GHIDUL DESPRE MEDIERE ÎN MATERIE PENALĂ PENTRU ORGANELE JUDICIARE


O lucrare utilă:

GHIDUL DESPRE MEDIERE ÎN MATERIE PENALĂ PENTRU ORGANELE JUDICIARE

Odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penale la 1 februarie 2014 și modificările binevenite ale legii medierii prin legea nr. 255/2013 s-a deschis un câmp larg de aplicare a medierii în domeniul penal. Până acum numărul de cazuri soluționate prin mediere este foarte redus față alte domenii și s-a limitat în mare parte la latura civilă, fiind puțin cunoscută procedura medierii în legătură cu cea penală chiar de către organele judiciare. În anul 2010, după intrarea în vigoare a legii nr. 202 ”mica reformă în justiție”, plin de disponibilitate și speranțe să ofer informații și instrumente de lucru adecvate organelor judiciare, am realizat și difuzat în structurile de poliție și la unele parchete un Ghid despre mediere pentru poliția judiciară, introdus și ca temă de pregătire în programul polițiștilor cu acordul direcției de specialitate din M.A.I. Rezultatele au fost în continuare slabe pentru că difuzarea de la IPJ în jos a fost deficitară din lipsa fondurilor, organizația profesională unde eram vicepreședinte nu a dorit să se implice, Consiliul de mediere nu a realizat nici până astăzi un protocol de colaborare cu I.G.P.R.
Pentru că aceste modificări legislative recente au eliminat posibilitatea informării prealabile obligatorii înainte de a deschide un proces, este bine ca mediatorii și organele judiciare să cunoască prevederile legale și posibilitățile deosebite de folosire a acestei proceduri alternative la justiția clasică pentru soluționarea conflictelor penale, pentru că după promovarea făcută de mediatori și asociațiile acestora, se poate ca justițiabilii să solicite informații sau chiar medierea cazului.
Spre deosebire de celelalte domenii, aici este mult mai clară reglementarea, există avantajul garantării îndeplinirii obligațiilor de către cel care a săvârșit fapta penală și prejudiciul victimei, alte instituții precum poliția, parchetul și instanța au atribuții bine conturate în diberse situații procedurale în care sunt obligați să informeze părțile despre posibilitatea apelării la un mediator, să țină cont de înțelegerea părților pe latura civilă și latura penală de la începutul procesului până în faza executorie a pedepsei, după caz.

Lucrarea nu este un manual sau tom cu pretenții științifice, este un ghid sau îndrumar realizat prin integrarea multor informații despre mediere, rolul organelor judiciare în diverse situații, prevederi legale, opinii și observații ale unor specialiști, efectele medierii în materie penală, ipoteze și situații practice posibile și modul lor de rezolvare.
Până la conceperea unei lucrări didactice, îl recomand colegilor pentru a-l studia, cunoaște și aplica în domeniu cu încredere, cu adaptările și soluțiile identificate cu părțile și organele judiciare de la caz la caz.  În scurt timp vom realiza și un afiș pentru promovarea grafică la sediile instituțiilor de interes.

Autorul poate transmite la solicitarea asociațiilor interesate ghidul în format electronic pentru printarea și distribuirea de către acestea spre structurile de poliție, parchete, instanțe, în cadrul activităților de colaborare la nivel județean sau zonal, dar și pentru propria formare continuă, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Citește în continuare

Sfintele sărbători de Paști să ne facă mai … mediatori!


Cu ocazia Sfintelor sărbători pascale, conducerea Asociației Mediatorilor Galați, dorește tuturor membrilor, colegilor, clienților și familiilor acestora lumină în suflete, liniște, alinare, compasiune, altruism, solidaritate, credință și smerenie față de jerfa Mântuitorului! Hristos a înviat!  

