Dezamăgire mare și neșansa schimbării după alegerile pentru Consiliul de mediere 2019


O mare dezamagire, dar ultima! A fost ultima mea încercare, după 10 ani de mediator autorizat, de a mă angaja cu tot ce pot ca să fac ceva bun pentru mediere și mediatori. În condițiile în care pe foarte mulți mediatori nu-i deranjează și nu s-au deranjat să voteze astfel încât prin alți oameni în Consiliul de mediere să soluționăm situația de criză maximă atinsă vreodată, și au stat comozi acasă 2 zile, când li s-au pus spații și colegi la dispoziție, cu mari eforturi, să nu-i mai aug că ne merităm soarta, că ei știau că va fi așa la alegeri și de-aia n-au participat, că nu au avut alternativă serioasă, că degeaba votează că se fură, s.a. Trecând peste ”meritul” celor care au îndemnat la boicotarea alegerilor, dar se văicăresc din cauza situației medierii sau își răbufnesc frustrările dar nu fac nimic, am spus dinainte că nu așa se schimbă ceva, ci participând și votând alternativa la foștii membri ai CM. Am spus că boicotarea nu este o soluție, din practica atâtor alegeri rezultând că prin neparticiparea nemulțumiților și participarea masivă a celor mulțumiți și interesați de menținerea puterii și privilegiilor, se ratează de fapt șansa schimbării iar așa-zisa boicotare se va întoarce ca un bumerang împotriva celor care o susțin și, mai grav, împotriva celor care participă și nu reușesc să impună schimbarea, din cauza boicotarilor. Mulțumesc celor 163 de colegi mediatori din țară al căror vot m-a plasat aproape, dar totuși în afara CM, pe locul 13 după supleanți, mulțumesc pentru încrederea lor și efortul făcut să voteze. Dacă va fi în vreun fel să se ajungă să urc mai sus prin plecarea unora aleși acum, incapabili să facă ceva sau lipsiți de banii pentru care și-au determinat apropiații să-i voteze, m-aș strădui să le transform încrederea și efortul în susținerea unor măsuri concrete de rezolvare a crizei și îmbunătățirea a medierii și consolidarea corpului profesional. Altfel, nu voi urma decât interesul propriu după atâtea sacrificii și lupte cu fostele CM și alte instituții, îmi voi vedea de activitatea biroului de mediere personal la Galați. Și nu voi vrea să ascult vreo voce sau să văd vreo scriere că le pare rău celor care nu au fost la vot sau nu m-au votat, că au avut probleme sau alte interese, pentru că nu-i voi mai băga în seamă. Pentru cele numai 23 de voturi pentru ca să ajung în CM le reproșez pasivitatea și lipsa de responsabilitate în primul rând gălățenilor și brăilenilor, în număr de 235 de pe listele mediatorilor cu drept de vot, pentru care m-am străduit să asigur spațiul și 3 membri din 4 ai comisiei de votare, pentru că îmi cunoșteau activitatea și proiectele, atitudinea și voluntariatul pentru această profesie, dar nu au considerat util să se miște. În schimb, ani de zile mi-au cerut multe și m-au tot împins să mă expun pentru ei în lupta cu CM, să dezvolt relații cu instituțiile de interes pentru mediaere, să le asigur spațiu, modele de acte, ajutor la unele cazuri. Mulțumesc celor 10 gălățeni și brăileni care au fost la vot și în special colegilor Adrian Smărăndoiu, Iuliana Nistor, Silvia Nechifor și Vasile Hulea, care au asigurat votarea la Galați, câte 2 zile primii doi și câte 1 zi ultimii doi. Asta a fost cu alegerile din 2019, în care mulți și-au pus speranțe, dar au învins cei care și-au pus la bătaie totul pentru interese personale sau de grup. Felicitări colegilor Rodica Vlaicu, Nicolae Dediu, Dragoș Rădulescu, aleși membri supleanți (doar) cu care aș fi făcut poate o echipă bună, iar celorlalți, doar solicitarea să țină cont că este ultima șansă și să facă ceva bun măcar acum, după ceasul al 12-lea pentru mediere și mediatori, altfel nu vor avea un mandat mai lung de un an. Și ultimul, poate. La mai bine și Doamne-ajută, stimați colegi!

