Asertivitatea – o cale de succes pentru mediere


Un mediator de succes nu poate fi decât asertiv. Părţile unui conflict pot câştiga prin mediere dacă sunt asertive. 

Obiectivul în mediere, spre deosebire de judecata în instanţă, arbitraj şi alte forme jurisdicţionale nu este să învingi cu orice preţ. Obiectivul în mediere este să rezolvi problemele conflictului şi să obţii maximum de rezultate ţinând cont şi de celălalt. De aceea, asertivitatea nu este sinonimă cu agresivitatea. Faţă de atitudinea dezarmată şi lipsită de încredere în sine şi posibilităţile de câştig ale persoanei pasive, în atingerea obiectivelor lor, oamenii agresivi adoptă mental strategia „eu câştig – tu pierzi” în timp ce oamenii asertivi strategia «câştig eu, câştigi şi tu». Aceasta este atitudinea cea mai eficientă şi în mediere, părţile trebuie să fie active şi încrezătoare că prin comunicarea şi negocierea asistată de un specialist în domeniu, mediatorul, vor identifica soluţii adecvate, acceptabile, durabile pentru conflictul dintre ele şi îşi vor realiza obiectivele propuse pentru satisfacerea nevoilor, cerinţelor şi pretenţiilor proprii, fără ca asta să însemne un comportament agresiv, de impunere a soluţiei fiecăruia şi fără a se miza pe recunoaşterea şi cedarea deliberată, fără opoziţie şi negociere, din partea celeilalte părţi.  Un lucru este sigur: este nevoie de mai multă cunoaştere şi practică pentru a putea fi asertiv.  Vă punem la dispoziție un colaj despre asertivitate, care poate fi deosebit de util atât mediatorilor, cât și părților. 

1.   Introducere.

Cu ocazia unor activităţi de pregătire profesională, organizare, consultare legislativă, promovare a medierii am observat că sunt manifestate mai multe tipuri de comunicare şi comportament la mediatori, între care se delimitează trei: cel agresiv, cel pasiv şi cel asertiv. Acelaşi lucru l-am observat şi la mediere, atât în ceea ce priveşte pe mediator, cât şi părţile conflictului care se prezintă la mediere.

Din aceste observaţii şi dezvoltarea prin studiu a cunoştinţelor despre comunicare, negociere şi laturile de caracter ale unei persoane (comportament, atitudini, aptitudini, deprinderi, temperament), m-am lămurit care este calea cea mai bună de urmat de către un mediator în cadrul corpului profesional, dar şi în cadrul procedurii de mediere, prin rolul său activ de stimulare a unui comportament asertiv din partea părţilor. Pentru că am recunoscut întotdeauna că un om, deci şi eu, nu le poate şti pe toate, am căutat să-mi completez cunoştinţele şi deprinderile despre comunicare, comportament şi negociere, însuşite şi formate în timpul studiilor liceale şi universitare, prin urmarea unor cursuri postuniversitare, masterale şi a unor programe de formare continuă a mediatorilor, din care aş dori, să împărtăşesc şi altor colegi. Doresc să fac acest lucru dintr-o însuşire de caracter altruistă care m-a caracterizat în viaţă, dar şi din alte motive identificate în ultimii ani: există formatori şi mediatori agresivi, care încearcă să impună propriile concepţii, atitudini, practici, metode de recrutare a candidaţilor pentru cursurile de formare iniţială a mediatorilor, de publicitate şi de mediere, cu substrat evident comercial, obsedaţi aş spune de câştiguri proprii cât mai mari. În acelaşi timp, există formatori şi mediatori pasivi, care se lasă duşi de val, se mulţumesc cu puţin, nu se implică în dezbateri, nu iau atitudini, nu fac propuneri, nu critică, nu fac promovare, nu au medieri şi cel mult, constată resemnaţi că au fost atraşi într-o afacere proastă, că au investit prea mult şi ineficient în formarea lor, fără rezultatele aşteptate în recomandarea medierii ca soluţie de rezolvare a conflictelor de către anumite organe cu atribuţii jurisdicţionale sau administrative, cu o părere proastă despre apelarea la mediere de către justiţiabili sau alte persoane în România.

