Un Tablou al mediatorilor amputat şi încă o inginerie juridică marca CM


 Mediator Asofronie Constantin, preşedintele A.M. Galaţi

  1. Consiliul de mediere a modificat Tabloul mediatorilor de pe site-ul http://www.cmediere.ro înjumătăţind numărul mediatorilor înscrişi, ceea ce înseamnă că doar vreo 1400 de mediatori vor avea drept de vot la alegerile organizate tardiv, ilegal, abuziv de către membrii contestaţi de doi ani ai consiliului de mediere. Nu contează prevederile legale şi chiar unele hotarâri proprii. Nu mai contează că respectivii inventează votul prin corespondenţă şi elimină votul prin reprezentare prevazut de lege, că cei 9 plus 3 membri ai consiliului se aleg de către mediatori şi nu doar câte unul de pe lista de candidaţi, că nu au elaborat in 5 ani Standardul de formare continuă, dar impun 80 de ore de pregătire suplimentară candidaţilor după… disciplinele Standardului de formare iniţială!!! Nu contează că cei privaţi de dreptul constituţional şi legal de vot şi de a fi aleşi au plătit câţiva ani salariile, indemnizaţiile şi primele grase unor incompetenţi şi rău-voitori pentru mediere şi mediatori iar acum,  sătui de atâtea ilegalităţi şi falimentaţi, unii mediatori nu mai au cu ce plăti o taxă exorbitantă pentru nimic, că unii nu au avut timpul necesar în 3 săptămâni să-şi ia certificatul de înregistrare fiscală sau să adere la o asociaţie, fără să fi primit anterior NICI O INFORMARE, ATENŢIONARE SAU AVERTISMENT CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ ACESTEA ÎI VOR COSTA NEÎNSCRIEREA PE TABLOU ŞI ELIMINAREA DE LA ALEGERI!  

Stimaţi colegi! Până la publicarea Listei cuprinzând mediatorii autorizaţi cu drept de vot, cu minimum 15 zile înaintea  alegerilor, mai AVEŢI TIMP SĂ REGLAŢI ACESTE CONTURI cu ilegaliştii din CM! Apoi să contestaţi în 48 de ore dacă nu apăreţi după ce v-aţi achitat de aceste obligaţii impuse arbitrar! Faceţi asta şi votaţi o ALTERNATIVĂ, ORICARE AR FI MAI BUNA LA ACTUALII MEMBRI AI C.M.! NUMAI AŞA PUTEM SCĂPA DE PUTREGAIUL ADUNAT LA VÂRFUL ACESTEI INSTITUŢII ŞI SĂ REDĂM O ŞANSĂ MEDIERII ŞI VOUĂ MEDIATORILOR DE BUNĂ CREDINŢĂ!

2. După atâtea probe de prostie, abuzuri  şi ilegalităţi, conducerea consiliului de mediere a pus cireaşa pe tort cu o corectare a unor termeni –  chipurile „greşeli materiale” din Hotărârea CM  2669/29.09.2011 privind adoptarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor PRINTR-O ANEXĂ LA ACEEAŞI HOTĂRÂRE!!!  Prostie mai mare nu am văzut, ca un act normativ să fie corectat printr-o anexă în loc de a da o nouă hotărâre (act de acelaşi rang juridic) cu textul modificat şi eventual republicarea actului normativ, conform Normelor de tehnică legislativă aprobate prin Legea nr. 24/2000! Această prostie, pe care nici un student din anul întâi la drept nu ar face-o,  este făcută de inginerii din CM care spun de câţiva ani că pregătirea juridică a unor jurişti este un lucru rău, chiar dăunător pentru un mediator!!! (pentru că ei nu o au!)! 

