finalizate prin amenzi aplicate instituţiilor de credit. O altă instituţie care poate interveni în conflictul bancă – client este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care are atribuţii limitate la verificarea raportărilor de date cu caracter personal. În cazul clienţilor bancari, ANSPDCP poate fi sesizată asupra situaţiilor în care un client este înregistrat abuziv în baza de date a Biroului de Credit.

4. Când tribunalul e ultima soluţie

În cazul în care nu aţi rezolvat problema cu banca pe cale amiabială, va trebui să vă adresaţi instanţei de judecată. De regulă, într-o atare situaţie este recomandat să vă angajaţi un avocat specializat în cauze financiar-bancare. Onorariul unui avocat este de minimum 200 – 300 de euro şi poate ajunge până la câteva mii de euro. O soluţie mai puţin costisitoare – dovedită deja în practică – este asocierea mai multor clienţi cu probleme identice care angajează un singur avocat. În acest caz, onorariul este suportat de toţi cei apăraţi şi, evident, este mai mic. Pentru a iniţia o acţiune judiciară împotriva băncii, trebuie să faci o cerere de chemare în judecată la tribunalul de pe raza domiciliului tău. Cererea de chemare în judecată trebuie să conţină:

•  motivaţiile (temeiul de drept) ce stau la baza acesteia; •  expunerea situaţiei de fapt;  • solicitările reclamantului (exemplu: anularea modificărilor impuse de bancă, restituirea sumelor încasate necorespunzător etc). • important de ştiut: dacă nu ai posibilitatea sau nu doreşti să fii prezent în momentul judecării dosarului, trebuie să menţionezi acest lucru în cererea de chemare în judecată.  • la cererea de chemare în judecată trebuie să anexezi documentele la care faci referire precum şi dovada că ai plătit taxa de timbru. • după ce ai iniţiat acţiunea judiciară, vei primi o citaţie în care ţi se va aduce la cunoştinţă data la care a fost fixat primul termen de judecată.

Citește în continuare

Modificări aduse de OUG nr.50/2010 pentru contractele de credit


Capital.ro, Consuela Stegărescu Joi, 20 Ianuarie 2011

Aproape toate produsele de creditare sunt modificate pentru a respecta ultimele reglementări referitoare la comisioane. Câteva bănci analizează dacă reînvie bătălia actelor adiționale. Unele bănci urmează să decidă dacă vor folosi prevederea din Legea nr. 288/2010 de aprobare a OUG nr. 50/2010 care le permite să anuleze actele adiționale prin care s-au modificat contractele vechi de credit în toamna anului trecut, ca urmare a acordului tacit al clienților.

Băncile nu au întocmit acte adiționale care să fie în defavoarea lor, ceea ce înseamnă că interesul lor de a le modifica acum este limitat. În orice caz, notificările pot fi trimise clienților până la sfârșitul lui februarie 2011. În același timp, și clienții care au acceptat tacit modificările aduse contractelor de credit pot notifica instituția bancară că doresc anularea acestora. Alte instituții de credit au stabilit că nu vor face acest lucru.

Nu vom notifica clienții, pentru că toate modificările făcute sunt în avantajul lor“, își argumentează oficialii UniCredit Țiriac această decizie. Nici Banca Transilvania nu-și va notifica clienții pentru a schimba actele acceptate tacit de aceștia.

Legea prin care a fost promulgată OUG nr. 50 aduce câteva beneficii suplimentare clienților cu credite vechi. Debitorii vor putea rambursa anticipat chiar și sume mici. Până acum, majoritatea băncilor condiționau ca nivelul acestor sume să acopere un număr de două-trei rate. O altă prevedere a actului normativ protejează suplimentar clienții cu carduri de credit. Penalitățile consistente percepute de bănci celor care depășesc limita de credit vor fi aplicate numai în situația în care suma cheltuită este cu 15% mai mare decât cea aprobată de bancă. Cele mai mari penalități sunt aplicate de UniCredit,  de 40%, în cazul cardurilor de credit în lei. „Amenzile“ aplicate de alte instituții clienților care depășesc limita de credit sunt fixe – 20 de lei pentru debitorii Millennium, respectiv până la 55 de lei în cazul clienților RBS.

