Votul prin corespondenţă la Galaţi şi semnalări de nereguli (II)


Stimati colegi mediatori din judeţul Galaţi!
Dupa cum se ştie, calendarul alegerilor organizate de Consiliul de mediere cu încălcarea multor prevederi legale şi ale altor acte normative interne, cu încălcarea dreptului de a alege şi a fi ales, prevede că votul prin corespondenţă se desfăşoară în perioada 24-28.10.2011.
       Mâine, 28.10.2011 este ultima zi de vot prin corespondenţă şi colegii din Galaţi care au plătit taxele şi au completat ultima cerinţă la dosar şi tablou numai ca să voteze, pot face aceasta la sediul firmei Sprint Curier între orele 07- 09.00 (cine poate!), apoi începe căutarea iar prin oraş şi judeţ, concomitent cu distribuţia propriei corespondeţe a firmei până la orele 17.00, când curierii se întorc la sediul firmei  şi s-ar mai putea vota timp de vreo oră, până se adună şi se sigilează sacii cu buletinele de vot, ce vor fi trimise pe 29.10.2011 la sediul consiliului din Bucureşti.
         După ce în cursul zilei m-am agitat să dau de urma curierilor, am vorbit şi cu alţi colegi care aşteptau la birouri, acasă sau în alte locuri, am discutat cu curierii să public acest program, adresa firmei Sprint Curier – str. Traian nr. 195  (lângă Spitalul militar) şi un număr de telefon al unui curier, Călin (0725000305), astfel încât să poată vota mediatorii din Galaţi, să nu fi plătit taxele degeaba şi să nu-şi fi putut exercita dreptul de vot.  Nu uitaţi să aveţi la voi ştampila formei de exercitare a profesiei şi să respectaţi precizările consiliului, ca să nu votaţi degeaba şi din cauza greşelilor proprii.
X    X     X
Ca să confirme parcă faptul că aceste alegeri sunt organizate de aşa natură încât să fie câştigate de organizatorii penali ai acestora, vă semnalez o serie de nereguli ce vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei de monitorizare a alegerilor şi instanţelor pe rolul cărora se află sau se vor deschide acţiuni în anularea acestora:
Reclame

Votul prin corespondenţă şi semnalări de nereguli (I)


Potrivit unui anunţ dat de către directorul executiv angajat al CM, ieri 25.10.2011 a început distribuţia în ţară a buletinelor de vot pentru exercitarea de către mediatorii înscrişi pe Tabloul mediatorilor publicat în Monitorul Oficial al României a votului prin corespondenţă. Perioada de votare după calendarul alegerilor este 24-28.10.2011. Votarea se poate face pe loc, încercuind numărul de ordine al unui singur candidat din cei 17 de pe lista de candidaţi cvasi-legal publicată de CM pe site pe 20.10.2011, fără o decizie a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, dar cu 4 candidaţi revalidaţi printr-o  hotărâre a CM nr. 2726/20.10.2011, publicată pe site-ul CM, la două zile după ce a început votul prin corespondenţă!!! CM cu 7 din 9 membri candidând din nou se substituie ilegal celor două comisii şi va ajunge să răspundă pentru acest amestec ilegal şi în conflict de interese.  Aceasta se adaugă la faptul că s-au primit contestaţii şi în zilele următoare publicării deciziei acestei comisii din 16.10.2011!

 După votare se ştampilează partea din buletin care ramane neîmpăturită şi se introduce înapoi într-un plic pe care curierul firmei îl va transporta înapoi către CM. Atenţie! Plicurile vin pe adresa formei de exercitare a profesiei de mediator, nu la domiciliu, iar curierul NU PREA AŞTEAPTĂ DACĂ NU SUNTEŢI ACOLO! Deja mai mulţi colegi m-au sunat să mă întrebe cum rezolvă problema şi i-am îndemnat să sune la CM, unde ar fi trebuit să existe o linie verde pentru întrebări şi răspunsuri referitoare la votare, practicată de cele mai multe entităţi organizatoare de votare prin corespondenţă. Acolo este şi comisia de monitorizare(?) care vă poate da explicaţii sau poate înregistra anumite incidente, probleme legate de votare. În condiţiile în care mulţi mediatori neavând de lucru nu stau la birou, ci la instanţe sau pe teren. ori la alt serviciu, putem prognoza un număr destul de mare de voturi neexercitate prin această formă, neprevăzută de legea medierii şi impusă de CM fără garanţii solide de transparenţă, securizarea buletinelor de vot şi secretul votului.

