Adunarea generală a Asociaţiei Mediatorilor Galaţi în 14 mai 2011


  În data de 14 mai 2011 orele 10.00 se va desfăşura adunarea generală anuală a A.M.G. ocazie cu care vor avea loc şi: darea de seamă, aprobarea bilanţului contabil, alegeri pentru consiliul director şi cenzori. Locul: str. Mărăşeşti nr. 16, bloc F17 parter (lângă restaurantul Pescarul). Dacă nu se realizează cvorumul de jumătate plus unul dintre membri, direct sau prin reprezentare, adunarea se repetă peste max. 15 zile, la care cvorumul este de minim o treime din numărul de membri ai asociaţiei. Depunerea candidaturilor se face până la data de 09 mai.

Pentru cei care nu s-au înscris încă într-o asociaţie din judeţul Galaţi, având în vedere art. 24 din legea 192/2006 şi proiectul de ROF al Consiliului de mediere, care consacră obligativitatea înscrierii, dar şi pentru multe beneficii, vă invităm să deveniţi membri ai asociaţiei noastre şi sa participaţi la această adunare generală şi alte activităţi.

Numai împreună putem fi puternici! Dezorganizarea actuală, promovarea slabă, legislaţia insuficientă nu vor fi depăşite decât printr-o mai bună organizare şi intensificarea activităţii!

Veniţi lângă o echipă activă şi deja cunoscută şi nu veţi regreta!

La pagina „Despre noi” găsiţi „Cererea de înscriere” şi Extrasul din statutul asociaţiei.

Cu stimă,  Secretar AMG, mediator Asofronie Constantin

 0743 014101, 0729 013141

Despre Statutul profesiei de mediator


juridice.ro 16 March 2011 – Adi-Constantin GAVRILA, Marin PADEANU, Craiova

 La data apariţiei sale, Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator nu a putut stabili şi reglementa un cadru formal prin care toţi mediatorii să poată fi implicaţi în mod activ în procesul decizional din cauza faptului că la acel moment nu exista un corp profesional conturat şi nici perspectiva organizării mediatorilor într-un astfel de corp.

Dezbaterile actuale referitoare la organizarea profesiei de mediator şi a asociaţiilor profesionale sunt consecinţa firească a apariţiei şi dezvoltării corpului profesional al mediatorilor din ultimii ani. Ca atare, observăm un interes în creştere din partea mediatorilor, direct sau prin asociaţiile din care fac parte de a participa la procesul decizional care priveşte reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor. Organizarea actuală a profesiei este lipsită de cadrul prin care mediatorii îşi pot exprima şi materializa interesul mai sus menţionat.

În aplicarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, a fost constituit primul Consiliu de mediere şi a fost adoptat şi pus în practică de către acesta un set necesar de hotărâri privitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere, Standardul de formare a mediatorului, Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, Cadrul procedural necesar pentru autorizarea mediatorilor şi realizarea Tabloului Mediatorilor Autorizaţi etc. Ca o consecinţă normală a dezvoltării profesiei, sistemul organizatoric de la acea dată şi-a arătat primele slăbiciuni, fiind contestat cu ocazia alegerii membrilor celui de-al doilea Consiliu de mediere. În mod natural, pentru a realiza un cadru bazat pe dialog colegial şi profesional, a doilea Consiliu de mediere a creat comisii privitoare la atribuţiile sale principale de activitate (Comisia pentru calitatea formării, Comisia consultativă a corpului profesional).

Considerăm că în aplicarea art. 24 din Legea nr. 192/2006 modificată, simpla consultare a corpului profesional, fără implicarea acestuia în procesul decizional, reprezintă una dintre cauzele unor situaţii de dificultate actuale sau viitoare ale profesiei. Se impune astfel, cu necesitate, realizarea unui cadru nou prin care asociaţiile profesionale să poată adopta hotărâri strategice care privesc organizarea şi exercitarea profesiei şi care exced cadrului actual al organizării şi funcţionării Consiliului de mediere.

