Promovarea medierii în domeniul bancar, la Prima TV în data de 30.07.2010


Promovarea medierii in domeniul bancar, la Prima TV :   http://www.primatv.ro/stiri-focus/intre-client-si-banca.html

 După documentarul Uniunii Mediatorilor Bancari, prin mediatorul Asofronie Constantin. Multumim dnei avocat şi mediator Elena Buştea pentru relaţionare.  

Între client şi bancă  30 iulie 2010

Criza i-a adus pe unii în sapă de lemn, iar altora, le-a dat de lucru. Odată cu măsurile de austeritate, a ieşit la iveală o nouă profesie: cea de mediator. Ce poate face acesta? De exemplu, într-un litigiu cu banca, mediatorul ar putea fi unica dumneavostră salvare.

Medierea litigiilor din cadrul asociaţiilor de proprietari şi legea ştergerii penalităţilor


Promovarea medierii in domeniul bancar, la Prima TV in data de 30.07.2010:   http://www.primatv.ro/stiri-focus/intre-client-si-banca.html

28 Iulie 2010, Mediator Asofronie Constantin 

        Medierea ca modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă prin intermediul unui terţ – mediatorul, autorizat potrivit legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, îşi găseşte foarte bine aplicabilitatea pentru rezolvarea litigiilor dintre proprietari sau dintre aceştia şi asociaţia ori furnizorii de utilităţi.  Această categorie de litigii este de drept civil, este prevăzut în lege că pot fi soluţionate prin mediere, iar noile reglementări impuse de noul Cod de procedură civilă instituie posibilitatea apelării la mediere înaintea deschiderii unui proces civil, de regulă pentru recuperarea restanţelor la plata obligaţiilor comune şi/sau individuale ale unor proprietari rău- platnici din diverse motive.  

      În contextul actualei crize economico-financiare, care  a determinat reducerea substanţială a veniturilor populaţiei şi va impune eliminarea subvenţiilor pentru încălzirea locuinţelor, se întrevede o creştere masivă a restanţierilor la plata întreţinerii la bloc în toamna şi iarna acestui an. Întrucât asociaţiile nu au decat un fond de rulment pentru reparaţii, întârzierea sau neplata cheltuielilor la asociaţie duce la calcularea unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, după trecerea celor 15 zile de la afişarea listei de plată la avizier, în cazul existenţei mai multor restanţieri asociaţia nu mai poate plăti furnizorii de utilităţi, care la rândul lor calculează penalităţi de întârziere.  Astfel, mai întâi individual, apoi cu asociaţia, proprietarii din imobilele tip condominiu (bloc, vilă, cămin, etc.) devin debitori, care pot fi acţionaţi în judecată în baza legii nr. 230/2007, iar în cazul pierderii procesului vor fi obligaţi la plata debitului către asociaţie şi a cheltuielilor judiciare, iar în caz de neîndeplinire nici atunci a obligaţiilor, vor fi puşi în faţa executării silite a sentinţei, care poate duce la vânzarea apartamentului prin licitaţie.

    Înainte de a ajunge la această fază a executării silite, asociaţia de proprietari invită datornicii la discuţii şi încearcă să obţină plata datoriilor, din care la rândul ei să-şi plătească furnizorii, cheltuielile administratibve şi salariile personalului angajat. Dacă nu se ajunge la o înţelegere, atât asociaţia de proprietari cât şi proprietarul datornic pot apela la mediere pentru rezolvarea litigiului, căutând un mediator autorizat de pe Tabloul mediatorilor publicat în Monitorul Oficial, pe site-ul Consiliului de mediere www.cmediere.ro sau al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, afişat la instanţe şi alte autorităţi ale statului. 

   Mediatorul va invita părţile la discuţii preliminare şi dacă acestea acceptă medierea, are loc semnarea unui contract de mediere. Dacă negocierea sprijinită / asistată de mediator are succes, părţile vor semna un acord de mediere, care poate fi întărit ca valoare juridică la un notar public sau la instanţă, dacă între părţi era în derulare un proces referitor la acest litigiu. Acordul încuviinţat de instanţă devine titlu executoriu.  De regulă, în acord asociaţia stabileşte împreună cu proprietarul datornic clauze privind reeşalonarea sau rescadenţarea plăţilor către asociaţie până la stingerea debitului. Acelaşi lucru se poate efectua şi în litigiile dintre asociaţie şi furnizorii de servicii de utilitate publică (apă, canal, energie electrică, termică, ecologizare, etc.) sau între aceştia din urmă şi proprietarii debranşaţi de la instalaţiile comune şi care au contracte individuale de furnizare. Este important ca reprezentantii asociaţiei şi furnizorului să fie anume desemnaţi în baza unui mandat, care să aibe definite şi întinderea capacităţii de decizie pe timpul şi la încheierea medierii. Acest lucru este necesar, pentru că în aceste situaţii deosebite sunt nişte limite de negociere, care legal nu se pot depăşi, altfel s-ar ajunge la nerecunoaşterea acordului, contestaţii, care ar fi câştigate de partea care reclamă în virtutea unor drepturi generale ale oricărui proprietar, asociaţie, furnizor.  Nu în ultimul rând, şi conflictele casnice între proprietari (pentru distrugeri, ocuparea proprietăţii, plângeri prealabile la poliţie pentru alte motive penale) pot fi soluţionate pe calea medierii. Nota actuală: în condiţiile în care furnizorul local de căldură şi apă caldă se află în lichidare judiciară, peste 500 de dosare cu datornici persoane fizice au ajuns să fie trimise în instanţă, din care peste 200 au fost soluţionate pe acle amiabilă prin mediere, ducând la încheierea proceselor şi recuperarea eşalonată a datoriilor.

      Un pas înainte pentru facilitarea rezolvării unor litigii vechi între asociaţii şi proprietari, datorate datoriilor mari şi istorice între aceştia sau faţă de furnizori este noul act normativ iniţiat de deputatul gălăţean Bogdan Ciucă, respectiv Legea nr. 175/16.07. 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 502, din 20 iulie 2010.  Scăparea de penalităţile care de multe ori depăşeau cheltuielile de întreţinere restante prin aplicarea acestei legi şi medierii, uşurează refacerea climatului social şi locativ normal în România, pe fondul actualei crize economice şi o scăpare de ajungerea la executarea silită a datornicilor. Redăm conţinutul acestei legi în continuare.

Art. I. — Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
… Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. — Veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune apartin asociatiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaza fondurile speciale ale asociatiei de proprietari pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna si nu se platesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum si cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial intr-un raport afisat la avizierul asociatiei de proprietari.”

Art. II. (1) Proprietarii care isi achita integral cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi scutiti de la plata penalitatilor generate de suma restanta cu titlu de baza. Prin cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari se intelege datoria cu titlu de baza fara suma rezultata din penalitati.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si chiriasilor care detin spatiu locativ in baza unui contract de inchiriere cu autoritatile administratiei publice locale, centrale sau cu orice institutie a statului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica familiilor al caror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depaseste suma de 1.000 lei.
(4) Sumele cu titlu de penalitati datorate catre asociatiile de proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate si din obligatiile contractuale existente intre asociatiile de proprietari si societatea furnizoare de servicii.

