Centrul Regional de Mediere şi Arbitraj Galaţi funcţionează pe str. Nae Leonard


  De câteva luni de zile, o parte a mediatorilor autorizaţi membri ai Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, care nu au Birou de mediator, individual sau în asociere cu alţi colegi, îşi desfăşoară activitatea într-un centru de mediere ah-hoc constituit în câteva birouri de pe strada Nae Leonard, nr. 3, bl. C3A, sc.1, ap. 2, parter. Mediatorii respectivi au pus bazele unui Centru Regional de mediere şi arbitraj pentru a presta serviciile respective solicitanţilor din judeţul Galaţi şi nu numai. Acest lucru se datorează relaţionării rodnice a mediatorului Asofronie Constantin cu alţi colegi din judeţele vecine şi participării reciproce la evenimentele de promovare a medierii, dezbaterilor asupra aplicării prevederilor legii nr. 202/2010 („mica reformă în justiţie”) referitoare la mediere, publicării reciproce de materiale pe site-uri şi bloguri, activării în cadrul Comisiei consultative a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor de pe lângă Consiliul de mediere, altor contacte bi şi multilaterale.

Scopul constituirii acestui centru cu caracter regional este tocmai colaborarea şi sprijinul reciproc în domeniile enunţate, întrucât numai posibilităţile mediatorilor asociaţi sunt reduse, dar în acelaşi tip există posibilitatea co-medierii unor cazuri când cele două părţi care apelează la mediere nu sunt ambele din judeţ, una fiind din judeţele vecine. Deasemenea, avem în vedere ca în viitor să exploatăm şansele accesării unui program cu finanţare europeană, în cadrul celor privind dezvoltarea regională (la modă acum), inclusiv pentru achiziţionarea şi amenjarea unui imobil propriu, ţinând cont că activitatea de mediere este la început, este de interes public, corespunde unor directive şi recomandări ale Uniunii Europene şi este capabilă să ajute la reforma în justiţie.   

Citește în continuare

Conferinţa despre mediere la Tulcea organizată de Asociaţia Grup Mediere si Arbitraj Constanţa


Mediator Constantin Asofronie

În data de 08.10.2010 între orele 11.30 – 15.00, la sediul Consiliului Judeţean Tulcea, s-a desfăşurat  conferinţa „Medierea în folosul comunităţii şi al justiţiei„, organizată de Asociaţia Grup Mediere şi Arbitraj Constanţa. În deschidere, preşedintele asociaţiei, mediatorul Camelia Teişanu a prezentat şi deschiderea oficială a filialei din Tulcea a asociaţiei, care, prin preşedintele Lucreţia Ioniţă şi colegii săi a fost sufletul acestei manifestări.  Chiar dacă s-a bucurat de un auditoriu mai restrâns decât conferinţa de la Constanţa in luna august (acum au fost în total prezente aproape 50 de persoane), motivat de numărul mai redus de mediatori autorizaţi în acest judeţ (deocamdată 14), manifestarea a fost deosebită prin modul de desfăşurare şi atingerea scopului stabilit. Citește în continuare

BLOGUL „MEDIEREA ÎN GALAŢI” LA CEAS ANIVERSAR!


 LA UN AN DE ZILE DE LA INAUGURAREA ACESTUI BLOG, ADMINISTRAT DE CĂTRE MEDIATORII ASOFRONIE CONSTANTIN ŞI MIHAELA GURĂU DIN GALAŢI, AM AJUNS LA POSTAREA CU NUMĂRUL 300, DIN CARE 1/3 SUNT MATERIALELE NOASTRE, 1/3 PRELUATE DE LA COLEGI ŞI RESTUL ARTICOLE DE PRESĂ ÎN LEGĂTURĂ  CU MEDIEREA. FĂRĂ LAUDĂ, PRIN ACEASTA AM DOVEDIT CĂ SUNTEM UNUL DIN CELE MAI ACTIVE BLOGURI NEPERSONALE, PUBLICE, CARE A AJUNS SĂ FIE ACCESAT ÎN MEDIE DE LA 100 LA 500 PERSOANE ZILNIC (al treilea ca frecvenţă în mediere pe plan naţional)-  MEDIATORI, AVOCAŢI, JURIŞTI, JUDECĂTORI, POLIŢIŞTI, ZIARIŞTI, ETC.  ÎN AFARA UNOR ARTICOLE ŞI STUDII PROPRII CARE AU FOST PRELUATE ŞI SUNT FOLOSITE DE COLEGI, BLOGUL NOSTRU A RELATAT DESPRE MEDIEREA ÎN GALAŢI, PROMOVAREA MEDIERII ÎN MASS-MEDIA GĂLĂŢEANĂ ŞI NAŢIONALĂ, A RELAŢIONAT CU PERSONALITĂŢI IMPORTANTE  CARE AU LĂSAT „URME” DE CONSULTARE, PRELUARE, COMENTARE A CELOR MAI DE INTERES MATERIALE, CONTRIBUND  LA DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTELOR SAU ACTELOR NORMATIVE APĂRUTE ÎN DOMENIU, PREGĂTIREA MEDIATORILOR, DEZVOLTAREA PROFESIEI, PROMOVAREA MEDIERII, RELATAREA ACŢIUNILOR ALTOR ASOCIAŢII ŞI MEDIATORI, A PRINCIPALELOR EVENIMENTE LA NIVEL NAŢIONAL, INFORMAREA CETĂŢENILOR, PRESEI, INSTITUŢIILOR PUBLICE, PRIVATE, ALTOR ENTITĂŢI  INTERESATE DE MEDIERE, PROMOVAREA FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DIN JUDEŢUL GALAŢI ŞI ZONA ADIACENTĂ.   

