Consiliul de mediere dezinformează până și Administrația Prezidențială, iar aceasta deja îl felicită pentru ”reușita organizării Corpului profesional al mediatorilor! care va avea loc … în luna mai 2015!


MINUNE SAU DEZINFORMAREA SEFULUI STATULUI DE CATRE PRESEDINTELE CONSILIULUI DE MEDIERE SI ACOLITII LUI?
Ca si Luceafarul lui Eminescu, Corpul profesional al mediatorilor, exista, dar de fapt nu e! Abia urmeaza o pseudo-organizare conform Hot. CM nr. 4/25.03.2025, MODIFICATA PRIN HOT. CM 16/25.04.2015 si Procedurilor si Calendarului aprobate prin Hot CM nr. 12/25.04.2015 in luna mai 2015! Si deja a reusit ACUM!
MINCIUNA! DESI NU ESTE REGLEMENTAT DE DREPT, DESI NU EXISTA DE FAPT IN LEGE SI NU ARE UN STATUT, CPM EXISTA SI A REUSIT SA-L ORGANIZEZE DEJA, CHIAR INAINTE DE CONSTITUIREA ACELOR ENTITATI JUDETENE SI REPREZENTANTII CM IN TERITORIU!!!
Si pana la urma, cine felicita Consiliul de mediere pentru aceasta minciuna? Medierenet.ro citand CM spune ca ‘aministratia prezidentiala”, pentru ca de fapt sa fie … Departamentul Legislativ al Administratiei prezidentiale”.
Iar presedintele CM SE LAUDA CA:
„28.04.2015
Comunicat
Mulțumim pentru susținerea și aprecierea instituțională din partea Președinției României, în demersul Consiliului de mediere pentru organizarea teritorial județeană a Corpului Profesional al Mediatorilor din România.
Mugur Bogdan Mitroi
Președinte Consiliul de mediere”

Cum sa-l feliciți înainte ca acest lucru să se întâmple?!?

http://www.cmediere.ro/page/1256/hotararile-consiliului-de-mediere-emise-in-urma-sedintei-din-25-04-2015
NICI PE VREMEA LUI CEAUSESCU, PARTIDUL SI SECURITATEA NU MINTEAU SI DEZINFORMAU ATATA! CM LE-A DEPASIT PE AMANDOUA ACESTE SINISTRE INSTITUTII DINAINTE DE `89!
http://www.cmediere.ro/page/1260/comunicat

Raspuns administratia prezidentiala CM 20150428

Scrisoarea deschisă a A.M.G. către Consiliul de mediere privind organizarea sa teritorială


ANUNȚ:  Conform art.  30(1) din Statutul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, Comitetul Director convoacă Adunarea generală de dare de seamă și alegeri în data de 23.05.2015 orele 10,30 la sediu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea bilanţului contabil şi descărcarea de gestiune pe anul 2014.

 2. Aprobarea raportului cenzorilor.

 3. Raport de activitate a comitetului director.

 4. Alegerea membrilor consiliului director.

 5. Alegerea membrilor comisiei de cenzori.

 Notă: Depunerea candidaturilor pentru Comitetul director până pe 14.05.2015 la sediul asociației sau pe email mediatorul_galati@yahoo.com

x           x          x

Asociația Mediatorilor Galați   – Nr. 10/ 23.04.2015

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE PRIVIND ORGANIZAREA SA TERITORIALĂ

      În calitate de reprezentant legal al Asociației Mediatorilor Galați, vă comunic poziția noastră în legătură cu hotărârile Consiliului de mediere nr. O/04 din 25.03.2015 și nr. O/05 din 25.03.2015, exprimată și în cadrul dezbaterilor din ședința Comisiei Consultative a Corpului professional al mediatorilor din 18.04.2015:

     Încă din anul 2011, am înaintat propuneri de organizare a corpului profesional al mediatorilor, prin modificarea art. 24 din legea medierii și adoptarea unui Statut al corpului profesional al mediatorilor, propunerea fiind inclusă de inițiatorii legii prin legea nr. 115/2012 art. V, ulterior din toamna anului 2012 am prezentat un proiect de Statut al profesiei de mediator, dezbătut de comisia consultative și adoptat la 15.03.2014. Față de aceste activități Consiliul de mediere a dat o hotărâre de aprobare a procedurii de adoptare a statutului, dar nu a prezentat vreodată vreun proiect de statut și nu a dus la îndeplinire până acum acea hotărâre.

