Mediatorii din Galaţi solicită Consiliului de mediere discutarea Statutului profesiei la Conferinţa Naţională


Centrul Regional de Facilitare şi Negociere – Iaşi organizează un curs de formare iniţială a mediatorilor în perioada 4 -17 noiembrie. Detalii la tel 0729 013141 sau 0723389476 şi înscrieri pe site-ul: http://www.mediere-negociere.ro/cursuri/mediator-autorizat/ şi email: simonah@rfnc.ro.

Nr.  71/08.11.2013

 Către      Consiliul de mediere,  Domnului Preşedinte Dorin Valeriu Bădulescu

 Vă solicităm ca la Conferinţa Naţională a Mediatorilor “Medierea – un bun naţional” anunţată de Consiliul de mediere pentru a se desfăşura în data de 28 noiembrie 2013 la Bucureşti, să fie introdus pe ordinea de zi un nou punct, astfel:

7. Workshop Statutul profesiei şi organizarea corpului profesional al mediatorilor.

 Motivăm solicitarea prin:

  1. Obligaţia Consiliului de mediere rezultată din Legea nr. 115/2012.

  2. Dezbaterile de până acum din Comisia consultativă a corpului profesional al mediatorilor, au dus la acceptarea a 8 capitole din proiectul de statut. Înainte de conferinţă, în data de 22.11.2013, se va desfăşura, şi la solicitarea noastră, o nouă şedinţă a comisiei consultative care va lua în dezbatere ultimul capitol, al IX-lea Organizarea profesiei.  

  3. Obligaţia Consiliului de mediere rezultată din R.O.F. al acestuia, privind consultarea asociaţiilor în privinţa organizării conferinţei şi reglementărilor privind corpul profesional al mediatorilor.

Suntem siguri că subiectul propus este unul de interes major pentru mediatori şi ca atare, vă rugăm să-l includeţi pe ordinea de zi a Conferinţei naţionale a mediatorilor din 28.11.2013

  Cu stimă,  Constantin Asofronie, Preşedintele A.M.G.

In atentia asociatiilor profesionale ale mediatorilor!

In data de 22.11.2013 se reuneste comisia consultativa pentru a lua in discutie capitolul IX – Organizarea profesiei, in vederea finalizarii Statutului profesiei prevazut de legea nr.115/2012 de modificare a legii medierii nr. 192/2006. Va rugam sa trimiteti delegati seriosi cu propuneri, observatii, interesati de organizarea unitara a corpului profesional al mediatorilor ori sa dati delegatie altui reprezentant de la alta asociatie. Confirmarea participarii la secretariat@cmediere.ro pana la data de 20.11.2013. Delegatia se transmite la reprezentant si CM.  https://www.facebook.com/groups/statutulmediatorilor/

Adresa AMG catre CdM pentru Conferinta Nat Med 2013

Reclame