Studiul privind stadiul practicării medierii în România în anul 2010


Mediator Asofronie Constantin

Am lansat în urmă cu 20 de zile o iniţiativă foarte importantă pentru mediatori şi asociaţiile profesionale din România:       https://mediereagalati.wordpress.com/2010/07/07/studiu-privind-situatia-practicarii-medierii-in-romania-in-anul-2010/

Dupa vreo zece zile în care am primit mesaje declarative de interes sau cu sfaturi de la câteva asociaţii şi mai mulţi mediatori, din pacate mulţi începători, de înţeles, nu ştiu ce se mai întâmplă prin asociaţii pentru că nu am mai primit semnale. Nu forţez sau nu grăbesc pe nimeni, am răbdare şi credinţa că totuşi toate asociaţiile şi mediatorii ar fi interesaţi de cifrele finale ale acestui studiu, aşa că, poate câte cineva lucrează la adunarea lor pe asociaţii, deşi mulţi sunt prin concedii sau cu gandul la concedii şi nu sunt prea activi.  Reamintesc că sunt primite datele statistice şi de la mediatorii neasociaţi încă, pe noi interesându-ne cifrele partiale pe judete si totale pe ţară.  În condiţiile în care nu se face vreun clasament pe asociaţii sau mediatori şi nu se fac comentarii pe seama acestora, atâta timp cât acest studiu este voluntar şi nu vă costă nimic, nu este îndreptat împotriva nimănui, este protejat de confidenţialitate şi va fi finalizat împreună cu un statistician de profesie, NU ÎNŢELEGEM DE CE NU AR FI BINE PRIMIT ŞI AŞTEPTAT CA PÂINEA CALDĂ, PENTRU ORICE REFERINŢE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL, ÎN ÎNTÂLNIRI DE LUCRU, CONFERINŢE, ARTICOLE, BROŞURI, ALTE ACŢIUNI DE PROMOVARE, DISCUŢII CU MINISTERUL DE JUSTIŢIE, INTERNE, PARLAMENTUL. ÎN PLUS, NE POATE OFERI LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ A MEDIATORILOR, PLANIFICATĂ DE CONSILIUL DE MEDIERE ÎN LUNA NOEMBRIE 2010.

Am constatat că numai 4 bloguri l-au preluat la lansare, însă nu îl menţin în atenţie pe front-page, de ce oare? În afara de comentariul maliţios şi arogant al dlui Bădilă, nu a răspuns nimeni că nu este util şi nu cred că asociaţiile ar evita să participe la acest studiu de frica cuiva, mai ales că urmează să primească apoi datele centralizate pentru folosinţă ca parteneri. Atunci?

L-am trimis pe email la toate asociaţiile şi CM, o să-l mai trimit o dată astăzi şi aştept ca vineri 29 iulie, reprezentanţii asociaţiilor profesionle reprezentate în comisia consultativă să îmi transmită câte ceva despre receptarea acestui studiu. Este un motiv important să vin la Bucureşti la întâlnirea comisiei, deşi nu avem de dezbătut vreun proiect de act normativ, inclusiv pentru a mai face o pauză din lucrul la înlăturarea urmărilor inundaţiilor în zona Dorohoiului, pentru a se mai usca bătăturile. Mâine veţi avea câteva poze ataşate, nu prea reuşite, dar semnificative pentru ce s-a întâmplat acolo. 

 

Medierea în Legea privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor


Mediator Asofronie Constantin

Foarte important pentru mediatori şi asociaţiile profesionale:       https://mediereagalati.wordpress.com/2010/07/07/studiu-privind-situatia-practicarii-medierii-in-romania-in-anul-2010/

 Reluam selecţia personală de referinţe la mediere din Legea privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, aprobata în şedinţa Guvernului din data de 23 iulie 2010. Facem observaţia că faţă de proiectul postat pe site-ul MJLC nu a apărut nici o modificare referitoare la mediere, Consiliul nu are postată şi probabil efectuată, nici o intervenţie, aşa că am rămas cu destule motive  de insatisfacţie pentru mediatori:

1.  lipsa obligativităţii unei proceduri prealabile de mediere înaintea proceselor în anumite cazuri. 2. numărul redus de domenii la care este prevăzută posibilitatea procedurii medierii. 3. procedura gratuită de informare asupra avantajelor medierii când judecătorul recomandă medierea. 4. impunerea avizării acordului de mediere de către autoritatea tutelară în cazul divorţului cu copii minori.

           Această lege ajută mai mult justiţiabilii decât să reprezinte o adevărată reformă a justiţiei, iar extinderea medierii este încă redusă şi discutabilă. Ea va precede aplicării codurilor de procedură de la 1 noiembrie 2011 probabil, este un pas înainte, dar nu unul hotărât. Vom încerca  să intervenim măcar la parlament, căruia i-a fost transmisă pentru discutarea  în procedură de urgenţă. 

 REFERIRI LA MEDIERE ÎN LEGEA MICII REFORME ÎN JUSTIŢIE

 Art. I. – Codul de procedură civilă se modifică şi se completează după cum urmează:

6. La punctul 1 al alineatului 1 al articolului 108^1, după litera e), se introduce o nouă literă, litera f), care va avea următorul cuprins: „f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care, potrivit legii, participarea la şedinţa de informare este obligatorie.”

34. Articolul 613^1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 613^1. – În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi. Atunci când este cazul, în acţiunea de divorţ, soţii vor stabili şi modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii divorţului. 

Primind cererea de divorţ, în cazul prevăzut de art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, preşedintele instanţei va verifica existenţa consimţământului soţilor, după care, va fixa un termen de două luni în şedinţă publică. La termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ.

În cazul cererii de divorţ prin acordul părţilor prevăzut de art. 38 alin. (2) lit.b) din Codul familiei, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei conform acordului de mediere şi, în caz afirmativ, pronunţă divorţul fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ. Instanţa poate lua act de învoiala soţilor cu privire la încredinţarea copiilor numai după avizarea acordului de mediere, la cererea părţilor sau la solicitarea instanţei, de către autoritatea tutelară şi ascultarea minorului, potrivit legii. Instanţa poate administra orice probă consideră necesar pentru ocrotirea interesului superior al minorului.    Pentru soluţionarea cererilor accesorii privind numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, pensia de întreţinere şi atribuirea locuinţei, instanţa va putea dispune, atunci când consideră necesar, administrarea probelor prevăzute de lege.”

35. După articolul 614, se introduce un articol nou, art.614^1 cu următorul cuprins:  „Art. 614^1. – În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea divorţului, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.  Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul – verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.  Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

36. Articolul 720^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 720^1. – În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.  Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”

42. Articolul 720^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  „Art. 720^7 – În cursul judecăţii asupra fondului procesului, instanţa va stărui pentru soluţionarea lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.  Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii. Înţelegerea părţilor se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie.”

Art. II. – Alineatul (2) al articolului 38 din Codul familiei se modifică şi va avea următorul cuprins:   „(2) Divorţul poate fi pronunţat şi numai pe baza acordului ambilor soţi, în oricare din următoarele cazuri:    a) până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie;   b) acordul părţilor este încheiat ca urmare a medierii, indiferent de durata căsătoriei şi chiar dacă din căsătorie au rezultat copii minori.”

Art. VIII. – Codul de procedură penală se modifică şi se completează după cum urmează:   1. Art.10 alin.1 litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:  „h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile s-au împăcat, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii.”

2. După art. 16 se introduce un articol nou, art.16^1, cu următorul cuprins:  “Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

Art. 16^1 – (1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.                 (2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile. (3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.”

Art. X. – (1) Procesele în materie civilă în curs de judecată la data schimbării, potrivit prevederilor prezentei legi, a competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile prezentei legi privitoare la competenţă sunt aplicabile.  (4) În cazul litigiilor în materie comercială, aflate în procedura concilierii la data intrării în vigoare a prezentei legi, părţile pot conveni fie să continue această procedură, fie să recurgă la procedura medierii sau să sesizeze direct instanţa judecătorească competentă.

