Apelează la mediator în caz de accident rutier


Apelează la mediator în caz de accident rutier

Victimele unui accident soldat cu vătămări sau urmașii celor decedați în accident de circulație pot pretinde despăgubiri. Părțile din cadrul procesului penal deschis pentru tragerea la răspundere penală a autorului accidentului, sau înainte de deschiderea acestuia, se pot înțelege asupra prejudiciului suferit prin mediere. Aceste prejudicii sau daune produse ca urmare a unui accident pot fi materiale sau morale iar compensarea acestora se face, de regulă, prin acordarea unei sume de bani.

Unul dintre efectele acordului de mediere, intervenit în caz de vătămare din accident rutier, este de a înlătura răspunderea penală a autorului producerii accidentului, iar alte efecte privesc soluționarea laturii civile.

Persoanele care doresc să apeleze la mediere în acest caz, trebuie să știe  că dacă ajung la mediator, NU SE ÎMPACĂ, decât dacă doresc în mod expres acest lucru.  La mediator  părțile SE ÎNȚELEG asupra celor convenite de ele. Încheierea unui acord de mediere se diferenţiază de împăcare prin faptul că poate interveni şi numai în ceea ce priveşte latura penală a procesului penal, în timp ce împăcarea este condiţionată atât de stingerea acţiunii penale, cât şi de stingerea acţiunii civile, precum şi de faptul că ea trebuie să fie totală şi necondiţionată.

În conţinutul dispoziţiilor Legii nr. 192/2006, legiuitorul foloseşte noţiunea de “înţelegere”, şi nu aceea de “împăcare”, conferind încheierii acordului de mediere un caracter distinct ca modalitate de soluţionare amiabilă a conflictului de drept penal, în raport cu cealaltă cauză de înlăturare a răspunderii penale, respectiv împăcarea.

De asemenea, pentru a fi făcută o distincție clară între cele două instituții, trebuie reamintit faptul că încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 poate interveni în tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale, şi nu numai până la citirea actului de sesizare, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 159 alin. (3) din Noul cod penal în materia împăcării. O altă diferență constă în faptul că potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, procedura de mediere se poate desfăşura chiar înaintea începerii procesului penal, ceea ce o distinge de împăcare şi de asemenea, și de retragerea plângerii prealabile.

În rezumat, atunci când apelați la mediator în caz de accident rutier soldat cu vătămări este necesar să cunoașteți aceste diferențe,  deoarece, de cele mai multe ori, latura afectivă a părților angajate în conflict influențează luarea deciziilor.

La mediere este obligatoriu să participe și asiguratorul autorului accidentului.  De obicei, despăgubirile sunt acordate de Firma de Asigurări, care ulterior are posibilitatea să le recupereze de la autorul accidentului.

Părțile se pot prezenta împreună la mediator însă, din experienta biroului meu de mediator, în general se prezintă doar o parte. Mediatorul, la cererea părții solicitante – care furnizează toate datele necesare contactării -, adresează celeilalte părți invitația scrisă în vederea informării și acceptării medierii, stabilind un termen limită pentru răspuns. După ședința de informare  gratuită privind medierea, partea răspunde afirmativ și se declară deschisă procedura de mediere. Foarte important de precizat este faptul că părțile aleg voluntar să apeleze la mediere, nici persoana vătămată și nici făptuitorul neputând fi obligați să accepte medierea.

Împreună  cu mediatorul, părțile decid dacă procesul de mediere se desfășoară în ședințe comune sau ședințe separate. În cele mai multe cazuri, în cadrul biroului meu de mediator, părțile aleg varianta ședințelor separate deoarece trauma suferită este proaspătă și totodată, părțile  realizează că la mediator nu se împacă, ci se înțeleg asupra unei variante comune de soluționare a litigiului, soluție confidențială, rapidă, eficientă, mai puțin costisitoare, elegantă.

Identificăm două situații în care se poate recurge la procedura medierii în caz de accident rutier.

1. În cazul în care acordul de mediere este încheiat în faza de cercetare penală sau în faza de urmărire penală, procurorul este obligat să dispună prin rezolutie neînceperea urmăririi penale sau încetarea urmăririi penale, în funcție de momentul când a fost încheiat acordul de mediere.

2. În cazul în care acordul de mediere a fost încheiat în faza de judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii instantei de judecată, instanța este obligată să dispună achitarea inculpatului (autorului accidentului).

În timpul procesului penal, soluţionarea cazului prin mediere poate avea loc la  iniţiativa părţilor, la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii.
Reamintesc că, și în acest caz, chiar dacă instanța recomandă procedura de mediere,  doar părțile sunt cele care decid dacă apelează la această procedură sau dacă doresc soluționarea conflictului prin procedura litigioasă. Atunci când părțile aleg procedura de mediere, se depune la dosarul cauzei contractul de mediere care are efect de suspendare a judecării cauzei pe o perioada de 3 luni de la data semnării acestuia.

Dacă procedura de mediere eșuează, procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile  nu au ajuns la un acord, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului de 3 luni.

Dacă părțile ajung la un acord, se comunică instanței de judecată acordul de mediere și procesul-verbal de încheiere a medierii, în exemplare originale și în format electronic.

Nu ezitați să apelați la mediere în caz de accident rutier. Principiile care guvernează această procedură – neutralitate, confidențialitate, imparțialitate – vă ajută să luați o decizie corectă, echilibrată, într-un spațiu privat,  nu vă judecă acțiunile și vă deschide mai multe posibilități de a trece peste cele întâmplate.

Maria PĂDURARU

Vicepreședinte Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Iași

https://www.7est.ro/viata/mediator-activ/item/53157-apeleaza-la-mediator-in-caz-de-accident-rutier.html#respond 

LA GALAȚI, APELAȚI LA MEDIATORII AUTORIZAȚI DIN CADRUL ASOCIAȚIEI – RELAȚII LA TEL. 0729 013141, Președinte Constantin Asofronie

Reclame