Noi reglementări la comisioane

Actul normativ aduce câteva schimbări și la produsele de creditare din oferta curentă a băncilor. Comisionul de analiză, perceput la acordarea creditului, nu va mai fi un procentaj din creditul luat, ci va fi o sumă fixă. Suplimentar, comisionul de administrare nu va mai putea fi aplicat de bănci la suma împrumutată, ci numai la soldul creditului – care scade pe măsură ce sunt plătite ratele. Pentru a respecta rapid aceste prevederi, unele bănci au apelat la soluții temporare. BCR nu percepe în prezent comision de analiză la împrumuturile noi de nevoi personale, însă costul efectiv a fost menținut la un nivel similar cu cel anterior, când acest comision era de 0,35% din credit.

În același timp, Raiffeisen nu percepe comisioane de analiză și nici de administrare la creditele de nevoi personale acordate până la sfârșitul lunii martie. Și această bancă a menținut costul efectiv al împrumuturilor la un nivel comparabil cu cel din toamna anului trecut, când erau percepute ambele comisioane.

Galati, Ialomita si Bistrita au cei mai multi restantieri la credite  Data publicarii: 20-01-2011, Capital.ro 

Rata creditelor restante este in continua crestere, judetele „campioane” fiind Galati, Ialomita si Bistrita-Nasaud. Analistii estimeaza insa o ameliorare a situatiei restantelor din a doua jumatate a acestui an.

Creditele restante la nivel national au ajuns la finele lunii noiembrie 2010, conform datelor BNR, la peste 16,3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta 7,8% din 209,4 miliarde lei – totalul imprumuturilor acordate pe piata romaneasca.

Aproximativ jumatate din creditele restante provine din imprumuturile contracte in moneda nationala, adica 7,7 miliarde lei. Astfel, rata de neplata a creditelor in lei este de sub 10%. Prin comparatie, rata creditelor restante acordate in moneda europeana a fost de 6,5% (8,6 miliarde lei credite restante din totalul de 132,26 miliarde lei, credite acordate in valuta).

Dupa ce au votat pentru ca cei cu credite in valuta sa-si poata plati ratele in lei la cursul BNR, deputatii coalitiei de guvernare au eliminat in taina acest amendament cand au facut raportul suplimentar. Parlamentarii fie nu isi aduc aminte ce s-a intamplat cu amendamentul, ori spun ca a fost eliminat la cererea CE si din cauza problemelor de ordin tehnic.

„La articolul 40, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: (6) In situatia in care platile aferente contractului se efectueaza in moneda nationala, prin conversia unor sume exprimate in contract in alta valuta, creditorul va utiliza cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei”.

Consiliul de mediere acceptă mediatori exclusivişti în domeniul financiar-bancar, numai să nu fie din UMB!


Acum un an Uniunea Mediatorilor Bancari se lansa pe piaţă declarându-se unica asociaţie specializată în soluţionarea conflictelor dintre bănci şi clienţi prin procedura medierii. După o campanie de informare şi lămurire de 6 luni, în care conducerea UMB  a susţinut că mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri şi imparţiali, deci nu pot să fie angajaţi a băncilor sau asociaţiei acestora, Asociaţia Română a Băncilor  declara prin şefii săi la conferinţa din 28 iunie că renunţă la instituţia unui astfel de mediator bancar subordonat şi recunoaşte că aceste litigii trebuie soluţionate de mediatorii autorizaţi în baza legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator. Cu o condiţie: să se specializeze în domeniul financiar-bancar.  Aşa s-a ajuns la cursul de mediator bancar organizat de Institutul Bancar Român şi urmat de 23 de mediatori autorizaţi, dintre care o parte fiind membri UMB.  Acest curs nu a fost recunoscut de Consiliul de mediere, deşi cursanţilor li s-a spus iniţial că este agreat de acesta şi este numi o formalitate recunoaşterea. Datorită faptului că UMB este condusă de un mediator aflat de doi ani în conflict cu CM, conducerea acestuia a refuzat şi înregistrarea UMB în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor, în mod ilegal şi discriminatoriu, pe motivul ridicol că nu există încă vreo reglementare privind specializările în mediere, că denumirea este exclusivistă şi ar însemna că altor mediatori li s-ar îngrădi dreptul de a media între bănci şi clienţi dacă nu ar fi membri ai UMB.  Faţă de demersurile UMB, băncile au fost reticente, nu au comunicat listele cu mediatorii autorizaţi instruiţi la IBR către bănci, iar acestea nu au acceptat aproape deloc medierea facută de membrii UMB, ajungându-se la mii de procese (unele colective, cu reprezentare din partea clienţilor de către avocatul Piperea şi alţii).  În paralel, au convins după jumătate de am parlmentarii să modifice în favoarea lor OUG 50/2010, folosind inclusiv organizaţii internaţionale, între care FMI, BM, UE, BERD. Cum să rezişti unei asemenea forţe, cu tentacule bancare externe şi manevre oculte?  

