CARACTERISTICILE HOTĂRÂRII DE ÎNCUVIINŢARE A ACORDULUI DE MEDIERE. ANULARE


Mediator Costaş Florentina Oradea                    

 http://www.florentinacostas.wordpress.com

ACŢIUNEA ÎN NULITATEA ACORDULUI DE MEDIERE. ANULAREA ACORDULUI DE MEDIERE PE CALEA ACŢIUNII PAULIENE. CARACTERISTICILE HOTĂRÂRII DE ÎNCUVIINŢARE A ACORDULUI DE MEDIERE. LIPSA AUTORITĂŢII DE LUCRU JUDECAT. EXCEPŢII.  

          Prin încheierea unui acord de mediere practic părţile implicate în litigiu sting conflictul existent prin acordul lor de voinţă, de care instanţa nu face decât să ia act, fără a statua în vreun fel asupra aspectelor care au fost iniţial deduse judecăţii. Ca urmare a acestui fapt hotărârea pronunţată nu se poate bucura de autoritate de lucru judecat, aceasta necuprinzând o statuare jurisdicţională, ci doar acordul de voinţă al părţilor. Ca urmare a acestui fapt recursul promovat impotriva acestei hotărâri poate privi doar aspecte de formă, referitoare strict la încuviinţarea acordului de mediere, iar nu aspecte ce ţin de cuprinsul acordului de mediere. Excepţie apreciem că fac hotărârile judecătoreşti de încuviinţare a unor acorduri de mediere care statuează in litigii de dreptul familiei. Această excepţie este justificată de starea de fapt existentă, de faptul că hotărârea instanţei nu se fundamentează exclusiv pe acordul părţilor, ci şi pe probaţiune, cu care acest acord se coroborează.

ACORDUL DE MEDIERE-NATURĂ JURIDICĂ, CAUZE DE NULITATE, ACŢIUNEA ÎN NULITATEA ACORDULUI DE MEDIERE. ANULAREA ACORDULUI DE MEDIERE PE CALEA ACŢIUNII PAULIENE.

Acordul de mediere are, potrivit legii 192/2006, valoarea probatorie a unui înscris sub semnătură privată. Cu toate acestea acordul de mediere consemnează înţelegerea părţilor, reprezentând o asumare reciprocă de obligaţii, o recunoaştere reciprocă de drepturi, având in mod evident o natură contractuală. Acordul de mediere fiind în esenţa sa un raport contractual, acesta poate fi rezoluţionat in condiţiile neindeplinirii de către părţi a obligaţiilor contractuale asumate. Acordul de mediere fiind un contract este anulabil în situaţia in care ne aflăm în faţa unei erori asupra persoanei cocontractantului ori a obiectului litigios, a unei acord viciat prin dol sau violenţă. Acordul este anulabil şi în situaţia în care la baza lui a stat un titlu al căror vicii nu erau cunoscute la momentul încheierii acordului. Acordul de mediere poate fi desfiinţat aşadar pe calea acţiunii in nulitate (în cazul in care acordul este lovit de nulitate absolută) sau pe calea acţiunii in anulare (in cazul în care acordul este lovit de nulitate relativă). Acordul de mediere mai poate fi contestat şi pe calea acţiunii pauliene de către terţi, în măsura în care acordul este unul încheiat în vederea fraudării terţilor, fiind întemeiat pe o cauză ilicită.

SCOPUL, LEGITIMITATEA SI EFICIENTA CONFERINTEI DIN 05.09.09


DESPRE SCOPUL, LEGITIMITATEA, HOTĂRÂRILE ŞI EFICIENŢA CONFERINŢEI MEDIATORILOR DIN 5 SEPTEMBRIE 2009

           A început lumea mediatorilor să se trezească din amorţire, să întrebe, să comunice şi să se mişte după discuţiile de săptămâna trecută pe site-urile noastre implicate în dezbaterea publică despre starea medierii şi anunţul Consiliului de mediere privind pregătirea predării funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte. Nu prea ştiu ce au de gând să facă Ady şi dna Ciucă şi cui vor să predea funcţile, cert este că după exprimarea unei poziţii de către minister, este clar că nu mai rămâne drum de întoarcere, fiind necesară organizarea de noi alegeri.

Dacă s-a pierdut cel puţin o lună până la  această concluzie firească, normală şi legală, măcar acum trebuie să se trezească membrii fostului şi noului C.M. şi să răspundă chemării noastre la dialog şi parteneriat, conform principiilor din art. 4 R.O.F. al C.M., pentru identificarea rapidă a problemelor cu care ne confruntăm şi a soluţiilor de ieşire din criză. Am prezentat în articolul precedent o parte importantă din aceste probleme şi propunerile de rezolvare, iar în urma discuţiilor cu colegii, direct sau pe forumuri, mergem astăzi mai departe pentru a contura rostul şi legalitatea conferinţei extraordinare anunţate de noi pentru 5 septembrie, după consultarea cu dumneavoastră.

