MEDIEREA- PROCEDURĂ PREALABILĂ PROCESULUI


Mediator Constantin Asofronie, președintele Asociației Mediatorilor Galați

 După ce prin OUG nr. 90/2015, aprobată prin legea nr. 215/2012 s-a introdus procedura informării obligatorii gratuite despre mediere înainte de deschiderea unei acțiuni în instanță în anumite domenii prevăzute la art. 60^1 din lege, s-au ridicat multe voci care au contestat obligația din cauza ineficienței acesteia și sancțiunii exagerate de inadmisibilitate a acțiunii dacă anterior reclamantul nu s-a prezentat la această informare, considerându-se că se îngrădește nejustificat accesul la justiție al cetățeanului. Astfel s-a ajuns la ridicarea unei excepții de neconstituționalitate a unor prevederi din art, 2 din legea 192/2006 admisă prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 226 din 7 mai 2014. De la desființarea acestei proceduri, AMG a venit imediat cu o propunere de procedură prealabilă de încercare a medierii anterior procesului, în anumite domenii, extinderea acestora și modificarea simultană a legii și Codului de procedură Civilă, astfel încât să se dezvolte apelarea la mediere, după ce Decizia CCR a îngropat-o. Deși Comisia juridică a Camerei Deputaților pe 17.06.2014 și Ministerul Justiției au acceptat majoritatea propunerilor AMG, Consiliul de mediere a sabotat inițiativa legislativă și s-a ratat această oportunitate timp de 1,5 ani.

 Capitolul I   Necesitatea medierii ca procedură prealabilă procesului  

      În ultimii 8 ani tot mai mulți magistrați, asociații profesionale ale acestora, CSM-ul, Ministerul Justiției –sau pronunțat public cu diverse ocazii că în reforma justiției este esențială reducerea numărului de procese / dosare, cheltuielilor judiciare și a termenelor de judecată. Pentru acestea s-a ivit o soluție foarte potrivită – medierea, după promovarea experienței și rezultatelor din Europa occidental și SUA, astfel încât s-a elaborate și s-a aprobat cu destul entuziasm o lege specială în domeniu, legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Totuși, cu toate eforturile de promovare a celor de mai sus și a mediatorilor, aplicarea medierii a rămas un deziderat și numărul mai mare de cazuri din unele județe se poate pune doar pe seama unei promovări mai active și costisitoare din partea asociațiilor profesionale a mediatorilor și a unor lideri locali mai convingători, fără o campanie permanent și multimodală din partea Consiliului de mediere. După anularea procedurii informării prealabile gratuite înainte de deschiderea unui process, în anumite domenii, prin Decizia CCR nr. 226/2014, medierea a cunoscut până la sfârșitul anului 2014 o cădere condinuă, amplificată și de altă Decizie a CCR care declara neconstituțională prelungirea mandatului membrilor consiliului de la 2 la 4 ani.

       Pe acest fond, președintele AMG Constantin Asofronie, care a îndeplinit și funcția de coordonator al comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor în semestrul I/2014, a lansat în dezbaterea publică a mediatorilor, asociațiilor, consiliului, altor profesii juridice cu care colaborăm un proiect de modificare a legii medierii, care, din luna mai 2014 includea o procedură nouă în locul informării obligatorii gratuite declarate neconstituționale. Este vorba o procedură prealabilă procesului, încercarea de soluționare a litigiului prin mediere, voluntară și fără sancțiuni drastice ca inadmisibilitatea prevăzută la neparcurgerea informării, inițiate de oricare dintre părți, singure sau la sfatul avocaților ori indicația magistraților. Medierea rămâne o opțiune liberă a părților după această încercare.

