Protocol de colaborare nou între Consiliul de mediere și Parchetul de pe lângă ÎCCJ


Protocolul colaborare intre CM si PICCJ -ian. 2016l

http://www.universuljuridic.ro/protocolul-de-colaborare-dintre-parchetul-de-pe-langa-iccj-si-consiliul-de-mediere/?utm_content=bufferc34ce&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 

 

 

Acordul / Planul parental la divorț poate fi încheiat la mediator și autentificat la notar, devenind titlu executoriu


ACORDUL PARENTAL LA DIVORȚ POATE FI ÎNCHEIAT LA MEDIATOR ȘI APOI AUTENTIFICAT LA NOTAR. ASTFEL, VA FI TITLU EXECUTORIU, CA ȘI CÂND ESTE APROBAT DE INSTANȚĂ PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ. Important este că, notarul și judecătorul nu se ocupă de negocierea și întocmirea unui ACORD PARENTAL, acestea putând fi făcute de către MEDIATOR, prin procedura medierii, conform Legii nr. 192/2006, Codului Civil și Codului de Pr. Civilă. Acordul de mediere conținând Planul/acordul parental poate fi prezentat apoi notarului public spre autentificare.

http://www.legal-land.ro/recunoasterea-ca-titlu-executoriu…/

În ședința din 27 octombrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare legislativă:
1. Modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„Art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins: (precizare: textul actual devine alin.(1), după care se va introduce un nou alineat, alin.(2), care va reglementa propunerea formulată):
„Art. 100 – (1) Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.
(2) Constituie de asemenea titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorţului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea părintească, părinţii se înţeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinţei copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuieşte, precum şi alte măsuri asupra cărora părinţii pot să dispună în condiţiile art. 375 alin. (2) din Codul civil.”

La art.136, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Acordul parental autentificat de notarul public constituie titlu executoriu în condiţiile art.100 din lege.”

2. Modificarea Codului de procedură civilă, după cum urmează:
– Modificarea denumirii Secţiunii a II-a a Capitolului IV, Titlul III, Cartea a V-a din „Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori” în „Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori.”
– Modificarea/completarea dispoziţiilor art. 684 Cod procedură civilă (propunere Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) :
La articolul 684, alin.(2) se modifică şi avea următorul cuprins:
„(2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare, prin titlul executoriu prevăzut la art….(se va indica articolul nou introdus prin care se va da caracterul de titlu executoriu înscrisului emis de notarul public care consfinţeşte acordul parental) sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviinţată de instanţa de executare, prin încheiere, dată în condiţiile art. 680 alin.(2).”

În ședința din 27 octombrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare…
LEGAL-LAND.RO

Fiscalitatea PFA în 2015: util pentru mediatori, avocați și alte profesii libere


http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42239/PFA-%C3%AEn-2016-Ce-te-a%C5%9Fteapt%C4%83.html 

   Eduard Popescu

Conținut articol:

1. Cum va plăti CAS în 2016 un PFA?

2. Cum se va aplica CAS la venitul determinat în sistem real și pe baza normei de venit

3. Contribuţia la sănătate – CASS de 5,5%

4. În 2016, cresc semnificativ impozitele pe clădiri datorate de PFA

5. PFA pot trece de la contabilitatea în partidă simplă la cea în partidă dublă

6. Cum se va completa registrul de încasări şi plăţi în 2016?

 

Sărbători fericite, mai multe medieri în 2016, LA MULȚI ANI!


Felicitare 1 CNMR si AMG 2016

WORDPRESS.COM PRESENTS

MEDIEREA IN GALATI

2015 IN BLOGGING

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 15,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

There were 37 pictures uploaded, taking up a total of 26 MB. That’s about 3 pictures per month.

The busiest day of the year was January 23rd with 162 views. The most popular post that day was Mandatul ilegal al membrilor Consiliului de Mediere încetează de drept, potrivit Deciziei CCR nr. 713/2014.

Care sunt așteptările mediatorilor de la Conferința națională nestatutară și nelegal constituită?


