Votul prin corespondenţă la Galaţi şi semnalări de nereguli (II)


Stimati colegi mediatori din judeţul Galaţi!
Dupa cum se ştie, calendarul alegerilor organizate de Consiliul de mediere cu încălcarea multor prevederi legale şi ale altor acte normative interne, cu încălcarea dreptului de a alege şi a fi ales, prevede că votul prin corespondenţă se desfăşoară în perioada 24-28.10.2011.
       Mâine, 28.10.2011 este ultima zi de vot prin corespondenţă şi colegii din Galaţi care au plătit taxele şi au completat ultima cerinţă la dosar şi tablou numai ca să voteze, pot face aceasta la sediul firmei Sprint Curier între orele 07- 09.00 (cine poate!), apoi începe căutarea iar prin oraş şi judeţ, concomitent cu distribuţia propriei corespondeţe a firmei până la orele 17.00, când curierii se întorc la sediul firmei  şi s-ar mai putea vota timp de vreo oră, până se adună şi se sigilează sacii cu buletinele de vot, ce vor fi trimise pe 29.10.2011 la sediul consiliului din Bucureşti.
         După ce în cursul zilei m-am agitat să dau de urma curierilor, am vorbit şi cu alţi colegi care aşteptau la birouri, acasă sau în alte locuri, am discutat cu curierii să public acest program, adresa firmei Sprint Curier – str. Traian nr. 195  (lângă Spitalul militar) şi un număr de telefon al unui curier, Călin (0725000305), astfel încât să poată vota mediatorii din Galaţi, să nu fi plătit taxele degeaba şi să nu-şi fi putut exercita dreptul de vot.  Nu uitaţi să aveţi la voi ştampila formei de exercitare a profesiei şi să respectaţi precizările consiliului, ca să nu votaţi degeaba şi din cauza greşelilor proprii.
X    X     X
Ca să confirme parcă faptul că aceste alegeri sunt organizate de aşa natură încât să fie câştigate de organizatorii penali ai acestora, vă semnalez o serie de nereguli ce vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei de monitorizare a alegerilor şi instanţelor pe rolul cărora se află sau se vor deschide acţiuni în anularea acestora:

Votul prin corespondenţă şi semnalări de nereguli (I)


Potrivit unui anunţ dat de către directorul executiv angajat al CM, ieri 25.10.2011 a început distribuţia în ţară a buletinelor de vot pentru exercitarea de către mediatorii înscrişi pe Tabloul mediatorilor publicat în Monitorul Oficial al României a votului prin corespondenţă. Perioada de votare după calendarul alegerilor este 24-28.10.2011. Votarea se poate face pe loc, încercuind numărul de ordine al unui singur candidat din cei 17 de pe lista de candidaţi cvasi-legal publicată de CM pe site pe 20.10.2011, fără o decizie a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, dar cu 4 candidaţi revalidaţi printr-o  hotărâre a CM nr. 2726/20.10.2011, publicată pe site-ul CM, la două zile după ce a început votul prin corespondenţă!!! CM cu 7 din 9 membri candidând din nou se substituie ilegal celor două comisii şi va ajunge să răspundă pentru acest amestec ilegal şi în conflict de interese.  Aceasta se adaugă la faptul că s-au primit contestaţii şi în zilele următoare publicării deciziei acestei comisii din 16.10.2011!

 După votare se ştampilează partea din buletin care ramane neîmpăturită şi se introduce înapoi într-un plic pe care curierul firmei îl va transporta înapoi către CM. Atenţie! Plicurile vin pe adresa formei de exercitare a profesiei de mediator, nu la domiciliu, iar curierul NU PREA AŞTEAPTĂ DACĂ NU SUNTEŢI ACOLO! Deja mai mulţi colegi m-au sunat să mă întrebe cum rezolvă problema şi i-am îndemnat să sune la CM, unde ar fi trebuit să existe o linie verde pentru întrebări şi răspunsuri referitoare la votare, practicată de cele mai multe entităţi organizatoare de votare prin corespondenţă. Acolo este şi comisia de monitorizare(?) care vă poate da explicaţii sau poate înregistra anumite incidente, probleme legate de votare. În condiţiile în care mulţi mediatori neavând de lucru nu stau la birou, ci la instanţe sau pe teren. ori la alt serviciu, putem prognoza un număr destul de mare de voturi neexercitate prin această formă, neprevăzută de legea medierii şi impusă de CM fără garanţii solide de transparenţă, securizarea buletinelor de vot şi secretul votului.

