Raportul Comisiei Europene despre aplicarea Directivei 2008/52 /CE privind medierea în materie civilă și comercială


Raportul Comisiei Europene despre aplicarea Directivei 2008/52 /CE privind medierea în materie civilă și comercială. (extras)
4. Concluzii
1. Directiva privind medierea a fost introdusă pentru a facilita accesul la soluționarea alternativă a litigiilor, pentru a promova soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor și pentru a garanta că părțile care recurg la mediere se pot baza pe un cadru juridic previzibil. Acest obiectiv de politică rămâne valabil atât în prezent, cât și în viitor: medierea poate contribui la evitarea litigiilor inutile pe cheltuiala contribuabililor și la reducerea timpului și a costurilor asociate litigiilor soluționate în instanță. Aceasta poate crea, pe termen mai lung, o cultură nelitigioasă în care nu există învingători și învinși, ci parteneri. Directiva privind medierea a introdus diferite modalități de promovare a soluționării pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială și a oferit un cadru european pentru mediere ca o formă de soluționare extrajudiciară sau de soluționare alternativă a litigiilor.
2. În urma studiului, a consultării publice online și a discuțiilor purtate cu statele membre în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, rezultă că punerea în aplicare a Directivei privind medierea a avut un impact semnificativ asupra legislației din multe state membre. În afară de stabilirea anumitor cerințe esențiale pentru recurgerea la mediere în litigiile transfrontaliere în materie civilă și comercială, directiva a dat un impuls pentru o mai largă adoptare a medierii și într-un context exclusiv intern la nivelul UE. Aceasta se datorează în special faptului că majoritatea statelor membre au extins domeniul de aplicare al măsurilor lor de transpunere a directivei asupra cauzelor interne. Pe ansamblu, directiva a oferit valoare adăugată europeană prin creșterea gradului de conștientizare în rândul legiuitorilor naționali cu privire la avantajele medierii, introducând anumite sisteme de mediere sau determinând extinderea sistemelor de mediere existente.
3. Impactul directivei asupra statelor membre variază în funcție de nivelul preexistent al sistemelor de mediere naționale. Dificultățile legate de funcționarea în practică a sistemelor naționale de mediere sunt legate în principal de tradiția contradictorialității care prevalează în multe state membre, de nivelul scăzut al conștientizării cu privire la mediere și de funcționarea mecanismelor de control al calității.
4. Evaluarea arată că, la acest moment, nu este necesară revizuirea directivei, dar că punerea sa în aplicare ar putea fi îmbunătățită în continuare:
• Statele membre ar trebui, atunci când este necesar și oportun, să-și intensifice eforturile de a promova și de a încuraja recurgerea la mediere prin intermediul unor mijloace și mecanisme diverse prevăzute în directivă și abordate în prezentul raport. În special, ar trebui să fie făcute eforturi suplimentare la nivel național pentru a crește numărul de cazuri în care instanțele invită părțile să recurgă la mediere pentru a soluționa litigiul. Următoarele pot fi considerate drept exemple de bune practici în acest sens: obligația părților de a preciza în cererile lor introductive dacă au recurs la mediere, în special în domeniul dreptului familiei, sesiunile de informare obligatorii în cadrul procedurii judiciare și obligația instanțelor de a analiza posibilitatea medierii în fiecare etapă a procedurilor judiciare, stimulentele financiare care, din punct de vedere economic, fac mai atractivă pentru părți medierea decât procedurile judiciare, asigurarea executării fără a impune în mod necesar consimțământul tuturor părților la acord.
• Comisia va continua să cofinanțeze proiecte legate de mediere prin intermediul programului „Justiție”. De asemenea, este posibil, în principiu, să se ofere finanțare din partea UE pentru dezvoltarea de către părțile interesate a unor standarde de calitate la nivel european pentru furnizarea serviciilor de mediere. În plus, Comisia va continua să consulte Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială pentru a promova în continuare recurgerea la mediere, de exemplu, în vederea obținerii unei baze de date mai solide privind utilizarea procedurii de mediere și a creșterii gradului de informare a publicului, în special în ceea ce privește informațiile disponibile pe site-ul internet al portalului european e-justiție cu privire la sistemele de mediere disponibile în statele membre.
Atasez continutul integral al Raportului CE.

raport-ce-2016-privind-aplicarea-dir-52-2008-mediere

Încă un proiect de îmbunătățirea legii medierii ratat de Consiliul de mediere


Constantin Asofronie, președintele Asociației Mediatorilor Galați

După laude, surle și trâmbițe că un grup de senatori și-a însușit și înregistrat în martie proiectul de modificare a legii medierii inițiat anul trecut de Consiliul de mediere, alflăm cu profundă tristețe și durere avortul acestui proiect, după ce a primit avizul negativ al Guvernului României în iunie și avizul Comisiei juridice a Senatului.  De data asta nu mai se lăfăie un comunicat triumfător pe site-ul consiliului, ci aflăm vestea din postarea vicepreședintelui Z. Sustak pe un grup al mediatorilor de pe rețeaua de socializare Facebook.