Prin comparaţia Consiliului de mediere cu Guvernul, piesa care lipseşte este Parlamentul. Profesia de mediator este o profesie liberală în care membrii săi, conştienţi de puterea autodeterminării, nu sunt organizaţi pe modelul asociaţiei unice, însă, ca la alte profesii liberale, rămâne valabilă nevoia de delimitare a atribuţiilor operaţional-tehnice care privesc calitatea profesiei de atribuţiile strategice care privesc protejarea statutului mediatorilor.

Sunt acreditate idei conform cărora mediatorii sunt dezbinaţi tocmai din cauza lipsei unei organizări unitare. În fond, nu contextul neunitar de organizare prin mai multe asociaţii profesionale este problema, ci faptul că în cele din urmă, atâta timp cât întregul corpul profesional nu este implicat direct în adoptarea deciziilor care îl afectează, vocea sa nu este unică, de unde a apărut şi percepţia dezbinării.

Experienţa altor profesii liberale ne demonstrează că organele operaţionale de conducere (consilii, comisii permanente, etc.) sunt alese în cadrul unor adunări generale, conferinţe sau congrese, prin care se exprimă întregul corp profesional pe ordinea de zi comunicată anterior. Astfel, mandatul tuturor membrilor din respectivele profesii este unul special şi priveşte fiecare punct de importanţă generală. Prin urmare toţi sunt implicaţi şi îşi asumă luarea deciziilor, inclusiv cele privitoare la alegerea şi revocarea membrilor organelor executive.

Fie că vorbim de profesia de arhitect, notar, consilier juridic, avocat sau de multe altele, elementul comun este existenţa unui Statut al profesiei respective care creează premisa preîntâmpinării şi rezolvării problemelor cu care se confruntă respectivele profesii liberale; spre exemplu, adoptarea de acte normative care privesc profesiile liberale fără consultarea prealabilă a membrilor acestora, încercările de subordonare a corpurilor profesionale care sunt potrivit legii nonguvernamentale, apolitice şi cu funcţionare autonomă, unor organisme guvernamentale.

Problema este că există anumite limite care privesc independenţa fiecărei asociaţii profesionale dar şi acordul de voinţă al corpului profesional peste care nici măcar Consiliul de mediere nu poate trece. Apare astfel ca evidentă necesitatea adoptării de către toate asociaţiile profesionale din domeniul medierii a unui „Statut al profesiei de mediator” care să aibă caracter de suport pentru Consiliul de mediere dar care să devină totodată şi bază pentru constituirea cadrului decizional al corpului profesional al mediatorilor, ca for suprem al profesiei (de exemplu, Congresul mediatorilor ca formă de luare a deciziilor la nivel naţional cu participare prin normă de reprezentare în funcţie de numărul de membrii din fiecare asociaţie – de exemplu, un delegat la 20 de membri, mediatori autorizaţi cu drept de exercitare a profesiei).

Dincolo de acest deziderat, orice discuţie referitoare la unele dintre dezbaterile actuale din cadrul profesiei este competenţa forului suprem de conducere al profesiei de mediator.

În concluzie, pentru acoperirea unui gol din profesie se impune ca în cel mai scurt timp posibil, asociaţiile profesionale să reacţioneze în sensul asumării rolului pe care în au şi anume acela de corp profesional, iar Consiliul de mediere să se poziţioneze în favoarea împuternicirii mediatorilor în ceea ce priveşte realizarea nivelului maxim de control şi reglementare, absolut necesar în cadrul profesiei.


[1] Art. 24 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator nu avea caracter imperativ la data apariţiei legii: “Mediatorii pot constitui asociatii profesionale locale si nationale, având drept scop promovarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor si pot adera la asociatii profesionale internationale în conditiile legii.”. După modificarea prin Legea nr. 370/2009, art. 24 din legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator capătă caracter imperativ şi creează premizele legale ale organizării corpului profesional: “Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.”.