Ce să mai spunem şi ce să mai invocăm acum sau la contestaţii, dacă în aplicarea Hotărârii CM nr. 2669/2011 de aprobare a Regulamentului  de organizare a alegerilor, s-au dat nişte Precizări NEÎNREGISTRATE ŞI SEMNATE DE UN ORGAN NEABILITAT, directorul executiv, deci discutabile, cel puţin! Aceste Precizări în aplicarea sau completarea H CM 2669/2011 vin după deja celebra Anexă de … completare a unor greşeli materiale din această hotărâre a CM! Ce să mai spunem că la primirea buletinelor de vot din ţară de către secretariatul tehnic (???) vor fi de faţă MAXIMUM 3 MEMBRI AI COMISIEI DE VALIDARE A VOTULUI? (H CM 2813/22.10.2011), care vor asigura permanenţa la sediul CM MINIMUM 4 ORE DIN 6 (???) Aveţi toate garanţiile că secretariatul tehnic ştie ce are de făcut şi fără aceştia, pentru că ei manevrează voturile,  sigilarea încăperii de colectare şi paza acesteia până a doua zi!!! Garanţii fără număr!!!

Dacă vă înţelegeţi cu curierul să vă caute mai târziu ca să puteţi vota, este bine, dacă nu, nu mai puteţi vota decât la sediul Consiliului de mediere în data de 28.10.2011. 

Ajunşi în această fază a alegerilor, cu contestările de rigoare nesoluţionate încă, mă raliez celor care îndeamnă la VOTAREA UNOR OAMENI NECONTESTABILI DIN LISTA FINALĂ DE CANDIDAŢI, întrucât votarea actualilor membri ai CM va duce inevitabil la anularea alegerilor mai devreme sau mai târziu şi este păcat să se cheltuiască peste 50.000 lei (citez preşedintele CM) degeaba! Oricum ar fi, din cei 17 candidaţi aveţi de votat unul, dacă aşa au vrut actualii membri CM, dar în nici un caz cu vreunul dintre aceştia, cu excepţia lui Mugur Mitroi, PENTRU CĂ AVEŢI DE UNDE ALEGE 12 MEMBRI CARE NU S-AU COMPROMIS MORAL ŞI PENAL ÎN ACTUALUL MANDAT! Oricare dintre ceilalţi, chiar subalterni devotaţi actualilor şefi, sunt mai buni şi prezumaţi curaţi şi nevinovaţi de mascarada acestor alegeri care fac de râs şi compromit medierea, cu toate comunicatele electorale sforăitoare, dar fără efect ale preşedintelui CM! Şi tineţi cont de faptul că, votând un singur candidat, o parte dintre aceştia nu vor trece pragul de 5% din primul tur şi vor fi necesare tururi suplimentare! Costurile vor creşte şi atunci, măcar nu vor fi  motive de anulare, dacă majoritatea celor 9 vor fi oameni noi! În această situaţie şi cu condiţia modificărilor prevederilor abuzive din ROF şi ROA, cu consultarea asociaţiilor, până la sfârşitul acestui an, EU VOI RENUNŢA LA ORICE ACŢIUNE DE CONTESTARE DESCHISĂ SAU CARE AŞ PUTEA SĂ O DESCHID, ALĂTURI DE ALŢI COLEGI, TOCMAI CA O DOVADĂ DE ÎNŢELEPCIUNE ŞI RESPECT FAŢĂ DE VOINŢA ŞI BANII MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA! 

Mesajul candidatei la Consiliul de mediere Mocan Angelica


STIMATI COLEGI  MEDIATORI,

Perspectiva dezvoltării medierii in România ne determină  să alegem, în viitorul Consiliu de Mediere, mediatori preocupaţi de interesul colectiv, care au demonstrat prin activitatea lor viabilitatea  şi necesitatea medierii ca soluţie alternativa de soluţionare a conflictelor.

Practic medierea  din 2006 şi mi-am asumat  o muncă dificilă de pionierat, în practica şi instituţionalizarea medierii în judeţul Alba.

Experienţa mea de iniţiator şi manager  a 2 proiecte cu finanţare  externă  prin care am instituţionalizat medierea în judeţul Alba, prin care s-au soluţionat peste 250 de litigii civile prin mediere, şi s-au încheiat primele protocoale de colaborare cu instanţele de judecată din judeţul Alba reprezintă un prim pas.

