Adresa către CM pentru combaterea amendamentului abuziv la legea medierii


gjkgBucureşti, nr. 112/30.10.2009

CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE

În baza atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 192/2006 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Mediere, ca autoritate de reglementare, autorizare şi control, vă rog să înaintaţi la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, eventual şi la alţi deputaţi care nu fac parte din comisia juridică un comunicat prin care să solicitaţi eliminarea amendamentului propus la şedinţa comisiei juridice din 28.10.2009 şi acceptat de comisie privind accesul în profesia de mediator fără pregătirea necesară şi examen, pentru persoane care desfăşoară anumite profesii juridice şi au o vechime de minim 2 ani (notari, magistraţi, avocaţi, consilieri juridici).

În asemenea momente, când grupuri de interese din afara profesiei, neinteresate până acum în reglementarea şi promovarea medierii dar care puteau foarte bine să le facă, îndrăznesc să reglementeze o situaţie de acces în profesie discriminatoriu faţă de ceilalţi mediatori, faţă de alţi cetăţeni cu studii superioare de alt profil, cu încălcarea normelor de incompatibilitate faţă de profesiile de bază, cu tendinţa de a transforma profesia nejuridică de mediator într-o calitate suplimentară a respectivelor profesii juridice, cu încălcarea principiilor de bază ale medierii referitoare la independenţa, imparţialitatea, confidenţialitatea, neutralitatea mediatorilor, cu scăparea de sub control a calităţii actului de mediere făcut de neprofesionişti), cu atingere adusă reglementărilor similare ale Uniunii Europene, ESTE CAZUL SĂ TRECEM PESTE FRĂMÂNTĂRILE INTERNE dintre mediatori, mediatori şi formatori, evaluatori, mediatori şi Consiliul de Mediere şi să susţinem cu cât mai multe voci, ca acest amendament să fie respins la dezbaterile în plenul Camerei Deputaţilor asupra modificările la legea medierii şi exercitării profesiei de mediator care fac şi mai gravă nefuncţionalitatea medierii, compromiţându-i viitorul în România.

Vă solicit să postaţi această solicitare şi pe site-ul Consiliului de Mediere http://www.cmediere.ro adăugând o notă în care solicitaţi puncte de vedere de la toate asociaţiile profesionale şi chiar personale de la mediatori, din care apoi să sintetizaţi motivarea solicitării şi să le adăugaţi la materialul întocmit de dvs.

Aceste momente de importanţă deosebită, intervenite pe fondul neimplicării consiliului în modificarea legii, în promovarea mai agresivă a acesteia, iniţiativei unor mediatori de modificare fără consultarea celorlalţi şi a consiliului, în condiţiile blocajului funcţional de peste jumătate de an a consiliului, riscă să arunce medierea în derizoriu, în haos, în anomie, în destructurare profesională.

Faţă de acestea, aveţi obligaţia, dreptul şi susţinerea noastră să întreprindeţi măsurile solicitate în timp oportun, cu toate mijloacele necesare.

Voi reveni cu motivaţii juridice pentru contracararea prevederilor abuzive a amendamentului.

Cu stimă,  Mediator Constantin Asofronie

Comentariu Anca Ciuca:
Buna ziua, domnule Asofronie. Va dau dreptate in totalitate in ceea ce scrieti in adresa, dar ma intreb in acelasi timp:   CINE A CREAT ACEASTA SITUATIE? LA CE A DUS TOT BALCIUL DECLANSAT INCA DIN  APRILIE DE GRUPUL DIN CARE FACETI PARTE?
Voi prezenta in sedinta de consiliu adresa transmisa.
O zi buna,  Anca Ciuca  Membru in Consiliul de mediere

Comentariu Asofronie:
Nu eu. Daca nu ne dam seama in ce prapastie ne aflam, nu are sens sa mai ridicam ochii cautand soarele.
Nu mai spun nimic, daca o tinem tot asa, pierdem timpul cum l-am pierdut un an.
Rog pe sefii asociatiilor si orice alt mediator sa isi exprime pozitia asociatiei / personala pentru a o trimite la Consiliul de Mediere, iar de aici la Parlament si MJLC.  Din comentarii se pot pune concluzii de ilegalitate a amendamentului si se poate motiva cererea de eliminare la sedinta in plen a Camerei Deputatilor.

Somnul raţiunii, lipsa de dialog şi colaborare, interesele oculte RĂSTIGNESC MEDIEREA ÎN ROMÂNIA


Îmi pare rău că iniţiativa legislativă a UNMR a ajuns în asemenea hal după dezbaterea de la comisia juridică a Camerei Deputaţilor, din cauza lipsei de colaborare, conflictului dintre mediatori şi interesele oculte ale unor asociaţii, ale birocraţtilor de la MJLC şi a unor reprezentanţi ai altor profesii juridice liberale sau etatizate cărora nu le mai ajunge tarlaua proprie.

Amendamentul abuziv privind problema accesului fără pregătire şi examen a avocaţilor, notarilor, magistraţior, consilierilor juridici cu 2 ani vechime, care va duce medierea în derizoriu, la discriminare între mediatorii adevăraţi şi cei doar atestaţi (sper) de CM, la împiedicarea desfăşurării de sine-stătătoare a medierii.