Îmi face plăcere să constat că pe majoritatea nu-i interesează polemica legată de contestarea alegerilor, după minister lămurindu-se şi colegii mai reţinuţi că nu puteau fi validate. Un semn bun care îmi dă curajul şi forţa să continuăm demersul de a coagula forţele active şi bine intenţionate din medierea românească pentru stabilirea paşilor următori. După câteva discuţii interesante şi utile cu câţiva mediatori, între care remarc interesul şi angajarea domnului Coste de la Iaşi, după numărul destul de mare de confirmări pentru participarea la Conferinţa de la Braşov, s-au născut câteva întrebări ce merită analizate şi lămurite cu maximă atenţie, fiind aspecte de care atârnă finalitatea ei.

Cine poate fi organizatorul conferinţei şi alegerilor ?

Această conferinţă (Congresul nu este prevăzut nicăieri) nu este una normală, ca cele anuale organizate de C.M. Aceasta nu are ca scop promovarea profesiei şi activitatea consiliului potrivit art. 16 lit. s) R.O.F. al C.M., nici pentru alegeri, fiind una extraordinară, pentru analiza şi hotărârea căilor de urmat pentru ieşirea din criza nefuncţionării C.M.

Consiliul de nu a vrut până acum să accepte aşa ceva, deşi putea la cererea mediatorilor, chiar dacă ar fi fost validat şi nu era nevoie de alegeri.  Cu atât mai mult în situaţia nevalidării şi existenţa multor probleme legale, asupra cărora membrii fostului consiliu, care asigură conducerea medierii până la validarea următorului consiliu, conform art. 16 (7) din Legea nr. 192/2006 nu mai pot lua hotărâri pentru că au rămas numai 6 din 9, minimul stabilit de art. 19 (3) fiind de 7.

La acest motiv al lipsei capacităţii de exerciţiu a atribuţiilor se adaugă faptul că nu se mai poate reveni asupra demisiei de către foştii membri pentru a reda funcţionalitatea consiliului, demisia fiind irevocabilă şi încetând legal calitatea de membru al consiliului.

Mai mult, membrii organelor care au luat măsuri contestate, considerate ulterior întemeiate, nu mai pot decide tot ele asupra unei noi proceduri şi mai ales să coordoneze desfăşurarea noilor alegeri.

Esenţial este şi faptul, poate normal –poate nu, dar real, că potrivit art. 20 din lege şi art. 16 din R.O.F., consiliul nu are atribuţii legale în organizarea alegerilor!

În aceste condiţii, în lipsa reglementării şi depăşirii abuzive a atribuţiilor şi prevederilor legale la alegerile din 23 mai, ţinând cont de răspunsul ministerului dinainte şi de duă alegeri, până la modificarea legii şi regulamentului, hotărârile importante pot fi luate numai cu consultarea mediatorilor autorizaţi, iar cadrul necesar poate fi doar o conferinţă extraordinară.

Întrucât fostul consiliu nu răspunde de 2 săptămâni că ar vrea să participe la organizarea unei astfel de conferinţe şi nici o asociaţie profesională nu a propus acest lucru, Tatu şi Asofronie au propus o asemenea conferinţă şi sondajele efectuate confirmă aproape unanim că este necesară. 

După lansarea propunerii şi găsirea unei locaţii adecvate în centrul ţării, la Braşov, am lansat chemarea spre consultare şi sprijin în această iniţiativă chiar membrilor fostului consiliu, de cei aleşi la 23 mai neputând fi vorba nefiind validaţi, precum şi asociaţiilor profesionale înregistrate la consiliu, pentru a realiza reprezentativitatea la nivel naţional şi legitimitatea hotărârilor.

Care este scopul conferinţei extraordinare?

În lipsa reglementării, incapacităţii fostului consiliu de a lua hotărâri şi de a repeta activităţile contestate, decizia poate aparţine doar mediatorilor participanţi la conferinţă, care trebuie să se pronunţe asupra următoarelor probleme de bază:

– modificarea regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii C.M. asupra modului de desemnare al comisiilor, reprezentării, contestaţiilor, votării, cvorumului, calendarul alegerilor şi altele necesare, pentru care vor fi supuse dezbaterii pe site proiecte de hotărâri;

– păstrarea condiţiilor de validare a candidaturilor din art. 8 al regulamentului şi eliminarea criteriilor introduse abuziv faţă de acestea de fostul consiliu;

– desemnarea unui Consiliu interimar de către mediatori, din care vor face parte persoane cu probitate morală şi capacitate profesională cunoscută, neimplicaţi în abuzurile sau neregulile de până acum, fără viitorii candidaţi la alegeri, voluntari sau reprezentanţi ai asociaţiilor aleşi de participanţi;

– discutarea şi adoptarea unor hotărâri în legătură cu completarea R.O.F. de către viitorul consiliu pentru: asigurarea transparenţei decizionale, asigurarea funcţionalităţii în anumite situaţii, organizarea şi controlul activităţii, salarizare, taxe, conferinţele anuale şi extraordinare, promovarea şi publicitatea medierii, formarea şi perfecţionarea pregătirii mediatorilor.

Totodată, se va discuta despre completarea iniţiativei legislative a UNMR ce va fi discutată în sesiunea de toamnă a Camerei Deputaţilor şi unele probleme de organizare a mediatorilor în viitor.

Cine va pregăti conferinţa?

