CONSULTAREA MEDIATORILOR AUTORIZAŢI PRINTR-UN SONDAJ DE OPINIE


Sondaj în vederea congresului din 5 septembrie 2009gjkg  

TERMEN DE INCHIDERE NOU: 10 AUGUST 2009                                

În sfârşit, după mai multe consultări şi evaluarea propunerilor primite până ieri pentru întrebări şi modul de desfăşurare a sondajului, DUPĂ TATONĂRI REPETATE ASUPRA LOCULUI ŞI MODULUI DE AFIŞARE,  DE ASTĂZI 21.07.2009, PUTEŢI SĂ RĂSPUNDEŢI ACESTEI INIŢIATIVE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CUNOAŞTEREA PERCEPŢIEI ŞI OPINIILOR CÂTOR MAI MULŢI MEDIATORI, pentru a vedea câtă susţinere au propunerile făcute şi a identifica nevoile şi interesele mediatorilor, ca şi starea medierii.

Concluziile  acestui sondaj vor fi cuprinse într-un  document-sinteză „CE VOR MEDIATORII ROMANI”, fără pretenţii de studiu ştiinţific, astfel încât să nu mai existe doar păreri ocazionale şi personale pe forumuri, ci un dialog interactiv, care să puncteze aspectele esenţiale  ale crizei actuale în domeniul medierii şi dintre mediatori, care au dus la un blocaj nedorit de acestia şi minister, dar care nici nu a fost evitat de fostul consiliu, cu toate atenţionările noastre.

În lipsa altei propuneri de colaborare , voi încerca să desfăşor sondajul cu concursul unui coleg bun la statistică şi informatică, urmând a fi interpretat cu un psiho-sociolog obişnuit cu activitatea organizaţională.

După incercarea de analiză SWOT proprie folosită în articolele anterioare, conferinţă şi pe site, prin acest sondaj se vor adresa o serie de  întrebări din a căror răspunsuri să tragem niste concluzii şi să orientăm discuţiile la întâlnirea propusă în august, când va trebui să luăm nişte hotărâri esenţiale nu să ne certăm pe posturi şi influenţe.

Am publicat provizoriu DE VREO 3 ZILE acest sondaj pe blogul meu mediereagalati.wordpress.com, la care s-au adus completari si modificari până în 21 iulie.

Întrucât nu am putut afişa acest sondaj pe portalul medierea.ro sau acest site în mod interactiv (votarea automată prin apăsarea pe butoanele corespunzătoare variantelor de răspuns(datorită platformei wordpress putând fi pusă numai câte o întrebare cu multiple variante de răspuns),          CEI CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA ACEST SONDAJ, pot trimite raspunsurile CA O LISTĂ (de ex. 1a, 2 c, 3b, 4 ac, etc.) la adresele de e-mail cunoscute: costin_aso@yahoo.com şi mediatorul_galati@yahoo.com

 După centralizare şi interpretare,  la încheierea perioadei de răspuns la sondaj, respectiv 10.08.2009, rezultatele vor fi CENTRALIZATE, INTERPRETATE ŞI COMENTATE  ; poate acest sondaj va reflecta părerea majorităţii mediatorilor autorizaţi, asociaţiilor şi centrelor de mediere faţă de situaţia actuală şi va identifica mai obiectiv soluţia ieşirii din criză şi paşii următori.  La concluzii voi prelua deasemenea din ideile si poziţiile exprimate până acum.  

Totodată, documentul-sinteză  va face obiectul unei  informări publice pe acest site si altele implicate în dezbatere, iar câte un exemplar va fi înaintat Consiliului de Mediere şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

 Tot aici la comentarii sau la dezbaterea de pe portalul medierea.ro, ori la telefoanele 0729 013141 sau  0743 014101,  se pot exprima alte opinii sau probleme pentru congres si alegeri, fără discuţii inutile şi atacuri la persoană. Chestionarul va putea fi completat numai de la adresele de email oficiale de pe site-ul CM si celelalte. Pentru a se aprecia pozitia unei asociatii, sunt necesari cel putin 3 participanţi, de preferat din conducere, care să precizeze şi asociaţia. 

Dacă va fi necesar, voi pregăti apoi o sectiune (sau alt sondaj) pentru candidati, la care se ia in considerare raspunsul numai daca isi declina identitatea. Aceasta este chiar in favoarea lor, sa-i cunoasca lumea si din alta perspectiva decat fisa de (auto)evaluare de la alegerile contestate.
Astfel, candidaţii, membrii CM alţi mediatori interesati de dialog si solutionarea crizei, sunt invitati sa participe la sondaj, sa vada ce spune lumea, poate se dau dupa rezultate, daca nu dupa interesul colectiv si public, onoare si demnitate, ca sunt rare.
Vă mulţumesc pentru rabdare şi vă invit participaţi cu responsabilitate la sondaj.

 Iata primele 15 întrebări:

1. Consideraţi întemeiată solicitarea demisiei (retragerii) membrilor CM după ce acesta nu a fost validat de minister?

          Răspuns Votes
a. Nu este întemeiată nici o contestare   0    0%      
b. Este întemeiată după încălcarea normelor legale şi hotărârilor CM.   0    0%
c. Este întemeiată după acuzaţiile aduse de mediatorul Tatu   0    0%

 2. Care consideraţi că este soluţia optimă de ieşire din actuala criză a CM?

a. Validarea de către minister a membrilor CM aleşi la 23 mai.   0 0%
b. Demisia foştilor membri ai CM realeşi şi retragerea noilor aleşi la 23 mai.   0 0%
c. Desemnarea de către minister a unui CM provizoriu.   0 0%

 3. Care consideraţi că a fost principalul motiv al contestaţiilor privind alegerile de la 23 mai?

a. Eliminarea unor candidaţi şi unele conflicte personale cu foştii membri ai CM   0 0%
b. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare   0 0%
c. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare şi folosirea reprezentării.   0 0%
d. Încălcarea mai multor norme legale şi hotărâri interne care justifică repetarea alegerilor   0 0%

 4. Este necesar un Congres al mediatorilor în august şi veti participa?

Răspuns

Votes

a. Nu.   0 0%
b. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi participa   0 0%
c. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi da mandat de reprezentare unui coleg   0 0%
d. Da, numai pentru organizarea alegerilor, dar nu particip   0 0%

 5.  Condiţiile de acceptare a candidaturilor trebuie schimbate?

a. Nu, rămân cele de la 23 mai.   0 0%
b. Da, răman cele din R.O.F. al CM, fără criterii suplimentare.   0 0%
c. Da, rămân cele de la 23 mai, cu criterii suplim. votate la congresul din august.   0 0%

 6. Cine ar trebui să facă parte din consiliul provizoriu de organizare a alegerilor?

a. Primii 9 mediatori candicati înscrişi pentru alegerile de la 23 mai, în termenul legal.   0 0%
b. Actualii membri ai CM nevalidat.   0 0%
c. Un consiliu provizoriu votat pe baza de voluntariat la congresul din august   0 0%
d. Un consiliu provizoriu format din reprezentanţii org. prof. înscrise în registrul CM   0 0%

7. Poate fi folosită reprezentarea mediatorilor absenţi la alegerea CM?

a. da, în baza unui mandat tip, completat şi transmis la CM inaintea alegerilor, prin fax sau e-mail.   0 0%
b. Da, în baza unui mandat autentificat la notar.   0 0%
c. nu   0 0%

 8. Trebuie stabilit un cvorum (prezenţă minimă) la alegerea CM? 

a. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizaţi, direct sau prin reprezentare.   0 0%
b. Nu.   0 0%
c. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizati, direct   0 0%

 9. Cum este mai bine sa fie organizaţi mediatorii români? 

a. În mai multe asociaţii, centre, uniuni   0 0%
b. În mai multe asociaţii, centre si individual, în cadrul unei singure uniuni nationale   0 0%
c. În cadrul unei singure uniuni nationale, cu filiale judetene (fără personalitate juridica)   0 0%
d. În cadrul unei singure uniuni naţionale, cu sucursale judeţene (cu pers. j.)   0 0%