Litigiul dintre UMB şi CM, nefiresc în mediere, datorită comportamentului abuziv şi ilegal al conducerii CM, a fost exploatat de oamenii deştepţi care au început cu un curs de mediatori găzduit de IBR pentru unii lucrători din sistemul bancar, între care vicepreşedinta CEC Bank dna Mirela Iovu,  deveniţi apoi mediatori. Cursul a fost condus de formatorul Adrian Bădilă, preşedintele asociaţiei Colegiul mediatorilor Bucureşti. Sabotaj? Concurenţă neloială? Trădarea mediatorilor? Exploatarea conflictului dintre mediatorul Tatu şi fosta soţie a dlui Bădilă şi actual preşedinte a CM? Sau toate acestea la un loc… cu ştiinţa celei din urmă.

Şi aşa, ca să moară capra vecinului (cine-i vecinul şi cine-i capra sau cine stă capră, nu mai contează), ca să nu aibe de lucru adevăraţii mediatori – peste 2000, care au cheltuit bani pentru cursul de mediator, apoi pentru autorizare, birouri, dotare, utilităţi sau măcar cei care  au făcut de bună credinţă specializarea la IBR, APARE BOMBA: MEDIATORII PROVENIŢI DIN LUCRĂTORI AI BĂNCILOR, INSTRUIŢI DE DL. BĂDILĂ, CU APROBAREA FOSTEI SOŢII ANCA CIUCĂ PREŞEDINTELE CM, ÎŞI FAC PROPRIA ASOCIAŢIE EXCLUSIVISTĂ DE MEDIATORI ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR !!!  Act autorizare: Asociaţia de Mediatori din Domeniul Financiar – Bancar FINBAN, Adresa: Bucureşti, Str. Negru Voda nr. 3 cam. 16 parter, Sector 3. DOSAR NR. 23465/301/29.07.2010. Telefon: 0732 854 139, Fax: 0318 146 180, web: www.finban.ro,  secretariat: office@finban.ro

  Nu ştim dacă aceştia recunosc legea 192/2006, dar altfel nu s-ar putea, sau CM, care nu a recunoscut specializarea mediatorilor din UMB, cert este că, după un an de sabotaj din poate CM, UMB are o concurentă neloială din interiorul băncilor, înfiinţată tocmai cu concursul CM, în dauna celorlalţi mediatori. Dacă UMB nu a fost înregistrată de un an în RNAPM de abuzivul CM, pentru noua asociaţie cred că nu se va pune problema, pot să ignore CM. Dacă nu cumva, ilegala listă de „organizaţii” în domeniul medierii aprobată prin Hotărârea CM nr. 180/2010 tocmai asta viza: alte entităţi-pirat, care nu sunt nici asociaţii/fundaţii profesionale ale mediatorilor, dar nici forme de exercitare a profesiei de mediator, înscrise în alt registru şi nici furnizori de de servicii de formare a mediatorilor! Noi am scris degeaba că această „Listă cu organizaţii în domeniul medierii” este un non-sens, un avorton al CM într-un articol de pe acest blog ce nu a fost băgat în seamă nici de CM, nici de asociaţiile mediatorilor, nici de mediatori.  Somnul raţiunii naşte monştri, iar abuzurile CM nişte anomalii spre paguba mediatorilor storşi de bani, dar fără obiectul muncii. Degeaba noi am luptat să fie introdusă medierea la soluţionarea litigiilor dintre bănci şi clienţii acestora la art. 85 din OUG 50/2010 cu ajutorul ANPC, datorită duşmăniei dintre CM şi UMB mediatorii nu au fost acceptaţi la miile de litigii împinse până acum către instanţe, iar acum apare această castă exclusivistă de mediatori bancari, legată de Asociaţia Română a Băncilor şi Institutul Bancar Român!  Cât au greşit din eroare, interese, prostie sau deliberat UMB şi CM, numai ARB ştie, conform zicalei: când doi se bat, al treilea câştigă! Dar din păcate au pierdut o piaţă de lucru mii de mediatori autorizaţi sau amăgiţi de CM!  Vom reveni cu amănunte după … pauză! Până atunci, priviţi, citiţi şi vă cruciţi ce se poate întâmpla în medierea din România:

Bancile sunt dispuse sa accepte medierea diferendelor cu clientii

de Ada Ştefan | Finaciarul.com /19 Ianuarie 2011 |  Presedintele Asociatiei mediatorilor financiar-bancari spune insa ca in Romania lucrurile sunt de-abia la inceput.