530431_425997887425872_100000469941275_1644556_594873135_n

Un succes al AMG și altor asociații profesionale ale mediatorilor: abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului de mediere nr. 4911/2013


41946   Mediator Constantin Asofronie

În Monitorul Oficial al României nr. 269/11.04.2014 a fost publicată Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5 /03.03.2014. Această hotărâre modifică din nou R.O.F. al CM prin abrogarea alin. (4) și alin. (5) al art. 3, adăugate prin H. CM nr. 4911 / 21.12.2013. Hotărârea respectivă a fost contestată de câteva asociații profesionale ale mediatorilor pentru motivul că adăuga la legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator niște condiții suplimentare cumulative pentru a se putea exercita profesia de către mediatorii autorizați. Pentru că ultima condiție ”acumularea numărului minim de puncte profesionale la formare continuă în oricare din modalitățile stabilite de consiliu”, a mai fost contestată și Hotărârea nr. 235/25.01.2014 care explicita modul de efectuare a formării continue și acumularea punctelor. Am așteptat de la 03.03.2014 și apoi după ședința comisiei consultative de la Brașov din 15.03.2014 (prin Rezoluția nr. 3) să se abroge aceste hotărâri și să apară un proiect de Standard de formare continuă a mediatorului, care să fie pus în consultarea corpului profesional al mediatorilor. Sub presiunea acelor asociații care au înaintat cereri în acest sens consiliului și a zeci de mediatori care au luat poziție de protest pe internet, în rețelele de socializare, pe grupuri, site-uri și bloguri, Consiliul de mediere a dat pe 03.03.2014 un comunicat pe site-ul oficial că s-a hotărât revocarea acestor hotărâri, însă a fost necesare solicitări în continuare pentru publicarea unei hotărâri, cu atât mai mult cu cât chiar unii membri ai consiliului susțineau că doar s-a suspendat efectele hotărârilor, nu că s-ar fi abrogat acestea.

Iată un rezultat concret al luării curajoase și întemeiate ale asociațiilor profesionale ale mediatorilor, între care amintim Asociația Mediere București -Ilfov (Constantin Ion președinte), Asociația Mediatorilor Galați (Asofronie Constantin), Asociația Mediatorilor Profesioniști din România (Popovici Daniela) și alte câteva ulterior, care obțin un prim succes necontencios în fața abuzurilor Consiliului de mediere, după o revoltă în masă declanșată de publicarea acestor hotărâri cu conținut ilegal și abuziv, emise fără consultarea corpului profesional. Esența acestei revolte a fost în legătură cu impunerea unor măsuri de obligare a mediatorilor să realizeze anual câte 20 de puncte profesionale la formare continuă, sub sancțiunea împiedicării celor care nu se supun să mai practice profesia,în condițiile în care Directiva 52 PE susținea ”încurajarea formării continue”, legea nu prevedea o astfel de sancțiune, iar furnizorii de formare sunt contestați sub aspectul calității și competenței, dar mai ales al incompatibilității poziției de formator, examinator, evaluator cu funcția de membru al consiliului, fiind foarte clar conflictul de interese. Prima hotărâre mai impunea condiția neconstituțională a obligării înscrierii într-o asociație profesională și plata unei taxei profesionale de 300 lei anual, în timp ce legea stabilea o singură taxă, cea de autorizare și nu dădea competență consiliului să stabilească alte taxe. Revolta mai avea ca motiv faptul că din această taxă profesională nu se vedea ce face consiliul pentru promovarea medierii și organizarea profesiei, pentru că nu s-a prezentat vreo dare de seamă anuală și execuțiile bugetare pe ultimii ani, precum și faptul că membrii consiliului ar fi trebuit să organizeze stagii profesionale de formare continuă gratuite și într-un an de zile nu au făcut nimic, dar și-au autorizat cursuri cu prețuri indecente și nejustificate, obsedați doar de câștiguri financiare cât mai mari. Aceasta după ce au câștigat în 6 ani peste 10 milioane de euro din formare inițială care a cam stagnat pe fondul practicării slabe a medierii, din cauza unor fracturări legislative din partea altei profesii, cea a avocaților.

Citește în continuare

Stagiu de pregătire profesională la Botoșani, 12.04.2014


966551_813875518642395_6849536141676848543_o    ?   În data de 12.04.2014 a avut loc la Botoșani un stagiu de pregătire profesională a mediatorilor cu tema ”Medierea în lumina noii legislații penale”, în baza Hotărârii Consiliului de mediere nr. 1439/15.12.2014. Activitatea a fost organizată de dl. Coste Ștefan, membru al Consiliului de mediere, cu sprijinul filialei locale a CMR, în frunte cu dl. Eugen Pânzariu, președintele acesteia și alți mediatori din asociațiile botoșănene. Au mai susținut prelegeri și au contribuit la realizarea scopului stagiului, formatorii Romeo Chelariu, vicepreședinte CMR și Petronela Stogrin, precum și invitatul gazdelor, C. Asofronie, președintele Asociației Mediatorilor Galați.