Oare o acţiune comună a Consiliului de Mediere, MJLC, Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, înainte sau la discuţiile în plenul Camerei, nu ar mai putea opri  o asemenea prevedere abuzivă care va afecta principiile medierii (independenţa, imparţialitatea neutralitatea, confidenţialitatea), incompatibilităţile, va încălca reglementarile şi practica internaţională?

Somnul raţiunii naşte monştri, iar în mediere manifestarile egoiste, interesele oculte, lăcomia, setea de putere, aroganţa, abuzurile, au permis ca alţii să hotărască grav într-o profesie abia pornită la drum şi de la care lumea şi cei peste 1000 de mediatori aşteptau multe faţă de birocraticul, abuzivul, grevatul sistem judiciar românesc.

Nu-i aşa că de la noi mediatorii, de la abuzivii şi încrezuţii membri ai CM, de la cei din conducerea unor asociaţii, de la lipsa de colaborare, dialog şi sprijin în problemele majore ale medierii şi mediatorilor, de la indiferenţa şi neimplicarea MJLC s-a ajuns la asemenea monstruozităţi? PĂCAT!

Dacă CM nu ar fi sabotat Conferinţa extraordinară a mediatorilor de la Braşov, dacă nu s-ar fi folosit de false susţineri a validării lor disperate, dacă nu ar fi apelat la manevre ilegale pentru validare în ziua demiterii guvernului, dacă nu s-ar fi văzut cei validaţi tardiv şi ilicit prea devreme cu sacii în car şi în loc de ameninţări cu sancţionarea lui Tatu şi Asofronie ar fi dat curs cererii noastre pentru o nouă şi adevărata întalnire a reprezentanţilor mediatorilor cu MJLC înaintea dezbaterilor de la comisia juridică a Camerei, NU-I AŞA CĂ ALTA AR FI FOST SITUAŢIA?

Dar ce să-i facem, aşa suntem noi românii masochişti, trebuie să ne distrugem întotdeauna dinăuntru şi să ne oferim apoi pradă celor din afara.

Rău este că nici acum unii nu-şi dau seama de răul făcut şi caută doar ţapi ispăşitori la alţii, când, aşa cum spuneam la început, vina răstignirii lui Isus aparţine chiar poporului “sfânt” evreu, iar vina rastignirii medierii nouă tuturor! Qui prodest?

Voi lansa o solicitare multiplă către cele 3 părţi să adreseze o comunicare Biroului permanent al Camerei şi unor deputaţi prin care să se ceară eliminarea amendamentului.

Mediator Asofronie Constantin

Cerem MJLC să ceară la Camera Deputaţilor eliminarea intrării frauduloase în profesia de mediator


Nr. 122015 / 30.10.2009

CĂTRE      MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI

Excelenţei sale, Domnului ministru CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

DOMNULE MINISTRU,

Subsemnatul Asofronie Constantin, consilier juridic şi mediator autorizat, mă adresez excelenţei dumneavoastre încă o dată ca ultima instanţă şi vă rog în numele unui grup de colegi mediatori să reanalizaţi materialele transmise până acum, să verificaţi şi să ne răspundeţi asupra legalităţii validării Consiliului de Mediere după patru luni şi jumătate, dar mai ales să susţineţi prin reprezentantul ministerului la dezbaterile în plen ale Camerei Deputaţilor asupra Legii medierii şi organizării profesiei de mediator nr. 192/2006 eliminarea amendamentului acceptat de comisia juridică privind accesul liber, fără examen şi pregătire în profesia de mediator, a notarilor, avocaţilor, procurorilor, judecătorilor, consilierilor juridici cu 2 ani vechime pe aceste funcţii juridice.

Prin petiţiile anterioare din 27.07.2009 (nr. 9f689c22-39f5-45aa-845b-f54bc1 efd98b) şi din 11.09.2009 (nr. 102570), v-am solicitat să analizaţi situaţia creată de blocajul activităţii Consiliului de mediere, organizarea şi rezoluţia Conferinţei extraordinare a mediatorilor de la Braşov privind soluţiile de ieşire din criză, am fost şi în 2 audienţe la consilieri ai dvs. care ne-au confirmat că există motive legale rezonabile pentru a nu aviza noul consiliu şi în lipsa unor reglementări aferente, se va dialoga cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale mediatorilor înscrise la Consiliul de Mediere, lucru care nu s-a mai întâmplat.

După publicarea Ordinului ministrului JLC nr. 2772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere, în Monitorul Oficial  NR. 695 din 15 octombrie 2009, v-am adresat în 14.10.2009 un memoriu în care arătam că majoritatea mediatorilor au rămas stupefiaţi din motive întemeiate:

„- primul este de legalitate: putea un ministru sau un înlocuitor al acestuia (de ce, dacă ministrul respectiv a fost prezent în minister şi la parlament în toată această zi, nefiind plecat în ţară/în strainătate?) să mai semneze şi să emită un ordin ca act administrativ de importanţă deosebită pentru validarea membrilor unei autorităţi naţionale de reglementare, autorizare şi control, în condiţiile aprobării moţiunii de cenzură care a determinat demiterea guvernului?

– al doilea este de moralitate: dacă nu s-a făcut validarea membrilor noului consiliu ales la 23 mai timp de 4 luni şi jumătate de la solicitare, mai era cazul să o facă acum, repetăm, în ziua căderii guvernului?