”Zeno Sustak: Un nou gust amar pentru mediatori in demersul de modificare a legii medierii

Pe o piata anuala de solutionare a conflictelor de 1 miliard de euro, cu o majoritate covarsitoare pe cale judiciara, medierea sufera inca o “infrangere” de etapa, legiuitorul pastrand la acest moment tendinta de a mentine medierea intr-un plan secund in societatea romaneasca. In data de 13 septembrie 2016, Comisia Juridica a Senatului emite raport de respingere a proiectului legislativ de modificare a legii medierii (inregistrat la Senat sub nr. L250/2016), urmand ca raportul sau sa fie supus plenului Senatului spre dezbatere si adoptare. De precizat este faptul ca, dupa adoptarea sau respingerea de catre prima Camera sesizata, proiectul de lege se va trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. Spre finalul anului in cadrul procedurilor parlamentare din Camera Deputatilor se va decide ce modificari legislative vor fi adoptate in materia medierii.”

Probabil că în această toamnă membrii consiliului, incapabili după 8 ani să îmbunătățească această lege, după căderea aplicării ei din 2015 după 2 decizii ale Curții Constituționale, se vor adresa din nou mediatorilor să facă lobby la deputații din teritoriu ca să accepte acest proiect criticat în mare parte de mulți mediatori din țară. Din păcate, așa ceva cred că nu se va întâmpla, din cauza conținutului proiectului și faptului că acesta nu a fost pus în dezbaterea asociațiilor de mediatori decât formal, când era deja finalizat de consiliu și se comunica faptul că era deja trimis la guvern și Consiliul Legislativ pentru analiză și avizare. Nu mai spunem că s-a trimis o adresă indecentă și președintelui țării să determine senatorii să voteze proiectul de lege (!), gafă legislativă, pentru că președintele nu poate face asta, ci doar o mică analiză după adoptare, înaintea promulgării. Evoluția acestui proiect și propunerile AMG pentru îmbunătățirea lui, după proiectul propus de aceasta consiliului, Ministerului Justiției și dezbătut la Comisia juridică a Camerei Deputaților în data de 18.06.2014! este postată în mai multe articole de pe acest blog, demonstrând că promisiunile electorale deșarte ale actualilor membri ai consiliului, unii la al 3-lea mandat, s-au dus pe apa sâmbetei la numai un an de proastă activitate.

Asociația Mediatorilor Galați va continua demersurile legislative la Camera Deputaților pentru modificarea legii și cu propunerile noastre, susținând de la proiectul consiliului numai ceea ce considerăm necesar și util pentru îmbunătățirea reală a legii și a aplicării sale, corelată cu restul legislației.

avizul-negativ-al-cj-senat-la-pr-modificare-lege-mediere-16l250cr

Consiliul de mediere a publicat Raportul de audit financiar pe anul 2015


Consiliul de mediere publica pe 03.08.2016 Raportul de audit financiar pe anul 2015. http://www.cmediere.ro/page/1628/raport-audit-financiar-2015
De ani de zile mediatorii solicita informarea asupra situatiilor financiare anuale si modului concret in care sunt cheltuiti banii acestui organism autonom de drept privat, bani provenind din taxele adunate de la mediatori. In loc de astfel de situatii, se prezinta situatii sintetice cu principalele conturi asupra carora se pot face putine comentarii sau observatii pentru ca nu sunt suficiente aceste date.
Dincolo de cifrele de la conturile principale din buget – venituri si cheltuieli, care contin date necunoscute multor membri ai CM si mai ales noua, mediatorilor, pentru a vedea cat de corect si eficient se cheltuiesc banii pe aceste conturi, auditul a constatat o serie de nereguli care au dus / pot duce la pagube sau operatii dolosive cu bunurile sau serviciile pretins achizitionate. Gandindu-ne ca aceleasi persoane opereaza in contabilitatea primara la CM de ani de zile, consider ca este vorba atat de lipsa de pregatire necesara pe acest tip de contabilitate, cat si de o ceata care este lasata intentionat peste cheltuieli ca sa incurce evetualii controlori / cenzori pana se plictisesc si renunta. Ceea ce lipseste din toate aceste evidente contabile si conducerea acestei gestiuni atipice este stabilirea responsabilitatilor si masurilor luate dupa fiecare audit anual, modul de rezolvare a problemelor constatate si raspunderea pentru acestea. Asa ca, acest audit este inutil din cate se pare daca ordonatorul de credite si contabilii sunt nepregatiti sau incorecti.

