Procedura de alegere a membrilor Consiliului de Mediere la Galați și Brăila


Procedura de alegere a membrilor Consiliului de mediere la 02-03 martie 2019 pentru județele GALAȚI și BRĂILA. Stimați colegi mediatori cu drept de vot la alegerile pentru noul CM. În condițiile în care CM nu s-a implicat deloc în organizarea alegerilor în teritoriu, aruncând responsabilitatea pe umerii celor pe care și i-a ales reprezentanți acum 4 ani, și când la Galați și Brăila nici un mediator care nu candidează nu și-a oferit spațiul propriu sau altul pentru aceasta, am propus zilele trecute po soluție de avarie, pe care comisia electorală și secretariatul tehnic a acceptat-o. Este de vorba de o cameră într-un imobil de apartamente cu mai multe birouri pe str. Nae Leonard nr. 2, bl. C3A, sc.1, ap. 2 în municipiul Galați, imobil în care am și eu închiriat de 8 ani alt birou. Este la dispoziție încăperea propriu-zisă cu masă de consiliu pentru 12 persoane, canapea, dulap, acces pe hol comun și baie. Am intermediat această punere la dispoziție printr-un contract de comodat, pentru justificarea spațiului, către CPMJ GL, fără ca acesta să suporte vreo cheltuială. Mi s-a părut normal să mă implic văzând neimplicarea celorlați aproape … 400 de mediatori din județul Galați, la care se adaugă și cei din județul Brăila.

Astfel am dorit să fie asigurată respectarea dreptului de a alege și a fi ales a mediatorilor din cele două județe, în caz contrar existând temei legal pentru anularea alegerilor și alte cheltuieli pentru un Consiliu de mediere falimentar după 4 ani de mandat degeaba, ratat, ineficient.
RĂMÂNE DE ASIGURAT de cele 2 conduceri ale CPMJ-urilor COMISIA DE VOTARE dintre mediatorii din cele 2 județe, alții decât candidații sau membrii altor comisii la nivel central. Eu nu pot face mai mult decât acest apel la dvs. să vă oferiți, după ce am transmis anunțul către mediatorii din județ aflat în contact și la conducerea CPMJ GL, altfel s-ar interpreta că mă implic prea mult, contestabil, având calitatea de candidat la aceste alegeri.

Vă rog să veniți cât mai mulți să votați sâmbătă și duminică în intervalul orar 09-17.00, având asupra dvs. actul de identitate și ștampila Biroului de mediator. După verificarea și semnarea pe lista de votare, vi se va pune la dispoziție buletinul de vot pe care trebuie să încercuiți la nr.crt.
pe cei care îi votați, în număr de cel puțin 1 și maximum 9. Nu tăiați alți candidați și nu faceți alte însemnări care atrag nulitatea buletinului de vot, fiind păcat și de cheltuielile făcute și de eforturile celorlalți colegi din țară. Și așa, în mod inexplicabil și cu refuz de reverificare cum a dispus comisia de soluționare a contestațiilor la alegerile din anul 2015, atunci au fost declaratie nule peste 1000 de voturi adică o treime! Și au ieșit cei care trebuia!?!

Acum, nu vă indic pe cine să votați, nu vă cer să mă votați, poate mă cunoașteți cel mai bine față de ceilalți candidați din țară, aș spune numai că nu merită să vă mai aruncați votul pe cei care și-au bătut joc de mediere, mediatori, lege și banii dvs., unii 2-3 mandate până acum, să votați numai candidații care v-au convins că pot aduce o schimbare pozitivă, nu neapărat 9 persoane.

Așa-zisele echipe nr. 1 și 2 au membri din fostele consilii și s-au comportat fără responsabilitate și cu aroganță până la finalul mandatului și se promovează ca salvatorii profesiei, dar vă asigur că și ceilalți sunt buni și trebuie să aveți încredere în cei care nu sunt deja compromiși și nu sunt marionetele celor care au păstorit de 10 ani medierea și mediatorii.