Deocamdată consemnăm între realizările concrete, în afara de pregătirea profesională în domeniul medierii penale, câteva aspecte mai importante:

1. Participarea doamnei deputat Tamara Ciofu, vicepreședinte al comsiei pentru drepturile omului, în scopul urmărit de noi în ultimul timp în mod sistematic în fiecare județ: lobby parlamentar, în primă urgență pentru respingerea a două prevederi ale legii medierii introduse prin legea nr. 214/2013, respectiv alin. 1^3 și alin. 1^4 ale art. 2  și amendamentului susținut de UNBR privind considerarea avocaților ca mediatori de drept, iar mai apoi, pentru alte modificări ale legii medierii propuse de AMG la Brașov în comisia consultativă din data de 15.03.2014.  Doamna deputat s-a informat mai întâi la avocați despre considerentele lor, înregistrând plângeri ale acestora privind faptul că mediatorii s-ar erija în magistrați care rezolvă dosare și că nu au pregătirea juridică necesară unei asemenea profesii. În afara răspunsurilor verbale primite pentru clarificare în cursul acestei veritabile dezbateri publice privind adoptarea unui act normativ, dna deputat va primi în scris argumente în combaterea acestor false teorii care maschează lovitura pe care vor s-o dea avocații medierii: căpătarea, în afara cadrului legal existent, a calității de mediator, de drept.  De asemenea, a fost receptivă la solicitările mediatorilor botoșăneni pentru publicarea tabloului mediatorilor la parchete și tribunal. Am sugerat colegilor să folosescă oficial calitatea invitatei în scopul unei mai bune relaționări cu instituțiile de interes pentru mediere din județ, așa cum am făcut-o și alte asociații profesionale din țară, în comdițiile în care sprijinul CM este aproape inexistent. Doamna deputat Ciofu a considerat justificată necesitatea constituirii unui corp profesional cu organizare unitară la nivel național și județean, fărâmițarea în multe asociații și nerecunoșterea de către acele instituții, cauzând întârzierile în promovarea și implementarea medierii, dar și în rezolvarea problemelor legislative și organizatorice actuale. Vom continua astfel de campani de informare a … parlamentarilor pentru îmbunătățirea legislației specifice medierii, chemare lansată încă o dată la Brașov și în nordul Moldovei, ce este adresată și următorilor organizatori de astfel de manifestări și de fapt, tuturor asociațiilor din țară în perioada imediat următoare. Dar, vorba doamnei deputat, în același gând cu noi, mai întâi este necesar să ne consultăm între noi și să ne hotărâm ce vrem, iar susținerea unor măsuri să se facă cu consultare publică si de către reprezentanții mediatorilor din țară.  În aplicarea acestei măsuri, reprezentanții asociațiilor din județul Botoșani se vor întâlni din nou după Paști cu doamna deputat și apoi cu autoritățile locale.

2. Putem considera o reușită stagiul profesional privind medierea în materie penală din punctul de vedere al cunoștințelor transmise și problemelor importante dezbătute de participanți cu invitații, însă finalitatea nu este cea dorită din cauza absenței celor care ar trebui să recomande medierea ca procedură alternativă la rezolvarea conflictelor penale în instanță: reprezentanții poliției, parchetelor și instanțelor, care nu au răspuns invitației. Comparativ cu ceea ce s-a reușit de ani de zile în alte zone, am pus aceasta pe seama neajunsurilor consemnate mai sus, fiind clar că trebuie o altă organizare și relaționare la nivel județean între mediatori și aceste instituții. Am promis ajutor colegilor din țară și implicit din Botoșani pentru clarificarea lucrurilor la medierea în materie penală  prin convingerea instituțiilor responsabile despre obligațiile și interesul lor pentru mediere, inclusiv prin lucrarea ”Ghid despre medierea în materie penală pentru organele judiciare”, în curs de finalizare, care va fi oferită pentru multiplicare și difuzare la toate asociațiile interesate. Toate, nu?

