Dictatura unor lideri în Consiliul de mediere și Comisia consultativă


DICTATURA UNOR LIDERI IN CONSILIUL DE MEDIERE ȘI COMISIA CONSULTATIVA A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR
Proba nr. 2
Comisia consultativa a corpului profesional al mediatorilor are un Regulament de organizare si functionare. Dupa ce recent a fost modificat modul de vot in aceasta comisie, ilegal, fara consultarea asociatiilor profesionale existente pe tablou – peste 125!, instalandu-se dictatura reprezentantilor a 4 asociatii – uniuni – federatii, care nu respecta art. 24 din legea medierii, si asa neconstitutional, ROF -ul Consiliului de mediere si ROF -ul comisiei, iata o noua proba de ilegalitate, abuz si dictatura. Ca sa profite de coordonatorul – marioneta impus de acestea, vor sa transeze inca o problema cruciala a mediatorilor ca sa contracareze initiativa legislativa a AMG privind constituirea legala a corpului profesional al mediatorilor la nivel judetean si national, cu organe de conducere si control reprezentative, nu ca cele actuale. Vicepresedintele CM, avocatul – formator – copresedinte de … UNMR semneaza o hotarare a CM nr. 38/26.10.2014 prin care convoaca aceasta comisie consultativa in scopul aratat. NUMAI CA, ACEASTA CONVOCARE ESTE ILEGALA!
Iata cum se procedeaza legal:
”Art. 8. – (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul sesiunilor în plen, pe grupuri de lucru, prin corespondenţă scrisă sau electronică, după caz.

(2) Convocarea comisiei în plen sau pe grupuri de lucru se face de către coordonatorul comisiei, după consultarea anterioară a membrilor şi reprezentantului Consiliului de Mediere, cu minimum 15 zile înaintea sesiunii ordinare planificate sau cu minimum 5 zile înaintea sesiunii extraordinare.

(3) Pot solicita de asemenea convocarea unei sesiuni extraordinare prin transmiterea unei cereri către preşedintele comisiei sau reprezentantul Consiliului de Mediere un număr de 1/3 din membrii comisiei. ”

Mai aveti vreu dubiu stimati colegi ce se va hotari daca stati pasivi ca acesti ilegali sa va hotarasca soarta si profesia?