    Din păcate, la  această oră de bilanţ, constatăm încă un număr redus de colaboratori cu materiale direct sau la schimb, din partea mediatorilor gălăţeni sau din ţară, celelalte fiind preluari reciproce pasive, din colegialitate, constatăm că s-au format alianţe din cei criticaţi de noi pentru încălcarea legii şi cei obedienţi lor prin renunţarea la publicarea articolelor noastre sau ale colegilor care ni le-au transmis. Pe fondul presiunilor din partea membrilor Consiliului de mediere criticaţi pe drept şi a corului de aplaudaci care se excită la fiecare strănut dorsal al primilor, menţionăm că am respectat etica şi deontologia profesională şi regulile internetului, nefiind observaţi sau admonestaţi vreodată  în această privinţă, păstrându-ne echidistanţa şi deschiderea spre orice formă de colaborare.  

    Mulţumim pentru aprecierile pozitive potrivit cărora suntem una din puţinele tribune ale mediatorilor adevăraţi, verticali, nealiniaţi grupurilor de interese obscure din medierea românească, tribună de la care se spun lucrurilor pe nume fără cosmetizări, fără jigniri, fără etichete şi prejudecăţi, dar neiertătoare cu cei care încalcă drepturile mediatorilor, prevederile legale, actele normative interne, care nu respectă mediatorii şi comit abuzuri împotriva lor.

Mulţumim colaboratorilor şi cititorilor blogului nostru, vă aşteptăm la o întărire a colaborării şi creşterea interacţionării între mediatori, pentru realizarea unui corp/ordin profesional unitar şi puternic al mediatorilor  români, care să conteze în aritmetica legislativă şi practicarea medierii la nivelul aşteptat atât de noi, cât şi de către organele judiciare, Ministerul Justiţiei, justiţiabili, cei care au investit în medierea românească bani, cunosştinţe, încredere, dar încă nu se văd rezultate pe măsură .

Mediatori Asofronie Constantin şi Gurău Mihaela

Mediatorii din Galaţi au acum Protocol de colaborare şi cu Judecătoria


Mediator Asofronie Constantin, secretar al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

                        La 17 iunie 2010, la sediul Judecatoriei din Galati s-a semnat  Protocolul de colaborare iniţiat de Asociaţia Mediatorilor Galaţi (AMG) în luna martie 2010, după încheierea unui protocol pe tot judeţul cu Tribunalul Galaţi. Acest document are o importanţă deosebită, însemnând în primul rând recunoaşterea acestei profesii pe plan local, relaţionarea cu asociaţiile de mediatori existente şi deschiderea colaborării între instanţe şi mediatori.   După discuţiile din timpul şi de după conferinţa organizată de AMG la 05.03.2010, au avut câteva întâlniri de lucru la judecătorie, la care reprezentanţii AMG au prezentat dnei preşedinte Diana Mihaela Oancea şi alte materiale, ghiduri, modele, proceduri, articole, legislaţie, iar dumneaei ne-a îndrumat asupra modului în care trebuie să arate Acordul de mediere în diverse speţe, astfel încât să poată fi preluat în hotărârile ce urmează a fi pronunţate de judecători, în dosarele ajunse în instanţă, la care s-a solicitat mediere. Reamintim ca de la 1 martie AMG a cumpărat şi amenajat un Avizier, l-a montat pe holul judecătoriei şi a  afişat Tabloul mediatorilor din judeţul Galaţi, indiferent de asociaţie sau că sunt încă neasociaţi.

   Doamna Diana Mihaela Oancea, Presedinte al Judecatoriei Galati, s-a declarat  de multumita de modul de colaborare cu mediatorii galateni, asigurandu-i inca o data, de sprijinul total in implementarea Protocolului in cel mai scurt timp. Dintre scopurile si obiectivele cuprinse in textul protocolului, spicuim: – promovarea medierii ca mijloc alternativ de solutionare a conflictelor; – mediatizarea in randul judecatorilor, personalului auxiliar al instantei si justitiabililor a legislatiei relevante interne si internationale referitoare la mediere; – constientizarea avantajelor practice pe care institutia medierii le aduce in activitatea juridica; – implementarea dispozitiilor care prevad obligativitatea informarii de catre organele judiciare a partilor din dosare cu privire la procedura medierii, precum si indrumarea partilor sa recurga la acesta cale pentru rezolvarea conflictelor; – dezvoltarea unor bune practici care sa faciliteze desfasurarea medierii; – recunoasterea si acceptarea prin ordonanta a acordurilor de mediere care intrunesc cerintele legale; Pentru implementarea in practica a prevederilor invederate in protocol, Judecatoria Galati va apela la urmatoarele modalitati: – va publica intr-un loc accesibil justitiabililor Tabloul Mediatorilor, care va cuprinde lista cu toti mediatorii autorizati, conform datelor transmise de Consiliul de Mediere si de organizatiile locale ale mediatorilor; – va aloca spatii la avizierul instantei si la compartimentele de lucru cu publicul pentru afisare si distribuirea de materiale informative privind medierea; – va permite desfasurarea in sediul instantei a unor activitati specifice de informare si promovare a medierii; – va recomanda si va incuraja medierea pentru persoanele implicate in litigii ce pot fi deduse medierii, atat inainte de sesizarea instantei, cat si dupa inregistrarea cauzei pe rolul acesteia; – va aduce la cunostinta persoanelor paupere dispozitiile OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar; – va asigura participarea la seminarii, conferinte, emisiuni, dezbateri in scopul de a intari increderea publicului si justitiabililor in institutia medierii; – va posta acordurile de mediere validate care sunt relevante pe site-ul instantei, cu protejarea datelor cu caracter personal; – va insera in textul citatiilor emise de instanta recomandarea catre parti pentru a apela la institutia medierii, conform dispozitiilor legale in vigoare.