Institutia mediatorului in domeniul financiar-bancar este foarte noua. Ca atare, nici clientii nemultumiti nu sunt constienti de eficienta acestei me­tode, comparativ cu deja clasica rezolvare pe cale judiciara, nici bancile nu sunt in totalitate pregatite in a-si desemna reprezentantii in astfel de negocieri.
Cu toate acestea, medierea este o procedura care cadreaza cu insusi spiritul romanilor, dispusi sa discute si chiar sa negocieze.

 Medierea diferendelor aparute in contractele de natura financiar-bancara se practica de foarte putin timp in Romania. De altfel, legislatia existenta nici nu defineste strict profesia de „mediator financiar-bancar”, ci doar pe cea de „mediator”. Insa, ca si in cazul celorlalte profesiuni liberale, fiecare persoana care imbratiseaza aceasta meserie se poate specializa ulterior, prin practica si instruire, intr-o forma sau alta de mediere. (membrilor UMB de ce nu li s-a recunoscut acest drept?)

In aceste conditii, in domeniul financiar-bancar au inceput sa activeze in special mediatorii care au lucrat in banci sau in alte institutii financiare, dat fiind faptul ca au acumulat cunostintele nece­sare pentru a avea succes in nego­cieri. Dintre acestia, 14 au fondat, anul trecut, Asociatia Mediatorilor din Dome­niul Financiar-Bancar, FINBAN, care a devenit functionala in luna septembrie, odata cu inscrierea in Registrul Asocia­tiilor si Funda­tiilor, functionand in incin­ta Insti­tutului Bancar Roman. In FINBAN sunt reuniti mediatorii care se ocupa cu rezol­varea diferendelor apa­rute intre banci, societati de asigurari si de pensii private, IFN-uri sau institutiile subordonate Ministerului de Finante si clientii aces­tora, atat persoane fizice, cat si juridice. Pe langa promovarea mese­riei din punc­tul de vedere al activitatii pe care aceasta o presupune, Asociatia si-a propus sa sustina actiuni de constien­tizare a faptu­lui ca medierea reprezinta o moda­litate eficienta de rezolvare a conflictelor.

Citește în continuare

Mai puteţi profita de OUG 50/2009 o lună de zile


Cine vrea să i se aplice OUG50 mai are maximum o lună să semneze actul adiţional cu banca.

Ziarul finaciar, 20.12.2010,  Liviu Chiru

Cine vrea să i se aplice OUG50 mai are maximum o lună să semneze actul adiţional cu banca Cine are credite în derulare şi vrea să beneficieze de prevederile Ordonanţei 50/2010, care stabileşte condiţii transparente pentru împrumuturile consumatorilor, trebuie să se grăbească să semneze actul adiţional oferit de bancă, înainte ca Parlamentul să îşi dea votul final pe forma modificată.
Cel mai intens discutat act nor­mativ de anul acesta, pro­iectul de lege privind Ordo­nanţa 50, urmează să fie pre­zentat joi în plenul Camerei Deputaţilor, care are rol decizional.

Bancherii au fost de la bun început împotriva aplicării ordonanţei şi la creditele vechi, subliniind că trecerea la o formulă de calcul de tipul Euribor plus marjă fixă pentru dobânzile variabile, într-un moment în care indicatorul se află la minime istorice, poate conduce în viitor la costuri mai mari.Click Here

Clienţii le-au cerut să vină cu marje mai mici, variantă pe care bancherii nu au acceptat-o. Clienţii care vor să aibă o astfel de structură de costuri şi să beneficieze şi de celelalte prevederi ale ordonanţei trebuie însă să semneze acum actele adiţionale.

Riscul este ca banca să le stabilească din nou costuri netransparente, în condiţiile în care ordo­nanţa a fost amendată în Camera De­putaţilor, astfel că nu se va mai aplica şi creditelor vechi.