  H CM 38 26.10.2014 H CM 38 - 26.10.2014

Vânzătorii de iluzii și gogoși electorale neconstituționale


Am avut încă o dată dreptate!
După anunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 266/07.05.2014, fără a fi publicată, am pregătit un proiect legislativ care prevedea înlocuirea rapidă a obligativității informării despre mediere cu trimiterea de către judecător a părților, în cazurile de la art. 60^1 și recomandarea în celelalte cazuri posibile, SĂ ÎNCERCE SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI PRIN MEDIERE, ÎNAINTE DE UN PROCES. După 2 luni de zile de la depunerea proiectului nostru, alte 3 asociații, mai mari, un fel de uniuni sau federații, care s-au opus proiectului nostru pentru că era inițiat de AMG – Asofronie, pe atunci coordonatorul comisiei consultative, au venit și ele cu alte proiecte, care nu aveau în vedere vreo altă soluție nouă, numai că aruncau și unele perdele de fum PRIN CARE SE DIMINUA EFICIENȚA MĂSURILOR PROPUSE DE AMG -AC, astfel încât medierea să fie în continuare ignorată și blamată, dar bună aducătoare de venituri pentru formatorii care au câștigat milioane bune de euro din cei 7 ooo de mediatori formați cu iluzia acelei obligativități de informare introdusă prin legea nr. 115/2012 și OUG 90/2012. De departe s-au remarcat atunci doi membri ai Consiliului de mediere care au aruncat pe piata medierii alte petarde care au generat reacții adverse de la miile de mediatori păcăliți de formatori și CM, până la unele instituții din justiție și alte profesii. Respectiv vicepreședintele CM Z. Sustak și copreședințe al UNMR, cu petarda nr.1 – o prostie azi dovedită ca incalificabilă pentru un jurist dintr-o țară democratică și un fondator al medierii în România: dacă este neconstituțională obligativitatea informării, (introdusă după câte se lăuda de el, Dedu și un amic magistrat) EL – PROPUNE OBLIGATIVITATEA MEDIERII! făcând referință nedovedită practic în justiția altor țări ”democratice”. Nu contează că nu s-a consultat cu nimeni în CM sau UNMR, el dă-i și luptă, luptă și dă-i că dă bine electoral mediatorilor dezamăgiți și magnetic pentru noi cursanți. Al doilea, membru în CM și președintele celei mai mari uniuni, UCMR, M. Mitroi, aruncă chiar un proiect în 3 variante succesive în care aruncă alte două petarde: una ca părțile să fie obligatoriu asistate la mediere de avocați și juriști (cred că l-au premiat pentru idee) și alta ca acordul de mediere să fie, mai întâi …. executori și apoi, doar … obligatoriu  (ca și când asta nu era prin legea medierii și forța contractului). Cu astfel de petarde și cu presiuni nemaivăzute decât în marțea neagră din parlament, cei invitați de AMG la susținerea proiectului de lege depus la Camera Deputaților și dezbaterea de la Comisia juridică a acesteia la 18.06.2014 nu au găsit de cuviință decât să refuze dezbaterea, susținerea, au boicotat ședința comisiei consultative din ziua anterioară și au urmărit un singur scop egoist și limitat: impunerea unui coordonator din partea UCMR și apoi, total ilegal, printr-o hotărâre a CM, un sistem nou de vot în comisie, după care cele 4 mari asociații, prin 4 reprezentanți să hotarască dictatorial orice și să închidă gura oricărui opozant, chiar dacă este propus ceva important, spre binele profesiei și al mediatorilor. S-a văzut ulterior că numai la presiunea AMG s-a convocat comisia consultativă, dar în aceasta, pe 13.09.2014, în loc să se ajungă la un proiect unic și să se trimită urgent la parlament și Ministerul Justiției, s-au votat după acel sistem niște idei cu pretenții de principii față de un proiect transmis între timp de Ministerului de Justiție, care n-a dormit în timpul verii ca CM. Apoi, după grăbita și palida reacție a CM față de acest proiect, pe 10.10 și 11.10.2014 cu mare chin și discuții ridicole și inutile s-au votat niște puncte de vedere cu propuneri concrete de articole, cum a cerut și dat exemplu AMG, la care iarași CM a reacționat tardiv la ultimatumul regizat de UCMR astfel încât coordonatorul lor la comisie să-l trimită la MJ, așa cum se opuseseră când a propus asta AMG pe 17 iunie și 13 septembrie! Trecând peste faptul că propunerile conțin toate elementele de bază ale proiectului AMG, ne-am exprimat imedia nemulțumirea că două propuneri de bază ale AMG nu au fost incluse deși marea majoritate a participanților se declaraseră de acord cu ele, convingându-i că doar cu acestea măsurile propuse pot aduce o aplicabilitate mai mare a medierii și o eficiență mai mare a răsuflatei simple ”recomandări” a încercării de soluționare a litigiului prin mediere. Vom continua și noi demersul la MJ și parlament, astfel încât să fie incluse în proiectul de lege modificator al legii medieriiși aceste 2 propuneri deosebit de importante, două pârghii de relansare a medierii.

Între timp iată unde ajungem cu dreptatea de care vorbeam la început: la o decizie a CCR privind neconstituționalitatea obligării părților să fie asistate de avocat în recurs, pe care am antamat-o pe 13.09.2014 în ședința comisiei consultative și apoi pe internet. Am spus atunci că există o asemenea excepție ridicată la CCR, care are toate șansele să fie admisă și cu atât mai mult nu se poate impune părților să fie asistate la o procedură facultativă de soluționare a litigiilor, cum este medierea, când nu este obligatorie asistența la procese primă instanță și nu va fi nici în recurs. Aveți în continuare legătura la decizia CCR care adeverește previziunea mea și lasă încă o dată corigenți la drept constituțional, drept procesual civil și mediere doi mari avocați, formatori, mediatori și președinți de mari uniuni forțate și formale a mediatorilor, care au vândut gogoși electorale imposibile de înghițit de legislativul și justiția românească! Și care se opun constituirii corpului profesional unitar al mediatorilor și proiectului nostru de modificare a legii medierii, din care și-au însușit incorect partea referitoare la eliminarea obligativității informării despre mediere, dar nu acceptă și celelalte modificări propuse de AMG și susținute democratic de peste 30 de asociații, încă de acum 6 luni de zile. Vom vedea și cu acele propuneri cine va răzbate și cu ce folos profesiei și mediatorilor. Deocamdată nu mai accept(ați) lecții de la corigenți! or urma în curând excepții de neconstituționalitate privind prelungirea abuzivă a mandatului pentru care au fost aleși membrii Consiliului de mediere, a obligării la asociere conform art. 24 din legea medierii și altele.   http://www.juridice.ro/343417/obligativitatea-reprezentarii-prin-avocat-in-recurs-exceptie-de-neconstitutionalitate-admisa.html