    În aceste condiții și potrivit motivațiilor expuse în contestarea Hotărârii nr. O/ 04/25.03.2015 considerăm că de fapt consiliul nu dorește de fapt organizarea corpului profesional al mediatorilor cu respectarea prevederilor art. 9 din Constituția României, ”potrivit statutului și în condițiile legii”, aceasta însemnând adoptarea acelui statut și modificarea art. 24 din legea medierii cu referințe la această organizare. Prin această hotărâre, contestată de majoritatea asociațiilor active din țară la ședința comisiei consultative și pe internet, luată fără consultarea tocmai a celor ce urmează să fie organizați contrar voinței acestei majorități, de fapt, consiliul dispune organizarea mediatorilor fără a avea această atribuție potrivit legii și impune în realitate o organizare a activității de mediere și a consiliului la nivel teritorial. În această situație, am propus colegilor la ședința comisiei consultative să nu se mai ceară revocarea H. CM nr. 04, și s-a votat de majoritatea asociațiilor reprezentate ca să se modifice de către consiliu această hotărâre în sensul  organizării activității de mediere și activității consiliului la nivel județean și al Curților de apel, posibilă în condițiile actuale, dar nu al organizării corpului profesional, în asociații profesionale fără personalitate juridical și condiționării apartenenței la acestea pentru exercitarea profesiei de către mediatori.

 Solicităm Consiliului de mediere să dea curs punctelor de vedere ale majorității reprezentanților celor 46 de asociații prezente la ședința Comisiei consultative din 18.04.2015, care vor o altă organizare a CPM decât CM, prin:

 1. Modificarea Hot. CM nr. 4 în sensul ca aceasta să se refere la organizarea activității de mediere și activității CM potrivit atribuțiilor legale ale acestuia, putându-se alege după aceasta niște reprezentanți ai acestuia în fața mediatorilor din județe și instituțiilor de interes pentru mediere, fără referințe la asociații profesionale / corp professional fără personalitate juridică pe fiecare județ, din care să facă parte obligatoriu toți mediatorii;

 2. Continuarea activității grupului de lucru și comsiei consultative pentru realizarea unui proiect de Statut al profesiei cu susținere mai largă, care să fie adoptat de un congres al mediatorilor, cu organe deliberative, de conducere executive și de control la nivel județean și național, realizându-se astfel un corp profesional unitar similar tuturor celorlalte profesii libere sau etatiste, organizate prin lege, odată cu modificarea corespunzătoare a art.24 din legea medierii;

 3. Consiliul să prezinte o fundamentare a cheltuielilor necesare susținerii structurilor sale înființate la județe și Curțile de Apel și un studiu a capacității de implementare a acelui proiect, pentru perioada tranzitorie de 6 luni până la aprobarea Statutului profesiei și modificarea legii, urmând a se organiza apoi corpul profesional după acestea.

 4. Considerăm că reprezentanții CM la nivel județean trecuie să aibe următoarele atribuții, susținute de AMG în fundamentarea proiectului de Statut al profesiei:

 5. să coordoneze unitar mediatorii dintr-un judeţ în realizarea obiectivelor profesiei, să relaţioneze şi să reprezinte mediatorii și CM în faţa instituţiilor şi autorităţilor de interes pentru mediere;

 6. să colaboreze cu instituțiile judiciare prin pregătire continuă, seminarii, conferințe, dezbateri, care asigure o informare reciprocă corectă și o practică unitară în mediere și încuviințarea acordurilor de mediere la nivelul acestora;

 7. să ţină o statistică a activităţii mediatorilor;

 8. să organizeze şi să ţină evidenţa pregătirii continue a mediatorilor;

 9. să susţină campanii de promovare a medierii în mass-media şi cu publicul;

 10. să dezvolte colaborarea cu alte corpuri profesionale şi medii de interes;

 11. să urmărească respectarea eticii şi deontologiei profesionale;

 12. să sprijine activitatea de întocmire a dosarelor de autorizare şi a activităţii mediatorilor debutanţi;

 13. să intermedieze unele activități curente între mediatori și CM.

 14. Considerăm că nu trebuie cheltuite fondurile estimate de președintele CM la ședința comisiei consultative (10.000 E) pentru alegerea acestor reprezentanți ai mediatorilor din județ și ai CM, putându-se suporta acestea de către asociații. Nu considerăm morală instituirea de taxe pentru candidate și prezentarea de dosare.

 15. După alegerea acestor reprezentanți, să se asigure minimul de fonduri pe fiecare județ pentru o perioadă tranzitorie de 6 luni, până când se va adopta Statutul profesiei de către un congres al mediatorilor, cu stabilirea unui buget anual estimat realist, concomitent cu modificarea art. 24 din lege, asigurându-se astfel cadrul necesar constituirii de drept și de fapt a corpului profesional al mediatorilor.