În condiţiile arătate mai sus, fostul Consiliu de mediere este invitat să colaboreze la organizare şi aşteptăm manifestarea acestei voinţe la reuniunea planificată pentru data de 12 august a membrilor fostului consiliu şi noii aleşi, dar nevalidaţi. Pentru a evita absenţele şi temerile exprimate deja de unii colegi că UNMR ar dori să-şi însuşească demersurile de până acum şi să încerce să-şi impună voinţa asemeni grupului dictatorial contestat, conferinţa va fi pregătită de grupul de iniţiativă coordonat de mediatorii Tatu Tudor din echipa Jurnalul Medierea şi Asofronie Constantin, putând fi completat cu alţi colegi care pot ajuta la organizarea acestei conferinţe.

Cum se va exprima voinţa mediatorilor la conferinţă?

Pentru asigurarea reprezentativităţii şi legalităţii hotărârilor, se va folosi prezenţa directă şi prin reprezentare, pe baza mandatului transmis până la data de 1 septembrie la grupul de iniţiativă sau secretariatul tehnic al C.M., având pe verso sau anexată hotărârea de autorizare a formei de exercitare a profesiei. Prezentarea mandatului original sau prezenţa altor mediatori care nu s-au înscris până la 1.09.2009 este permisă în ziua conferinţei, completându-se o listă suplimentară.

Cum se va desfăşura conferinţa?

Deplasarea şi cazarea participanţilor la Braşov se face pe cont propriu, urmând a se indica spaţiile de cazare abordabile din zonă. Desfăşurarea conferinţei se face în sala găsită de grupul de iniţiativă, iar locaţie exactă va fi comunicată în ultima săptămână din luna august. Nu se va plăti nici o taxă de participare, eventualele cheltuieli administrative inerente se vor achita de organizatori şi prin contribuţii voluntare. Programul în plen propus se va desfăşura în data de 05.09.2009, probabil între orele 10.00 – 16.00, putându-se continua unele discuţii sau cazarea până a doua zi. Lucrările conferinţei vor fi conduse de grupul de iniţiativă şi un reprezentant al fostului Consiliu de mediere, potrivit înţelegerii la care sperăm că se va ajunge cu acesta.

            Compunerea şi mandatul Consiliului interimar se va stabili prin votul participanţilor, pe baza propunerilor făcute până la 1 septembrie. 

            Pentru proiectele de hotărâri se pot prezenta Puncte de vedere comune ale CM şi asociaţiilor, incluzând părerea mediatorilor care nu pot participa la conferinţă şi având caracter consultativ.

            Pentru ca lucrările conferinţei să fie eficiente, numărul vorbitorilor va fi imitat, opiniile putând fi exprimate şi anterior conferinţei pe site sau în scris, nefiind acceptate discursuri electorale.

             În funcţie de discuţiile din data de 12 august şi contribuţiile iniţiatorilor şi dvs. aceste aspecte şi cele prezentate în articolele anterioare legate de conferinţă, C.M. şi alegeri, vom întregi aceste informări şi le vom afişa pe toate site-urile colaboratorilor interesaţi.

             Este esenţială participarea directă sau prin reprezentare a cel puţin jumătate plus unu din mediatorii autorizaţi, altfel eforturile ar fi anulate şi haosul se va amplifica. DESTUL!

              Mediator Constantin Asofronie

CONSULTAREA MEDIATORILOR AUTORIZAŢI PRINTR-UN SONDAJ DE OPINIE


Sondaj în vederea congresului din 5 septembrie 2009gjkg  

TERMEN DE INCHIDERE NOU: 10 AUGUST 2009                                

În sfârşit, după mai multe consultări şi evaluarea propunerilor primite până ieri pentru întrebări şi modul de desfăşurare a sondajului, DUPĂ TATONĂRI REPETATE ASUPRA LOCULUI ŞI MODULUI DE AFIŞARE,  DE ASTĂZI 21.07.2009, PUTEŢI SĂ RĂSPUNDEŢI ACESTEI INIŢIATIVE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CUNOAŞTEREA PERCEPŢIEI ŞI OPINIILOR CÂTOR MAI MULŢI MEDIATORI, pentru a vedea câtă susţinere au propunerile făcute şi a identifica nevoile şi interesele mediatorilor, ca şi starea medierii.

Concluziile  acestui sondaj vor fi cuprinse într-un  document-sinteză „CE VOR MEDIATORII ROMANI”, fără pretenţii de studiu ştiinţific, astfel încât să nu mai existe doar păreri ocazionale şi personale pe forumuri, ci un dialog interactiv, care să puncteze aspectele esenţiale  ale crizei actuale în domeniul medierii şi dintre mediatori, care au dus la un blocaj nedorit de acestia şi minister, dar care nici nu a fost evitat de fostul consiliu, cu toate atenţionările noastre.

În lipsa altei propuneri de colaborare , voi încerca să desfăşor sondajul cu concursul unui coleg bun la statistică şi informatică, urmând a fi interpretat cu un psiho-sociolog obişnuit cu activitatea organizaţională.

După incercarea de analiză SWOT proprie folosită în articolele anterioare, conferinţă şi pe site, prin acest sondaj se vor adresa o serie de  întrebări din a căror răspunsuri să tragem niste concluzii şi să orientăm discuţiile la întâlnirea propusă în august, când va trebui să luăm nişte hotărâri esenţiale nu să ne certăm pe posturi şi influenţe.

Am publicat provizoriu DE VREO 3 ZILE acest sondaj pe blogul meu mediereagalati.wordpress.com, la care s-au adus completari si modificari până în 21 iulie.

