MEMBRII C.M ŞI SUSŢINĂTORII PREGĂTESC UN NOU ABUZ


taci Printr-un anunt postat la data de 28.09.2009 pe site-ul Consiliului de mediere se anunta faptul ca in temeiul art.15 din ROF, a fost convocata in data de 09.10.2009 orele 12.00 sedinta Consiliului de mediere, avand drept scop analiza dosarelor depuse pentru autorizare şi avizare în perioada 12 mai – 9 octombrie 2009, analiza activitaţii Consiliului de mediere si diverse.  In anunt se face precizarea ca în vederea organizarii acestei sedinte, au fost trimise notificări catre domnii Ion Stefan Georgescu, Cornel Loghin si Mihai Ghervase, prin care li s-au adus la cunostinţă între altele că: « nu exista o hotarare a Consiliului de mediere care sa constate incetarea calitatii de membru al Consiliului in urma renuntarii scrise, conform art. 10 alin. (2) din ROF, hotărâre ce nu a fost emisa intrucat nu existau membri supleanti care sa poata completa Consiliul în conformitate cu art. 10 alin. (3) din ROF » şi ca, “în considerarea celor învederate mai sus, domnii Ion Stefan Georgescu, Cornel Loghin si Mihai Ghervase detin in continuare calitatea de membru al Consiliului de mediere şi sunt convocati, în temeiul art. 15 din ROF, sa participe la sedinta ordinara a Consiliului de mediere din data de 9 octombrie 2009 ».     Desi prezenta la sedinta nu poate fi impusa, se spera ca domnii Ion Stefan Georgescu, Cornel Loghin si Mihai Ghervase sa inteleaga situatia exceptionala in care se afla Consiliul de mediere si sa doreasca sa contribuie, alaturi de ceilalti sase colegi membrii in Consiliu, la gasirea celor mai bune solutii pentru a continua dezvoltarea profesiei de mediator in Romania.

Acest anunt este semnat de catre Anca Elisabeta Ciucă presedintele Consiliului de mediere

Demisia – act unilateral de vointa

Potrivit art. 79 alin. (1) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Deci demisia este un act unilateral al salariatului. Ea nu se poate cere, nici aproba si nici respinge de catre angajator.

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia, asa cum dispune art. 79 alin. (3) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

Atunci cand, inainte de expirarea termenului, anagajatorul si salariatul convin, la cererea unuia dintre ei, sa inceteze contractul de munca, motivul incetarii acestuia este acordul partilor (art. 55 lit. b) din Codul muncii), nu cel prevazut de art. 79 din acelasi cod (demisia).

(A se vedea A. Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 616)

Legea 188/1999 privind Statutul Functionarului Public

« Art. 102 Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.

Nu stiu ce se doreste prin aceasta actiune dar de un singur lucru sunt sigur, asa cum reiese si din textele de lege mai sus enuntate, ca ceea ce incearca sa se obtina constituie o ilegalitate.

Demisia este un act unilateral de vointa şi îşi produce efecte depline dupa scurgerea unei perioade de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii, fapt pentru care demisionarii, daca nu au revenit asupra revocarii demisiei in acest termen nu mai pot sa o faca.

Demisiile d-lor Ion Georgescu si Cornel Loghin au avut loc, pentru primul dupa cateva luni de la validare, iar pentru cel de al doilea demisia s-a produs la jumatatea lunii februarie 2009, in perioada cand Consiliul de mediere era încă funcţional, având 7 membri cu care puteau lua hotărâri, dar se pare că nu au făcut-o din neglijenţa în serviciu şi cu încălcarea art. 10 alin. (2) din ROF, MINŢINDU-SE din nou: « hotărâre ce nu a fost emisa intrucat nu existau membri supleanti care sa poata completa Consiliul în conformitate cu art. 10 alin. (3) din ROF ».

Repetăm, nu era nevoie de membri supleanţi, până la demisia d-lui Ghervase au mai trecut 3 luni în care s-au desfăşurat şedinţe ale CM, în care trebuia şi probabil s-au luat aceste hotărâri, dar nu s-au publicat, ceea ce este la fel de grav şi oricum efectele demisiei s-au produs!

Reamintim că oricum, membrii CM se aflau in perioada prelungita cu de la sine putere a mandatului, prelungire urmata de un blocaj al activitatii acestuia datorat neglijentei si abuzurilor pe care acestia le-au comis in organizarea alegerilor din 23 mai, fara sa tina cont de faptul ca nu mai puteau organiza alegeri, organul central fiind lipsit de capacitatea juridica de exercitiu ca urmare a demisiei numitului Ghervase Mihai,  înaintata la  MJLC fără motivare la data de 15.05.2009, în care a făcut menţiunea că îşi înceteaza activitatea de membru în CdM cu aceasta data), deci fara preaviz.

Toti trei nu mai pot reveni asupra demisiei intrucat pentru toţi s-a scurs termenul de 30 de zile, si în plus au lipsit consecutiv de la mai mult de trei sedinte ale consiliului, deci sunt considerati ca si-au incetat activitatea in cadrul consiliului, de drept si sub aceasta forma.

Demisia, conform Codului muncii poate sa fie cu sau fara preaviz, cu conditia ca in cererea de demisie sa fie specificata data de la care aceasta are loc, lucru pe care Mihai Ghervase la mentionat, respectiv data de 15.05.2009, data de la care aceasta si-a inceput sa isi produca pe deplin efectele, nefiind supusa altui fel de termene, conditii sau aprobari cum se arată că prevede ilegal  ROF al CdM.

Termenul de 30 de zile îi putea profita acestuia, dandu-i posibilitatea sa revina asupra demisiei, dacă o făcea în acest termen şi ceilalţi membri ar fi fost de acord cu aceasta, tot în acest termen. Cum acest termen s-a scurs fara revenirea asupra demisiei de catre Mihai Ghervase si fără alte acte ale CdM,  este considerata ca si-a făcut efectele de drept, nemaiputandu-se reveni asupra acesteia la momentul de fata, după peste 4 luni de zile, chiar dacă acesta, şantajat şi interesat ar vrea!

Clauza din ROF, precum că demisia se constata prin hotarare a CdM este introdusa abuziv şi ilegal, aceasta contravine Lg.192/2006, art. 102 din Lg. 188/1999 privind Statutul Functionarului Public şi Codului Muncii.

Nu CdM este cel indreptatit sa ia act de demisia unui membru, ci preşedintele CdM. ca şi conducător al acestei intituţii de interes public autonome, persoana care are competenta legala de numire in functia publica, după ce a fost validat de ministrul justitiei.  Aceasta cu atât mai mult, cu cât actul administrativ ar fi trebuit fi emis de preşedintele CdM, după informarea celorlalţi membri ai CdM, nu de ministrul justitiei care are atribuţii doar la validare şi nici nu se aprobă de CdM în plen, pentru că DEMISIA NU SE APROBĂ, CI DOAR SE IA ACT DE EA ! Faptul că nu s-ar fi emis un asemenea act administrativ este imputabil preşedintelui CdM şi nu este motiv de nulitate a demisiei pentru că singura condiţie de formă este să fie scrisă, iar de fond să precizeze numele si prenumele persoanei, înştiinţarea şi eventual preavizul.  Apoi, nimeni nu poate invoca propria turpidudine, ca scuza pentru (ne)indeplinirea unui act!

În pus, membrii CdM sunt asimilaţi funcţionarilor publici doar în privinţa autorităţii de reglementare şi autorizare, dar NU AU RAPORTURI DE SERVICIU CARE SĂ ÎNCETEZE POTRIVIT LG.188/1999, FIIND ORGANE ALESE DE MEDIATORI ÎN FRUNTEA UNEI PROFESII SI NU NUMITE ÎN FUNCŢII PUBLICE DIN CELE ENUMERATE ÎN LEGE ! NICĂIERI NU VA MAI GĂSI NICI UN JURIST SAU AVOCAT ASEMENEA TRATAMENT JURIDIC LA MEMBRII CdM, DECÂT LA FUNCŢIONARII PUBLICI CARE OCUPĂ ASEMENEA FUNCŢII PUBLICE, MAGISTRAŢI ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL, POLIŢIŞTI ŞI CEI DE LA PENITENCIARE, POTRIVIT LEGII ŞI STATUTULUI ACESTORA !

Separat de aceste motive de ilegalitate a revenirii asupra demisiei, trebuie să ţinem cont că există între timp două comunicate ale CdM privind luarea la cunoştinţă despre demisia celor 3, prin care aceasta este făcută publică şi opozabilă terţilor, de la ultima a şi intervenit o criza funcţională recunoscută de membrii CdM rămaşi fără capacitate juridică de exerciţiu, iar în plus a fost transmisă de 2 ori la MJLC şi însuşită de acesta !

Atunci cum să considerăm tupeul de a afirma că demisia nu a fost aprobată prin hotărâre a CdM după demisia ce şi-a produs legal efectele şi după atâtea luni de inactivitate care a afectat grav interesul public al mediatorilor, cetăţenilor şi justiţiei ? Doar ca abuz în serviciu, neglijenţă, incompetenţă, interese oculte, care vor atrage răspunderea administrativă, disciplinară, penală a celor care încalcă în continuare legea!

Se vede că membrii rămaşi în CdM caută cu disperare soluţii de refacere a consiliului actual întorcând mortul de la groapă cu încălcarea grosolană a legislaţiei, pentru împlinirea intereselor financiare puse în pericol prin neautorizarea cursanţilor lor şi nevalidarea celor aleşi la 23 mai !

Prezenta celor trei persoane convocate la sedinta CdM programata in data de 09.10.2009, de persoane care nu mai sunt indreptatite datorita motivelor arătate sa ia aceasta hotarare si mai cu seama in cadrul acestei sedinte sa se ia hotararea avizarii si autorizarii ca mediator a persoanelor care au solicitat acest lucru constituind un abuz in serviciu contra intereselor publice, constituirea unui grup in vederea savarsirii de infractiuni, instigare la infractiune pe deoparte, iar pe de alta parte, persoanele ce vor fi autorizate sunt expuse riscului de a le fi contestata calitatea de mediator autorizat.  Am auzit că deja se fac autorizari de consiliul ramas în 6, contrar legii care obligă la minimum7 membri prezenţi pentru a putea lua astfel de hotărâri, de exemplu în data de 09.09.2009!

Interesul acestei intruniri este nu deblocarea activitatii CdM si relansarea institutiei medierii, ci acela de a autoriza ce s-a format, intrucat cei ce au format mediatori si acum nu mai pot autoriza în condiţii ilegale, sa fie reclamati pentru abuz in serviciu.