Propunerile de modificare a legii mediere care prevedeau această procedură nouă și care ar fi mai eficientă față de informare, bazându-se pe rezultatele pozitive ale practicării acesteia de câțiva ani în Italia, Franța, Anglia și alte țări, determinând o scădere semnificativă a numărului de dosare pe rolul instanțelor, implicit a cheltuielilor judiciare, a termenelor de judecată, sporind calitatea actului de justiție prin acordarea unui timp mai mare judecătorilor pentru dosarele complexe, dar și satisfacție părților prin găsirea unei soluții amiabile, corespunzătoare intereselor acestora și nu una, avantajoasă pentru una din părți și uneori pentru niciuna, în urma impunerii unei hotărâri de către instanță, pe baza probelor.

Capitolul II

Procedura prealabilă de mediere nesusținută și sabotată chiar de consiliul de mediere

    După jumătate de an de la lansare propunerilor, constatam în luna noiembrie 2014, că s-au scurs degeaba multe dezbateri pe această temă în țară, pe internet, între mediatori și între aceștia și alte profesii juridice sau instituții, inclusiv Comisia juridică a Camerei Deputaților, care a acceptat o întâlnire activă cu reprezentanții a 5 asociații care au sprijinit inițiativa AMG, și Ministerul Justiției care a trimis la CSM și CM un proiect de lege care să coreleze legea medierii cu Decizia CCR nr. 226/2014, proiect care conținea majoritatea propunerilor AMG. Cu toate acestea, după aceste acțiuni, după două ședințe ale comisiei consultative și 4 ședințe ale Consiliului de mediere, nu s-a acceptat de către ultimul cele mai importante propuneri de instituire a acestei proceduri și de eficientizare a medierii, îmbunătățite între timp cu completarile și observațiile colegilor mediatori și ale CSM.

     După aproape un an în care nu s-a făcut nimic, noul Consiliu de mediere ales în martie 2015, a invocate fals că Ministerul Justiției nu mai susține proiectul acesta sau altul până când mediatorii nu se organizează într-un corp profesional unitar, ca să nu se mai discute cu cele peste 130 de asociații, care af fi deranjat și parlamentul cu vreo 30 de propuneri legislative, informație la fel de falsă. Iată că membrii CM au făcut o pseudo-organizare în grabă a așa-zis-ului corp profesional pe județe (de fapt numai desemnarea a câte 3 reprezentanți ai CM în teritoriu!), fără o organizare cu organide conducere deliberative, executive și de control la nivel national, au aranjat ulterior (!) și adoptat în secret, numai cu unii reprezentanți din județe, proiectul nostru de Statut al profesiei adoptat la 15.03.2014 la Brașov și au pregătit un proiect legislativ de modificare a legii medierii fără nici un efect până acum. Nu ne bucură faptul că au preluat procedura lansată de aproape un an de AMG și au stâlcit-o astfel încât o lipsesc de eficiență juridică, pentru că astfel nu se va accepta de către CSM, Ministerul Justiției, guvern și parlament și se va bate în continuare pasul pe loc, timp în care se apelează tot mai rar la mediere, consiliul și acele CPMJ nu prea fac nimic, decât corespondează eronat și belicos cu diverse instituții pe seama folosirii medierii pentru procedura SAL, domeniu îngust dar important pentru folosirea medierii.

   Nu ne rămâne decât să apelăm la sprijinul unor instituții de interes pentru mediere și lobby parlamentar pentru includerea în eventuala inițiativă legislativă și a propunerilor noastre privind medierea ca procedură prealabilă procesului penal, pentru revitalizarea medierii și realizarea scopurilor judiciare prezentate la sfârșitul capitolului anterior.

     Încercăm să atragem cât mai multe asociații profesionale ale mediatorilor să sprijine proiectul nostru, ca anul trecut, din moment ce acele CPMJ sunt doar marionete ale CM și nu fac nimic de peste jumătate de an de la alegerile aranjate și contestate. Poate înțeleg așa să lupte pentru implementarea medierii, drepturile și interesele mediatorilor, altfel nu își mai are nici un rost existența lor formală.

Capitolul III

Propunerile AMG de modificare a legii medierii și Codului de procedură Civilă pentru introducerea edierii ca procedură prealabilă

Citește în continuare