Observațiile AMG la …”Observațiile CSM față de proiectul Ministerului Justiției de modificare a legii medierii”


Mediator C. Asofronie

      Din păcate, în ședința de ieri, CSM a mers aproape 100% pe proiectul MJ de modificare a legii medierii și Codului de procedură civilă pentru corelarea cu Decizia CCR nr. 266/2014, pe fondul slabei prestații a Consiliului de Mediere (CM), care s-a grabit sa trimita punctele de vedere (3) după propriile, grăbite și dezinteresate păreri, fără consultarea mediatorilor și asociațiilor, fără a se îmbunătați cu ceva semnificativ acest proiect.

     Dimpotrivă, CM girează acest proiect într-o formă care va însemna în continuare ineficiența procedurii de incercare de soluționare a litigiului prin mediere, prealabile primului termen de judecată, despre care noi vorbim de 5 luni de zile, materializată în propunerea de modificare a legii depusă la comisia juridică a Camerei Deputaților, care a fost acceptată de majoritatea asociațiilor, CM, Min. Justiției și acum de către membrii CSM. Singura observație a CM băgată în seamă de CSM a fost cea de la art. 61(2), făcută și de AMG în cadrul grupului de lucru și comisia consultativă, ca să se facă referință în legea medierii strict la mediere, nu la orice cale amiabilă de soluționare a litigiului înainte de judecată.

   În rest, am observat o completare necesară din partea CSM la art. 67 din legea medierii care să prevadă, spre deosebire de soluția împăcării părților, că:

   ”(4) Acordul de mediere poate fi încheiat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.”

    Prin aceasta se pune capăt interpretării diferite a termenului până la care se poate prezenta la instanță un acord de mediere în materie penală, după modificarea Codului de procedură penală prin legea nr. 265/2013, noua reglementare constituind un avantaj clar al medierii față de celelalte soluții de înțelegere a părților.

   CSM mai propune reformularea alin.(2), nou, la art. 6, considerând că ”informarea de către celelalte profesii juridice, în afară de organele judiciare, arbitrale, alte autorități și instituții cu atribuții jurisdicționale, să se facă ”asupra avantajelor procedurii medierii” și nu ”asupra avantajelor medierii” cum propusese MJ.

    Dar, aici este necesară eliminarea din finalul alin. (1)  ”în materiile prevăzute la art. 60^1”, așa cum au fost de acord toate asociațiile la comisia consultativă.

   Referitor la modificarea Codului de procedură civilă, aici apreciem că propunerea CSM este mai nefavorabilă decât cea propusă de AMG în grupul de lucru la propuneri și comisia consultativă a corpului profesional al mediatorilor convocate în zilele de 10 și 11.10.2014 la sediul CM, ca reacție la punctele de vedere ale CM și propunerile MJ.

  Astfel, la art. 227 CM propusese doar eliminarea alin. (3) la proiectul MJ, deși era necesar ca o asemenea prevedere să existe, cu condiția completării cu referința propusă de AMG la alin.(2), ca să nu rămână incompletă și ineficientă această procedură: ”după parcurgerea procedurii special prevăzute de legea medierii”.

  Iar la art. 61(2) AMG a propus și celelalte asociații au acceptat ca să prevadă că ”judecătorul va trimite părțile să încerce soluționarea litigiului prin mediere” și nu ”va recomanda părților să încerce …”, dacă părțile nu prezintă dovada încercării, după ce o mai făcuse odată, când a trimis pârâtului cererea de chemare în judecată.

    În aceste condiții, dacă nu se ține cont de propunerile noastre, această recomandare va rămâne la fel de ineficientă ca și în prevederile anterioare privind prezentarea la informarea despre avantajele medierii, din art. 2 al legii medierii anulate de CCR și din același art. 227 C.Pr.Civ.