       La Protocol au aderat ca semnatari şi preşedinţii celorlalte asociaţii ale mediatorilor din Galaţi, respectiv dna. av. Ana Călin – AMPSAC GL, dna av. Zina Lăcătuş – ACM Gl şi dna Anca-Simona Cinepa, preşedintele filialei Galaţi a UNMR, una din organizaţiile de la nivel naţional.  Aceştia şi-au exprimat convingerea că acest protocol va reprezenta punctul de plecare necesar şi suficient pentru dezvoltarea medierii în Galaţi, în folosul cetăţenilor dar şi al justiţiei, care prin asta poate fi degrevată de multe dosare cu cauze mărunte, pot scadea cheltuielile judiciare, se poate realiza un act de justiţie de o calitate mai bună prin concentrarea judecătorilor pe cauzele complexe.

     În acelaşi timp, pentru justiţiabili, timpul de soluţionare al conflictelor va fi scurtat, procedura nu mai este publică, ci confidenţială, soluţia nu este impusă de un judecător după lege, ci de către părţi cu sprijinul mediatorilor, după nevoile şi interesele acestora.  Se poate apela şi în alte situaţii la mediere, nu numai în cauze ajunse pe rolul instanţelor, fie în domeniul civil, familial, comercial, financiar-bancar, fie privind protecţia consumatorilor, copilului, raporturile de muncă pentru drepturi individuale, etc. aşa cum se pot informa cetăţenii de pe site-urile de specialitate, precum www.mediereagalati.wordpress.com al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi.

       Reamintim rolul instanţelor, poliţiei şi altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, care de la 03.03.2010 au obligaţia conform art. 6 din legea medierii, să informeze părţile asupra posibilităţii de a recurge la mediere şi avantajele acesteia şi să îndrume părţile să apeleze la serviciile mediatorilor. 

       Asociaţia Mediatorilor Galaţi va continua acţiunile de promovare a medierii şi aşteaptă pe ceilalţi mediatori să participe cât mai mult la astfel de manifestări, în care să fie prezentate avantajele medierii şi procedurile în diferite domenii.  În acest sens este în pregătire o nouă conferinţă despre mediere la Galaţi, la începutul lunii iulie, când vor fi invitaţi şi alţi mediatori din ţară, reprezentanţi ai justiţiei, poliţiei, administraţiei publice, altor autorităţi, mass-mediei, cetăţeni, sindicate, asociaţii de interes public.

PROMOVAREA MEDIERII LA GALAŢI PRIN MASS-MEDIA


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI CONTINUĂ CAMPANIA DE INFORMARE PUBLICĂ DIN CADRUL PROGRAMULUI DE PROMOVARE A MEDIERII 2010 PRIN APARIŢII CONSTANTE LA TELEVIZIUNILE LOCALE. ÎN ULTIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI EVOCĂM 2 EMISIUNI  SUSŢINUTE DE MEMBRII CONDUCERII ASOCIAŢIEI ASTFEL: 

27.05.2010/20.00-21.00 LA ExpressTV Galaţi-Brăila, moderatorul-mediator DORIN MERAN i-a avut ca interlocutori pe judecătoarea RODICA ARHIP de la Tribunalul Galaţi şi pe mediatorul Constantin Asofronie.  S-a discutat situaţia actuală din justiţie, stadiul informării de către judecători a justiţiabililor despre mediere şi avantajele acesteia şi îndrumarea lor către mediatori, potrivit art. 6 din Legea nr. 192/2006, protocoale încheiate şi proceduri puse de acord, numărul de medieri desfăşurate, mediatorii disponibili, colaborarea între magistraţi, pliţie şi mediatori, iar la final s-au trecut în revistă şi unele probleme actuale ale celor două profesii. S-a declarat disponibilitatea magistraţilor pentru aplicarea legii şi colaborarea cu mediatorii, s-au subliniat încă o dată avantajele medierii pentru justiţiabili, dar şi pentru justiţie: degrevarea instanţelor de numărul mare de dosare şi prin asta sporirea calităţii actului judiciar, concentrarea pe dosarele complexe, reducerea cheltuielilor, scăderea termenelor, a numărului de deplasări la instanţe, posibilitatea unui dialog mai larg cu părţile fără presiunea timpului şi aglomeraţiei, asigurarea confidenţialităţii cazurilor sensibile, neagectarea imaginii publice a unor persoane nevoite să apeleze la justiţie pentru apărarea drepturilor afectate.

                         

  

   

  

  

11.06.2010 / 19.00 – 20.00 Postul RTV Galaţi, moderator psiholog dr. DANA ONIŞOR, interlocutori: preşedintele şi secretarul asociaţiei,  mediatorii ECATERINA PRICOPE şi CONSTANTIN ASOFRONIE. Au fost abordate probleme legate de starea conflictuală a societăţii şi natura conflictelor ce pot fi soluţionate de mediatori, cum pot fi găsiţi meditorii – pe site-ul Consiliului de mediere – www.cmediere.ro, în broşurile şi listele afişate la avizierele instanţelor, la alte instituţii, pe blogurile şi site-urile specializate, despre ce resorturi psihologice identifică şi sensibilizează mediatorul la părţi pentru a facilita reluare şi dezvoltarea comunicării între ele afectate de conflict, despre principiile neutralităţii, confidenţialităţii şi imparţialităţii în mediere, autodeterminarea părţilor să recurgă la mediere după o minimă informare, protecţia interesului major al copilului în procedura medierii la divorţ, contribuţia medierii la menţinerea unor relaţii detensionate între părinţi după divorţ, reducerea stării conflictuale între membrii societăţii pe criza actuală prin mediere, contribuţia mass-mediei la informarea cetăţenilor, atitudinea autorităţilor publice faţă de mediere.

