O şansă ratată pentru renaşterea medierii care nu mai trebuie repetată: Conferinţa Mediatorilor de la Braşov


Medierea nu-i a lor, este a noastră, a tuturor!

Nr. inregistrare CdM 1500 din 10.09.2009

Rezoluţia Conferinţei extraordinare a mediatorilor,

desfăşurată în data de 05.09.2009 la Braşov

Conferinţa Extraordinară a mediatorilor a fost convocată pe fondul unei crize funcţionale a Consiliului de Mediere, ca autoritate de reglementare, autorizare şi control, potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, a lipsei de promovare şi de desfăşurare practică a medierii, ca modalitate alternativă nejudiciară de soluţionare a conflictelor.

Obiectivele de bază ale conferinţei au fost găsirea de soluţii viabile şi legale pentru blocajul funcţional al actualului consiliu incomplet, constând în imposibilitatea acestuia de a lua hotărâri de la 15 mai şi nevalidarea celui rezultat după alegerile contestate de la 23 mai, fără şanse de ieşire din această situaţie, precum şi relansarea medierii.

Aceste obiective au fost transmise în prealabil mediatorilor, asociaţiilor profesionale, consiliului şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, apoi au fost supuse dezbaterii mediatorilor reuniţi din toată ţara, în prezenţa preşedintelui şi vicepreşedintelui consiliului, respectiv doamna Anca Ciucă şi Ady Gavrilă.

În condiţiile lipsei unui răspuns pozitiv din partea consiliului şi lipsei de implicare a majorităţii organizaţiilor profesionale, implicate în sfera de interese a unor membri din consiliu, conferinţa extraordinară a fost organizată de mediatorii Tatu Tudor şi Asofronie Constantin, cu sprijinul altor mediatori autorizaţi şi a două asociaţii, urmărind constituirea unui forum de dezbateri deschise privind soluţiile de deblocare a activităţii consiliului, promovarea medierii şi a intereselor mediatorilor autorizaţi, în condiţiile reglementării insuficiente şi neimplicării ministerului.

Mediatorii participanţi au condamnat unele abuzuri făcute de membrii primului consiliu cu ocazia alegerilor contestate, practicile autoritare, necorespunzătoare unei profesii liberale şi încă aflate la început de drum, dialogul formal şi steril cu mediatorii, intimidarea şi presiunile asupra celor care contestă abuzurile, încercarea de constituire a unor structuri organizatorice ale consiliului în teritoriu care de fapt urmăresc subordonarea ilegală şi dominarea obedientă a asociaţiilor, înţelegerea liberalismului profesiei şi autonomiei consiliului numai în sensul neamestecului mediatorilor şi ministerului în afacerile acestor conducători de asociaţii, nerespectarea regimului unor incompatibilităţi şi conflictului de interese de către unii membri ai consiliului, acţiunile de sabotare evidentă a conferinţei.

Din mesajele reprezentanţilor consiliului, ale domnului Bogdan Olteanu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor – invitat special care a ajutat mult medierea, din poziţiile adoptate în cursul lucrărilor de către mediatori, reiese că s-a identificat situaţia reală în domeniul medierii şi s-a demonstrat că prin propunerile constructive făcute şi hotărârile luate cu respectarea cadrului legal, se doreşte cu adevărat ca medierea sa funcţioneze şi în România, şi că există soluţii de ieşire din criza actuală.

În ciuda nerecunoaşterii de până acum a situaţiei legale a consiliului, alegerilor, statutului conferinţei, a luptei pentru păstrarea puterii şi a boicotului conferinţei de către persoanele şi asociaţiilor interesate, conferinţa şi-a atins pe deplin obiectivele esenţiale, a satisfacut în mare parte mediatorii prezenţi, care au avut oportunitatea unor dezbateri democratice, fără barierele discreţionare impuse de consiliu sau asociaţii, pentru prima data de la organizarea profesiei de mediator în România.

Hotărârile participanţilor la conferinţă conţin soluţiile identificate pentru ieşirea din criză şi obligă moral consiliul în aplicarea acestora, prin asigurarea cadrului tehnico-administrativ al noilor alegeri, promovarea intereselor mediatorilor şi profesiei, îmbunătăţirea reglementărilor interne.

Având în vedere că nu s-a realizat o prezenţă suficientă pentru votarea şi stabilirea unor măsuri mai radicale, datorită campaniei împotriva conferinţei, mediatorii participanţi au hotărât cu acordul reprezentanţilor consiliului prezenţi, ca unele măsuri să facă obiectul unei consultări mai largi prin publicarea lor pe site-ul consiliului şi luarea în considerare a răspunsurilor primite până la 20.09.2009.

Participanţii la conferinţă au votat în majoritate covârşitoare că singura soluţie viabilă de ieşire din blocajul consiliului şi medierii este organizarea de noi alegeri şi s-a cerut imperativ ca la alegeri trebuie respectate strict condiţiile de validare a candidaturilor din art. 8 al Regulamentului de organizare a alegerilor, fără criteriile suplimentare introduse abuziv de consiliu la alegerile contestate din luna mai 2009.

Mediatorii participanţi la conferinţă au respins solicitarea unor membri ai consiliului de susţinere a validării noului consiliu la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, după 3 luni de aşteptare fără rezultat, şi cer în schimb ministerului să fie de acord cu organizarea de noi alegeri conform hotărârilor.

În condiţiile în care Consiliul de mediere, rămas în 6 membri care nu mai poate lua hotărâri şi oricum nu are astfel de atribuţii după lege şi regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, când au fost contestate alegerile organizate de acesta la 23 mai, participanţii au hotărât ca viitoarele alegeri să fie organizate de către o comisie electorală neutră şi independentă, iar consiliul să se implice numai prin punerea la dispoziţia comisiei electorale a actelor necesare, organizarea conferinţei şi participarea compartimentului secretariat- administrativ.

Mediatorii participanţi la conferinţă cer pentru viitor transparenţă şi o consultare largă a asociaţiilor şi mediatorilor în procesul decizional, disponibilitate faţă de solicitările acestora, implicarea consiliului în promovarea medierii, îmbunătăţirea cadrului legislativ, apărarea intereselor şi drepturilor mediatorilor, potrivit atribuţiilor legale, iar gestionarea profesiei să fie făcută de către mediatori.