 


Constantin-Adi Gavrilă, Marin Pădeanu
mediatori, Centrul de Mediere Craiova

 

Conferinţa despre mediere organizată la Braşov de UNMR-BV – 29.04.2011


Conferința ,,Medierea în societatea românească de azi”

Scopul conferinţei este promovarea instituției medierii, a profesiei de mediator în județul Brașov, județul Covasna și în România, precum și aplicarea unitară a medierii,  în vederea implementării eficiente a acesteia.

   Obiectivele acestei conferințe sunt:

▪ Identificarea rolului și importanței a instituției medierii.

▪ Consolidarea relației de încredere în instituția medierii și între participanții la actul de mediere.

▪ Beneficiile utilizării serviciilor de mediere.

UNMR Filiala Brașov dorește ca acest eveniment să se desfășoare în mod interactiv și propune următoarele teme pentru dezbatere:

1. Activitatea de mediere. Realitati si perspective.

2. Medierea din perspectiva experientei mediatorilor si a reprezentantilor sistemelor sociale.

3. Acordul de mediere. Beneficii si beneficiari.

Agenda provizorie a conferinţei poate fi urmărită pe www.unmrbv.ro/prezentare

Citește în continuare

Sentinţa nr. 3414/2010 obligă Consiliul de mediere să înscrie Uniunea Mediatorilor Bancari în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor


 27 apr 2011 Jurnalul Medierea
 
  Prin Sentinta civila nr. 3414 data in dosarul nr.1364/2/2010 Curtea de Apel Bucuresti a obligat paratul Consiliul de mediere sa inregistreze in RNAPM, petenta Uniunea Mediatorilor Bancari.

Curtea de Apel Bucuresti a statuat ca parata Consiliul de mediere prin refuzul neinregistrarii in RNAF a Uniunii Mediatorilor Bancari si-a depasit competentele legale, calificandu-l drept ,,abuz si exces de putere” , imbracand un caracter nejustificat.

Curtea a mai statuat ca medierea in domeniul financiar – bancar intra,, fara tagada” in sfera de reglementare a Lg. 192/2006, iar afirmatia reclamantei (UMB), potrivit careia mediatorii membrii ai asociatiei nu fac parte dintr-o alta profesie, ci sunt mediatori autorizati specializati insa in domeniul financiar bancar,,este corecta” .

Curtea mai retine faptul ca, nu poate admite ca fiind un argument pertinent si apt a considera refuzul ca fiind justificat ca membrii UMB nu au experienta adecvata in domeniul de mediere financiar- bancara pe motiv ca, a se sustine ca expertiza int-un domeniu se obtine numai dupa stabilirea de catre Consiliul de mediere a specializarilor in activitatea de mediere si dupa autorizarea si desfasurarea unor programe de formare profesionala inseamna a accepta ca la data introducerii actiunii, asadar la cativa ani de la data intrarii in vigoare a Legii, nu exista mediatori specializati in niciun domeniu de activitate, concluzie greu de retinut.

In plus Curtea a mai retinut faptul ca, nu trebuie confundat termenul de ,,specializare”  ce face referire la domeniul in care apare disputa ce face obiectul medierii, cu cel de „specializare” in sens de experienta efectiva a fiecarui mediator din respectiva specializare.

Membrii UMB isi asuma raspunderea in limitele legii in activitatea de mediere cu precadere in domeniul financiar – bancar, fiind fara tagada ca, in Romania exista persoane care au profesat in domeniul financiar – bancar si au experienta in disputele de acest gen.

Curtea a statuat la final ca, atata timp cat  Lg. 192/2006 permite inregistrarea UMB in registru, considera ca dreptul de apreciere al Consiliului de mediere (n.r. citeste Anca Elisabeta Ciuca) a fost exercitat prin ,,exces de putere iar hotararile emise ulterior actului administrativ atacat nu isi pot produce efecte fata de Uniunea Mediatorilor Bancari si membrii acesteia.

