Adunare generală de dare de seamă si alegeri AMG 23.05.2015


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI

 Nr.  14/23.04.2015

Convocare adunare generala de dare de seama si alegeri AMG 2015

From:   costin_aso@yahoo.com  Apr 24 / 9 12 PM   To: 38 members

http://www.mediereagalati.wordpress.com/ Posted on 23/04/2015 by costinaso

 C O N V O C A T O R

Conform art.  30(1) din Statutul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi se convoacă Adunarea generală în data de 23.05.2015 orele 10,30 la adresa ce va fi comunicată ulterior, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea bilanţului contabil şi descărcarea de gestiune pe anul 2014.
  2. Aprobarea raportului cenzorilor.
  3. Raport de activitate a comitetului director.
  4. Alegerea membrilor consiliului director.
  5. Alegerea membrilor comisiei de cenzori.

 Notă: Depunerea candidaturilor pentru Comitetul director până pe 14.05.2015 la sediul asociației sau pe email mediatorul_galati@yahoo.com

COMUNICAT 23.05.2015

În urma alegerilor desfășurate în cadrul adunării generale, a fost ales Comitetul Director pentru noul mandat în următoarea compunere: Constantin Asofronie – președinte, Nicu Țocu – vicepreședinte, Rada Pivniceru – secretar, Marin Didina și Adrian Smărăndoiu – membri și Ungureanu Victor și Stoinoiu Cristina – membri supleanți.

Prioritățile mandatului: modificarea legii medierii, adoptarea Statutului profesiei, organizarea unitară a Corpului profesional al mediatorilor la nivel național și județean în baza legii medierii și Statutului, o promovare masivă a medierii, dezvoltarea domeniilor de mediere și încercare obligatorie a medierii, creșterea calității activității mediatorilor, tranziția de la asociație la corpul profesional. 

 Preşedintele AMG

Mediator Constantin Asofronie

Final de alegeri pentru reprezentanții mediatorilor la nivelul județean și al Curții de Apel Galați


Introducere cu sau fără legătură!  După o zi destul de grea, am ajuns la timp, la orele 20.00 acasă, ca să prind ultimul episod din serialul turcesc contemporan… TRADAREA, pe postul Kanal D. După 10 ore de procedură electorală, pot scrie câteva concluzii … reci și triste.

I. Prezenta. Mai întâi să spun că, la Galati alegerile au înregistrat o prezenta slaba, numai 80 de mediatori din 211 din listele de vot, adică puțin peste o treime. Câțiva din cei veniți au venit să-și bată joc pe buletinele de vot (anulându-le), de nu știu cine… alegeri, candidați, colegi, CM, mediere. Au venit persoane angajate în serviciu la diverse instituții, firme, avocați cu dosare pe rol, au venit persoane mai în varsta sau cu copii dupa ei – BRAVO – dar majoritatea nu a mișcat, deși au confirmat participarea, îi știm mai liberi și prezenți în oraș. Nici la încercarea de impulsionare din ultimele două ore de votare, după eventuala plecare a unor de la serviciu sau alte preocupări nu a crescut prezența. Normal că atunci hotărăsc alții fără noi, dacă nu ne implicăm și doar ne lamentam ca medierea este rarissim solicitată și că CM face ce vrea. Nu mai avem nici o scuză după implicarea slabă și îndoielnică în alegerile pentru consiliul de mediere din martie și mai ales în cele de la județ, acolo unde trebuiau aleși oameni implicați, bătăioși, cu experiență și rezultate în apărarea drepturilor și intereselor mediatorilor, promovarea medierii, inițiativă legislativă, practică, organizare, relaționare, etc.

Mentionam că alături de preșerdintele AMG C. Asofronie, mediatorii Adrian Smărăndoiu și Rada Pivniceru s-au oferit să ajute în organizarea și desfășurarea alegerilor. Colegul Smărăndoiu a fost toată ziua ziua prezent și activ ca președinte al adunării generale iar colega Rada Pivniceru a fost membră a comisiei de numărare și validare a voturilor. Mulțumim, mai ales că Rada era… oficial internată în spital, pentru tratamentul unei boli!

II. REZULTATELE ALEGERILOR. 1. Pentru reprezentanții mediatorilor din județul Galați s-au înscris numai 2 candidați, în loc de minimum 3 și au obținut următoarele voturi: Cînepă Anca Simona – UNMR – 52 voturi, Dumbravă Laurențiu Georgian – CM Alfa – UCMR – 38 voturi. 2. Pentru reprezentanții pe legătura cu sistemul judiciar: Asofronie Constantin – AM GL – 47 voturi, Anghene Cătălina – Cam. Med. Vrancea – 25 voturi. Rezultate cumulate pe cele 3 județe, Vrancea, Brăila, Galați = Anghene Cătălina – 107 voturi, Asofronie Constantin – 72 voturi.    Nu au fost nereguli și ca urmare, nici contestări.

Despre acest rezultat voi puncta câteva aspecte semnificative.

Citește în continuare

Candidat C. Asofronie – reprezentantul Corpului profesional al mediatorilor în relația cu sistemul judiciar – C. Apel GL


PREZENTAREA CANDIDATULUI CONSTANTIN ASOFRONIE la alegerea Reprezentanților Corpului profesional al mediatorilor pentru relația cu sistemul judiciar – Curtea de Apel Galați. Brăila -13 mai, Focșani 14 mai, Galați – 15 mai 2015.

Candidatura C. Asofronie reprezentant CPMJ GL pentru Curtea de Apel GL