 Doamnă preşedinte al CM şi membri ai acestui organism autonom faţă de lege, dreptate, bun simţ, CONCEDIAŢI-VĂ JURIŞTII ŞI CEILALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI CARE NU AU CE CĂUTA LA ACEASTĂ INSTITUŢIE ŞI APOI PLECAŢI ŞI VOI LA MEDITAŢII JURIDICE SAU TRANSCEDENTALE, YOGA SAU MĂTĂNII în sihăstrie, ca predicatori ai unor utopii şi prostii în care nici voi nu credeţi. Dar înainte de asta, anulaţi prostia afişată pe site, că nu este valabilă, timpul curge şi daţi o nouă hotărâre, poate ultima!!! Şi eventual spuneţi că Asofronie, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi pe care îl bârfiţi la Bucureşti, Craiova şi Iaşi că vă trimite la Comisia de cercetare a abuzurilor din Camera Deputaţilor, înainte de a vă duce la … marginea istoriei medierii în România, v-a arătat de o mie de ori greşelile şi asta vă înfurie la maxim de o să plesniţi, aşa cum v-am arătat în articolul către MJLC şi C. Dep. de ieri CĂ AŢI GREŞIT ORI H. CM 2669/16.09.2011 ORI CALENDARUL ALEGERILOR! Aşa păţesc cei care se ocupă cu ce nu se pricep şi din aroganţă nu acceptă măcar consultarea celor care pot să-i ajute, dacă nu au pregătirea necesară! 

ORICUM, ACESTE HOTĂRÂRI VOR FI MODIFICATE, ÎNSĂ S-AR PUTEA SĂ NU O MAI FACEŢI VOI! Decât să bârfiţi pe alţii şi să complotaţi împotriva celor care vă plătesc să-i respectaţi, nu să-i călcaţi în picioare, gândiţi-vă la scandalul pe care îl provocaţi voi, nu cei câţiva mediatori care vă contestă pentru că vă bateţi joc de noi toţi şi de mediere, de aceea am ajuns unde am ajuns! 

Contestarea hotărârilor ilegale şi abuzive ale Consiliului de mediere privind alegerile la MJLC şi C.Dep.


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI     Nr. 26 /29.09.2011   

 UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI     Nr. 37/29.09.2011

    Către

CONSILIUL DE MEDIERE,

Bucureşti, str. Piaţa Sf. Ştefan nr.7, sector 2.

PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE MEDIERE

MEMBRILOR CONSILIULUI DE MEDIERE,

 Subscrisele asociaţii profesionale ale mediatorilor din România, ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI  şi  UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI, prin preşedinţii acestora Constantin Asofronie şi Tudor Tatu SOLICITĂ:

1. Modificarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere (CM), anexă la Hotărârea CM nr. 2669 din 16 septembrie 2011, în sensul corectării unor greşeli de redactare şi conformării legislaţiei în vigoare cu relevanţă în domeniu, aşa cum este indicat în cele ce urmează.

2.  Anularea Hotărârii CM nr. 2669 din 16 septembrie 2011 şi emiterea unei noi hotărâri având ca anexă Regulamentul privind alegerea membrilor CM modificat astfel:

 REGULAMENT privind alegerea membrilor Consiliului de Mediere

     1. La art. 1 (1) Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.

        (2) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art.17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.

   La alin. (1) este modificată definiţia CM, fără a avea competenţa legislativă necesară, aşa cum este aceasta stabilită prin însăşi art. 17 (1) din legea 192/2006 invocat:         “Art. 17. – (1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.”   şi de art. 1 din ROF modificat prin H CM 2247/29.07.2011, cu definiţie similară.

    Solicităm eliminarea adaosului nepermis la lege şi folosirea definiţiei date de lege.

       2. La art. 2 (1) “Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct de către mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, denumit în continuare Regulament.”

      Solicităm completarea alin.(1) al art. 2 cu prevedere prevăzută de Legea 192/2006 art. 17 (3) “Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizaţi” Apare în schimb votul prin corespondenţă în acest regulament şi calendarul alegerilor, adăugându-se la lege şio ROF!

       3. La art. 2 (2) se repetă o referinţă la o prevedere inclusă abuziv în art. 5 alin.(2) din ROF adoptată prin Hotărârea CM nr. 2.247 din 29 iulie 2011, prin care se îngrădeşte dreptul mediatorilor autorizaţi să candideze şi să fie aleşi: “Pot fi membri ai Consiliului de Mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii conform art. 5 alin. 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.”

       Solicităm eliminarea întrucât condiţia de la art. 5 (2) lit. b), este ilegală şi abuzivă în condiţiile stabilirii acesteia CU NUMAI 1 LUNA ÎNAINTE DE ALEGERI, CÂND NU MAI EXISTA POSIBILITATEA ACUMULĂRII A “MINIMUM 80 DE ORE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII CONFLICTELOR, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţialã a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;” În plus, consiliul de mediere nu şi-a îndeplinit obligaţia de a elabora, adopta şi difuza în 5 ani de funcţionare Standardul de formare continuă a mediatorilor, iar referinţa la disciplinele din Standardul  de formare iniţialã a mediatorului este greşită, după formarea iniţială, la formarea continuă putând fi (şi) alte discipline, parcurse sub forma perfecţionării, specializării, etc. conform prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu aplicare şi în domeniul profesiei de mediator, în baza prevederilor legii medierii.