Lista cu membrii aleși în Consiliul de mediere

1. Dorin Badulescu – 260 voturi
2. Bianca Pintea – 249 voturi
3. Ignat Claudiu – 228 voturi
4. Adriana Teslovan – 218 voturi
5. Carare Adriana – 217 voturi
6. Mihai Munteanu – 198 voturi
7. Nicoleta Ionescu – 194 voturi
8. Anca Iacob – 186 voturi
9. Zeno Sustak – 185 voturi

Lista cu membrii supleanți
10. Vlaicu Rodica – 171 voturi
11. Radulescu Dragos – 167 voturi
12. Dediu Nicolae – 164 voturi

Celelalte rezultate:

13. Asofronie Constantin – 163 voturi

14. Cârlig Aurora- 148 voturi

15. Stancu Anca Lucia – 143 voturi

16. Sîrbu Daniela – 142 voturi

17. Aldea Elena Liliana- 134 voturi

18. Păcurar Alin Romulus – 134 voturi

19. Anastase Ilean – 116 voturi

20. Popescu Valentina – 103 voturi

21. Jurcă Angelica Elisabeta – 66 voturi

22. Ioniță Lucreția- 25 voturi.

Rezultate alegeri Consiliu mediere 2019

 

 

Președintele României NU este Mediatorul constituțional


   Reiau un articol mai vechi, scris de subsemnatul în anul 2009, cu speranța că măcar în al doilea mandat, președintele Traian Băsescu își va înțelege și își va exercita onest atribuțiile de mediator constituțional între puterile statului și, între stat și cetățeni.

Nu a fost să fie. Am trimis materialul și la presă și singurul ecou, fără indicarea sursei din păcate, a fost o emisiune la Postul TV Antena 3. Au trecut 10 ani și la încheierea unui mandat al următorului președinte al României, Klaus Werner Iohannis constăm că situația este similară, NU S-A ÎNVĂȚAT NIMIC, DEGEABA PREVEDE CONSTITUȚIA, EI FAC CE VOR.

Nu-i nimic, pentru că anul 2019 începe cu alegeri la Consiliul de mediere în martie la care candidează și subsemnatul, și se termină cu alegerile prezidențiale în noiembrie, cred că este cazul să insist și să fac tot ce pot dacă voi fi ales în CM să fac public pe toate căile acest articol de actualitate. Iar următorii președinți ai României să înțeleagă că această atribuție constituțională nu este facultativă, ci obligatorie.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL

         Medierea este o modalitate alternativă viabilă de soluţionare a conflictelor în afara justiţiei, pe cale amiabilă, reglementată în România de Legea nr. 192/2006, părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată în mediere, mediatorul.

   Între prerogativele prezidenţiale stabilite prin Constituţia României la art. 80 alin.(2) sunt cele care prevăd că acesta „veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

Aceasta este o formă specială de aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat, condiţionată de necesitatea existenţei unui arbitru sau mediator, care să îndeplinească atribuţia de apărare a interesului public al statului, reprezentat prin puterile şi instituţiile sale, precum şi a intereselor private colective ale celor care compun aceste puteri şi instituţii, precum şi ale cetăţenilor şi altor persoane juridice.

Medierea exercitată de preşedinte păstrează caracteristicile specifice obligatorii ale acestei forme alternative de soluţionare a disputelor pe cale nejudiciară, cu unele particularităţi pe care le vom explicita în continuare, pentru evitarea confuziilor.

Obiectul medierii pe care o poate exercita preşedintele poate fi constituit de:

–   divergenţe între puterile statului – legislativă, executivă şi judecătorească;

–   dispute între autorităţi, instituţii autonome sau subordonate acestor puteri;

–   conflicte între puterile, autorităţile sau instituţiile statului şi societatea reprezentată de cetăţeni, categorii sociale, profesii, entităţi etnice, religioase, alte persoane juridice.

–   conflicte între partide politice, profesii, categorii/grupuri sociale, etnice, religioase.

Preşedintele nu se ocupă de conflicte între persoane fizice, între acestea şi persoane juridice în domeniul comercial, prestarea unor servicii, între persoane juridice.

Preşedintele poate participa ca reprezentant al statului la medierea unor conflicte internaţionale de natură diplomatică, militară, economică, socială, etnică, religioasă, etc.

La rezolvarea conflictelor prezentate mai sus, preşedintele poate să participe din iniţiativă personală, la solicitarea părţilor implicate sau în baza unui mandat.