Mihai Ghervase fiind patron de scoala de formare, absolventii acestuia trebuie autorizati alaturi de ai celorlalti membrii ai CdM , care la randul lor sunt tot patroni ai unor scoli de formare. Este posibil ca Ghervase să cedeze şantajului şi să accepte, pentru că acesta îi era interesul şi la sabotarea conferinţei de la Braşov după ce i-am apărat interesele şi la autorizarea propriilor cursanţi, după ce CdM nu îi avizase cursul şi a constatat nevalabile diplomele eliberate de acesta pentru unii candidaţi la alegerile de la 23 mai. Aceste lucruri reies din comunicatele, adresele, procesele verbale ale comisiilor şi răspunsurile publicate până acum pe site-uri şi copiile luate de poliţie de pe unele acte ale consiliului! Atenţie stimaţi colegi la ce s-a ajuns, depăşindu-se de mult limita legalităţii, prin publicarea pe site a acestor demisii, prin comunicarea la minister şi mediatori a acestora şi a celorlalte constatări, de fapt acestea reprezintă probe ale ilegalităţilor şi abuzurilor CdM, la care acum se mai pregăteşte unul la fel de grav! Membrii comisiilor şi cei rămaşi au favorizat infractorii prin nedenuntarea faptelor ilegale de care au cunostinta şi pentru că au verificat prin contact direct cu aceste diplome şi luând decizii.

Aceste fapte au fost descoperite încet- încet de investigatori, pe parcurs vi le-am adus o parte la cunoştinţă şi văzând atitudinea duplicitară şi interesată a unor mediatori din conducerea UNMR (singura asociaţie care contestase alegerile), m-am lămurit asupra caracterului acestora mai ales după sabotarea conferinţei de la Braşov şi tratativele cu membrii CdM şi ceilalţi formatori interesaţi de continuarea fărădelegilor, mi-am dat demisia(TT).

Urmează şi alţii, poate toţi, dacă noua ilegalitate pusă la cale de membrii CdM se realizează ! Ce mai aşteptaţi stimaţi colegi, de ăştia vă este frică ? Frica a alimentat şi susţinut întotdeauna dictaturile, dar niciodată mişcarea de rezistenţă nu s-a numărat doar la câteva persoane, asupra cărora se varsă tot veninul, denigrarea şi abuzurile!

Ceasul adevărului va sosi în curând, trebuie să le arătăm că medierea nu este a lor, chiar dacă au confiscat-o, ci a noastră a tuturor mediatorilor, a justiţiei care aşteaptă ca medierea să degreveze instanţele, a statului care aşteaptă scăderea cheltuielilor, a justiţiabililor purtaţi ani de zile pe drumuri,  criza economică oferind ocazia nefericită de a fi explodat medierea în societate, pentru reducerea conflictelor de orice natură şi linisştirea climatului social.

Dar cu cine dacă nu vă mai susţineţi cererile personale, hotărârile colective de la Braşov, dacă vă este frică de un sondaj anonim? Astfel contribuiţi la minimalizarea importanţei hotărârilor conferinţei, eforturilor participanţilor şi organizatorilor, iar în lipsa susţinerii acelor hotărâri membrii CdM refuză dialogul cu mediatorii şi cu noi, pregătind, după modelul original al politicienilor, guvernări originale, cu încălcarea tot mai gravă a legii. Până când mai răbdaţi?

Oare ministerul justiţiei va mai accepta asemenea abuzuri şi ilegalităţi? Vom vedea. Dacă CdM şi susţinătorii vor continua aceste ilegalităţi, după încheierea perioadei anunţate de depunere a candidaturilor pentru comisia electorală şi sondajului suplimentar, dăm drumul poate colectării cererilor de revocare din funcţie a membrilor CdM, conform art. 23 ROAMCM!

Mediatori Tatu Tudor, Asofronie Constantin

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL


       mana intinsa   Medierea este o modalitate alternativă viabilă de soluţionare a conflictelor în afara justiţiei, pe cale amiabilă, reglementată în România de Legea nr. 192/2006, părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată în mediere, mediatorul.

       Între prerogativele prezidenţiale stabilite prin Constituţia României la art. 80 alin.(2) sunt cele care prevăd că acesta „veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

       Aceasta este o formă specială de aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat, condiţionată de necesitatea existenţei unui arbitru sau mediator, care să îndeplinească atribuţia de apărare a interesului public al statului, reprezentat prin puterile şi instituţiile sale, precum şi a intereselor private colective ale celor care compun aceste puteri şi instituţii, precum şi ale cetăţenilor şi altor persoane juridice.

       Medierea exercitată de preşedinte păstrează caracteristicile specifice obligatorii ale acestei forme alternative de soluţionare a disputelor pe cale nejudiciară, cu unele particularităţi pe care le vom explicita în continuare, pentru evitarea confuziilor.

        Obiectul medierii pe care o poate exercita preşedintele poate fi constituit de:

–   divergenţe între puterile statului – legislativă, executivă şi judecătorească;

–   dispute între autorităţi, instituţii autonome sau subordonate acestor puteri;

–   conflicte între puterile, autorităţile sau instituţiile statului şi societatea reprezentată de cetăţeni, categorii sociale, profesii, entităţi etnice, religioase, alte persoane juridice.

–   conflicte între partide politice, profesii, categorii/grupuri sociale, etnice, religioase.

 Preşedintele nu se ocupă de conflicte între persoane fizice, între acestea şi persoane juridice în domeniul comercial, prestarea unor servicii, între persoane juridice.

 Preşedintele poate participa ca reprezentant al statului la medierea unor conflicte internaţionale de natură diplomatică, militară, economică, socială, etnică, religioasă, etc.

 La rezolvarea conflictelor prezentate mai sus, preşedintele poate să participe din iniţiativă personală, la solicitarea părţilor implicate sau în baza unui mandat. 

Pentru a exercita funcţia de mediator preşedintele trebuie să aibe o pregătire minimă în domeniul medierii, să fie consiliat de personal specializat, fără a fi necesară o autorizare obţinută potrivit legii privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, întrucât preşedintele nu exercită medierea ca pe o profesie special reglementată, ci atribuţiile stabilite de constituţie şi lege, ocazional şi cu specificul dat de natura conflictelor şi părţilor participante la mediere.

 Caracterul de utilitate publică al instituţiei medierii este cel mai pregnant reliefat în cazul preşedintelui, pentru că interesele apărate nu sunt de natură privată a unor persoane fizice şi juridice, ci interesele individuale ale tuturor cetăţenilor sau cel puţin cele colective ale unei părţi semnificative din rândul acestora. 

Medierea de către preşedinte se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă acestuia în calitate de mediator, ca garant al apărării constituţiei, ordinii de drept, funcţionării normale a puterilor statului, autorităţilor şi instituţiilor, drepturilor omului.

În acelaşi timp preşedintele trebuie să convingă că este o persoană aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în divergenţe sau conflicte, că poate prin prerogativele şi personalitatea sa să le sprijine în soluţionarea conflictului, în vederea obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, dar cu mai multă stricteţe în respectarea legalităţii.

Şi la acest nivel, medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere, dar care să servească atât intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict, cât şi interesului public.

Pentru ca preşedintele să exercite cu adevărat o mediere, în înţelegerea universală a termenului conform literaturii de specialitate şi a practicii din Europa şi din întreaga lume, este necesară îndeplinirea ireproşabilă a principiilor şi obligaţiilor definitorii:

– să păstreze neutralitatea (independenţa) faţă de părţi, adică să nu fie ataşat de una din acestea din nici un punct de vedere care ar afecta credibilitatea sa. În acest sens este şi reglementarea stabilită la art. 84 Incompatibilităţi din Constituţia României, care stabileşte imperativ că „În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o alta funcţie publica sau privată.”

–   să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate, adică să nu urmărească prin medierea conflictului între părţi vreun interes personal, înţelegându-se aici că nici pentru familia sa, persoanele apropiate, grupurile sau partidele  care l-au susţinut;

–   să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi atribuţiilor constituţionale şi legale ale părţilor sau reprezentanţilor acestora;

–   să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în mediere, cu excepţia asupra cărora părţile au convenit că este necesară publicarea, fiind de interes public, ori legea obligă la aceasta din acest motiv.

– să ajute părţile să discute deschis problemele şi să-şi identifice soluţii durabile de rezolvare a divergenţelor sau conflictelor, urmărind în acelaşi timp prevenirea unor conflicte cu legea sau alte puteri, autorităţi, instituţii, categorii sau grupuri sociale;

– să nu decidă el cu privire la cine are dreptate, să nu judece ce s-a întâmplat şi să nu caute vinovaţi.

            În acest context, spre deosebire de finalitatea celorlalte atribuţii prezidenţiale la care constituţia, legislaţia şi practica internă şi externă a stabilit putere de decizie, pentru prerogativa stabilită prin art. 80 alin.(2) din Constituţia României, trebuie respectat cadrul general valabil pentru mediere în literatura de specialitate şi practica internaţională, altfel această formă de soluţionare a conflictelor folosită de preşedinte nu mai poate fi denumită mediere, lipsindu-i principiile şi obligaţiile esenţiale consacrate.  

         Abordarea corectă, completă şi permanentă a acestor principii şi obligaţii de către preşedintele – mediator constituţional, în exercitarea funcţiei de mediere a divergenţelor şi conflictelor între puterile statului, precum şi între stat şi societate, poate asigura caracterul durabil, legal, preventiv, acceptat, al acţiunii de mediere a preşedintelui ţării.

           În acelaşi timp, respectarea principiilor medierii contribuie la promovarea corectă a acestei alternative de soluţionare nejudiciară a conflictelor în societate, nouă în România, dar practicată cu succes de multe decenii în ţările occidentale, poate contribui la impunerea medierii ca pe o procedură capabilă să îmbunătăţească actul de justiţie din punct de vedere calitativ, prin degrevarea instanţelor de anumite categorii de litigii, prin reducerea cheltuielilor, prin scăderea climatului social tensionat, fiind o prioritate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, o cerinţă rezultată din Recomandările şi Directivele europene.

 Mediator autorizat Constantin ASOFRONIE

SOLUŢIA FINALĂ A CRIZEI MEDIERII VA VENI DE LA MEDIATORI


1197117221VoR2QT După două săptămâni de la conferinţa extraordinară a mediatorilor organizată la Braşov de mediatorii Asofronie Constantin şi Tatu Tudor, cu participarea a 69 mediatori şi a conducerii Consiliului de Mediere (CM), lumea se aştepta să fie făcuţi de consiliu şi colegii noştri paşii necesari pentru reconciliere, dezbateri, identificarea demersurilor pentru ieşirea din criză, comunicarea unor decizii către Ministerul Justiţiei şi antrenarea mediatorilor în aplicarea unor hotărâri acceptate de majoritatea celor care încadrează această profesie, aflată încă la început de drum în România, la 3 ani de la promulgarea Legii nr. 192/1996 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator.