Mai aveți 1-2 zile să completați comisia de votare și să vă gândiți că altfel v-ați irosit șansa să participați la o schimbare în folosul medierii și corpului profesional. Despre candidatul Asofronie Constantin vă puteți documenta pe Blogul http://www.mediereagalati.wordpress.com/, Grupul facebook Corpul Profesional al mediatorilor, Pagina Mediator Asofronie Constantin – Galați, grupurile de mediatori din această rețea de socializare. Sau puteți întreba mediatorii cu mai multă vechime și activitate din cele 2 județe vecine și care, în general, și din … cauza mea, au colaborat bine în primii 6 ani.

Sunt și președintele Asociației Mediatorilor Galați, cu activitate mai  redusă după înființarea CPMJ care ne-au scos din ecuație ca structură și personal. Vă rugăm să luați legătura cu mediatorii care nu sunt pe aceste rețele și nu sunt prea informați despre procedura de alegeri, locul și perioada de votare, eventual distribuind această postare pe mesagerie tf. sau email. Vă mulțumesc pentru sprijin și înțelegere, haideți să dăm dovadă că nu suntem ultimii din țara asta care rezolvă și aceste probleme.

Lista finala a candidatilor la alegerea membrilor CM 2019 Lista finala cu locurile de votare in CPMJ

Președintele României NU este Mediatorul constituțional


   Reiau un articol mai vechi, scris de subsemnatul în anul 2009, cu speranța că măcar în al doilea mandat, președintele Traian Băsescu își va înțelege și își va exercita onest atribuțiile de mediator constituțional între puterile statului și, între stat și cetățeni.

Nu a fost să fie. Am trimis materialul și la presă și singurul ecou, fără indicarea sursei din păcate, a fost o emisiune la Postul TV Antena 3. Au trecut 10 ani și la încheierea unui mandat al următorului președinte al României, Klaus Werner Iohannis constăm că situația este similară, NU S-A ÎNVĂȚAT NIMIC, DEGEABA PREVEDE CONSTITUȚIA, EI FAC CE VOR.

Nu-i nimic, pentru că anul 2019 începe cu alegeri la Consiliul de mediere în martie la care candidează și subsemnatul, și se termină cu alegerile prezidențiale în noiembrie, cred că este cazul să insist și să fac tot ce pot dacă voi fi ales în CM să fac public pe toate căile acest articol de actualitate. Iar următorii președinți ai României să înțeleagă că această atribuție constituțională nu este facultativă, ci obligatorie.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL

         Medierea este o modalitate alternativă viabilă de soluţionare a conflictelor în afara justiţiei, pe cale amiabilă, reglementată în România de Legea nr. 192/2006, părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată în mediere, mediatorul.

   Între prerogativele prezidenţiale stabilite prin Constituţia României la art. 80 alin.(2) sunt cele care prevăd că acesta „veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

Aceasta este o formă specială de aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat, condiţionată de necesitatea existenţei unui arbitru sau mediator, care să îndeplinească atribuţia de apărare a interesului public al statului, reprezentat prin puterile şi instituţiile sale, precum şi a intereselor private colective ale celor care compun aceste puteri şi instituţii, precum şi ale cetăţenilor şi altor persoane juridice.

Medierea exercitată de preşedinte păstrează caracteristicile specifice obligatorii ale acestei forme alternative de soluţionare a disputelor pe cale nejudiciară, cu unele particularităţi pe care le vom explicita în continuare, pentru evitarea confuziilor.

Obiectul medierii pe care o poate exercita preşedintele poate fi constituit de:

–   divergenţe între puterile statului – legislativă, executivă şi judecătorească;

–   dispute între autorităţi, instituţii autonome sau subordonate acestor puteri;

–   conflicte între puterile, autorităţile sau instituţiile statului şi societatea reprezentată de cetăţeni, categorii sociale, profesii, entităţi etnice, religioase, alte persoane juridice.

–   conflicte între partide politice, profesii, categorii/grupuri sociale, etnice, religioase.

Preşedintele nu se ocupă de conflicte între persoane fizice, între acestea şi persoane juridice în domeniul comercial, prestarea unor servicii, între persoane juridice.

Preşedintele poate participa ca reprezentant al statului la medierea unor conflicte internaţionale de natură diplomatică, militară, economică, socială, etnică, religioasă, etc.