Pentru a exercita funcţia de mediator preşedintele trebuie să aibe o pregătire minimă în domeniul medierii, să fie consiliat de personal specializat, fără a fi necesară o autorizare obţinută potrivit legii privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, întrucât preşedintele nu exercită medierea ca pe o profesie special reglementată, ci atribuţiile stabilite de constituţie şi lege, ocazional şi cu specificul dat de natura conflictelor şi părţilor participante la mediere.

Caracterul de utilitate publică al instituţiei medierii este cel mai pregnant reliefat în cazul preşedintelui, pentru că interesele apărate nu sunt de natură privată a unor persoane fizice şi juridice, ci interesele individuale ale tuturor cetăţenilor sau cel puţin cele colective ale unei părţi semnificative din rândul acestora.

Medierea de către preşedinte se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă acestuia în calitate de mediator, ca garant al apărării constituţiei, ordinii de drept, funcţionării normale a puterilor statului, autorităţilor şi instituţiilor, drepturilor omului.

În acelaşi timp preşedintele trebuie să convingă că este o persoană aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în divergenţe sau conflicte, că poate prin prerogativele şi personalitatea sa să le sprijine în soluţionarea conflictului, în vederea obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, dar cu mai multă stricteţe în respectarea legalităţii.

Şi la acest nivel, medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere, dar care să servească atât intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict, cât şi interesului public.

Pentru ca preşedintele să exercite cu adevărat o mediere, în înţelegerea universală a termenului conform literaturii de specialitate şi a practicii din Europa şi din întreaga lume, este necesară îndeplinirea ireproşabilă a principiilor şi obligaţiilor definitorii:

– să păstreze neutralitatea (independenţa) faţă de părţi, adică să nu fie ataşat de una din acestea din nici un punct de vedere care ar afecta credibilitatea sa. În acest sens este şi reglementarea stabilită la art. 84 Incompatibilităţi din Constituţia României, care stabileşte imperativ că „În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o alta funcţie publica sau privată.”

–   să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate, adică să nu urmărească prin medierea conflictului între părţi vreun interes personal, înţelegându-se aici că nici pentru familia sa, persoanele apropiate, grupurile sau partidele  care l-au susţinut;

–   să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi atribuţiilor constituţionale şi legale ale părţilor sau reprezentanţilor acestora;

–   să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în mediere, cu excepţia asupra cărora părţile au convenit că este necesară publicarea, fiind de interes public, ori legea obligă la aceasta din acest motiv.

– să ajute părţile să discute deschis problemele şi să-şi identifice soluţii durabile de rezolvare a divergenţelor sau conflictelor, urmărind în acelaşi timp prevenirea unor conflicte cu legea sau alte puteri, autorităţi, instituţii, categorii sau grupuri sociale;

– să nu decidă el cu privire la cine are dreptate, să nu judece ce s-a întâmplat şi să nu caute vinovaţi.

     În acest context, spre deosebire de finalitatea celorlalte atribuţii prezidenţiale la care constituţia, legislaţia şi practica internă şi externă a stabilit putere de decizie, pentru prerogativa stabilită prin art. 80 alin.(2) din Constituţia României, trebuierespectat cadrul general valabil pentru mediere în literatura de specialitate şi practica internaţională, altfel această formă de soluţionare a conflictelor folosită de preşedinte nu mai poate fi denumită mediere, lipsindu-i principiile şi obligaţiile esenţiale consacrate.

Abordarea corectă, completă şi permanentă a acestor principii şi obligaţii de către preşedintele – mediator constituţional, în exercitarea funcţiei de mediere a divergenţelor şi conflictelor între puterile statului, precum şi între stat şi societate, poate asigura caracterul durabil, legal, preventiv, acceptat, al acţiunii de mediere a preşedintelui ţării.

În acelaşi timp, respectarea principiilor medierii contribuie la promovarea corectă a acestei alternative de soluţionare nejudiciară a conflictelor în societate, nouă în România, dar practicată cu succes de multe decenii în ţările occidentale, poate contribui la impunerea medierii ca pe o procedură capabilă să îmbunătăţească actul de justiţie din punct de vedere calitativ, prin degrevarea instanţelor de anumite categorii de litigii, prin reducerea cheltuielilor, prin scăderea climatului social tensionat, fiind o prioritate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, o cerinţă rezultată din Recomandările şi Directivele europene.