Din păcate, eforturile celor care au crezut că mediatorii prin însăşi aptitudinile, deprinderile şi cunoştinţelor acumulate sunt cei care vor pune diagnosticul şi vor lua măsurile de tratare a convulsiilor prin care trece profesia, au fost zădărnicite tocmai de specialiştii în negociere, formare şi mediere din consiliul rămas incomplet, nefuncţional şi cu mandatul expirat, care au mimat ca şi la 12 şi 27 august dialogul cu mediatorii şi asociaţiile profesionale cerut de o parte a acestora.

Deşi preşedintele şi vicepreşedintele consiliului au recunoscut că la Braşov s-a purtat un dialog real, s-a spus lucrurilor pe nume, s-au expus variante care s-au votat sub forma unor hotărâri, cu care în mare parte au fost de acord şi cei doi conducători ai autorităţii de reglementare, autorizare şi control, după conferinţă au refuzat solicitarea a 67 participanţi la conferinţă şi alte aproape patrusute de răspunsuri la consultarea (sondajul) premergătoare, neeaceptând soluţia organizării de noi alegeri şi menţinându-şi poziţia de revenire la minister cu solicitarea în continuare a validării membrilor aleşi la alegerile contestate de la 23 mai. Pentru a avea o cât mai largă susţinere a hotărârilor în vederea prevenirii contestaţiilor de către cei care refuză dialogul sau discută numai între ei, cei din grupul de interese care a confiscat medierea, s-a propus de către noi continuarea consultării celorlalţi mediatori preocupaţi de soluţionarea crizei, dar care nu au putut sau nu au dorit să vină la conferinţă, după publicarea unui anunţ şi chestionarului pe site-ul consiliului, conform Rezoluţiei adoptate aproape în unanimitate de participanţii la conferinţă. Cu toate că a fost de acord la conferinţă cu această consultare şi cu soluţia organizării alegerilor de către o comisie electorală neutră şi independentă, conducerea consiliului s-a răzgândit sub presiunea celor disperaţi după putere şi încasările din formarea mediatorilor, refuzând postarea chestionarului pe site-ul CM, continuând campania de denigrare a contestatarilor alegerilor, organizatorilor şi participanţilor la conferinţă, ministerului care nu-i validează. În acelaşi timp organizează noi cursuri, vor să autorizeze noii mediatori, pentru că de la 01.01.2010 nu mai pot să se ocupe de formare decât firmele autorizate conform OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor! Deşi actualul consiliu a rămas incomplet şi nefuncţional, fără capacitatea juridică de exerciţiu, deci fără posibilitatea legală de a lua orice hotărâri, deşi conducerea consiliului şi mulţi mediatori ştiu că cei aleşi la 23 mai nu vor fi validaţi din motivele de legalitate expuse de multe ori de noi, aceşti corifei auto-intitulaţi ai medierii blochează abuziv şi ilegal orice demers de ieşire din criză.

Vocile raţiunii exprimate de numeroşi mediatori, hotărârile de la Braşov şi prevederile actuale ale legii şi regulamentelor interne conduc spre soluţia organizării de către mediatori a unor noi alegeri, pentru desemnarea altor membri ai CM.

După întrevederile avute la minister şi alte foruri în ultimele săptămâni se conturează un răspuns categoric din partea ministerului care va confirma propunerile noastre de peste două luni de zile, la care membrii CM nu au achiesat. Din această situaţie complexă nereglementată de aceeaşi membri ai primului consiliu, generată de contestarea alegerilor organizate şi desfăşurate cu încălcarea legii şi regulamentelor în vigoare, se poate ieşi doar într-un fel.

SOLUŢIA FINALĂ DE IEŞIRE DIN CRIZA ACTUALĂ VA FI CEA ADOPTATĂ ÎN CONSENS DE MEDIATORI, DUPĂ O CONSULTARE A REPREZENTANŢILOR ACESTORA DE CĂTRE MINISTER ÎN PERIOADA URMĂTOARE, DAR PE BAZA MOTIVELOR DE CONTESTARE A ALEGERILOR ŞI A SOLUŢIILOR PROPUSE DE NOI, FĂRĂ VALIDARE!

Pentru a nu mai pierde timpul ca până acum şi pentru a reduce confuzia promovată de cei interesaţi de aşteptarea fără speranţă a validării celor contestaţi, pentru a ne angaja măcar în ceasul al doisprezecelea în ceva concret şi valabil până la redactarea documentului de către minister şi desfăşurarea consultării cerute din nou de noi, în faţa conducerii acestuia cu participarea membrilor consiliului, pentru acceptarea soluţiei identificate fără comentarii, SOLICITĂM:

1. Preşedintele şi vicepreşedintele CM să dispună afişarea anunţului chestionarului de consultare pe site-ul cmediere.ro în următoarele 24 de ore.

2. Preşedintele şi vicepreşedintele CM să comunice public faptul că recunosc legalitatea conferinţei de la Braşov şi a soluţiilor votate şi supuse dezbaterii publice prin consultarea solicitată a fi publicată pe site-ul CM.

3. Membrii CM să renunţe la respingerea fără discuţii a motivelor de nelegalitate şi a greşelilor comise în organizarea alegerilor de la 23 mai.

4. Membrii CM să renunţe la presiunile care le exercită din interese oculte şi oneroase asupra unor asociaţii pentru susţinerea în continuare a validării membrilor CM aleşi la 23 mai, pentru izolarea şi refuzul dialogului cu contestatarii, organizatorii şi participanţii la conferinţa extraordinară.

5. Organizarea unei întâlniri în data de 29 sau 30 septembrie la Bucureşti a membrilor CM cu reprezentanţii asociaţiilor şi mediatori voluntari, pentru adoptarea unor măsuri ce vor fi prezentate ministrului justiţiei. Reprezentanţii asociaţiilor vor participa pe baza de mandat şi vor prezenta opinia scrisă, pe bază de semnături, faţă de cele 4 soluţii de ieşire din criză, urmate oricare dintre ele de organizarea de noi alegeri.

6. Continuarea înscrierii candidaţilor pentru comisia electorală până la 30 septembrie, conform anunţului şi hotărârilor conferinţei.

7. Pregătirea dosarelor de candidat pentru alegeri conform HCM 1285/08.

8. Pregătirea candidaturilor pentru comisiile necesare alegerilor.

9. Încetarea oricăror noi acţiuni legale, contestaţii, articole de presă calomniatoare, email-uri şi forumuri care depăşesc cadrul polemicii normale.

10. Publicarea materialelor conferinţei, a acestui apel, a anunţurilor oficiale ori ale asociaţiilor/mediatorilor pentru soluţionarea crizei, pe toate site-urile.

Această solicitare la adresa membrilor CM şi apelul către mediatori poate asigura pregătirea deznodământului acestei crize de către mediatori în interiorul profesiei, până la apropiatul comunicat al ministerului.

Ignorarea acestora prin refuzul dialogului de către membrii CM, frica şi neimplicarea mediatorilor dăunează grav medierii şi candidaţilor. Cu siguranţă că acesta nu este în interesul ministerului şi mediatorilor.

Mediator Constantin Asofronie

Noul apel al organizatorilor conferintei la CM si mediatori


Stimati colegi! In cadrul demersurilor intreprinse potrivit hotararilor conferintei de la Brasov, se desfasoara in aceasta perioada doua activitati importante:
depunerea de candidaturi pentru comisia electorala, care se va ocupa de organizarea de noi alegeri, in locul consiliului de medierea care nu are atributii in acest sens potrivit legii, ROF CM si ROAMCM, nu mai are capacitate juridica de exercitiu si nu mai poate lua hotarari legale, activitatea sa fiind in intregime blocata,
consultarea larga a mediatorilor, asupra celor 4 solutii identificate de mediatori pentru iesirea din criza actuala, din care trei au ca urmare organizarea de noi alegeri, asupra altor probleme determinate de lipsa de reglementare si care vor face obiectul modificarii legii, precum si celor 2 regulamente de catre viitorul consiliu. Pentru aceasta este necesara descarcarea formularului cu chestionarul de consultare, completarea lui fara date personale si introducerea intr-un plic, sigilat, semnat si stampilat cu stampila formei de exercitare a profesiei sau a postei. Pentru cei din primul caz se pot aduna plicurile respective intr-un plic mai mare si acestea pot fi trimise si prin curieri – voluntari care au drum prin Bucuresti. Aceasta propunere a venit in sprijinul reducerii cheltuielilor si drumurilor la posta, culmea de la niste mediatori bucuresteni, fiind acceptata, cu inregistrararea destinatarilor si respectarea stricta a confidentialitatii, prin separarea de plic a chestionarului nesemnat.
In interesul ascultarii opiniilor dvs. va rugam sa dati curs acestei consultari pe care altii nu au facut-o in 3 ani, de care va depinde pe viitor evitarea unor astfel de crize si perioade indelungate de activitate a consiliului. Fata de cei 67 din 69 mediatori care au riscat la Brasov votand pe fata, inaintea conducerii CM, dvs. aveti siguranta si comoditatea anonimatului, dar care este la fel de important ca prezenta la votul direct, urmand a fi folosit votul prin corespondenta si la alegeri, pentru a asigura o sustinere cat mai larga si democratica a candidatilor de catre mediatorii din toata tara, nu numai de amicii adusi la conferinta sau cu mandate dubioase.
Nu conteaza ce votati la fiecare intrebare, conteaza ca sa se contureze o majoritate cat mai larga de opinii privind problemele puse in dezbatere. Contam pe atitudinea civica a dvs. si pe dorinta de iesire din impasul actual, cat mai repede si cu acordul majoritatii mediatorilor. Nu conteaza deasemenea cum ati apreciat motivele actiunii noastre dupa ce consiliul ales la 23 mai nu a fost validat de peste 3 luni, nu conteaza de partea cui va pozitionati a CM sau a participantilor la conferinta extraordinarasondja, important este sa fie cat mai multi respondenti la consultare.
Dupa aceasta consultare vor fi inutile si ineficiente alte masuri sustinute de o minoritate sau unele persoane, hotararile esentiale despre mediere si mediatori le va lua CM numai dupa consultarea prealabila a acestora, potrivit legislatiei privind transparenta decizionala si conducerea participativa a activitatii in mediere, lucruri nerespectate pana acum si care au generat contestatiile la alegeri, alaturi de alte nereguli care v-au fost explicate pana acum de mai multe ori.
Apelam la dvs. sa fiti realisti si pragmatici macar acum, cand se stie ca ministerul nu va valida niciodata pe alesii de la 23 mai, si cand majoritatea covarsitoare a mediatorilor de la conferinta si cei care au raspuns sondajului premergator, au sustinut ca aceasta solutie a noilor alegeri, organizate de o comisie electorala neutra si independenta, este singura care ne-a mai ramas de aplicat, daca membrii primului consiliu cu mandat expirat si fara capacitate de exercitiu nu vor sa-si dea demisia si nu pot organiza ei alegeri, iar cei nevalidati nu renunta la un mandat nematerilizat.
Va rog sa tineti cont stimati membri ai CM ca la conferinta nu au fost suficiente cereri, dar avem acum aproape 50 si adunam in continuare, pentru REVOCAREA DIN FUNCTIE a dvs. daca ne mai puneti piedici in aplicarea hotararilor de la Brasov. Nu am facut caz de aceasta a patra solutie si nu am ales calea unei confruntari de acest gen inca, sperand ca ati inteles cursul istoriei si ca nu vreti sa va compromiteti total imaginea si sansele de a mai fi votati la urmatoarele alegeri. Dar nu mizati mult pe rabdarea noastra, ati intins coarda prea mult si daca nu colaborati la acest demers, nu va fi cale de intors.
Prin urmare, stimati colegi si membri ai CM, faceti-va datoria de a va pronunta la aceasta consultare, fiind o forma legala de luare a deciziilor, fara incalcarea vreunei norme in vigoare si dreptului comun, in conditiile in care nu mai avem organ de conducere apt sa ia decizii.
Asteptam si alte inscrieri pentru comisia electorala (7 membri titulari si 2 supleanti), care va fi desemnata prin tragere la sorti dintre cei care se ofera voluntari, cu restrictiile votate la conferinta si anuntate pe site si email-uri, pana la 30 septembrie.