 16. Consiliul de mediere să informeze corect și onest instituțiile statului și alte organisme și corpuri profesionale asupra voinței mediatorilor, ascultată de consiliu, privind organizarea activității de mediere și consiliului în teritoriu, încetându-se dezinformarea că respectivele instituții ar impune un anume mod de organizare al mediatorilor, în variant dispusă de H. CM nr. 04/2015, pentru modificarea legii medierii, autorizarea mediatorilor ca entități SAL sau finanțarea structurilor județene ale CM din fonduri europene prin Programul POCA!

 17. Finalizarea în luna mai 2015 a proiectului de modificare a legii medierii inițiat de AMG, susținut unanim de comisia consultativă la Brașov pe 15.03.2014, completat ulterior cu propuneri ale altor asociații, mediatori, Ministrul Justiției și CSM, inclusiv cu măsuri de corelare cu Decizia CCR nr. 266/2014, urmărind eficientizarea aplicării acestei legi, aflată într-o continuă cădere și ignorare.

 18. Finalizarea și implementarea Strategiei de promovare a medierii printr-o campanie masivă în mass-media, în instituțiile judiciare și altele de interes pentru mediere, folosindu-se transparent și eficient o cotă mai mare din bugetul CM și fonduri europene, existând această posibilitate prin Programul POCA.

 19. Solicităm Consiliului de mediere să creeze cadrul necesar și să aibă o colaborare reală, corectă și eficientă cu comisia consultativă, comisia de promovare, comisia pentru relaționare instituțională, cu asociațiile și mediatorii voluntari pentru rezolvarea altor probleme acute legate de autorizarea mediatorilor ca entități SAL de la 9.07.2015, negocierea și convingerea ministerelor de resort să renunțe la denumirile actuale din COR de mediator sanitar, școlar, social, înființarea structurii de mediere și arbitraj a conflictelor de muncă la Ministerul muncii potrivit legii nr. 62/2011 cu mediatori specializați, autorizați conform legii nr. 192/2006, instituționalizarea medierii în soluționarea conflictelor familiale, comerciale, de muncă, de malpraxis, din protecția consumatorilor și domeniul penal, pe baza legislației favorabile existente și neexploatate suficient ori în curs de modificare.

      Considerăm că luarea în considerare a acestor solicitări, susținute de multe asociații și mediatori, pot ajuta să se depășească impasul și criza de încredere actuală în noul Consiliu de mediere, dacă ține cont și de drepturile și interesele corpului profesional al mediatorilor, să se renunțe la acțiunile de contestare a noului consiliu, pot ajuta să se atingă și obiectivele stabilite de candidații care au fost aleși,  să se recapete încrederea în consiliu, în mediere și mediatori din partea instituțiilor statului și cetățeni, să se implementeze cu mai mult succes în România măsurile de restatare a medierii la nivelul Uniunii Europene convenite de CEPEJ, Comisia Europeană și Parlamentul European.

    A.M.G. va susține aceste acțiuni, în condițiile arătate și îndeamnă și celelalte asociații profesionale să colaboreze pentru realizarea lor, pentru binele tuturor.

 Preşedintele Asociației Mediatorilor Galați

 Constantin Asofronie

Scrisoare deschisa AMG - CM p.1

Scrisoare deschisa AMG - CM p.2 Scrisoare deschisa AMG - CM p.3

Membrii CM dezinformează mediatorii, instituțiile publice, mass-media, mediul juridic și economic


 Din 25 martie 2015 Consiliul de mediere a emis Hotărârea nr. 4 prin care dispune organizarea corpului profesional al mediatorilor la nivel județean, fără consultarea mediatorilor și asociațiilor profesionale, fără  să aibe o asemenea atribuție legală, semănând confuzie în rândul lumii cu intențiile lor de a se instala în fruntea acestui corp profesional fără să fie un organ de conducere ales democratic, depășind limitele legii și Constituției, așa cum am arătat în materialul transmis consiliului și prezentat la ședința comisiei consultative din 18.04.2015. Reamintim că, deși avea obligația să adopte Statutul profesiei de mediator potrivit art. V din Legea nr. 115/2012, consiliul nu a făcut nimic în acest sens și refuză dezbaterea și adoptarea unui proiect elaborat de AMG și completat, dezbătut și votat de 32 de asociații la Brașov în ședința din 15.03.2014.