3. La Diverse, dl. Coste a comunicat colegilor despre noul Regulament privind desfașurarea activității de informare obligatorie elaborat și aprobat de Consiliul de mediere (din nou fără consultarea mediatorilor și asociațiilor profesionale!), care a stârnit deja discuții aprinse, pentru că nu rezolvă problema celor care compromit informarea despre mediere prevăzută de art. 2 din legea medierii, ci doar informatizeză eliberarea Procesului verbal și Certificatului despre informare de către mediatori. S-au mai discutat și alte probleme, vom reveni cu detalii și așteptăm și ”cronica” altor mediatori moldoveni participanți. Trecând peste absența criticabilă a autorităților în domeniul penal, stagiul de la Botoșani a fost util și interesant pentru mediatori și poate fi îmbunătățit la edițiile următoare.

2014-04-12 10.34.44

2014-04-12 10.34.40

Seminar Botosani 12.04.2014

Botosani 12.04.2014

Stagiu de pregătire profesională a mediatorilor, Galați, 11.04.2014


În data de 11.04.2014 s-a organizat la Galați, cu sprijinul filialei UNMR, un stagiu de pregătire de către responsabilul pe judet, dl. D.V. Bădulescu, formator și președinte al Consiliului de mediere și dl. M. Munteanu, formator și membru supleant al aceluiași for. Au participat peste 50 de mediatori care s-au ales cu controverse și discuții aprinse, în locul consolidării cunoștințelor și completării acestora cu noutățile legislative. Păcat. Voi reveni după ce voi cântări foarte bine cele întâmplate la această activitate de doi lei, pardon două puncte. Mai mult nici n-ar putea valora, cu toată supărarea colegilor și lectorilor. Și fiind gratuit, cu atâta mai puține pretenții. Stagiu de post (ul mare).

2014-04-11 12.23.55

2014-04-11 12.23.17

2014-04-11 12.23.38

2014-04-11 12.26.44

Seminar și conferință despre mediere organizat de mediatorii suceveni la 04.04.2014


Concluzii privind rezultatul concret obţinut de mediatori, organe de cercetare penală şi justiţiabili, în urma manifestărilor desfăşurate în judeţul Suceava în data de 04.04.2014

Mediator Constantin Mihalescu

919525_386593911480296_5509669189707299629_o  Vineri, 04.04.2014, au avut loc în judeţul Suceava două manifestări dedicate medierii:

– Seminarul „Medierea în lumina noii legislaţii penale” organizat la Suceava de un „consorţiu” alcătuit din patru din cele cinci asociaţii judeţene ale mediatorilor şi anume: Filiala judeţeană Suceava a Camerei Mediatorilor din România, Asociatia Colegiul Mediatorilor din Suceava, Asociatia Profesionala a Mediatorilor Suceava şi Asociatia Mediatorilor Profesionisti Stefan cel Mare Suceava, semnatari ai Protocolului de colaborare din 19.02.2014, seminar patronat de dl. Ştefan Coste, membru în Consiliul de Mediere şi preşedinte al Camerei Mediatorilor din România şi

– Conferinţa „Medierea şi mediatorul în sprijinul cetăţeanului”, la Fălticeni, eveniment iniţiat de colegii noştri mediatori Cardaş Mihai, Cardaş Elena şi Ana Atodiresei, membri fondatori ai Asociaţiei Mediatorilor din Bucovina.