   Ne bucurăm că CSM, spre deosebire de CM a sesizat (poate și din postările AMG) că trebuie modificat și art. 187 (1) pct.1 lit.c) din C.Pr.Civ. coroborat cu Decizia CCR și art. 227, dar trebuie transmisă propunerea concretă de înlocuire a refuzul nejustificat de prezentare a părților la ședința de informare” cu ”… la încercarea soluționării litigiului prin mediere” făcută de AMG la comisia consultativă.

      Apoi, pentru ca judecătorul să poată aplica sancțiunea de la art. 187 pentru neprezentarea părților  la … ”informarea despre avantajele medierii”, CSM propune introducerea a unui nou alineat, alin. (3^1), după alin. (3) al art. 227 CPrCiv din forma propusă de MJ, cu următorul conţinut:

     „(3^1) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.”

     Dar înainte de acest alineat, util pentru coroborarea cu art. 187, AMG, Colegiul Mediatorilor și APMR au propus acel nou alineat după alin. (3) al art. 61 din legea medierii, esențial înainte de trecerea la judecarea procesului:

    (4) Dacă la primul termen de judecată părțile nu depun dovada cerută la alin.(2), instanța solicită părților lămuriri privind motivele neprezentării la mediator. Dacă judecătorul constată că părțile în mod nejustificat nu au încercat soluționarea litigiului prin mediere va acorda părților un termen de 30 de zile pentru prezentarea la mediator.”

    Ce se mai poate face acum?

    După ce MJ va lua act de observațiile CSM la proiectul proiectul său este foarte important ca și Consiliul de mediere să trimită de urgență propunerile Comisiei consultative din 11.10.2014 pentru a se ține cont și de acestea odată cu observațiile CSM și să iasă un proiect mai bun și eficient, care poate într-adevăr să dea un nou impuls folosirii medierii înaintea și pe timpul unui proces, dacă se dorește cu adevărat degrevarea instanțelor de numărul mare de procese din ultimii ani.

    Acest lucru ar trebui să facă și obiectul unor observații ale CM la Proiectul de strategie al MJ pentru perioada 2015 – 2020, întrucât acolo apar erori referitoare la implementarea medierii obligatorii(?) și alte aspect despre mediere.

   Asociația Mediatorilor Galați solicit oficial Consiliului de mediere să facă aceste demersuri de urgență și să includă în punctele de vedere la proiectul MJ, corelat acum cu observațiile CSM, și propunerile AMG de la art. 2 și 60^1:

Art. 2 alineat nou:

”(6) Dacă părțile unui contract sau convenții au prevazut în acestea o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor înainte de a se adresa unei instanțe sau altei instituții cu atribuții jurisdicționale, ele nu se pot depune o cerere de chemare în judecată fără dovada încercării de soluționare a litigiului prin mediere.”

Art. 60^1 (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile vor fi  ţinute să facă dovada că au încercat soluționarea conflictului  prin mediere în următoarele materii:

”e) în litigiile de muncă precum și cele izvorâte din raporturile de serviciu”;

h) în litigiile din contenciosul administrativ asupra drepturilor și obligatiilor de care părțile pot să dispună;” cu completarea ”în aceste cazuri reclamantul este scutit de parcurgerea procedurii prealabile prevazute de art. 7 din Legea nr. 554//2004 privind contenciosul administrativ;”

Dacă CM și MJ nu pune în discuție și nu acceptă și aceste ultime observații și propuneri, AMG le va transmite unor deputați care să le includă sub forma unor amendamente. Dar este mai bine să fie însușite și de către aceste instituții.