Cu toata explicatia, clara, concisa si nu in ultimul timp legala, data de catre Curtea de Apel Bucuresti, Anca Elisabeta Ciuca a introdus recurs impotriva aceste sentinte, in ultima zi a expirarii termenului dovedindu-si inca o data reaua credinta impinsa de la spate de paranoia si setea avida de razbunare.

Pentru conducerea Uniuniunii Mediatorilor  Bancari, introducerea acestui recurs nu este un impediment sau o frica ca vom pierde ce am castigat, ci dimpotriva, gestul il apreciem ca pe un drept. Un drept care va scoate multi bani ca despagubiri pentru UMB, din conturile Consiliului de mediere si al membriilor actualului Consiliu de mediere, care vor fi chemati sa raspunda  in solidar, pecuniar, pentru faptele lor. Dar ma tem ca unii dintre ei vor plati nu pentru ce au facut ei ci pentru faptele savarsite de Anca Elisabeta Ciuca, Popoviciu Daniela si Marin(fosta Stoica) Ioana, dar tacerea presupune tainuire si complicitate.

Fotocopia sentinţei pe: http://wwwmedieretatu.unblog.fr/

Completarea şi depunerea declaraţiei fiscale 200 de către mediatori, avocaţi, notari, etc.


Contribuabilii care, in anul 2010, au realizat venituri din: activitati independente, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, cedarea folosintei bunurilor, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, ca au obligatia ca, pana la 16 mai 2011, sa depuna la Fisc „Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, cod 200.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2010 venituri in bani si/sau in natura din Romania provenind din activitati independente:

– activitati comerciale: fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii;

– venituri din cedarea folosintei bunurilor obtinute de contribuabilii a caror contracte de inchiriere la 31.12.2009 depaseau un numar de 5 si care sunt impusi in sistem real (organizeaza contabilitatea in partida simpla);

profesii libere: exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, mediator, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;

– drepturi de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care au desfasurat activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere, ce nu a dat nastere unei persoane juridice, constituita intre persoane fizice. Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului.

Citește în continuare

Sărbători de Paşti fericite! Hristos a înviat!


Cu ocazia sfintelor sărbători de Paşti, vă dorim să vă fie viaţa luminată de jertfa mântuitorului nostru Isus Hristos, să aveţi linişte, pace, împăcare, sănătate şi bucurii alături de cei dragi! HRISTOS A ÎNVIAT!

 Echipa Medierea în Galaţi,

Mihaela Gurău, Constantin şi Elena Asofronie

Studiu îngrijorător privind promovarea medierii în judeţele Braşov şi Covasna


Am citit astazi Raportul despre medierea in mediul judiciar din judetele Brasov si Covasna, intocmit de presedintele Asociatiei Mediatorilor Autorizati Brasov, dl Gheorghe Gabriel Antohe si adresat presedintelui Consiliului de mediere.