Citește în continuare

Medierea în domeniul comercial


Mediator Cătălin Găman – Oneşti

CE TREBUIE STIUT DESPRE MEDIEREA COMERCIALA
AVANTAJELE MEDIERII PENTRU CONFLICTELE COMERCIALE
  • confidentialitatea informatiilor, pentru ca in mediere partile nu se mai confrunta cu procedurile publice ale sedintelor de judecata;
  • costurile reduse ale solutionarii diferendelor, cunoscut fiind faptul ca orice cale judecatoreasca presupune costuri de multe ori comparabile cu rezultatul net al unui verdict pozitiv: taxe de timbru, expertize;

Citește în continuare

Avantajele şi dezavantajele refinanţării creditelor


Autor: ADA ŞTEFAN 16 decembrie 2010, Jurnalul.ro

Cea mai bună dobândă anuală efectivă se situează în intervalul 6%-7%

Reducerea veniturilor, scăderea do­bânzilor la minimele ultimilor trei ani şi aprecierea monedelor străine i-au determinat pe românii care au contractat în special credite denominate în euro şi franci elveţieni să-şi refinanţeze datoriile. Mai ales că OUG 50 limitează la maximum 1% comisionul de rambursare anticipată pentru creditele cu dobândă variabilă, inclusiv pentru cele aflate deja în derulare. În aceste condiţii, mai multe bănci au început o adevărată campanie cu oferte promoţionale încă de la jumătatea acestui an.

Citește în continuare

MEDIEREA SI FAZA EXECUTARII SILITE


dupa  Jurnalul Medierea, 

Tudor Tatu, Presedinte al Uniunii Mediatorilor Bancari si al Oficiului National de Mediere

Executarea silita reprezinta un ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.

Executarea silita constituie faza ultima a procesului civil si reprezinta, in tara noastra, o importanta garantie a infaptuirii justitiei, intemeindu-se, in toate fazele ei, pe principiul legalitatii. Concomitent cu realizarea drepturilor creditorului, legea ocroteste debitorul si orice alte persoane impotriva oricaror masuri execisve. Urmarirea se efectueaza numai asupra patrimoniului debitorului, fiind cu desavarsire interzisa orice masura de constrangere asupra persoanei acestuia.

Executarea silita nu trebuie privita unilateral, numai din perspectiva creditorului si a drepturilor acestuia, ci si din perspectiva debitorului, caruia deopotriva trebuie sa-i fie asigurate garanþiile ce caracterizeaza dreptul la un proces echitabil, prin inlaturarea oricaror posibilitati de abuz si a eventualelor demersuri sicanatori. Este necesara o garantie procesuala a debitorului pentru prevenirea oricarui abuz in exercitarea dreptului de catre creditorul urmaritor, iar controlul judecatoresc al inceperii executarii silite constituia o asemenea garantie, adecvata si eficienta, a dreptului la un proces echitabil al tuturor partilor implicate in aceasta procedura. Ca atare contractul de credit invocat ca titlu executoriu, nu poate constitui o baza legala de pornire a unei proceduri de executare silite atata timp cat la mijloc nu se afla un proces urmat de o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.

Citește în continuare

Reprezentantul U.M.B. din nou la Money Channel


Baroul Cluj in parteneriat cu UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI – Sucursala Cluj  va invita in data de 13.11.2010 ora 14,00 sa participati la, Conferinta internationala – Medierea Juridica si  Financiar-bancara. Oportunităţi”, ce va avea loc in municipiul Cluj-Napoca, la sala de conferinte a Hotelului Central Melody Relatii: biroumediator_sefferlaurentiu@yahoo.com; angela_vass2000@yahoo.com,  tel: 0741.330.798, 0766.488.749, Detalii pe http:wwwmedieretatu.unblog.fr/    şi http:wwwmediatoseffer.ro 

Citește în continuare

Restructurarea judiciară – avantaje, modificări ale Legii 85/2006, prin Legea nr. 169/2010


Seminarul Avocatnet.ro: Insolventa-noile modificari legislative aplicabile

19.10.2010, Anca Dumitrescu, preluare www.avocat.net

 – din septembrie 2010 avem si proceduri voluntare de restructurare extrajudiciara;

– ghidul de restructurare extrajudiciara a fost una din conditiile impuse de FMI;

– principiile prevazute in ghid au caracter de recomandare, ghidul nu este un act normativ.

Citește în continuare