Raspunsurile la chestionar sunt asteptate pana la 20, fiind posibila o prelungire a termenului, poate pana la 25 septembrie, datorata boicotarii acestei consultari de catre conducerea CM care a refuzat sa mai publice chestionarul si anuntul pe site-ul CM. Desi acesta este platit din banii nostri si nu este proprietatea privata a celor din Consiliu, desi noi facem apel pentru plata taxei exagerate de administrare pentru ca acesta sa functioneze, desi conducerea CM a fost de acord la Brasov cu publicarea si comisia electorala, intorsi in cuibul de viespi de la Bucuresti s-au razgandit si ne saboteaza. Toate acestea vor fi rasplatite de cine trebuie, cum trebuie, dar rautatea si frica lor de alegeri ne tergiverseaza actiunile spre solutionarea conflictului, transformand criza in agonie, dupa care urmeaza constatarea legala a decesului acestui organ amputat si lipsit de puterea institutionala necesara.
Nu mai facem polemici cu cei care nu vor iesirea din criza, care nu accepta dialogul si opinia majoritatii, apelam la simtul practic si esenta medierii: identificarea intereselor si nevoilor mediatorilor, a solutiilor si orientarea catre rezolvarea conflictului si a crizei pentru revenirea la legalitate si normalitate, in relatiile dintre CM si mediatori, intre acestia si minister. Apelul nostru urmareste sa deschida ochii, sufletul si mintea celor care isi pot da seama ca au stat deoparte prea mult timp si indiferent parerile lor despre noi, consiliu si criza, trebuie sa se hotarasca odata ce este de facut si sa treaca de la expectativa, neutralitate, opozitie la constructia noii familii a mediatorilor, in legalitate si impacare.
Drumul catre normalitate si legalitate trece prin aceste doua activitati la care va invitam sa raspundeti. Este in joc soarta acestei profesii si au ignorat-o prea mult. Este timpul sa va implicati si sa participati la solutionarea acestei crize si reluarea activitatii consiliului. Ceea ce facem va defini medierea in urmatorii ani.
Cu stima si speranta ca veti da curs apelului nostru, va dorim numai bine!

Asofronie Constantin si Tatu Tudor

Anunţ privind comisia electorală şi consultarea mediatorilor


CHESTIONARUL CONSULTARII MEDIATORILOR

SI CONSTITUIREA COMISIEI ELECTORALE

Medierea nu-i a lor, e a noastra a tuturor!

Nr. inregistrare CdM  1501 din 10.09.2009

1. Comisia aleasă prin vot de către mediatorii autorizaţi prezenţi la Conferinţa Extraordinară a mediatorilor de la Braşov din 05.09.2009, având acordul acestora şi al reprezentanţilor CdM prezenţi, a luat hotărârea publicării pe site-ul C.M. http://www.cmediere.ro , pe blogul conferintei http://conferintamediatorilor.blogspot.com şi cele asociate, a chestionarului de consultare a mediatorilor privind măsurile votate de către participanţii la conferinţă.

Fiecare mediator va descărca chestionarul, iar după completarea prin marcarea cu ,,x” a căsutelor corespunzătoare opiniei sale, îl va introduce într-un plic, fără date de identificare, lipeşte plicul (eventual sigilat) dupa care acest plic nescris se va introduce într-un plic mai mare.

Acesta va avea înscris expeditorul şi va fi trimis prin poştă cu confirmare de primire, pe adresa Tatu Tudor – Birou de mediator, Bucuresti, b-dul Chisinau nr. 8, bl. M2, sc. C, et. parter,ap. 81, Sectorul 2, cod 022153,pana la data de 20.09.2009.

Plicurile primite vor fi înregistrate într-un registru special, fără a fi desigilate, iar confirmarea de primire va fi înapoiata prin Poşta Româna sau curier cu semnatura dlui Tatu Tudor şi ştampila formei de exercitare a profesiei a acestuia.

Plicutile vor fi desigilate de către comisia aleasa la conferinţă (Tudor Tatu, Asofronie Constantin, Radu Ionescu, Mihut Gabriela si Marin Daniela), în data de 22.09.2009 orele 11.00, în prezenţa consilierului juridic şi şefei de cabinet a preşedintelui Consiliului de mediere, la sediul acestei instituţii.

Comisia de desigilare şi centralizarea chestionarelor, precum şi observatorii, se obliga sa fie neutră, impartiala şi să păstreze confidenţialitatea mediatorilor respondenţi şi a celor completate în chestionar de către aceştia

Nota  Atat plicul cat si chestionarul introdus in acesta nu va contine elemente de identificare.

2. În conformitate cu hotărârea conferinţei, în perioada 15-30 septembrie, se trimit pe pe baza de voluntariat, cereri privind participarea în comisia electorală, pe adresa Consiliului de Mediere şi eventual copie pe adresa biroului d-lui Tudor Tatu (pentru a exclude orice banuiala legitima/ilegitima).

Cererile se depun de către fiecare mediator personal sau prin corespondenţă cu confirmare de primire .

Comisia electorală va fi alcătuită din 7 membri şi 2 supleanţi, având ca principală sarcină organizarea viitoarelor alegeri.

Nu pot face parte din această comisie: membrii actualului consiliu, candidaţii la alegeri, membrii comisiilor de validare a candidaturilor şi de analiză a contestaţiilor de la alegerile de la 23 mai, conform hotararii luate de plenul conferintei.

Dintre cei care depun candidaturi, se vor trage la sorţi membrii ce vor alcatui această Comisia Electorala, pe numărul de locuri prezentat, de către o comisie formată din acei mediatori aleşi la conferinţă şi consilierul juridic al consiliului, în data de 2 octombrie 2009, orele 11.00, la sediul Consiliului de mediere.

Comisia Electorala va fi numita prin hotarare sau decizie a comisiei care a organizat consultarea, contrasemnată de Consiliul de Mediere, va întocmi calendarul electoral şi va coordona activitatea comisiilor obişnuite la alegeri, primind asistenţă din partea Secretariatului Tehnic al CdM, care se obliga sa puna la dispozitia acesteia documentele si logistica necesara desfăşurarii alegerilor.

Pregatirea calendarului alegerilor, de catre Comisia Electorala se va face intr-un termen de cel mult 20 zile de la data emiterii deciziei/hotararii elaborate de catre comisia de consultare a mediatorilor.

Hotararile/deciziile Comisiei Electorale vor fi date cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor CdM, aprobat prin hotararea CdM nr. 1285/2008, cu completările aduse de hotărârile conferinţei şi consultarea mediatorilor, cu consultarea CdM.

Nota Mediatorii care isi exprima optiunea de a candida au obligatia să-şi pregătească dosarele din timp şi este necesar să se ofere mediatori voluntari din toată ţara pentru alcatuirea celor 3 comisii (membrii acestora nu sunt stabiliti de CM, ci traşi la sorţi de catre comisia electorală).

Dosarul de candidatura va cuprinde aceleasi documente stabilite prin Hotararea CdM nr. 1285/2008 mai putin curiculum vitae sub forma de punctaj, curiculum vitae se va întocmai dupa modelul european si nu constituie impediment in acceptarea/neacceptarea candidaturii, conform hotararii luate in cadrul Conferintei Extraordinare din 05.09.2009 de la Brasov.

Mentiunile facute in acesta rămân la latitudinea mediatorilor care vor opta singuri pe cine considera sa voteze.

Comisia Electorala se va dizolva după predarea documentelor privind alegerile la CdM. care asigură activitatea d.p.v. administrativ până în momentul emiterii Ordinului de validare a viitorului Consiliu de mediere de către Ministrul Justitiei.

Având în vedere prezenţa redusă la conferinţă, pentru a da o formă mai largă şi democratică hotărârilor acesteia, adresăm rugamintea tuturor mediatorilor să participe la consultarea confidenţială propusă, urmând ca rezultatele consultării să fie aplicate de catre comisia electorală, să facă obiectul modificărilor regulamentelor de către viitorul consiliu şi să fie transmise la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu înştiinţarea acestuia despre constituirea unei comisii electorale şi prezentarea calendarului electoral.

Actele privind organizarea alegerilor vor fi afişate pe site-ul consiliului şi transmise prin Newsletter la toţi mediatorii, contrasemnate de Preşedintele CM.

Mediatori: Tatu Tudor             Asofronie Constantin

CAMPANIA DE REZOLVARE A CRIZEI ÎN MEDIERE A ÎNCEPUT!


A TREIA EPISTOLĂ CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE ŞI MEDIATORI

Felicitări dlui coleg Şurtea pentru articolul trasmis mediatorilor prin Jurnalul Medierea, îi mulţumesc că a fost prezent şi la Braşov, reprezentat de dl. Haţegan, şi încă bine. Prin poziţia adoptată se  înscriu alături de alţi câţiva mediatori respectabili în curentul deschis dialogului şi imprimării unui curs dinamic medierii, atât de factorii de răspundere legali – consiliul, cât şi de mediatorii înşişi. Dacă şi consiliul va înţelege că 67 din 69 mediatori prezenţi la Braşov şi peste 95% la sută din cei care au răspuns la sondajul premergător, s-au săturat să aştepte validarea şi au votat pentru organizarea de noi alegeri, din acea zi va  începe soluţionarea crizei şi relansarea medierii.