În fața reacției dure a mediatorilor față de hotărârea consiliului, pusă formal apoi (după adoptare!) în consultarea mediatorilor, a declanșat o campanie în forță de informare eronată a mediatorilor și altor entități asupra proiectului său de organizare, pe care l-a trimis deja la Ministerul Justiției, CSM, Curțile de Apel, Colegiul Medicilor și alte entități, postează comunicate pe site-urile juridice și grupurile din rețeaua de socializare Facebook în care încearcă să acrediteze ideea că acestea sunt deja încântate și abia așteptau să audă aceste lucruri de la minunatul nostru  consiliu. Numai că mint manipulatorii din consiliu și atunci când susțin că neaplicându-se proiectul lor de organizare ministrul Justiției nu va permite modificarea legii medierii, ministerul Economiei și ANPC nu va accepta ca mediatorii să se autorizeze ca entități SAL pentru medierea conflictelor în domeniul protecției consumatorilor care procură transfrontalier bunuri, că nu se pot prezenta proiecte cu finanțare europeană prin Programul POCA  (pot și ONG –urile ca asociațiile de mediatori, în colaborare cu consiliul și instituțiile definite în program), totul transformându-se într-un șantaj și o presiune fantastică pentru realizarea planului de organizare în sistemul impus prin Hotărârea nr. 4/25.03.2015. Față de aceasta, AMG a prezentat obiecțiile de consultare, aplicare, încălcarea legii și Constituției. ( Adresa AMG catre CM pentru anulare H CM 04-2015)

La ședința Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor din 18.04.2015, cu toate încercările CM de a-și aduce cât mai mulți susținători, majoritatea din reprezentanții celor 46 de asociații prezente vor altă organizare decât CM, prin:  

 • solicitarea modificării Hot. CM nr. 4 în sensul ca aceasta să se refere la organizarea activității de mediere, potrivit atribuțiilor legale ale CM, putându-se alege după aceasta niște reprezentanți ai acestuia în fața mediatorilor din județe și instituțiilor de interes pentru mediere, fără referințe la formarea de asociații profesionale fără personalitate juridică pe fiecare județ, din care să facă parte obligatoriu toți mediatorii;

 • să continue lucrul la realizarea unui proiect de Statut al profesiei cu susținere mai largă, care să fie adoptat de un congres al mediatorilor, cu organe deliberative, de conducere executive și de control la nivel județean și național, realizându-se astfel un corp profesional unitar similar tuturor celorlalte profesii libere sau etatiste, organizate prin lege, odată cu modificarea corespunzătoare a art.24 din legea medierii;

 • consiliul să prezinte o fundamentare a cheltuielilor necesare susținerii structurilor sale înființate la județe și Curțile de Apel și un studiu a capacității de implementare a acelui proiect, pentru perioada tranzitorie de 6 luni până la aprobarea Statutului profesiei și modificarea legii, urmând a se organiza apoi corpul profesional după acestea.

    Sperăm ca pe 25.04.2015 consiliul să realizeze cadrul necesar pentru aceste solicitări și să înceteze campania de dezinformare desfășurată penibil în spațiul public. S-ar putea întoarce rău împotriva membrilor săi, corpului profesional, medierii și mediatorilor!

   Avem niște exemple ale acestei dezinformări fără rost și cu efecte negative, față de modul cum am înțeles majoritatea reprezentanților asociațiilor profesionale ca totuși să nu se ceară revocarea Hot. 4 /2015, ci să se modifice în sensul celorde mai sus, simultan cu finalizarea unui proiect de modificarea legii, impunerea mediatorilor ca entități SAL de la 9.07.2015 și cu o promovare masivă a medierii.

Exemplul sau proba 1. Comunicatul CM prezintă doar parțial solicitările asociațiilor profesionale. (http://www.cmediere.ro/page/1244/comunicat-de-presa-al-consiliului-de-mediere)

Exemplul sau proba 2. Consiliul prezintă un Răspuns de la Colegiul Medicilor din România care ar sprijini un parteneriat pentru … organizarea corpului profesional al mediatorilor (!?!), când de fapt CMR spune altceva în răspuns, adică este de acord cu îmbunătățirea comunicării dintre aceste organisme și colaborarea  în medierea conflictelor de malpraxis, așa cum i-a cerut CM, dar după adoptarea legii malpraxisului. N.B. Întâmplător aceasta s-a adoptat azi de Senat fără promovarea medierii ca pe o cale principală de rezolvare a conflictelor dintre medici și pacienți. (http://www.cmediere.ro/page/1245/raspunsul-colegiului-medicilor-din-romania-cu-privire-la-parteneriatul-propus-pentru-organizarea-corpului-profesional-al-mediatorilor

Exemplul sau proba nr. 3 Pe diverse site-uri juridice, printr-un reprezentant al CM pentru media, se propagă în spațiul public aceeași dezinformare că de fapt consiliul va organiza corpul profesional nu consiliul și activitatea de mediere prin hotarârea nr. 4/2015 spre binele întregii societăți, invocând comunicatul și opinia asociațiilor!   (http://www.juridice.ro/371712/corpul-profesional-al-mediatorilor-se-organizeaza.html?hc_location=ufi)