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de mediere prezenţi la conferinţă au acceptat majoritatea soluţiilor şi şi-au arătat disponibilitatea de a continua dialogul cu mediatorii şi organizaţiile profesionale, până la rezolvarea completă a disputelor actuale şi validarea viitoarea conduceri a Consiliului de mediere.

Organizatorii conferinţei şi participanţii au stabilit consultarea opiniei mediatorilor în vederea aprobării şi a altor măsuri necesare pentru ieşirea din criza actuală, cer colegilor mediatori să fie cât mai activi pentru fundamentarea măsurilor necesare organizării noilor alegeri şi a unor propuneri de modificare a legii şi regulamentelor, încurajarea publicităţii şi desfăşurării cât mai extinse a medierii, să răspundă consultării declanşate cu concursul consiliului, fără influenţe şi temeri din partea asociaţiilor, solicită consiliului să se supună hotărârilor adoptate de mediatori.

Rezoluţia conferinţei, cu hotărârile stabilite de mediatori vor fi înaintate ministerului şi consiliului, pentru validarea acestora în vederea soluţionării.

Redactori: Asofronie Constantin, Tatu Tudor (organizatori) şi Radu Ionescu, Mihuţ Gabriela, Marin Daniela

Somnul raţiunii, lipsa de dialog şi colaborare, interesele oculte RĂSTIGNESC MEDIEREA ÎN ROMÂNIA


Îmi pare rău că iniţiativa legislativă a UNMR a ajuns în asemenea hal după dezbaterea de la comisia juridică a Camerei Deputaţilor, din cauza lipsei de colaborare, conflictului dintre mediatori şi interesele oculte ale unor asociaţii, ale birocraţtilor de la MJLC şi a unor reprezentanţi ai altor profesii juridice liberale sau etatizate cărora nu le mai ajunge tarlaua proprie.

Amendamentul abuziv privind problema accesului fără pregătire şi examen a avocaţilor, notarilor, magistraţior, consilierilor juridici cu 2 ani vechime, care va duce medierea în derizoriu, la discriminare între mediatorii adevăraţi şi cei doar atestaţi (sper) de CM, la împiedicarea desfăşurării de sine-stătătoare a medierii.

Oare o acţiune comună a Consiliului de Mediere, MJLC, Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, înainte sau la discuţiile în plenul Camerei, nu ar mai putea opri  o asemenea prevedere abuzivă care va afecta principiile medierii (independenţa, imparţialitatea neutralitatea, confidenţialitatea), incompatibilităţile, va încălca reglementarile şi practica internaţională?

Somnul raţiunii naşte monştri, iar în mediere manifestarile egoiste, interesele oculte, lăcomia, setea de putere, aroganţa, abuzurile, au permis ca alţii să hotărască grav într-o profesie abia pornită la drum şi de la care lumea şi cei peste 1000 de mediatori aşteptau multe faţă de birocraticul, abuzivul, grevatul sistem judiciar românesc.

Nu-i aşa că de la noi mediatorii, de la abuzivii şi încrezuţii membri ai CM, de la cei din conducerea unor asociaţii, de la lipsa de colaborare, dialog şi sprijin în problemele majore ale medierii şi mediatorilor, de la indiferenţa şi neimplicarea MJLC s-a ajuns la asemenea monstruozităţi? PĂCAT!

Dacă CM nu ar fi sabotat Conferinţa extraordinară a mediatorilor de la Braşov, dacă nu s-ar fi folosit de false susţineri a validării lor disperate, dacă nu ar fi apelat la manevre ilegale pentru validare în ziua demiterii guvernului, dacă nu s-ar fi văzut cei validaţi tardiv şi ilicit prea devreme cu sacii în car şi în loc de ameninţări cu sancţionarea lui Tatu şi Asofronie ar fi dat curs cererii noastre pentru o nouă şi adevărata întalnire a reprezentanţilor mediatorilor cu MJLC înaintea dezbaterilor de la comisia juridică a Camerei, NU-I AŞA CĂ ALTA AR FI FOST SITUAŢIA?

Dar ce să-i facem, aşa suntem noi românii masochişti, trebuie să ne distrugem întotdeauna dinăuntru şi să ne oferim apoi pradă celor din afara.

Rău este că nici acum unii nu-şi dau seama de răul făcut şi caută doar ţapi ispăşitori la alţii, când, aşa cum spuneam la început, vina răstignirii lui Isus aparţine chiar poporului “sfânt” evreu, iar vina rastignirii medierii nouă tuturor! Qui prodest?

Voi lansa o solicitare multiplă către cele 3 părţi să adreseze o comunicare Biroului permanent al Camerei şi unor deputaţi prin care să se ceară eliminarea amendamentului.

Mediator Asofronie Constantin

Ministerul Justiţiei a validat membrii contestaţi ai Consiliului de Mediere


Farsă, greşeală, fals, abuz  sau dramă?

Pe Newsletter-ul apoi pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere www.cmediere.ro a apărut în seara zilei de 13, respectiv 14.10.2009 acest anunţ greu de calificat pentru majoritatea mediatorilor din România, din mai multe motive:

– primul ar fi de legalitate: putea un ministru sau un înlocuitor al acestuia (de ce, dacă a fost prezent în minister şi la parlament în această zi?) să mai semneze şi să emită un ordin ca act administrativ de importanţă deosebită pentru validarea membrilor unei autorităţi naţionale de reglementare, autorizare şi control, în condiţiile aprobării moţiunii de cenzură care a determinat demiterea guvernului?

– al doilea este de moralitate: dacă nu a făcut validarea membrilor noului consiliu ales la 23 mai timp de 4 luni şi jumătate de la solicitare mai era cazul să o facă acum, repetăm, în ziua căderii guvernului?

– al treilea este administrativ: atâta timp cât există nişte litigii constând în contestaţii adresate ministrului asupra corectitudinii procedurii electorale aplicate de membrii fostului consiliu, din care o parte realeşi, de ce s-a aprobat validarea dacă nu s-a efectuat nici o verificare potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 şi nu s-a dat nici un răspuns petiţionarilor, mai mult s-a refuzat orice audienţe la ministru?

– al patrulea este juridic: există mai multe procese pe rol în contencios administrativ având ca obiect contestarea invalidării unor candidaţi la alegeri şi mai multe plângeri penale privind abuzul în serviciu al unor membri ai fostului consiliu;

– al cincilea este deontologic: tocmai comunicatul ministerului justiţiei invocă cinic şi demagogic motive pentru validare de care nu s-a interesat în ultimii 2 ani, nici măcar sub presiunea emiterii raportului de ţară pe justiţie al C.E. ori pentru executarea unor obligaţii decurgând din angajamentele asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, nici pentru aplicarea Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la medierea în cauzele civile şi comerciale, nici în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, nici pentru nici pentru degrevarea activităţii instanţelor de judecată, nici pentru reducerea cheltuielilor administrative, nici la protestul magistraţilor din luna septembrie care a paralizat justiţia, inclusiv din cauza aglomerării instanţelor cu dosare. De ce până acum aceste motive privind funcţionarea medierii nu au interesat ministerul şi tocmai acum le invocă drept expunere de motive pentru o măsură ilegală, singura de-altfel în domeniu în ultimii 3 ani, după ce a căzut guvernul, incluzând ministerul justiţiei, corigent la toate aceste obiective şi rezultate?

Modul şi data în care a apărut ordinul de validare a membrilor Consiliului de mediere, în ziua demiterii guvernului, după de 4 luni şi jumătate de aşteptare şi după ce unii înalţi funcţionari au exprimat opinii liniştitoare că se refuză validarea iar comunicarea se va face la o întrunire a mediatorilor, ne lasă perplecşi, ne face să credem că ordinul a fost dat la semnat şi publicare de vreun acolit al membrilor reclamaţi ai consiliului, cu păcălirea sau ocolirea dlui ministru, lucru de necrezut într-un stat de drept şi tocmai la ministerul justiţiei. Vor urma anchete şi contestarea în instanţă, după ce se va cere ministrului Predoiu anularea ordinului.

2009-10-14                 Jurnalul medierea

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a validat în data de 13 octombrie 2009, prin ordin, membrii Consiliului de Mediere.

Continuarea implementării instituţiei medierii, ca modalitate de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor, reprezintă o premisă esenţială pentru degrevarea activităţii instanţelor de judecată în contextul creat de pregătirea punerii în aplicare a normelor noilor coduri, a căror viziune şi linii directoare presupun un cadru legislativ funcţional, unitar, coerent.

De asemenea, asigurarea funcţionalităţii instituţiei medierii constituie, în egală măsură, o cerinţă obligatorie decurgând din angajamentele asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv obligaţia de a transpune în timp util prevederile directivelor comunitare în legislaţia naţională şi de a asigura aplicarea acestora.

Avem în vedere importanţa şi impactul social al Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la medierea în cauzele civile şi comerciale, a cărei implementare efectivă se poate realiza numai în condiţiile existenţei unui sistem de mediere funcţional, care să răspundă exigenţelor şi standardelor de calitate trasate de documentul european.

Decizia de validare a Consiliului de Mediere a fost luată în urma analizei realizate la nivelul Ministerului Justiţiei asupra modului de  implementare a Legii nr. 192/2006, a modului de desfăşurare a alegerilor pentru Consiliul de Mediere şi a necesităţii de a elimina blocajele în desfăşurarea în condiţii de funcţionalitate optimă a activităţii de mediere.

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti va analiza în continuare, împreună cu reprezentanţii mediatorilor, actualul cadru legislativ în vederea îmbunătăţirii sale, a eliminării neclarităţilor ori lipsurilor constatate cu ocazia aplicării practice a prevederilor Legii nr. 192/2006.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

NE-AM SATURAT DE CIRC! NOI VREM RESPECT!


Stau si ma minunez cate prostii poate genera lupta pentru putere si lacomia dupa bani a unora. Mediatorii nostri, in marea majoritate pasivi, privesc anunturile si comunicatele pe diverse site-uri si se intreaba pana unde poate ajunge acest circ? Am depasit politicienii in manevre si idei de pastrare ori cucerire a puterii in disperare, aruncand pe piata idei tampite lansate si de juristi cu revenirea asupra unor demisii dupa 4 – 6- 14 luni, apoi cu retragerea unor contestatii depuse acum 4 luni la CM, instante si minister, pentru a astepta o validare care nu va veni, iar dupa acea validare sa modifice CM regulamentul alegerilor si apoi sa organizeze alegeri? Cine poate crede ca odata validati, cei blocati de peste 3 luni de contestatii nu se vor razbuna si nici nu se vor mai uita la ce au promis?

Apoi, ma surprinde si UNMR. Dupa articolul colegului Tatu, am crezut ca resping si ei revenirea asupra demisiei, dar nimic. Apoi in comunicatul din 2 octombrie propun sa asteptam pana la modificarea legii, care va dura pana la calendele grecesti, pentru ca proiectul depus la parlament si Senat nu contine nimic pentru imbunatatirea organizarii si functionarii CM, pe atunci se credea ca totul este perfect, fara sa se prevada criza si fara sa se inteleaga ca legea si ROF are multe lipsuri si necesita completarea reglementarilor atat legea cat si ROF in aceasta privinta. Pana la alegeri nu cred ca mai este timp pentru dezbaterea si introducerea de noi prevederi in acel proiect, apoi trebuie rediscutat cu Senatul si gata sesiunea de toamna. Apoi, se va instala noul presedinte si daca este Basescu, va dizolva parlamentul pentru ca acesta nu va valida de 2 ori un guvern minoritar PDL si s-a dus naibii modificarea legii medierii. Daca iese altul, parlamentul va fi ocupat pentru formarea altui guvern, dar PDL nu va renunta si va gasi aliati de blocare, si in acest caz situatia nefiind roza pentru acest proiect.

INTRE TIMP NOI CE FACEM? VEDEM INCERCARILE DISPERATE ALE C.M. DE A SE GASI ALIATI PRIN SANTAJ SI PROMISIUNI, NUMAI SA MEARGA FABRICA DE MEDIATORI INAINTE, FARA SANSE DE PRACTICARE, CA DOAR NU ASTA II PREOCUPA, CI VENITURILE DIN FORMARE SI AUTORIZARE!

Cu acest haos intretinut de discutii sterile si propuneri delirante pe langa lege sau bunul simt, actualii membri ai CM si sefii unor asociatii duc la prapastie medierea, fara pic de respect pentru mediatorii autorizati si sansele promovarii medierii in societate.

Pentru incetarea acestui circ si luarea de catre minister a unei pozitii privind validarea cum a promis, macar dupa 4 luni de la alegeri, vom forta nota sa fim primiti inca o data la minister si sa impunem acea intalnire la presedintie, dupa ce presedintele s-a intalnit cu reprezentantii altor 6 profesii juridice. Daca raspunsul acestora nu ajunge la mediatori pana la 15 octombrie, iar marile asociatii si CM nu convin asupra organizarii de noi alegeri, vom continua adunarea de cereri de revocare din functie a membrilor CM si lichidarea acestei crize prin vointa medatorilor, daca cei erijati in conducatori ne fac de ras si continua aceasta criza, din interese oculte si oneroase.

NE-AM SATURAT DE CIRC STIMATI ASA-ZISI REPREZENTANTI AI MEDIATORILOR! NOI, MEDIATORII DE RAND NU VA MAI VREM, PENTRU avertizorCA AM VAZUT CE VA POATE CAPUL, OBRAZUL, INTERESUL SI PROFESIONALISMUL AFISAT DEMAGOGIC!

NOI VREM RESPECT!

Mediator Constantin Asofronie

MEMBRII C.M ŞI SUSŢINĂTORII PREGĂTESC UN NOU ABUZ


taci Printr-un anunt postat la data de 28.09.2009 pe site-ul Consiliului de mediere se anunta faptul ca in temeiul art.15 din ROF, a fost convocata in data de 09.10.2009 orele 12.00 sedinta Consiliului de mediere, avand drept scop analiza dosarelor depuse pentru autorizare şi avizare în perioada 12 mai – 9 octombrie 2009, analiza activitaţii Consiliului de mediere si diverse.  In anunt se face precizarea ca în vederea organizarii acestei sedinte, au fost trimise notificări catre domnii Ion Stefan Georgescu, Cornel Loghin si Mihai Ghervase, prin care li s-au adus la cunostinţă între altele că: « nu exista o hotarare a Consiliului de mediere care sa constate incetarea calitatii de membru al Consiliului in urma renuntarii scrise, conform art. 10 alin. (2) din ROF, hotărâre ce nu a fost emisa intrucat nu existau membri supleanti care sa poata completa Consiliul în conformitate cu art. 10 alin. (3) din ROF » şi ca, “în considerarea celor învederate mai sus, domnii Ion Stefan Georgescu, Cornel Loghin si Mihai Ghervase detin in continuare calitatea de membru al Consiliului de mediere şi sunt convocati, în temeiul art. 15 din ROF, sa participe la sedinta ordinara a Consiliului de mediere din data de 9 octombrie 2009 ».     Desi prezenta la sedinta nu poate fi impusa, se spera ca domnii Ion Stefan Georgescu, Cornel Loghin si Mihai Ghervase sa inteleaga situatia exceptionala in care se afla Consiliul de mediere si sa doreasca sa contribuie, alaturi de ceilalti sase colegi membrii in Consiliu, la gasirea celor mai bune solutii pentru a continua dezvoltarea profesiei de mediator in Romania.

Acest anunt este semnat de catre Anca Elisabeta Ciucă presedintele Consiliului de mediere

Demisia – act unilateral de vointa

Potrivit art. 79 alin. (1) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Deci demisia este un act unilateral al salariatului. Ea nu se poate cere, nici aproba si nici respinge de catre angajator.

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia, asa cum dispune art. 79 alin. (3) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

Atunci cand, inainte de expirarea termenului, anagajatorul si salariatul convin, la cererea unuia dintre ei, sa inceteze contractul de munca, motivul incetarii acestuia este acordul partilor (art. 55 lit. b) din Codul muncii), nu cel prevazut de art. 79 din acelasi cod (demisia).

(A se vedea A. Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 616)

Legea 188/1999 privind Statutul Functionarului Public

« Art. 102 Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.

Nu stiu ce se doreste prin aceasta actiune dar de un singur lucru sunt sigur, asa cum reiese si din textele de lege mai sus enuntate, ca ceea ce incearca sa se obtina constituie o ilegalitate.

Demisia este un act unilateral de vointa şi îşi produce efecte depline dupa scurgerea unei perioade de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii, fapt pentru care demisionarii, daca nu au revenit asupra revocarii demisiei in acest termen nu mai pot sa o faca.

Demisiile d-lor Ion Georgescu si Cornel Loghin au avut loc, pentru primul dupa cateva luni de la validare, iar pentru cel de al doilea demisia s-a produs la jumatatea lunii februarie 2009, in perioada cand Consiliul de mediere era încă funcţional, având 7 membri cu care puteau lua hotărâri, dar se pare că nu au făcut-o din neglijenţa în serviciu şi cu încălcarea art. 10 alin. (2) din ROF, MINŢINDU-SE din nou: « hotărâre ce nu a fost emisa intrucat nu existau membri supleanti care sa poata completa Consiliul în conformitate cu art. 10 alin. (3) din ROF ».

Repetăm, nu era nevoie de membri supleanţi, până la demisia d-lui Ghervase au mai trecut 3 luni în care s-au desfăşurat şedinţe ale CM, în care trebuia şi probabil s-au luat aceste hotărâri, dar nu s-au publicat, ceea ce este la fel de grav şi oricum efectele demisiei s-au produs!

Reamintim că oricum, membrii CM se aflau in perioada prelungita cu de la sine putere a mandatului, prelungire urmata de un blocaj al activitatii acestuia datorat neglijentei si abuzurilor pe care acestia le-au comis in organizarea alegerilor din 23 mai, fara sa tina cont de faptul ca nu mai puteau organiza alegeri, organul central fiind lipsit de capacitatea juridica de exercitiu ca urmare a demisiei numitului Ghervase Mihai,  înaintata la  MJLC fără motivare la data de 15.05.2009, în care a făcut menţiunea că îşi înceteaza activitatea de membru în CdM cu aceasta data), deci fara preaviz.

Toti trei nu mai pot reveni asupra demisiei intrucat pentru toţi s-a scurs termenul de 30 de zile, si în plus au lipsit consecutiv de la mai mult de trei sedinte ale consiliului, deci sunt considerati ca si-au incetat activitatea in cadrul consiliului, de drept si sub aceasta forma.

Demisia, conform Codului muncii poate sa fie cu sau fara preaviz, cu conditia ca in cererea de demisie sa fie specificata data de la care aceasta are loc, lucru pe care Mihai Ghervase la mentionat, respectiv data de 15.05.2009, data de la care aceasta si-a inceput sa isi produca pe deplin efectele, nefiind supusa altui fel de termene, conditii sau aprobari cum se arată că prevede ilegal  ROF al CdM.

Termenul de 30 de zile îi putea profita acestuia, dandu-i posibilitatea sa revina asupra demisiei, dacă o făcea în acest termen şi ceilalţi membri ar fi fost de acord cu aceasta, tot în acest termen. Cum acest termen s-a scurs fara revenirea asupra demisiei de catre Mihai Ghervase si fără alte acte ale CdM,  este considerata ca si-a făcut efectele de drept, nemaiputandu-se reveni asupra acesteia la momentul de fata, după peste 4 luni de zile, chiar dacă acesta, şantajat şi interesat ar vrea!

Clauza din ROF, precum că demisia se constata prin hotarare a CdM este introdusa abuziv şi ilegal, aceasta contravine Lg.192/2006, art. 102 din Lg. 188/1999 privind Statutul Functionarului Public şi Codului Muncii.

Nu CdM este cel indreptatit sa ia act de demisia unui membru, ci preşedintele CdM. ca şi conducător al acestei intituţii de interes public autonome, persoana care are competenta legala de numire in functia publica, după ce a fost validat de ministrul justitiei.  Aceasta cu atât mai mult, cu cât actul administrativ ar fi trebuit fi emis de preşedintele CdM, după informarea celorlalţi membri ai CdM, nu de ministrul justitiei care are atribuţii doar la validare şi nici nu se aprobă de CdM în plen, pentru că DEMISIA NU SE APROBĂ, CI DOAR SE IA ACT DE EA ! Faptul că nu s-ar fi emis un asemenea act administrativ este imputabil preşedintelui CdM şi nu este motiv de nulitate a demisiei pentru că singura condiţie de formă este să fie scrisă, iar de fond să precizeze numele si prenumele persoanei, înştiinţarea şi eventual preavizul.  Apoi, nimeni nu poate invoca propria turpidudine, ca scuza pentru (ne)indeplinirea unui act!

În pus, membrii CdM sunt asimilaţi funcţionarilor publici doar în privinţa autorităţii de reglementare şi autorizare, dar NU AU RAPORTURI DE SERVICIU CARE SĂ ÎNCETEZE POTRIVIT LG.188/1999, FIIND ORGANE ALESE DE MEDIATORI ÎN FRUNTEA UNEI PROFESII SI NU NUMITE ÎN FUNCŢII PUBLICE DIN CELE ENUMERATE ÎN LEGE ! NICĂIERI NU VA MAI GĂSI NICI UN JURIST SAU AVOCAT ASEMENEA TRATAMENT JURIDIC LA MEMBRII CdM, DECÂT LA FUNCŢIONARII PUBLICI CARE OCUPĂ ASEMENEA FUNCŢII PUBLICE, MAGISTRAŢI ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL, POLIŢIŞTI ŞI CEI DE LA PENITENCIARE, POTRIVIT LEGII ŞI STATUTULUI ACESTORA !

Separat de aceste motive de ilegalitate a revenirii asupra demisiei, trebuie să ţinem cont că există între timp două comunicate ale CdM privind luarea la cunoştinţă despre demisia celor 3, prin care aceasta este făcută publică şi opozabilă terţilor, de la ultima a şi intervenit o criza funcţională recunoscută de membrii CdM rămaşi fără capacitate juridică de exerciţiu, iar în plus a fost transmisă de 2 ori la MJLC şi însuşită de acesta !

Atunci cum să considerăm tupeul de a afirma că demisia nu a fost aprobată prin hotărâre a CdM după demisia ce şi-a produs legal efectele şi după atâtea luni de inactivitate care a afectat grav interesul public al mediatorilor, cetăţenilor şi justiţiei ? Doar ca abuz în serviciu, neglijenţă, incompetenţă, interese oculte, care vor atrage răspunderea administrativă, disciplinară, penală a celor care încalcă în continuare legea!

Se vede că membrii rămaşi în CdM caută cu disperare soluţii de refacere a consiliului actual întorcând mortul de la groapă cu încălcarea grosolană a legislaţiei, pentru împlinirea intereselor financiare puse în pericol prin neautorizarea cursanţilor lor şi nevalidarea celor aleşi la 23 mai !

Prezenta celor trei persoane convocate la sedinta CdM programata in data de 09.10.2009, de persoane care nu mai sunt indreptatite datorita motivelor arătate sa ia aceasta hotarare si mai cu seama in cadrul acestei sedinte sa se ia hotararea avizarii si autorizarii ca mediator a persoanelor care au solicitat acest lucru constituind un abuz in serviciu contra intereselor publice, constituirea unui grup in vederea savarsirii de infractiuni, instigare la infractiune pe deoparte, iar pe de alta parte, persoanele ce vor fi autorizate sunt expuse riscului de a le fi contestata calitatea de mediator autorizat.  Am auzit că deja se fac autorizari de consiliul ramas în 6, contrar legii care obligă la minimum7 membri prezenţi pentru a putea lua astfel de hotărâri, de exemplu în data de 09.09.2009!

Interesul acestei intruniri este nu deblocarea activitatii CdM si relansarea institutiei medierii, ci acela de a autoriza ce s-a format, intrucat cei ce au format mediatori si acum nu mai pot autoriza în condiţii ilegale, sa fie reclamati pentru abuz in serviciu.