       

 

 

 

– 18.06.2010 Vox TV GL -BR

 

– 09.07.2010 la VOX TV GL – BR:

 

Adunare generala la Asociaţia Mediatorilor Galati şi alte ştiri despre mediere


1. Vineri 23 aprilie 2010 orele 14.00 este convocată o adunare generală anuală a ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI, in conformitate cu art. 29 din Statutul A.M.G., cu urmatoarea ordine de zi :
1.  Prezentarea raportului anual al consiliului director
2. Aprobarea bilantului cotabil
3. Aprobarea raportului cenzorului
4. Primirea de noi membri
5. Informare privind stadiul semnarii protocolului cu Judecatoria Galati
6. Probleme organizatorice
Adunarea Generala se va desfasura pe str. Posta Veche nr. 97 (cab. dl. Onişoru, lângă fostul Tribunal).

Se va discuta şi despre solicitarea Judecătoriei Galaţi de a completa Protocolul cu datele celorlalte asociaţii din judeţ, care nu au făcut nimic în acest sens până acum şi cu anexe reprezentând cerinţele minime ale acordurilor de mediere, pentru a putea fi acceptate, validate şi preluate în dispozitivul hotărârilor de către judecători. Se vor discuta protocoale asemănătoare şi cu celelalte judecătorii din judeţ.

2. Informăm vizitatorii blogului şi pe cei care preiau date de pe acesta, că împreună cu colegul Dorin Meran, am amplasat cu aprobarea conducerii Tribunalului, AVIZIERUL MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL GALAŢI, unde pot fi găsite datele de contact ale tuturor mediatorilor din judeţ, indiferent de asociaţie.

3. Voi începe o prezentare a mediatorilor şi birourilor de mediator din Galaţi, nu pentru reclamă, ci pentru informare şi dovedirea că organizarea medierii şi mediatorilor prinde contur tot mai clar şi hotărât, astfel că potenţialii clienţi au unde să îşi soluţioneze conflictele pe cale amiabilă nejudiciară, prin mediere. Începem astăzi cu Biroul mediatorului Constantin Telegan, primul care ne-a invitat să-l vizităm şi dacă se poate, să-l prezentăm că este gata de mediere. Urmează şi ceilalţi la solicitare.

Date de contact: str Brăilei, Bloc A3, parter, ap. 11, Ţiglina I, Galaţi, tel. 0746227599, e-mail mediatortelegan@yahoo.com

    

 

Protocolul de colaborare între Asociaţia Mediatorilor Galaţi şi Tribunalul Galaţi


         La data de 11.03.2010 a fost semnat şi a intrat în vigoare  Protocolul de colaborare între Asociaţia Mediatorilor Galaţi şi Tribunalul Galaţi, avînd ca obiective principale promovarea şi implementarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă.

      Am militat pentru acest act de un an de zile şi înaintea Conferinţei despre mediere desfăşurate în data de 5 martie la Galaţi, a prezentat proiectul în proiect la Tribunalul Galaţi, Judecătorie, IPJ Galaţi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.  Deşi mulţi erau sceptici, acolo unde am insistat mai mult protocolul s-a semnat, urmând să fim anunţaţi despre forma finală şi a celor cu alte autorităţi,  asigurând astfel o bază de lucru şi o formă de colaborare oficială între mediatorii gălăţeni şi instanţe, poliţie, parchet. Este în discuţii câte un protocol şi cu Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, AJOFM, Autoritatea Tutelară, ş.a.  Aşteptăm ca mediatorii din Galaţi să se angajeze acum în îndeplinirea obiectivelor acestui protocol şi a celorlalte după semnare, astfel încât cetăţenii judeţului Galaţi să aibe cunoştinţă despre existenţa acestei alternative la justiţie, să apeleze la mediere în conflictele civile, penale, comerciale, financiar-bancare, familiale, de muncă, protecţia consumatorului, etc.

Protocolul a fost înregistrat la AMG cu nr. 101 AP/02.03.2010 iar la Tribunal cu nr. 803/4/11.03.2010 şi mulţumim dnei preşedinte Carmen Sandu şi vicepreşedintelui Florin Meleacă pentru disponibilitate şi sprijin la încheierea acestui prim protocol pentru mediere în judeţul Galaţi, care va profita tuturor mediatorilor, indiferent de asociaţia din care fac parte sau celor neînscrişi încă.

       Vă facem cunoscut deasemenea faptul că pe holul de la parterul Palatului de Justiţie a fost amplasat cu acordul preşedinţilor tribunalului şi judecătoriei un afişier de către Asociaţia Mediatorilor Galaţi, unde sunt prezentate o serie de informaţii despre mediere şi Tabloul Mediatorilor Autorizaţi din Judeţul Galaţi, recent formatat electronic de Consiliul de mediere, autoritatea de reglementare, autorizare şi control în domeniul medierii în România. În tablou sunt afişate datele de contact ale celor 26 mediatori gălăţeni, număr care va creşte continuu, fiindcă mai sunt cel puţin pe atâţia în curs de autorizare.  Majoritatea au deschise birouri de mediator sau Societăţi civile profesionale de mediatori, dar medierea se poate desfăşura şi în alte locuri alese de părţi.