Am nevoie de sprijinul d-voastră  pentru a asigura  respectarea  standardelor de formare şi  calitatea serviciilor de mediere practicate în România.

E esenţial pentru fiecare dintre noi  ca medierea  să devină obligatorie, iar părţile să fie determinate  să recurgă la mediere, fără ca obligativitatea acestui demers, să împiedice părţile să-şi exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.

Citește în continuare

Obiectivele mandatului în Consiliul de mediere: candidat Ştefan Coste


Dragi colegi mediatori,

    Vă prezint un extras din Declaraţia mea de intenţie, care trebuie să conducă la dezvoltarea profesiei de mediator în România.

1. Voi susţine modificarea Legii nr. 192/2006, în sensul reglementării instituţiei medierii ca fază prealabilă introducerii unei acţiuni în instanţă.

2. Voi crea un cadru unitar de dezvoltare a profesiei de mediator, prin înfiinţarea unor organisme de coordonare la nivel judeţean şi naţional, în vederea realizării unui dialog între Consiliul de mediere şi mediatori, şi nu un monolog.

3. Voi desfăşura activitatea ca membru al Consiliului de Mediere de aşa manieră încât să fie respectat şi confirmat caracterul ,,de interes public” conform normei juridice imperative din Legea nr. 192/2006, pentru întreaga activitate a Consiliului de mediere şi pentru Comisia permanentă a acestuia;

4. Voi face demersurile necesare pentru elaborarea şi adoptarea statutului profesiei de mediator, care să confere acestei profesii valoarea, prestanţa şi prestigiul de care trebuie să se bucure, precum şi pentru a întări rolul funcţiei publice a mediatorului.

5. Voi susţine şi voi întocmi proiecte în care rolul asociaţiilor profesionale de mediatori să fie accentuat, astfel încât acestea să poată constitui un real sprijin pentru organismele de la nivel judeţean şi naţional în activitatea de mediere şi în organizarea profesiei de mediator, în apărarea drepturilor şi în promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor, potrivit statutului şi în condiţiile legii.

6. Voi propune şi voi încerca în mod suţinut să realizez colaborările necesare pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Mediere (INMED) cu atribuţii unice şi exclusive, la nivel naţional, în domeniul formării profesionale în domeniul medierii- nivel iniţiere, perfecţionare, specializare.

7. Voi propune reglementarea legislativă privind “ZIUA MEDIATORULUI”, pentru data de 22 mai- data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006 a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

 Cu respect,

Mediator Autorizat Stefan Coste – Iasi

10 priorităţi ale candidatului la Consiliul de mediere Bogdan STĂNESCU


Stimaţi Colegi Mediatori,

Consider si vreau ca impreuna cu voi, sa dam o sansa de viitor medierii, astfel incat interesele noastre să fie apărate şi promovate de o echipă de profesionişti si practicieni care cunosc şi doresc sa pună la nivel egal, profesia de mediator cu celelalte profesii liberale, respectiv cea de avocat, notar, practician in insolvenţă, executor judecătoresci sau expert fiscal.

Alaturi de voi si cu sprijinul vostru voi putea avea posibilitatea de a va reprezenta si astfel, impreuna, sa hotaram un viitor al mediereii in Romania, ca profesie si procedura facila dar si obligatorie de solutionarea a unui conflict pe cale amiabila.

Eu, Bogdan Nicolae Codruţ STĂNESCU, am urmatoarele principale 10 prioritati:

1. introducerea rapida a obligativitatii medierii în cauzele civile, penale, si comerciale, prin modificarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;

 2. reglementarea in mod pragmatic, nediscriminatoriu si echitabil a drepturilor si obligatiilor mediatorilor;

 3. reglementarea managementului financiar si politicii de taxe in mod transparent si echitabil, tinand cont de realitatile profesiei de mediator;

 4. reorganizarea institutionala a Consiliului de Mediere pe criterii de eficienta si performanta;

 5. necesitatea consultarii periodice a mediatorilor în vederea promovarii initiativelor acestora in zona legislativa, astfel incat cadrul legal sa fie corelat cu realtitatea data de practica si profesia de mediator;

Citește în continuare

Pe cine reprezint? Candidatul Daniel Vieru răspunde.


Stimata colega, stimate coleg,

Pe cine reprezint?