La o prima vedere, pot spune doar ca este un raport interesant, util, documentat si de dorit sa fie facut la nivelul fiecarui judet. Dar folosirea medierii doar in 258 dosare din aproape 3 milioane la cate s-a lucrat in 2010 (de necrezut, doar 0,0088%!!!) ar trebui sa fie un motiv de ingrijorare spre disperare pentru munca noastra total privata, fara sprijin si promovare de catre CM si magistrati, dar cu piedici de la avocati. Numarul magistratilor care inteleg si recomanda medierea este foarte mic, conditiile de practicare a medierii sunt putin cunoscute si de aici, numarul mediatorilor care au de lucru este si el foarte redus. Complementar acestui tip de studiu, ar trebui si un studiu cu o statistica a numarului de mediatori activi, a numarului de medieri in afara cazurilor recomandate de instante, pe cateva domenii de baza, numarul de cazuri reusite si cazuri esuate, pentru a aprecia eficienta medierii (nu operativitatea, ca la instante). O astfel de statistica am propus anul trecut in vara, pe gratis, pe baza datelor furnizate de asociatii si mediatorii neinscrisi in asociatii, preluctare de un specialist, dar conducerea CM a interzis acest lucru, probabil pentru ca venea de la mine, nu erau bani la mijloc si ar fi tradat o situatie la fel de dezastruoasa in practicarea medierii in Romania, la 4 ani de la reglementarea legala a acestei proceduri prin Legea nr. 192/2006 si inaintea Conferintei Nationale, care ar fi dezbatut cauzele si ar fi stabilit niste masuri corective. 
Alte cauze decat cele identificate de stimabilul coleg Antohe sunt si: divizarea noastra, informarea amatoriceasca facuta la multe instante, accesibilitatea simbolica a tabloului si informatiilor despre mediere pe culoarele instantelor, dificultatea magistratilor de a se adresa mai multor asociatii intr-un judet, lipsa de  pregatire/informare a magistratilor (poate cursurile din acest an vor mai atenua acest neajuns), lipsa unor directive din partea CSM si Ministerului Justitiei, pentru ca in independenta lor, judecatorii primesc semnale convingatoare doar  de sus, se pare. Situatia la parchete si politie este si mai jalnica, motiv pentru care putem aprecia ca in mediul judiciar este nesatisfacatoare. Poate astfel de semnale trase de cei din teritoriu sa insemne mai mult pentru consiliu si sa faca niste pasi mai hotarati in acest an, macar pentru ca este an electoral pentru mediatori.  Speram ca alegerea in CSM a judecatorilor Danilet, Neacsu, Dumbrava sa duca la implicarea mai activa a magistratilor in recomandarea si promovarea medierii macar ca solutie pentru degrevarea instantelor si reducerea cheltuielilor judiciare, ca parte a reformei in justitie.

Indemn colegii sa participe la efectuare celor doua tipuri de studii in fiecare judet si apoi, cu rezultatele si concluziile obtinute sa putem discuta mai concret si aplicat catre solutii de imbunatatire a situatiei. Ne va fi de folos tuturor, dar si medierii si celor care ar putea apela la mediere ca sa-si solutioneze conflictele in afara instantelor.

Mediator C. Asofronie

   

Proiect de Protocol de colaborare între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE

ALE MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA

 CAP. 1   PARTENERII, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  PROTOCOLULUI

 Art.1 Prezentul protocol se încheie între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România semnatare, care acceptă să colaboreze într-un parteneriat pe baza scopului, principiilor şi obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 2. Scopul

Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a asociaţiilor,  pentru instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în vederea promovării, dezvoltării şi implementării medierii în România, potrivit directivelor europene, Legii nr. 192/2006, Programului de guvernare 2010-2012 cap. 4, Legii nr. 202/2010, noilor coduri de procedură, în vederea soluţionării conflictelor pe cale amiabilă, degrevării instanţelor de numărul mare de dosare şi scăderii cheltuielile aferente, contribuind la reforma în justiţie şi îmbunătăţirea climatului social.

Art. 3. Principiile

Pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului între asociaţii pe termen lung, acestea sunt de acord să respecte următoarele principii:

1. Dorinţă şi capacitate de a participa în mod activ la elaborarea, planificarea şi implementarea acţiunilor.

2. Colaborarea între asociaţii pe baza încrederii în buna intenţia a fiecăreia.

3. Transparenţă, parteneriat şi orientare socială către beneficiarii medierii.

4. Comunicarea deschisă, constructivă şi regulată între asociaţii.

5. Respectul partenerilor, ideilor, angajamentelor şi a cuvântului dat.

6. Loialitate, onestitate, integritate, libertatea de opinie şi exprimare.

7. Egalitate în drepturi şi obligaţii, monitorizarea rezultatelor.

8. Profesionalism şi responsabilitate în implementarea medierii.

9. Altruism şi disponibilitate în participarea sau susţinerea acţiunilor.

 10. Consensul în luarea hotărârilor importante, acceptarea opiniilor majoritare.

 Art. 4. Obiectivele

În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre asociaţii pentru:

–   promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor şi sprijinul reciproc în realizarea unor materiale şi susţinerea unor evenimente privind medierea;