Exemplul sau proba 4. Consiliul a adresat încă de la începutul lunii aprilie, fără să aștepte consultarea asociațiilor și mediatorilor, materiale către CSM, Ministerul Justiției și alte instituții, agenții de presă, în care își promovează hotărârea ilegală și dă asigurări că după implementarea acestei organizări, societatea va stârpi conflictele și va triumfa bunăstarea tuturor. Și ca în vremurile ceaușiste înaintea marilor evenimente sau pentru manipularea mass-mediei și poporului, se adună scrisori de susținere de la instituții ale statului cărora nu le explică real ce intenționează prin această organizare, dând impresia că este o realizare epocală pentru mediatori și public! Ca și când nu ajungeau gogoșile electorale pe care acum nu le mai aplică, susținând că au crezut altceva decât știam toți că este realitatea amară în mediere!   

(http://www.cmediere.ro/page/1243/curtea-de-apel-craiova-saluta-initiativa-organizarii-corpului-profesional-al-mediatorilor-autorizati-judeteni-din-romania)

Ședința Comisiei consultative a mediatorilor din 18.04.2015


La ședință au participat 6 membri CM (lipsind Șuștak, Badulescu și Munteanu și 2 supleanți), precum și reprezentanții a 46 de asociații, cu 4737 mediatori din cei vreo 6680 activi, adică peste 70%. Deși părea că majoritatea sunt susținătorii UCMR și UNMR, liderii acestora au avut supriza să afle contrariul.  Ordinea de zi a inclus 6 puncte, dar nu s-au rezolvat decât 2.

Pct. 1: alegerea coordonatorului pentru urmatoarele 6 luni in persoana dlui Pintecan Horia (A.C.M. Cluj) in dauna colegei Fl. Lungu (ACM S-E Brăila) si N. Munteanu (ACIM București). UNMR a incercat sa-l sustina pe dl Claudiu Ignat, copresedinte UNMR dupa ce in semestrul actual era deja dna Bustea Elena vicepresedinte UNMR si am aratat ca art. 7 din ROF al Cms.C. nu permite alegerea a unui reprezentant de la aceeasi asociatie decat… peste vreo 65 de ani!!! (fiind 129 asociatii acum)!!!

Pct. 2 Organizarea profesiei. Dupa informarea si campania pro-organizarea CPM dupa Hot. CM nr. 4/2015 prezentata destul de impulsiv si cu falseturi de presedintele CM – greu de oprit- s-a trecut la dezbateri. Dna Avram si-a expus motivele de ilegalitate invocate si in materialul publicat de Colegiul M, iar pe parcurs a cerut revocarea hotararii CM. Înscris la cuvant al 2-lea, eu am cerut modificarea Hot. 4/2015 in cateva puncte esentiale, pe care le voi relua la sfarsit și continuarea procesului de modificare a legii (inclusiv art. 24) și adoptarea Statutului profesiei, în baza cărora să se facă organizarea legală a CPM. Am expus punctele noastre de vedere, deschizand drumul dezbaterilor critice la adresa manierei in care a procedat si procedeaza CM. In afara falsei consultari, dovedite de faptul ca au dat mai intai Hot.CM nr. 4/2015 si apoi pe cea cu nr. 5 contrazisa de comunicatul de peste cateva zile in care au precizat ca este singura forma de organizare sustinuta de CM, nepublicand si varianta noastra la care am lucrat 2 ani, azi am asistat la repetarea faptului ca presedintele CM isi va indeplini programul electoral cu sau fara voia noastra (dar in campanie nu a scos perla asta de H 4, că UCMR -ăștii și UNMR-iștii nu luau voturi decât de la familia lor). Atunci vorbeau doar de org. CP la nivel judetean și descentralizarea atribuțiilor CM, fără să spună cum, și mai ales, fără consultarea mediatorilor, invocand motive partial denaturate si fortate, fara sa tina cont ca ceilalti membri CM au avut si ei programe si ca toti, acum trebuie sa fie intr-un CM al tuturor mediatorilor, nu al asociatiilor lor.