 10. Cine va alege în viitor membrii Consiliului de Mediere? 

a. Congresul unei uniuni nationale a mediatorilor   0 0%
b. Se desemneaza de filiale/asociatii/uniuni şi se trag la sorţi   0 0%
c. Se numesc de minister, dintre reprezentanţii filialelor/asociatiilor/uniunilor   0 0%

 11. Care este cea mai mare nerealizare a fostului CM? 

a. Neiniţierea şi neparticiparea la iniţiativa legislativă de schimbare a Legii medierii   0 0%
b. Lipsa de transparenţă decizională şi hotărârile abuzive   0 0%
c. Lipsa de promovare a medierii şi exagerarea interesului pentru formarea mediatorilor   0 0%
d. Neimpunerea şi nerespectarea unor incompatibilităţi ca membru al CM   0 0%

 12. Care au fost cele mai eficiente forme de promovare a medierii? 

a. Promovarea individuală/ în grup pe net   0 0%
b. Promovarea prin conferinţe, seminarii, dezbateri publice ale asociaţiilor   0 0%
c. Promovarea în presa scrisă, individual sau în grup   0 0%
d. Promovarea prin mijloace audiovizuale individual sau în grup   0 0%

 13. Ce competenţe ar trebui să aibe membrii consiliului în special? 

a. Management   

 

b. Experienţă în reglementare, autorizare, coordonare, control

 

c. Promovarea medierii,

 

d. Formarea mediatorilor

 

e. Simtul afacerilor

 

f.  Sprijinul mediatorilor 

 

  14. Consideraţi că implicarea membrilor CM în formare, autorizare, control este incompatibilă cu funcţia de conducere şi reglementare? 

a. Da   0 0%
b. Nu   0 0%
c. Trebuie stabilită prin lege şi norme interne, nefiind indicata   0 0%

 15. Cum consideraţi că sunt actualele taxe stabilite de fostul CM? 

a. Corespunzătoare cheltuielilor necesare.   0 0%
b. Prea mari.   0 0%
c. Sunt necesare reduceri la cei care nu obţin venituri din mediere şi formare.   0 0%

               Mediator Constantin Asofronie 

CÂTEVA LĂMURIRI ŞI CONSULTAREA MEDIATORILOR PRINTR-UN SONDAJ


Mediator Asofronie C. la Conferinta  Nat. 20091. Cateva lamuriri (pentru comentatorii în eroare faţă de acţiunea dusă de subsemnatul):

 La alegeri, am ramas totusi în comisia de numarare a voturilor stabilita ad-hoc, fără vreo consultare, hotărâre, consemnare în PV, în speranţa că nu vor fi probleme şi din respect pentru cheltuiala celor care au onorat conferinţa şi alegerile, precum şi pentru justificarea cheltuielilor făcute cu organizarea. Cu toată exigenţa am asigurat împreună cu colegii din acea comisie lărgită, dar neconstituită legal, desfăşurarea votării şi numărarea voturilor în ordine şi fără reclamaţii.

Am salutat apoi duminică CM ales, dar spre deosebire de majoritatea celor ce mai criticaseră ceva dpv electoral, le-am spus ca nu retrag nimic din observaţiile critice făcute înainte, că le doresc înlăturate printr-o nouă comportare: să respecte legalitatea, să promoveze medierea, să ajute mediatorii, să colaboreze si sa manifeste transparenţă decizională, să se alăture iniţiatorilor proiectului de modificare a legii şi să nu mai fie obsedaţi de câştigurile din formarea şi autorizarea mediatorilor şomeri, să fie mai receptivi şi mai puţin aroganţi.

Dar când înainte şi după votare se ivesc motive temeinice şi legale pentru contestare şi nu are cine analiza şi soluţiona contestaţiile (în. reg. alegeri nu se spune cine şi cum se soluţionează), nu m-am bucurat şi totuşi am aşteptat validarea de către MJLC în 30 de zile, fără comentarii sau contestaţii. Văzând apoi câte probleme şi contestaţii s-au adunat şi reacţia ministerului, am început să fac unele comentarii în aşteptarea validării. Abia după încă 2 săptămâni am început dialoguri pe forum şi pe net, m-am informat la minister şi mi-am dat seama că în condiţiile date, dl. ministru nu va valida noul CM.

Nu m-am asociat cu nimeni, nu m-am folosit de metode nedemne, dar am canalizat discuţiile spre soluţionarea conflictului, după cele învăţate din teorie la cursuri dar şi din practica altei organizaţii profesionale de peste 55.000 membri, într-una din cele mai rigide şi periculoase instituţii, unde am ajuns vicepresedinte în a doua legislatură datorită susţinerii curăţeniei şi dezvoltării acelei organizaţii. Am propus din nou să încercăm să soluţionăm noi prin mediere, conflictul amplificat de ambele tabere, chiar daca prima dată în seara şi dimineaţa dinainte de alegeri unii nu au vrut să discute măcar de un compromis, pentru a evita contestaţiile previzibile.

Soluţia propusă ar fi fost şi este încă una onorabilă atât pentru cei realeşi, cât mai ales pentru noii aleşi, prin demisie şi respectiv retragere, urmată de o altă campanie electorală şi alte alegeri, fără condiţiile şi criteriile impuse abuziv peste cele din R.O.F. C.M. numai ca să limiteze accesul nepoftiţilor la masa regilor medierii care voiau să perpetueze prin ilegalităţi şi abuzuri conducerea administrativă a mediatorilor, că despre celelalte funcţii nu au fost exercitate.           Credeţi-mă, nici eu nu consider că în CM trebuie să ajungă oameni fără experienţă în mediere, legislaţie, management organizaţional, formare, autorizare, acreditare, relaţii publice, promovare, relaţionare externă şi instituţională. Dar aceasta trebuie să reiasă din lege şi actele normative interne aprobate când CM era în legalitate şi cu respectarea legii şi ROF CM, urmând ca alegerea să o facă după aceste criterii însăşi mediatorii cu prilejul exercitării votului. În afară de aceasta s-a folosit instituţia reprezentării la nişte alegeri care nu se desfăşurau într-o organizaţie închegată, cu experienţă şi fără manipularea mediatorilor prea divizaţi ca să foloseasca această instituţie corect şi transparent. Şi mie mi s-a spus ca multor altora că este suficient mandatul prin fax, iar când am venit cu originalele la unii sau fără la alţii, mi s-a spus că nu-s valabile trebuiau să fie transmise originalele mai înainte! Astfel a fost posibil ca două grupări care sunt campioane la fabricat mediatori pe bandă, să-şi aducă suficienţi cursanţi îndatoraţi cu câte 5 mandate, care să le acorde voturile numai candidaţilor acestor grupări, iar ceilalţi, fără o strategie şi manevre de culise, au mai adunat resturile de complezenţă sau în baza unei ultime campanii în seara şi dimineaţa alegerilor.

Nu s-a stabilit în mod intenţionat un cvorum, nu s-a urmărit o prezenţă minimă de la toate judeţele sau organizaţiile, fiind o adunare oarecare, mai mult de simpatizanţi ai unora la care s-au mai rătăcit câţiva naivi, câţiva curioşi, câţiva conştiincioşi şi câţiva contestatari, voturile acestora la un loc necontând în calculele făcute dinainte. De aceea mi-am bazat acuzele la adresa fostului CM şi noilor aliaţi cu atitudini comune, numai pe ilegalitatea acestor reguli şi îndreptăţirea contestaţiilor faţă de rezultatul încercării de validare forţate.

Nu m-am dat la acuze penale, nu am atacat persoane, nu am ameninţat şi jignit pe nimeni. Am deschis nişte discuţii la care s-au raliat peste 30 de mediatori, nu 2-3, între care şi-au exersat diversiunile, tupeul şi lipsa de responsabilitate, măsură sau cunoaşterea legii şi normelor interne, destui neaveniţi sau interesaţi de scandal ori puncte electorale. Am mulţumit multora pentru deschidere către dialog, interesul pentru ieşirea din criză, sfaturile şi ideile adresate mie, mediatorilor sau celor vizaţi. Nu am răspuns prostiilor şi provocărilor şi am văzut că cercul celor care consideră necesară soluţia propusă de mine, reluată de Tatu, apoi de alţii, creşte mereu.