Sunt obligat și onorat să răspund la întrebarea care mă privește, ca și candidat pentru alegerea noilor membri ai CM.  Răspunsurile sunt firești:

 – pe voi, cei care doriți o schimbare legislativă care să avantajeze practica medierii prin protejarea tipurilor de spețe specifice. O evoluție legislativă care să producă schimbarea necesară, însă printr-o abordare responsabilă a consecințelor și asumarea lor, prin consens al reprezentanților mediatorilor, și nu prin demonstrarea de inițiative legislative care să compromită medierea pe termen lung.

– pe voi, cei care considerați medierea o profesie fără beneficiul unui statut și cu un corp profesional fărâmițat. Efortul specialiștilor poate contura și prezenta spre dezbaterea mediatorilor un statut în maxim șase luni de la recunoașterea noului consiliu, iar cea mai simplă modalitate de consolidare a corpului profesional, în contextul zecilor de asociații existente (cu orgolii și zone de influență particulare), a resurselor și a intereselor comune, este, în opinia mea¸ constituirea unei federații a organizațiilor din mediere. Federația Organizațiilor cu Practica Medierii, Federația Asociațiilor Profesionale din Mediere, etc. sunt doar exemple care pot ilustra caracterul comun al medierii între asociațiile existente. Acest pas, poate fi realizat pânăla Conferința Națională a Mediatorilor din 2012, cu sprijinul și voința politică a liderilor asociațiilor existente.

Citește în continuare

Avem aceeaşi grijă: Cum facem ca medierea să funcţioneze? Dorin Bădulescu


Stimati colegi!

 Mi-am facut cunoscuta intentia de a candida pentru demnitatea de membru in Consiliul de Mediere de mai multa vreme, considerand ca a venit momentul sa fac mai multe pentru mediatori si profesie si sa extind pe cat posibil un mod de abordare pe care împreună cu colegii mei din Buzau am reusit sa il implementam si după trei ani de muncă sa ne bucuram de rezultate.

 In tumultul evenimentelor care au facut sa se zguduie lumea medierii in ultima perioada, multi dintre candidati in goana lor după a atage simpatia mediatorilor se pare ca au uitat de ceea ce ne intereseaza cel mai mult:  Cum facem ca medierea sa functioneze? Pare o intrebare cu un raspuns care nu mai vine si pe care toţi il asteptam cu infrigurare.  Incercarile celor mai multi dintre noi din diverse zone ale tarii au aratat ca medierea este putin cunoscuta, ca asteptam foarte mult in general de la judecatori si faptul ca după mari eforturi progresele nu sunt evidente.  Inca ne multumim cu putin, spunand ca nu se poate, ca nu suntem ajutati, ca nu se doreşte … Noi mediatorii suntem cei care trebuie sa actionam si sa determinam ca medierea sa functioneze. Este un interes comun care ar trebui sa fie exprimat intr-o viziune comună: avem nevoie de echilibru si de constanta in actiuni pentru a ne bucura cu toţii de mediere.

 Iata de ce propun mediatorilor: o alternativă, o voce unitara, o profesie cat se poate de serioasa articulata pe hotărâri bine structurate, o relatie de respect intre Consiliul de Mediere si asociatiile din domeniu, o maximizare a rolului mediatorului ca profesionist in societate cu implementarea ideii in constiinta publica a faptului ca fără noi nu se poate. Par a fi cuvinte mari, dar intotdeauna lucrurile mari nu s-au realizat fără sacrificii. Plecam in rezolvarea acestor probleme pe două paliere majore:

 1. Refacerea imaginii medierii si a mediatorului astfel incat sa nu mai fim perceputi ca o profesie sfasiata de lupte interne, dominata de nesiguranta si lipsita de fundament, ci ca valoarea sociala, un garant al bunului simt si empatiei pornind de la optimizarea relatiei CM – mediatori – asociaţie, dublata de construirea increderii celorlalte sisteme in noi pe calea promovarii de grup si individuale.

Citește în continuare

Lista finală şi cvasi-legală a candidaţilor pentru Consiliul de mediere


Pentru ca mai multi colegi s-au intrebat pe cine votam pana la urma, iata lista finala a candidatilor care vor fi inscrisi pe buletinele de vot distribuite in tara de maine. Poate va gasesc la birou si primiti plicul, daca nu, s-a dus votarea. Se mai poate la sediul CM in data de 28.10.2011, vineri.