Ce să mai spunem şi ce să mai invocăm acum sau la contestaţii, dacă în aplicarea Hotărârii CM nr. 2669/2011 de aprobare a Regulamentului  de organizare a alegerilor, s-au dat nişte Precizări NEÎNREGISTRATE ŞI SEMNATE DE UN ORGAN NEABILITAT, directorul executiv, deci discutabile, cel puţin! Aceste Precizări în aplicarea sau completarea H CM 2669/2011 vin după deja celebra Anexă de … completare a unor greşeli materiale din această hotărâre a CM! Ce să mai spunem că la primirea buletinelor de vot din ţară de către secretariatul tehnic (???) vor fi de faţă MAXIMUM 3 MEMBRI AI COMISIEI DE VALIDARE A VOTULUI? (H CM 2813/22.10.2011), care vor asigura permanenţa la sediul CM MINIMUM 4 ORE DIN 6 (???) Aveţi toate garanţiile că secretariatul tehnic ştie ce are de făcut şi fără aceştia, pentru că ei manevrează voturile,  sigilarea încăperii de colectare şi paza acesteia până a doua zi!!! Garanţii fără număr!!!

Dacă vă înţelegeţi cu curierul să vă caute mai târziu ca să puteţi vota, este bine, dacă nu, nu mai puteţi vota decât la sediul Consiliului de mediere în data de 28.10.2011. 

Ajunşi în această fază a alegerilor, cu contestările de rigoare nesoluţionate încă, mă raliez celor care îndeamnă la VOTAREA UNOR OAMENI NECONTESTABILI DIN LISTA FINALĂ DE CANDIDAŢI, întrucât votarea actualilor membri ai CM va duce inevitabil la anularea alegerilor mai devreme sau mai târziu şi este păcat să se cheltuiască peste 50.000 lei (citez preşedintele CM) degeaba! Oricum ar fi, din cei 17 candidaţi aveţi de votat unul, dacă aşa au vrut actualii membri CM, dar în nici un caz cu vreunul dintre aceştia, cu excepţia lui Mugur Mitroi, PENTRU CĂ AVEŢI DE UNDE ALEGE 12 MEMBRI CARE NU S-AU COMPROMIS MORAL ŞI PENAL ÎN ACTUALUL MANDAT! Oricare dintre ceilalţi, chiar subalterni devotaţi actualilor şefi, sunt mai buni şi prezumaţi curaţi şi nevinovaţi de mascarada acestor alegeri care fac de râs şi compromit medierea, cu toate comunicatele electorale sforăitoare, dar fără efect ale preşedintelui CM! Şi tineţi cont de faptul că, votând un singur candidat, o parte dintre aceştia nu vor trece pragul de 5% din primul tur şi vor fi necesare tururi suplimentare! Costurile vor creşte şi atunci, măcar nu vor fi  motive de anulare, dacă majoritatea celor 9 vor fi oameni noi! În această situaţie şi cu condiţia modificărilor prevederilor abuzive din ROF şi ROA, cu consultarea asociaţiilor, până la sfârşitul acestui an, EU VOI RENUNŢA LA ORICE ACŢIUNE DE CONTESTARE DESCHISĂ SAU CARE AŞ PUTEA SĂ O DESCHID, ALĂTURI DE ALŢI COLEGI, TOCMAI CA O DOVADĂ DE ÎNŢELEPCIUNE ŞI RESPECT FAŢĂ DE VOINŢA ŞI BANII MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA! 

Mesajul candidatei la Consiliul de mediere Mocan Angelica


STIMATI COLEGI  MEDIATORI,

Perspectiva dezvoltării medierii in România ne determină  să alegem, în viitorul Consiliu de Mediere, mediatori preocupaţi de interesul colectiv, care au demonstrat prin activitatea lor viabilitatea  şi necesitatea medierii ca soluţie alternativa de soluţionare a conflictelor.

Practic medierea  din 2006 şi mi-am asumat  o muncă dificilă de pionierat, în practica şi instituţionalizarea medierii în judeţul Alba.