Argumentele juridice şi morale ale acestei soluţii general acceptate de mediatorii responsabili şi neînhămaţi la căruţa hodorogită şi rămasă în trei roţi a actualului consiliu, au fost expuse de nenumarate rânduri pe site şi la întâlniri, inclusiv la minister, nefiind contestate. Numai interpretarea subiectivă şi marcată de interesele puse în joc a membrilor CM diferă şi negarea vreunei responsabilităţi pentru actualul blocaj al consiliului şi medierii, pentru lipsa de promovare, frumos şi tragic exprimată de colegul Şurtea.

Personal, nu am promovat măsuri radicale sau extreme, nu am făcut acuzaţii penale, dar am raguşit cu chemarea la dialog şi găsirea celei mai adecvate soluţii de ieşire din criză, cu preţul expunerii la zidul infamiei pentru mulţi ani, cu denigrarea la serviciu, cu sacrificii şi sponsorizarea masivă a conferinţei de la Braşov, în scopul deja realizat de a debloca activitatea CM.

Numai că cei care ar trebui să susţină acest demers, dna preşedinte şi colegii din consiliu, nu permit evoluţia procedurii iniţial acceptate. A trebuit să insistăm şi să anunţăm depunerea rezoluţiei şi altor acte la minister, pentru ca preşedintele CM să o afişeze în sfârşit pe site -ul plătit de noi foarte scump, ascunsă în josul unei pagini după ilustrele şi răsucitele sale păreri personale, într-un ataşament greu vizibil. Apoi, de câteva zile solicităm publicarea şi a chestionarului şi anunţului privind consultarea mediatorilor, tocmai pentru a vedea aria de susţinere a hotărârilor de la Braşov, dar consultarea este refuzată de predicatoarele arogante ale dialogului şi consultării false, iar acţiunea este blocată de frica începerii sfârşitului. Da, stimaţi colegi, celor din CM -ul expirat şi cel nevalidat le este frică de dialogul cu dvs., au făcut-o de gura noastră şi împotriva noastră pe 12 şi 27 august cu marionetele şi propriile persoane, autosusţinându-se la minister pentru validarea fără speranţă. Le este frică să accepte constituirea comisiei electorale, cu care conducerea consiliului a fost iniţial de acord, dându-şi seama că ei nu mai pot lua hotărâri, chiar dacă ar vrea alegeri.

Le este frică, imediat, de faptul că nu vor mai controla alegerile prin comisiile numite după propriile interese, apoi le este frică de spectrul taxării la vot de către masa mare şi tăcută a mediatorilor care au asistat tot mai nervoşi şi mai netoleranţi la acest război.

DE ACEASTĂ FRICĂ NU POT SCĂPA DECÂT RENUNŢÂND DE MAINE LA ATITUDINEA SFIDĂTOARE ŞI BELIGERANTĂ DE PÂNĂ ACUM, AŞEZAREA LA MASA DISCUŢIILOR ŞI ACCEPTAREA SOLUŢIEI PERFECT LEGALE, REGULAMENTARE ŞI DEMOCRATICE, PRIN CARE MEDIATORII ÎŞI HOTĂRĂSC DESTINELE, PRIN DIALOG ŞI ACŢIUNE CONCERTATA SPRE SOLUŢIONAREA DISPUTELOR. CĂ DOAR AŞA AU PRETINS DEMAGOGIC PÂNĂ ACUM CĂ TREBUIE SĂ SE ÎNTÂMPLE ÎN PROFESIA NOASTRĂ LIBERALĂ.

Ministerul justiţiei va accepta această soluţie dacă actualii conducători ai medierii înţeleg corect că sunt autonomi faţă de minister, dar nu şi faţă de lege şi hotărârea  mediatorilor. Scăpaţi de fricile amintite, prin declaraţia de înţelegere a acestor argumente şi sfaturile mediatorilor, membrii consiliului trebuie doar să colaboreze pentru parcurgerea unui calendar electoral concentrat şi mai redus faţă de cel finalizat la 23 mai, astfel ca, măcar la sfârşitul anului, la începerea unui nou mandat prezidenţial şi poate guvernamental, să „atacăm ” cu un nou consiliu autorităţile statului, presa şi cetăţenii pentru reluarea promovării masive a medierii, în vederea afirmării sale normale, aşa cum s-a dorit acum 3-5 ani, şi din păcate nu s-a făcut, aşa cum au arătat nenumăraţi mediatori până acum şi astăzi colegul Şurtea.

Când am declarat război ilegalităţilor şi abuzurilor în această campanie, nu am făcut demersuri pentru căderea capetelor cuiva şi pentru confiscarea destinelor medierii de către alt grup de interese, m-au întărâtat nesimţirea, ameninţările, denigrarea, şantajul practicat  de cei responsabili de criza actuală, împotriva intereselor şi drepturilor mediatorilor. Afirm că am fost şi sunt permanent deschis discuţiilor, dar am fost refuzat de exponenţii autorităţii în domeniu, care au confiscat medierea pentru grupul lor restrâns de interese şi au exacerbat conflictul, din prea mult orgoliu, tupeu şi prea multe cunoştinţe în domeniul organizaţional şi al medierii practice.

Stimaţi colegi, dacă aţi dori ca de mâine să înceteze acest conflict şi această criză, nu mai este nevoie să scoateţi sabia şi să vă războiţi cu membrii consiliului, pentru că nu mai aveţi cu cine şi pentru ce. Dar puteţi să bombardaţi cu sute de mesaje consiliul, cu citate din legislaţia şi teoria medierii, din religie şi sociologie, cu solicitarea acceptării hotărârilor conferinţei de la Braşov, de care poate vor ţine cont şi vor da mâna cu noi să parcurgem paşii celei mai paşnice soluţii pe care le-am oferit-o: colaborarea cu comisia electorală pentru noi alegeri.

Vă garantez că o astfel de campanie masivă, rapidă şi motivată poate face mult mai mult decât scrisoarea de susţinere a validării la minister şi va forţa pe membrii consiliului să asculte vocea mediatorilor şi  poate propria conştiinţă, chinuită destul în aceste trei luni zile.

Simultan, transmiteţi cereri la consiliu şi colegul Tatu pentru participarea în comisia electorală, precum şi răspunsuri la chestionarul de consultare. La acestea se acceptă şi predarea directă a mai multor loturi de plicuri netimbrate, dar completate cu destinatar şi expeditor, sigilate, semnate în original de semnatar şi ştampilate, având fiecare în interior formularul nesemnat cu răspunsuri.  Vă asigurăm că nu se poate frauda nimic, scutim de nişte cheltuieli şi drumuri la poştă pe mediatorii care ar fi vrut să răspundă şi în varianta iniţială nu prea sunt dispuşi.  Aceste răspunsuri vor contura nişte modificări absolut necesare la actualele regulamente, ce vor fi făcute de viitorul consiliu.

Dacă întelegeţi corect mesajul meu, al colegului Şurtea şi a altora care îndeamnă la soluţionarea rapidă şi radicală a bolii instalate în mediere, trecem uşor peste celelalte şi peste vreo două săptămâni vom avea comisia electorală şi calendarul alegerilor. Membrii consiliului care mai au dubii asupra cursului inexorabil al procedurii începute la Braşov, să ne lase măcar în pace şi să conteste apoi tot ce vom face noi ilegal, în rest să aibă grijă de repararea trecutului şi pregătirea electorală dacă mai au curajul să candideze.

Ziua de 15 septembrie, la 10 zile de la conferinţa extraordinară de la Braşov, poate marca o nouă etapă, în procedura stabilită de mediatori şi poate deveni istorie. CU VOIA LOR, A CELUI DE SUS ŞI A DVS. la 15 noiembrie putem finaliza campania electorală într-o altă zi istorică.

START  ÎN CAMPANIA LANSATĂ ŞI SUCCES! SUCCESUL VA FI ORICUM ŞI AL CM. Sau nu se doreşte aceasta? Mă îndoiesc.

Doamne, ajută-i pe mediatorii români!

Mediator Asofronie Constantin

CUI II PASA DE MEDIERE? Gheorghe Şurtea – mediator Arad


Medierea nu-i a lor,  e a noastra a tuturor!

Aceasta a fost întrebarea care m-a frământat în ultimele zile.
Medierea a fost promovată în România în perioada în care Ministrul Justiţiei era D-na Monica Macovei. Motivaţia promovării medierii în România a fost, însă, directivele Comisiei Europene. Nu zic că D-na Monica Macovei nu a crezut în mediere, dar sunt sigur că pentru politicienii de atunci, interesul a fost doar mimat. La urma urmei, raţionamentul a fost foarte simplu şi tipic românesc: „Dacă Europa are nevoie de mediere în România, pentru a ne da fonduri, iacă facem şi mediere, mai ales că e pe banii americanilor.” S-a dat Legea 192 în 2006, s-a creat primul Consiliu de mediere şi gata medierea.

A mai auzit cineva vreun politician, vreun parlamentar, vreun ministru de la justiţie, vreun premier, sau chiar preşedintele ţarii vorbind despre mediere?. NU.  De ce? Pentru că pur şi simplu medierea nu interesează pe nimeni. Ori este considerată o treabă incomodă pentru unii, ori o treabă neserioasă de alţii.

De câteva săptămâni suntem într-o veritabilă criză în justiţie. A auzit cineva pomenind de mediere ca şi componentă a justiţiei, sau că măcar există aşa ceva în România? NU. De ce? Pentru că pur şi simplu medierea nu este luată în calcul de nimeni din conducerea acestei ţări. Deci este clar. La ora actuală, clasa politică, Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia, magistraţii, avocaţii, nu sunt interesaţi de mediere. Probabil că mulţi dintre toţi aceştia nici nu ştiu că există aşa ceva, sau cu ce se mănâncă medierea.

Într-un fel, nici nu mă miră această stare, pentru că, încă odată, naşterea medierii în România a avut de a face doar cu a arunca praf în ochii Europei, pentru a nu avea probleme cu fondurile.

Aşa că nu ar trebui să mire pe nimeni faptul că este posibilă o astfel de criză în mediere fără să intereseze pe nimeni din conducerea ţării, sau dintre politicieni.

Dacă această stare o pot înţelege, mi-e destul de greu să înţeleg atitudidea multora dintre mediatori, care aşteaptă ce?!…

Da, aşteaptă acel românesc: „O fi ea cumva…” Da, o fi cumva şi cândva, că n-a fost niciodată să nu fie.

Ştiu că unii mediatori, în special dintre cei care au făcut cursurile pe gratis, nu prea îi interesează medierea şi nici nu cred în mediere.

Alţii au preferat să treacă la „inactivi” şi să aştepte să vadă ce o fi. Alţii sunt cu adevărat nemulţumiţi, dar nu întratât încât să fie prea preocupaţi.

La urma urmelor au din ce trăi şi poate în afară de mia de euro pentru formare si autorizare nu au mai investit altceva în mediere.

Da, sunt şi unii pe care îi interesează sincer medierea. Nu vreau să zic că sunt doar 69, câţi au participat la Braşov, fie personal, fie prin reprezentare, dar cam pe aproape.