     Mediatorii pot fi găsiţi şi pe site-ul consiliului, www.cmediere.ro, deschizând fereastra corespunzătoare judeţului Galaţi din pagina accesată prin butonul „Tabloul mediatorilor autorizaţi”.

Reamintim că de la 03.03.2010 organele judiciare sau alte organisme cu atribuţii jurisdicţionale sunt obligate conform art. 6 din Legea nr. 196/2006 a medierii, să informeze părţile despre mediere şi avantajele acesteia şi să îndrume părţile să apeleze la mediere pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

       Mai facem cunoscut faptul că în Galaţi activează şi câţiva mediatori membri sau asociaţi ai Uniunii Mediatorilor Bancari, care au rezolvat deja câteva cazuri în domeniul băncilor, leasing-ului sau asigurărilor. Informaţii despre acest domeniu puteţi găsi în afara acestui blog bogat în articole pe teme financiare, pe site-ul www.mediatorbancar.ro .

      Persoanele care au litigii în zonă pot apela cu încredere la mediatorii gălăţeni, iar dacă o parte este din Bucureşti sau alt judeţ, prin intermediul nostru se poate găsi o soluţie solicitând sprijinul colegilor mediatori din judeţul respectiv.

      Între timp, participăm la acţiuni de promovare, cum ar fi cele consemnate într-un articol anterior despre lansarea unor publicaţii despre mediere (Revista Medierea şi Ghid de mediere), emisiunea TV despre mediere în cazurile de ajungere la insolvenţă pe canalul Money Chanell din 23.03.2010 şi cea de mâine o1.04.2010 la Express TV Brăila – Galaţi între orele 20.00 – 21.00.

       Cu dorinţa de a avea colaboratori mai activi, fiind în ajunul Sfintelor Sărbători de Paşti, mediatorii Constantin Asofronie şi Mihaela Gurău care vă ţin la curent cu medierea pe acest blog de jumătate de an, DORESC COLEGILOR ŞI CITITORILOR SĂNĂTATE, FERICIRE, ÎNŢELEGERE, BUNĂSTARE, O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ ŞI CURĂŢENIE ÎN SUFLETE!

          Mulţumim colaboratorilor, colegilor şi cititorilor pentru că ne caută şi nu sunt dezamăgiţi că ne frecventează blogul!

O conferinţă reuşită de promovare a medierii la Galaţi în 5 martie 2010


Constatare: articolul a avut un record de vizualizari in 2010: 280 de vizitatori intr-o singură zi!!!

ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PROMOVARE A MEDIERII 2010, ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI A ORGANIZAT  ]N DATA DE 5 MARTIE, ORELE 14.00, la Hotel “Galaţi” sala “Panoramic” CONFERINŢA ” MEDIEREA – MODALITATE ALTERNATIVĂ DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR PE CALE AMIABILĂ”.

Conferinţa a avut scopul de a face cunoscute modificările legislative în domeniul medierii aduse de Legea nr. 370/2009 având în vedere că de la începutul lunii martie, potrivit art. 6   “Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”  Deasemenea, s-a urmărit informarea publică privind situaţia medierii la Galaţi, numărul de mediatori, posibilitatea de a prelua cererile de mediere ale cetăţenilor sau cele din instanţe sau de la organele de urmărire penală.

 Conferinţa era aşteptată mai demult şi deşi timpul după decizia luată de asociaţie a fost scurt, organizatorii preşedintele asociaţiei- Ecaterina Pricope şi secretarul Constantin Asofronie, ajutaţi de câţiva colegi, au dus proiectul la bun sfârşit, în ciuda cârcotelilor separatiste sau neîncrezătoare în capacitatea de mobilizare a celor doi mediatori. Anterior acestei activităţi, terenul a fost pregătit printr-o campanie de presă şi informare directă, constând în: discuţii şi întâlniri cu cei invitaţi, 2 emisiuni susţinute de mediatorii C. Asofronie şi D. Meran la ExpressTv BR-GL şi de D. Popa, Călin A şi preşedintele judecătoriei Galaţi- dna judecător Diana Oancea la TV Galaţi afişe, pliante, articole pe blogul asociaţiei www.mediereagalaţi.wordpress.com – C. Asofronie, M. Gurău.

   În această săptămână au fost redactate şi discutate Protocoale de colaborare cu Tribunalul  şi Judecătoria Galaţi, care au fost semnate, fiind deasemenea date spre studiu şi la Parchetul de pe lângă judecătorie, Poliţia şi Poliţia de Frontieră. În perspectivă se vor încheia asemenea protocoale şi cu Judecătoriile Tecuci şi Tg. Bujor,  Oficiul pentru protecţia consumatorului, Universitatea Danubius, Camera judeţeană a notarilor publici, Primărie – Autoritatea Tutelară, Direcţia de muncă şi protecţie socială, ş.a.  Totodată, a fost instalat cu aprobarea colegiului de conducere a Tribunalului un Avizier al mediatorilor din Galaţi, unde sunt afişate lista cu mediatorii autorizaţi indiferent de asociaţie, un extras din legislaţia medierii, avantajele acestei proceduri. 