Experienţa mea de iniţiator şi manager  a 2 proiecte cu finanţare  externă  prin care am instituţionalizat medierea în judeţul Alba, prin care s-au soluţionat peste 250 de litigii civile prin mediere, şi s-au încheiat primele protocoale de colaborare cu instanţele de judecată din judeţul Alba reprezintă un prim pas.

Am nevoie de sprijinul d-voastră  pentru a asigura  respectarea  standardelor de formare şi  calitatea serviciilor de mediere practicate în România.

E esenţial pentru fiecare dintre noi  ca medierea  să devină obligatorie, iar părţile să fie determinate  să recurgă la mediere, fără ca obligativitatea acestui demers, să împiedice părţile să-şi exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.

Citește în continuare

Obiectivele mandatului în Consiliul de mediere: candidat Ştefan Coste


Dragi colegi mediatori,

    Vă prezint un extras din Declaraţia mea de intenţie, care trebuie să conducă la dezvoltarea profesiei de mediator în România.

1. Voi susţine modificarea Legii nr. 192/2006, în sensul reglementării instituţiei medierii ca fază prealabilă introducerii unei acţiuni în instanţă.

2. Voi crea un cadru unitar de dezvoltare a profesiei de mediator, prin înfiinţarea unor organisme de coordonare la nivel judeţean şi naţional, în vederea realizării unui dialog între Consiliul de mediere şi mediatori, şi nu un monolog.

3. Voi desfăşura activitatea ca membru al Consiliului de Mediere de aşa manieră încât să fie respectat şi confirmat caracterul ,,de interes public” conform normei juridice imperative din Legea nr. 192/2006, pentru întreaga activitate a Consiliului de mediere şi pentru Comisia permanentă a acestuia;

4. Voi face demersurile necesare pentru elaborarea şi adoptarea statutului profesiei de mediator, care să confere acestei profesii valoarea, prestanţa şi prestigiul de care trebuie să se bucure, precum şi pentru a întări rolul funcţiei publice a mediatorului.

5. Voi susţine şi voi întocmi proiecte în care rolul asociaţiilor profesionale de mediatori să fie accentuat, astfel încât acestea să poată constitui un real sprijin pentru organismele de la nivel judeţean şi naţional în activitatea de mediere şi în organizarea profesiei de mediator, în apărarea drepturilor şi în promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor, potrivit statutului şi în condiţiile legii.

6. Voi propune şi voi încerca în mod suţinut să realizez colaborările necesare pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Mediere (INMED) cu atribuţii unice şi exclusive, la nivel naţional, în domeniul formării profesionale în domeniul medierii- nivel iniţiere, perfecţionare, specializare.

7. Voi propune reglementarea legislativă privind “ZIUA MEDIATORULUI”, pentru data de 22 mai- data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006 a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

 Cu respect,

Mediator Autorizat Stefan Coste – Iasi

10 priorităţi ale candidatului la Consiliul de mediere Bogdan STĂNESCU


Stimaţi Colegi Mediatori,

Consider si vreau ca impreuna cu voi, sa dam o sansa de viitor medierii, astfel incat interesele noastre să fie apărate şi promovate de o echipă de profesionişti si practicieni care cunosc şi doresc sa pună la nivel egal, profesia de mediator cu celelalte profesii liberale, respectiv cea de avocat, notar, practician in insolvenţă, executor judecătoresci sau expert fiscal.

Alaturi de voi si cu sprijinul vostru voi putea avea posibilitatea de a va reprezenta si astfel, impreuna, sa hotaram un viitor al mediereii in Romania, ca profesie si procedura facila dar si obligatorie de solutionarea a unui conflict pe cale amiabila.

Eu, Bogdan Nicolae Codruţ STĂNESCU, am urmatoarele principale 10 prioritati:

1. introducerea rapida a obligativitatii medierii în cauzele civile, penale, si comerciale, prin modificarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;

 2. reglementarea in mod pragmatic, nediscriminatoriu si echitabil a drepturilor si obligatiilor mediatorilor;

 3. reglementarea managementului financiar si politicii de taxe in mod transparent si echitabil, tinand cont de realitatile profesiei de mediator;

 4. reorganizarea institutionala a Consiliului de Mediere pe criterii de eficienta si performanta;

 5. necesitatea consultarii periodice a mediatorilor în vederea promovarii initiativelor acestora in zona legislativa, astfel incat cadrul legal sa fie corelat cu realtitatea data de practica si profesia de mediator;

Citește în continuare

Pe cine reprezint? Candidatul Daniel Vieru răspunde.