Personal mă interesează medierea şi nu numai prin prisma banilor, cu toate că am cheltuit enorm, cu pregătirea şi amenajarea unui spaţiu corespunzător şi frumos pentru mediere.

Mă interesează, însă, prin prisma a ceea ce ar putea medierea să realizeze la nivelul societăţii româneşti, o societate bolnavă, care chiar în aceste zile, la 20 de ani de la revoluţie, arată cât este de bolnavă, de debusolată, de eşuată.

Iată, au trecut cei 20 de ani ai lui Silviu Brucan. Şi ce avem? O societate în derivă, măcinată de ură, frustrare, intoleranţă şi o clasă politică, care „conduce” această corabie eşuată şi din care valurile crizei economoce, morale, spirituale rup până aproape la anihilare.

Ei bine, mie îmi pasă! Poate sunt un idealist, dar chiar îmi pasă de această ţară, de acest popor, de noi, de mine…

Mai îi pasă cuiva? Sunt sigur că da. De aceea doresc ca medierea să funcţioneze.

De aceea doresc formarea în România a unei societăţi de mediatori adevăraţi, oameni ai păcii, ai înţelegerii, care să transmită acest spirit în societatea românească.

Vrei să fii un astfel de mediator, cu o astfel de misiune?  Ce este de făcut? După părerea mea ar fi câteva lucruri de făcut pentru a face din mediere şi din mediatori ceea ce ar trebui să fie.

În primul rând, trebuie să avem o autoritate care să conducă destinele medierii în România, formată din oameni competenţi în management, dar care să înţeleagă spiritul medierii, că altfel degeaba.

Consiliul de mediere se numeşte, foarte bine, dar trebuie să avem acest consiliu şi să funcţioneze împlinindu-şi menirea şi doar menirea.  Haideţi să ne alegem un astfel de consiliu.

În al doilea rând, trebuie să avem o legislaţie care să promoveze medierea, nu doar să facă din mediere ceva auxiliar, marginal.  S-a început ceva în acest domeniu, dar trebuie insistat şi acctentuat.

Iar în al treilea rând, haideţi să promovăm medierea.

Şi această promovare aş începe-o din vârful piramidei: Preşedintele ţării, Parlament, Guvern, politicieni, magistraţi, avocaţi, instituţii, justiţiabili.

Haideţi să-i convingem pe toţi cât de importantă este medierea şi dacă este cazul să-i constrângem să ia în seamă şi să promoveze medierea.

Personal am scris o scrisoare Preşedintelui ţării, în care am prezentat medierea ca fiind de interes naţional prin importanţa ei. Dar, probabil, am fost o voce în pustie. Dar dacă am fi mai multe voci, câteva sute, care să trimitem scrisori vorbind frumos despre mediere, la toţi cei care i-am enumerat mai sus. Am să scriu o primă scrisoare, care să poată fi trimisă tuturor şi am să solicit să fie semnată de toţi mediatorii, care sunt de acord cu acest demers. Şi pentru că eu nu am logistica necesară, am să cer ajutorul colegului Tatu, de a publica scrisoarea pe Jurnalul medierea şi a crea posibilitatea ca această scrisoare să fie semnată de toţi mediatorii care doresc acest lucru. Nu va fi o scrisoare care să aducă acuze cuiva, sau sa judece pe cineva, ci va fi o scrisoare care va vorbi despre mediere şi bineînţeles despre mediatori.

Mă opresc acum aici, nu înainte însă de a pune o întrebare: ŢIE ÎŢI PASĂ DE MEDIERE?

Vă doresc numai bine tuturor.

Cu stimă şi consideraţie pentru toţi mediatorii.

Gheorghe Şurtea – mediator Arad

Scrisoarea membrilor CM si acolitilor acestora la Ministerul Justitiei


Nota: aceasta adresa nu a fost semnata de participantii la intalnire, nu a fost trimisa la minister si constituie un fals grosolan, publicat pe site-ul CM, un abuz in serviciu, o manipulare perversa a membrilor fostului CM pentru ca mediatorii sa nu vina la Conferinta de la Brasov. Ulterior, unii din asa-zisii semnatari au declarat ca nu au semnat decat o hartie cu prezenta si nu s-a dexbatut si aprobat o asemenea adresa (marturia av. Zoana, alti citati).

Nr. ……………./31.08.2009

CATRE MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI

IN ATENTIA DOMNULUI MINISTRU

Asociatia Centrul de Mediere Craiova, cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti, bl. 17 D, mezanin, mun. Craiova, jud. Dolj, reprezentata prin dl. Constantin-Adi Gavrila, in calitate de Director General

Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Prof. Dr. Atanasiu, nr. 8, sector 5, Bucuresti, reprezentata prin dna. Daniela Popoviciu, in calitate de Presedinte

Asociatia Centrul de Mediere Pitesti, cu sediul in Pitesti, str. Ion C. Bratianu, nr. 42,  jud. Arges, reprezentata prin dna. Zoana Maria Gabriela, in calitate de Presedinte

Asociatia Centrul Mediatorilor Profesionisti – Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Iedului, nr. 2, bl. 149 B, sc. 1, ap. 1, parter, sector 6, reprezentata prin dna. Camelia Gagu, in calitate de Presedinte

Asociatia Centrul de Mediere Valcea, cu sediul in Ramnicu-Valcea, str. G. Stoianovici, nr. 8, bl. T2, sc. C, ap. 4, reprezentata prin dl. Dumitru Ghita, in calitate de Presedinte

Asociatia Centrul Regional de Facilitare si Negociere Iasi, cu sediul in Iasi, Bd. Carol I, nr. 4, et. 3, reprezentata prin dl. Daniel Vieru, in calitate de Formator Principal,

Asociatia Centrul de Mediere Olt, cu sediul in mun. Slatina, str. Cazarmii, nr. 3, jud. Olt, reprezentata prin dl. Constantin Scarlat, in calitate de Presedinte

Asociatia Mediatorilor Galati, cu sediul in Galati, str. Calugareni, nr. 3, bl. P3, parter, reprezentata prin dl. Maricel Constandache, in calitate de Vicepresedinte

Asociatia Camera Mediatorilor Iasi, cu sediul in Iasi, Bl. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 2, bl. B2 colt, Tr. 1, jud. Iasi, reprezentata prin dl. Coste Stefan, in calitate de Presedinte

Asociatia Mediatorilor Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. 11 Iunie, nr. 55, et. 1, sector 4, reprezentata prin dna. Nicoleta Ionescu, in calitate de Vicepresedinte

Asociatia Centrul de Mediere Braila, cu sediul in Braila, str. Dorobantilor, nr. 1, bl. 20 B, parter, reprezentata prin dl. Aurelian Antonio Iordan, in calitate de Presedinte

Asociatia Centrul de Mediere Gorj, cu sediul in Targu-Jiu, str. Victoriei, nr. 11, reprezentata prin dl. Gabi Rosca, in calitate de Presedinte

Asociatia Mediatorilor Profesionisti pentru Solutionarea Amiabila a Conflictelor – AMPSAC, cu sediul in Galati, str. Traian, nr. 8, reprezentata prin dna. Ana Calin, in calitate de Presedinte

Asociatia Centrul de Mediere Cluj, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca, nr. 4, jud. Cluj, reprezentata prin dna. Laura Pop, in calitate de Vicepresedinte

N.n. : aceste persoane sunt direct interesate sa se auto-sustina la MJLC pentru validare pentru ca vorbesc de ei înşişi. Apoi nu s-au consultat cu mediatorii din respectivele asociaţii şi nu au avut nici un fel de mandat pentru semnarea unei asemenea scrisori şi luarea unei asemenea pozitii slugarnice si tampite faţă de CM,  contra organizatorilor primului for democratic de dezbateri organizat în ultimii ani intr-o profesie juridică. Atunci pe cine reprezintă acesţia şi cu a cui aprobare?

Persoanele juridice de drept privat precizate mai sus – organizatii neguvernamentale, non profit si apolitice – va inainteaza urmatoarea adresa, care reprezinta in fapt un protest atat fata de blocajul actual existent in sistemul de mediere din Romania (provocat de aceeasi membri ai CM!), cat si fata de incercarea de eludare a legii prin organizarea de noi alegeri pentru Consiliul de Mediere, dupa cum vom expune pe larg in cele ce urmeaza.(legea nu da atributii CM pentru alegeri, doctorilor in drept!)

In primul rand, ne exprimam ingrijorarea fata de situatia actuala in care se afla institutia medierii in Romania, in pofida faptului ca aceasta metoda de solutionare pe cale amiabila a conflictelor reprezinta un obiectiv stabilit inca din anul 2005 pentru realizarea reformei in justitie. De asemenea, mentionam ca blocajul existent in sistemul de mediere din Romania a luat amploare datorita impasului in care se afla in prezent Consiliul de Mediere.

Dupa cum cunoasteti, in data de 23 mai 2009, au avut loc alegerile pentru desemnarea noilor membri ai institutiei mentionate anterior – alegeri care au fost organizate in conformitate cu reglementarile legale. In data de 28 mai 2009, Consiliul de Mediere a transmis Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti o adresa prin care solicita validarea noilor membri, atasand acesteia toate documentele care atesta indeplinirea dispozitiilor legale (de fapt, încălcarea lor). Cu toate acestea, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti nu s-a pronuntat in privinta validarii noilor membri alesi, producandu-se astfel un blocaj al activitatii Consiliului de Mediere.(iaraşi, altcineva, acum ministerul este vinovat de blocaj, nu aceeaşi membri CM abuzivi şi pe dinafara legii!) Cu alte cuvinte, in raport de prevederile art. 5 pct. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Mediere, care constituie Anexa 1 la Hotararea nr. 5 din 13 mai 2007 emisa de catre Consiliul de Mediere si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 505 din 27 iulie 2007, precum si in raport de prevederile art. 17 pct. (7) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, vechiul Consiliu de Mediere nu isi poate inceta mandatul, iar noul Consiliu se regaseste in situatia imposibilitatii de a-si intra in drepturi.(care, de jefuire a mediatorilor fără să facă nimic?)

Solicitam Domnului Ministru al Justitiei si Libertatilor Cetatenesti validarea de urgenta a membrilor alesi pentru noul Consiliu de Mediere, ca o masura fireasca prin care se poate depasi situatia actuala, precum si pentru ca aceasta institutie sa poata functiona in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege. In aceeasi ordine de idei, precizam ca demersul nostru pentru validarea membrilor noului Consiliu are in vedere si deblocarea situatiei create prin imposibilitatea autorizarii unui numar mare de mediatori si, drept urmare, evitarea prejudicierii in continuare a acestora, cu toate consecintele juridice care pot decurge din acest aspect. (ameninţă ministerul, daca nu-si iau ei drepturile cu autorizarea).