CARE SUNT AȘTEPTĂRILE MEDIATORILOR DE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CONSILIULUI DE MEDIERE ȘI REPREZENTANȚILOR SĂI ÎN TERITORIU?

Întrucât la Galați și în alte județe după așa-zisa conferință națională a mediatorilor  (http://www.cmediere.ro/page/1489/comunicat-de-presa–conferinta-nationala-a-mediatorilor) se fac informări discrete, după modelul CM la conferință, numai cu câțiva mediatori amici / agreați, cu lucruri despre conferința națională, iar CM nu publică decât un comunicat de 4 propoziții banale și oficiale, transmitem noi acestor aleși care ne sunt așteptările de la CM și acești participanți.

  1. Iată materialele așteptate, prevăzute în Statutul profesiei de mediator: Art. 86 (…)

(3) La Conferința Națională a Mediatorilor, Consiliul va prezenta un raport privind activitatea desfășurată de acesta pe parcursul anului precedent precum și bugetul de venituri şi cheltuieli.

(4) Organele de conducere a C.P.M.J prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionarea fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus in scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.

(5) Reprezentanţii aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţilor de Apel, prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionare a fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus in scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.

(6) Conferința Națională a Mediatorilor propune masuri privind strategia de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel naţional pentru perioada următoare.

(7) Conferința Națională a Mediatorilor propune Consiliului măsuri pentru îmbunătăţirea activității profesionale a mediatorilor.”

Unde sunt aceste materiale? Unde este transparența și responsabilitatea legală și statutară?

  1. Dacă nu ne informează CM, il informăm noi că CM a încălcat Statutul profesiei de mediator la organizarea și desfasurarea acestei Conferințe naționale. Deși i s-a atras atentia asupra anunturilor incorecte și abuzive facute privind participarea ”exlusiva” la conferință numai a reprezentanților CPMJ și din relația cu sistemul judiciar, CM și-a văzut de propriile interese, încălcând prevederea statutară că la conferința anuală trebuia să participe și un număr de delegați aleși în adunările generale din județe, câte 1 la 50 de mediatori.

http://www.cmediere.ro/…/statutul-profesiei-de-mediator…

Statutul profesiei de mediator – adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015  [ Data ultimei modificări: 20.07.2015 ]

“Art. 83 (1) Adunarea generala anuală a mediatorilor din judeţ:

 a) … f) (…)

(g) Adunarea Generala anuală deleagă reprezentanţii pentru Conferința Națională a Mediatorilor cu cel puțin 45 de zile înainte de organizarea conferinței anuale.

(2) Numărul de delegați al fiecărui C.P.M.J. se calculează după cum urmează: preşedintele C.P.M.J, cei doi vicepreşedinţi, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, plus un delegat pentru C.P.M.J care are până la 50 de mediatori; astfel vor fi desemnaţi câte un mediator autorizat delegat la fiecare 50 de mediatori din Corpul profesional.”

”Secţiunea 5 – Conferința Națională a Mediatorilor

Art. 86 (1) Conferința Națională a Mediatorilor se organizează anual de către Consiliu.

(2) La Conferința Națională a Mediatorilor participă organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Județ și reprezentanții aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţiilor de Apel, precum şi persoanele delegate de mediatori la Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ.”

Iata anunțul nestatutar și abuziv:

 http://www.cmediere.ro/…/conferinta-nationala-a…

”Conferința Națională a Mediatorilor – „Medierea – agregator de consens”

[ Data ultimei modificări: 22.10.2015 ]

logo conferinta 2015

Conferința Națională a Mediatorilor Editia a VI-a „Medierea – agregator de consens” – Bucuresti, 3 decembrie 2015

Stimaţi mediatori,

Consiliul de Mediere anunță organizarea Conferinței Naționale a Mediatorilor cu tema „Medierea – agregator de consens”.

La eveniment vor participa alături de membrii Consiliului de mediere și invitați, exclusiv președinții și vicepreședinții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe și reprezentanții aleși privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curțile de Apel.