Dacă democraţia impusă prin ilegalităţi, tupeu, lipsă de transparenţă, manevre de culise, şantaj şi mituire este considerată normală doar pentru că s-au prezentat mai mulţi susţinători ai acestor metode, aţi văzut că nu este apreciată de ceilalţi, sătui să vadă de 20 de ani astfel de democraţie în politică, afaceri, sindicate, alte organizaţii. Suntem destui totuşi care sperăm la altveva de la noua profesie, nu mai avem rabdare şi toleranţă faţă de asemenea metode şi vrem să le curmăm de la început. Ceea ce am propu nu este lovitură de … stat în CM, ci o soluţie de bun simţ când ministerul nu validează acest CM contestat. Din păcate unii dintre membrii săi mai noi sunt de neînţeles după declaraţiile din campanie şi comportamentul de după şi nu fac decât să piardă din credibilitate prin încăpăţânarea de a se agăţa de scaunele pentru care nu au fost validaţi, lungind agonia medierii şi riscul unui scandal public (am depus toate diligenţele ca să ramână încă în familie, fiind făcut chiar trădător de cei mai turbulenţi în răsturnarea explozivă), sperând la mila celui de sus. Nu mai contează cum, ca şi în politică, odată agăţat de putere, te îmbată şi nu mai vrei s-o laşi. Chiar dacă te duce la scufundare. Doar Zeno Sustac dintre membri şi 2 nealeşi au ajuns la aceeaşi concluzie şi încercând să sondez poziţia celorlaţi am ajuns la înţelegerea altora, dar este mai puternică frica de a se retrage şi să nu vină apoi validarea şi să-i ia cineva locul! Şi apoi de ce la cererea mea şi a lui Tatu? Din păcate trebuia să înţeleagă aceasta de la mulţi alţii şi chiar din propria conştiinţă, că dacă ar fi făcut-o până acum, ieşeau cu fruntea sus şi mai câştigau câteva voturi. Aşa, ce să mai spunem, se apropie prohodul şi popa e-n concediu! În loc de o nouă campanie o să îngroape actualul CM în ridicol şi deziluzii.

Pentru a vedea câtă susţinere au propunerile făcute şi a identifica nevoile şi interesele mediatorilor, ca şi starea medierii, m-am gândit că acele concluzii despre CE VOR MEDIATORII ROMANI să nu mai fie o adunare de păreri ocazionale pe forumuri, ci un sondaj fără pretenţii de studiu ştiinţific.

Maine voi publica aici şi pe blogul meu mediereagalati.wordpress.com un proiect de chestionar la care puteti veni cu completari si modificari până în 20 iulie, în funcţie de participanţi.

După centralizare va fi făcut public şi poate va reflecta părerea majorităţii mediatorilor autorizaţi, asociaţiilor şi centrelor de mediere faţă de situaţia actuală, soluţia ieşirii din criză şi paşii următori. Voi prelua deasemenea din ideile si poziţiile exprimate până acum.

Cei care doresc să mă ajute, pot trimite intrebari la adresele de e-mail cunoscute: costin_aso@yahoo.com  şi mediatorul_galati@yahoo.com.

Va multumesc pentru rabdare si de luni participati la sondaj.

Mediator Constantin Asofronie

CE MAI ASTEAPTA MEMBRII CONSILIULUI DE MEDIERE NEVALIDAT?


240520091891In articolele si comentariile scrise in ultima saptamana am propus aceasta cale pe care nu toti au inteles-o si nu s-au angajat direct sincer si cu numele adevarat pe site: demisia membrilor CM si retragerea celor alesi si nevalidati, alcatuirea unui consiliu provizoriu din persoane necontestate si care nu doresc sa candideze, care sa pregateasca propunerile de modificare a regulamentului de desfasurare a alegerilor adoptat si aplicat cu incalcarea legii si ROF al CM, precum si calendarul alegerilor si alte masuri care sa fie prezentate unei conferinte/adunari generale ce le va aproba. Ulterior sa se depuna candidaturile si sa se constituie comisiile, urmand o procedura asemanatoare celei de la 23 mai, cu exceptia abuzurilor care au generat contestatiile, nevalidarea de catre minister si apoi campania care am dus-o cativa sa hotaram mai repede ce facem, pentru a opri agonia in care se zbate medierea in Romania.

Imi pare rau ca pana acum au intervenit putini mediatori si aceia majoritatea cu pseudonim. Cand lucrurile au ajuns la o limita si s-au previzionat niste miscari, au prins mai multi curaj si dezbaterea s-a intensificat motiv pentru care va multumesc pentru iesirea din contestare muta sau apatie si angajarea in solutionarea acestei situatii care nu ne prinde bine (si asa medierea este cvasinecunoscuta, ieseam in presa si la guvern cu un inceput scandalos, care niciodata nu face bine). Mai remarc faptul ca incepe o cursa a propunerilor, unele hazardate si nedocumentate sau preluate de la altii cand buba s-a spart si putem vorbi liber. Pacat ca celor carora m-am adresat in al 16-lea ceas, din nou, dintre fostii membri CM si candidati, numai Zeno si dl. Coste a facut public faptul ca este intr-adevar singura solutie in absenta reactiei care nu va veni de la minister. CE MAI ASTEAPTA CEILALTI OARE, NU ESTE NICI O CURSA SI DACA AVETI CURAJ IESITI SI CEILALTI IN PUBLIC DE-ACUM SI PREZENTATI-VA EFECTIV DEMISIA SI RETRAGEREA, APOI TRANSMITETI ACEST LUCRU LA CM CA SA FIE OFICIAL, NU PARERI, INDEMNURI, OPINII TEORETICE CARE II FAC SUSPICIOSI PE CEILALTI.

Apreciez iesirea doamnei Ciuca pe forum ca si la Conferinta, pentru ca astfel arata ca totusi o intereseaza solutionarea crizei la care a contribuit, lucru ce nu il putem spune deocamdata despre ceilalti membri CM si candidati,care se lasa greu convinsi. Dna Ciuca, asta este inca o dovada ca ceilalti v-au lasat intentionat sa suportati si la Conferinta si acum toate acuzele si nemultumirile, desi nu au facut decat bani poate din mediere, dar prea putin pentru mediere si mediatori. Lipsa de caracter se vede in imprejurari dramatice si unii au ales sa stea doar in umbra si sa profite.

Atunci, doamna nu ramane decat sa va dati dvs, demisia inaintea lor, apoi ii va napadi si pe ceilalti curajul, apoi sa administrati problemele sub coordonarea consiliului provizoriu pana la acea conferinta/adunare.  STIU CA ATI MAI VRUT S-O FACETI, DAR NU V-AU LASAT CELE CARE V-AU PARASIT SI LA DAREA DE SEAMA, SI LA VOTARE SI IN CAMPANIA DE DUPA. PUTETI DECIDE ACUM SINGURA, V-AR APRECIA MEDIATORII MAI MULT. Cum unii nu prea au inteles nimic, am spus inca o data lucrurilor pe fata si nu aveti decat sa reactionati fiecare cum vrea ca lumea il va aprecia dupa cum face, nu cum pretinde ca este si face.

Toata consideratia pentru cei care au participat pana acum sub numele lor ca dezbateri, indiferent de pozitii, ca de-acum vor aparea vitejii si adunatorii de puncte electorale (dupa parerea lor) si eventual noii manevranti de opinii si voturi. Ne-a ajuns o data. Astept reactia dvs. publica, daca in particular ati ezitat si ati asteptat deznodamantul de la altii. Doamne ajuta!

Mediator Constantin Asofronie, 14.07.09 /13.00.

CÂND AŢI GREŞIT DOAMNĂ CIUCĂ?


240520091890        Încep aceasta nouă epistolă catre mediatori cu o amărăciune destul de mare în suflet: i-am spus public doamnei Ciucă la deschiderea Conferinţei că am cunoştinţă despre modul cum şi-au desfăşurat activitatea în această instituţie majoritatea celor propuşi/aleşi de asociaţii şi avizaţi de minister, atunci când prin lege începea teoretic medierea în România.