Ajunşi într-un moment de răscruce al medierii după 7 ani de la adoptarea primei legi a medierii, nr. 192/2006, cu modificări ulterioare insuficiente sau potrivnice mediatorilor, consider că trebuie să analizăm mai profund cauzele care nemulţumesc miile de mediatori pentru a merge mai departe. În afara îmbunătăţirii implementării medierii prin modificarea cadrului legislativ şi unei mai clare recomandări a medierii de către organele judiciare, noi ne-am implicat şi în alte demersuri fundamentale pe care le-am considerat necesare cunoaşterii şi dezvoltării medierii şi profesiei de mediator: organizarea corpului profesional unitar al mediatorilor, promovarea permanentă şi eficientă, pregătirea continuă a mediatorilor.

 Doresc să împărtăşesc colegilor câteva cunoştinţe despre asertivitate în comunicare şi comportament, utile atât pentru ei în cadrul corpului profesional, dar şi la mediere, pentru ei şi părţile conflictului, cunoştinţe dobândite la un curs de comunicare şi negociere cu un lector european şi din bibliografia pusă la dispoziţie, cunoştinţe ce pot forma deprinderi care să ne conducă spre succes în mediere pe o cale etică şi necontestabilă.

2.   Asertivitatea şi medierea

Obiectivul în mediere, spre deosebire de judecata în instanţă, arbitraj şi alte forme jurisdicţionale nu este să învingi cu orice preţ. Obiectivul în mediere este să rezolvi problemele conflictului şi să obţii maximum de rezultate ţinând cont şi de celălalt. De aceea, asertivitatea nu este sinonimă cu agresivitatea.

Faţă de atitudinea dezarmată şi lipsită de încredere în sine şi posibilităţile de câştig ale persoanei pasive, în atingerea obiectivelor lor, oamenii agresivi adoptă mental strategia „eu câştig – tu pierzi” în timp ce oamenii asertivi strategia «câştig eu, câştigi şi tu». Aceasta este atitudinea cea mai eficientă şi în mediere, părţile trebuie să fie active şi încrezătoare că prin comunicarea şi negocierea asistată de un specialist în domeniu, mediatorul, vor identifica soluţii adecvate, acceptabile, durabile pentru conflictul dintre ele şi îşi vor realiza obiectivele propuse pentru satisfacerea nevoilor, cerinţelor şi pretenţiilor proprii, fără ca asta să însemne un comportament agresiv, de impunere a soluţiei fiecăruia şi fără a se miza pe recunoaşterea şi cedarea deliberată, fără opoziţie şi negociere, din partea celeilalte părţi.

Asertivitatea înseamnă să fii pregătit pentru ceea ce vrei să obţii. Înseamnă să ştii foarte clar ce nevoi ai. Înseamnă confruntare şi cere mult curaj. Unii spun că este greu sa fii asertiv, alţii, prin stilul lor propriu, spun că este foarte uşor. Un lucru este sigur: este nevoie de mai multă cunoaştere şi practică pentru a putea fi asertiv.

Citește în continuare

Raportul anual al blogului AMGL


WORDPRES.COM   Annual Report   2013 IN BLOGGING

BLOGUL  ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI

 www.mediereagalati.wordpress.com  < Medierea în Galaţi > 

Chief administrator: Constantin ASOFRONIE, President of AMG

 Crunchy numbers  This blog was viewed about 78,000 times in 2013.

In 2013, there were 56 new posts, growing the total archive of this blog to 696 posts. There were 63 pictures uploaded, taking up a total of 31 MB. That’s about a picture per week.

The busiest day of the year was January 21st with 502 views.

The most popular post that day was:

“Formarea continuă a mediatorilor gălăţeni alături de magistraţi… continuă!”

 IMG_8706

 37111_525677324118922_1771130730_n IMG_8291

Attractions in 2013

These are the posts that got the most views in 2013.

You can see all of the year’s most-viewed posts in your Site Stats.

1. Procedura înregistrării fiscale şi deschiderii unui birou de mediator – February 2011

2. Infracţiuni sesizabile la plângere prealabilă, la care se poate face mediere – June 2009

3. Hotărâre Judecătorească în proces de divorţ după Acordul de mediere – April 2010

4. Informarea prealabilă, gratuită şi obligatorie despre mediere – March 2011

5. Hotărâre judecătoarească de încuviinţare a acordului de mediere cu partaj şi restituire taxă de timbru – May 2011

How did they find you?  The top referring sites in 2013 were:  facebook.com   mail.yahoo.com   mediatornet.ro  medierenet.ro   delta-search.com

Refferences: Diploma „Galei Excelenţei în Mediere” acordată pentru activitatea a 3 mediatori, între care Constantin Asofronie – în domeniile: legislativ, pregătire continuă, organizarea corpului profesional al mediatorilor  din Romania.

 scan0001