Art. XIV. – Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Paşi mărunţi şi eficienţă incertă pentru mediere în legea „micii reforme” în justiţie


Mediator Asofronie Constantin

Foarte important pentru mediatori si asociatiile profesionale:       https://mediereagalati.wordpress.com/2010/07/07/studiu-privind-situatia-practicarii-medierii-in-romania-in-anul-2010/

 Atrageam atenţia în articolul anterior ca modificarea codurilor de procedură nu este suficientă pentru reforma justiţiei şi până la aplicarea acestora, aduce cel puţin două motive de insatisfacţie pentru mediatori: lipsa obligativităţii unei proceduri prealabile de mediere înaintea proceselor în anumite cazuri şi numărul redus de domenii la care este prevăzută posibilitatea procedurii. Ca să nu mai vorbim de motivele de nedreptate şi ilegalitate, după noi, referitor la procedura gratuită de informare asupra avantajelor medierii când judecătorul recomandă medierea şi impunerea avizării acordului de mediere de către autoritatea tutelară în cazul divorţului cu copii minori.

        Faţă de aceste probleme negative nu am văzut nici o reacţie la Consiliul de mediere pe care îl plătim ca să se implice în reglementarea profesiei şi să reprezinte drepturile şi interesele mediatorilor, potrivit legii medierii şi R.O.F. al C.M. Nu am văzut nici propunerile APMR care s-a autoerijat în reprezentant al mediatorilor, fără să asculte şi de opiniile altora şi fără a fi avut un mandat oficial din partea C.M. la discuţiile de la minister, unde şi-a însuşit explicaţiile neîntemeiate ale funcţionarilor respectivi şi s-a mulţumit să se simtă bagată în seamă, fără vreun efect benefic faţă de propunerile iniţiale ale minsterului. Desigur, acum ne aşteptăm la autolaudatio electoral, că a făcut şi a dres, ca şi la legea nr. 370/2009, dar în ambele cazuri, actele normative respective fiind insuficiente, contradictorii, cu reglementări ambigue sau nelegale (ca de ex. art. 75 şi la funcţionarea CM).

     Această lege ajută mai mult justiţiabilii decât să reprezinte o adevărată reformă a justiţiei, iar extinderea medierii este încă redusă şi discutabilă. Ea va precede aplicării codurilor de procedură de la 1 noiembrie 2011 probabil, este un pas înainte, dar nu unul hotărât, cu efecte incerte. Aşteptăm publicarea formei oficiale aprobate de guvern şi să intervenim măcar la parlament, căruia i-a fost transmisă pentru discutarea  în procedură de urgenţă. 

 x       x

REFERIRI LA MEDIERE ÎN LEGEA MICII REFORME ÎN JUSTIŢIE

– Proiect – Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, aprobata in sedinta Guvernului din data de 23 iulie 2010

 Art. I. – Codul de procedură civilă se modifică şi se completează după cum urmează:

6. La punctul 1 al alineatului 1 al articolului 108^1, după litera e), se introduce o nouă literă, litera f), care va avea următorul cuprins: f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care, potrivit legii, participarea la şedinţa de informare este obligatorie.”

34. Articolul 613^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 613^1. – În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi. Atunci când este cazul, în acţiunea de divorţ, soţii vor stabili şi modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii divorţului. 

Primind cererea de divorţ, în cazul prevăzut de art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, preşedintele instanţei va verifica existenţa consimţământului soţilor, după care, va fixa un termen de două luni în şedinţă publică. La termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ.

În cazul cererii de divorţ prin acordul părţilor prevăzut de art. 38 alin. (2) lit.b) din Codul familiei, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei conform acordului de mediere şi, în caz afirmativ, pronunţă divorţul fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ. Instanţa poate lua act de învoiala soţilor cu privire la încredinţarea copiilor numai după avizarea acordului de mediere, la cererea părţilor sau la solicitarea instanţei, de către autoritatea tutelară şi ascultarea minorului, potrivit legii. Instanţa poate administra orice probă consideră necesar pentru ocrotirea interesului superior al minorului.

Pentru soluţionarea cererilor accesorii privind numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, pensia de întreţinere şi atribuirea locuinţei, instanţa va putea dispune, atunci când consideră necesar, administrarea probelor prevăzute de lege.”

35. După articolul 614, se introduce un articol nou, art.614^1 cu următorul cuprins:  „Art. 614^1. – În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea divorţului, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul – verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

36. Articolul 720^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 720^1. – În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”

42. Articolul 720^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 720^7 – În cursul judecăţii asupra fondului procesului, instanţa va stărui pentru soluţionarea lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.  Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii. Înţelegerea părţilor se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie.”

Art. II. – Alineatul (2) al articolului 38 din Codul familiei se modifică şi va avea următorul cuprins:   „(2) Divorţul poate fi pronunţat şi numai pe baza acordului ambilor soţi, în oricare din următoarele cazuri:    a) până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie;   b) acordul părţilor este încheiat ca urmare a medierii, indiferent de durata căsătoriei şi chiar dacă din căsătorie au rezultat copii minori.”

Art. VIII. – Codul de procedură penală se modifică şi se completează după cum urmează:   1. Art.10 alin.1 litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile s-au împăcat, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii.”

2. După art. 16 se introduce un articol nou, art.16^1, cu următorul cuprins:  “Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

Art. 16^1 – (1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.                 (2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile. (3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.”

Art. X. – (1) Procesele în materie civilă în curs de judecată la data schimbării, potrivit prevederilor prezentei legi, a competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile prezentei legi privitoare la competenţă sunt aplicabile.  (4) În cazul litigiilor în materie comercială, aflate în procedura concilierii la data intrării în vigoare a prezentei legi, părţile pot conveni fie să continue această procedură, fie să recurgă la procedura medierii sau să sesizeze direct instanţa judecătorească competentă.

Art. XIV. – Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    x           x            x

       Redăm  si Declaraţiile de presă susţinute de primul-ministru Emil Boc la finalul şedinţei de Guvern din data de  23 iulie 2010. Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

       Guvernul a aprobat astăzi 23 iulie 2010 proiectul de lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, act normativ care va conduce la scurtarea duratelor proceselor civile şi penale şi la reducerea costurilor justiţiei, a declarat primul-ministru Emil Boc, la finalul şedinţei Executivului.
         Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului, cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedură de urgenţă.
          Primul-ministru Emil Boc a prezentat unele dintre cele mai importante aspecte ale proiectului de lege.
        Astfel, prin noile reglementări se preconizează instituirea obligaţiei judecătorului de a fixa termene procedurale scurte, chiar de la o zi la alta. “Nu vom mai avea termene în instanţă din trei în trei luni sau, uneori, chiar din şase în şase luni – depinde de nivelul instanţei – şi dimpotrivă, chiar în aceeaşi săptămână putem avea două sau trei termene pentru a soluţiona mai repede procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată”, a explicat şeful Executivului.
        De asemenea, în scopul scurtării proceselor, a fost instituită regula potrivit căreia dacă unei persoane i s-a înmânat personal sau prin reprezentant citaţia pentru un termen de judecată, va fi prezumat ca are cunoştinţă şi de termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia a fost înmânată.
        O altă modificare constă în eliminarea căii de atac a recursului împotriva unei hotărâri prin care judecătoria soluţionează plângerea formulată împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a unei sancţiuni. Astfel, plângerile în materie contravenţională, de competenţa judecătoriei, urmează a fi soluţionate de către această instanţă, în primă şi ultimă instanţă. Măsura are scopul de a nu aglomera rolul instanţelor de judecată, a afirmat primul-ministru, arătând că în 2009 au fost 174.000 de cauze la judecătorii şi la instanţele superioare, cele mai multe fiind plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor si de aplicare a amenzilor pentru nerespectarea regulilor de circulaţie.
       O modificare importantă a fost adusă şi în ceea ce priveşte executarea silită. „Din raţiune umanitară şi de protecţie socială am decis să instituim interdicţia evacuării din imobilele cu destinaţie de locuinţă, pe perioada iernii, pentru a nu trimite omul în stradă în această perioadă. Între 1 decembrie şi 1 martie nu pot avea loc aceste evacuări, cu excepţiile strict menţionate şi anume în situaţiile în care cel care solicită evacuarea nu are el o locuinţă”, a afirmat primul-ministru.
       O instituţie nouă introdusă prin proiectul de lege se referă la recunoaşterea vinovăţiei. Concret, dacă un inculpat îşi recunoaşte vinovăţia în faţa instanţei de judecată şi spune că probele care au fost administrate în faza de urmărire penală sunt corecte, procesul se încheie şi se reduce pedeapsa cu o treime sau se diminuează cu o pătrime amenda, dacă sancţiunea constă în aplicarea unei amenzi, a arătat premierul.
De asemenea, actul normativ instituie procedura împăcării părţilor, care înlătură răspunderea penală, pentru un anumit gen de infracţiuni de o gravitate mai redusă. “Dacă oamenii se înţeleg, pentru infracţiuni cu gravitate redusă instituim această posibilitate a împăcării părţilor”, a arătat primul-ministru.
      O altă reglementare se referă la extinderea procedurii medierii, prin care se poate găsi o cale comună de a soluţiona un conflict înainte sau în faţa instanţei, în cauzele comerciale şi de divorţ.
       La rândul său, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat că proiectul de lege adoptat astăzi de Guvern anticipează momentul implementării noilor coduri juridice, în special cele de procedură. „Am ajuns la concluzia că, până la momentul la care vom fi în măsură să şi fim pregătiţi cu sistemul judiciar să implementăm codurile, să venim cu o serie de soluţii corespondente celor din coduri, care să permită scurtarea duratei proceselor şi reducerea costurilor pentru cetăţeni, dar şi pentru aparatul de stat”, a explicat ministrul Justiţiei.
         Ministrul Predoiu a menţionat că sunt 42 de intervenţii punctuale pe Codul de procedură civilă, 61 pe Codul de procedură penală, 3 pe Codul penal, una la Codul familiei şi 6 asupra Legii privind organizarea judiciară.  „Proiectul de lege pe care l-am adoptat astăzi în Guvern este un pas înainte, o reformă importantă în domeniul Justiţiei”, a subliniat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.
 

