Asociația Mediatorilor Galați solicită ajungerea la un singur proiect de modificare a legii medierii


Asociația Mediatorilor Galați (AMG) lansează o invitație la dialog și dezbateri în vederea colaborării cu alte asociații profesionale și Consiliul de mediere (CM) pentru ajungerea la un singur proiect de modificare a legii medierii. Până în prezent au fost transmise autorităților competente 3 proiecte cu puține elemente comune, ceea ce ar putea duce la un blocaj și compromiterea șanselor pentru  un proiect cuprinzător și favorabil medierii, cu corectarea prevederilor declarate neconstituționale la 7 mai și îmbunătățirea legii în vigoare. Ministerul Justiției, Guvernul, camerele parlamentului nu pot să vadă decât cu reținere și neîncredere noile propuneri, în condițiile în care corpul profesional al mediatorilor nu știe ce vrea, pentru că mai multe grupuri de interese susțin proiecte diferite.

Primul a fost proiectul propus de AMG în comisia consultativă a corpului profesional de la începutul anului 2014, pentru corectarea prevederilor introduse prin legea nr. 214 / 2013 ( alin. 1*3 și 1*4 la art. 2), care au dus la mari neajunsuri, controverse publice și o scădere drastică a numărului de persoane care se mai adresează mediatorilor de la 1 august 2013. Proiectul conține și alte propuneri, privind constituirea de drept a corpului profesional, cu un Statut votat de un congres, structuri organizatorice la nivel județean și național, pregătirea profesională, atribuțiile Consiliului de mediere, alte domenii de mediere, stabilirea unor măsuri de revitalizare a medierii după eliminarea obligativității informării, inclusiv printr-o procedură prealabilă obligatorie de informare și încercare de soluționare a conflictelor în anumite tipuri de cazuri, ca în legea italiană revizuită, cu păstrarea posibilității părților de a se adresa justiției în cazul în care nu s-ar dori continuarea medierii ori dacă nu s-a ajuns la un acord. După ședința comisiei consultative de la Brașov, la care a fost votat de 32 de reprezentanți ai asociațiilor profesionale care au răspuns consultării publice, proiectul a fost predat CM, care, în ciuda unor declarații de complezență, a refuzat continuarea discuțiilor pe baza acestui proiect și a celui al Statutului profesiei, timp de 5 luni, nerăspunzând solicitării asociațiilor susținătoare și miilor de mediatori din țară. Această atitudine nu s-a schimbat nici după declararea neconstituțională a 2 alineate ale art. 2  la 7 mai 2014, când la comisia consultativă din 17 iunie și la Comisia juridică a Camerei Deputaților au fost invitați membrii CM și asociațiile din țară să vină cu propuneri de completare și îmbunătățire, pentru realizarea unui proiect de lege viabil și general acceptat de mediatori. La Comisia juridică a C. DEP.  au fost desfășurate două runde de discuții tehnice pe fiecare propunere și urmează a se da spre avizare după reluarea sesiunii parlamentare la 1 septembrie.

De atunci însă, UCMR și apoi Consiliul de mediere au făcut și ele publice două proiecte de modificare a legii, axându-se în special pe înlocuirea informării obligatorii declarate constituționale cu alte proceduri, fără a se consulta mediatorii și asociațiile profesionale înainte de a se preda aceste proiecte la organele competente legislativ, dovedind lipsa de transparență decizională și consultare publică, obligatorii potrivit legii 24/ 2000 și altor acte normative.  Cert este că aceste proiecte sunt cu prevederi contradictorii și va fi greu de apropiat, dat fiind și ambițiile și orgoliile inițiatorilor, membri ai conducerii  Consiliului de mediere și a două uniuni, UNMR și UCMR, la care încearcă să atragă și alți susținători, fiecare separat, în loc să încerce colaborarea pentru un proiect unic.