Si ca sa ne intelegem odata, prevederea din lege precum ca presedintele CM are calitatea de ordonator de credite este valabila numai referitor la fondurile gestionate provenind de la bugetul de stat. Pentru ca au aceasta calitate persoanele care conduc institutiile / autoritatile publice si alte entitati finantate in principal de la bugetul de stat, conform legii finantelor publice. Cum stim ca nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru Consiliul de mediere de la infiintare (desi legea prevedea pentru primul an) rezulta ca nu trebuie folosita aceasta calitate si exprimare pentru conducatorul acestui organism autonom, a carui contabilitate seamana cu a ONG-urilor, potrivit Ordinului Min Fin Publice in domeniu. Pentru aceste entitati cu capital privat, si uneori partial public, este obligatorie existenta comisiilor de cenzori, a unui contabil sef, a unui audit anual. Rezultatul exercitiului financiar anual, raportul comisiei de cenzori si al auditului se prezinta unui organ colectiv de conducere deliberativ, respectiv Congresul national al mediatorilor, la 4 ani (terminarea mandatului), dar si anual intr- o Conferinta nationala, dupa care se face descarcarea de gestiune pentru anul anterior si se aproba Bugetul pe anul urmator. Fireste, acestea trebuie sa fie transparente si sa fie supuse dezbaterii publice a celor care participa la constituirea acestui buget, mediatorii. Altfel se ajunge la situatii de proasta planificare si cheltuire a bugetului, asa cum s-a ajuns in prezent, iar conducatorii Consiliului de mediere se dau loviti ca nu sunt finantisti. Dar le place sa cheltuie cum si cat au chef din banii mediatorilor, fara a le da vreodata socoteala.

Raport de Audit financiar CM pe anul 2015 -03.08.2016

Publicat si pe: http://www.medierenet.ro/2016/08/08/constantin-asofronie-presedintele-cm-calitatea-de-ordonator-de-credite-numai-referitor-la-fondurile-gestionate-provenind-de-la-bugetul-de-stat/#.V6sRglt97cs

Litigiile pot fi soluționate prin MEDIERE, alternativă favorabilă la instanță


Esti in litigiu cu o persoana fizica sau juridica? Cum poti rezolva situatia, fara sa ajungi in instanta

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_36138/Esti-in-litigiu-cu-o-persoana-fizica-sau-juridica-Cum-poti-rezolva-situatia-fara-sa-ajungi-in-instanta.html

 

Datoriile recunoscute la notari vor putea fi puse în executare silită


După ce executorii judecătorești nu mai pot pune în executare cereri de executare silită fără încuviințarea instanței, revenindu-se la vechea formă a art. 666 din C.Pr.C. iată că notarii își aranjează puteri și protecții nemaîntâlnite! ATENȚIE DATORNICI! Oricine poate cere executarea voastră silită prin notari! Dintre care, mulți au fost și vor fi cercetați/ judecați, după ce au intermediat foarte multe retrocedări de teren ilegale și vânzări false de întreprinderi, societăți comerciale, etc. În plus, și-au asigurat imunitate nu numai în legătură cu serviciul, ci și cu activitatea în organizațiile profesionale! Să le plângem de milă unora…

http://www.nasul.tv/alta-belea-senatorii-acorda-imunitate-sporita-si-notarilor-acestia-vor-fi-exclusi-din-profesie-doar-la-condamnarea-cu-executare/

Avocații din Consiliul de mediere solicită președintelui țării să încalce Constituția


Avocații din CM trebuie să învete drept constituțional. Bine că există consilieri prezidențiali pregătiți care, discret, le explică atributiile președintelui țării. Am scris la publicarea scrisorii către președinte ca este formulata prost. Vă reamintesc faptul că solicitarea avocatilor și juristilor din CM era ca presedintele SA SPRIJINE INIȚIATIVA PARLAMENTARA (!) a celor 46 de parlamentari care au semnat propunerea legislativa a CM, în condițiile în care presedintele nu poate face așa ceva, fiind împotriva atributiilor sale. Potrivit acestora președintele studiază legea și poate face eventuale observatii despre oportunitate și constituționalitate, abia după adoptarea legii de către parlament, când este trimisă spre promulgare, deci nu sa sprijine inițiative parlamentare! Ar trebui să ascundeti domnilor și doamnelor din CM si …DEPARTAMENTUL JURIDIC scrisoarea trimisă, păstrați numai raspunsul corectiv de la președinte. Însă problema gravă este ca acești membri CM se încăpățânează să susțină niște aspecte ce pot fi atacate iar pentru neconstituționalitate, în schimb nu au inclus câteva propuneri ale noastre de eficientizare a aplicării medierii, de organizare a corpului profesional, modificarea corelativă a CPrCiv referitor la încercarea medierii, extinderea domeniilor pentru aceasta ca procedura prealabila și avantaje pentru parti la încercarea medierii.

13557943_1259199480771476_2977837681050206474_n   CM - raspuns de la presedinte lg medierii iun 2016

Adi Gavrilă: Situația în profesia de mediator este una de criză