 Mediator autorizat Constantin ASOFRONIE

 

 

Proiect nou: Dezbaterile Medierea Politică Publică Eficientă


Am deschis înscrierile la Dezbaterile Medierea Politica Publică Eficientă.   https://doodle.com/poll/r93emctskm7nabtm

O serie de 10 videoconferințe de câte 60 de minute vor organizate în lunile februarie și martie prin platforma Zoom în cadrul proiectului ”Medierea – Politica publică eficientă în dialogul civic”.
Participanții, mediatori dar și alte persoane interesate de politicile publice din domeniul medierii, vor putea discuta despre aspectele principale de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul medierii. 
În cadrul discuțiilor va fi abordată tema dezvoltării durabile, importanței protecției mediului și dezvoltării durabile, problemelor de mediu și temei schimbărilor climatice precum și egalității de șanse, nediscriminarii și egalității de gen.
Pentru eficiență, videoconferințele vor avea un număr limitat de cinci participanți, fiecare persoană putându-se înscrie doar la o singură videoconferință. Participanții vor primi cu o zi înainte prin email linkul de acces la videoconferința la care s-au înscris.
Pentru participare, este necesar un calculator cu microfon și cameră video, videoconferințele urmând a fi înregistrate și publicate pe canalul Youtube cu numele ”Medierea Politica Publică Eficientă” creat în cadrul proiectului.
Videoconferințele vor fi facilitate de echipa proiectului, respectiv Marin Pădeanu (Manager proiect) și Constantin-Adi Gavrilă (Expert politici publice mediere). 
Mai multe informații referitoare la înscrierea și participarea la o videoconferință Zoom pot fi găsite la https://support.zoom.us/…/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Medierea, procedură preliminară obligatorie în soluționarea disputelor din contractele de achiziții publice


Medierea devine o procedură recomandată și, în unele cazuri, chiar obligatorie pentru anumite categorii de contracte de achiziții publice. Asociația Mediatorilor Galați va informa asupra acestei proceduri toate autoritățile / instituțiile publice în vederea apelării la mediatorii autorizați gălățeni, direct sau prin asociație, pentru soluționarea litigiilor / disputelor/ conflictelor pe cale amiabilă, potrivit legii 192/2006 privind medierea și HG nr. 1/ 2018.
31.01.2018.


Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice recunoaște medierea ca fiind principala modalitate de soluționare a disputelor apărute în domeniu, mediatorii devenind, astfel, principalii actori în ceea ce privește procedura de soluționare a disputelor din domeniul negocierii, încheierii și executării contractelor de achiziții din fonduri publice.
Redăm textul articolului de lege relevant pentru MEDIERE:

„Clauza 70. Dispute și arbitraj
70.1. Dispute
Se consideră că a intervenit o dispută între Părți de la data la care o Parte transmite către cealaltă Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 (Notificarea de dezacord) sau, în cazul oricăror altor dispute pentru care Condițiile Contractuale nu prevăd emiterea unei notificări de dezacord, de la data la care o Parte notifică cealaltă Parte cu privire la o dispută.

70.2. Soluționare amiabilă
În cazul oricărei dispute, ambele Părți vor încerca să soluționeze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului. Părțile pot agrea să recurgă la soluționarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator.
În cazul în care oricare dintre Părți refuză soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator și Părțile nu ajung la o soluționare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

În cazul în care Părțile recurg la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părți a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunță la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părțile au obligația de a soluționa disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului. Arbitrajul poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă.

Un mediator ales în Consiliul Superior al Magistraturii


Felicitări și succes colegului nostru Romeu Chelariu din Iași, cu care am colaborat foarte bine în ședințele Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, mai ales cu ocazia unor conferințe și la Statutul profesiei de mediator.

http://www.reporteris.ro/iasi/justitie/item/82746-un-ie%C8%99ean-%C3%AEn-consiliul-superior-al-magistraturii-romeu-chelariu-va-reprezenta-societatea-civil%C4%83-%C3%AEn-csm.html

Apelează la mediator în caz de accident rutier


Apelează la mediator în caz de accident rutier

Victimele unui accident soldat cu vătămări sau urmașii celor decedați în accident de circulație pot pretinde despăgubiri. Părțile din cadrul procesului penal deschis pentru tragerea la răspundere penală a autorului accidentului, sau înainte de deschiderea acestuia, se pot înțelege asupra prejudiciului suferit prin mediere. Aceste prejudicii sau daune produse ca urmare a unui accident pot fi materiale sau morale iar compensarea acestora se face, de regulă, prin acordarea unei sume de bani.