– al treilea este administrativ: atâta timp cât există nişte litigii constând în contestaţii adresate ministrului asupra corectitudinii procedurii electorale aplicate de membrii fostului consiliu, din care o parte realeşi, ne întrebăm totuşi de ce s-a aprobat validarea dacă nu s-a efectuat nici o verificare potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 şi nu s-a dat nici un răspuns petiţionarilor,   mai mult s-a refuzat orice audienţe la ministru şi nu s-au trimis reprezentanţi la conferinţa mediatorilor şi alte întâlniri ale asociaţiilor profesionale în domeniu?

– al patrulea este juridic: există mai multe procese pe rol în contencios administrativ având ca obiect contestarea invalidării unor candidaţi la alegeri şi plângeri penale privind abuzul în serviciu al unor membri ai fostului consiliu;

– al cincilea este deontologic: tocmai comunicatul ministerului justiţiei invocă cinic şi demagogic motive pentru validare de care nu s-a interesat în ultimii 2 ani, nici măcar sub presiunea emiterii raportului de ţară pe justiţie al C.E. ori pentru executarea unor obligaţii decurgând din angajamentele asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, nici pentru aplicarea Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la medierea în cauzele civile şi comerciale, nici în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, nici pentru nici pentru degrevarea activităţii instanţelor de judecată, nici pentru reducerea cheltuielilor administrative, nici la protestul magistraţilor din luna septembrie care a paralizat justiţia, inclusiv din cauza aglomerării instanţelor cu dosare. De ce până acum aceste motive privind funcţionarea medierii nu au interesat ministerul şi tocmai acum le invocă drept expunere de motive pentru o măsură ilegală, singura de-altfel în domeniu în ultimii 3 ani, după ce a căzut guvernul, incluzând ministerul justiţiei, corigent la aceste obiective?

Modul şi data în care a apărut ordinul de validare a membrilor Consiliului de mediere, în ziua demiterii guvernului, după de 4 luni şi jumătate de aşteptare şi după ce unii înalţi funcţionari au exprimat opinii că se refuză validarea, iar comunicarea se va face la o întrunire a mediatorilor, au lăsat mediatorii perplecşi, ne face să credem că ordinul a fost dat la semnat şi publicare în mod ilegal, de acoliţi al membrilor reclamaţi ai consiliului, cu ocolirea dlui ministru, lucru de necrezut într-un stat de drept şi tocmai la ministerul justiţiei”.

Suntem convinşi că nu toate contestaţiile mediatorilor de la alegeri, aceste adrese şi memorii au ajuns la dvs. şi nu aţi putut lua o decizie hotărâtoare.

Având în vedere această validare şi prevederea într-un amendament la lege trecut de comisii ca după publicare consiliul să organizeze noi alegeri, NU SOLICITĂM REVOCAREA ORDINULUI DE VALIDARE, pentru ca acest consiliu validat dubios să autorizeze totuşi cei vreo 300 mediatori care aşteptau de luni de zile acest lucru şi să organizeze noile alegeri (altfel iarăşi intrăm în blocaj, nu se mai pot lua legal hotărârile necesare şi nu are cine le organiza).

În acelaşi timp, având în vedere abuzurile şi ilegalităţile comise de fostul consiliu, de contestaţiile şi plângerile pe rolul instanţelor, de lipsa prevederii în lege şi ROF a atribuţiei de organizare a alegerilor de către consiliu, precum şi faptul că unii membri ai fostului şi actualului consiliu vor candida din nou, pentru corectitudine şi neutralitate, solicităm ca supravegherea alegerilor şi subcomisiile necesare să fie coordonate de o comisie electorală aleasă de mediatori şi cu reprezentantul MJLC, conform rezoluţiei conferinţei de la Braşov, acceptate de preşedintele Ciucă, în rest actualul consiliu să îndeplinească numai sarcini administrative, potrivit celorlalte atribuţii din lege şi ROF CM.

Cu deosebit respect,

Mediator Asofronie Constantin

10 MASURI SI PROPUNERI PENTRU CONSILIUL DE MEDIERE


280420091691PROPUN NOULUI CONSILIU DE MEDIERE 10 MASURI CONCRETE:
1. La activitatile de promovare mai ample initiate de colegi sa fie invitati din justitie nu numai de la nivel local, ci si din minister.
2. Pe site-ul CM, platit din banii nostri, sa existe o rubrica de Articole despre mediere si una Evenimente (dar nu ca acum). Să se realizeze un spot publicitar cu alegerea medierii ca formă alternativă de soluţionare a conflictelor.
S-ar putea face si o rubrica speciala de Propuneri, cereri, reclamatii.
3. Editarea periodica a buletin de informare, macar trimestrial, din care primul exemplar sa fie trimis ministrului si la Curtile de apel, macar, iar colegii mediatori sa-l poata descarca electronic, in format PDF.
Din bani platiti anual pentru tablou, si eventual un abonament platit de asociatii s-a putea edita un asemenea buletin.
4. Pentru activitatea de publicistica la asemenea rubrici, Buletinul mediatorilor si conferinte, sa se acorde realizatorilor si respectiv, organizatorilor un punctaj, de exemplu ca pe site-ul http://www.avocat.net, care anual poate fi de folos celor mai activi prin:
– reducerea taxei de administrare a tabloului;
– acordarea unor premii si diplome anuale;
– celor care depasesc un anumit punctaj, sa li se acorde certificate care sa fie luate in considerare la pregatirea continua a mediatorilor.
5. Sa se stabileasca responsabilitati concrete separate pentru membrii CM, in special, pentru comisia permanenta, din care chiar vicepresedintele ar trebui sa aibe sarcina permanenta promovarea medierii si relationarea institutionala. Alti membri ar trebui sa raspunda de autorizare, de pregatirea mediatorilor, de relationarea externa, de presa, etc.
6. Sa se constituie o comise de revizuire a regulamentului de organizare si functionare si de regulamentul de organizare a alegerilor pentru membrii CM. Acum. Mai tarziu pot interveni alte evenimente si iar nu are cine reglementa.
7. Proiectele de hotarari importante, de reglementare, sa fie postate cel putin 15 zile pe site la rubrica Proiecte, pentru asigurarea transparentei decizionale, primirea de comentarii, observatii, propuneri, amendamente, ca la alte profesii si la toate intitutiile publice sau de interes public. Lipsa acestei consultari este sanctionabila potrivit legii cu amenzi in sarcina sefului institutiei. Macar de acum incolo sa functioneze si la noi. Daca se facea asa, nu se ajungea la blocaj, existand posibilitatea prevederii tuturor situatiilor.