Pe fondul acestei campanii scurte dar intense, au răspuns invitaţiei de participare factori de decizie şi informare publică  importanţi pentru implementarea medierii în judeţul Galaţi: preşedintele judecătoriei, vicepreşedintele Tribunalului judecător Florin Meleacă, judecătorul Romeo Jirlăeanu de la Curtea de Apel, reprezentanţi ai Poliţiei, Poliţiei comunitare, Protecţiei Consumatorului, Primăriei, Autorităţii Tutelare, Gărzii de mediu, Sindicatului din SC Mittal Steel GL, ş.a. Au onorat cu prezenţa dna Diana Timofte vicepreşedintele Camerei Mediatorilor Iaşi şi a Centrului de  Facilitare şi Negociere a Conflictelor, împreună cu 10 cursanţi, mediatorii Maria Tacea,  Daniela Vasile şi Mariana Zainia de la Asociaţia Centrul de Mediere Brăila, ultima fiind şi membră a Consiliului de Mediere,  mediator Nicoleta Ifrim şi Zina Lăcătuş  în asociaţia AMPSAC GL. Din partea presei au fost prezenţi reprezentanţi ai ExpressTV Galaţi, ziarele Monitorul, Imparţial, Adevărul de seară GL-BR.  De la AMG au fost prezenţi încă 8 mediatori: Popa D., Gurău M., Gâscă C., Golianu M., Constandache M., Marin D., Roca I., Telegan C.

 Au fost prezentate teme privind: medierea în general şi medierea în afaceri – E. Pricope, medierea în materie penală, medierea în domeniul financiar-bancar – Asofronie C., medierea în materie civilă – Popa D., relaţia avocat-mediator – Z. Lăcătuş. S-au realizat mape cu un documentar despre mediere şi lista mediatorilor, precum şi o prezentare video PwP – M. Gurău şi Asofronie C. 

La discuţii s-au schimbat opinii despre avantajle medierii pentru justiţiabili şi degrevarea instanţelor de dosare, informarea făcută despre mediere şi îndrumarea către aceasta de către organele judiciare, promovarea la sediul instanţelor, tabloul mediatorilor, unele probleme deosebite care necesită perfecţionarea legislaţiei, formulare şi modele de PV sau acorduri de mediere care să poată fi recunoscute şi aprobate de instanţe, informarea publicului, acţiuni de colaborare între mediatori şi magistraţi, procurori şi poliţişti,  clarificându-se câteva aspecte importante şi  constatându-se o deschidere sinceră şi optimistă faţă de procedura medierii. 

Trecând peste faptul scuzabil că preşedintele CM a confundat Brăila cu Galaţiul şi a promis că ne va onora altădată cu prezenţa şi peste faptul nescuzabil că nu a postat anunţul conferinţei pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere www.cmediere.ro, cum este obligată şi a făcut-o pentru alte manifestări, ne bucură să consemnăm că mediatorii AMG au reuşit să se adune sub acelaşi steag şi într-un moment de referinţă pentru promovarea şi implementarea medierii în judeţul Galaţi. Consemnăm şi aspectul că, deşi mulţi solicită să ne ajutăm între noi să ne promovăm reciproc acţiunile care aduc publicitate medierii, doar mediatorii Zeno Şuştac, Tatu Tudor, Fănuţa Lişman şi Nicolae Dediu au publicat câteva zile anunţul cu evenimentul pe blogurile lor www.medierea.ro , www.medieretatu.net/Jurnalulmedierea , www.mediator-bejeus.blogspot.com ,   www.medierea.wordpress.com

 Organizatorii mulţumesc celor care i-au sprijinit, celor care au participat, transmit salutări celorlalţi colegi care procedează la fel în ţară şi se vor angaja împreună cu colegii să facă şi alte acţiuni asemănătoare, să participe mai activ la organizarea şi promovarea medierii la nivel naţional.

Concluzia firească este că s-a activat medierea la Galaţi în prag de primăvară cu mărţişoare şi ghiocei şi sunt semne bune pentru evoluţia sa în continuare, pentru binele tuturor.

    

 

 

 

 

Reactii

 Medierea juridică stârneşte nemulţumiri în rândul avocaţilor.          Judecătorii se bucură

  • Vali Trufaşu, Adevarul de seara GL, 6.03.2010

Preşedintele Mediatorilor Juridici, Ecaterina Pricope, crede că mediatorii vor degreva instanţele de multe procese

Preşedintele Mediatorilor Ecaterina Pricope, crede că mediatorii vor degreva instanţele de multe procese

Medierea juridică a împărţit avocaţii, unii privindu-i pe mediatori ca pe rivalii care încearcă să le fure clienţii.Judecătorii gălăţeni s-au pronunţat însă în favoarea procedurii întrucât ar degreva instanţele de mii de procese inutile.

Instanţele gălăţene ocupă primele locuri la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul proceselor penale, civile şi comerciale.

Încărcatura de dosare pe judecător depăşeşte în unele cazuri şi de 50 de ori media europeană. Multe dintre dosarele care ajung pe masa judecătorilor de pe raza Curţii de Apel Galaţi frizează ridicolul.

Vorbim de mii de dosare al căror obiect sunt certurile între fraţi sau vecinii de scară, loviri sau vătămări corporale minore, procese între foşti soţi şi lista exemplelor poate continua.

În acest context, a avut loc ieri în Galaţi o dezbatere organizată de Asociaţia Mediatorilor Juridici pe marginea rolului medierii în justiţie, dar şi în rezolvarea problemelor sociale.

Cei mai fericiţi sunt, de departe, judecătorii gălăţeni, care consideră că medierea îi va scuti de procesele inutile.

Important este ca această procedură să aibă loc înainte ca procesul să ajungă pe rolul instanţei. Medierea va asigura o soluţionare mai rapidă a a litigiilor, dar judecătorul nu poate recomanda nici un mediator. Cu siguranţă, vor fi discuţii între mediatorii juridici şi avocaţi„, a declarat Romeo Jirlăianu, judecător la Curtea de Apel Galaţi.