Adoptarea codurilor nu este suficientă pentru a asigura reforma judiciară, fără extinderea medierii


         Mediator Asofronie Constantin

     Raportul Comisiei Europene pe justiţie 2010 pentru România trage un semnal de alarmă pentru cei care tărăgănează reforma sistemului judiciar românesc, susţinând că pentru aceasta nu este suficientă adoptarea codurilor! Din punctul nostru de vedere, susţinem că şi extinderea medierii ar fi permis paşi importanţi pentru realizarea acestei reforme, DAR NU EXISTĂ INTERES ŞI IMPLICARE DIN PARTEA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI CONSILIULUI DE MEDIERE!

      În raportul Mecanismului de cooperare şi verificare din iulie 2010, Comisia Europeana sunt indicate deficienţe importante în eforturile de a realiza progresele propuse şi promise  înainte de aderare, România dând dovada unui angajament politic insuficient de a sprijini procesul de reformă şi de a imprima direcţia acestui proces, iar factorii de decizie din sistemul judiciar au manifestat o anumita reticenţă de a coopera şi de a-şi asuma responsabilităţile în beneficiul reformei. 

         Deşi România a făcut paşi înainte prin adoptarea codurilor de procedură şi în unificarea jurisprudenţei (de exemplu, recursuri în interesul legii), instrumentele existente nu au produs încă o îmbunatăţire suficientă a situaţiei. Astfel, România a realizat puţine progrese efective din iulie 2009 în ceea ce priveşte trei indicatori ai reformei judiciare, şi anume eficienţa procedurilor, consecvenţa jurisprudenţei şi responsabilizarea sistemului judiciar.  De asemenea, în raport se arată că deficienţele legate de responsabilizare şi de procedurile disciplinare persistă, iar problema resurselor umane este una majoră. Comisia invită România să corecteze rapid aceste deficienţe pentru a redinamiza procesul de reformă, să asigure un sprijin politic larg pentru transparenţa în achiziţii publice, rezolvarea problemei de personal  şi pentru protejarea eficientă împotriva corupţiei şi a conflictelor de interese.

     “Faţă de ultimul raport al Comisiei, nu s-au realizat decât progrese limitate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea eficienţei procesului judiciar şi a consecvenţei jurisprudenţei. Acest aspect rămâne o deficienţă fundamentală a sistemului judiciar din România. Pentru majoritatea recomandarilor în acest domeniu, formulate de Comisie in iulie 2009, s-au luat numai măsuri parţiale, fiind necesare, în continuare, eforturi semnificative pentru punerea în aplicare a acestora”, se precizează în raport.

           “Ar trebui avute în vedere măsuri suplimentare de revizuire a organizării interne si a metodelor de lucru ale ICCJ pentru ca aceasta să se pronunţe exclusiv cu privire la elemente de drept, precum şi crearea unor complete specializate, cu respectarea principiilor de alocare aleatorie a cauzelor. ICCJ a pregatit, de asemenea, un proiect de lege detaliat destinat accelerării progreselor în ceea ce priveşte unificarea jurisprudenţei. Având în vedere situaţia bugetară dificilă cu care se confruntă, România ar trebui să încerce să îmbunătăţească eficienţa şi unificarea practicii judiciare şi printr-o reformă a sistemului de instanţe judecătoreşti şi a procedurilor”. Cu toate ca exista soluţii pragmatice în numeroase cazuri, acestea nu sunt adesea puse în practică, în timp ce magistraţii, asociaţiile profesionale şi societatea civilă încearcă să elimine lacunele prin iniţiative individuale (ca în mediere, nu?). Astfel, Comisia invită România să stabilească o cooperare stransa şi constructivă între diferiţii actori la nivel politic şi judiciar şi să consolideze angajamentul sistemului judiciar în favoarea reformei.

         Ministerul Justitiei a lansat, de asemenea, o consultare privind o strategie de reformă a justiţiei. CE apreciază că pregătirile pentru intrarea în vigoare a celor patru coduri noi, prevăzută acum pentru octombrie 2011, reprezinta o ocazie importantă de a realiza o reforma aprofundată a sistemului judiciar din România. Pentru a sprijini acest proces de reformă, Comisia invită România să valorifice sprijinul puternic al Parlamentului pentru codurile de procedură şi să extindă această voinţa politică şi la alte domenii.

     Faţă de criticile CE, sintetizez mai departe câteva concluzii privind măsurile de reformă a justiţiei care au legătură cu medierea:

       1) În Codul penal şi în unele legi speciale, ar trebui prevăzute sesizarea la plângere prealabilă şi împăcarea părţilor la mai multe infracţiuni cu pericol social scăzut şi la care, în general, reclamanţii urmăresc mai mult recuperarea prejudiciului, decât condamnarea infractorului;

        2) În Codurile de procedură trebuie prevăzută la unele cazuri determinate, obligativitatea procedurii prealabile de mediere înaintea sesizării organelor judiciare, actuala formulare privind recomandarea facultativă a medierii  de către judecător şi trimiterea la mediator pentru o şedinţă de informare asupra avantajelor medierii, fiind prea puţin. Există deja proceduri prealabile obligatorii în contenciosul administrativ şi alte materii, prin această obligare nefiind îngrădit accesul liber la justiţie, care potrivit deciziilor Curţii Constituţionale poate fi exercitat cu anumite limite. 

           3) Gratuitatea şedinţei de informare a părţilor de către  mediator este anticonstituţională, constituind obligarea acestuia la muncă forţată şi neretribuită, în condiţiile slabei promovări şi practicări a medierii, faţă de sumele de bani cheltuite de mediatori cu formarea, autorizarea, procurarea, amenajarea şi dotarea spaţiilor de lucru, promovarea, etc. Pentru această activitate, ca şi în cazul sprijinului judiciar, poate plăti MJLC o sumă rezonabilă în funcţie de numărul de şedinţe de informare.