Argumentele si urgentele conducerii CM nu au convins, chiar au enervat pana si fostii colaboratori din UCMR in frunte cu ACM Craiova si alte asociatii din Oltenia si din tara. Iar legea, a spus dl presedinte, dl, Dedu, N. Ionescu si altii NU ARE NICI O SANSA DE MODIFICARE DACA NU NE ORGANIZAM… DAR NU CRED CA ASA CUM VREA CM, SI-AR FI PERMIS SECRETARUL DE STAT L. Stancu sa spuna, cel care noua ne-a raspuns asta toamna altceva, opusul… Esenta la ceea ce am sustinut in numele mai multor asociatii cu ai caror conducatori am discutat in aceasta perioada a fost: este necesara o organizare a corpului profesional, dar cu respectarea Constitutiei, art. 9, adica potrivit statutului profesiei si legii (art. 24) care trebuie adoptat / modificata. Este necesară o reprezentare la nivel județean a CM și o reprezentare în fața instituțiilor de interes pentru mediere din județ, dar nu asta înseamnă organizarea corpului profesional!!! Daca CM vrea o reprezentare a sa la nivel judetean si de Curti de Apel, poate sa o faca in cadrul ROF ca si cu Secretariatul Tehnic, mediatorii mai avem nevoie si de altele decat aceste interese ale CM (reprezentare, adunare de taxe, comisii de disciplina, promovare, controlul mediatorilor si calitatii actului de mediere). Pentru a fi reprezentat CM poate corecta Hot. 4 si sa continue provizoriu cu aplicarea acesteia, pentru cel mult 6 luni, in care sa se modifice art. 24, sa se adopte Statutul profesiei si apoi sa se faca organizarea dupa lege si acel statut, cum impune art. 9 din Constitutie, nu Hot 4 a CM.

Am insistat pentru scoaterea oricaror referinte la corpul profesional din aceasta hotarare si denumiri, pentru ca este vorba de organizarea CM in teritoriu, nu a CPM. In plus, am sustinut tot timpul solicitarea lui Adi Gavrila si partial Pintecan, ca sa se faca o nota de fundamentare financiara si a capacitatii de implementare a acestei hotarari, inainte de a se organiza acele alegeri. Aceste lucruri au fost votate de majoritatea participantilor si se vor comunica CM imediat pentru sedinta din 25.04 ca punct de vedere al comsiei consultative pentru modificarea acelei hotarari.

Reamintesc ca pana pe 24 oricine poate trimite observatii si propuneri, desi, s-a vazut cat de mult sunt dispusi cei din CM sa se consulte. Daca erau destepti nu se opuneau atata si dadeau ca proiect hotararea, faceau consultarea pe internet și cu comisia consultativă, fără a impune din start această pseudo-organizare ilegală fără a permite altă variantă, ca si asa tot ei vor hotari, dupa cum au spus M. Mitroi si I. Dedu. Iar fata de eventualele contestatii au trecut la amenintari: hotararile CM sunt obligatorii pentru mediatori si se vor trezi contestatarii cu masuri impotriva lor ca nu le respecta!

S-a mai spus că finanțarea acestor structuri județene ale CM se va face cu câte 4700 lei lunar (chirie, servicii, indemnizații președinte, 2 vicepreședinți, o secretară, birotică, etc.), că dna Trandafir i-a prezentat dlui Mitroi fericită o fundamentare pentru această sumă …”sărind într-un picior de bucurie”(!!!) și că ar ajunge … 4 autorizări pe lună ca să se asigure suma! Adică formare permanentă de mediatori, fără obiectul muncii, la nesfârșit!!! Când i s-a râs în față cu asta, s-a mai invocat că CM și structurile județene trebuie să se zbată și că sunt 4 milioane de euro de ”tras” de mediatori, chiar de Consiliul de mediere (minciună) dintr-un Program Operațional Capacitate Administrativa (POCA). Eroare sau dezinformare: nu sunt menționați ca eligibili mediatorii sau CM, nu se pot aloca bani pentru organizare, funcționare a unor ONG-uri, pregătirea mediatorilor, promovare, etc. Se pot face campanii de informare pentru justițiabili și îmbunătățirea codurilor de conduită a organelor judiciare, avocaților.

S-a mai spus că structurile județene vor fi subordonate CM, prin contract de mandat, dar în dărnicia lor, membrii CM nu-i vor numi direct, ci după niște alegeri (în 41+1 județe) care ne-ar costa vreo 10.000 de Euro…. mult mai puțin decât au costat cele pentru 9 membri CM! Costul acestora este secret, au uitat și de promisiunile din campanie cu auditul, scăderea salariilor și publicarea lor, vor să scoată acum castanele la județe cu acești reprezentanți, după ce în ultimii 2 ani, membrii CM desemnați pe Curțile de Apel și județe n-au făcut decât niște stagii de pregătire jalnice și … campanie electorală! Conținutul și forma, dar mai ales scopul, costurile și consecințele Hot. 4/2015 au stârnit proteste publice ale mediatorilor pe internet prin dezbaterea noastră, la care s-au raliat și asociații ca APMR, Colegiul M. A. CM Craiova și altele protestele mediatorilor, ca în campania de anul trecut împotriva hotărârilor cu pregătirea și scoaterea de pe Tabloul mediatorilor a celor neînscriși în asociații, care nu plătesc taxele și nu realizează punctajele la pregătirea profesională continuă (4911 și 235).