„Mediatorii juridici nu judecă şi nu dau soluţii”

Cei mai dezavantajaţi de medierea juridică se consideră avocaţii. Avocatul Zina Lăcătuş, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Juridici proveniţi din cadrul Baroului, a precizat că unii colegi de breaslă au şi propus modificări ale legii care să nu le afecteze clientela.

Dincolo de controversele pe care le stârneşte, medierea juridică va avea un impact major asupra dosarelor care ajung pe rolul instanţelor.

Mediatorii juridici nu judecă şi nu dau soluţii. Procesul se poate întrerupe maximum trei luni la cererea unei dintre părţi sau a ambelor părţi„, a declarat Ecaterina Pricope, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Juridici din Galaţi.

Magistraţii de la Judecătoria Galaţi sunt de departe cei mai câştigaţi de noua reglementare şi nu ezită să o recunoască.

Am fost bucuroasă când am aflat că procedura concilierii se aplică şi în litigiile comerciale. Noi avem extrem de multe procese pe rol şi de aceea consider că se poate recurge la mediere şi când sunt litigiile pe rol„, a declarat judecătoarea Diana Oancea, preşedintele Judecătoriei Galaţi.

Rectificare AC : Desi autorul a avut documentatie si a ascultat 2 ore vorbindu-se despre mediere, a scos o expresie nefolosită de nimeni: mediatori juridici, care-i apartine.  Păcat, asta-i presa  uneori, prea superficială ca să facă o minimă documentare.  

Constatare: articolul a avut un record de vizualizari in 2010: 280 de vizitatori intr-o singură zi!!!

Avem mediatori

      Gălăţenii pot apela de acum la ajutorul unui mediator pentru a-şi rezolva anumite conflicte pe cale amiabilă astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ajungă în instanţe. În schimbul unor onorarii, mediatorul poate interveni, la cerere, pentru rezolvarea unor conflicte precum cele legate de relaţiile de familie, conflicte comerciale sau de succesiuni.

     

      La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat conferinţa Asociaţiei Mediatorilor Galaţi (AMG), întrunire menită să promoveze şi să prezinte rolul mediatorilor din oraş şi avantajele pe care le pot avea gălăţenii dacă vor apela la serviciile acestora. Cu alte cuvinte, în locul unei întâlniri în instanţă problemele pot fi rezolvate şi pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorilor. Acesta a fost pe scurt mesajul transmis de către reprezentanţii Asociaţiei la întâlnirea la care au participat deopotrivă atât magistraţi ori avocaţi, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale.

      Practic, mediatorii sunt persoane autorizate să practice această profesie de către Consiliul de Mediere. De asemenea aceste persoane sunt independente faţă de părţile implicate în conflict. Prin această profesie se oferă o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, având liberul consimţământ al părţilor implicate. De precizat este faptul că în schimbul unor onorarii, mediatorii pot rezolva conflicte legate de relaţiile de familie, raporturi comerciale, muncă ori legate de succesiuni, executarea contractelor sau protecţia consumatorilor. În prezent în municipiul Galaţi există 11 persoane autorizate să exercite această meserie, iar vechimea acesteia în România este de trei ani. 

Avem mediatori

      Impartial Galati, 08.03.2010

Gălăţenii pot apela de acum la ajutorul unui mediator pentru a-şi rezolva anumite conflicte pe cale amiabilă astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ajungă în instanţe. În schimbul unor onorarii, mediatorul poate interveni, la cerere, pentru rezolvarea unor conflicte precum cele legate de relaţiile de familie, conflicte comerciale sau de succesiuni. 
 
      La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat conferinţa Asociaţiei Mediatorilor Galaţi (AMG), întrunire menită să promoveze şi să prezinte rolul mediatorilor din oraş şi avantajele pe care le pot avea gălăţenii dacă vor apela la serviciile acestora. Cu alte cuvinte, în locul unei întâlniri în instanţă problemele pot fi rezolvate şi pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorilor. Acesta a fost pe scurt mesajul transmis de către reprezentanţii Asociaţiei la întâlnirea la care au participat deopotrivă atât magistraţi ori avocaţi, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale.

      Practic, mediatorii sunt persoane autorizate să practice această profesie de către Consiliul de Mediere. De asemenea aceste persoane sunt independente faţă de părţile implicate în conflict. Prin această profesie se oferă o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, având liberul consimţământ al părţilor implicate. De precizat este faptul că în schimbul unor onorarii, mediatorii pot rezolva conflicte legate de relaţiile de familie, raporturi comerciale, muncă ori legate de succesiuni, executarea contractelor sau protecţia consumatorilor. În prezent în municipiul Galaţi există 11 persoane autorizate să exercite această meserie, iar vechimea acesteia în România este de trei ani.

CONFERINTA DESPRE MEDIERE LA GALATI IN 5 MARTIE 2010 – AMG


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI

ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PROMOVARE A MEDIERII 2010

ORGANIZEAZĂ

 în ziua de vineri  5 martie 2010, orele 14.00

 la Hotel “Galaţi” sala “Bluesun”

    C  O  N  F  E  R  I  N  Ţ  A

 MEDIEREA – MODALITATE ALTERNATIVĂ

DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR

PE CALE AMIABILĂ

  INVITAŢI: MAGISTRAŢI, JURIŞTI, AVOCAŢI, PSIHOLOGI, POLIŢIŞTI, REPREZENTANŢI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, PATRONATELOR, SINDICATELOR, PROTECŢIEI CONSUMATORILOR, MEDIULUI, ALTE ORGANIZAŢII, PRESA