Mai mult, se încalcă obligaţia din aceeaşi H CM 2247/29.07.2011, care prevede: “art. 52^13. – Mediatorul are obligaţia sã îşi îmbunãtãţeascã permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.”  Aceste puncte pot proveni şi din câte 20 de ore de curs anual, de unde rezultă că în cei 2 ani de activitate ceruţi ca experienţă, un mediator care este şi candidat, ar trebui să aibe acumulate minim 40 de ore de pregătire, altfel ar însemna că un mediator nu poate candida decât după 4 ani de activitate, dublu decât cere art. 5 (2) lit.c) din ROF.

Solicităm modificarea art. 5(2) lit. b) în sensul reducerii pregătirii la 40 ore.

Citește în continuare

IMPORTANT! Înscrierea asociaţiilor profesionale ale mediatorilor în Registrele CM


În data de 23.09.2011  Asociaţia Mediatorilor Galaţi a primit notificarea nr. 5059/19.09.2011 prin care este anunţată să procedeze la înscrierea într-unul din Registrele de evidenţă organizate de consiliul de mediere, conform R.O.F. al CM modificat prin Hotărârea nr. 2450/06.08.2011 ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA PRIMIRE. Trecând peste faptul că se impun modificări în statutele unor asociaţii care nu corespund art. 83 ind. 1 din noul ROF, care pot dura peste 2 luni de zile, informăm membrii Asociaţiei Mediatorilor Galaţi că statutul şi actul nostru constitutiv corespunde cerinţelor CM, fiind necesară completarea altor acte, între care dovada spaţiului deţinut ca sediu, modificările la judecătorie cu ultima adunare generală şi lista cu membrii. 

Pentru actualizarea listei cu membrii autorizaţi ai asociaţiei, reamintim hotărârea adunării generale din luna mai, corespunzătoare statutului, că membrii care nu şi-au achitat cotizaţia o perioadă mai mare de 6 luni sunt suspendaţi de drept, urmând să nu mai fie înscrişi în această listă, cu atât mai mult cu cât aceasta vine în concurs cu mai multe adrese şi hotărâri ale CM.  Solicităm restanţierilor să ia legătura urgent, până duminică 2 oct. cu conducerea asociaţiei pentru depunerea cererilor de înscriere (care nu au făcut-o) şi cotizaţiei.

Comitetul director al asociaţiei aşteaptă şi voluntari pentru a fi propuşi în comisiile care vor fi înfiinţate pentru alegeri, conform anunţului CM şi recentului Regulament de organizare a alegerilor şi calendarului alegerilor. Este în interesul apărării drepturilor şi intereselor asociaţiei noastre să avem observatori sau membri în fiecare din aceste comisii sau măcar în colaborare cu altele.

Preşedintele A.M.G. Constantin Asofronie

Hotărâre nr. 2669 din 16.09.2011 cu privire la adoptarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere


HOTĂRÂRE Nr. 2669 din 16 septembrie 2011 cu privire la adoptarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, renumerotat, după completarea şi modificarea Hotărârii nr.1285 din 02 noiembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere

În conformitate cu • dispoziţiile art. 17 şi al art. 20 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată în Monitorul Oficial nr.441/22.05.2006, • dispoziţiile art.5 alin 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial nr.505/27.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, • Documentul de poziţie adoptat în şedinţa din 29.07.2011 privind organizarea alegerilor membrilor Consiliului de mediere, Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 Se aprobă completarea şi modificarea Hotărârii nr. 1285 din 02 noiembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere.

ART.2. Se adoptă Regulamentul privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, renumerotat după completarea şi modificarea Hotărârii nr.1285 din 02 noiembrie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Prezenta hotărâre se va comunica prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe saitul Consiliului de mediere, www.cmediere.ro.