Lista a fost publicata pe site-ul CM cam pe 20 oct. dar nu pe pagina principala unde trebuia, ca sa… nu fie atacata iar, ci doar in caseta din stanga site-ului la Important, cu data de … 14.10.2011, cand de fapt erau 25 de candidati validati! Asa se schimba listele pe blat, fara nici o alta decizie sau hotarare, doar cu manevre de culise si postari de comunicate ale presedintelui – candidat! Chiar in ultimul se preciza la sfarsit, ca in urma sedintei CM se va publica o hotarare, care iata, dupa 4 zile nu apare. Cum nu apare nici PV al comisiei de solutionare a contestatiilor si nici vreun alt raport al comisiei de monitorizare a alegerilor, in afara acelui comunicat aiurea, nr. 6, ramanem in ceata.  In orice caz era prea de tot cu 13 candidati pe 12 locuri, asa ca dna presedinta-candidat a fost generoasa si a mai adaugat 4 din cei 12 mediatori contestati (cum a ajuns la concluzia ca totusi sunt valabili, de la o zi la alta?), ca sa reduca bombaneala UNMR-ului si UCMR-ului si sa dea aparenta ca avem noroc cu faptul ca ea vegheaza la legalitatea alegerilor, altfel cele doua comisii sunt praf si pulbere, habar n-au ce inseamna legea si regulile dnei Ciucă! Mai bine nu se mai prezentau si facea toata treaba domnia -sa, ca le stie pe toate si este si impartiala, ca orice … candidat si nici nu este in conflict de interese. Si noroc cu voluntarii cu contestatiile ca altfel o mustra constiinta ca a facut contestatie, dupa cum insusi a declarat ca face in comunicatul cu pricina. Chiar daca nu avea dreptul nici ea nici cozile de topor gasite la … intamplare!

S-au mai adaugat pe blat, fata de decizia CSC, inca 4 candidati validati, care nu indeplineau la data depunerii dosarului si contestatiiloor conditia platii taxei de administrare, pe care acum, discriminatoriu, presedintele-candidat, pe baza, cica, a punctului de vedere al departamentului juridic – marioneta, declara ca ar fi trebuit sa fie platita pana la data validarii voturilor!!! Si daca se alegea unul din acesti colegi si nu platea, era invalidat inca o data si continuau alegerile?
Cum mai pot sa sustina admiratorii actualilor membri ai CM ca aceasta inseamna corectitudine, transparenta, legalitate, impartialitate, neutralitate, egalitate de sanse?

Citește în continuare

Doar 7 medieri de la începutul anului 2011 la Judecătoria Braşov!


 22 OCTOMBRIE 2011,  Mediator Dediu Nicolaie – Adjud

 Ieri am fost la Conferinta „Medierea – Eleganta si Consens in Afaceri” desfasurata la Brasov. M-am intalnit cu Mugur Mitroi si Madalina Calcan. Am stat de vorba… am impartasit idei si noutati….etc. Toate bune si frumoase, organizarea si locatia frumoasa, lume multa indragostita de mediere, participantii au luat cuvantul, am primit 3 puncte pentru participare….totul  se parea a fi OK.

Dar….vine doamna Gratiela Ramona Milu – vicepresedinta Judecatoriei Brasov si ma aduce cu picioarele pe pamant spunand:  «Dupa atatea conferinte organizate la Brasov, la judecatoria Brasov unde avem peste 27.000 de dosare in instanta, numarul acordurilor de mediere a crescut de 7 ori de anul trecut si pana acum!!! ”  Am facut atunci ochii mari! Uite frate cum se misca brasovenii!!! Bravo lor!!!  Uite ce inseamna conferinte repetate!!! Dar a venit apoi….CIOCANUL !!!
„De la 1 acord de mediere in anul 2010 la 7 acorduri in anul 2011 dintre care 2 cu indulgenta trecute!!! »….ironie finuta si cu dedicatie la adresa mediatorilor brasoveni !!!
Cei 5 candidati la CM din partea UNMR precum si organizatorii erau dintr-o data preocupati de hartiile din fata lor si parca nici nu auzisera ce spusese doamna vicepresedinta a Judecatoriei Brasov.
Dar doamna vicepresedinta, pentru a fi sigura ca s-a inteles bine, a mai repetat de cateva ori acest lucru in discursul ei!!!
Pai daca mediatorii Brasoveni cu multa pregatire continua, cu conferinte organizate, cu diplome peste diplome, cu oameni capabili….au doar 7 medieri pe 2011 intr-un oras de 500.000 de locuitori….vin unii “profesionisti ai medierii” si-mi spun mie ca medierea nu functioneaza datorita mediatorilor slab pregatiti?
Vine mediatorul de peste munti si le spune la ureche justitiabililor din Brasov „Hai sa te mediez” iar justitiabilul brasovean constata ca acel mediator este slab pregatit si prin urmare toti mediatorii sunt slab pregatiti sau citesc toti cetatenii brasoveni nemultumirile unor mediatori pe net cand peste 70 % din justitiabilii romani nu stiu sa foloseasca un internet?
Imi amintesc ca atunci cand CSM-ul a venit cu un raport si a spus ca in anul 2010 au fost doar 258 de medieri in instantele din toata tara, Consiliul de Mediere a venit si a spus ca nu este adevarat!!!
Nu este adevarat? Nici acum este adevarat?
Doar 7 medieri in 10 luni pe 2011!!! Aceste cuvinte spuse de vicepresedintele Judecatoriei Brasov sunt tot minciuni? Nu mai stie actualul CM pe cine sa arunce vina?