Personal am participat la seminarul organizat la Suceava unde am depus în fiecare mapă de prezentare câte un material tematic cu denumirea: „Scurte consideraţii privind implementarea medierii penale în România. Cadrul legislativ actual privind medierea penală”, material în care am tratat, la modul general, trei teme: 1. Istoricul reglementării penale. Motive de dispută. Implicaţiile acestor dispute asupra instituţiei medierii penale; 2. Cadrul legal actual al medierii penale în România. Procedura aplicabilă. 3. Corelaţia dintre infracţiunea de conflict de interese, evaziune fiscală şi instituţia medierii. Aceste materiale au fost publicate şi în cotidianul fălticenean Ziarul de pe Net şi pe pagina personală de Facebook. Nu pot descrie atmosfera în care s-a desfăşurat manifestarea de la Fălticeni, acest lucru îl las pe seama organizatorilor şi colegilor participanţi la acel eveniment. În schimb, pot să descriu, într-o oarecare măsură atmosfera de lucru de la Suceava, la care au participat majoritatea mediatorilor suceveni şi profesionişti în legislaţia penală. Poliţiştii, şi în special cei de la cercetări penale din judeţ care au dat curs invitaţiei preşedintelui filialei Suceava a Camerei Mediatorilor din România, domnul mediator Alexandru Aramă, colonel în rezervă şi bun cunoscător al problematicii cercetării penale, au tăbărât, pur şi simplu cu întrebări punctuale şi pertinente asupra invitaţilor şi, în mod special, asupra invitatului şi colegului, domnul mediator Constantin Asofronie de la Galaţi, provenit şi el din rândurile poliţiştilor. Nu comentez situaţia în care a fost pus domnul mediator Asofronie de către mediatorii din judeţ prin organizarea concomitentă a două evenimente, a sezizat-o şi a explicat-o pur şi simplu domnia sa într-o postare pe Facebook „Eu am venit invitat de ambele grupuri organizatoare, militez pentru unitate si reprezentare unitara a corpului profesional in fata celorlalte institutii, pregatire si practica unitara in afata acestora si a clientilor, am venit pentru ca va respect pe toti si ar fi fost mai productiva o activitate cu toti mediatorii sau 2, dar la date diferite. Am trecut si noi prin asta la Galati si multi alti colegi din tara, tocmai corpul profesional unic poate fi solutia., nu vreun grup de reprezentanti aleatorii si … nereprezentativi. Multumesc pentru interesul colegilor pentru ceea ce am spus si discutat, prefer utilitatea si eficienta, in locul fandoselilor, vorbelor de claca si platitudinilor solemne, cu ce ramanem dupa toate aceste activitati. Imi pare rau ca la Falticeni am ajuns mai tarziu si au ramas neclare unele lucruri pentru colegi si politisti, mai ales ca prin acestia si parchet avem sau nu de lucru in medierea in materie penala. Mai sunt de facut destule si o sa va trimit acel ghid la asociatii sa-l difuzati acestora ca sa fie mai bine informati ei, inaintea justitiabililor, de care avem grija si noi, in lipsa informarii prealabile obligatorii la care s-a renuntat in mod regretabil”. Aceasta este părerea unui invitat deosebit şi ar trebui, ca pe viitor, să ţinem cont de această părere.

Dacă pentru poliţişti interesul imediat a constat, în mod special, în descâlcirea procedurii prin ei vor putea rezolva sau nu, a doua zi, dosarele de cercetare aflate în fişete, mediatorii, în schimb, au fost captaţi de discursul domnului Preşedinte – mediator Ştefan Coste, care a pus accentul pe pericolul iminent ce planează asupra legii medierii, prin unele iniţiative legislative promovate, în special, de corpul avocaţilor. Din surse credibile, avocaţii vor să impună, în scurt timp, un nou alineat în art.2 al legii medierii prin care, avocaţii, să devină mediatori de drept. Dacă Parlamentul va vota acest alineat, atunci, în jur de 25 000 de avocaţi devin instantaneu mediatori. Consecinţa imediată, în opinia domnului Ştefan Coste şi a altor participanţi, ar fi catastrofală pentru instituţia medierii şi a profesiei de mediator.

Citește în continuare

Propunerile și observațiile AMG privind pregătirea continuă a mediatorilor


COMISIA CONSULTATIVĂ A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR

Rezoluția nr. 3 din 15.03.2014

 Participanții la ședința Comisiei consultative a Corpului profesional al mediatorilor din 15 martie 2014, desfășurată la Brașov au dezbătut și adoptat unele propuneri de reglementare a pregătirii continue a mediatorilor, pe fondul unor proteste și tensiuni generate de ultimele măsuri dispuse de Consiliul de mediere.