Asociația Mediatorilor Galați, inițiatorul primului proiect și a unor dezbateri publice complexe la nivelul corpului profesional, cu specialiști și organe legislative în primul semestru al anului 2014, cât timp președintele acestei asociații, Constantin Asofronie, a fost și coordonatorul comisiei consultative, gândindu-se la binele profesiei, a mediatorilor, al justiției și cetățenilor, al statutului român, anunță că va organiza încă o rundă de discuții interprofesionale, cu specialiști și legislatori, pentru explicarea propunerilor făcute și încercarea de realizare a unui proiect unic de modificare a legii medierii nr. 192 / 2006, pe 05 sau 06 septembrie 2014, într-o locație ce va fi stabilită ulterior.  Cu această ocazie, AMG invită pe inițiatorii și susținătorii celorlalte proiecte să studieze toate proiectele pentru găsirea punctelor comune, identificarea interesului general al profesiei și al celui general al mediatorilor din țară, astfel încât să se ajungă la formularea unor propuneri pertinente, realizabile, favorabile îmbunătățirii acestei legi și revitalizarea profesiei. Credem că atât mediatorii cât și legislatorii vor primi și privi altfel un proiect comun, fără a fi nevoiți să decidă ei decât asupra unor amănunte sau propuneri la care nu s-a ajuns la consens. Șansele unui astfel de proiect sunt mult mai mari să satisfacă toate interesele, generale, publice, profesionale, judiciare, decât ale unor proiecte diferite și opuse.

  Avem o ocazie, trebuie să-i asigurăm șansele acestui proiect, combinând propunerile tuturor, cu respectarea Constituției și legislației comune deja în vigoare, renunțând la orgolii, ambiții, interese de mic grup sau electorale, dovedind că și mediatorii pot ajunge la un acord!

   Asociațiile profesionale care au contribuit la realizarea proiectului inițiat de AMG, altele și mediatorii care doresc să se implice și să sprijine efectiv această inițiativă de realizare a acestei runde de consultare și realizare a unui proiect de lege unic, sunt așteptate să ia legătura cu președintele AMG, Constantin Asofronie, la telefon 0729 013141 și costin_aso@yahoo.com    

Celelalte două proiecte de lege pot ficonsultate pe site-urile http://www.cmediere.ro și http://www.ucmro.ro 

Reclame

O primă reacție față de propunerile Consiliului de mediere de … corelare a legii medierii cu Decizia Curții Constituționale *


O primă reacție față de  PROPUNERILE CONSILIULUI DE MEDIERE DE … CORELARE A LEGII MEDIERII CU DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE *

Constantin Asofronie, Președintele Asociației Mediatorilor Galați

Se pare că unii membri ai CM nu au luat vacanță și s-au simțit în sfârșit responsabili să vină cu niște propuneri de modificare a legii medierii pentru a se supune prevederilor Deciziei  CCR, AȘA CUM AM CERUT ȘI NOI DE LA DATA DE 7 MAI 2014. Nu vreau să mă considerați cârcotaș, deși unii o veți face, dar, în afara denumirii propunerilor  ”pentru … corelarea legii” neadecvate, constatăm din nou că acești membri ai CM REFUZĂ CONSULTAREA MEDIATORILOR ȘI ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE, se consultă doar cu niște ”experți” necunoscuți (aceeași de la includerea prevederilor neconstituționale?), mimând consultarea asociaţiilor, motivată de … timpul scurt (după ce 3 luni nu a făcut nimic și nu a vrut să discute în Comisia consultativă și cu inițiatorii proiectului 1 de lege depus la Comisia juridică a Camerei Deputaților). Spun aceasta deoarece solicită observații și propuneri de la mediatori DUPĂ CE A TRIMIS DEJA ACESTE PROPUNERI LA GUVERN!  Peste 20 de zile, când expiră acest termen și altele în care să redacteze din nou proiectul, deja parlamentul se reunește în noua sesiune, iar guvernul trebuie să-i fi trimis propunerile legislative pentru această nouă sesiune, la care se vor adăuga cele depuse de parlamentari, pe baza tuturor făcându-se de către birourile permanente agenda sesiunii. Desigur, se pot depune si ulterior propuneri, pe parcursul sesiunii, dar care era urgența și interesul medierii? Să nu existe pauza dintre considerarea de drept anulate a prevederilor din art. 2 al legii medierii și adoptarea noilor propuneri, PENTRU CĂ SE VA CREA DIN NOU UN HAOS LEGISLATIV ȘI PROCEDURAL, față de care, ”prietenii” medierii vor emite iar concluzii publice de la cele cuminți de genul ”informarea nu mai este obligatorie și gata cu medierea”, la cele sforăitoare și denigratoare de genul ”medierea este neconstituțională” sau ”mediatorii au creat prevederi abuzive și neconstituționale ca să câștige bani din obligarea la mediere”, teze auzite destul de des în presă, pe culoarele instanțelor și la conferințe, în pauza parlamentară și judecătorească. Dacă veneau cu aceste propuneri măcar în luna iunie, la ședința comisiei consultative, era timp ca pe 18 iunie să mergem împreună la Comisia juridică a Camerei Deputaților și Ministerul Justiției pentru înaintarea acestui proiect îmbunătățit. Se preiau, ca şi de UCMR ideile noastre privind „obligarea la încercarea soluţionării cazului prin mediere”, ca în legea italiană, precum şi alte aspect procedural favorabile, dar lasă la o parte alte propuneri realizabile şi avantajoase. Dar tocmai din conținut se vede clar de ce nu s-a dorit consultarea, și, fac deocamdată doar aceste aprecieri generale și preliminare, pentru că membrii CM nu doresc ceea ce doresc mediatorii!  Adică, au refuzat din nou, în afara unor propuneri procedurale, să modifice altceva în legea medierii, propus de noi de peste jumătate de an și susținut de peste 30 de asociații profesionale. Deocamdată, colegii care am depus acea primă inițiativă legislativă și care ne-am consultat asupra reacției față de proiectul CM, comunicăm următoarele: suntem deschiși dialogului constructiv și vom răspunde invitației CM de a trimite în 20 de zile observații privind proiectul CM, suntem de acord cu marea majoritate a propunerilor acestuia pentru că vizează aspecte ridicate și de noi, dar nu renunțăm la celelalte propuneri care nu au fost acceptate și nu au fost incluse de CM în propunerile sale, mai ales în organizarea corpului profesional al mediatorilor, modificarea unor atribuții ale CM, introducerea celorlalte domenii pentru aplicarea procedurii medierii, pregătirea profesională și altele, care vor fi susținute în continuare și de alte asociații. Nu trebuie să vă lăsați din nou, ca de la legea nr. 370/2009 încoace, amăgiți de membrii CM să nu se facă propuneri în alte domenii ca să … avem succes cu cele ale CM, pentru că s-a văzut câte ”succesuri” au generat propunerile, acțiunile și inacțiunile CM în acești ultimi 3 ani în special. Amânarea la calendele grecești a celorlalte propuneri va perpetua situația gravă în care au ajuns medierea și mediatorii în anul 2014, nerecunoscută de membrii CM, care vin din nou cu praf în ochii mediatorilor și își promovează teoriile după care trebuie să formeze noi mii de mediatori, față de cei 10000 existenți și care nici măcar șomeri nu sunt considerați, ci fraieri ai formatorilor. Ca urmare, vom aduce un aport constructiv la propunerile CM, sperăm realizabile, dar vom continua inițiativa legislativă depusă, imediat la deschiderea sesiunii parlamentare, pentru că nu putem accepta ca numai un număr redus de persoane, nereprezentative pentru corpul profesional, să impună din nou numai ce vor ele, inclusiv interesele personale oneroase, ignorând interesele profesiei și mediatorilor și corelarea legii medierii și cu legile speciale privind alte corpuri profesionale liberaliste. Vom continua cu observații punctuale la fiecare propunere a CM, concluzionând că, în principiu, le susținem pe toate cele care vor îmbunătăți legea și aplicarea medierii.