            4) Avizarea acordului de mediere de către autoritatea tutelară la medierea unui divorţ cu încredinţarea de minori foştilor soţi, afectează grav independenţa mediatorului, valabilitatea acordului, încrederea în eficienţa medierii, poate deschide drumul avizării şi de către alte instituţii, care ar face acordul dependent de acestea, ceea ce este împotriva principiilor şi practicii naţionale şi internaţionale în mediere.  Acest aviz să fie luat de soţi de la autoritatea tutelară, ca act administrativ accesoriu acordului de mediere ce va fi înaintat instanţei pentru încuviinţare. 

         5) În aplicarea art. 6 din legea nr. 192/2006 privind medierea, cum a fost modificat de legea nr. 370/2009, organele judiciare să informeze părţile asupra posibilităţii medierii litigiului, prin înscrierea unei propoziţii în acest sens pe citaţie, la prima citare a părţilor. Faţă de reacţia dură şi reclamaţia unor avocaţi că prin aceasta instanţele fac reclamă mediatorilor, aprecierea este eronată şi disproporţionată, pentru că se face o informare neutră despre posibilitatea apelării la mediere, în general, fără trimiterea la anumiţi mediatori, asociaţii, centre, forme de exercitare a profesiei.

            6. În realizarea recomandării repetate a raportului CE pentru „cooperare stransă şi constructivă între diferiţii actori la nivel politic şi judiciara în favoarea reformei”, Consiliul de Mediere să colaboreze mai strâns, prin protocol, cu MJLC, iar mediatorii şi asociaţiile profesionale cu instanţele, pentru îmbunătăţirea legislaţiei, practicii în mediere, informării reciproce, promovării medierii, asigurării unui punct (birou) de informare publică la tribunale, afişării Tabloului mediatorilor, fixării de termene mai scurte la acordurile finalizate cu rezultat pozitiv, plasării de afişe sau alte materiale promoţionale despre mediere în incinta instanţelor, etc. 

               7. Consiliul de mediere să dovedească receptivitate, transparenţă şi disponibilitate în realizarea propunerilor de modificare a legislaţiei în domeniu, cu asociaţiile profesionale şi mediatorii neasociaţi sau cu comisia consultativă. Susţinerea numai de către una sau câteva asociaţii a unor puncte de vedere, fără consultarea celorlalte la MJLC sau parlament, este discriminatorie şi abuzivă faţă de prevederile legii medierii şi alte acte normative în domeniu. Aşa au apărut inadvertenţele şi greşelile din legea medierii  la modificările de anul trecut, nemaifiind de dorit astfel de acţiuni de importanţă deosebită pentru mediere şi mediatori.

           

Scandal între Barou şi Judecătoria Galaţi pe subiectul medierii


Vali Trufaşu, Adevarul, 17 iul 2010.    Susţineri eronate ale avocaţilor  şi preluare greşită de ziarist.

Mediatori juridici

Scandal de proporţii între judecătorii de la Judecătoria Galaţi şi avocaţii din baroul local! Motivul disputei: preşedinta Judecătoriei Galaţi a dispus ca pe citaţii să se facă reclamă la mediatorii juridici! (exprimare greşită, există doar mediatori, nu mediatori juridici). Avocaţii ameninţă cu proteste şi cu sesizarea CSM, deoarece consideră că este vorba despre concurenţă neloială şi depspre încălcarea flagrantă a legii.

Totul a pornit de la o decizie controversată a conducerii Judecătoriei, care a stabilit ca, pe citaţiile trimise părţilor în diferite procese, să se facă promovarea mediatorilor juridici ca principal instrument de stingere a litigiilor. Practic, avem de-a face cu o formă de reclamă mascată, care a iritat spiritele în Baroul Galaţi. Jos reclama! spun avocaţii.   Disputa a culminat cu organizarea unui Consiliu de Conducere al Baroului Galaţi, în care s-a decis să se ceară Judecătoriei Galaţi renunţarea la menţiunea de pe citaţiile trimise justiţiabililor:  „Aveţi posibilitatea de a soluţiona litigiul pe calea medierii, conform legii nr. 192/2006, apelând la un mediator autorizat”.   Avocaţii susţin că judecătorii fac publicitate mascată pentru mediatori şi crează o discriminare faţă de reprezentanţii Baroului. (Nota noastră: nu se face reclamă mediatorilor, ci se face promovarea medierii, în baza art. 6/lg.370/2009).

„Am luat decizia de a solicita Judecătoriei să elimine menţiunea referitoare la mediatori din citaţii. Este de domeniul evidenţei că se face o formă de promovare contrară legii şi care defavorizează avocaţii. Dacă nu se va da curs cererii noastre, vom sesiza Consiliul Superior al Magistraturii şi ne gândim şi la anumite forme de protest„, ne-a declarat decanul Baroului Galaţi, avocatul Mircea Breahnă.

De cealaltă parte, preşedintele Asociatiei Mediatorilor din Galaţi, Ecaterina Pricope, susţine că acţiunea Judecătoriei Galaţi s-a făcut în baza unui Protocol încheiat între asociaţia pe care o conduce şi instanţă.  „Nu este nici un fel de discriminare. Galaţiul nu este primul oraş din România unde justiţia le pune în vedere părţilor că pot apela la un mediator autorizat pentru stingerea conflictelor. Se întâmplă de luni bune la Judecătoria Oradea şi Judecătoria din Mangalia, ca să dau doar câteva exemple”, precizează Ecaterina Pricope.

Judecătoria Galaţi a avut o poziţie tranşantă în privinţa medierii juridice, devenită între timp mărul discordiei între avocaţi şi judecători.

„Ne obligă legea să recomandăm părţilor medierea. Legea 192/2006 a fost modificată, iar din luna martie 2010 judecătorii trebuie să le vorbească părţilor despre mediere. Am decis să anunţăm părţile o singură dată, prin menţionarea medierii în citaţiile trimise la primul termen de judecată”, ne-a declarat preşedintele Judecătoriei Galaţi, judecătoarea Diana Oancea.

Este discriminare? 

Avocaţii şi judecătorii nu se înţeleg nici măcar când vine vorba de stabilirea termenelor de judecată. Decanul Baroului Galaţi susţine că a fost sesizat de numeroşi avocaţi despre faptul că se acordă termene de judecată la intervale de doar câteva săptămâni în cazul medierilor, în timp ce pentru dosarele cu avocaţi, termenele pot ajunge şi până la opt luni.

Dacă un mediator a încheiat acordul de mediere, nu mai există niciun motiv să amânăm luni în şir dosarul. Termenele care se dau în aceste cazuri pot ajunge la cel mult o lună şi jumătate”, vine replica din partea preşedintelui Judecătoriei Galaţi.

  Nota noastra: In afara sustinerii aprige a unei blocari in trecut, opunandu-se dreptului justitiabililor de a alege sa solutioneze conflictul dintre ele pe cale amiabila, avocatii combat de fapt aplicarea art. 6 din legea 192/2006, modificata prin legea nr. 370/2009, tocmai pentru degrevarea instantelor de judecata de numarul mare de procese si scaderea cheltuielilor justitiei. In fond este vorba de renuntarea partilor la judecata si stabilirea unei solutii prin libera lor vointa, in functie de propriile interese si nevoi fara incalcarea legii, cu ajutorul unui tert neutru, impatial, independent – mediatorul. Celor care ne citesc blogul, ne urmaresc in presa scrisa si audiovizuala, le este usor sa inteleaga ce-i mana in lupta pe bravii avocati: pierderea unei bune parti din clientela, satula de expunerea publica, tergiversarea la nesfarsit a proceselor, impunerea unor solutii neconvenabile si uneori chiar ilegale, cu sprijinul avocatilor, piererea de timp pe holurle instantelor, blocarea afacerilor, etc. DAR ATENTIE, SCOPUL NU SCUZA MIJLOACELE, DOMNILOR AVOCATI! VETI FACE CA OAMENII SA NU VA MAI CAUTE, CA FRAIERII ATUNCI CAND O SA-SI DEA SEAMA DE AVANTAJELE MEDIERII, PROCEDURA PRACTICATA DE PESTE 50 DE AI IN STATELE OCCIDENTALE AVANSATE.  Medierea cultiva stingerea conflictelor, pe cand avocatii intretinerea lor, ca din asta traiesc, asistandu-si partea, cu mai multa sau mai putina profesionalitate, onestitate, intelegere, celeritate, deontologie.

