ANIVERSARE TRISTĂ CU (ȘI) CONFERINȚĂ RATATĂ


Consemnez la cald câteva impresii după ce m-am întors de la București de la așa-zisă conferință națională a mediatorilor, la care am încăput mai cu de-a sila, din cauză că în convocarea Consiliului de mediere erau prevăzuți numai reprezentanții CM în teritoriu, NU ȘI AI MEDIATORILOR. Ca să nu fie acuzați public și la anumite instituții care mai apără legalitatea în statul român că se încalcă grav Statutul profesiei de mediator, pe lângă alți colegi luați de reprezentanții CM la conferință, AM FOST ACCEPTAȚI ÎN ULTIMELE ZILE ȘI ALȚI CÂȚIVA REPREZENTANȚI AI MEDIATORILOR, DESEMNAȚI ÎN ADUNĂRILE GENERALE JUDEȚENE, CONFORM STATUTULUI.
De ce am spus că-i aniversarea tristă? Pentru că este inedită și ciudată, pentru mine unică în viața de om al legii aniversarea unui număr de ani de la emitere unei legi, că nu s-a scris că-i vorba de 10 ani de mediere, ar fi fost fals. Din 2008 încoace, de când a început autorizarea mediatorilor de către primul CM ales în luna mai, deci de acum 8 ani, se poate vorbi eventual de o creștere timidă a utilizării medierii până în anul 2014, apoi despre aproape 2 ani de regres semnificativ spre absență totală în unele zone ale țării sau portofoliul a mii de mediatori, fabricați după interesele financiare ale formatorilor, himere vândute de aceștia amatorilor de autorizații scumpe de mediator pe 22.05.2008 și implicare redusă a organelor judiciare în trimiterea justițiabililor la mediere. Detalii probante vin din statisticile reale ale birourilor de mediator și cifra de afaceri de peste 12 milioane de euro a formatorilor, la care se adaugă alte câteva încasate de consiliu din taxe și nedirecționate decât foarte puțin în promovarea medierii. Așa că ar fi mai degrabă o comemorare a unei legi incomplete și cu eficiență scăzută azi față chiar de forma inițială.
De ce am spus că-i conferința ratată? În afara locului ales de consiliu, corespunzator ca dotare și aspect, dar inadecvat unei conferințe naționale a unui corp profesional, nu mi-a plăcut organizarea, lipsa unor invitați cu rol decizional la instituțiile de interes pentru mediere, lipsa totală a presei, lipsa totală a vreunui senator sau măcar funcționar de la Comisia pentru Drepturile Omului care a pus spațiul la dispoziție gratuit, LIPSA UNUI RAPORT DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE MEDIERE ÎN PRIMUL SĂU AN DE ACTIVITATE ÎN ACEASTĂ FORMULĂ CONTESTATĂ, LIPSA UNEI DĂRI DE SEAMĂ ȘI SITUAȚIILOR FINANCIARE, LIPSA UNUI RAPORT AL UNEI COMISII DE CENZORI ȘI A UNUI AUDIT DE LA PRELUAREA MANDATULUI, LIPSA UNUI PROIECT DE LEGE DEZBĂTUT ȘI ADOPTAT CU CONSENSUL ȘI CONTRIBUȚIA CORPULUI PROFESIONAL, LIPSA UNUI STATUT LEGAL, COMPLET ȘI NORMAL A CORPULUI PROFESIONAL, LIPSA SUPORTULUI MATERIAL ȘI FINANCIAR PENTRU FUNCȚIONAREA CPMJ ȘI PROMOVĂRII MEDIERII, LIPSA UNUI COMUNICAT ȘI A VREUNEI CONFERINȚE DE PRESĂ, LIPSA UNEI PREZENTĂRI DE BILANȚ ÎN MASS-MEDIA CU OCAZIA ”FERICITEI ANIVERSĂRI A… 10 ANI DE EXISTENȚĂ (doar) A LEGII MEDIERII…”!!! CEA MAI MARE LIPSĂ A FOST CEA DE COLEGIALITATE, DE ANALIZĂ REALISTĂ ȘI … LIPSA DE LIPSURI ÎN ACTIVITATEA CONSILIULUI DE MEDIERE, care se pretinde ilegal, nestatutar și imoral drept organ de conducere a corpului profesional al mediatorilor.
În afară de lipsuri, putem consemna că a fost puțină critică și încercarea de dialog ratat între unii mediatori normali și membri ai consiliului, finalizată cu atenționarea și tăierea microfonului la cârcotași, că au fost și câteva poziții punctuale de băgat în seamă, dar nu avea cine, că a fost la nivel îndestulător calitatea serviciului de catering de pe hol, dar mai ales, că a fost prea mult(ă)…. Ce-ar putea fi prea mult(ă) după atâtea lipsuri? Mă rezum la: prea mult zel și pupincurism la câțiva reprezentanți ai CM în teritoriu veniți cu osanale pentru consiliu, logoree despre banalități și abc-ul medierii și promovării acesteia, AVOCATURĂ NESOLICITATĂ PENTRU APĂRAREA … AVOCAȚILOR DIN CONSILIU, multe mărunțișuri derizorii pentru însemnătatea evenimentului, proslăvirea unor măsuri abuzive, mulțime de procese în contencios administrativ cu mediatorii nemulțumiți sau abuzați, la care consiliul refuză și declară inaplicabilă medierea!!!
Și ar mai fi de spus câte ceva, dar deocamdată repet titlul: ANIVERSARE TRISTĂ CU (ȘI) CONFERINȚĂ RATATĂ!