 Relaţii şi confirmări participare:  Asociaţia Mediatorilor Galaţi    

la  Pricope E. preşedinte, 0722650713,  Asofronie C. 0729 013141,

e-mail:  epricope@yahoo.com,  costin_aso@yahoo.com

 Informare publică: www.mediereagalati.wordpress.com, www.cmediere.ro www.medierea.ro, www.unmr.ro, www.ucmro.ro, www.mediatorbancar.ro

 

Despre mediere la Galati cu mediatorul Ecaterina Pricope


Medierea – rezolvarea conflictelor fără justiţie

PostViata Libera, Galaţi, 05 Oct , 2008 

Proces ori mediere?  Cum ne rezolvăm conflictele fără justiţie
În 2006, Ministerul Justiţiei a emis Legea 192 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. De atunci şi până acum s‑au tot făcut cursuri, s‑au autorizat oameni etc. La Galaţi au fost autorizaţi, în septembrie 2008, primii 13 mediatori. Cu ce se vor ocupa ei ne‑a explicat, într‑un interviu, doamna Ecaterina Pricope, unul dintre mediatorii gălăţeni autorizaţi.
‑ Cu ce se ocupă medierea şi cine poate apela la acest sistem?
‑ În Legea 192/2006, în art. 4 se stipulează că „medierea este o activitate de interes public”,  o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoane specializate ‑ mediatorul.  Este o procedură voluntară,  fiecare dintre părţi participă la mediere dacă doreşte acest lucru şi poate încheia medierea în orice moment.  Părţile, persoane fizice sau juridice, pot recurge la mediere voluntar, înainte sau după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente. Medierea este mult mai bună decât un proces deoarece poate stinge foarte repede un conflict şi este o procedură confidenţială (nu poate fi dezvăluit nimic din ceea ce se discută în timpul medierii).
‑ Cine sunt mediatorii?
‑ Mediatorii sunt profesionişti formaţi şi autorizaţi în conformitate cu Legea 192/2006. Cei 13 gălăţeni autorizaţi îşi exercită profesia de mediator,  care este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute de legi speciale. Trebuie precizat că părţile au dreptul să‑şi aleagă în mod liber mediatorul, iar acesta din urmă nu poate asista vreuna dintre părţi într‑o procedură judiciară ori arbitrară având ca obiect conflictul supus medierii.
‑ Prin această metodă se poate rezolva orice conflict?
‑ Prin mediere se pot rezolva orice conflicte de natură civilă, comercială, de familie; în cazul asociaţiei de proprietari, conflicte între chiriaşi şi proprietari, revendicări, succesiuni, pretenţii.  Medierea se poate aplica şi în cazul conflictelor din domeniul protecţiei consumatorului, privind:  existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui bun sau produs, servicii defectuoase, clauze abuzive în contracte, nerespectarea clauzelor contractuale sau garanţiilor acordate. Nu pot face obiectul medierii drepturile privitoare la statutul persoanei şi orice alte drepturi de care părţile nu pot dispune potrivit legii. Înţelegerea părţilor prin mediere poate fi supusă verificării unui notar public în vederea autentificării. Pentru conflictele aflate pe rolul instanţelor de judecată, judecarea va fi suspendată la cererea părţilor în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, iar cererea de repunere pe rol este scutită de taxa de timbru. În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre conform Codului de procedură civilă.
Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru investirea acesteia. În cazul conflictelor care nu s‑au rezolvat prin mediere, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti.
‑ Cum se ajunge la mediator şi care sunt costurile?
‑ Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor întocmit de Consiliul de mediere şi publicat la sediul instanţelor şi parchetelor. Părţile aflate în conflict se pot prezenta la mediator împreună sau numai una dintre ele, caz în care mediatorul va invita cealaltă parte la mediere. În cazul conflictelor aflate în instanţă pentru drepturi asupra cărora părţile pot dispune conform legii, instanţa poate recomanda soluţionarea prin mediere, recomandarea trebuind acceptată de părţi. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în totalitate sau în parte a litigiului. Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului sau în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict. Mediatorul încheie cu părţile un contract, iar onorariul se stabileşte prin negociere cu părţile şi va ţine cont de natura şi obiectul conflictului. La mediere părţile pot fi asistate şi de avocaţi şi pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie în condiţiile legii. În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a renunţa la contract, anunţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.
‑ Cum se desfăşoară medierea?
‑ În general, medierea începe cu explicarea de către mediatori a procedurii. Urmează o sesiune comună în care fiecare participant la procedură poate expune situaţia din punctul său de vedere. Ulterior mediatorul poate decide ca medierea să se desfăşoare în sesiuni separate cu fiecare parte, urmând ca părţile să se reîntâlnească într‑o sesiune comună finală. Medierea ia sfârşit atunci când părţile ajung la un acord sau când mediatorul sau părţile ajung la concluzia că orice continuare a discuţiilor ar fi inutilă. Mediatorii nu decid cu privire la cine are dreptate, nu judecă ce s‑a întâmplat şi nu caută vinovaţi. Ei ajută participanţii să discute deschis problemele şi să‑şi identifice soluţii durabile. În final, mediatorii vor ajuta părţile să scrie înţelegerea la care au ajuns.
Avantaje
În cazul medierii, părţile deţin controlul pe parcursul procedurii, soluţia finală fiind acceptată reciproc. Rezolvarea este mult mai rapidă faţă de procesele de instanţă, foarte lungi, care consumă timp şi bani. Costurile sunt mult mai mici şi se restituie taxa de timbru pentru procesele declanşate în instanţă. Data şi locul şedinţelor de mediere se pot stabili de comun acord între mediator şi părţi.
Nota. admin.  În prezent dna Pricope este preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi