O noua emisiune despre mediere la VOX TV GL-BR 28.01.2013 /19.00


2013-01-28 19.54.12 În data de 28.01.2013, la Postul VOX TV GL-BR, de la orele 19.00, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi Constantin Asofronie, va informa lumea despre o nouă reglementare care introduce obligativitatea participării justiţiabililor la o procedură prealabilă de informare despre mediere. Realizator: S. Vasilache.

De la 1 februarie 2013, înainte judecată, justiţiabilii vor trebui să treacă pe la un mediator pentru informare. Dacă procesul este deja pe rolul instanţei, judecătorii pot trimite părţile la mediator pentru informarea despre avantajele medierii şi eventual, alegerea acestei căi de soluţionare a unui litigiu, Reglementarea este impusă de modificările legii medierii nr. 192/2006 prin prevederile leggii nr. 115/20012 şi OUG 90/2012. Informarea despre mediere este gratuită, iar dacă o parte nu se prezintă la mediator şi solicit acestuia să facă demersurile necesare pentru chemarea celeilalte părţi, solicitantul va achita totuşi contravaloarea unor cheltuieli minime făcute de mediator. Domeniile în care o acţiune va fi declarată inadmisibilă dacă reclamantul nu s-a prezentat mai întâi la informarea despre mediere sunt cele prevăzute la art. 60 ind.1 din Legea nr. 192/2006:

„a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţulu şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 1.013-1.024 sau la cea prevazuta la art. 1.025-1.032 din Noul Cod de Procedură civilă, Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 g) in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul; daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat.”

Iar la art. 2 se prevede:

(2) „(1^1) Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

 (1^2) Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f).”

Medierea, calea europeană spre normalitate


  Zeno Şuştak, vicepresedinte al Consiliului de mediere
România işi aliniază legislatia la tendiţele europene în domeniu, propunînd un nou cadru legal în materia medierii începînd cu  data de 1 februarie 2013, cadru modern şi perfect adaptat nevoilor părţilor şi sistemului juridic. Interesul presei faţă de mediere este in continuă creştere, cetăţenii fiind interesati de ce se v-a întâmpla in concret din luna februarie. Pentru o înţelegere corectă a noilor măsuri, câteva clarificări sunt necesare. Medierea este o şansă pentru cei care vor să evite calvarul petrecerii unui numar considerabil de ani prin instanţe în cautarea hotărârii judecătoreşti izbavitoare, care poate să vină târziu sau niciodată. Este nu în ultimul rând, o afirmare a responsabilităţii şi asumarii voluntare a unor decizii care pot să ne simplifice sau complice viaţă, să ne imbunătăţească sau deterioreze relaţiile cu cei din jurul nostru. Medierea presupune respect de sine şi respect pentru cei din preajma noastră.

De la începutul lunii viitoare,  persoanele fizice şi persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, anterior deschiderii unui proces , în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în anumite materii. Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se va face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei. Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile vizate de lege. Părţile acordului de mediere  (daca se ajunge la o intelegere materializata intr-un acord de mediere, dupa parcurgerea procedurii medierii) se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor.

Citește în continuare

Formarea continuă a mediatorilor gălăţeni alături de magistraţi… continuă!


 Scris de Constantin Asofronie, Preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

IMG_8291

În data de 19.01.2013 s-a desfăşurat la Galaţi simpozionul „Perspectiva medierii în societatea modernă din România”, organizat de Asociaţia A.M.P.S.A.C. sub conducerea preşedintelui dr. Ana Călin, în aula Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din Universitatea „Dunărea de Jos”. Evenimentul s-a înscris în cadrul activităţilor de formare continuă a mediatorilor, organizate şi în perspectiva intrării în vigoare de la 1 februarie 2013 a Noului Cod de procedură civilă şi a OUG nr. 90/12.12.2012, care a modificat Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Simpozionul a fost acreditat de Consiliul de mediere cu 4,5 puncte profesionale şi s-a bucurat de o atenţie deosebită în rândul celor 70 mediatori gălăţeni, care au avut ocazia să-şi completeze pregătirea şi să mai clarifice o serie de probleme după seminarul desfăşurat în zilele de 15-16.12.2012 de către Asociaţia Mediatorilor Galaţi, cu concursul unui furnizor de cursuri autorizat şi judecătorul Cristi Danileţ, membru CSM.

În deschiderea lucrărilor simpozionului, în numele asociaţiei pe care o conduce şi a celorlalţi mediatori, dna Călin a salutat prezenţa unor invitaţi deosebiţi în frunte cu dl. Dorin Bădulescu preşedintele Consiliului de mediere şi Ciprian Frandeş consilierul al deputatei Alina Gorghiu. Apoi, a mulţumit gazdei întâlnirii, dl. conf. univ.dr. Florin Tudor, decanul facultăţii, pentru sprijin şi a evocat recentul protocol semnat între aceasta şi asociaţiile mediatorilor gălăţeni, pentru colaborarea reciproc avantajoasă, incluzând punerea la dispoziţii de spaţii, pregătire continuă şi practica studenţilor la birourile de mediatori.

Scopul simpozionului a fost trecerea în revistă a recentelor modificări legislative şi pregătirea implementării la nivelul judeţului Galaţi, motiv pentru care expunerile şi dezbaterile au avut la pupitru 7 magistraţi profund implicaţi în relaţia instanţe – mediatori – cetăţeni – mediul universitar: conf. univ. dr. Simona Petrina Gavrilă prodecan al facultăţii, judecător la Curtea de Apel Galaţi, asist.univ.drd. Gina Ignat, judecător la C. Ap. GL, membră GEMME, Constanţa Veronica Păcurariu, judecător C.Ap. GL, Marcel Codiţă, procuror şef adjunct şi asist.univ. dr. Monica Buzea, procuror Parchetul de pe lângă C.Ap. GL, Diana Oancea, judecător Tribunalul Galaţi, Dicu Răzvan, preşedintele Judecătoriei Galaţi, precum şi dr. Carmen Mariana Marcu, preşedinte Asociaţia Medicilor Stomatologi Galaţi, vicepreşedinte al Consiliului Medicilor din judeţul Galaţi şi preşedinte al Comisiei de malpraxis în cadrul acestuia.

După prezentările lectorilor au urmat întrebări şi discuţii care au lămurit multe aspecte în legătură cu mediere după temele stabilite în programul simpozionului, înregistrându-se un dialog rodnic şi cordial între profesioniştii prezenţi, animaţi de funcţionarea în condiţii cât mai bune a medierii la nivelul judeţului, în folosul cetăţenilor şi degrevării instanţelor de procese.

Voi puncta principalele concluzii şi interpretări ale unor prevederi legale din discuţii:

Citește în continuare

Simpozion despre mediere la Galaţi la 19.01.2013


 S I M P O Z I O N  PERSPECTIVA  MEDIERII  ÎN SOCIETATEA MODERNĂ DIN ROMÂNIA  Sămbătă  19.01.2013

 Ora 900 – 930 Primirea participanţilor la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS strada Domnească nr.111.

Ora  930 – 1100   Deschiderea  lucrărilor simpozionului: Ana Călin preşedintele AMPSAC,  Alocuţiunea de deschidere – domnul conf.univ.dr. Florin Tudor decanul facultăţii,   Cuvântul reprezentanţilor autorităţilor, ai instituţiilor locale, alţi invitaţi.

 Comunicări – referate  şi opinii ale participanţilor având ca tematicii următoarele:

 1. Expunere ;”Procedura medierii în conflictele bancare şi a societăţilor de asigurări”. Prezintă domnul Mugur Mitroi– preşedintele Uniunii Centrelor de Mediere din România 

2. Expunere; „Perspectiva medierii în societatea modernă din România”. Prezintă domnul Dorin Bădulescu  preşedintele Consiliului  de Mediere.

 Ora 1100 – 1130 Pauză de cafea

Citește în continuare

Curs pentru formarea mediatorilor la Galati – martie 2013


CURS FORMARE INITIALA IN PROFESIA DE MEDIATOR – GALAŢI
I.  Centrul Regional de Facilitare si Negociere IASI este o organizatie leader care ofera programe de training de mediere si managementul conflictelor inca din 2001. Formatorii sunt autorizati la nivel national, de Consiliul de Mediere, si international, de Danish Center for Conflict Resolution. Formatorii sint absolventi de cursuri specializate de mediere, managementul conflictelor si comunicare sustinute de organizatii de marca din USA, Canada, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Austria.
  4 – 10 martie si 18 – 24 martie 2013