Participanții își exprimă acordul cu mediatorii și asociațiilor care au protestat și au solicitat anularea măsurilor dispuse de consiliu, fără consultarea asociațiilor profesionale și cu încălcarea gravă a prevederilor a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și Directivei 52 PE /2008, respectiv:

 1. Participanții consideră necesară pregătirea continuă pentru îmbunătățirea și dezvoltarea competenței profesionale a mediatorilor și creșterea calității serviciului de mediere furnizat de către aceștia.

 2. În art. 34 Legea nr. 192/2006 se instituie obligația mediatorului de ”a-și îmbunătăți cunoștințele teoretice și tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă în condițiile stabilite de Consiliul de mediere”, dar nu stabilește ca sancțiune interzicerea dreptului de exercitare a profesiei, prin hotărârea consiliului, în cazul neîndeplinirii obligației prin realizarea unui anume număr de puncte profesionale.

 3. În art. 4 din Directiva 52 PE/2008 se prevede că ”(2) Statele membre încurajează formarea continuă a mediatorilor pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace, imparțiale și competente față de părți”, rezultând că această pregătire a mediatorilor nu este obligatorie, fiind recomandată încurajarea ei.

 4. Consiliul de mediere nu a elaborat un Standard de formare continuă a mediatorilor și iar actualul Standard de formare a mediatorului nu conține decât referințe la formarea inițială, iar hotărârile consiliului nu pot depăși limitele de reglementare și aplicare a directivei, legii și standardului în domeniu.

 5. Participanții consideră alte două măsuri cumulative din Hotărârea consiliului nr. 4911/ 21.09.2013 că sunt excesive și adaugă în mod nepermis la lege, condiționând dreptul de exercitare al profesiei de plata unei taxe profesionale neprevăzute în lege și nedefinite în R.O.F. al consiliului și de obligativitatea asocierii într-o asociație din cele înscrise în Registrul consiliului, ultima măsură fiind considerată neconstituțională.

 6. Majoritatea mediatorilor și a participanților la ședință constată conflictul de interese între impunerea acestor obligații și preocuparea deosebită al membrilor consiliului pentru formarea inițială a unui număr nejustificat de mare de mediatori și pentru formarea continuă cu punctaj minim obligatoriu, în condițiile în care toți membrii consiliului sunt formatori și își autorizează reciproc firmele de furnizare a cursurilor de formare, își evaluează și autorizează reciproc cursurile și participă unii la alții la examinarea cursanților la absolvire.

 7. Participanții constată că membrii consiliului nu au organizat până acum stagiile profesionale gratuite instituite prin Hotărârea consiliului nr. 1439 /15.12.2012.

 8. Formarea profesională continuă reglementată de consiliu nu urmărește întocmai obiectivele și formele de realizare a formării profesionale a adulților din OG 129/2000.

Participanții la ședința comisiei consultative, reprezentând 47 de asociații profesionale ale mediatorilor din România care au dorit să participe la dezbaterile pe tema pregătirii continuă solicită Consiliului de mediere următoarele:

 1. Publicarea de urgență în Monitorul Oficial a hotărârii de revocare a Hotărârilor nr. 4911/ / 21.09.2013 și 235/25.01.2014, conform comunicatului din 03.03.2014.

 2. Pregătirea și punerea în dezbaterea corpului profesional al mediatorilor a unui Standard de formare continuă a mediatorului, cu respectarea observațiilor de mai sus.

 3. Renunțarea de către membrii consiliului la calitatea de manager / administrator / formator la furnizorii de servicii de formare inițială și continuă, cu păstrarea calității de examinator și evaluator și desfășurarea de stagii profesionale de pregătire gratuite.

 4. Rediscutarea și includerea în modalitățile de formare continuă a altor forme de pregătire profesională întâlnite la alte profesii, care să fie cotate cu puncte profesionale.

 5. Efectuarea unor verificări drastice a condițiilor de autorizare a unor formatori și cursuri în ultimii 5 ani, precum și a conținutului și modului de desfășurare a cursurilor, în baza obligațiilor consiliului pe linia asigurării calității formării profesionale.

 6. Suspendarea până la sfârșitul anului 2014 a formării inițiale a altor mediatori, cu excepția județelor care au sub 50 mediatori autorizați.

Semnează reprezentanții asociațiilor participanți la ședință.

Pentru conformitate, coordonatorul comisiei, Mediator Constantin Asofronie