Mihai Ghervase fiind patron de scoala de formare, absolventii acestuia trebuie autorizati alaturi de ai celorlalti membrii ai CdM , care la randul lor sunt tot patroni ai unor scoli de formare. Este posibil ca Ghervase să cedeze şantajului şi să accepte, pentru că acesta îi era interesul şi la sabotarea conferinţei de la Braşov după ce i-am apărat interesele şi la autorizarea propriilor cursanţi, după ce CdM nu îi avizase cursul şi a constatat nevalabile diplomele eliberate de acesta pentru unii candidaţi la alegerile de la 23 mai. Aceste lucruri reies din comunicatele, adresele, procesele verbale ale comisiilor şi răspunsurile publicate până acum pe site-uri şi copiile luate de poliţie de pe unele acte ale consiliului! Atenţie stimaţi colegi la ce s-a ajuns, depăşindu-se de mult limita legalităţii, prin publicarea pe site a acestor demisii, prin comunicarea la minister şi mediatori a acestora şi a celorlalte constatări, de fapt acestea reprezintă probe ale ilegalităţilor şi abuzurilor CdM, la care acum se mai pregăteşte unul la fel de grav! Membrii comisiilor şi cei rămaşi au favorizat infractorii prin nedenuntarea faptelor ilegale de care au cunostinta şi pentru că au verificat prin contact direct cu aceste diplome şi luând decizii.

Aceste fapte au fost descoperite încet- încet de investigatori, pe parcurs vi le-am adus o parte la cunoştinţă şi văzând atitudinea duplicitară şi interesată a unor mediatori din conducerea UNMR (singura asociaţie care contestase alegerile), m-am lămurit asupra caracterului acestora mai ales după sabotarea conferinţei de la Braşov şi tratativele cu membrii CdM şi ceilalţi formatori interesaţi de continuarea fărădelegilor, mi-am dat demisia(TT).

Urmează şi alţii, poate toţi, dacă noua ilegalitate pusă la cale de membrii CdM se realizează ! Ce mai aşteptaţi stimaţi colegi, de ăştia vă este frică ? Frica a alimentat şi susţinut întotdeauna dictaturile, dar niciodată mişcarea de rezistenţă nu s-a numărat doar la câteva persoane, asupra cărora se varsă tot veninul, denigrarea şi abuzurile!

Ceasul adevărului va sosi în curând, trebuie să le arătăm că medierea nu este a lor, chiar dacă au confiscat-o, ci a noastră a tuturor mediatorilor, a justiţiei care aşteaptă ca medierea să degreveze instanţele, a statului care aşteaptă scăderea cheltuielilor, a justiţiabililor purtaţi ani de zile pe drumuri,  criza economică oferind ocazia nefericită de a fi explodat medierea în societate, pentru reducerea conflictelor de orice natură şi linisştirea climatului social.

Dar cu cine dacă nu vă mai susţineţi cererile personale, hotărârile colective de la Braşov, dacă vă este frică de un sondaj anonim? Astfel contribuiţi la minimalizarea importanţei hotărârilor conferinţei, eforturilor participanţilor şi organizatorilor, iar în lipsa susţinerii acelor hotărâri membrii CdM refuză dialogul cu mediatorii şi cu noi, pregătind, după modelul original al politicienilor, guvernări originale, cu încălcarea tot mai gravă a legii. Până când mai răbdaţi?

Oare ministerul justiţiei va mai accepta asemenea abuzuri şi ilegalităţi? Vom vedea. Dacă CdM şi susţinătorii vor continua aceste ilegalităţi, după încheierea perioadei anunţate de depunere a candidaturilor pentru comisia electorală şi sondajului suplimentar, dăm drumul poate colectării cererilor de revocare din funcţie a membrilor CdM, conform art. 23 ROAMCM!

Mediatori Tatu Tudor, Asofronie Constantin

SOLUŢIA FINALĂ A CRIZEI MEDIERII VA VENI DE LA MEDIATORI


1197117221VoR2QT După două săptămâni de la conferinţa extraordinară a mediatorilor organizată la Braşov de mediatorii Asofronie Constantin şi Tatu Tudor, cu participarea a 69 mediatori şi a conducerii Consiliului de Mediere (CM), lumea se aştepta să fie făcuţi de consiliu şi colegii noştri paşii necesari pentru reconciliere, dezbateri, identificarea demersurilor pentru ieşirea din criză, comunicarea unor decizii către Ministerul Justiţiei şi antrenarea mediatorilor în aplicarea unor hotărâri acceptate de majoritatea celor care încadrează această profesie, aflată încă la început de drum în România, la 3 ani de la promulgarea Legii nr. 192/1996 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator.

Din păcate, eforturile celor care au crezut că mediatorii prin însăşi aptitudinile, deprinderile şi cunoştinţelor acumulate sunt cei care vor pune diagnosticul şi vor lua măsurile de tratare a convulsiilor prin care trece profesia, au fost zădărnicite tocmai de specialiştii în negociere, formare şi mediere din consiliul rămas incomplet, nefuncţional şi cu mandatul expirat, care au mimat ca şi la 12 şi 27 august dialogul cu mediatorii şi asociaţiile profesionale cerut de o parte a acestora.

Deşi preşedintele şi vicepreşedintele consiliului au recunoscut că la Braşov s-a purtat un dialog real, s-a spus lucrurilor pe nume, s-au expus variante care s-au votat sub forma unor hotărâri, cu care în mare parte au fost de acord şi cei doi conducători ai autorităţii de reglementare, autorizare şi control, după conferinţă au refuzat solicitarea a 67 participanţi la conferinţă şi alte aproape patrusute de răspunsuri la consultarea (sondajul) premergătoare, neeaceptând soluţia organizării de noi alegeri şi menţinându-şi poziţia de revenire la minister cu solicitarea în continuare a validării membrilor aleşi la alegerile contestate de la 23 mai. Pentru a avea o cât mai largă susţinere a hotărârilor în vederea prevenirii contestaţiilor de către cei care refuză dialogul sau discută numai între ei, cei din grupul de interese care a confiscat medierea, s-a propus de către noi continuarea consultării celorlalţi mediatori preocupaţi de soluţionarea crizei, dar care nu au putut sau nu au dorit să vină la conferinţă, după publicarea unui anunţ şi chestionarului pe site-ul consiliului, conform Rezoluţiei adoptate aproape în unanimitate de participanţii la conferinţă. Cu toate că a fost de acord la conferinţă cu această consultare şi cu soluţia organizării alegerilor de către o comisie electorală neutră şi independentă, conducerea consiliului s-a răzgândit sub presiunea celor disperaţi după putere şi încasările din formarea mediatorilor, refuzând postarea chestionarului pe site-ul CM, continuând campania de denigrare a contestatarilor alegerilor, organizatorilor şi participanţilor la conferinţă, ministerului care nu-i validează. În acelaşi timp organizează noi cursuri, vor să autorizeze noii mediatori, pentru că de la 01.01.2010 nu mai pot să se ocupe de formare decât firmele autorizate conform OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor! Deşi actualul consiliu a rămas incomplet şi nefuncţional, fără capacitatea juridică de exerciţiu, deci fără posibilitatea legală de a lua orice hotărâri, deşi conducerea consiliului şi mulţi mediatori ştiu că cei aleşi la 23 mai nu vor fi validaţi din motivele de legalitate expuse de multe ori de noi, aceşti corifei auto-intitulaţi ai medierii blochează abuziv şi ilegal orice demers de ieşire din criză.