La rezolvarea conflictelor prezentate mai sus, preşedintele poate să participe din iniţiativă personală, la solicitarea părţilor implicate sau în baza unui mandat.

Pentru a exercita funcţia de mediator preşedintele trebuie să aibe o pregătire minimă în domeniul medierii, să fie consiliat de personal specializat, fără a fi necesară o autorizare obţinută potrivit legii privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, întrucât preşedintele nu exercită medierea ca pe o profesie special reglementată, ci atribuţiile stabilite de constituţie şi lege, ocazional şi cu specificul dat de natura conflictelor şi părţilor participante la mediere.

Caracterul de utilitate publică al instituţiei medierii este cel mai pregnant reliefat în cazul preşedintelui, pentru că interesele apărate nu sunt de natură privată a unor persoane fizice şi juridice, ci interesele individuale ale tuturor cetăţenilor sau cel puţin cele colective ale unei părţi semnificative din rândul acestora.

Medierea de către preşedinte se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă acestuia în calitate de mediator, ca garant al apărării constituţiei, ordinii de drept, funcţionării normale a puterilor statului, autorităţilor şi instituţiilor, drepturilor omului.

În acelaşi timp preşedintele trebuie să convingă că este o persoană aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în divergenţe sau conflicte, că poate prin prerogativele şi personalitatea sa să le sprijine în soluţionarea conflictului, în vederea obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, dar cu mai multă stricteţe în respectarea legalităţii.

Şi la acest nivel, medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere, dar care să servească atât intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict, cât şi interesului public.

Pentru ca preşedintele să exercite cu adevărat o mediere, în înţelegerea universală a termenului conform literaturii de specialitate şi a practicii din Europa şi din întreaga lume, este necesară îndeplinirea ireproşabilă a principiilor şi obligaţiilor definitorii:

– să păstreze neutralitatea (independenţa) faţă de părţi, adică să nu fie ataşat de una din acestea din nici un punct de vedere care ar afecta credibilitatea sa. În acest sens este şi reglementarea stabilită la art. 84 Incompatibilităţi din Constituţia României, care stabileşte imperativ că „În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o alta funcţie publica sau privată.”

–   să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate, adică să nu urmărească prin medierea conflictului între părţi vreun interes personal, înţelegându-se aici că nici pentru familia sa, persoanele apropiate, grupurile sau partidele  care l-au susţinut;

–   să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi atribuţiilor constituţionale şi legale ale părţilor sau reprezentanţilor acestora;

–   să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în mediere, cu excepţia asupra cărora părţile au convenit că este necesară publicarea, fiind de interes public, ori legea obligă la aceasta din acest motiv.

– să ajute părţile să discute deschis problemele şi să-şi identifice soluţii durabile de rezolvare a divergenţelor sau conflictelor, urmărind în acelaşi timp prevenirea unor conflicte cu legea sau alte puteri, autorităţi, instituţii, categorii sau grupuri sociale;

– să nu decidă el cu privire la cine are dreptate, să nu judece ce s-a întâmplat şi să nu caute vinovaţi.

     În acest context, spre deosebire de finalitatea celorlalte atribuţii prezidenţiale la care constituţia, legislaţia şi practica internă şi externă a stabilit putere de decizie, pentru prerogativa stabilită prin art. 80 alin.(2) din Constituţia României, trebuierespectat cadrul general valabil pentru mediere în literatura de specialitate şi practica internaţională, altfel această formă de soluţionare a conflictelor folosită de preşedinte nu mai poate fi denumită mediere, lipsindu-i principiile şi obligaţiile esenţiale consacrate.

Abordarea corectă, completă şi permanentă a acestor principii şi obligaţii de către preşedintele – mediator constituţional, în exercitarea funcţiei de mediere a divergenţelor şi conflictelor între puterile statului, precum şi între stat şi societate, poate asigura caracterul durabil, legal, preventiv, acceptat, al acţiunii de mediere a preşedintelui ţării.