Unul dintre efectele acordului de mediere, intervenit în caz de vătămare din accident rutier, este de a înlătura răspunderea penală a autorului producerii accidentului, iar alte efecte privesc soluționarea laturii civile.

Persoanele care doresc să apeleze la mediere în acest caz, trebuie să știe  că dacă ajung la mediator, NU SE ÎMPACĂ, decât dacă doresc în mod expres acest lucru.  La mediator  părțile SE ÎNȚELEG asupra celor convenite de ele. Încheierea unui acord de mediere se diferenţiază de împăcare prin faptul că poate interveni şi numai în ceea ce priveşte latura penală a procesului penal, în timp ce împăcarea este condiţionată atât de stingerea acţiunii penale, cât şi de stingerea acţiunii civile, precum şi de faptul că ea trebuie să fie totală şi necondiţionată.

În conţinutul dispoziţiilor Legii nr. 192/2006, legiuitorul foloseşte noţiunea de “înţelegere”, şi nu aceea de “împăcare”, conferind încheierii acordului de mediere un caracter distinct ca modalitate de soluţionare amiabilă a conflictului de drept penal, în raport cu cealaltă cauză de înlăturare a răspunderii penale, respectiv împăcarea.

De asemenea, pentru a fi făcută o distincție clară între cele două instituții, trebuie reamintit faptul că încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 poate interveni în tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale, şi nu numai până la citirea actului de sesizare, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 159 alin. (3) din Noul cod penal în materia împăcării. O altă diferență constă în faptul că potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, procedura de mediere se poate desfăşura chiar înaintea începerii procesului penal, ceea ce o distinge de împăcare şi de asemenea, și de retragerea plângerii prealabile.

În rezumat, atunci când apelați la mediator în caz de accident rutier soldat cu vătămări este necesar să cunoașteți aceste diferențe,  deoarece, de cele mai multe ori, latura afectivă a părților angajate în conflict influențează luarea deciziilor.

La mediere este obligatoriu să participe și asiguratorul autorului accidentului.  De obicei, despăgubirile sunt acordate de Firma de Asigurări, care ulterior are posibilitatea să le recupereze de la autorul accidentului.

Părțile se pot prezenta împreună la mediator însă, din experienta biroului meu de mediator, în general se prezintă doar o parte. Mediatorul, la cererea părții solicitante – care furnizează toate datele necesare contactării -, adresează celeilalte părți invitația scrisă în vederea informării și acceptării medierii, stabilind un termen limită pentru răspuns. După ședința de informare  gratuită privind medierea, partea răspunde afirmativ și se declară deschisă procedura de mediere. Foarte important de precizat este faptul că părțile aleg voluntar să apeleze la mediere, nici persoana vătămată și nici făptuitorul neputând fi obligați să accepte medierea.

Împreună  cu mediatorul, părțile decid dacă procesul de mediere se desfășoară în ședințe comune sau ședințe separate. În cele mai multe cazuri, în cadrul biroului meu de mediator, părțile aleg varianta ședințelor separate deoarece trauma suferită este proaspătă și totodată, părțile  realizează că la mediator nu se împacă, ci se înțeleg asupra unei variante comune de soluționare a litigiului, soluție confidențială, rapidă, eficientă, mai puțin costisitoare, elegantă.

Identificăm două situații în care se poate recurge la procedura medierii în caz de accident rutier.

1. În cazul în care acordul de mediere este încheiat în faza de cercetare penală sau în faza de urmărire penală, procurorul este obligat să dispună prin rezolutie neînceperea urmăririi penale sau încetarea urmăririi penale, în funcție de momentul când a fost încheiat acordul de mediere.

2. În cazul în care acordul de mediere a fost încheiat în faza de judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii instantei de judecată, instanța este obligată să dispună achitarea inculpatului (autorului accidentului).

În timpul procesului penal, soluţionarea cazului prin mediere poate avea loc la  iniţiativa părţilor, la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii.
Reamintesc că, și în acest caz, chiar dacă instanța recomandă procedura de mediere,  doar părțile sunt cele care decid dacă apelează la această procedură sau dacă doresc soluționarea conflictului prin procedura litigioasă. Atunci când părțile aleg procedura de mediere, se depune la dosarul cauzei contractul de mediere care are efect de suspendare a judecării cauzei pe o perioada de 3 luni de la data semnării acestuia.