Al doilea subiect pe care vi-l invederam se refera la incercarea privind organizarea ilegala a unor alte alegeri ale membrilor Consiliului de Mediere. Aceasta actiune a fost demarata de catre doi mediatori, respectiv dl. Tudor Tatu si dl. Constantin Asofronie, fiind postata de site-urile www.medieretatu.net, www.medieretatu.unblog.fr si www.unmr.ro, evenimentul fiind initial intitulat “congres” al mediatorilor, iar ulterior, “conferinta extraordinara a mediatorilor”. Evenimentul este organizat la Brasov in data de 05.09.2009 si are drept obiectiv “deblocarea activitatii Consiliului de Mediere si a institutiei medierii”.  (pai nu va contraziceti, ţaţelor!?!)

Pe ordinea de zi a conferintei se regaseste – printre altele – propunerea privind organizarea de noi alegeri pentru Consiliul de Mediere – aspect care denota in mod clar depasirea cadrului legal de catre cei doi mediatori care organizeaza intalnirea, intrucat nu exista nicio prevedere legala care sa confere mediatorilor dreptul de a organiza sau initia alegeri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Mediere.

Astfel, dispozitiile legale incidente in speta conduc fara dubiu la concluzia ca doar Consilul de Mediere poate organiza alegeri pentru desemnarea membrilor unui nou Consiliu (sustinere tampita si contra legii, cum am atarat de atateaori, CM nu are atributia de org. a alegerilor), evident dupa ce vechiul Consiliu si-a incetat mandatul prin ajungere la termen – alegeri care au fost organizate deja in data de 23 mai 2009, dupa cum am precizat mai sus. In consecinta, eventualele hotarari care se vor lua in cadrul acestei conferinte nu vor avea valabilitate din punct de vedere legal, neputand astfel produce niciun efect juridic.

Drept urmare, avand in vedere faptul ca noile alegeri pentru Consiliul de Mediere sunt organizate de mediatori care nu au aceasta prerogativa legala, tinand cont si de celelalte argumente expuse mai sus, va rugam sa luati act de punctul nostru de vedere prin care ne opunem in mod vehement aceastei actiuni. In plus, precizam ca acest eveniment nu reuseste decat sa ingreuneze drumul lung care oricum trebuie parcurs in Romania pentru ca medierea sa fie recunoscuta ca o metoda de solutionare a conflictelor pe cale amiabila nu numai in drept, ci si in fapt. (demagogie, prostie, sau razna?)

Concluzionand, precizam ca avem convingerea rezolvarii in mod legal a blocajului existent in prezent in cadrul Consiliului de Mediere, precum si speranta ca veti intreprinde toate masurile care se impun pentru rezolvarea intr-un termen cat mai scurt a situatiei prezentate. (pai nu mai sunteti autonomi de minister? autonomia inseamna cumva şi faţă de lege sau mediatorii care îi plătesc?)

Cu deosebita consideratie,

 1. Director General Asociatia Centrul de Mediere Craiova Constantin-Adi Gavrila
 2. Presedinte Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania, Daniela Popoviciu
 3. Presedinte Asociatia Centrul de Mediere Pitesti, Zoana Maria Gabriela
 4. Presedinte Asociatia Centrul Mediatorilor Profesionisti – Bucuresti, Camelia Gagu
  1. Presedinte Centrul de Mediere Valcea, Dumitru Ghita
  2. Centrul Regional de Facilitare si Negociere Iasi, Daniel Vieru
  3. Presedinte Centrul de Mediere Olt, Constantin Scarlat
  4. Vicepresedinte Asociatia Mediatorilor Galati,  Maricel Constandache – CINE L-A AUTORIZAT SĂ SEMNEZE???  CU CINE S-A CONSULTAT???
  5. Presedinte Camera Mediatorilor Iasi, Coste Stefan
  6. Vicepresedinte Asociatia Mediatorilor Bucuresti, Nicoleta Ionescu
  7. Presedinte Centrul de Mediere Braila, Aurelian Antonio Iordan
  8. Presedinte Centrul de Mediere Gorj, Gabi Rosca
  9. Presedinte AMPSAC Galati, Ana Calin
  10. Presedinte Centrul de Mediere Cluj, Mirel Ionescu

CONSILIUL ANTI-MEDIERE DEVINE TOT MAI ABUZIV


Am văzut ieri publicate pe site-ul Consiliului de mediere două documente care ar fi trebuit să deschidă drumul soluţionării crizei actuale a medierii şi blocajul consiliului, ca ataşamente la părerile personale ale dnei Ciucă de la cele două „întâlniri” avute de dumneaei la 27 august şi 5 septembrie cu … nişte mediatori.

Primul este o adresă –  somaţie către Ministerul Justiţiei întocmită de unii mediatori din CM despre ei înşişi, cu obsesiile şi dorinţele lor nesatisfăcute şi semnată fără discernământ şi fără consultarea colegilor de către reprezentanţii unor asociaţii convocaţi la ordin de prea-cuvioasele şi neprihănitele predicatoare arogante, într-o nouă încercare de forţare a mâinii ministrului să semneze validarea, chipurile la cererea maselor largi populare. Din rândurile încropite cu limbajul de lemn cu care ne-a obişnuit gramofonul lor stricat, răzbat aceleaşi fraze despre legalitatea alegerilor şi neseriozitatea ministerului, repetând acelaşi ecou cu atribuţiile exclusiviste şi inalienabile ale consiliului de a organiza alegerile, dar nereglementate în lege şi R.O.F., la care se adaugă aprecieri denigratoare la adresa organizatorilor conferinţei, care spre deosebire de semnatari, vor răul medierii, prin organizarea de noi alegeri.

În locul aprecierilor moderate şi constructive de la Braşov şi datele laconice din prima evocare a dnei Ciucă despre conferinţă, care au dat bine la electorat şi au scăpat-o de o confruntare la care noi renunţasem, dar nu o lăsau alţii, a fost devoalată în mod fericit ieri poziţia duplicitară a preşedintelui CM, care sub influenţa nefastă a altor colegi de consiliu, a început să retracteze, să diminueze, să ducă în derizoriu conferinţa şi să obstrucţioneze hotărârile a celor 69 mediatori de la Braşov, interesele generale ale tuturor mediatorilor din România şi soluţia cea potrivită pentru soluţionarea crizei, votată aproape în unanimitate atât în sală, cât şi la sondajul premergător conferinţei.

Soluţia propusă de câţiva nihilişti ai capacităţii proprii de autoguvernare a mediatorilor, cea a numirii unui consiliu de către minister, nu a găsit sprijin la nici una din părţi şi nici nu s-a supus la vot, fiind nepopulară, neregulamentară, nelegală.

Prima soluţie, propusă de dna Ciucă şi venită din demersul amintit cu susţinerea unor pseudo-reprezentanţi ai asociaţiilor, era aceea a transmiterii unui mesaj imperativ ministerului să valideze consiliul ales la 23 mai, contestat şi nevalidat timp de peste 3 luni, soluţie respinsă ferm şi aproape în unanimitate, pe faţă, de cei veniţi la Braşov să contribuie la rezolvarea crizei.  Reacţia venea ca un vot de blam la servilismul, lipsa de realism şi de demnitate a celor care şi-au arogat dreptul să semneze adresa fără consultarea membrilor respectivelor asociaţii, amăgiţi cu cursuri gratuite, împărţirea unor fonduri din programele prăduite până acum, funcţii în enunţatele structuri organizatorice ale CM în teritoriu (cine vorbeşte de structuri paralele şi ilegale!), dar mai ales cu şantajul între membrii primului consiliu şi patroni de şcoli de formare, că se vor scoate la lumină neregulile şi afacerile oneroase care îi pot compromite pe toţi!

A doua soluţie  propusă de noi cu demisia celor 6 membri cu mandatul expirat şi retragerea candidaturilor de către noii-aleşi nevalidaţi, a stârnit ecou doar la Zeno Sustac, care a repetat verbal declaraţia de renunţare la mandatul nevalidat, în timp ce ceilalţi sau opus cu înverşunare, prietenii ştiu de ce.

A treia soluţie, privind revocarea membrilor consiliului în condiţiile art. 23 din regulamentul privind organizarea alegerilor, nu s-a putut dezbate, întrucât din cauza prezenţei reduse, nu s-au adunat cereri de la cel puţin 10% din mediatorii autorizaţi pentru a se vota revocarea de majoritatea celor prezenţi la conferinţă. Această soluţie a fost sabotată prin boicotarea şi propaganda anti-conferinţă a membrilor CM, prin neseriozitatea celor care au promis că vin şi au stat acasă, prin frica celor slabi dar bârfitori, prin manevrele dubioase ale altora şi absenţa din sală deşi erau în oraş.

Atunci am susţinut şi s-a votat fără voturi contra şi cu două abţineri de serviciu, soluţia cea mai paşnică, mai legală, mai democratică şi pragmatică din toate cele propuse în ultima lună de zile: colaborarea consiliului cu mandat expirat şi lipsit de capacitate de exerciţiu, cu o comisie electorală neutră şi independentă, pentru organizarea de noi alegeri. Rezoluţia Conferinţei extraordinare a mediatorilor de la Braşov, al doilea document afişat ieri pe site cu întârziere, consemnează categoric această hotărâre a mediatorilor prezenţi, reprezentaţi şi consultaţi la sondajul anterior.

De frica celorlalţi din consiliu, dna Ciucă retractează acordul şi disponibilitatea de colaborare afişată la Braşov, sabotează îndeplinirea acelor hotărâri, susţinând minoritatea care doreşte să ne conducă dictatorial în continuare.

Punerea la subsolul paginii, ca ataşament la părerile personale modificate, cu scris mărunt şi contrast greu lizibil, întârzierea publicării până după avertismentele noastre din week-end, dovedeşte lipsa de respect şi de credibilitate faţă de participanţii la conferinţă, contrare frazelor demagogice despre dialog şi colaborare trâmbiţate.

Abuzul creşte prin refuzul de publicare a chestionarului de consultare a mediatorilor, care reflectă opusul imaginii suţinute despre noi de către membrii CM şi acoliţii lor, şi anume, obţinerea unui consens cât mai larg asupra soluţiilor de ieşire din criză şi procedurii de urmat, creşterea gradului de participare a mediatorilor la luarea deciziilor, transparenţă, hotărâre, respectarea cadrului legal şi regulamentelor.

Prin alăturarea celor 2 texte, dna Ciucă &co. şi-au făcut un deserviciu, pentru că astfel mediatorii au putut vedea cât de serioşi şi mulţi suntem participanţii la conferinţă, la care se adaugă suţinătorii neprezenţi, de faţă de minoritatea interesată de putere, bani, influenţă care se milogeşte obraznic la minister după validare.