        Această amărăciune venea din mai multe aspecte, între care: ştiam că unii membri au fost doar vizitatori la şedinţe, că au avut o contribuţie mică la elaborarea actelor normative interne, că i-a preocupat mai mult formarea de mediatori la asociaţiile proprii pentru a scoate venituri considerabile, că activitatea de autorizare a durat prea mult şi din cauza lor, că nu i-a interesat promovarea publică a medierii, ci doar cea privată a asociaţiilor şi formelor de exercitare a profesiei în care erau implicaţi, că relaţionarea cu instituţiile statului care puteau ajuta la dezvoltarea medierii a fost aproape nulă, că pe parcurs au început să se contureze grupuri de interese care au tocat fonduri externe prin aceste asociaţii simultan cu stabilirea şi încasarea unor taxe exagerate de la mediatorii formaţi, ambele stârnind peste dragostea de mediere injectată din cercuri americane şi europene lăcomia şi nesimţirea autohtonă a celor chemaţi să se comporte ca autoritate de reglementare, autorizare şi control a medierii.  Deasemenea, legat de dna Ciucă, am exprimat opinia că merită şi laude pentru că a fost persoana care a lucrat cel mai mult şi dacă s-ar fi consultat mai mult cu cei din teritoriu şi nu numai cu unii membri din consiliu, alta ar situaţia medierii după 3 ani.      Iar despre colegi, pe care atunci meritau să fie criticaţi cu adevărat, abia s-a atins, deşi unii nici faţă de noi nu au avut un comportament responsabil, neprezentându-se la ora bilanţului deloc sau cu fraze dulcege şi  ironice, neascultându-şi măcar colegii cu care trebuiau să împartă şi laudele şi crtiticile.

Prin această atitudine, dna Ciucă a rămas… ciuca nemulţumirilor şi ceilalţi, deşi mâncaseră usturoi, nu le mai mirosea gura, pentru că şi-o spălaseră cu aroganţa şi tupeul că au merite deosebite şi pot să mai candideze o dată, deşi nu-i mâna în luptă decât interesul propriu, nicidecum al medierii şi grija mediatorilor, ori frica de minister sau români. Unii au renunţat să candideze din bun simţ, ori pentru că n-au făcut şi nu sunt în stare să facă mai mult şi că au fost părtaşi la hotărâri controversate, abuzive sau ilegale.     

     În locul lor au fost împinşi în faţă candidaşi comozi, chiar marionete care să nu deranjeze afacerea ce s-a profilat la nivelul consiliului şi pe care nu trebuiau s-o piardă cei care au hotărât să se menţină după criterii adăugate ilegal la R.O.F. –ul C.M.      Cei apăruţi din afara grupului de intere se au fost înlăturaţi samavolnic şi fără drept de apel, iar încercărilor de protest li s-a pus pumnul în gură.

Aceasta este istoria acestui scandal, dnă Ciucă şi de când vi s-a cerut să-l soluţionaţi, nu aţi făcut decât să-l agravaţi escaladând abuzurile. Vă înţeleg amărăciunea că aţi muncit şi acum sunteţi paratrăsnetul nemulţumirilor, trădată de cei  care s-au înfruptat din banii noştri şi programelor externe, nesusţinută în această luptă de nici unul din foştii colaboratori şi nici dintre cei care s-au văzut aleşi în noul C.M.

   Aceasta este în istorie soarta unor conducători, plătesc pentru nemunca, afacerile, trădarea subalternilor, când s-au împletit cu abuzurile şi lăcomia fără limite.

        Este firesc să vi se pară că aţi făcut totul bine şi doar nerecunoştinţa noastră şi obsesiile altora să vă priveze de un nou mandat.

Dar la fel de firesc este să vă faceţi măcar acum o evaluare cinstită a mandatului precedent şi să constataţi că aţi greşit:

– când aţi pornit la drum cu cine s-a nimerit, nu cu specialişti în domeniile care erau impuse de atribuţiile legale ale consiliului;

– când aţi lungit mandatul cu peste şase luni faţă de durata legală;

– când aţi stabilit criterii suplimentare abuzive faţă de R.O.F.-ul C.M.

– când aţi eliminat prin comisia de validare contracandidaţii fără drept de apel;

– când aţi cerut ca aceşti candidaţi trebuie să plătească taxa de participare la alegeri;

– când aţi continuat alegerile deşi vi s-a atras atenţia că depăşiţi cadrul legal şi că este necesară măcar consultarea reprezentanţilor asociaţiilor, după ce consiliul a rămas în 6 membri şi ministerul nu v-a împuternicit să continuaţi;

– când aţi refuzat cu aroganţă şi siguranţa dictatorilor dialogul chiar şi în ziua alegerilor, când s-a propus admiterea şi a celorlalţi candidaţi şi stabilirea unui mandat provizoriu până la reluarea alegerilor, deşi era clar că vor fi contestaţii;

– când nu aţi promovat medierea şi nu aţi relaţionat celelalte instituţii responsabile, deşi legea vă obliga la acestea;

–  când aţi decis că legea era bună, deşi nu era aplicabilă şi inclusiv pentru alegerea C.M. nu avea reglementări clare, aţi refuzat să susţineţi proiectul depus la parlament de U.N.M.R. şi chiar aţi militat împotriva acestuia la comisie;

– când aţi stabilit nivelul prea mare al taxelor, deşi mediatorii încă nu au câştigat nimic, după multe cheltuieli făcute cu formarea, sediile şi autorizarea;

– când nu aţi respectat legea privind transparenţa decizională prin consultarea mediatorilor şi asociaţiilor la elaborarea şi adoptarea actelor normative interne;

– când aţi promovat pe site-ul C.M. plătit de noi cursurile private ale prietenilor;

– când nu v-aţi dat demisia dacă aţi văzut că după 30 de zile ministerul nu vă validează;

– când aţi refuzat dialogul de la alegeri şi aţi escaladat conflictul, aducând deservicii publice majore medierii şi că această încercare de justificare este tardivă.

   Ca să fiu drept însă, aceste greşeli nu sunt numai ale dvs., ci şi ale celor care  v-au lăsat puterea în mână, dar şi s-au folosit de dvs. pentru propriile interese.  Acum  nu au nici măcar decenţa să nu mai candideze, nu v-au susţinut la alegeri, dar au laşitatea să vă lase singură să suportaţi consecinţele acestor greşeli.

   Se înşeală însă, vor plăti cu vârf şi îndesat dacă vor mai îndrăzni să candideze!

   Pe lângă toate acestea, vă sfătuiesc prost avocaţii diavolului, în loc să citiţi litera legii şi să asculaţi vocea raţiunii, atunci când susţineţi în continuare că nu vă puteţi da demisia pentru că “legea şi cadrul legal (?) vă obligă să vă continuaţi activitatea până la alegerea unui alt preşedinte, aşa că ne întoarcem la situaţia anterioară”. Vă aduc la cunoştinţă faptul că legea spune că demisia este un act unilateral de voinţă, nu trebuie motivat şi nu se aprobă de cineva, cu atât mai mult de un organ colectiv de conducere ca C.M. Fireşte că veţi gestiona administrarea curentă, dar nu ca preşedinte, până va fi desemnat un consiliu provizoriu care se va ocupa în special de organizarea altor alegeri, pentru a ieşi din criza pe care inclusiv dvs. aţi generat-o.

Până atunci, daţi semnalul debarcării că vaporul medierii este în derivă şi echipajul C.M. se scufundă! Este singura soluţie! Om la apă???

 Îmi pare rău că tocmai celui care a muncit cel mai mult i se reproşează totul. Ce să-i facem dacă ceilaţi v-au părăsit întocmai ca rozătoarele corabia, în plină furtună. Şi păcat că aţi refuzat colacul de salvare. Ajunşi aici nu mai este loc de întoarcere.   Noi am plecat spre alte orizonturi ale medierii şi dacă vom fi solidari şi nu egoişti, vom acosta la locul potrivit, unde vom începe reconstrucţia. Şi eu mă rog să găsim un echipaj onest şi competent.

Dacă mai acceptaţi dialogul o să vedeţi mâine şi ce vor mediatorii români. Apoi vom identifica rapid şi procedura de urmat tot prin consultare.