–  formarea profesională continuă a mediatorilor, dezvoltarea unor bune practici care să faciliteze asigurarea calităţii serviciului de mediere;   

–     desfăşurarea medierii în condiţii de respectare a principiilor medierii, legislaţiei şi voinţei părţilor, precum şi normelor europene;

–     consolidarea corpului profesional al mediatorilor din România;

–     organizarea informării gratuite a justiţiabililor la sediul instanţelor;

–   implementarea dispoziţiilor care prevăd informarea despre mediere de către organele judiciare şi altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, asupra avantajelor pe care instituţia medierii le aduce în activitatea judiciară şi îndrumării acestora să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele;

–   îmbunătăţirea legislaţiei naţionale privind medierea şi armonizarea cu cea europeană şi bunele practici pe plan internaţional;

–  relaţionarea cu alte asociaţii profesionale din România şi străinătate;

–   elaborarea, susţinerea şi implementarea unor proiecte cu finanţare externă.

Citește în continuare

Interviul deputatei Alina Gorghiu despre mediere în Ev. zilei


DEZBATERE  RĂZVAN VĂLCĂNEANŢU, Evenimentul zilei, 14.04.2011  Alina Gorghiu: Prin mediere, instanţele sunt degrevate de 15% din dosare

Fie că îşi dau în judecată vecinul, sunt chemaţi în proces de o rudă sau ajung la divorţ, românii petrec luni bune sau chiar ani întregi pe holurile tribunalelor. Medierea, metoda alternativă de rezolvarea a conflictelor, reglementată şi în România de aproape cinci ani, este una dintre soluţiile specialiştilor la aglomerarea instanţelor.

„Studiile arată că rolul instanţelor poate fi degrevat anual de un procent de 12-15% din numărul de dosare, ceea ce înseamnă o gură de oxigen extrem de importantă pentru sistemul nostru judiciar, care este în prezent sufocat. Gândiţi-vă că sunt circa patru milioane de dosare aflate pe rolul instanţelor din România, cu o schemă de personal din 1995. Şi atunci ne mai mirăm de ce dacă depunem o acţiune în instanţă azi vom primi termen în mai 2012”, arată Alina Gorghiu, deputat PNL şi mediator, prezentă la chat-ul evz.ro.

 Românii sunt însă sceptici sau nu au suficiente informaţii despre cum îi poate ajuta mediatorul. Punctele forte ale medierii contau în faptul că ambele părţi implicate în conflict obţin un câştig, acesta fiind rezultatul negocierilor, iar cheltuielile şi timpul pierdut în instanţă se reduc.

Onorariile scăzute, avantajul medierii

Citește în continuare

Curtea Constituţională a dat dreptate lui Tatu şi Asofronie: Consiliul de mediere trebuia să organizeze alegeri!