Dacă procedura de mediere eșuează, procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile  nu au ajuns la un acord, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului de 3 luni.

Dacă părțile ajung la un acord, se comunică instanței de judecată acordul de mediere și procesul-verbal de încheiere a medierii, în exemplare originale și în format electronic.

Nu ezitați să apelați la mediere în caz de accident rutier. Principiile care guvernează această procedură – neutralitate, confidențialitate, imparțialitate – vă ajută să luați o decizie corectă, echilibrată, într-un spațiu privat,  nu vă judecă acțiunile și vă deschide mai multe posibilități de a trece peste cele întâmplate.

Maria PĂDURARU

Vicepreședinte Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Iași

https://www.7est.ro/viata/mediator-activ/item/53157-apeleaza-la-mediator-in-caz-de-accident-rutier.html#respond 

LA GALAȚI, APELAȚI LA MEDIATORII AUTORIZAȚI DIN CADRUL ASOCIAȚIEI – RELAȚII LA TEL. 0729 013141, Președinte Constantin Asofronie

Procedura SAL-FIN de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul nebancar


O noua procedura de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul nebancar instituita in favoarea consumatorilor

de Razvan Ionescu, Loredana Cristea  1 august 2016, 12:33 Dosare Juridice – Rezolvarea Disputelor

Razvan Ionescu si Loredana Cristea, Associate PeliFilip

In contextul unei tendinte generale la nivel european de intarire a protectiei consumatorilor de servicii financiare, in luna iulie a anului curent a fost lansata Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nebancar (SAL-FIN), domeniu ce cuprinde piata asigurarilor-reasigurarilor, piata de capital si sistemul pensiilor private. Entitatea isi propune sa ofere o varianta extrajudiciara simpla, rapida si necostisitoare de solutionare a disputelor dintre consumatorii de servicii financiare nebancare si comercianti, fiind un remediu suplimentar pus la dispozitia acestora. Important de mentionat este faptul ca procedura nu inlatura posibilitatea consumatorilor de a adresa plangeri catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.), A.N.P.C. sau de a formula cereri direct in fata instantelor de judecata.
Analizam mai jos care sunt implicatiile noii proceduri, cui se adreseaza, cum se aplica si care sunt caracteristicile care o deosebesc fata de procedura din domeniul bancar.1. Ce este SAL-FIN si contextul aparitiei acesteia
Centrul de solutionare alternativa a disputelor din domeniul financiar nebancar, care  este operational din data de 19 iulie 2016 in cadrul A.S.F., este infiintat ca urmare a unui trend ascendent de intarire a protectiei consumatorilor de servicii financiare, regasit la nivel european.
In 2015, Guvernul a creat cadrul legal pentru infiintarea SAL-FIN prin transpunerea (cu intarziere) in legislatia nationala a Directivei 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum. In baza aceleiasi Directive, in anul 2015 s-a creat o entitate cu rol similar in domeniul bancar, respectiv Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul bancar (SAL). In total exista 120 de astfel de entitati la nivelul Uniunii Europene. Romania este printre foarte putinele state (alaturi de Croatia, Luxemburg si Polonia) care inca nu figureaza cu niciun centru pe platforma europeana de solutionare online a litigiilor.
La randul sau, ASF arata o preocupare crescanda pentru consumatorii de servicii nebancare. Dupa infiintarea in 2014 a Directiei Protectia Consumatorului,  in 2015 A.S.F. a participat la exercitii nationale si europene de monitorizare a tratamentului consumatorilor, a elaborat ghiduri pentru consumatori si alerte publice privind calitatea serviciilor nebancare, a desfasurat primele exercitii de mystery shopping din domeniu, finalizate cu elaborarea de norme pentru cresterea gradului de informare la cumpararea on-line a politei RCA.
Luarea unor masuri cat mai energice e fireasca, avand in vedere numarul ridicat de plangeri si de litigii legate de serviciile nebancare. De departe, piata asigurarilor-reasigurarilor este cea mai problematica. Peste 90% dintre zecile de mii de petitii primite de A.S.F. anual in perioada 2013-2015 au avut ca obiect contracte de asigurare, cele mai multe dintre plangeri vizand neplata sau plata partiala a despagubirilor.

2. Cadru legal
Activitatea SAL-FIN este reglementata de Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nebancar (SAL-FIN). Regulamentul este emis in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor.