Vocile raţiunii exprimate de numeroşi mediatori, hotărârile de la Braşov şi prevederile actuale ale legii şi regulamentelor interne conduc spre soluţia organizării de către mediatori a unor noi alegeri, pentru desemnarea altor membri ai CM.

După întrevederile avute la minister şi alte foruri în ultimele săptămâni se conturează un răspuns categoric din partea ministerului care va confirma propunerile noastre de peste două luni de zile, la care membrii CM nu au achiesat. Din această situaţie complexă nereglementată de aceeaşi membri ai primului consiliu, generată de contestarea alegerilor organizate şi desfăşurate cu încălcarea legii şi regulamentelor în vigoare, se poate ieşi doar într-un fel.

SOLUŢIA FINALĂ DE IEŞIRE DIN CRIZA ACTUALĂ VA FI CEA ADOPTATĂ ÎN CONSENS DE MEDIATORI, DUPĂ O CONSULTARE A REPREZENTANŢILOR ACESTORA DE CĂTRE MINISTER ÎN PERIOADA URMĂTOARE, DAR PE BAZA MOTIVELOR DE CONTESTARE A ALEGERILOR ŞI A SOLUŢIILOR PROPUSE DE NOI, FĂRĂ VALIDARE!

Pentru a nu mai pierde timpul ca până acum şi pentru a reduce confuzia promovată de cei interesaţi de aşteptarea fără speranţă a validării celor contestaţi, pentru a ne angaja măcar în ceasul al doisprezecelea în ceva concret şi valabil până la redactarea documentului de către minister şi desfăşurarea consultării cerute din nou de noi, în faţa conducerii acestuia cu participarea membrilor consiliului, pentru acceptarea soluţiei identificate fără comentarii, SOLICITĂM:

1. Preşedintele şi vicepreşedintele CM să dispună afişarea anunţului chestionarului de consultare pe site-ul cmediere.ro în următoarele 24 de ore.

2. Preşedintele şi vicepreşedintele CM să comunice public faptul că recunosc legalitatea conferinţei de la Braşov şi a soluţiilor votate şi supuse dezbaterii publice prin consultarea solicitată a fi publicată pe site-ul CM.

3. Membrii CM să renunţe la respingerea fără discuţii a motivelor de nelegalitate şi a greşelilor comise în organizarea alegerilor de la 23 mai.

4. Membrii CM să renunţe la presiunile care le exercită din interese oculte şi oneroase asupra unor asociaţii pentru susţinerea în continuare a validării membrilor CM aleşi la 23 mai, pentru izolarea şi refuzul dialogului cu contestatarii, organizatorii şi participanţii la conferinţa extraordinară.

5. Organizarea unei întâlniri în data de 29 sau 30 septembrie la Bucureşti a membrilor CM cu reprezentanţii asociaţiilor şi mediatori voluntari, pentru adoptarea unor măsuri ce vor fi prezentate ministrului justiţiei. Reprezentanţii asociaţiilor vor participa pe baza de mandat şi vor prezenta opinia scrisă, pe bază de semnături, faţă de cele 4 soluţii de ieşire din criză, urmate oricare dintre ele de organizarea de noi alegeri.

6. Continuarea înscrierii candidaţilor pentru comisia electorală până la 30 septembrie, conform anunţului şi hotărârilor conferinţei.

7. Pregătirea dosarelor de candidat pentru alegeri conform HCM 1285/08.

8. Pregătirea candidaturilor pentru comisiile necesare alegerilor.

9. Încetarea oricăror noi acţiuni legale, contestaţii, articole de presă calomniatoare, email-uri şi forumuri care depăşesc cadrul polemicii normale.

10. Publicarea materialelor conferinţei, a acestui apel, a anunţurilor oficiale ori ale asociaţiilor/mediatorilor pentru soluţionarea crizei, pe toate site-urile.

Această solicitare la adresa membrilor CM şi apelul către mediatori poate asigura pregătirea deznodământului acestei crize de către mediatori în interiorul profesiei, până la apropiatul comunicat al ministerului.

Ignorarea acestora prin refuzul dialogului de către membrii CM, frica şi neimplicarea mediatorilor dăunează grav medierii şi candidaţilor. Cu siguranţă că acesta nu este în interesul ministerului şi mediatorilor.