Este loc pentru toata lumea, si daca ati terminat razboiul cu consilierii juridici, cu avocatii constitutionali ai lui Bota, cu magistratii, v-aţi luat e medatori? Lăsa-ţi-o mai uşor. Pana la urma aplica legea si ar fi bine sa o faca si avocatii, ca doar nu degeaba foarte multi sunt si mediatori. Desi nu prea este corect, nu?

Propunere aberantă, neconstituţională şi ilegala susţinută de APMR şi CM – Mediator Gh. Şurtea


Mediator Gheorghe Şurtea -Arad 

Uitati-va la ultimul comunicat din partea CdM (?), sau APMR, semnat de D-na Kebedi. Apropo, cine, sau ce este APMR de vorbeste in numele mediatorilor? Cine i-a mandatat? Dar sa revin. D-na Kebedi, probabil ca socoteste ca o mare realizare faptul ca mediatorii sunt obligati sa presteze un serviciu gratuit, pentru ca, vezi doamne, nu sunt fonduri bugetare. Ca pe mediatori exact asta ii intereseaza, dupa ce au bagat mii de euro in formare, autorizare, amenajarea spatiilor, publicitate si taxe. Ce mai, mediatorii sunt induiosati de dificultatile bugetare si cu lacrimi in ochi vor face munca patriotica. Sa fim seriosi!!!. Prevederea din art. 614^1 din Codul de procedura civila: „Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.” este absolut neconstitutionala si in opozitie cu Codul muncii. (propunere in legea „micii reforme” in justitie).          

 Citam din Constitutia Romaniei: ARTICOLUL 42
„(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
b) munca unei persoane condamnate,

prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.”

Citam din Codul muncii:
„Art. 4. – (1) Munca fortata este interzisa.
(2) Termenul munca fortata desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
 (3) Nu constituie munca fortata munca sau activitatea impusa de autoritatile publice:
 a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
 b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege;
 c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in conditiile legii;
 d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a acesteia.”

Nu mai fac nici un comentariu, ca nu trebuie sa fii mare jurist, ca  sa-ti dai seama ca ceea ce se stipuleaza in articolul 614^1 din CPc este munca fortata. Sau v-ati dat cumva consimtamantul sa faceti asa ceva, stimati colegi mediatori? Asa este cazul si cu art. 24 din Legea 370/2009. Este necostitutional si va fi contestat la Curtea Constitutionala.
Probabil ca unii dintre legiuitori, sau propunatori de legi sunt catastrofe si socotesc aceasta ca pe o forta majora. Da, chiar e o forta majora, atat de majora, incat ar trebui sa plece acasa si sa ne lase in pace. Dar, inca odata, dragi colegi mediatori, problema noastra este neorganizarea, sau dezorganizarea voita a mediatorilor. Mereu se solicita ca mediatorii sa ia atitudine. Intreb eu, in ce forum sa ia atitudine? Sa scriem toti ca nebunii pe site-uri? Cui ii pasa? Cine ne baga in seama? Cine ne-a bagat pana acum? Cat despre trecerea CdM la MJLC ar fi benefic prin prisma faptului ca am apartine si noi de sistemul de justitie si poate ne-ar baga cineva in seama. Plus ca s-ar mai reduce din abuzuri. Ca asa, cu autonomia asta, fiecare din conducerea CdM in particular si tot CdM-ul in general,  face ce vrea si nu raspunde nimeni de nimic si in fata nimanui.  Sperand in vremuri mai bune pentru mediere si pentru mediatori, Gheorghe Şurtea- mediator Arad

Discutii pe seama unei scoli de vara cam scumpa si discriminatorie pentru mediatori. N. Dediu


17 iulie 2010   Discutii pe seama articolului colegului Nicolaie Dediu privind o scoala de vara cam scumpa si discriminatorie pentru mediatori:

 http://mediator-bejeus.blogspot.com/2010/07/medierea-si-mediatorul-in-contextul_16.html#more  

Am primit acest e-mail. 
17 iulie 2010
Stimate Domnule Nicolae Dediu,

Intrebarea pusa la finalul anuntului despre Scoala de Vara este fireasca si foarte buna. In primul rand in calitate de coordonator al Scolii de Vara a Colegiului Mediatorilor va multumesc ca ati postat anuntul. Oricum voiam sa va telefonez personal si sa va rog sa puneti anuntul pe bolg.
Tot prin bunavointa dumneavoastra as dori sa aduc ca cunostinta cititorilor blogului ca am solicitat pentru Consiliului de Mediere sa acorde Scolii de Vara 15 puncte profesionale, adica nici mai mult nici mai putin decat 1.5 puncte pe ora de formare (sunt 10 ore de formare in total) asa cum se practica si in alte sisteme de formare profesionala din Romania.  Sper ca in sedinta din 23.07.2010 Consiliul de Mediere sa hotarasca acordarea punctajului solicitat.

Cu stima,  Mihail Brinzea, Colegiul Mediatorilor Bucuresti
Coordonator Scoala de Vara

Am primit mai multe intrebari legate de articolul publicat Medierea şi mediatorul în contextul comunităţii.Bani dati…ca sa mai stam de vorba dintre care amintesc cateva:
1) Pentru ce sa platim 810 lei daca nu primim puncte profesionale ?Cumva medierea este obligatorie si noi nu stim asta ? Ati ajuns sa ne cereti puncte profesionale cand noi murim de foame cu diploma in mana ?
2) De ce sa fim obligati sa cumparam puncte profesionale pentru a ramane autorizati cand medierea nu functioneaza in Romania ?
3) Este cumva o intrunire doar a celor care organizeaza cursuri de mediere, care au bani, pentru a mai afla noi metode de stoarcere a mediatorilor ?
4) Au fost atatea intruniri interesante ale mediatorlior. De ce alte intruniri nu au primit puncte profesionale si aceasta intrunire primeste? Cu ce se deosebeste aceasta intrunire fata de celelalte ?

Autorii intrebarilor au dorit sa ramana anonimi….se vor regasi in aceste intrebari. Avand in vedere ca acest articol este publicat pe blogul meu….considerati totusi ca pun eu aceste intrebari.
Puteti raspunde la ele domnule coordonator Mihail Branzea ? 

La ce folosește medierea facilitativă? Mediator Florentina Costaş


13 iunie 2010 —  www.florentinacostas.wordpress.com

Nu știu cum a fost cursul de pregătire a mediatorilor pe care dumneavoastră l-ați urmat! Pot însă să mărturisesc că la cursul de mediere la care am participat subsemnata una dintre principalele griji ale doamnei Belbiță era să ne amintescă caracterul facilitativ al medierii, faptul că suntem chemați să ajutăm părțile să comunice, și nicidecum să dăm soluții sau măcar să le sugerăm.

De fiecare dată se invoca legea medierii. Punctul de vedere exprimat, acum după ce am dobândit o brumă de practică, este conform legii și…cam atât.

In realitatea obiectivă nu mi-a luat prea mult timp pentru a conștientiza că medierea facilitativă, aplicată singură și exclusiv, este o fundătură și o imensă prostie care nu poate duce la nici un rezultat. 