Puncte de vedere față de propunerile Ministerului Justiției de modificare a legii nr. 192/2006


Dezbaterile și propunerile din Grupul de lucru și Comisia consultativă din 10 și 11.10.2014

Mediator C. Asofronie

După pronunțarea Deciziei nr. 266/07.05.2014 de către Curtea Constituțională a României (CCR), cu mult înainte ca aceasta să fie publicată, numai pe baza Comunicatului CCR de admitere a excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 2 din legea medierii, AMG a depus  în luna iunie 2014 o propunere legislativă la Camera Deputaților – Comisia juridică, de disciplină și imunități, după consultarea colegilor mediatori și asociațiilor profesionale ale acestora, în care am propus înlocuirea informării prealabile obligatorii despre avantajele medierii la care neexecutarea era sancționată cu inadmisibilitatea acțiunii, cu o procedură specială, prealabilă primului termen de judecată, respectiv ÎNCERCAREA DE SOLUȚIONARE A LITIGIULUI PRIN MEDIERE. În plus, au fost adăugate propunerile de modificare a legii discutate și acceptate de 32 de asociații la ședința comisiei consultative din 15.03.2014 de la Brașov. Consiliul de mediere a rămas în așteptare, nu a răspuns cererii noastre de consultare și prezență la Comisia juridică, alături de reprezentanții altor asociații care ne-au sprijinit, apoi a transmis spre sfârșitul lunii august la Guvern – Min. Justiției un proiect de modificare a legii, cam subțire, grăbit, inconsistent, fără consultarea corpului profesional.

Menționăm că încă o asociație – uniune UCMR a transmis și ea la C.Dep. un proiect cu alte propuneri, fără să fi consultat colegii. Apoi, încă 2 asociații, APMR și Colegiul Med. au publicat niște proiecte de modificare a legii, referindu-se ca și consiliul numai la articolele vizate de Decizia CCR pentru corelarea legii cu această decizie. AMG a propus colegilor și CM și a făcut eforturi deosebite să unificăm aceste proiecte și să depunem la comisia juridică și Min. Justiției unul singur, eventualele aspecte divergente urmând să se propună de către cine vrea ca amendamente. În acest scop s-a întrunit comisia consultativă la 13.09.2014, dar nu s-a ajuns la dezbateri seriose și concluzii, transmițându-se consiliului numai niște puncte de vedere cu pretenția de principii și acceptarea propunerii AMG de constituire a unui grup de lucru pentru lege. La dezbaterile din grup au facut propuneri și s-au prezentat la lucru pe internet și la sediul CM reprezentanți din numai 4 asociații: AMG, APMR, Colegiul M. și APM ProPact! care au luat în discuție Propunerile CM și Min. Justiției ca urgență, profitându-se de legea de modificare a C.Pr.Civ. și legii medierii înaintată de Min. Justiței, urmând ca restul propunerilor de modificare a legii medierii să se discute separat, ulterior în comisie și grupul de lucru.

 Prin adresa nr. 75576/ 26.09.2014 Ministerul Justitiei a transmis Consiliului de mediere unele Propuneri de modificare a legii medierii și Codului de procedura civilă în vederea corelării cu Decizia Curții Constituționale nr. 266 / 07.05.2014. La această adresă, Consiliul de mediere a răspuns printr-o adresă (nu are număr și dată) făcând 3 observații referitoare la procedura propusă de Min. Justiției, respectiv art. 61 (1) și (2) și alin.(3) din art. 227 CPrCiv propus de minister.

Menționăm că toate propunerile Min. Justiției se circumscriu propunerilor AMG și unora propuse de celelalte 3 asociații, dar nu toate au fost preluate / consemnate într-o formă convenabilă pentru încurajarea medierii și eficientizarea cadrului legislativ comun mediere – justiție. De aceea, la ședința grupului de lucru din 10.10.2014 am încercat maximizarea eficienței prevederilor Min. Justiției, neoprindu-ne numai la cele 3 observații ale consiliului, similare de-altfel cu ale noastre, ci dezvoltând cu adevărat o procedură specială de încercare de soluționare a litigiului prin mediere, în faza premergătoare procesului, înaintea primului termen de jucedată, mărind rolul judecătorului în recomandarea și trimiterea părților să încerce medierea, dar și oferindu-i suportul juridic procedural care să-i permită luarea unor măsuri în caz de neexecutare. 

Iată care au fost propunerile comisiei consultative după dezbaterile de ieri pe baza materialului din grupul de lucru de vineri, la care au participat din partea AMG – C. Asofronie, președinte, APMR- D. Popoviciu și I. Marin (membru CM), Colegiul M. – M. Avram președinte și F. Lișman, CIM – N. Munteanu, AM București – N. Ionescu, APM Buc. – Ilfov I. Bănică, APM ProPact – M. Pădeanu.