Conferința va fi organizată joi, 3 decembrie 2015, începând cu ora 08:30, în Aula Bibliotecii Academiei Române, în Calea Victoriei 125, Sector 1. București.”

Numai că, s-a văzut și în poze și câteva filmulețe scăpate pe internet că la conferință au pareticipat și alți mediatori agreați de membrii CM, însa nu și delegații prevazuți în statut. Mai mult, acești participanți nestatutari nu puteau ține locul / înlocui acei delegați care trebuia să fie aleși în adunările generale județene:

  1. S-a contestat legalitatea și caracterul statutar al conferinței:

”Art. 88 (1) Conferința Națională a Mediatorilor este legal constituită cu participarea delegaților prezenți.

(2) Participarea la Conferința Națională a Mediatorilor se face personal.”

În aceste condiții, CONFERINTA NATIONALA NU A AVUT CARACTER STATUTAR ȘI NU A FOST LEGAL CONSTITUITĂ!!!

Așa că se pot imputa membrilor CM atât încălcarea statutului profesiei, cât și cheltuielile ocazionate de conferința nestatutară / nelegal constituită!

4. Propaganda CM trâmbițează fapte și efecte nereale: ”Consiliul de mediere mulțumește colegilor mediatori participanți la eveniment (…), subliniind faptul că organizarea teritorială a Corpului Profesional a deschis perspective reale de dezvoltare a profesiei și de consolidare a standardelor profesionale în profesia de mediator.”

REPETĂM: NU EXISTĂ O ORGANIZARE REALĂ A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR ÎN JUDEȚE, SINGURUL LUCRU LEGAT DE ACEASTA FIIND ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CM NR. 04/25.03.2015  URMAT DOAR DE ALEGEREA UNOR REPREZENTANȚI AI SĂI ÎN TERITORIU! Conform documentelor publicate în aprilie și mai 2015 de către CM, CPM se înființează doar scriptic, în judeșțe au avut loc doar Âîntâlniri pentru alegerea reprezentanților CPMJ și pentru relația cu sistemul judiciar”, nu o organizare reală județeană, nu adunări generale de constituire urmate de actele legale aferente. Ca să nu mai spunem că acest articol dintr-o hotărâre a CM încalcă actuala prevedere din art. 24 din legea nr. 192/2006 care stabilește organizarea mediatorilor în … asociații profesionale la nivel județean și național!

Cu atât mai puțin se poate lăuda CM că de la o astfel de inexistentă organizare ”a deschis perspective reale de dezvoltare a profesiei și de consolidare a standardelor profesionale în profesia de mediator! când de fapt din luna iunie încoace NU SE MAI ÎNTÂMPLĂ ÎN MEDIERE NIMIC, DECÂT POATE CONTINUAREA REGRESULUI IMPLEMENTĂRII ACESTEI PROCEDURI! Ce să mai vorbim că s-au dovedit false și argumentele impuse, chipurile, CM de către Min. Justiției și Min. Energiei că, dacă nu ne organizăm cum impune CM, primul nu acceptă modificarea legii medierii iar al doilea autorizarea mediatorilor ca entități SAL! Deocamdată, ambele obiective au fost ratate, sigurul îndeplinit fiind doar această pseudo-organizare abuzivă și ilegală a corpului profesional al mediatorilor, cu ultima confirmare în cele rezultate la această conferință națională nestatutar și nelegal constituită! Prost început de aplicare a statutului, dupa atâta tergiversare și chin pentru adoptare.