Mediator Constantin Asofronie

Noul apel al organizatorilor conferintei la CM si mediatori


Stimati colegi! In cadrul demersurilor intreprinse potrivit hotararilor conferintei de la Brasov, se desfasoara in aceasta perioada doua activitati importante:
depunerea de candidaturi pentru comisia electorala, care se va ocupa de organizarea de noi alegeri, in locul consiliului de medierea care nu are atributii in acest sens potrivit legii, ROF CM si ROAMCM, nu mai are capacitate juridica de exercitiu si nu mai poate lua hotarari legale, activitatea sa fiind in intregime blocata,
consultarea larga a mediatorilor, asupra celor 4 solutii identificate de mediatori pentru iesirea din criza actuala, din care trei au ca urmare organizarea de noi alegeri, asupra altor probleme determinate de lipsa de reglementare si care vor face obiectul modificarii legii, precum si celor 2 regulamente de catre viitorul consiliu. Pentru aceasta este necesara descarcarea formularului cu chestionarul de consultare, completarea lui fara date personale si introducerea intr-un plic, sigilat, semnat si stampilat cu stampila formei de exercitare a profesiei sau a postei. Pentru cei din primul caz se pot aduna plicurile respective intr-un plic mai mare si acestea pot fi trimise si prin curieri – voluntari care au drum prin Bucuresti. Aceasta propunere a venit in sprijinul reducerii cheltuielilor si drumurilor la posta, culmea de la niste mediatori bucuresteni, fiind acceptata, cu inregistrararea destinatarilor si respectarea stricta a confidentialitatii, prin separarea de plic a chestionarului nesemnat.
In interesul ascultarii opiniilor dvs. va rugam sa dati curs acestei consultari pe care altii nu au facut-o in 3 ani, de care va depinde pe viitor evitarea unor astfel de crize si perioade indelungate de activitate a consiliului. Fata de cei 67 din 69 mediatori care au riscat la Brasov votand pe fata, inaintea conducerii CM, dvs. aveti siguranta si comoditatea anonimatului, dar care este la fel de important ca prezenta la votul direct, urmand a fi folosit votul prin corespondenta si la alegeri, pentru a asigura o sustinere cat mai larga si democratica a candidatilor de catre mediatorii din toata tara, nu numai de amicii adusi la conferinta sau cu mandate dubioase.
Nu conteaza ce votati la fiecare intrebare, conteaza ca sa se contureze o majoritate cat mai larga de opinii privind problemele puse in dezbatere. Contam pe atitudinea civica a dvs. si pe dorinta de iesire din impasul actual, cat mai repede si cu acordul majoritatii mediatorilor. Nu conteaza deasemenea cum ati apreciat motivele actiunii noastre dupa ce consiliul ales la 23 mai nu a fost validat de peste 3 luni, nu conteaza de partea cui va pozitionati a CM sau a participantilor la conferinta extraordinarasondja, important este sa fie cat mai multi respondenti la consultare.
Dupa aceasta consultare vor fi inutile si ineficiente alte masuri sustinute de o minoritate sau unele persoane, hotararile esentiale despre mediere si mediatori le va lua CM numai dupa consultarea prealabila a acestora, potrivit legislatiei privind transparenta decizionala si conducerea participativa a activitatii in mediere, lucruri nerespectate pana acum si care au generat contestatiile la alegeri, alaturi de alte nereguli care v-au fost explicate pana acum de mai multe ori.
Apelam la dvs. sa fiti realisti si pragmatici macar acum, cand se stie ca ministerul nu va valida niciodata pe alesii de la 23 mai, si cand majoritatea covarsitoare a mediatorilor de la conferinta si cei care au raspuns sondajului premergator, au sustinut ca aceasta solutie a noilor alegeri, organizate de o comisie electorala neutra si independenta, este singura care ne-a mai ramas de aplicat, daca membrii primului consiliu cu mandat expirat si fara capacitate de exercitiu nu vor sa-si dea demisia si nu pot organiza ei alegeri, iar cei nevalidati nu renunta la un mandat nematerilizat.
Va rog sa tineti cont stimati membri ai CM ca la conferinta nu au fost suficiente cereri, dar avem acum aproape 50 si adunam in continuare, pentru REVOCAREA DIN FUNCTIE a dvs. daca ne mai puneti piedici in aplicarea hotararilor de la Brasov. Nu am facut caz de aceasta a patra solutie si nu am ales calea unei confruntari de acest gen inca, sperand ca ati inteles cursul istoriei si ca nu vreti sa va compromiteti total imaginea si sansele de a mai fi votati la urmatoarele alegeri. Dar nu mizati mult pe rabdarea noastra, ati intins coarda prea mult si daca nu colaborati la acest demers, nu va fi cale de intors.
Prin urmare, stimati colegi si membri ai CM, faceti-va datoria de a va pronunta la aceasta consultare, fiind o forma legala de luare a deciziilor, fara incalcarea vreunei norme in vigoare si dreptului comun, in conditiile in care nu mai avem organ de conducere apt sa ia decizii.
Asteptam si alte inscrieri pentru comisia electorala (7 membri titulari si 2 supleanti), care va fi desemnata prin tragere la sorti dintre cei care se ofera voluntari, cu restrictiile votate la conferinta si anuntate pe site si email-uri, pana la 30 septembrie.

Raspunsurile la chestionar sunt asteptate pana la 20, fiind posibila o prelungire a termenului, poate pana la 25 septembrie, datorata boicotarii acestei consultari de catre conducerea CM care a refuzat sa mai publice chestionarul si anuntul pe site-ul CM. Desi acesta este platit din banii nostri si nu este proprietatea privata a celor din Consiliu, desi noi facem apel pentru plata taxei exagerate de administrare pentru ca acesta sa functioneze, desi conducerea CM a fost de acord la Brasov cu publicarea si comisia electorala, intorsi in cuibul de viespi de la Bucuresti s-au razgandit si ne saboteaza. Toate acestea vor fi rasplatite de cine trebuie, cum trebuie, dar rautatea si frica lor de alegeri ne tergiverseaza actiunile spre solutionarea conflictului, transformand criza in agonie, dupa care urmeaza constatarea legala a decesului acestui organ amputat si lipsit de puterea institutionala necesara.
Nu mai facem polemici cu cei care nu vor iesirea din criza, care nu accepta dialogul si opinia majoritatii, apelam la simtul practic si esenta medierii: identificarea intereselor si nevoilor mediatorilor, a solutiilor si orientarea catre rezolvarea conflictului si a crizei pentru revenirea la legalitate si normalitate, in relatiile dintre CM si mediatori, intre acestia si minister. Apelul nostru urmareste sa deschida ochii, sufletul si mintea celor care isi pot da seama ca au stat deoparte prea mult timp si indiferent parerile lor despre noi, consiliu si criza, trebuie sa se hotarasca odata ce este de facut si sa treaca de la expectativa, neutralitate, opozitie la constructia noii familii a mediatorilor, in legalitate si impacare.
Drumul catre normalitate si legalitate trece prin aceste doua activitati la care va invitam sa raspundeti. Este in joc soarta acestei profesii si au ignorat-o prea mult. Este timpul sa va implicati si sa participati la solutionarea acestei crize si reluarea activitatii consiliului. Ceea ce facem va defini medierea in urmatorii ani.
Cu stima si speranta ca veti da curs apelului nostru, va dorim numai bine!

Asofronie Constantin si Tatu Tudor