    ”ART. 2 (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot merge oricând la mediere, inclusiv daca este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.”

Abrogare alin. 1^1,2,3,4.   Alin. (2) – (5) rămân la fel.  AMG a propus adăugarea unui alineat nou, (6) cu conținutul:

 (6) Daca părțile unui contract sau convenții au prevazut în acestea o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor înainte de a se adresa unei instanțe sau altei instituții cu atribuții jurisdicționale, ele nu se pot depune o cerere de chemare în judecată fără dovada încercării de soluționare a litigiului prin mediere.”  

  ART. 6 Organele judiciare şi arbitrale, alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale precum și orice alte autorități și instituții publice care, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, constată existența unor dispute care pot fi soluționate pe cale amiabilă, informează persoana sau, după caz, persoanele implicate în conflict asupra posibilitatii de a recurge la procedura medierii și a avantajelor folosirii procedurii medierii și le îndrumă să recurgă la această cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele, în materiile prevăzute la art. 60*1.  Toate asociațiile au votat să se elimine prevederea referitoare la art. 60^1.

De asemenea, cu o obiecție de formulare a AMG, toate asociațiile au votat eliminarea alin. (2) la art. 6 propus de Min. Justiției.

    ART. 26 (3) Abrogarea. 

    ART. 60^1

    (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, pot sunt  ţinute să facă / vor face  dovada că au încercat soluționarea conflictului  prin mediere în următoarele materii:

a) – d) la fel

”e) în litigiile de muncă precum și cele izvorâte din raporturile de serviciu”, precum și cele din conflictele colective de muncă, cu aplicarea prevederilor legii speciale în domeniu. – finalul propunerii AMG nu a fost acceptat de colegi, deși făcea legătura cu legea dialogului social, unde Min. Muncii ar putea dezvolta pe baza prevederii actuale altă formă de mediere cu mediatori special înscriși în tabloul lor!

f) – la fel

g) ”în litigiile decurgând din raporturile de asigurare de răspundere civilă și de bunuri pentru pagubele cauzate de acidentele de circulație.”

h) ”în litigiile din contenciosul administrativ asupra drepturilor și obligatiilor de care părțile pot să dispună;” Propunerea AMG mai avea și conținutul: ”în aceste cazuri reclamantul este scutit de parcurgerea procedurii prealabile prevazute de art. 7 din Legea nr. 554\/2004 privind contenciosul administrativ;” dar colegii au acceptat până la urmă prevederea acestui avantaj pentru reclamant cu un alineat separat la acest articol. 

  ”(2) Participarea părților la încercarea de soluționare a conflictului prin mediere nu constituie o recunoaștere a dreptului care face obiectul litigiului și nu întrerupe cursul prescripției extinctive. Prevederile art.  2.532 pct. 7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător, termenul de 3 luni de suspendare fiind calculat de la data la care cel împotriva căruia curge termenul de prescripție extinctivă s-a prezentat mediatorului și a formulat cerere în vederea invitării de către mediator a celeilalte părți în mediere, în conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din prezenta lege.” (alineat nou MJ, era propus și de noi și altă asociație)

     ART. 60^2  – se abrogă

   ”ART. 61 (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc oricând pe durata procesului din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. ”

    ”(2) În cazurile prevazute la art. 60^1, dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a incercat soluționarea conflictului prin mediere, instanța, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita în scris atât reclamantului cât și paratului să depuna dovada că s-a încercat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc, iar în caz contrar va recomanda trimite părțile să încerce soluționarea amiabila a litigiului, prin mediere” (propunere AMG, greu acceptată cu expresia ”va trimite”. Oare de ce? Cât să mai stăm cu poate, pot, recomandări” nerespectate?).

  (3) Dacă până la data la care judecătorul fixează prin rezoluție, potrivit art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă  primul termen de judecată, niciuna din părți nu comunică instanței dovada prevăzută la alin. (2), instanța va solicita prezența personală a părților la primul termen de judecată, chiar dacă părțile sunt reprezentate, dispozițiile art. 227 C.Pr.Civ. fiind aplicabile în mod corespunzator.  Citarea părților se face cu mențiunea prezentării personale în vederea încercării de soluționare pe cale amiabilă prin mediere a litigiului.”  (Se elimină prevederile cu roșu, scris înclinat, ale MJ, rămân cele cu albastru, propuse de noi și alte asociații).