20160527_11182720160527_111542WP_20160527_13_58_12_Pro13325527_1183370798341293_8781521952644088122_n13256478_1183344211677285_1515725418397472287_n

Convocare Adunare generală anuală AMG pe 28 mai 2016


RECONVOCARE pe 11.06.2016 orele 11.30, la sediul AMG

C O N V O C A T O R

Conform art. 30(1) din Statutul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi se convoacă Adunarea generală anuala în data de 28.05.2016 orele 11.30 la sediul AMG din str. N. Leonard nr. 3, bl. C3A, sc.1, ap. 2, cu următoarea ordine de zi:

      1.     Aprobarea bilanţului contabil şi descărcarea de gestiune pe anul 2015

     2.     Aprobarea raportului cenzorului

     3.      Raportul de activitate al comitetului director

     4.     Alegerea membrilor comisiei de cenzori

 Pentru membrii AMG reamintim câteva prevederi din Statutul asociaţiei:
Art.31 (1) Procedura de desfăşurare a adunării generale
a)  adunarea generală poate lua decizii dacă este convocată statutar şi dacă cel puţin jumătate dintre membrii asociaţiei cu drept de vot sunt prezenţi sau reprezentanţi la prima convocare;
b)  în cazul nerealizării prezenţei minime, nu se vor putea lua decizii, iar dacă acestea sunt necesare, adunarea va fi reconvocată, în termen de maximum 15 zile; la reconvocarea adunării este necesară prezenţa unei treimi plus unul din membrii asociaţiei;
c)  deciziile adunării generale vor fi luate în mod valabil dacă sunt aprobate de cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi sau reprezentaţi;
……………………………………………………………
f) fiecare membru al asociaţiei are dreptul la un singur vot; votul expimat verbal sau în scris pentru un membru reprezentat trebuie să exprime  opinia acestuia, nu a celui care-l reprezintă;
………………………………………………..
(8) Dreptul de vot nu poate fi exercitat de un membru care are responsabilităţi nerezolvate faţă de asociaţie, cum ar fi: mai mult de 6 cotizaţii lunare neachitate, nepredarea unor acte, materiale, refuzul de a da participanţilor sau consiliului explicaţii asupra unor fapte grave. Dreptul de vot va fi acordat din nou de consiliu după soluţionarea litigiilor, iar preşedintele va asigura respectarea acestei reguli.
 
Preşedinte
Constantin Asofronie