Președintele a acuzat că se opun constituirii CPM niște asociații care au proiecte cu finanțare europeană, le folosesc într-un mod murdar și hotărăsc în numele mediatorilor care vor organizarea ca CM!!! Bine că nu ne încadrăm și noi AMG și alți susținători pe lista rușinii dlui Mitroi! Dar suntem pe lista celor 32 de asociații și numărul crește, care au dezbătut și adoptat acum un an un Statut al profesiei pe care CM și dl Mitroi s-au opus permanent să-l aprobe și aplice,iar acum acuză demagogic că noi nu vrem organizarea CPM! Le-am spus repetat să nu mai confunde oprganizarea activității de medierii, cum îi abilitează legea prin atribuții, cu organizarea corpului profesional, dar s-a continuat emiterea de prostii din aceeași categorie cu cele care i-au adus dlui Dedu și comp. 2 Decizii CCR de care au uitat și alte pierderi legislative, precum și decăderea morală în fața Ministerului Justiției și altor instituții. Ei au compromis medierea și nu-i mai ascultă nici ministerul nici alții, nu NOI!

Acum nu au fost inițiativa lor să se prezinte după validare, la Min. Justiției, cu problemele profesiei și proiectul de lege publicat de noi de o săptămână, dezbătut de un an de zile și perfecționat mereu, adunând părți deja acceptate de minister și CSM, ci… CA … MIEII LA TĂIERE…deși Paștele a trecut! Iar acolo li s-ar fi impus că nu se discută de lege și altceva până nu se organizează mediatorii și că se vrea să se discute ca … cu avocații, cum s-au prezentat din nou cei 3 invitați la secretarul de stat!!! Acești oameni i-ați ales să n reprezinte interesele?!? Aceasta este elita medierii?!? Unde-i mândria, trufia și duritatea cu care se dau la noi și ne impun organizarea și aberațiile lor ilegale?

Nu mă amăgesc că majoritatea care se opune acum proiectului CM acceptă varianta noastră de Statut și organizare a profesiei, există destule diferențe și în special păstrarea actualelor asociații ca suport de putere, cotizare, voturi, fonduri. Dar s-a înțeles că varianta CM este mult mai proastă și gravă pentru noi și sunt multumit ca majoritatea asociațiilor și mediatorilor a inteles cat de abuzivă este aceasta comportare a CM si cât de ilegal proiectul lor. Apreciez că s-a inteles de către colegi ca nu ne opunem de-a surda, ci justificat si cu argumente legale si am adoptat o atitudine contructiva, oferindu-le si o solutie temporara acceptabila. Ceea ce a mirat pe multi colegi, din cauza faimei de opozant inflexibil ce mi s-a facut de „prietenii” care stiu … de ce.  Se va publica pe site-ul CM PV al ședinței și veți vedea și cine susține proiectul CM.

Medierea – cauză care înlătură răspunderea penală distinctă de împăcare 


17 aprilie 2015 Legal Land / Drept Penal 

În data de 17 aprilie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a următoarelor chestiuni de drept: „1. dacă dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale sau este o modalitate a împăcării ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de dispoziţiile art. 159 din Codul penal; 2. dacă medierea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. 3 din Codul penal sau poate interveni în tot cursul procesului penal” şi a stabilit că:

1. în aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare; 

2. încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator poate interveni în tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale.

Ultima variantă a A.M.G. de modificare a Legii medierii nr. 192/2006


ULTIMA VARIANTĂ A PROIECTULUI DE MODIFICARE A LEGII MEDIERII NR. 192/2006, înaintat Consiliului de mediere prin adresa nr. 10/ 16.04.2015 pentru dezbaterea în Ședința Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, convocată în data de 18.04.2015. ROG ASOCIAȚIILE PROFESIONALE CARE SUSȚIN ACEST PROIECT, CU ULTIMELE MODIFICĂRI, SĂ TRANSMITĂ ACEST LUCRU CONSILIULUI DE MEDIERE DIRECT SAU PRIN MANDATELE DE REPREZENTARE, iar ceilalți mediatori pot face observații și propuneri pe adresa de email a subsemnatului și aici pe facebook sau blog.