 (4) Dacă la primul termen de judecată părțile nu depun dovada cerută la alin.(2), instanța solicită părților lămuriri privind motivele neprezentării la mediator. Dacă judecătorul constată că părțile în mod nejustificat nu au încercat soluționarea litigiului prin mediere va acorda părților un termen de 30 de zile pentru prezentarea la mediator.” Alineat nou, propus de Colegiul M. și AMG, acceptat în grupul de lucru și comisie de către ceilalți, dar, nu s-a acceptat continuarea propunerii cu precizarea AMG ”cu aplicarea art. 227 C.Pr.Civ. coroborat cu art. 187 (1) pct. 1, lit. f) modificate).  Aceasta ar asigura o masură mai clară, sancționatorie, deja existentă pe vremea informării, numai că trebuia modificat art.187, UITAT de Min. Justiției, CM și colegi!

(5) – s-a propus după lungi discuții nejustificate, ca aici să se introducă sancționarea cu amendă a părților dacă nu se prezintă la mediator și să se abroge prevederea de la art. 187 din CPrCiv.! unde era întregul sistem sancționator judiciar, cunoscut, acceptat și executat de toată lumea justiției, lucru cu care AMG nu a fost de acord. Ulterior, s-a propus ca aici să se prevadă amenda și în CPrCiv să rămână doar valoarea acesteia, ceea ce era chiar ilar!

 După art. 62 alin. (2) Min. Justiței a propus un nou alineat (2^1)

(2^1) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente, prin intermediul părților, acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic, dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).” 

Aici dezbaterile au fost îndelungi, majoritatea fiind pentru eliminare completă. AMG și alte câteva asociații, înțelegând motivația instanțelor și MJ, legal și procedural, introdusă și în materie penală prin legea nr. 265/2013, au propus modificarea astfel:

să fie eliminată obligația mediatorului și să se reformuleze că ”la cererea instanței, mediatorul va emite un exemplar suplimentar din acordul de mediere, dacă a fost întocmit de acesta și din PV de închidere a medierii pe care le va înmâna părților, punându-le în vedere să le depună la instanță”.  A rămas ca CM să facă formularea finală.

Privind modificarea art. 227 C. Pr.Civ.:

alin. (1) rămâne nemodificat;

– alin. (2) ”În litigiile care, potrivit legii pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul, când consideră necesar, ținând seama de circumstanțele cauzei, va recomanda părților să recurgă la mediere, în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecății. Medierea nu este obligatorie pentru părți.”         

– alin. (3) ” Dacă părțile nu se prezintă personal la termenul stabilit de instanță în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), judecătorul poate trece la judecarea cauzei.”   AMG a făcut propunerea de completare la final cu referința la procedura specială din legea medierii, modificată, respectiv cu textul ”după parcurgerea procedurii speciale din legea medierii”.

 Urmează ca CM să stabilească forma finală după primirea materialului și altor pct. vedere în 24 ore, astfel încât în forma propusă de M.J. la alin. (3) să nu lipsească de eficiență demersul judecătorului de a încerca împăcarea părților și de a le încuraja să încerce medierea de la alin. 1 și 2 al art. 227 actual. (CM propunea eliminarea acestei prevederi). 

AMG a solicitat grupului, comisiei consultative și CM să atragă atenția Min. Justiției să modifice și

– art. 187 (1) pct.1 lit.f) din C.Pr.Civ., uitat, astfel încât să se coreleze cu decizia nr. 266/2014 a CCR, înlocuind neprezentarea la informarea despre mediere cu neprezentarea la încercarea de soluționare a litigiului prin mediere la recomandarea sau trimiterea judecătorului potrivit art. 227 C.Pr.Civ.

Deocamdată atât. Despre modul de desfășurare al dezbaterilor și votului, controversate și criticabile, menționez numai că, nu înțeleg de ce unii colegi vin fără propuneri sau puncte de vedere, ci numai cu contre, tergiversări, povești, aluzii, plecări din sală și reluări contradictorii, pentru că se dovedește astfel că unii reprezintă (?) asociațiile și CM de parcă ar avea alte interese și scopuri la aceste ședințe, pentru care noi depunem mari eforturi, care nu merită o astfel de comportare nejustificată.