Întrucât nu am putut afişa acest sondaj pe portalul medierea.ro sau acest site în mod interactiv (votarea automată prin apăsarea pe butoanele corespunzătoare variantelor de răspuns(datorită platformei wordpress putând fi pusă numai câte o întrebare cu multiple variante de răspuns),          CEI CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA ACEST SONDAJ, pot trimite raspunsurile CA O LISTĂ (de ex. 1a, 2 c, 3b, 4 ac, etc.) la adresele de e-mail cunoscute: costin_aso@yahoo.com şi mediatorul_galati@yahoo.com

 După centralizare şi interpretare,  la încheierea perioadei de răspuns la sondaj, respectiv 10.08.2009, rezultatele vor fi CENTRALIZATE, INTERPRETATE ŞI COMENTATE  ; poate acest sondaj va reflecta părerea majorităţii mediatorilor autorizaţi, asociaţiilor şi centrelor de mediere faţă de situaţia actuală şi va identifica mai obiectiv soluţia ieşirii din criză şi paşii următori.  La concluzii voi prelua deasemenea din ideile si poziţiile exprimate până acum.  

Totodată, documentul-sinteză  va face obiectul unei  informări publice pe acest site si altele implicate în dezbatere, iar câte un exemplar va fi înaintat Consiliului de Mediere şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

 Tot aici la comentarii sau la dezbaterea de pe portalul medierea.ro, ori la telefoanele 0729 013141 sau  0743 014101,  se pot exprima alte opinii sau probleme pentru congres si alegeri, fără discuţii inutile şi atacuri la persoană. Chestionarul va putea fi completat numai de la adresele de email oficiale de pe site-ul CM si celelalte. Pentru a se aprecia pozitia unei asociatii, sunt necesari cel putin 3 participanţi, de preferat din conducere, care să precizeze şi asociaţia. 

Dacă va fi necesar, voi pregăti apoi o sectiune (sau alt sondaj) pentru candidati, la care se ia in considerare raspunsul numai daca isi declina identitatea. Aceasta este chiar in favoarea lor, sa-i cunoasca lumea si din alta perspectiva decat fisa de (auto)evaluare de la alegerile contestate.
Astfel, candidaţii, membrii CM alţi mediatori interesati de dialog si solutionarea crizei, sunt invitati sa participe la sondaj, sa vada ce spune lumea, poate se dau dupa rezultate, daca nu dupa interesul colectiv si public, onoare si demnitate, ca sunt rare.
Vă mulţumesc pentru rabdare şi vă invit participaţi cu responsabilitate la sondaj.

 Iata primele 15 întrebări:

1. Consideraţi întemeiată solicitarea demisiei (retragerii) membrilor CM după ce acesta nu a fost validat de minister?

          Răspuns Votes
a. Nu este întemeiată nici o contestare   0    0%      
b. Este întemeiată după încălcarea normelor legale şi hotărârilor CM.   0    0%
c. Este întemeiată după acuzaţiile aduse de mediatorul Tatu   0    0%

 2. Care consideraţi că este soluţia optimă de ieşire din actuala criză a CM?

a. Validarea de către minister a membrilor CM aleşi la 23 mai.   0 0%
b. Demisia foştilor membri ai CM realeşi şi retragerea noilor aleşi la 23 mai.   0 0%
c. Desemnarea de către minister a unui CM provizoriu.   0 0%

 3. Care consideraţi că a fost principalul motiv al contestaţiilor privind alegerile de la 23 mai?

a. Eliminarea unor candidaţi şi unele conflicte personale cu foştii membri ai CM   0 0%
b. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare   0 0%
c. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare şi folosirea reprezentării.   0 0%
d. Încălcarea mai multor norme legale şi hotărâri interne care justifică repetarea alegerilor   0 0%

 4. Este necesar un Congres al mediatorilor în august şi veti participa?

Răspuns

Votes

a. Nu.   0 0%
b. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi participa   0 0%
c. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi da mandat de reprezentare unui coleg   0 0%
d. Da, numai pentru organizarea alegerilor, dar nu particip   0 0%

 5.  Condiţiile de acceptare a candidaturilor trebuie schimbate?

a. Nu, rămân cele de la 23 mai.   0 0%
b. Da, răman cele din R.O.F. al CM, fără criterii suplimentare.   0 0%
c. Da, rămân cele de la 23 mai, cu criterii suplim. votate la congresul din august.   0 0%

 6. Cine ar trebui să facă parte din consiliul provizoriu de organizare a alegerilor?

a. Primii 9 mediatori candicati înscrişi pentru alegerile de la 23 mai, în termenul legal.   0 0%
b. Actualii membri ai CM nevalidat.   0 0%
c. Un consiliu provizoriu votat pe baza de voluntariat la congresul din august   0 0%
d. Un consiliu provizoriu format din reprezentanţii org. prof. înscrise în registrul CM   0 0%

7. Poate fi folosită reprezentarea mediatorilor absenţi la alegerea CM?

a. da, în baza unui mandat tip, completat şi transmis la CM inaintea alegerilor, prin fax sau e-mail.   0 0%
b. Da, în baza unui mandat autentificat la notar.   0 0%
c. nu   0 0%