Stimata colega, stimate coleg,

Pe cine reprezint?

Sunt obligat și onorat să răspund la întrebarea care mă privește, ca și candidat pentru alegerea noilor membri ai CM.  Răspunsurile sunt firești:

 – pe voi, cei care doriți o schimbare legislativă care să avantajeze practica medierii prin protejarea tipurilor de spețe specifice. O evoluție legislativă care să producă schimbarea necesară, însă printr-o abordare responsabilă a consecințelor și asumarea lor, prin consens al reprezentanților mediatorilor, și nu prin demonstrarea de inițiative legislative care să compromită medierea pe termen lung.

– pe voi, cei care considerați medierea o profesie fără beneficiul unui statut și cu un corp profesional fărâmițat. Efortul specialiștilor poate contura și prezenta spre dezbaterea mediatorilor un statut în maxim șase luni de la recunoașterea noului consiliu, iar cea mai simplă modalitate de consolidare a corpului profesional, în contextul zecilor de asociații existente (cu orgolii și zone de influență particulare), a resurselor și a intereselor comune, este, în opinia mea¸ constituirea unei federații a organizațiilor din mediere. Federația Organizațiilor cu Practica Medierii, Federația Asociațiilor Profesionale din Mediere, etc. sunt doar exemple care pot ilustra caracterul comun al medierii între asociațiile existente. Acest pas, poate fi realizat pânăla Conferința Națională a Mediatorilor din 2012, cu sprijinul și voința politică a liderilor asociațiilor existente.

Citește în continuare

Avem aceeaşi grijă: Cum facem ca medierea să funcţioneze? Dorin Bădulescu


Stimati colegi!

 Mi-am facut cunoscuta intentia de a candida pentru demnitatea de membru in Consiliul de Mediere de mai multa vreme, considerand ca a venit momentul sa fac mai multe pentru mediatori si profesie si sa extind pe cat posibil un mod de abordare pe care împreună cu colegii mei din Buzau am reusit sa il implementam si după trei ani de muncă sa ne bucuram de rezultate.

 In tumultul evenimentelor care au facut sa se zguduie lumea medierii in ultima perioada, multi dintre candidati in goana lor după a atage simpatia mediatorilor se pare ca au uitat de ceea ce ne intereseaza cel mai mult:  Cum facem ca medierea sa functioneze? Pare o intrebare cu un raspuns care nu mai vine si pe care toţi il asteptam cu infrigurare.  Incercarile celor mai multi dintre noi din diverse zone ale tarii au aratat ca medierea este putin cunoscuta, ca asteptam foarte mult in general de la judecatori si faptul ca după mari eforturi progresele nu sunt evidente.  Inca ne multumim cu putin, spunand ca nu se poate, ca nu suntem ajutati, ca nu se doreşte … Noi mediatorii suntem cei care trebuie sa actionam si sa determinam ca medierea sa functioneze. Este un interes comun care ar trebui sa fie exprimat intr-o viziune comună: avem nevoie de echilibru si de constanta in actiuni pentru a ne bucura cu toţii de mediere.

 Iata de ce propun mediatorilor: o alternativă, o voce unitara, o profesie cat se poate de serioasa articulata pe hotărâri bine structurate, o relatie de respect intre Consiliul de Mediere si asociatiile din domeniu, o maximizare a rolului mediatorului ca profesionist in societate cu implementarea ideii in constiinta publica a faptului ca fără noi nu se poate. Par a fi cuvinte mari, dar intotdeauna lucrurile mari nu s-au realizat fără sacrificii. Plecam in rezolvarea acestor probleme pe două paliere majore:

 1. Refacerea imaginii medierii si a mediatorului astfel incat sa nu mai fim perceputi ca o profesie sfasiata de lupte interne, dominata de nesiguranta si lipsita de fundament, ci ca valoarea sociala, un garant al bunului simt si empatiei pornind de la optimizarea relatiei CM – mediatori – asociaţie, dublata de construirea increderii celorlalte sisteme in noi pe calea promovarii de grup si individuale.

Citește în continuare