8. Sa se faca public bilantul activitatii, situatiei autorizarilor, situatiei financiare.
9. Sa se refaca autorizarea celor autorizati ilegal de la 15 mai incoace, pentru ca hotararile respective sunt nule de drept.
10. La inceputul anului 2010 sa se organizeze o intalnire oficiala a unor reprezentanti ai asociatiilor profesionale, pentru stabilirea unor masuri concrete de promovare a medierii, reglementare, relationare cu justitia, presa si intre asociatii, modul de indemnizare a membrilor CM.

Cel putin 6 din aceste propuneri au fost facute si pana la conferinta anuala din 23 mai 2009 si dupa, dar nu au fost luate in considerare, desi au intrunit aprecierea colegilor, pentru ca sunt legale, utile si importante pentru profesie, mediatori, informare, promovare.

Atentie! Acesta nu este un articol denigrator, ilegal si nu urmareste destabilizarea CM! Voi cere si printr-un document oficial aceste masuri si sper ca macar de acum incolo CM sa si raspunda la orice solicitare in termenul legal de 30 de zile.

Medierea – instituţie modernă în statul de drept


Medierea – instituţie modernă în statul de drept –

şi importanţa cunoaşterii acesteia de către viitorii jurişti

Scris de Fănuţa Lisman pe octombrie 15, 2009, www.medierea.wordpress.com

Este de notorietate faptul că aglomerarea instanţelor de judecată din România afectează întreg sistemul judiciar, că procesele aparent simple sunt întârziate din cauza birocraţiei, că deciziile instanţei vin după repetate înfăţisări şi termene prescrise. Cu toate acestea, deşi medierea are drept scop principal degrevarea instanţelor de judecată de acele dosare ce pot fi soluţionate prin metode alternative precum medierea, practica medierii este foarte putin cunoscută în ţara noastră. Motivele pot fi diverse. Spre exemplu, putem vorbi de faptul că deşi Legea 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator a fost adoptată în urmă cu 3 ani, abia anul trecut au fost autorizaţi primii mediatori. Ca o consecinţă a acestui fapt, corpul mediatorilor nu a avut timpul necesar pentru a-şi coagula forţele în vederea promovării profesiei de mediator. Mai mult decât atât, nici primul Consiliu de mediere, deşi avea menirea să facă acest lucru, nu a reuşit, poate şi datorită frământărilor inerente oricăror începuturi, aşa cum ne-am obişnuit în România. Mai mult decât atât, nici alte instituţii ale statului nu au făcut eforturi în acest sens deşi avantajele recurgerii la această metodă alternativă de soluţionare a conflictelor sunt bine cunoscute. Deasemenea, este de notorietate faptul că Biserica se bucură de un grad ridicat de încredere în rândul populaţiei noastre, ba, mai mult decât atât, peste 90% dintre români se declară creştini şi, cu toate acestea, aşa cum ar fi de aşteptat în rândul unei astfel de societăţi majoritar creştine, dialogul nu este prezent; comunicarea nu se realizează. De solidaritate ce să mai vorbim?! Iată că a venit momentul implementării unei instituţii care poate reada societăţii româneşti posibilitatea reluării dialogului atât interpersonal cât şi instituţional. Cu toate acestea, deşi nu beneficiază de o promovare bine organizată, instituţia medierii devine din ce în ce mai cunoscută. Fiind o instituţie de importanţă majoră pentru un stat de drept cu o populaţie al cărei nivel de dezvoltare culturală a crescut în ultimii douăzeci de ani (e drept, mai lent decât ar fi fost de aşteptat), este necesar ca această instituţie să fie cunoscută, încă din timpul facultăţii, cel puţin de către studenţii şi masteranzii (care nu au studiat-o în timpul facultăţii) care urmează studii juridice.