MEDIEREA- PROCEDURĂ PREALABILĂ PROCESULUI


Mediator Constantin Asofronie, președintele Asociației Mediatorilor Galați

 După ce prin OUG nr. 90/2015, aprobată prin legea nr. 215/2012 s-a introdus procedura informării obligatorii gratuite despre mediere înainte de deschiderea unei acțiuni în instanță în anumite domenii prevăzute la art. 60^1 din lege, s-au ridicat multe voci care au contestat obligația din cauza ineficienței acesteia și sancțiunii exagerate de inadmisibilitate a acțiunii dacă anterior reclamantul nu s-a prezentat la această informare, considerându-se că se îngrădește nejustificat accesul la justiție al cetățeanului. Astfel s-a ajuns la ridicarea unei excepții de neconstituționalitate a unor prevederi din art, 2 din legea 192/2006 admisă prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 226 din 7 mai 2014. De la desființarea acestei proceduri, AMG a venit imediat cu o propunere de procedură prealabilă de încercare a medierii anterior procesului, în anumite domenii, extinderea acestora și modificarea simultană a legii și Codului de procedură Civilă, astfel încât să se dezvolte apelarea la mediere, după ce Decizia CCR a îngropat-o. Deși Comisia juridică a Camerei Deputaților pe 17.06.2014 și Ministerul Justiției au acceptat majoritatea propunerilor AMG, Consiliul de mediere a sabotat inițiativa legislativă și s-a ratat această oportunitate timp de 1,5 ani.

 Capitolul I   Necesitatea medierii ca procedură prealabilă procesului  

      În ultimii 8 ani tot mai mulți magistrați, asociații profesionale ale acestora, CSM-ul, Ministerul Justiției –sau pronunțat public cu diverse ocazii că în reforma justiției este esențială reducerea numărului de procese / dosare, cheltuielilor judiciare și a termenelor de judecată. Pentru acestea s-a ivit o soluție foarte potrivită – medierea, după promovarea experienței și rezultatelor din Europa occidental și SUA, astfel încât s-a elaborate și s-a aprobat cu destul entuziasm o lege specială în domeniu, legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Totuși, cu toate eforturile de promovare a celor de mai sus și a mediatorilor, aplicarea medierii a rămas un deziderat și numărul mai mare de cazuri din unele județe se poate pune doar pe seama unei promovări mai active și costisitoare din partea asociațiilor profesionale a mediatorilor și a unor lideri locali mai convingători, fără o campanie permanent și multimodală din partea Consiliului de mediere. După anularea procedurii informării prealabile gratuite înainte de deschiderea unui process, în anumite domenii, prin Decizia CCR nr. 226/2014, medierea a cunoscut până la sfârșitul anului 2014 o cădere condinuă, amplificată și de altă Decizie a CCR care declara neconstituțională prelungirea mandatului membrilor consiliului de la 2 la 4 ani.

       Pe acest fond, președintele AMC Constantin Asofronie, care a îndeplinit și funcția de coordonator al comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor în semestrul I/2014, a lansat în dezbaterea publică a mediatorilor, asociațiilor, consiliului, altor profesii juridice cu care colaborăm un proiect de modificare a legii medierii, care, din luna mai 2014 includea o procedură nouă în locul informării obligatorii gratuite declarate neconstituționale. Este vorba o procedură prealabilă procesului, încercarea de soluționare a litigiului prin mediere, voluntară și fără sancțiuni drastice ca inadmisibilitatea prevăzută la neparcurgerea informării, inițiate de oricare dintre părți, singure sau la sfatul avocaților ori indicația magistraților. Medierea rămâne o opțiune liberă a părților după această încercare.

Propunerile de modificare a legii mediere care prevedeau această procedură nouă și care ar fi mai eficientă față de informare, bazându-se pe rezultatele pozitive ale practicării acesteia de câțiva ani în Italia, Franța, Anglia și alte țări, determinând o scădere semnificativă a numărului de dosare pe rolul instanțelor, implicit a cheltuielilor judiciare, a termenelor de judecată, sporind calitatea actului de justiție prin acordarea unui timp mai mare judecătorilor pentru dosarele complexe, dar și satisfacție părților prin găsirea unei soluții amiabile, corespunzătoare intereselor acestora și nu una, avantajoasă pentru una din părți și uneori pentru niciuna, în urma impunerii unei hotărâri de către instanță, pe baza probelor.