 8. Trebuie stabilit un cvorum (prezenţă minimă) la alegerea CM? 

a. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizaţi, direct sau prin reprezentare.   0 0%
b. Nu.   0 0%
c. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizati, direct   0 0%

 9. Cum este mai bine sa fie organizaţi mediatorii români? 

a. În mai multe asociaţii, centre, uniuni   0 0%
b. În mai multe asociaţii, centre si individual, în cadrul unei singure uniuni nationale   0 0%
c. În cadrul unei singure uniuni nationale, cu filiale judetene (fără personalitate juridica)   0 0%
d. În cadrul unei singure uniuni naţionale, cu sucursale judeţene (cu pers. j.)   0 0%

 10. Cine va alege în viitor membrii Consiliului de Mediere? 

a. Congresul unei uniuni nationale a mediatorilor   0 0%
b. Se desemneaza de filiale/asociatii/uniuni şi se trag la sorţi   0 0%
c. Se numesc de minister, dintre reprezentanţii filialelor/asociatiilor/uniunilor   0 0%

 11. Care este cea mai mare nerealizare a fostului CM? 

a. Neiniţierea şi neparticiparea la iniţiativa legislativă de schimbare a Legii medierii   0 0%
b. Lipsa de transparenţă decizională şi hotărârile abuzive   0 0%
c. Lipsa de promovare a medierii şi exagerarea interesului pentru formarea mediatorilor   0 0%
d. Neimpunerea şi nerespectarea unor incompatibilităţi ca membru al CM   0 0%

 12. Care au fost cele mai eficiente forme de promovare a medierii? 

a. Promovarea individuală/ în grup pe net   0 0%
b. Promovarea prin conferinţe, seminarii, dezbateri publice ale asociaţiilor   0 0%
c. Promovarea în presa scrisă, individual sau în grup   0 0%
d. Promovarea prin mijloace audiovizuale individual sau în grup   0 0%

 13. Ce competenţe ar trebui să aibe membrii consiliului în special? 

a. Management   

 

b. Experienţă în reglementare, autorizare, coordonare, control

 

c. Promovarea medierii,

 

d. Formarea mediatorilor

 

e. Simtul afacerilor

 

f.  Sprijinul mediatorilor 

 

  14. Consideraţi că implicarea membrilor CM în formare, autorizare, control este incompatibilă cu funcţia de conducere şi reglementare? 

a. Da   0 0%
b. Nu   0 0%
c. Trebuie stabilită prin lege şi norme interne, nefiind indicata   0 0%

 15. Cum consideraţi că sunt actualele taxe stabilite de fostul CM? 

a. Corespunzătoare cheltuielilor necesare.   0 0%
b. Prea mari.   0 0%
c. Sunt necesare reduceri la cei care nu obţin venituri din mediere şi formare.   0 0%

               Mediator Constantin Asofronie 

CE MAI ASTEAPTA MEMBRII CONSILIULUI DE MEDIERE NEVALIDAT?


240520091891In articolele si comentariile scrise in ultima saptamana am propus aceasta cale pe care nu toti au inteles-o si nu s-au angajat direct sincer si cu numele adevarat pe site: demisia membrilor CM si retragerea celor alesi si nevalidati, alcatuirea unui consiliu provizoriu din persoane necontestate si care nu doresc sa candideze, care sa pregateasca propunerile de modificare a regulamentului de desfasurare a alegerilor adoptat si aplicat cu incalcarea legii si ROF al CM, precum si calendarul alegerilor si alte masuri care sa fie prezentate unei conferinte/adunari generale ce le va aproba. Ulterior sa se depuna candidaturile si sa se constituie comisiile, urmand o procedura asemanatoare celei de la 23 mai, cu exceptia abuzurilor care au generat contestatiile, nevalidarea de catre minister si apoi campania care am dus-o cativa sa hotaram mai repede ce facem, pentru a opri agonia in care se zbate medierea in Romania.

Imi pare rau ca pana acum au intervenit putini mediatori si aceia majoritatea cu pseudonim. Cand lucrurile au ajuns la o limita si s-au previzionat niste miscari, au prins mai multi curaj si dezbaterea s-a intensificat motiv pentru care va multumesc pentru iesirea din contestare muta sau apatie si angajarea in solutionarea acestei situatii care nu ne prinde bine (si asa medierea este cvasinecunoscuta, ieseam in presa si la guvern cu un inceput scandalos, care niciodata nu face bine). Mai remarc faptul ca incepe o cursa a propunerilor, unele hazardate si nedocumentate sau preluate de la altii cand buba s-a spart si putem vorbi liber. Pacat ca celor carora m-am adresat in al 16-lea ceas, din nou, dintre fostii membri CM si candidati, numai Zeno si dl. Coste a facut public faptul ca este intr-adevar singura solutie in absenta reactiei care nu va veni de la minister. CE MAI ASTEAPTA CEILALTI OARE, NU ESTE NICI O CURSA SI DACA AVETI CURAJ IESITI SI CEILALTI IN PUBLIC DE-ACUM SI PREZENTATI-VA EFECTIV DEMISIA SI RETRAGEREA, APOI TRANSMITETI ACEST LUCRU LA CM CA SA FIE OFICIAL, NU PARERI, INDEMNURI, OPINII TEORETICE CARE II FAC SUSPICIOSI PE CEILALTI.