În acelaşi timp, respectarea principiilor medierii contribuie la promovarea corectă a acestei alternative de soluţionare nejudiciară a conflictelor în societate, nouă în România, dar practicată cu succes de multe decenii în ţările occidentale, poate contribui la impunerea medierii ca pe o procedură capabilă să îmbunătăţească actul de justiţie din punct de vedere calitativ, prin degrevarea instanţelor de anumite categorii de litigii, prin reducerea cheltuielilor, prin scăderea climatului social tensionat, fiind o prioritate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, o cerinţă rezultată din Recomandările şi Directivele europene.

 Mediator autorizat Constantin ASOFRONIE

 

 

Începe campania electorală pentru alegerile în CM 2019


În perioada 12.02.2019 – 01.03.2019 se desfășoară CAMPANIA ELECTORALĂ pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere în anul 2019

Tabel cu candidații înscriși la alegerile pentru CM 2019


 1. Teslovan Adreana
 2. Ioniță Lucreția
 3. Vlaicu Rodica
 4. Munteanu Mihai Iulian
 5. Anastase Ileana
 6. Dediu Nicolae
 7. Sîrbu Daniela Maria
 8. Aldea Elena Liliana
 9. Popescu Valentina
 10. Păcurar Alin Romulus
 11. Cărare Adriana
 12. Bădulescu Dorin Valeriu
 13. Șuștac Zeno Daniel
 14. Stancu Anca Lucia
 15. Ionescu Nicoleta
 16. Jurca Angelica Elisabeta
 17. Ignat Claudiu Florinel Augustin
 18. Pintea Marta Bianca
 19. Radulescu Dragos Marian
 20. Asofronie Constantin
 21. Cirlig Aurora

PV sedinta validare dosare candidat 20190204

Ulterior comisia a acceptat si celelalte dosare la care s-au completat actele dupa aceasta dată a PV anexat. După opinia noastră, s-a depășit data limită și nu ar fi trebuit admise. 

Dar lăsăm mediatorii să aleagă, în condițiile în care și membri ai fostelor CM nu au fost în stare să prezinte actele impuse celorlalți!

ALEGERI PENTRU CONSILIUL DE MEDIERE 2019


Consiliul de Mediere a dat publicității mai multe hotărâri de organizare a alegerilor pentru membrii consiliului în anul 2019

http://www.cmediere.ro/page/2085/procedura-si-regulamentul-de-alegeri-2019

http://www.cmediere.ro/page/2128/hotararea-193-26-10-2018-prin-care-se-aproba-calendarul-de-alegeri-2019

Proiect nou: Dezbaterile Medierea Politică Publică Eficientă


Am deschis înscrierile la Dezbaterile Medierea Politica Publică Eficientă.   https://doodle.com/poll/r93emctskm7nabtm

O serie de 10 videoconferințe de câte 60 de minute vor organizate în lunile februarie și martie prin platforma Zoom în cadrul proiectului ”Medierea – Politica publică eficientă în dialogul civic”.
Participanții, mediatori dar și alte persoane interesate de politicile publice din domeniul medierii, vor putea discuta despre aspectele principale de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul medierii. 
În cadrul discuțiilor va fi abordată tema dezvoltării durabile, importanței protecției mediului și dezvoltării durabile, problemelor de mediu și temei schimbărilor climatice precum și egalității de șanse, nediscriminarii și egalității de gen.
Pentru eficiență, videoconferințele vor avea un număr limitat de cinci participanți, fiecare persoană putându-se înscrie doar la o singură videoconferință. Participanții vor primi cu o zi înainte prin email linkul de acces la videoconferința la care s-au înscris.
Pentru participare, este necesar un calculator cu microfon și cameră video, videoconferințele urmând a fi înregistrate și publicate pe canalul Youtube cu numele ”Medierea Politica Publică Eficientă” creat în cadrul proiectului.
Videoconferințele vor fi facilitate de echipa proiectului, respectiv Marin Pădeanu (Manager proiect) și Constantin-Adi Gavrilă (Expert politici publice mediere). 
Mai multe informații referitoare la înscrierea și participarea la o videoconferință Zoom pot fi găsite la https://support.zoom.us/…/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-