Că lucrurile stau așa o dovedește țara în care medierea a avut succes, anume Statele Unite ale Americii, unde foști magistrați practică medierea evaluativă. Căci americanii dorind să aibă și ceva rezultate, nu doar o lege inutilă, votată ca să îndeplinescă niște criterii stabilite de alții, au implementat medierea evaluativă.

Ar trebui de asemenea să ne dea de gândit că mediatorii care s-au afirmat în S.U.A. sunt oameni cu pregătire juridică în covârșitoarea lor majoritate. Alături de aceștia au mai reușit câțiva profesori, psihologi și asistenți sociali, care s-au specializat pe probleme de familie și minori ( singurul domeniu în care de altfel pregătirea lor anterioară le permitea să expună un punct de vedere avizat).

Că, fără să o recunoască, au realizat că medierea facilitativă este o prostie și o parte dintre cei ce ne conduc ori au fost implicați în implementarea medierii și redactarea legislației, o dovedește faptul că alături de prevederea legală a obligației medierii facilitative s-a menționat și faptul că fiecare mediator își poate dezvolta un stil de mediere propriu.

Personal, sesizând că medierea facilitativă este inutilă am întrebat un membru al Consiliului de Mediere ce soluție să adopt. Intr-o discuție privată mi-a recomandat să mă folosesc de prevederea privind ”dreptul la un stil propriu de mediere” ca pe un mijloc de a ocoli cealaltă prevedere a legii.

Și totuși nu ar fi mai logic ca legea să imi permită să practic orice tip de mediere, cu acordul părților, implicit medierea evaluativă? Îmi permit să opinez că statutul avocatului este sub acest aspect net superior legii medierii, întrucât permite medierea evaluativă și chiar o recomandă, fără a o denumi.

Ori în atare situații la ce mai folosește calitatea de mediator, atât timp cât statutul avocatului este net superior ca și competențe oferite, avocatul putând face medieri efective spre deosebire de noi care trebuie doar să încurajăm părțile să bată câmpii și să își verse sacul de frustări .

Să ne înțelegem, nu sunt adepta ”sentințelor extrajudiciare” date de către un mediator avizat, fără a asculta nevoile și problemele efective ale părților.

Cred că un mediator trebuie să fie apt să asculte și să identifice nevoile oamenilor ce se află în fața sa, să îi ajute să identifice interesul comun, dar, în același timp cred că trebuie să ajute părțile și la identificarea unor soluții măcar a problemelor juridice cu care se confruntă.

Recunosc că nu a existat mediere la care să fi participat și la care părțile să nu fi avut nevoie de o temeinică consultanță juridică, pentru că părțile nu au putut genera soluții până în momentul în care nu au cunoscut cadrul legislativ pentru problema lor, până când nu s-au informat cu privire la toate repercursiunile juridice ce ar fi putut rezulta din acordul lor pentru viitor. Mai mult decât atât, au dorit să vină împreună la consultanție.

Mi s-a întâmplat ca la orele 21:00 un coleg mediator să mă sune disperat pentru a-l ajuta să finalizeze o mediere. Ce se întâmplase ? Părțile nu vroiau să încheie nici un acord până nu li se explicau toate aspectele juridice, deși ajunseseră la o înțelegere, iar colegul nu putea acorda consultață pentru că …nu-i așa … medierea este …facilitativă.

Și rămâne întrebarea: La ce folosește medierea facilitativă? Dacă nu este combinată cu medierea evaluativă …la nimic!

 La ce foloseste medierea facilitativa ?(2) 14 iunie 2010

 Observ cu bucurie ca subiectul abordat de curand, mai exact medierea facilitativa, a starnit interesul dvs. Revenind la aceeasi tema, care in opinia subsemnatei are nevoie de clarificari, arat ca:

In cursurile de pregatire a subsemnatilor ca mediatori in mod repretat (si pe buna dreptate) s-a revenit asupra necesitatii de a identifica nevoile si dorintele de baza ale partilor aflate in conflict, elementele care ii unesc, de la care sa pornim in a cladi o noua relatie de cooperare, in masura in care dorim ca medierea sa fie un succes.

In practica am constatat ca exista elemente comune, interese comune, pe care le-am putut identifica in absolut toate cazurile care au venit spre mediere:  persoanele care au apelat pana in prezent la mediere sunt persoane cu un nivel de pregatire si cultura in general peste medie, persoane care si-au dorit o cale mai simpla si mai eleganta de solutionare a problemelor lor, de natura a le proteja in egala masura si viata privata. Nu spun ca persoanele mediate fac parte exclusiv din clasa de mijloc, dar pana in prezent acestea sunt cam 80%, cel putin in cazuistica intalnita de subsemnata. Ne aflam asadar in fata unei clase sociale educate si informate, avizate, care citeste presa si urmareste evolutia societatii, care pentru moment constituie publicul nostru tinta.

Acesta este un aspect pozitiv, caci in masura in care atare persoane sunt satisfacute de beneficiile aduse de catre mediere devin factor de popularizare in mediul in care traiesc.

Aceasta implica insa si persoane care doresc ca in conditiile unei economii de bani sa beneficieze si de o consultata corespunzatoare. Nici o persoana dintr-o atare clasa sociala nu va semna un acord de mediere fara sa cunoasca consecintele juridice ale acestuia, ceea ce este de altfel si benefic, in conditiile in care face dovada unei minime culturi juridice de lipsa careia ne plangem atat. 

Ajutorul dat de catre colegii avocati in atare situatii nu este intotdeauna indestulator, in conditiile in care acestia au in mod obiectiv pozitii partizane.

Deseori partile se prezinta la mediere fara a fi insotite de avocati si nu doresc sa mai suporte si atare cheltuieli, care le-ar greva bugetul. Adesea discutand cu partile realizezi ca radacinile litigiului sunt mult mai adanci si mult mai ample decat intinderea litigiului cu care instanta a fost investita.

Ori, instanta de judecata nu poate solutiona decat cereri cu care a fost investita in conditii procedurale, iar nu orice neintelegeri ale partilor litigante, care si-au gasit rezolvarea prin acordul de mediere.

Daca medierea este facilitativa, cum indrum eu partea sa isi completeze cererea introductiva pe calea unei precizari sau extinderi de actiune, astfel incat judecatorul investit cu judecarea cauzei sa poata lua act de acordul de mediere in ansamblul sau?

Daca eu sunt un harnic contopist care noteaza tot ce isi comunica partile si nu ii pot indruma juridic, acestia vor depasi cu usurinta cadrul procesual prin intinderea acordului lor. Ori in atare situatie ceva trebuie ajustat, acordul sau cadrul procesual?

Medierea nu trebuie sa se transforme nici in sedinta de psihanaliza si nici in spovedanie, pentru aceasta existand pe lumea asta medici, psihologi si preoti mai inzestrati ca noi.

Medierea trebuie in opinia mea sa fie un mijloc alternativ de solutionare a conflictelor, dar prin dialog constructiv, ghidat, indrumat de catre mediator in limitele legii si al cadrului procesual, ori contractual permis de lege (in masura in care se va prezenta acordul spre autentificare unui notar), in prezenta unor parti avizate, informate, carora sa le putem acorda servicii multiple, atat de consultata cat si de facilitare a comunicarii.

Cred personal, ca viitorul este al policalificarii si pregatirii pluridisciplinare sau a colectivelor mari, a unor asociati cu specializari diferite, atat “comunicatori”, cat si juristi, avocati ce sa poata oferi consultanta, sau experti tehnici, sau … de ce nu, notari.

In fond oamenii apeleaza la noi pentru a-si rezolva problemele, iar nu ca sa-i sprijinim sa comunice (exista si consilieri maritali), pentru a beneficia de expertiza, pentru ca bazandu-se pe aceasta sa genereze solutii.