Continuarea articolului:   www.medierea.wordpress.com

UN SEMINAR MAI MULT DECAT INTERESANT LA TG.MURES


23 oct 2009, medieretatu

Joi, 22 Oct.2009 la initiativa Asociatiei Culturale AMPHION in colaborare cu Universitatea Dimitrie Cantemir si sprijinul Consiliului Judetean Tg.Mures, in sala Bibliotecii Universitatii Dimitrie Cantemir din Tg. Mures a avut loc Seminarul ,,Teorie si Practica Internationala in Medierea Conflictelor”. Seminarul a reunit peste 150 de participanti proveniti din toate colturile tarii, mediatori ai mai multor asociatii profesionale, avocati, juristi, economisti, profesori universitari, studenti si reprezentanti ai administratiei publice locale si judetene Tg. Mures. Deschiderea lucrarilor seminarului a fost facuta de Rectorul Universitatii ,,Dimitrie Cantemir” din Tg.Mures, conf.univ.ing.dr. Alexandru Bogdan Mugur urmata de alocutiunea Presedintelui Consiliului Judetean Mures, d-na Lakodi Edita Emoke. Rectorul Universităţii “Dimitrie Cantemir” Alexandru Bogdan Murgu, a ţinut să sublinieze că se bucură că în sfârşit această activitate de mediator se dezvoltă şi în România. Acesta a dat şi exemplu unei celebre butade ,,Se spune că cel mai sărac guvern din lume este cel al Statelor Unite ale Americii care nu posedă nimic, cel mai bogat guvern din lume este cel al Coreei de Nord care posedă tot ce există pe teritoriul naţional şi atunci privind ca un spectator de pe marginea acestei axe bipolară ne întrebăm oare încotro e echilibrul. Cele mai multe numere procentuale de medieri le-a avut Statele Unite şi cele mai puţine le-a avut Coreea de Nord şi mă întreb atunci care e viitorul?”, a întrebat Alexandru Bogdan Murgu. Acesta a mai precizat că medierea este o metodă mult mai simplă şi mai eficientă şi că acesta este şi motivul pentru care a fost introdusă ca materie de studiu la Facultatea de Drept a universitatii. Rectorul a mai precizat că “Medierea” va fi inclusa în curând şi ca materie de studiu pentru studenţii la Psihologie.

Prezentarea obiectivelor seminarului si a invitatilor speciali fiind efectuata de catre lector univ.dr. Brandusa Gorea care este si mediator autorizat. ,,Toată societatea românească are nevoie de mediere, de la cozile pentru abonamente gratuite la transportul în comun, până la relaţiile dintre puterile în stat”. (Brandusa Gore)

In calitate de invitati speciali la lucrarile seminarului au participat:

Anca Elisabeta Ciuca, presedintele Consiliului de mediere prezentand tema ,,Medierea in Romania.Potential,dificultati si perspective;  ,,E nevoie să dialogăm între noi cei care ne preocupă ideea de soluţionare a conflictelor… Suntem toţi interesaţi de o societate mai sănătoasă de un corp social cu bune practice mai puţine conflicte şi cele care sunt să se rezolve mai ieftin şi mai eficient şi cu o sumedenie de beneficii. Majoritatea sunteţi mediatori practicieni şi dacă nu vă întâlniţi să socializaţi nu veţi afla niciodată care este experienţa colegilor voştri”(Anca Ciuca)

– Dr. David Silvera, mediator din Istrael: Mediation and its Contribution to Society; ,,Medierea este procesul prin care participanţii aleg împreună cu ajutorul unor persoane neutre reuşesc să izoleze problemele în dispută şi care reuşesc să dezvolte opţiuni să ia în consdierare alternative şi să ajungă la un accord consensual în care să corespundă nevoilor lor. În anii 80 în SUA exista o mişcare socială care lupta împotriva instanţelor pentru că spuneau că instanţa nu aduce justiţie şi de aceea recomandau cetăţenilor să apeleze la Soluţionarea Alternativă a Disputelor. Soluţionarea nu înseamnă doar mediere ci şi arbitraj sau alte forme prin care se poate ajunge la un accord. Mai există şi mişcarea pragmatică care evidenţiază prin şapte etape rezolvarea unei probleme iar la baza acestui sistem există adunarea tuturor părţilor împreună şi apoi separate”(Dr. David Silvera)

Dr. Lajos Aary-Tamas, Ombudsmanul maghiar pentru Drepturile Educationale: The Role of the Ombudsman for Educational Rights in Hungary. De remarcat faptul ca, Dr.Lajos Aary-Tamas este nascut in Tg. Mures unde a urmat cursurile scolii generale si liceul dupa care si-a continuat studiile universitare juridice la Budapesta stabilindu-se in Ungaria, este casatorit si are patru fete, in prezent ocupand singura functie existenta la nivel european de Ombudsman pentru Drepturile Educationale, functie apartinand statului ,avand ca rol medierea conflictelor aparute in domeniul educational, activitatile domniei sale materializandu-se intr-o recomandare data partilor, recomandare care nu este obligatoriu a fi respectata de parti numai in masura in care conflictul nu afecteaza drepturile elevului.

Tot de remarcat, a fost prezenta la lucrarile seminarului a viitorului Presedinte al Consiliului de mediere, D-na Kibedi Katalin Barbara care a avut un rol deosibit in cadrul dezbaterilor libere dintre participanti.

In cadrul seminarului a avut loc lansarea a doua carti: –Medierea in Dreptul penal, autori Brandusa Gorea si Dorina Costin si cartea, – Solutionarea Conflictelor prin Arbitraj si Mediere, autor Brandusa Gorea. Prezentarea lansarii celor doua carti a fost facuta de Anca Elisabeta Ciuca, urmata de cuvantul pe larg al autorilor. Seminarul a avut si unele aplicatii practice unde invitatii speciali au avut rolul de mediatori, mai putin Anca Elisabeta Ciuca care din motive de sanatate sa retras iar rolul acesteia in cadrul aplicatiei (jocurilor de rol)fiind suplinit de catre D-na Brandusa Gore. Urmare a simularilor sesiunilor de mediere,mediatorii si cei lalti participanti la seminar au purtat unele discutii mai mult decat interesante pe aceasta tema, creinduse astfel o stransa legatura intre participanti si organizatori pe de o parte iar pe de alta parte completarea cunostintelor in aplicarea tehnicilor de mediere de catre mediatori.