Apreciez iesirea doamnei Ciuca pe forum ca si la Conferinta, pentru ca astfel arata ca totusi o intereseaza solutionarea crizei la care a contribuit, lucru ce nu il putem spune deocamdata despre ceilalti membri CM si candidati,care se lasa greu convinsi. Dna Ciuca, asta este inca o dovada ca ceilalti v-au lasat intentionat sa suportati si la Conferinta si acum toate acuzele si nemultumirile, desi nu au facut decat bani poate din mediere, dar prea putin pentru mediere si mediatori. Lipsa de caracter se vede in imprejurari dramatice si unii au ales sa stea doar in umbra si sa profite.

Atunci, doamna nu ramane decat sa va dati dvs, demisia inaintea lor, apoi ii va napadi si pe ceilalti curajul, apoi sa administrati problemele sub coordonarea consiliului provizoriu pana la acea conferinta/adunare.  STIU CA ATI MAI VRUT S-O FACETI, DAR NU V-AU LASAT CELE CARE V-AU PARASIT SI LA DAREA DE SEAMA, SI LA VOTARE SI IN CAMPANIA DE DUPA. PUTETI DECIDE ACUM SINGURA, V-AR APRECIA MEDIATORII MAI MULT. Cum unii nu prea au inteles nimic, am spus inca o data lucrurilor pe fata si nu aveti decat sa reactionati fiecare cum vrea ca lumea il va aprecia dupa cum face, nu cum pretinde ca este si face.

Toata consideratia pentru cei care au participat pana acum sub numele lor ca dezbateri, indiferent de pozitii, ca de-acum vor aparea vitejii si adunatorii de puncte electorale (dupa parerea lor) si eventual noii manevranti de opinii si voturi. Ne-a ajuns o data. Astept reactia dvs. publica, daca in particular ati ezitat si ati asteptat deznodamantul de la altii. Doamne ajuta!

Mediator Constantin Asofronie, 14.07.09 /13.00.

APELUL MEDIATORULUI ASOFRONIE CONSTANTIN CATRE MEDIATORI


 NU MAI PUTEM AŞTEPTA: MEDIATORII ONORABILI SI ACTIVI POT  DECIDE DEZAMORSAREA CRIZEI SI ORGANIZAREA UNOR NOI ALEGERI.

Asofronie C. la Senat, iunie 2009Multumesc colegilor care ma indeamna sa continui si celor care au facut demersuri pentru iesirea din actuala criza a medierii.

Solutia propusa de colegul Tatu, privind consiliul interimar sau provizoriu format din candidaţii înscrişi până la termenul legal, este o solutie buna, dar nu trebuie sa exageram cu genialitatea si sa judecam numai in extreme, pentru ca stfel unii mediatori au reţineri să-l urmeze.

PUTEM MERGE PE VARIANTA ACEASTA NUMAI DUPA CE PERSOANELE (RE)ALESE VOR RENUNTA LA MANDATUL EPUIZAT, CARE NU SI-A PRODUS EFECTELE.

Cei care au comis abuzurile ce au determinat MJLC sa nu valideze CM pot considera ca au primit un vot de blam de la noi si de la Ministerul Justitiei SI AR FI CAZUL SA RENUNTE.

Ceilalti, candidati cu intentii bune dar manevrati de interesele primilor si propriul orgoliu, trebuie sa inteleaga ca retragerea lor din CM nevalidat este un gest de onoare si primul pas pentru reconstructia institutiei medierii, asigurandu-si astfel fata de primii si alti candidati un ascendent moral pentru viitoarele alegeri.

Propunerea echipei Jurnalului Medierea poate fi convenabila pentru pasul urmator, desi este criticabila sub urmatorul aspect destul de important: nu ar fi de dorit ca unele persoane care vor candida din nou sa faca parte din organizatori, fiindu-le afectata neutralitatea prin implicarea directa, care s-a vazut la ce a dus la alegerile ratate.

Apoi trebuie modificat ultimul Regulament pentru organizarea alegerilor in locurile contestate, trebuie depuse din nou candidaturi pentru comisiile de validare a candidaturilor, de solutionare a contestatiilor si de validare a voturilor, toate cu avizul asociatiilor inscrise pana acum in Registru.

Pentru a stabili masurile necesare, posibilele date ale unui calendar al alegerilor si imputernicirea acestui consiliu provizoriu insarcinat cu organizarea noilor alegeri, TREBUIE SA ORGANIZAM URGENT O CONSULTARE PE INTERNET SI UNA REALA, CU REPREZENTANTII ASOCIATIILOR.

Propun ca la consultarea pe net sa fie stabilite niste masuri/propuneri/date care sa fie supuse votului electronic pe unul din cele 2 site-uri, medierea.ro sau Jurnalul Medierea, ori amandoua.

Astfel vom vedea ce sustinere au propunerile facute si apoi sa fie stabilita consultarea reprezentantilor asociatiilor.

Aceasta varianta de actiune este plauzibila si dupa cele 2 consultari putem organiza cum trebuie alegerile.

Stim ca unii nu se “compromit” sa-si spuna parerea pe acest site sau celalalt cu semnatura reala, va rog sa va expuneti macar parerea sub anonimatul unui ID.

Am fost sunat de doi colegi candidati care intreaba ce s-ar intampla daca ar renunta la functie si pe parcurs este totusi validat CM ales la 23 mai.