Comunicarea sterila, incoerenta, necoordonata si mai ales neincadrata intr-un cadru juridic adecvat, nu poate aduce partea in situatia de a genera solutii, pentru ca este precum un minunat autoturism fara combustibil (iar levitatia nu e ceva curent).

 Comentarii:

1. Un comentariu al colegului Nicolae Dediu 17 iunie 2010

Ai perfecta dreptate Florentina.  Partea care vine la mediere, asteapta de la mediator o solutie, o idee, un sfat.

Cei care vin la mediere nu sunt prosti,,,,cand apeleaza la un mediator inseamna ca ei nu au solutii sau considera ca solutiile lor nu sunt dintre cele mai bune.  Daca tu ca mediator nu le gasesti o solutie mai buna decat cea pe care ei o au….a doua oara nu mai vin la tine considerand ca acordul putea fi incheiat si fara mediator.

Aici multi mediatori nu inteleg un lucru…mediatorul cauta solutia si cu finetea unui psiholog dirijeaza partile spre solutia gasita de el. Mediatorul nu da solutii….el le ofera partilor ‘drumul’ spre solutie … aici putem vedea cu adevarat maiestria mediatorului.

Cu stima Nicolaie Dediu

 2. Jak Says: 14 iunie 2010 la 23:10

Mai sunt şi alte dovezi a lipsei de profesionalism, interpretării arbitrare a legii, neaplicării acesteia şi a propriilor hotărâri din interese meschine, oneroase şi obscure, refuzului oricărei socoteli de dat instituţiilor statului sau mediatorilor care îi plătesc pentru lipsa de promovare a medierii, neeliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor şi autorizaţiilor, neorganizarea corpului profesional, lipsa de consultare reală cu asociaţiile, neorganizarea alegerilor din nou la peste jumătate de an faţă de obligaţia legală, neîndeplinirea altor atribuţii şi activităţi hotărâte în şedinţele de consiliu. In consecinta s-au spus lucrurilor pe nume, chiar daca supara adevarul. In mediere caracatita si-a asternut tentaculele. Mediatorii au dreptul sa il cunoasca.

 3. Stimate domnule Tatu,

Observ cu bucurie ca atat dvs. cat si alti colegi mediatori din tara s-au confruntat cu aceeasi problema si au ajuns la concluzii similare.

Ceea ce subsemnata nu aprob in expunerea dumneavoastra de motive este maniera virulenta in care o faceti. Personal cred ca maniera de prezentare a unei opinii este la fel de importanta ca opinia in sine. In concluzie, fortata de viata, am ajuns sa apreciez personal limbajul transformativ despre care ni s-a vorbit la cursul de pregatire. Stiti dvs. sa spunem unei femei de moravuri usoare ca are moravuri usoare folosind totusi sintagma `fata mare` chiar daca cele doua sunt contradictii in termeni.

Recunosc ca unele calificari ale subsemnatei la adresa medierii facilitative au fost dure, dar totusi o limita apreciez ca se impune a fi pastrata, din respect fata de noi insine.  Criticile care se aduc unor persoane (pe care in parte eu nu le cunosc personal,  deci nu imi pot expune o opinie personala) in mediul virtual- public trebuie sa fie, in opinia mea, in limitele decentei, daca dorim sa fim luati in serios, iar nu apreciati ca fiind calomniatori, asta chiar in masura in care avem dreptate.

Imi cer scuze ca mi-am permis aceste aprecieri, experienta dvs. de viata fiind mai bogata decat a subsemnatei, fie si prin prisma varstei, insa este un punct de vedere personal pe care il apreciez ca fiind pertinent.  In Ardeal exista o “vorba”: “Cu o lingura de miere aduni mai multe muste decat cu o bute de otet!”  Fl. Costaş.

Opinie AC: Legat de medierea facilitativă, imi exprim şi eu o opinie, apropiată de a antevorbitorilor, fără pretenţii savante, mai ales ca am avut acelaş formator. Şi eu mi-am dat seama cu timpul că în majoritatea cazurilor, părţile nu sunt în stare să identifice soluţii şi că aşteaptă de fapt o consiliere şi o judecată din partea mediatorului, ceea ce într-adevăr ar fi greşit. Acum, când medierea nu este cunoscută şi teoreticienii sau practicienii lansează doar sloganuri goale de conţinut, mediatorii trebuie să reia cursurile – materialele de pregătire furnizate de formatori, cu zgârcenie sau găsite pe site de la colegii care dezbat problemele concrete ca voi, să-şi formeze într-adevăr proceduri şi stiluri de mediere care să ajute la soluţionarea cazurilor reale apărute. Aceste proceduri şi stilul adoptat, cu variaţii de la caz la caz, trebuie să urmărească sprijinirea părţilor să ajungă la acele soluţii. Vad ca sprijin şi nu simplă asistenţă, activitatea de facilitare a dialogului, de identificare a motivelor conflictului, de identificare a intereselor şi nevoilor părţilor, apoi vine greul să le sprijini/ îndrumi să vadă soluţiile acceptabile pentru stingerea acestui conflict. Trecerea către medierea evaluativă nu trebuie să ne-o permită cineva, care ar decreta că în România mediatorii trebuie să aplice doar medierea facilitativă.

În funcţie de caz şi abilităţile noastre de comunicare, putem să avansăm dintr-un punct mort cu discuţii de genul: “Si cum vedeţi rezolvarea cazului, ce a-ţi accepta, cum înţelegeţi să puneţi punct acestui conflict, care este concesia sau compensarea care a-ţi acorda-o celeilalte părţi, dacă şi aceasta ar fi dispusă la negocierea unei soluţii, ce aţi discutat în familie privind pretenţiile de susţinut, ce aţi cere pentru ceea ce partea cealată nu este dispusă să cedeze, care este interesul, nevoia imediată, partea cealaltă ar vrea să…, dvs. ce părere aveţi despre …, cred că aşa putem ajunge la un acord, etc.”. Nu sunt noutăţi, le-aţi urmărit şi practicat la curs, poate aţi început să le folosiţi alături de altele, nou-descoperite, în practică şi aţi trecut graniţa fără să vreţi neapărat, către o soluţie convenabilă pentru acele părţi. Bineînţeles, acest sprijin nu trebuie să fie numai către o parte, ar afecta neutralitatea şi imparţialitatea noastră, dar nici nu ar trebui să stăm impasibili şi să lăsăm doar părţile să se înfrunte, să se chinuie să găsească soluţii, că nu vor înţelege atunci la ce mai este necesar un mediator plătit şi ori renunţă ori nu ajung decât la o înţelegere parţială, iar altădată nu ne mai caută. Mai ales dacă, aşa cum spuneaţi mai înainte, mai este necesară încuviinţarea instanţei, autentificarea la notar. De asemenea, după ce s-au conturat soluţiile, ele trebuie repetate să fie bine înţelese de părţi şi “aranjate” de mediator înainte de a fi înscrise în acordul de mediere. Şi aici nu ar fi interzisă puţină consiliere, pentru ca acest act să fie autentificat/încuviinţat aşa cum au vrut părţile, dar în limitele legii, altfel munca a fost în zadar şi s-a dus pe apa sâmbetei şi încrederea într-o astfel de procedură alternativă şi în mediator. Voi dezvolta într-un articol separat, am scris astea în grabă, înaintea plecării spre Bucureşti.
Mă întreb dacă, bihorenii şi alţi mediatori care intră pe blogul dvs. sunt interesaţi de acel studiu iniţiat de mine pentru a oferi o oglindă a stării medierii în anul 2010 şi care ar fi trebuit să fie făcut de CM. În caz afirmativ, aştept confirmări şi să colaborăm la adunarea datelor propuse. Va fi util tuturor mediatorilor şi poate fi invocat în multe situaţii, de la promovare la legiferare. Am o experienţă anterioară asemănătoare, finalizată cu succes. Se poate şi în mediere.