 Mediator Constantin Asofronie

Despre reprezentare şi paşii următori pentru ieşirea din criză


Despre utilitatea reprezentarii

Voi da cateva explicatii in privinta folosirii reprezentarii la alegeri sau sedinte ale comitetului director / consiliului de administratie, ca sa nu fiu gresit inteles in legatura cu faptul ca sunt de acord s-o folosim si noi mediatorii, pe masura dezvoltarii culturii organizationale.
Nu am inventat eu aceasta solutie, nici contestatul Consiliu de Mediere, ci nevoia unor organizatii, asociatii, fundatii, societati comerciale, care au cuprins-o in statut si este practicata din motive logice:
– imposibilitatea prezentarii la o sedinta, sesiune, adunare generala a mai multor membri si care, dorind sa asigure o baza cat mai larga procesului decizional, isi dau mandatul unor persoane de incredere pentru a le reprezenta interesele;
– prin participarea unui numar redus de membri la o asemenea intrunire sunt posibile abuzuri, luarea unor hotarari nestatutare, impopulare, impunerea unor masuri cu care majoritatea membrilor nu ar fi de acord, fiind aduse mai multe persoane din partea sustinatorilor masurilor respective, ceilalti fiind neinteresati, derutati, apatici, indusi in eroare in mod voit, nu se insista pe participarea lor;
– multi membri sunt de la distante mari si nu isi permit cheltuieli mari pentru … efecte mici sau previzibile ale hotararilor, ori nu se pot deplasa din motive variate: concedii, cursuri, deplasari externe, probleme medicale, financiare, de serviciu, etc.
– nu se gasesc sali pentru un numar mare de participanti ori inchirierea lor costa foarte mult şi bugetul organiyatiei nu isi permite acest lucru mai ales in cayul repetarii intrunirii respective;
– anumite adunari / sedinte sunt statutare numai daca se intruneste majoritate simpla – jumatate plus unu din nr. de membri, sau majoritatea absolută – 2/3 din numarul de membri. In condiţiile în care nu se poate intruni acest cvorum din motivele de mai sus, s-ar repeta de multe ori adunarea fara a putea lua hotarâri valabile şi s-ar bloca organizaţia;
– este intr-adevar grav şi faptul ca nu s-a stabilit prin lege sau alt regulament cvorumul necesar, adica numarul de mediatori prezenti sau reprezentaţi care trebuia să asigure cvorumul adunării din 23 mai;
– in organizaţiile cu vechime şi o cultură organizaţională solidă prezenţa şi reprezentarea membrilor este variabilă în funcţie de problemele care vor fi dezbătute şi hotărârile ce trebuie adoptate: la alegerea organelor de conducere, modificarea statutului, modificarea situatiei organizaţiei – afiliere, fuziune, dizolvare, lichidare, revocarea conducerii, etc. este bineînţeles de dorit ca să fie prezenţi majoritatea membrilor şi cat mai puţini cei reprezentaţi.
Dar la 23 mai nu s-a întrunit o organizaţie pentru desemnarea organelor de conducere centrale CI A FOST O ADUNARE STABILITA DE FOSTUL C.M., NEPREVAZUTĂ ÎN LEGE ŞI CARE NU ADUCEA LAOLALTĂ MEMBRII UNEI ORGANIZAŢII, AVÂND MAI DEGRABĂ ROLUL UNEI CONSULTARI MAI LARGI DECÂT CEA AVUTĂ LA DESEMNAREA PRIMULUI CONSILIU DE MEDIERE.

Reglementarea actuală şi paşii următori
În aceste condiţii, sunt necesare încă multe modificări ale legii care să acopere lacunele actuale, iar eu am atras atenţia la două întruniri ale UNMR că trebuie o consultare mai largă pentru proiectul de modificare a legii, pentru a o îmbunătăţi sub mai multe aspecte decât cel procedural şi funcţional. Şi la conferinţa de la Iaşi s-au făcut nişte propuneri utile, dar s-a spus că este prea târziu să se mai ţină cont de ele. Cred că susţinătorii unui grup restrâns de redactare a proiectului de modificare a legii au făcut aceeaşi greşeală ca şi autorii ei, uitând că, dacă asculţi un singur instrument auzi un singur sunet, iar dacă asculţi o orchestră auzi o simfonie sau altă operă desluşită.
Nu putem aştepta dezbaterea proiectului şi în Camera deputaţilor iar procedura nu permite dezbaterea unui proiect diferit faţă de cel adoptat de Senat, decât cel mult primirea şi discutarea unor amendamente, apoi medierea între camerele legislative asupra divergenţelor, fiind lege organică.

ATUNCI, STIMAŢI COLEGI, TREBUIE SĂ URMĂM REGLEMENTĂRILE ACTUALE, CU MODIFICAREA A CEEA CE SE POATE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE VALIDARE A CANDIDATURILOR INTRODUSE ABUZIV SI CARE AU GENERAT DE FAPT ACEST SCANDAL.

ACEST LUCRU NU MAI POATE FI FĂCUT DE FOSTUL SAU ACTUALUL CM NEVALIDAT DE MINISTER ÎNTRUCÂT NU POATE LUA ASTFEL DE HOTĂRÂRI. ATUNCI POATE FI MODIFICATA ACEASTA REGLEMENTARE DE UN CONSILIU INTERIMAR, DESEMNAT CUM A PROPUS COLEGUL TATU, DIN CEI NOUA CANDIDATI CARE SI-AU DEPUS DOSARUL IN TERMENUL LEGAL.
CA SĂ FIE ACŢIUNEA MAI CORECTĂ, LEGALĂ ŞI DEMOCRATICĂ, SUPUN DEZBATERII OBIECŢIILE: aceştia nu au fost desemnaţi de nimeni, s-au propus singuri, nu asigură o reprezentativitate la nivel naţional, unii au picat la validare pe drept neîndeplinind total condiţiile minime (nu cele abuzive)si apoi ar fi indicat sa nu se ocupe de modificarea procedurii, organizare şi conducerea alegerilor cei care candidează!
ORICUM, PENTRU ACEASTA ATI LANSAT DEZBATEREA, CA HOTĂRÂREA SĂ CUPRINDĂ PROPUNERILE CU CEA MAI LARGĂ SUSŢINERE ŞI APOI ESTE NECESARĂ INDEPLINIREA CONDIŢIEI DE BAZĂ: RETRAGEREA UNOR MEMBRI ALEŞI ŞI DEMISIA UNOR MEMBRI REALEŞI ÎN ACTUALUL CM. Chiar daca acesta nu a fost validat, LEGE spune ca fostul CM administrează totul până la validarea noului CM de către dl. ministru. Numai imposibilitatea funcţionării lui poate justifica o adunare generală cat mai largă, şi aşa neprevăzută în lege, care să desemneze un nou CM.
Cred şi eu ca şi mulţi colegi că, toate contestaţiile actuale formulate în scris ridică probleme criteriilor abuziv introduse în reg. privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, celelalte aspecte ale procedurilor fiind valabile prin faptul că nimeni nu le-a contestat în instanţă în termen de 60 de zile de la luarea hotărârilor respective. DECI TREBUIE ÎNLĂTURAT ŞI MODIFICAT ÎN PROCEDURĂ CE A FOST CONTESTAT, IAR ÎN REST ALEGERILE SE POT DESFĂŞURA CA LA 23 MAI.

Până şi răspunsul de la minister relevă acest lucru, că este o lipsă de reglementare şi deocamdată, mediatorii trebuie să o soluţioneze, fără a încălca celelalte prevederi legale şi hotărâri rămase valabile.
Bineînţeles, că este de dorit o participare şi reprezentare cât mai largă la acest proces electoral, trebuie să cunoaştem mai bine programul / intenţiile candidaţilor, să îi alegem pe cei care au făcut ceva pentru mediere şi mediatori, nu pe cei care aduc mai mulţi susţinători, deşi au avut o activitate slabă în fostul consiliu, s-au compromis ca persoane, au împiedicat promovarea şi dezvoltarea medierii, nici pe cei care sunt total necunoscuţi, pentru a avea iarăşi un consiliu mediocru şi ineficient. De văzut nişte cerinţe pe care le-am propus într-un articol anterior, la care au venit şi completări de la colegi.