Capitolul II

Procedura prealabilă de mediere nesusținută și sabotată chiar de consiliul de mediere

    După jumătate de an de la lansare propunerilor, constatam în luna noiembrie 2014, că s-au scurs degeaba multe dezbateri pe această temă în țară, pe internet, între mediatori și între aceștia și alte profesii juridice sau instituții, inclusiv Comisia juridică a Camerei Deputaților, care a acceptat o întâlnire activă cu reprezentanții a 5 asociații care au sprijinit inițiativa AMG, și Ministerul Justiției care a trimis la CSM și CM un proiect de lege care să coreleze legea medierii cu Decizia CCR nr. 226/2014, proiect care conținea majoritatea propunerilor AMG. Cu toate acestea, după aceste acțiuni, după două ședințe ale comisiei consultative și 4 ședințe ale Consiliului de mediere, nu s-a acceptat de către ultimul cele mai importante propuneri de instituire a acestei proceduri și de eficientizare a medierii, îmbunătățite între timp cu completarile și observațiile colegilor mediatori și ale CSM.

     După aproape un an în care nu s-a făcut nimic, noul Consiliu de mediere ales în martie 2015, a invocate fals că Ministerul Justiției nu mai susține proiectul acesta sau altul până când mediatorii nu se organizează într-un corp profesional unitar, ca să nu se mai discute cu cele peste 130 de asociații, care af fi deranjat și parlamentul cu vreo 30 de propuneri legislative, informație la fel de falsă. Iată că membrii CM au făcut o pseudo-organizare în grabă a așa-zis-ului corp profesional pe județe (de fapt numai desemnarea a câte 3 reprezentanți ai CM în teritoriu!), fără o organizare cu organide conducere deliberative, executive și de control la nivel national, au aranjat ulterior (!) și adoptat în secret, numai cu unii reprezentanți din județe, proiectul nostru de Statut al profesiei adoptat la 15.03.2014 la Brașov și au pregătit un proiect legislativ de modificare a legii medierii fără nici un efect până acum. Nu ne bucură faptul că au preluat procedura lansată de aproape un an de AMG și au stâlcit-o astfel încât o lipsesc de eficiență juridică, pentru că astfel nu se va accepta de către CSM, Ministerul Justiției, guvern și parlament și se va bate în continuare pasul pe loc, timp în care se apelează tot mai rar la mediere, consiliul și acele CPMJ nu prea fac nimic, decât corespondează eronat și belicos cu diverse instituții pe seama folosirii medierii pentru procedura SAL, domeniu îngust dar important pentru folosirea medierii.

   Nu ne rămâne decât să apelăm la sprijinul unor instituții de interes pentru mediere și lobby parlamentar pentru includerea în eventuala inițiativă legislativă și a propunerilor noastre privind medierea ca procedură prealabilă procesului penal, pentru revitalizarea medierii și realizarea scopurilor judiciare prezentate la sfârșitul capitolului anterior.

     Încercăm să atragem cât mai multe asociații profesionale ale mediatorilor să sprijine proiectul nostru, ca anul trecut, din moment ce acele CPMJ sunt doar marionete ale CM și nu fac nimic de peste jumătate de an de la alegerile aranjate și contestate. Poate înțeleg așa să lupte pentru implementarea medierii, drepturile și interesele mediatorilor, altfel nu își mai are nici un rost existența lor formală.

Capitolul III

Propunerile AMG de modificare a legii medierii și Codului de procedură Civilă pentru introducerea edierii ca procedură prealabilă

Continuarea

Poți să-ți recapeți drepturile de moștenitor neexercitate prin MEDIERE!


Cand ai neglijat sau ai intarziat termenul de acceptare a mostenirii, ti-ai pierdut oficial calitatea de mostenitor legal. Totusi, ITI MAI RAMANE O SPERANTA: SA AJUNGI LA O INTELEGERE CU CEILALTI MOSTENITORI PRIN MEDIERE! ALEGE MEDIEREA, SOLUTIA CEA MAI INDICATA IN SITUATII CAND LEGEA SI VORBA BUNA NU TE MAI AJUTA SA-TI APERI DREPTURILE SI INTERESELE!

http://justitieoarba.com/2014/10/28/prezumtia-de-renuntare-la-succesiune-modificari-ale-codului-civil/

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.