Masurile propuse de noi vin în completarea lipsei de reglementare, nu încalcă ci completeaza prevederile legii şi regulamentelor prin hotararea mediatorilor, ca for decizional, în locul unui consiliu lipsit de capacitatea juridică de exerciţiu, fiind unica soluţie pasnică identificată de comun acord.

V-am avertizat că sabotarea cursului stabilit de mediatori la Braşov şi a consultării mediatorilor va duce la demersuri mai radicale, care v-ar prejudicia şi mai mult imaginea şi activitatea, destul de deteriorate şi în prezent. Încercările dnei Popovici de a cădea la pace cu colegul Tatu pentru a scăpa de acuzaţiile penale, cum a făcut şi cu alţii, nu au sorţi de izbândă când vă comportaţi ca nişte grofi pe moşia medierii, care nu e a voastră, ci a noastră a tuturor. Nu aveti nici un motiv de refuz să publicarea şi a chetionarului de consultare a mediatorilor, ba chiar ar trebui sa ne multumiţi pentru ceea ce am facut şi facem voluntari, în locul vostru, să ne daţi concursul, să nu ne mai demonizaţi şi să nu mai sabotaţi singura cale de intrare in legalitate.

Daca vom fi nevoiti sa mai prelungim cu cateva zile consultarea colegilor din vina dvs. veti suporta consecinţele din toate punctele de vedere, atâta timp cât susţineţi abuzuri, ilegalităţi, lipsa dialogului, lucrăturile diversioniste şi manipularea mediatorilor în interes propriu, în loc să va pese de interesele mediatorilor şi promovarea medierii. Orice zi pierduta pe calea reconcilierii şi reconstructiei medierii vă va scoate tot mai vinovaţi de bataia de joc în care aţi adus medierea, inainte de a fi cunoscută de cetăţeni şi instituţiile statului, lucruri nu vor fi iertate la alegeri.

Stimati colegi care aţi fost la Braşov, lărgiţi aria de participare la consultare măcar acpana la publicarea celor 2 documente pe site-ul CM, preluati chestionarul de consultare si faceti macar un pic de efort sa contribuiti la rezolvarea acum, votul este secret şi protejat, nu aşa cum a fost când aţi înfruntat conducerea CM ca să sustineti calea stabilita la Brasov. Exemplul vostru de participare meritorie, amintind de altă revoltă împotriva dictaturii trebuie să trezească şi pe ceilalţi din indiferenţă şi să fructifice ocazia dată pentru a-şi exprima liber opiniile pentru binele medierii.

ARĂTAŢI CĂ CEI PREZENŢI LA BRAŞOV MERITĂ RESPECTUL DVS. DACA CEI DIN CM NU ÎI RESPECTA. TREBUIE SA ÎNCEPEM SA NE RESPECTAM ÎNTRE NOI ŞI SĂ-I ÎNDEPĂRTAM DIN DRUMUL NOSTRU PE CEI CARE NU NE RESPECTA. AŞTEPTĂM ŞI OPINIILE DVS. A CELOR DE LA BRAŞOV ASUPRA GESTULUI CELOR DIN CM CARE SE OPUN REZOLUŢIEI!

SUNT NECESARE CANDIDATURI DEPUSE LA CM PENTRU COMISIA ELECTORALĂ DIN PARTEA UNOR OAMENI SERIOŞI, ALTFEL O SĂ CONTROLEZE TOT FOŞTII MEMBRII CM ALEGERILE PRIN MARIONETELE LOR. VOLUNTARII SE ANGAJEAZĂ ÎNTR-O MUNCA DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE ŞI VOR FI GARANŢII UNOR ALEGERI CURATE.

Mâine voi fi primul care îşi depune candidatura la CM pentru acea comisie electorală. Aştept şi pe alţii ca să facem o echipă serioasă care va organiza alegerile, cu sau fără sprijinul consiliului.  Pentru siguranţă transmiteţi o copie pe e-mail sau fax şi la noi.

ÎN ACELAŞI TIMP, PREGATIŢI-VA DE ALEGERI ŞI SUSŢINEŢI OAMENI CARE RESPECTA LEGEA ŞI VA RESPECTA PE VOI! DACĂ SUNTEŢI PASIVI ŞI NU VĂ ASOCIAŢI PENTRU SUSŢINEREA CANDIDAŢILOR MĂCAR CUM AU FĂCUT EI, LUPTA NOASTRĂ ŞI A VOASTRĂ A FOST ÎN ZADAR ŞI VĂ MERITAŢI SOARTA!

Doamne ajuta!

Mediator Constantin Asofronie

CHESTIONARUL CONSULTARII MEDIATORILOR SI CONSTITUIREA COMISIEI ELECTORALE


ANUNT PRIVIND CHESTIONARUL CONSULTARII MEDIATORILOR SI

CONSTITUIREA COMISIEI ELECTORALE

Medierea nu-i a lor, e a noastra a tuturor!

Nr. inregistrare CdM  1501 din 10.09.2009

1. Comisia aleasă prin vot de către mediatorii autorizaţi prezenţi la Conferinţa Extraordinară a mediatorilor de la Braşov din 05.09.2009, având acordul acestora şi al reprezentanţilor CdM prezenţi, a luat hotărârea publicării pe site-ul C.M. http://www.cmediere.ro , pe blogul conferintei http://conferintamediatorilor.blogspot.com şi cele asociate, a chestionarului de consultare a mediatorilor privind măsurile votate de către participanţii la conferinţă.

Fiecare mediator va descărca chestionarul, iar după completarea prin marcarea cu ,,x” a căsutelor corespunzătoare opiniei sale, îl va introduce într-un plic, fără date de identificare, lipeşte plicul (eventual sigilat) dupa care acest plic nescris se va introduce într-un plic mai mare.

Acesta va avea înscris expeditorul şi va fi trimis prin poştă cu confirmare de primire, pe adresa Tatu Tudor – Birou de mediator, Bucuresti, b-dul Chisinau nr. 8, bl. M2, sc. C, et. parter,ap. 81, Sectorul 2, cod 022153,pana la data de 20.09.2009.

Plicurile primite vor fi înregistrate într-un registru special, fără a fi desigilate, iar confirmarea de primire va fi înapoiata prin Poşta Româna sau curier cu semnatura dlui Tatu Tudor şi ştampila formei de exercitare a profesiei a acestuia.

Plicutile vor fi desigilate de către comisia aleasa la conferinţă (Tudor Tatu, Asofronie Constantin, Radu Ionescu, Mihut Gabriela si Marin Daniela), în data de 22.09.2009 orele 11.00, în prezenţa consilierului juridic şi şefei de cabinet a preşedintelui Consiliului de mediere, la sediul acestei instituţii.

Comisia de desigilare şi centralizarea chestionarelor, precum şi observatorii, se obliga sa fie neutră, impartiala şi să păstreze confidenţialitatea mediatorilor respondenţi şi a celor completate în chestionar de către aceştia

Nota  Atat plicul cat si chestionarul introdus in acesta nu va contine elemente de identificare.

2. În conformitate cu hotărârea conferinţei, în perioada 15-30 septembrie, se trimit pe pe baza de voluntariat, cereri privind participarea în comisia electorală, pe adresa Consiliului de Mediere şi eventual copie pe adresa biroului d-lui Tudor Tatu (pentru a exclude orice banuiala legitima/ilegitima).

Cererile se depun de către fiecare mediator personal sau prin corespondenţă cu confirmare de primire .

Comisia electorală va fi alcătuită din 7 membri şi 2 supleanţi, având ca principală sarcină organizarea viitoarelor alegeri.

Nu pot face parte din această comisie: membrii actualului consiliu, candidaţii la alegeri, membrii comisiilor de validare a candidaturilor şi de analiză a contestaţiilor de la alegerile de la 23 mai, conform hotararii luate de plenul conferintei.

Dintre cei care depun candidaturi, se vor trage la sorţi membrii ce vor alcatui această Comisia Electorala, pe numărul de locuri prezentat, de către o comisie formată din acei mediatori aleşi la conferinţă şi consilierul juridic al consiliului, în data de 2 octombrie 2009, orele 11.00, la sediul Consiliului de mediere.

Comisia Electorala va fi numita prin hotarare sau decizie a comisiei care a organizat consultarea, contrasemnată de Consiliul de Mediere, va întocmi calendarul electoral şi va coordona activitatea comisiilor obişnuite la alegeri, primind asistenţă din partea Secretariatului Tehnic al CdM, care se obliga sa puna la dispozitia acesteia documentele si logistica necesara desfăşurarii alegerilor.

Pregatirea calendarului alegerilor, de catre Comisia Electorala se va face intr-un termen de cel mult 20 zile de la data emiterii deciziei/hotararii elaborate de catre comisia de consultare a mediatorilor.

Hotararile/deciziile Comisiei Electorale vor fi date cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor CdM, aprobat prin hotararea CdM nr. 1285/2008, cu completările aduse de hotărârile conferinţei şi consultarea mediatorilor, cu consultarea CdM.

Nota Mediatorii care isi exprima optiunea de a candida au obligatia să-şi pregătească dosarele din timp şi este necesar să se ofere mediatori voluntari din toată ţara pentru alcatuirea celor 3 comisii (membrii acestora nu sunt stabiliti de CM, ci traşi la sorţi de catre comisia electorală).

Dosarul de candidatura va cuprinde aceleasi documente stabilite prin Hotararea CdM nr. 1285/2008 mai putin curiculum vitae sub forma de punctaj, curiculum vitae se va întocmai dupa modelul european si nu constituie impediment in acceptarea/neacceptarea candidaturii, conform hotararii luate in cadrul Conferintei Extraordinare din 05.09.2009 de la Brasov.

Mentiunile facute in acesta rămân la latitudinea mediatorilor care vor opta singuri pe cine considera sa voteze.

Comisia Electorala se va dizolva după predarea documentelor privind alegerile la CdM. care asigură activitatea d.p.v. administrativ până în momentul emiterii Ordinului de validare a viitorului Consiliu de mediere de către Ministrul Justitiei.

Având în vedere prezenţa redusă la conferinţă, pentru a da o formă mai largă şi democratică hotărârilor acesteia, adresăm rugamintea tuturor mediatorilor să participe la consultarea confidenţială propusă, urmând ca rezultatele consultării să fie aplicate de catre comisia electorală, să facă obiectul modificărilor regulamentelor de către viitorul consiliu şi să fie transmise la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu înştiinţarea acestuia despre constituirea unei comisii electorale şi prezentarea calendarului electoral.

Actele privind organizarea alegerilor vor fi afişate pe site-ul consiliului şi transmise prin Newsletter la toţi mediatorii, contrasemnate de Preşedintele CM.

Mediatori: Tatu Tudor             Asofronie Constantin

Preşedintele Consiliului de Mediere    Anca Elisabeta Ciuca

Deascarca chestionar

consultaremediatoricuhotararisimasurivotatelaconfnatextrmediatorilorbv1.doc