Mai rămâne de desemnat reprezentanţii organizaţiilor înscrise în registru, dintre care se vor alege membrii comisiilor necesare procesului electoral.

Cât despre celelalte probleme, trebuie să avem în vedere neapărat introducerea lor in lege, inclusiv un organ de control/cenzori, forma de organizare la nivel naţional, cine şi cum desemnează în viitor CM, cine il revocă, cum sunt consultaţi prin transparentă decizională mediatorii la modificarea actelor normative interne şi legislaţiei în domeniu, s.a.m.d. ca ajunge pentru astazi.

Propun o întâlnire săptămâna viitoare a celor care pot fi în Bucureşti, pentru adunarea punctelor de vedere reieşite din discuţii, adăugarea celorlate probleme necesare, pentru a propune colegilor din ţară un sondaj în vederea desfăşurării noilor alegeri. Ar fi un pas mai departe făcut pentru a nu mai bate pasul pe loc, ar fi necesară şi acea audienţă la dl. ministru şi stabilirea măsurilor practice de parcurs.
Dar nu-i aşa, mai aveţi şi alţii idei şi nu trebuie decât să le expuneţi şi să le dezbatem, că nu deţine nimeni adevărul absolut şi vom greşi dacă se iau din nou hotărâri secrete, discriminatorii, subiective şi abuzive.

Aceasta va genera alte contestaţii şi scandalul va continua.

Cu gânduri bune, mediator Asofronie Constantin.

NU PUTEM INDREPTA NISTE GRESELI CU ALTELE SI MAI GRAVE


Mediator Asofronie C. cu Claudiu Ignat si Zeno Sustac

Dupa un schimb de mesaje cu dl. Ceacalopol, care nu scrie pe site-uri si “deranjeaza’ multi colegi cu lista de email-uri si adrese folosite fara voia lor, la artocolele anterioare am continuat cu precizarile urmatoare:  ptr. a nu-i mai sacai pe colegii indiferenti sau foarte sensibili,  am ales alta forma, articole si comentarii pe cele 2 site-uri participante la dezbateri. Acolo intra cine vrea si comenteaza cine vrea.       Sa dea Domnul sa si inteleaga demersul nostru.

Numai ca dvs. nu vreti sa tineti cont de reglementarile actuale din lege si celelalte documente legal adoptate. Mergand pe varianta dvs. oferim motive inutile si facile de anulare a oricarei hotarari de catre minister la orice contestare. SI VOR FI DESTULE SI INTEMEIATE.

Vreti sa corectam niste greseli cu altele si mai grave? Ar trebui sa intelegeti de ce este contestat actualul CM nevalidat: pentru acele criterii suplimentare abuzive, fata de lege si ROF publicat in M.Of.R. Putem modifica doar reg. alegerilor care a fost contestat, celelalte NU AU FOST CONTESTATE DE NIMENI IN TERMENUL LEGAL SI SUNT VALABILE.

Apoi, daca nu folosim reprezentarea, vor veni poate 30-50 mediatori din 777 cu drept de vot din peste 1000, deci nici cei o suta si ceva din 23 mai, ptr. ca multi sunt plecati sau vor pleca in concediu. Reprezentarea este folosita de avocati si alte organizatii din acest motiv si pentru ca nu gasiti si platiti dvs. o sala in care sa vina peste 700 de oameni, care de fapt nici nu pot fi obligati sa vina, cum sustineti. Condamn indiferenta multora, dar asta este realitatea, este o utopie ce propuneti si se vede ca la consultari nu participa mai mult de 20 persoane iar la alegeri sub 100.

Da, domnule coleg, asociatiile trebuie sa desemneze niste organizatori voluntari si capabili iar noi toti trebuie sa stim dinainte candidatii, sa isi expuna opiniile si sa fie alesi in cunostinta de cauza, nu dupa niste note biografice si despre pregatire, care ascund multe date indoielnice si ar propulsa persoane necunoscute si care sa faca figuratie in CM, la cheremul unor persoane care mai mult ca sigur ca vor candida si poate vor fi alese din nou. Da, este posibil daca ceilalti sunt indiferenti sau absenti, ptr ca au multi membri de la cursuri, sunt tenace si isi aduc votantii, nu ca ceilalti care comenteaza si contesta apoi din fata calculatorului, de acasa, fiindu-le lene sa dea macar acel mandat de reprezentare celor care vin totusi la alegeri.

Daca nu le analizam public si personal competentele vor ajunge iarasi in CM persoane care vor fi surprinse de cate atributii si ce munca le asteapta, care nu au condus vreun colectiv, n-au participat la o procedura legislativa, de autorizare, promovare sau relationare publica, etc….

Intre timp, pun in discutie si faptul ca acest organ / institutie de drept public – CM – nu este controlat de nimeni asupra activitatii si mai ales asupra gestionarii fondurilor, PROBABIL CAZ UNIC IN ROMANIA SI IN LUME. De fapt si acesta este unul din motivele pentru care legea trebuie schimbata, in afara comportamentului unor persoane din fostul CM, ACESTEA FIIND PRINCIPALELE ACUZE ALE COLEGULUI TATU.

EU LAS IN GRIJA ALTOR INSTITUTII VERIFICAREA LEGALITATII GESTIUNII SI MA PREOCUPA DEOCAMDATA CE PUNEM IN LOCUL ACTUALULUI CM SI NOILE ALEGERI LA CARE SA SE PREZINTE CANDIDATI SERIOSI, NU PERSOANE CARE AU AVORTAT MEDIEREA SAU O IMPIEDICA SA SE IMPUNA, NU FAC DECAT SCANDAL SI NU CUNOSC NICI LEGEA ACTUALA.

Sunt destule de discutat si nu trebuie sa va para rau ca nu coincid parerile noastre in totalitate, ci faptul ca cei multi nu sustin inca ceea ce este mai bun, iar majoritatea candidatilor tac si nu stim ce au in cap si nici ce au de gand sa faca, daca se intampla sa fie mai bine sustinuti si astfel realesi. De aceea am propus consultarea electronica apoi cea reala, altfel va fi un haos.

Continuam pana la gasirea unui numitor comun. Cu stima si multumiri pentru ca participati la dialog,

Mediator Asofronie Constantin.

CONVOCAREA DE LA HOTEL MARIOTT, UN SEMN DE INTREBARE PENTRU MEDIATORI!


   Ma intreb si eu ca multi alti mediatori, cum s-a facut anuntarea intalnirii din 04.07.2009, ca pe site-ul CM, cum era normal si legal, acest anunt nu a fost publicat, in data de astazi fiind facuta o informare post-factum despre intalnire. De ce nu s-a facut publica aceasta intalnire, pentru a participa doar persoanele contestate si eventual aliatii lor?

Cine au fost participantii, ce s-a hotarat, cine suporta cheltuielile fara rezultat ale acestei convocari anuntate pe sest? SPER CA ESTE O SPONSORIZARE DE LA ASOCIATIILE PERSOANELOR REALESE SAU ALESE CARE AU DORIT SA SIMULEZE O CONSULTARE DEMOCRATICA, LA CEREREA DE EXPLICATII DIN PARTEA MINISTERULUI.

AM PROPUS ACESTE CONSULTATII IN DIMINEATA ALEGERILOR, IN AL 12-LEA CEAS SI NU S-A DORIT, IAR CINE A SEMANAT VANT ACUM CULEGE FURTUNA!

CUM SA MAI INTORCI MORTUL DE LA GROAPA?

SIMPLU, PRIN NOI ALEGERI, IAR CEI VINOVATI DE ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR SA SE SUSPENDE PANA LA DEFINITIVAREA CERCETARILOR.

Nu mai pot fi nici sefi, nici coordonatori, nici arbitri, nici mediatori, fiind incompatibili datorita conflictului creat. mentinut si promovat in continuare.

NE FACEM DE RAS DACA NU INCETEAZA MASCARADA.