După cum ştiţi de pe site-ul Consiliului de mediere şi blogurile Jurnalul Medierea şi Medierea în Galaţi, unii membri ai consiliului  au înscenat anul trecut un proces în care se plângeau că li se îngrădeşte dreptul de a fi aleşi prin aplicarea art. III din Legea nr. 370/2009!!! Fără să bănuiască faptul că în România justiţia nu este oarbă până la capăt şi nu poate fi prostită de procese inginereşti, acum vreo lună, conducerea consiliului a luat la ture Curtea Constituţională transmiţându-i o cerere obraznică să judece odată ingineria lor juridică pusă la cale amatoriceşte. În data de  22.03.2011 , Curtea Constitutionala a judecat excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. III teza întâi din Legea nr. 370/2009,   pentru modificarea şi   completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, ridicată în Dosarul cu nr. 4403D/2010, care are ca părţi Consiliul de mediere şi Centrul de Soluţionare a Disputelor prin mediere  Cluj – Napoca.
Vineri 07.04.2011, în timp ce unii dintre noi munceam pro-bono la cap. VII din proiectul de Hotărâre de modificare a ROF al CM, magistraţii Curţii Constituţionale s-au pronunţat asupra excepţiei RESPINGÂND -O CA NEÎNTEMEIATĂ!!!  Deci, la obrăznicia stimabililor consilieri plătiţi de noi să îndeplinească nişte atribuţii legale, care au cautat un tertip avocăţesc să întârzie peste un an organizarea alegerilor, s-a dat un răspuns decent, dar jenant pentru superjuriştii din consiliu şi conducerea acestuia, care ar trebui să-şi dea demisia pentru neaplicarea legii, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE ŞI ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR – MEDIATORI!
Doar câteva persoane au fost de acord cu afirmaţia noastră de acum un an, că CM caută motive să-şi prelungească mandatul dobândit în condiţii ilegale şi validat fraudulos după 5 luni de zile de un secretar de stat de la Ministerul Justiţiei în ziua demiterii primului guvern Boc, 13 oct. 2009!    Sper să nu apară iarăşi viteji care să pună că şi ei au luptat de la paşopt încoace pentru aceasta, că nu i-am văzut şi auzit!
Şi eu am spus că termenul de o lună de la publicarea legii 370/2009 pentru organizarea alegerilor era prea scurt, dar asta însemna ca măcar să se ia măsuri de organizare, nu să nu se facă nimic şi apoi, daţi în judecată, să găsească resurse de tupeu fantastic să spună că tocmai ei sunt discriminaţi şi nu pot să candideze (că de ales, NU I-A MAI FI ALES ŞI NU-I MAI ALEGE NIMENI, ESTE  SIGUR!).
Problema mai gravă este că, chiar dacă a înscenat acest proces şi a ridicat această excepţie cu mult tupeu,  totuşi CM trebuia să nu piardă un an şi jumătate de la aprobarea legii ca să-i spună cineva că bate câmpii şi că trebuia să pregătească în acest timp modificările la ROF şi Regulamentul de organizare a alegerilor, astfel ca, măcar cu 6 luni înainte de expirarea mandatului să îşi facă datoria şi să organizeze alegerile!
Vineri chiar îi spuneam fostei secretar de stat în Ministerul Justitiei dna K. Barbara Kibedi CĂ NICI NU MAI CONTEAZĂ CE DECIZIE IA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ FAŢĂ DE EXCEPŢIA RIDICATĂ, TREBUIE APLICATĂ LEGEA CĂ SUNTEM ÎN ÎNTÂRZIERE ŞI FAŢĂ DE  ALEGERILE NORMALE DE LA 2 ANI ŞI CĂ TREBUIE URGENT PUBLICATĂ PROCEDURA ŞI CALENDARUL ALEGERILOR!
La fel, nici nu mai contează reluarea judecăţii fondului procesului, ar trebui ca reclamanţii să renunţe şi să facă ceea ce li se spune de un   an şi jumătate: modificaţi actele secundare şi organizaţi alegeri! Cu atât mai mult cu cât acum va continua şi procesul civil şi penal deschis de UMB, pe care CM l-a blocat cu această parodie, proces în care UMB a cerut şi anularea tuturor actelor emise de la 6 ianuarie 2010 încoace. Eu aş fi mai înţelegător, din milă faţă de aproape o mie de mediatori formaţi şi autorizaţi în această perioadă şi m-aş mulţumi cu suspendarea celor care se fac vinovaţi de neaplicarea legii şi organizarea unei conferinţe extraordinare a mediatorilor care să IMPUNĂ CELOR RĂMAŞI ÎN CONSILIUL DE MEDIERE SĂ FACĂ CEEA CE TREBUIAU SĂ FACĂ DE UN AN! 
Celor care nu-şi mai aduc aminte, să caute în urmă pe blogurile Jurnalul Medierea şi Medierea în Galaţi  ce am mai solicitat o dată, când am organizat conferinţa extraordinară a mediatorilor de la Braşov, la 5 septembrie 2009, când nu mai erau perspective să se valideze acest CM abuziv şi situaţia era la fel de cvasilegală!