Profil profesional şi moral de candidat: DANIEL VIERU


Care este costul votului în mediere?

  Mediator Daniel Vieru

Între jocul asociativ de protecție al favoritului și lipsa de etică în influențarea opiniei mediatorilor, liderii grupurilor cu „influență” în lumea medierii, transformă principiul autodeterminării în alegeri, cu respectarea optiunilor individuale, într-unul de tip „recompensă și pedeapsă” și „cu noi sau împotriva noastră”.

 Ce se oferă?

– Promisiunea unei revoluții in mediere  („noi vom face si vom drege… Ei au fost răi și nu au facut nimic”). Deși, cei mai vocali sunt parte din actuala structură a Consiliului de mediere, iar promisiunile lor sunt repetitii ale unui mandat irosit. Alte „momeli” descriu poziții în structuri locale, după politici naționale grupate… Ceilalți adoptă o atitudine agresivă și promit un organism nealterat de jocuri de interese și decizii perfect legale, dar deja, din timpul campaniei, aplică standarde duble de interpretare a literii legii și a regulamentelor CM.

– Resurse și facilități în practică. Cu toții ne dorim  o abundență de cazuri, însă obligativitatea medierii nu va aduce doar cazuri, solicitări pentru serviciile de mediere, ci și o responsabilitate majoră. Unii, deși s-au jucat și în trecut cu propuneri legislative (nu foarte reușite) pun accentul pe caracterul demonstrativ al eforturilor lor și mai puțin, pe consens și dialog în construcția respectivelor propuneri.  Alții, sunt adepții unei schimbări radicale, o nouă lege din „rădăcini”, copie a celor din alte corpuri profesionale.

– Competențe. În scurt timp, înainte de expirarea mandatului, actuala conducere a CM a făcut formatori debutanți în serie. De ce sau cum? Simplu. Oameni cu susținere locală și interesați de formare au vrut să dobândească acest statut. Din dragoste față de cursanți și din vocație!!!  Glumesc… Au găsit veriga slabă la unii din formatorii principali, actuali membri ai Consiliului de mediere, care au promis, în schimbul susținerii cu voturi și alte beneficii, facilitarea dobândirii acestui statut. Să nu fiu înțeles greșit, nu dorința de a deveni formator e greșită, ci modul prin care se depașește birocrația sistemului. Trocul sau identificarea unei alte monede de cumpărare a susținerii, folosindu-se ceea ce eu prețuiesc, respectiv arta formării.

– Acapararea puterii. Prin orice mijloc și la diferite nivele/uri. Cum CM este „stupul” care distribuie mierea și polenul în lumea medierii, el este miza. Observați cum, asociațiile în loc să-și crească puterea consolidând structura într-un mod unitar, pentru a deveni un al doilea  pilon  al medierii în România, alături de CM, îl acaparează pe acesta. Consiliul de mediere trebuie să fie un organism de reglementare în mediere și atât. Corpul profesional are nevoie de identitate proprie. S-ar putea spune că, unii dintre dvs. o gândesc, jocurile politice sunt simple și puterea justifică orice abordare.  Așa să fie oare, chiar și în domeniul medierii, ghidat de principii destul de clare?

Citește în continuare