STIMATI MEDIATORI ALESI, DACA NU ATI VRUT UN MANDAT PROVIZORIU, IATA CA NU AVETI DELOC!   MANDRIA SI PREJUDECATA V-AU TARAT INTR-O NEBULOASA CU STINGERE PREVIZIBILA: ESECUL INCERCARII REALEGERII SAU IMPUNERII UNOR MARIONETE SAU PERSOANE DE UMPLUTURA.

VA LANSEZ ULTIMUL COLAC DE SALVARE A CREDIBILITATII SI DEMNITATII: ANUNTATI-VA DEMISIA DIN ORGANUL NEVALIDAT  SI DELIMITATI-VA DE PERSOANELE CARE AU GENERAT ACEASTA MASCARADA, CU CONSECINTE GRAVE ASUPRA MEDIERII ABIA NASCUTE IN ROMANIA DAR NEBOTEZATE, SI DE AICI CU O VIATA CHINUITA SI PROSCRISA.

CEI CARE MAI SPERA LA INTELEGERE SA DEMISIONEZE PANA RAMAN 6 IN ACEST C.M. FANTOMA SI AVORTAT INAINTE DE A SE NASTE.

ATENTIE, A INCEPUT NUMARATOAREA INVERSA! CINE RAMANE LA URMA VA PLATI MORAL ALATURI DE CEI CARE AU GENERAT ACEASTA PROBLEMA GRAVA.

 PUBLICATI-VA DEMISIA PE CELE 2 SITE-URI DE VIZIBILITATE MAXIMA, http://www.medierea.ro si Jurnalul Medierea, ca pe site-ul CM nu o sa va lase patroanele.

Ca e proprietatea lor pe banii nostri.

 Mediator Asofronie Constantin  8  juil 2009

  Posté dans Legislatie/juridic-Mediatori par medieretatu à 08.07.20096:07 |

 Comentariu site www.medierea.ro Costin — 7 July 2009

11 MOTIVE PENTRU CARE MEDIATORII SA CEARA DEMISIA LUI ANCA CIUCA SI POPOVICIU DANIELA DIN CONSILIUL DE MEDIERE


07.07.2009  Posté  par medieretatu à 12:48 | 

1. deficienta grava in actul de management, in virtutea functiilor ce le-au indeplinit, avand ca drept rezultat colapsul in care se afla medierea si mediatorii autorizati prin nepracticarea medierii la un an de la aparitia primului Tablou al mediatorilor autorizati

2. luarea unor decizii ilegale in cadrul Hotararilor adoptate de CdM,  in contradictie cu legea de organizare si functionare a institutiei medierii in Romania, Regulamentului de Organizare si Functionare al CdM si Legea fundamentala, hotarari ce au dus la incalcarea in mod flagrant a drepturilor si intereselor mediatorilor autorizati precum si deficienta adusa sistemului judiciar din Romania si mari prejudicii aduse justitiabilului

3. neimplicarea in acte de promovare a medierii, sedinte de popularizare a medierii, emisiuni Tv, avand ca tema promovarea medierii si a intereselor mediatorilor autorizati

4. neglijenta si delasare privind verificarea conditiilor desfasurarii sedintelor de mediere cu pastrarea confidentialitatii a acestor sedinte

5. transformarea si traficarea in scop personal si in scop de grup a bunurilor ce apartin in exclusivitate infaptuirii activitatii Consiliului de mediere

6. punerea mai presus de toate, a scopului personal si de grup si omisiunea si neglijenta in promovarea activitatilor cu care au fost investite in cadrul functiilor detinute

7. neimplicare in promovarea si crearea unui cadru legislativ, menit sa inbunatateasca calitatea actului de mediere ce sa serveasca interesele generala ale cetatenilor, mediatorilor si sistemului judiciar in ansamblul sau

8. opunere cu rea credinta, la modificarile legislative propuse de anumite grupuri parlamentare, arogandu-si atributiile acestora stabilite prin Legea fundamentala

9. situatia Conflictului de interese in care se afla si care a condus si conduce in continuare la satisfacerea din partea acestora decat a intereselor personale si a grupurilor la care sunt parte

10. accesarea si derularea de fonduri europene,de catre asociatiilor pe care le conduc, fara nici un rezultat

11. netransmiterea si publicarea Tabloului mediatorilor autorizati la sediul tuturor instantelor de judecata, tuturor parchetelor, sediul unitatilor si subunitatilor de politie si a unitatilor administrativ teritoriale, considerand cu de la ele putere unde si cui sa transmiteta, netinand cont ca toti cetatenii sunt egali in drepturi bucurandu-se de acelasi tratament si sunt liberi sa aleaga calea medierii si mediatorul, indiferent de locul in care acesta isi desfasoara activitatea.

Au intrat in focul bataliei pentru Justitie, au intrat intr-un sistem in plina reconstructie.        Un sistem care avea nevoie ca institutia medierii sa functioneze, sa fie vie, insa acestea au transformat-o intr-o ,,Fata morgana”, fiind pe departe intrezarita la orizont, aflandu-se precum un vas in deriva.

Un sistem in care interesele generale nu sunt repartizate judicios, in care exista dezechilibre si inechitati impuse de corelarea politicilor proprii pe care le-au abordat, in care exista sincope in cooperarea intre institutia pe care au pastorit-o si celelalte institutii cu atributii in Justitie si administratie publica cu responsabilitati in promovarea si implementarea medierii, sistem care produce o practica favorabila pastorilor.

Un sistem aflat sub verificarea Comisiei Europene.

Un sistem in care aveau obligatia instituita prin lege,sa implementeze institutia medierii pana la publicarea Tabloului mediatorilor autorizati in Monitorul Oficial si inscrierea primului mediator in acest tablou.

Care a fost deci menirea si rostul acestora fundamental in acest sistem?

O anecdota istorica spune ca pe un santier al unei catedrale lucrau trei muncitori. Intrebati de seful lor ce fac pe santier, fiecare a raspuns diferit. Primul a raspuns ca isi castiga existenta, al doilea ca isi face meseria, iar al treilea a spus ca va construi catedrala.

Acestea au fost chemate sa construiasca catedrala!, insa ele prin actiunile lor in interes propriu si de grup, au distrus aceasta catedrala, care se numeste ,,MEDIERE”

Aceste doua persoane aveau ocazia sa fie parte a unui efort creator, coordonat si sprijinit atat de stat, mediatori cat si de Comisia Europeana.

Mediator Tudor Tatu

Proiectul de modificare a Legii medierii a trecut de Senat!


Felicit echipa care a pregatit si promovat proiectul de modificare a legii medierii, intr-un mod in care cei platiti sa faca aceasta nici nu aveau de gand macar sa o faca.
Totusi, fara a fi invidios ci deschis colaborarii, cred ca ar mai fi incaput  cateva propuneri discutate si cu altii, precum si de la proiectul de la Iasi, dar probabil a venit prea tarziu, pentru ca nu au stiut. Mai sunt posibilitati de completare, imbunatatire unde ne-am convins ca nu este functionala sau de reluare a sustinerii unor propuneri cand legea va ajunge la camera, unde avem  doua varfuri de lance care au convins si alti deputati si cred ca pot fi motorul schimbarii: Alina Gorghiu si Bogdan Olteanu. Suntem alaturi de Alina, care este lovita zilele acestea de niste badarani, unii fosti colegi, cum n-a fost in stare nici patronul sectorului unde Alina si-a castigat mandatul, numitul vanghelie.
Multumim si speram sa facem impreuna si mai mult pentru firava mediere, avand in spate multi colegi mediatori care va sustin.
Repet propunerea facuta celor doi deputati si altora la Iasi si la Conferinta, de a se reuni un grup de lucru in 2-3 locatii din tara, succesiv, in dezbateri publice cu mediatorii si alti invitati, inainte de finalizarea acelor propuneri care nu se regasesc in varianta saraca aprobata de Senat. Am propus atunci si o repet,  la Galati  sau Focsani s-ar putea reuni moldovenii si muntenii de rasarit plus dobrogenii, poate la Craiova sau Rm. Valcea ceilalti munteni, oltenii si banatenii si s-ar finaliza la Alba Iulia cu ardelenii. Acest circuit va uni mediatorii, ideile lor, masurile de organizare a viitoarelor alegeri, va uni spiritul medierii curate si curajoase, in afara cadrului dictat de sufletele impietrite in automultumire si afaceri, in blocarea progresului aceste profesii inainte de afirmare si transformarea intr-o casta inchisa.
Astept sustinatorii sa-si spuna parerea.
Pana atunci, nu stati deoparte, intrati in dialog si identificati problemele si solutiile. Acest forum democratic poate deveni o dezbatere publica de succes, online si neconformista. Curaj!