 

3. Cui se adreseaza SAL-FIN
Procedura in fata SAL-FIN nu priveste toti consumatorii de servicii nebancare, ci doar pe cei rezidenti in Uniunea Europeana care reusesc sa faca dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.
In ceea ce priveste comerciantii vizati de aceasta procedura, regulamentul are in vedere orice persoana fizica sau juridica, publica ori privata, autorizata, reglementata si/sau supravegheata de catre ASF, dupa caz, care actioneaza in cadrul activitatii sale in sectoarele pietei financiare nebancare, respectiv: asigurari-reasigurari, piata de capital si sistemul pensiilor private.
Sfera de aplicare a acestei proceduri a fost definita foarte amplu, incluzand orice disputa care deriva din contracte de vanzare sau din contracte de prestari-servicii. Asadar, majoritatea contractelor incheiate intre consumatori si comerciantii din domeniul financiar nebancar pot fi deduse solutionarii acestui centru.

4. Conciliatorii SAL-FIN
Cererile consumatorilor sunt solutionate de conciliatorii SAL-FIN, specialisti in domeniul nebancar. La acest moment, 5 conciliatori sunt inscrisi in registrul conciliatorilor, toti specializati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, fiind preconizat ca pe viitor sa mai apara si alti conciliatori in restul domeniilor vizate de procedura. In perioada imediat urmatoare, experti ai A.S.F. organizeaza cursuri de formare a viitorilor conciliatori. CV-urile conciliatorilor vor fi accesibile online pe pagina web SAL-FIN, pentru o mai mare transparenta si pentru a putea analiza eventualele incompatibilitati ce ar putea sa apara in respectivul litigiu.
Consumatorul isi poate alege un conciliator, comerciantul avand in dreptul la propria nominalizare in caz de dezacord. Pentru ca independenta si impartialitatea conciliatorilor sunt esentiale, Regulamentul interzice desemnarea unui conciliator aflat in conflict de interese sau incompatibil. Spre exemplu, nu poate fi desemnat drept conciliator o persoana care si-a desfasurat activitatea in ultimii doi ani in cadrul comerciantului parte in litigiu.
Cu toate acestea, Regulamentul nu prevede un caz general de recuzare a conciliatorilor, care sa acopere orice alte situatii posibile de incompatibilitate. Referirea generica la conflictul de interese se va putea dovedi problematica, mai ales avand in vedere gradul mare de probabilitate ca specialistii din domeniul financiar nebancar sa aiba, la un moment dat, o legatura cu jucatorii care activeaza pe aceasta piata.

5. Procedura aplicabila
Consumatorul alege daca doreste sa se adreseze SAL-FIN si, mai important, ce doreste sa obtina de la aceasta entitate:

  • propunerea unei solutii catre parti, care poate sau nu sa fie acceptata de acestea. In caz de neacceptare, consumatorul se poate adresa instantelor de drept comun. Daca ambele parti accepta solutia propusa, incheierea devine titlu executoriu;
  • impunerea unei solutii partilor, prin pronuntarea unei hotarari obligatorii pentru parti. Daca hotararea nu este atacata in 15 zile de la comunicare in fata instantelor de drept comun, aceasta devine titlu executoriu. Poate ca cea mai importanta trasatura a procedurii SAL-FIN este caracterul imperativ al acesteia, care trebuie parcursa de comerciant la simpla manifestare de vointa a consumatorului.

Astfel, dupa ce SAL-FIN este investita cu o astfel de cerere de catre consumator, comerciantului i se va solicita punctul de vedere privind procedura pe care doreste sa o parcurga, caz in care va fi avertizat asupra consecintelor juridice pe care fiecare dintre ele le presupune.
In cazul in care comerciantul nu doreste parcurgerea procedurii mai restrictive, atunci va fi obligat sa o parcurga pe cea in care partilor li se propune o solutie, neputand sa refuze de plano procedurile SAL-FIN.
De asemenea, celeritatea este o alta trasatura de care se bucura aceasta procedura, spre deosebire de cea in fata instantelor judecatoresti, termenul maxim in care trebuie sa fie pronuntata o solutie de catre Sal-fin putand fi prelungit pana la maximum 90 de zile.
Un aspect imprumutat din materia taxelor de timbru este caracterul gratuit al acestei proceduri, similar cu actiunea in materia drepturilor consumatorilor, care este scutita de plata taxelor de timbru, incurajand astfel consumatorii sa apeleze la acest mecanism.

Citește în continuare