STIMATI COLEGI CU INTEGRITATE MORALA SI CHEMARE PENTRU REVITALIZAREA MEDIERII, NU MAI TREBUIE SA JUCATI LA DOUA CAPETE SI SA INTARZIATI CU RENUNTAREA LA UN MANDAT NEVALIDAT!

ACEASTA VALIDARE NU VA VENI, IAR GESTUL DVS. VA FI PRIVIT DE MINISTER CA UNUL DE ONOARE, DETERMINAT DE VOINTA CLARA DE A DEBLOCA O SITUATIE GRAVA CARE NU MAI POATE CONTINUA!

ATATA TIMP CAT SOLUTIA PROPUSA DE NOI ESTE ACCEPTATA DE MULTI MEDIATORI SI REPREZENTANTII ASOCIATIILOR PROFESIONALE LEGAL CONSTITUITE SI INSCRISE, MINISTERUL VA DA GIRUL SĂU IN SCRIS SI VA DESEMNA REPREZENTANTII LA ALEGERI! VA GARANTEZ ACEASTA!

AU MAI FOST SI ALTII IN SITUATII SIMILARE SI AU TRECUT PESTE ASTFEL DE CLIPE RIDICOLE SI JENANTE DE BLOCARE, IAR APOI SE INTREBAU DE CE AU ASTEPTAT ATAT?

ESTE DEJA TARZIU PENTRU NOI, IAR RESUSCITAREA MEDIERII FARA UN ALT CONSILIU NECONTESTAT NU SE POATE! PACAT DE DEMERSURILE FACUTE PENTRU IMBUNATATIREA REGLEMENTARILOR LEGALE!

AR FI PACAT SI DE CHELTUIELILE FACUTE, MOTIV PENTRU CARE URMATOARELE TREBUIE FACUTE CU MAXIMA ECONOMIE, NU IN LOCALURI DE LUX CU REZULTATE CONTESTATE LA INFINIT SI NEVALIDATE NICIODATA.

DESTEAPTA-TE ROMANE MEDIATOR SI IA-TI SOARTA IN MAINI, DAR NU INDIVIDUAL, CI IN CADRU ORGANIZAT.

Fara a avea pretentia ca cei care se implica stiu totul si propun numai solutii … geniale, sa coboram cu picioarele pe pamant, sa vedem ce este de facut pentru o cat mai rapida intelegere, nu ca cea fara interese, sens si suport de la Mariott.

Celor pe care i-am indemnat sa se retraga din consiliul contestat si nevalidat, luati mai bine aminte la ce am spus, prin aceasta oferiti o solutie rapida si corecta in aceasta situatie de criza, iar pozitia dvs. este urmarita de minister!

Nu mai aveti nimic de castigat, dar puteti pierde mult in fata colegilor, ca oameni manati de interese si orgolii, care nu au curajul sa se mai supuna odata unui sufragiu din partea colegilor care asteapta mai de demult de la voi o solutie.

Este greu pentru primul, este onorabil si pentru ultimul care pune acest consiliu in stare de nefunctionare legala. Deja este tarziu, dar nu ultimul ceas.

Peste cateva zile insa o sa va spuna altii ca nu mai reprezentati ceva pentru ei.

Daca eram intre voi, o faceam primul dupa 30 de zile de asteptare a validarii.

Dar nu am candidat si nu voi candida, INSA POT PUNE MULTE IN SLUJBA SOLUTIONARII ACESTUI CONFLICT.

MULTELE E-MAILURI DE SUSTINERE M-AU CONVINS SA CONTINUI ACEASTA CAMPANIE, DIFERITA DE A LUI TUDOR, DAR AMBELE CU ACELASI SCOP:  DEBLOCAREA MEDIERII SI ASIGURAREA UNUI CONSILIU DE MEDIERE FUNCTIONAL SI VALIDAT CAT MAI RAPID.

Deja s-a pierdut o jumatate de an, cat o mai lungim? Parerea si gestul colegilor din acest consiliu care nu au numic comun cu manevrele oculte ce au generat scandalul si contestarea sunt esentiale pentru realizarea acestui scop.

ACTIONEAZA, ACCEPTA DIALOGUL, SPUNE NU! CONFLICTULUI, ALEGE MEDIEREA, este cel mai potrivit indemn pentru solutionarea crizei.

Doamne, ajuta-i pe mediatorii romani!

 Mediator Asofronie Constantin

09.07.2009

Jurnalul Medierea continuă războiul cu realeşii în Consiliul de Mediere


,,LA DUSH”

Posté dans par medieretatu à 29.06.2009 /9:45 |

Poate multi dintre voi ati remarcat in subsolul ultimelor articole expresia  ,,LA DUSH”, insa nu stiti ce reprezinta acest cuvant. Da, am sa va explic eu. Cand cineva solicita legal, ceva de la o institutie a statului si acea institutie este confiscata de grupurile de interese si in care isi desfasoara activitatea unele persoane constituite ca forma proprie de organizare si care constituie organul de conducere al acelei institutii,  nu ca organizare legala ci de tip mafiot, raspunsul dat la solicitarea care te intereseaza in mod personal sau general este unul de genul ,,LA DUSH”, adica mai pe romaneste,,dute si fa-ti baie ca nu ne intereseaza ce vrei tu pentru tine sau ce vrei tu pentru altii, avem noi problemele noastre si trebuie sa avem continuitate in ele.”  Acesta este raspunsul, catalogat sub nivelul minim de decenta si cultura nonjuridica,  pe care Consiliul de mediere mi l-a trimis in urma cu cateva zile prin e-mail la cererea  prin care am solicitat demisia numitelor Anca Elisabeta Ciuca din functile publice de Presedinte al CdM si membru in consiliu si Popoviciu Daniela din functiile de membru in consiliu si membru al al Comisiei permanente al CdM.