Mediator Constantin Asofronie

APELUL MEDIATORULUI ASOFRONIE CONSTANTIN CATRE MEDIATORI


 NU MAI PUTEM AŞTEPTA: MEDIATORII ONORABILI SI ACTIVI POT  DECIDE DEZAMORSAREA CRIZEI SI ORGANIZAREA UNOR NOI ALEGERI.

Asofronie C. la Senat, iunie 2009Multumesc colegilor care ma indeamna sa continui si celor care au facut demersuri pentru iesirea din actuala criza a medierii.

Solutia propusa de colegul Tatu, privind consiliul interimar sau provizoriu format din candidaţii înscrişi până la termenul legal, este o solutie buna, dar nu trebuie sa exageram cu genialitatea si sa judecam numai in extreme, pentru ca stfel unii mediatori au reţineri să-l urmeze.

PUTEM MERGE PE VARIANTA ACEASTA NUMAI DUPA CE PERSOANELE (RE)ALESE VOR RENUNTA LA MANDATUL EPUIZAT, CARE NU SI-A PRODUS EFECTELE.

Cei care au comis abuzurile ce au determinat MJLC sa nu valideze CM pot considera ca au primit un vot de blam de la noi si de la Ministerul Justitiei SI AR FI CAZUL SA RENUNTE.

Ceilalti, candidati cu intentii bune dar manevrati de interesele primilor si propriul orgoliu, trebuie sa inteleaga ca retragerea lor din CM nevalidat este un gest de onoare si primul pas pentru reconstructia institutiei medierii, asigurandu-si astfel fata de primii si alti candidati un ascendent moral pentru viitoarele alegeri.

Propunerea echipei Jurnalului Medierea poate fi convenabila pentru pasul urmator, desi este criticabila sub urmatorul aspect destul de important: nu ar fi de dorit ca unele persoane care vor candida din nou sa faca parte din organizatori, fiindu-le afectata neutralitatea prin implicarea directa, care s-a vazut la ce a dus la alegerile ratate.

Apoi trebuie modificat ultimul Regulament pentru organizarea alegerilor in locurile contestate, trebuie depuse din nou candidaturi pentru comisiile de validare a candidaturilor, de solutionare a contestatiilor si de validare a voturilor, toate cu avizul asociatiilor inscrise pana acum in Registru.

Pentru a stabili masurile necesare, posibilele date ale unui calendar al alegerilor si imputernicirea acestui consiliu provizoriu insarcinat cu organizarea noilor alegeri, TREBUIE SA ORGANIZAM URGENT O CONSULTARE PE INTERNET SI UNA REALA, CU REPREZENTANTII ASOCIATIILOR.

Propun ca la consultarea pe net sa fie stabilite niste masuri/propuneri/date care sa fie supuse votului electronic pe unul din cele 2 site-uri, medierea.ro sau Jurnalul Medierea, ori amandoua.

Astfel vom vedea ce sustinere au propunerile facute si apoi sa fie stabilita consultarea reprezentantilor asociatiilor.

Aceasta varianta de actiune este plauzibila si dupa cele 2 consultari putem organiza cum trebuie alegerile.

Stim ca unii nu se “compromit” sa-si spuna parerea pe acest site sau celalalt cu semnatura reala, va rog sa va expuneti macar parerea sub anonimatul unui ID.

Am fost sunat de doi colegi candidati care intreaba ce s-ar intampla daca ar renunta la functie si pe parcurs este totusi validat CM ales la 23 mai.

STIMATI COLEGI CU INTEGRITATE MORALA SI CHEMARE PENTRU REVITALIZAREA MEDIERII, NU MAI TREBUIE SA JUCATI LA DOUA CAPETE SI SA INTARZIATI CU RENUNTAREA LA UN MANDAT NEVALIDAT!

ACEASTA VALIDARE NU VA VENI, IAR GESTUL DVS. VA FI PRIVIT DE MINISTER CA UNUL DE ONOARE, DETERMINAT DE VOINTA CLARA DE A DEBLOCA O SITUATIE GRAVA CARE NU MAI POATE CONTINUA!

ATATA TIMP CAT SOLUTIA PROPUSA DE NOI ESTE ACCEPTATA DE MULTI MEDIATORI SI REPREZENTANTII ASOCIATIILOR PROFESIONALE LEGAL CONSTITUITE SI INSCRISE, MINISTERUL VA DA GIRUL SĂU IN SCRIS SI VA DESEMNA REPREZENTANTII LA ALEGERI! VA GARANTEZ ACEASTA!

AU MAI FOST SI ALTII IN SITUATII SIMILARE SI AU TRECUT PESTE ASTFEL DE CLIPE RIDICOLE SI JENANTE DE BLOCARE, IAR APOI SE INTREBAU DE CE AU ASTEPTAT ATAT?

ESTE DEJA TARZIU PENTRU NOI, IAR RESUSCITAREA MEDIERII FARA UN ALT CONSILIU NECONTESTAT NU SE POATE! PACAT DE DEMERSURILE FACUTE PENTRU IMBUNATATIREA REGLEMENTARILOR LEGALE!

AR FI PACAT SI DE CHELTUIELILE FACUTE, MOTIV PENTRU CARE URMATOARELE TREBUIE FACUTE CU MAXIMA ECONOMIE, NU IN LOCALURI DE LUX CU REZULTATE CONTESTATE LA INFINIT SI NEVALIDATE NICIODATA.

DESTEAPTA-TE ROMANE MEDIATOR SI IA-TI SOARTA IN MAINI, DAR NU INDIVIDUAL, CI IN CADRU ORGANIZAT.

Fara a avea pretentia ca cei care se implica stiu totul si propun numai solutii … geniale, sa coboram cu picioarele pe pamant, sa vedem ce este de facut pentru o cat mai rapida intelegere, nu ca cea fara interese, sens si suport de la Mariott.

Celor pe care i-am indemnat sa se retraga din consiliul contestat si nevalidat, luati mai bine aminte la ce am spus, prin aceasta oferiti o solutie rapida si corecta in aceasta situatie de criza, iar pozitia dvs. este urmarita de minister!

Nu mai aveti nimic de castigat, dar puteti pierde mult in fata colegilor, ca oameni manati de interese si orgolii, care nu au curajul sa se mai supuna odata unui sufragiu din partea colegilor care asteapta mai de demult de la voi o solutie.

Este greu pentru primul, este onorabil si pentru ultimul care pune acest consiliu in stare de nefunctionare legala. Deja este tarziu, dar nu ultimul ceas.

Peste cateva zile insa o sa va spuna altii ca nu mai reprezentati ceva pentru ei.

Daca eram intre voi, o faceam primul dupa 30 de zile de asteptare a validarii.

Dar nu am candidat si nu voi candida, INSA POT PUNE MULTE IN SLUJBA SOLUTIONARII ACESTUI CONFLICT.

MULTELE E-MAILURI DE SUSTINERE M-AU CONVINS SA CONTINUI ACEASTA CAMPANIE, DIFERITA DE A LUI TUDOR, DAR AMBELE CU ACELASI SCOP:  DEBLOCAREA MEDIERII SI ASIGURAREA UNUI CONSILIU DE MEDIERE FUNCTIONAL SI VALIDAT CAT MAI RAPID.

Deja s-a pierdut o jumatate de an, cat o mai lungim? Parerea si gestul colegilor din acest consiliu care nu au numic comun cu manevrele oculte ce au generat scandalul si contestarea sunt esentiale pentru realizarea acestui scop.

ACTIONEAZA, ACCEPTA DIALOGUL, SPUNE NU! CONFLICTULUI, ALEGE MEDIEREA, este cel mai potrivit indemn pentru solutionarea crizei.

Doamne, ajuta-i pe mediatorii romani!

 Mediator Asofronie Constantin

09.07.2009