In cadrul seminarului au fost prezentate unele lucrari ale mediatorilor, direct de catre acestia ce va forma volumul: TEORIE ŞI PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MEDIEREA CONFLICTELOR. Seminarul a avut si rolul cimentarii unor relatii intercolegiale, chiar reusit, dand posibilitatea mediatorilor autorizati sa se cunoasca intre ei ,de a colabora in schimb de experienta si a lega prietenii.

La finalul seminarului a fost sustinut un recital de chitara de catre dl. lector univ.drd. Beke Istvan iar mediatorilor participanti le-au fost inmanate certificate de participare de catre Consiliul de mediere. In cursul zilei de azi sau maine incercam sa prezentam o inregistrare video continand un fragment important din discursul – Dr.David Silvera, mediator din Istrael precum si o inregistrare audio a discursul lui Anca Elisabeta Ciuca.

19oct 2009 HARABABURA VA INCEPE DIN NOU IN MEDIERE? Posté dans Legislatie/juridic-Mediatori par medieretatu à 9:12 | Pas de réponses » La sedinta de maine a Comisiei Juridice ,de disciplina si imunitati Deputatul Alina Gorghiu va propune amendarea L192/2006 privind medierea si ROF. Ca invitati la lucrarile comisie vor participa reprezentantul Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, reprezentantii Asociatiei Mediatorilor Profesionisti din Romania si ai Asociatiei ProMedierea. Propunerile de amendare ce vor fi facute de catre Deputatul Alina Gorghiu privesc obligarea Consiliului de Mediere curand validat, ca in termen de 30 de zile de la publicarea in MO a legii medierii in forma modificata sa organizeze noi alegeri. Modul de formulare a amendamentului permite ca orice altă modificare legislativă să oblige Consiliul de mediere să organizeze noi alegeri, de la data publicării acestora. Atentie!. De fiecare data cand un articol,virgula sau punct din legea medierii este modificat,adaugat sau sters,Consiliul trebuie sa organizeze noi alegeri,indiferent ca de la validarea CdM a trecut o zi ,o saptamana,o luna sau un an. Considerati normal? Prezenta la lucrarile sedintei, D-na Kibedi Katalin Barbara,viitor Presedinte al Consiliului de mediere va formula câteva amendamente privind procedura în cazul in care judecătorul recomandă medierea, precum si în cazul în care sunt părți care nu pot veni personal la mediere, aceasta(medierea) să se poată desfăsura și on-line. E vorba de persoanele care locuiesc în străinătate sau localităti îndepărtate. Pentru a nu întâmpina dificultăti la pronunțarea hotărârii de expedient, după ce se ajunge la acord, partea care nu poate fi prezentă, poate trimite mandat prin care împureniceste o persoană să semneze acordul si să certifice si în fața judecătorului.

Mediere gratuita la Cluj pentru promovarea medierii


23 oct 2009, medieretatu

PENTRU CA MEDIEREA SA FUNCTIONEZE,

MEDIATORII CLUJENI SUNT DISPUSI SA EFECTUIEZE MEDIERI ,,PRO BONO”

In data de 23 octombrie 2009 la initiativa Biroului de Mediator Seffer Laurentiu si a Asociatiei Ultra Silvam reprezentata de catre mediatorii Christian Chereji si Adrian Pop, la Cluj a avut loc o intalnire de lucru a mediatorilor din Judetul Cluj.

Intalnirea mediatorilor a avut ca ordine de lucru:

1. Analizarea situaţiei prezente în domeniul medierii şi identificarea unor posibile căi de acţiune comună a mediatorilor din Cluj în vederea deblocării activităţii Consiliului de Mediere şi promovării medierii ca metodă de soluţionare a disputelor la nivelul judeţean, regional şi naţional.

2. Analizarea oportunităţii înfiinţării unei asociaţii a mediatorilor din Judetul Cluj, sau eventual, din Transilvania.

3. Prezentarea de către membrii Ultra Silvam a proiectului Centrul de Mediere Comunitara Cluj şi extinderea invitaţiei de participare la acest proiect către toţi mediatorii din judeţ. Dupa cum se observa intalnirea a avut drept scop revitalizarea si promovarea medierii, mediere adusa in colaps de cei care aveau obligatia de a promova si a asigura bunul mers al acestei profesii. La aceasta intalnire mult asteptata au raspuns prezenti 9 mediatori. Gazda intalnirii, mediatorii Cristian Chereji si Pop Laura Elena au acordat cate un interviu postului de televiziune Realitatea Tv. Initiatorii intalnirii sperau la o prezenta mai mare a mediatorilor avandu-se in vedere dorinta acestora de a iesi din criza, dorinta de popularizare si de functionare a medierii dar nu in ultimul rand repornirea si punerea unei noi baze a medieri Clujene prin incheera unui parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj si crearea la nivelul judetului a unui Centru de Mediere Comunitara. Prin acest parteneriat, foarte bine venit si dorit de catre Consiliul Judetean Cluj acesta va pune la dispozitia mediatorilor spatiul si dotarea necesara activitatilor de mediere iar mediatori resursa umana proprie prin desfasurarea periodica la sediul Consiliului Judetean a unor activitati ,,pro bono” de consultanta si efectuarii de medieri pentru persoanele cu posibilitati materiale reduse si a caror dispute sau conflicte se pot rezolva prin mediere. O idee pe care toti cei prezenti au imbratisato, despre care cred si spera, ca si alti mediatori autorizati sa o imbratiseze. Numai uniti, mediatorii pot fi o forta privind transpunerea in practica a unor proiecte. Drept urmare, initiatorii intalnirii si ai proiectului invita toti mediatorii autorizati care isi desfasoara activitatea pe raza Judetului Cluj sa adere si sa participe in mod efectiv la acest proiect.