Lipsite de decenta si cultura juridica, bete de putere si jocuri pesonal profitabile, folosind in scop personal o institutie a statului pe care numai mediatorii pot fi stapani, au adus medierea in convalescenta.

Peste cateva zile Ministrul Justitiei se v-a pronunta cu privire la propunerea de validare a mediatorilor alesi nedemocratic si ilegal, ce se vrea sa constituie cel de al doilea Consiliu de mediere.

Sper  ca Ministrul Justitiei sa dea dovada de obiectivitate, sa invalideze alegerile si mediatorii propusi pentru validare si sa sesizeze parchetul cu privire la faptele ilicite cu caracter penal savarsite de catre membrii Consiliului de mediere, aflati in functie la data organizarii alegerilor.

Le recomand numitelor Ciuca Anca si Popoviciu Daniela sa dea un click aici pentru mai multe informaţii… si sa citeasca un raspuns inteligent si democratic dat de un ministru cand i sa cerut demisia, raspuns care il propulseaza si mai sus, decat sa il coboare cum, i s-a cerut.

Raspunsul dat de cele doua personaje, ridica si mai multe semne de intrebare privind dorinta pastrarii puterii.

Ce nu inteleg acestea sau nu vor sa inteleaga, este faptul ca si unii mediatori vor avea de suferit dupa urma comportamentului lor.

Click pentru a citi solicitarea demisiei: A FOST SOLICITATA DEMISIA DE ONOARE A NUMITELOR CIUCA ELISABETA ANCA SI POPOVICIU DANIELA DIN FUNCTIILE PUBLICE DETINUTE IN CADRUL CONSILIULUI DE MEDIERE    La dush!
  Commentaire:
 Meditatorul

Mult tupeu au aceste arogante si este normal sa-si apere afacerea cu dintii si cu aliatii pe care i-au rasplatit cu cursuri gratuite pentru a le vota. Trufia lor s-a bazat si pe faptul ca noi suntem dezbinati, trebuie sa luptam singuri pentru promovare si nu credeam sa ajungem sa sa luptam si in interior la aceasta profesie aflata la inceput de drum,
din cauza unor sacali.
De asemenea cred ca dl. ministru nu va aviza un consiliu contestabil atat in contencios admin. cat si penal si
va da curs luptei unor ca dvs. pentru adevar. Pacat ca sunteti cam izolat, dar nu toti pot face aceasta pe fata.                     Vă salut!

Meditatorul

Meditand la tot acest circ facut de infiptele doamne, ma intreb de ce ceilalti membri alesi ai Consiliului, daca se simt curati, nu au acceptat varianta propusa ca mandatul respectiv sa fie provizoriu, de 2-3 luni, pentru a se organiza alte alegeri necontestabile?   Nu ar fi avut decat de:
– castigat in fata colegilor, aratand ca sunt corecti si au caracter; 

 – pierdut daca fac parte intr-adevar dintr-un clan de sacali care vad CM ca pe o sursa de afaceri si putere, fata de Ministerul  Justitiei, mediatori si populatia Romaniei.
Daca este varianta a doua, este clar ca nu au intrat in noul CM decat persoane avizate de clan, care si-au facut servicii reciproce, se au la mana si au stabilit o tactica perfida si din pacate de succes de abordare a alegerilor.
Pentru urmatoarea runda, poate si colegii nostri vor intelege sa ne aliem si noi contra acestora, sa luam mandate de reprezentare si sa fim prezenti cat de cat, altfel ies tot astea.
Un sfat pentru o parte a membrilor noului CM: DACA NU LUATI ATITUDINE IN NUME PERSONAL SI VA BUCURATI CA V-A IESIT PASIENTA LA ACEST TUR, NU FITI SIGURI CA VA MAI VOTAM A DOUA OARA,         PENTRU CA NU POTI FI SI IN CARUTA SI CALARE.
Meditati un pic la cele aratate si veti vedea ca am dreptate. Ulciorul nu merge de doua ori la apa, nici votul platit… In locul celor pe care îi creditez totusi cu oarece bune intentii, dar le convine situatia, as spune public acest lucru: DA, SUNT DE ACORD SI MA BAZEZ PE CINSTE SI AM CURAJUL SA MAI CANDIDEZ ODATA!
VITEJII CARE SE VOR ARATA DUPA RAZBOIUL LUI TUDOR, daca ministrul nu avizeaza noul si contestatul C.M. NU AU CE CAUTA IN FATA NOASTRA CA SA PROFITE DE CURAJUL SI TENACITATEA UNUIA DIN PUTINII  CARE AU CONTESTAT CU PERSEVERENTA INCALCAREA LEGII, ROF SI ALTOR REGLEMENTARI IN ACEST  PROCES ELECTORAL!