Proiect AMG de modificare a legii medierii apr. 2015

Președintele A.M. Galați, Constantin Asofronie

ASOCIAȚIILE / CORPURILE /ORDINELE PROFESIONALE DE INTERES PUBLIC și alternativa mediatorilor față de hotărârea Consiliului de mediere


 De cand vorbesc, din 2011, de organizarea corpului profesional al mediatorilor (CPM) in mod unitar, la nivel national si judetean, asemanator cu toate celelalte profesii libere si chiar unele etatizate, plec de la prevederile Constitutiei ca aceasta garanteaza dreptul la libera asociere a persoanelor. si imposibilitatea de a impune de o asociere de catre orice entitate, decat in conditiile art. 40 si art. 9 din Constitutie. Eu însumi am motivat cu Decizii ale CCR că apartenența obligatorie la un corp profesional care exercită în condițiile legii un serviciu de interes public nu este neconstitutională. Dar aceasta trebuie făcută potrivit Art. 9 ”potrivit STATUTELOR LOR, ÎN CONDIȚIILE LEGII”. NOI NU AVEM ÎNCĂ STATUTUL PROFESIEI DE APROAPE 10 ANI, DAR MAI ALES DUPĂ CE C.M. ERA OBLIGAT DE LEGEA 215/2012 SĂ ÎL ADOPTE ȘI NU A FĂCUT ASTA, MAI MULT, DE 2 ANI SE OPUNE UNUI STATUT INIȚIAT DE AMG, SPRIJINIT PE ATUNCI ÎNCĂ DE 3 ASOCIAȚII ȘI APOI DEZBATUT ȘI ADOPTAT DE UN AN DE 32 DE ASOCIAȚII CARE AU ACȚIONAT ACTIV PENTRU ASTA, ALTELE NEIMPLICÂNDU-SE DIN MOTIVELE LOR. În aceste condiții, cum să organizezi acest CPM când nu vrei să modifici în acest sens art. 24 din lege cum am propus din 2012 și apoi să adopți un statut?!? Motivarea publicată de CM fură din aceste argumente, dar le aplică în modul caracteristiccum vor cei 9 membri ai săi, care nu au susținut această variantă în campania electorală, dându-și arama pe față imediat după ce s-au impus la putere, fără consultarea mediatorilor. De ochii lumii CM a comunicat prin Hotărârea nr. 5 că aceștia pot trimite propuneri până pe 24.04.2015 față de … hotărârea nr. 4/25.03.2015 deja dată cu organizarea!!! Iar ca să arate oficial cât de tardivă și falsă este această consultare publică ieri acel anunț încriminator că …”Singurul proiect de organizare a profesiei de mediator la nivel național susținut de Consiliul de mediere, presupune organizarea teritorială așa cum a fost definită prin hotărârea O/4/25.03.2015. Astfel mediatorii se organizează în entități fără personalitate juridică.” Dacă merg mai departe și în Comisia consultativă cu votul pe bandă a acestor hotărâri ilegale și aberante, pe baza falsului vot reprezentativ după numărul de membri împotriva căruia lupt singur de jumătate de an, o să se creeze și legitimitatea consultării formale a mediatorilor fără nici un dubiu, prin marionetele care coordonează comisia și reprezintă ca și în CM două uniuni și niște asociații mai mari, cu numele. Aștept, deocamdată în privat, să știu cine mai vrea să colaboreze la contracararea acestui demers, prin opoziția în comisie pe 18.04.2015 și apoi pe altă cale legală. Simplele discuții de pe grupurile de pe această rețea de socializare și directe între unii mediatori, nu vor reuși să îndrepte lucrurile și dictatura noului CM va impune orice mai departe, de o să ne pară rău prea târziu că am fost pasivi și neimplicați în organizarea CPM într-o formă corectă, legală, constituțională. În nici un caz organizarea propusă, cu CM în calitate de conducător al corpului profesional, deși are potrivit legii actuale alte atribuții și numai cu niște președinți de CPMJ în calitate de reprezentanți ai CM în teritoriu, cu atribuții numai de relaționare a mediatorilor cu CM și instituțiile de interes pentru mediere din județe sau regiunile aferente curților de apel, nu asigură în nici un caz aplicarea condițiilor deragotorii care permit obligarea la apartenența la niște organizații / corpuri / asociații profesionale, potrivit art. 9 din Constituție: ”ARTICOLUL 9
Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.” Ce interese și drepturi ale membrilor asociațiilor respective pot apăra reprezentanții aceștia, când nici ei și nici CM nu are astfel de atribuții, încă, legal? Cât privește invocarea art. 24 din legea medierii, aceasta nu are nici o legătură cu CM, respectivele asociații au fost constituite, fără număr chiar cu binecuvântarea CM,prin voința membrilor, în baza OG 26/2000, nu unei legi organice și unui Statut al profesiei cum prevede Constituția mai sus. CM își arogă o atribuție pe care potrivit legii nu o are: o avea pe cea de adoptare a unui Statut și nu și-a îndeplinit-o de 3 ani, are atribuția de ORGANIZARE A MEDIERII, NU A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR, ȘI MAI ALES CA ORGAN DE CONDUCERE A ACESTUIA! Nu poate pentru că este înființat prin art. 17 din legea 192/2006 ca altceva și pentru altceva, ”(1)In vederea organizarii activitatii de mediere se infiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Citește în continuare