PRUDENTA BANCILOR IMPUNE SI REDEFINIREA RAPORTURILOR CU CLIENTII


19oct 2009,  medieretatu

„Acum este cel mai util si cel mai oportun sa dicutam despre modalitatile alternative de solutionare a conflictelor dintre banci si clientii debitori, dat fiind ca societatea, in general, si sistemul bancar, in special, se gasesc intr-o perioada de maxima prudenta”, a spus Ianfred Silberstein, director al directiei juridice a Bancii Nationale a României si presedintele Asociatiei Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar (ACJSFB).

Acesta opinie a fost motivul pentru care ACJSFB a organizat, alaturi de Institutul Bancar Român (IBR), cea de-a doua editie a conferintei “Teorie si practica in legislatia bancara – Modalitati alternative de solutionare a conflictelor dintre banci si clientii debitori“, care a avut loc miercuri, la sediul Institutului Bancar Român. Evenimentul a reunit circa 150 de participanti, reprezentanti ai sistemului bancar, dar si case de avocatura care ii reprezinta pe clientii bancilor, atunci când se ajunge in instanta, dintr-un motiv sau altul. Din pacate, dupa cum a reiesit din dezbateri si cum a subliniat si judecatorul Constantin Brânzan, directorul Institutului National al Magistraturii, in România una dintre modalitatile alternative de solutionare a diferendelor intre clienti si banci, cum ar fi medierea, care este pe larg folosita in alte tari, ramâne o necunoscuta in dreptul comercial.

Ianfred Silberstein a declarat ca aceasta conferinta isi propune sa reuneasca in cadrul dezbaterilor reprezentantii clientilor sistemului bancar, consilierii juridici si conducerile bancilor, pentru a constientiza faptul “ca oricând exista posibilitatea rezolvarii unei cauze in mod amiabil, prin dialog, ceea ce dureaza mai putin si este mai eficient pentru ambele parti. Printr-un litigiu in instanta se poate recupera o parte mica de credit, dar daca relatia este condusa cu abilitate si cu intelegere, ambii parteneri pot avea de câstigat”.

Nevoia de aborda acest subiect se simte de mai multa vreme, pentru ca va fi o ocazie pentru a intelege atât modul in care bancile pun problema relatiei cu clientul, cât si a faptului ca un contract de credit nu este o forma de ajutor, ci un contract comercial. Mai ales acum, este necesar ca bancile sa aiba o politica sustinuta de cunoastere a clientelei, sens in care a aparut si o reglementare a BNR, a mai subliniat I. Silberstein.

Petru Rares, presedinte executiv/director general al IBR, a evidentiat ca miza pe care o aduce pe masa discutiilor conferinta este cea a “aprofundarii bunelor practici de renegociere, restructurare si rearanjare a creantelor clientilor corporate ai bancilor, intr-o perioada de criza si, mai ales, de post-criza. Daca perioada de criza este de 4-5 trimestre, perioada cu adevarat complexa este cea de recuperare. Atunci trebuie ca banca sa isi reaseze raporturile cu grupurile de clienti, iar acestia sa se redefineasca in raporturile cu banca, in functie de riscurile pe care unii le comporta pentru banca si de perspectivele pe care banca le identifica pentru fiecare client”, a spus Petru Rares. Seful IBR a aratat ca dupa criza, bancile nu isi pot permite sa piarda clienti, pentru ca nu mai au de unde lua altii sau trebuie sa accepte unii noi.

“Trebuie sa cunoastem clientela si potentialul fiecarei companii si sa propunem formule si contracte individualizate si sa ii ajutam sa regeneram impreuna acea portiune din economia româneasca din care ei provin. Odata cu relansarea creditelor si a profiturilor din creditare, vom creste in masura in care isi revine economia. Daca nu se reajusteaza clientela si raporturile acesteia cu banca, nu mai ramâne decât o singura solutie: reajustarea bancii insesi, din punct de vedere institutional, al retelei in teritoriu, a personalului si asa mai departe”a spus pentru Agerpres presedintele executiv al IBR.

Un alt punct nevralgic al relatiei bancii cu un client cu care s-a ajuns in faza executarii unei sentinte este institutia “recuperatorului bancar, pe care unii doresc sa o elimine, in favoarea executorului judecatoresc, desi cel dintâi este mult mai ieftin si este interesat nu in simpla executare a bunurilor, ci in supravietuirea clientului, pentru ca acesta sa poata plati integral datoriile fata de banca“, a subliniat unul dintre participantii la conferinta.

Sursa: http://www.financiarul.ro

Mediere versus taxe de timbru marite


Fănuţa Lişman, 21 octombrie 2009

Astă seară am citit un articol interesant pe Juridice.ro un articol privitor la incalcarea dreptului de acces la justitie, intitulat “Incalcarile aduse dreptului de acces la justitie si dreptului de proprietate prin legea nr. 278/2009 de modificare a legii taxelor judiciare de timbru”. http://rnsj.ro/87431/incalcarile-aduse-dreptului-de-acces-la-justitie-si-dreptului-de-proprietate-prin-legea-nr-278-2009-de-modificare-a-legii-taxelor-judiciare-de-timbru.html).

Asa cum am si argumentat acolo, in opinia mea, consider ca nu se incalca dreptul fundamental invocat. Mai mult decat atat, prevad faptul ca prin masurile luate, membrii societatii noastre vor fi nevoiti sa caute si alte cai de solutionare a conflictelor si am incredera ca vor cunoaste, mai curand decat ma asteptam, beneficiile unei institutii prea putin cunoscute de romani – MEDIEREA.

Comentariul: Daca ma uit bine si analizez cu atentie prevederile legii ce face obiectul articolului de faţă, as spune ca le-a dat Dumnezeu gandul cel bun domnilor guvernanti si ca, in sfarsit, guvernantii nostri se gandesc la binele societatii noastre, se gandesc ca e vremea ca noi, cetătenii Romaniei de astazi, sa recurgem la dialog pentru a ne rezolva problemele ce ne dezbină, că e vremea să devenim mai putin conflictuali si totodata solidari. Totusi, daca ne uitam in istoria noastra recenta, as spune ca altele sunt motivele ce i-au determinat sa creasca taxele dar, indiferent de motive, cred ca trebuie sa intelegem ca altfel (decat prin impunere), in Romania, nu se poate gasi o solutie de degrevare a instantelor de judecata, nu poate fi obisnuit cetateanul nostru sa recurga la metode alternative de solutionare a conflictelor, la metode amiabile, reciproc avantajoase.

În ceea ce priveste incalcarea liberului acces la justitie, as dori sa mentionez urmatoarele:

Continuarea articolului pe www.medierea.wordpress.com

Ordinul ministrului justiţiei de validare a Consiliului de Mediere ales la 23 mai


240520091891

ORDIN   Nr. 2772/C din 13 octombrie 2009

privind validarea membrilor Consiliului de mediere

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 695 din 15 octombrie 2009
Având în vedere derularea procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de mediere, în baza dispoziţiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

având în vedere Adresa nr. 1.122/2009 a Consiliului de mediere privind rezultatele alegerilor membrilor Consiliului de mediere,

dat fiind interesul general pentru buna funcţionare a metodelor alternative de soluţionare a conflictelor, în vederea degrevării instanţelor judecătoreşti,

având în vedere obligaţiile care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv obligaţia de a transpune în timp util prevederile directivelor comunitare în legislaţia naţională şi de a asigura aplicarea acestora,
văzând importanţa şi impactul social al Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială,

în temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 192/2006, potrivit căruia membrii Consiliului de mediere sunt validaţi de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,

ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:

ART. 1 Se validează următorii 9 membri ai Consiliului de mediere:

  1. Kibedi Katalin Barbara;

  2. Popoviciu Daniela;

  3. Stoica Ioana Adina;

  4. Fiscuci Carmen Irina;

  5. Belbiţă Maria Mariana;

  6. Şustac Zeno Daniel;

  7. Mitroi Mugur;

  8. Ciucă Anca Elisabeta;

  9. Zainia Mariana.

ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,

Gabriel Tănăsescu,  secretar de stat

Bucureşti, 13 octombrie 2009. Nr. 2.772/C.

Jurnalul Medierea, 13.10.2009

” Comunicatul ministerului justiţiei invocă cinic şi demagogic motive pentru validare de care nu s-a interesat în ultimii 2 ani, nici măcar sub presiunea emiterii raportului de ţară pe justiţie al C.E. ori pentru executarea unor obligaţii decurgând din angajamentele asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, nici pentru aplicarea Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la medierea în cauzele civile şi comerciale, nici în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, nici pentru nici pentru degrevarea activităţii instanţelor de judecată, nici pentru reducerea cheltuielilor administrative, nici la protestul magistraţilor din luna septembrie care a paralizat justiţia, inclusiv din cauza aglomerării instanţelor cu dosare. De ce până acum aceste motive privind funcţionarea medierii nu au interesat ministerul şi tocmai acum le invocă drept expunere de motive pentru o măsură ilegală, singura de-altfel în domeniu în ultimii 3 ani, după ce a căzut guvernul, incluzând ministerul justiţiei, corigent la toate aceste obiective şi rezultate? Modul şi data în care a apărut ordinul de validare a membrilor Consiliului de mediere, în ziua demiterii guvernului, după de 4 luni şi jumătate de aşteptare şi după ce unii înalţi funcţionari au exprimat opinii liniştitoare că se refuză validarea iar comunicarea se va face la întrunire a mediatorilor, ne lasă perplecşi, ne face să credem că ordinul a fost dat la semnat şi publicare de vreun acolit al membrilor reclamaţi ai consiliului, cu păcălirea sau ocolirea dlui ministru, lucru de necrezut într-un stat de drept şi tocmai la ministerul justiţiei.”