Preşedintele Consiliului de mediere, Anca Elisabeta Ciucă

ANEXA la Hotărârea nr.2669 din 16 septembrie 2011

REGULAMENT privind alegerea membrilor Consiliului de Mediere

CAP. 1: Dispoziţii introductive

ART. 1 (1) Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.

(2) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(3) Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată în Monitorul Oficial nr. 441/22.05.2006 şi Regulamentului său de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere publicată în Monitorul Oficial nr. 505/27.07.2007, cu modificările ulterioare.

ART. 2 (1) Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct de către mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, denumit în continuare Regulament.

 (2) Pot fi membri ai Consiliului de Mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii conform art.5 alin.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

(3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere şi prezentului Regulament.

ART.3 Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

Citește în continuare

MASCARADA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE MEDIERE NU SE MAI POATE REPETA!


ACTELE ILEGALE ŞI ABUZIVE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE VOR FI DEFERITE – COMISIEI DE CERCETARE A ABUZURILOR DIN CAMERA DEPUTAŢILOR (şedinţa trebuia să aibe loc pe 27.09.2011 de la orele 14.00, dar s-a amânat pentru săptămâna viitoare din cauza reunirii plenului pentru discursul fostului rege. Au fost citate conducerile Ministerului Justiţiei, consiliului şi au fost invitaţi petenţii care au sesizat comisia, Asociaţia Mediatorilor Galaţi şi Uniunea Mediatorilor Bancari. Până săptămâna viitoare, s-ar putea prezenta şi susţinerea scrisă a altor asociaţii, aşa cum au făcut-o pe e-mail) şi INSTANŢEI DE JUDECATĂ (Curtea de apel Bucureşti, Dosar 8287/2/2011, Reclamant: UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI, la care vor interveni în interes propriu şi alte asociaţii).

   Membrii consiliului, care trebuiau să organizeze alegerile până la 06.01.2010, îşi termină şi mandatul prelungit abuziv, în mod lamentabil.  Pentru că nu au înţeles să se consulte cu asociaţiile profesionale şi mediatorii, aşa cum mint în preambulul unor hotărâri, iar atunci când acestea şi-au spus cuvântul nu au fost ascultate, referitor la organizarea alegerilor, s-a ajuns la singurele căi legale de contestare posibile: la parlament şi în instanţă. Dacă Ministerul Justiţiei şi Comisia parlamentară vor ajunge la concluzia că membrii consiliului au încălcat legea şi drepturile mediatorilor de a alege şi a fi ales, acestea vor solicita consiliului să modifice articolele  hotărârilor abuzive şi se va schimba puţin calendarul alegerilor, şi aşa întârziate,  pentru a se putea exercita corect şi legal aceste drepturi, pentru care luptăm de peste 2 ani şi jumătate câţiva oameni mai curajoşi, integri şi interesaţi de mediere mai mult decât cei care au condus-o vremelnic, acoperindu-şi puţinele merite de RIDICOL, ILEGALITĂŢI ŞI ABUZURI.  Dacă demersul parlamentar şi ministerial nu va avea eficienţa necesară, va rămâne calea contenciosului administrativ, la care, deasemenea, aşteptăm şi intevenţia altor asociaţii. Primul termen de judecată, pe care sperăm să-l preschimbăm mai devreme, este la 22.11.2011! 

NU NE PUTEM ÎNCHIPUI CĂ TOATE INSTITUŢIILE DIN ŢARA ACEASTA POT FI CĂLCATE ÎN PICIOARE DE CÂTEVA PERSOANE, AŞA CUM FAC PÂRÂŢII CU MEDIATORII DIN ROMÂNIA! 


Proiectul de modificare al legii medierii în consultare publică


EXCLUSIV – Deputatul Alina Gorghiu initiaza un proiect de lege care sa impuna medierea ca procedura prealabila obligatorie pe anumite tipuri de litigii! Consiliul de Mediere nu a contribuit la acest proiect

Lumeajustitiei.ro, 25 septembrie 2011 12:42 | Scris de Adina A. STANCU – Razvan SAVALIUC |  Opinii – Interviu

 Deputatul PNL Alina Gorghiu (foto) presedinte al Comisiei de Justitie a partidului si secretar al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, director executiv al Centrului avocatilor mediatori si membru in conducerea Uniunii Nationale a Mediatorilor din Romania, a initiat un proiect de modificare a Legii 192/2006 care sa impuna ca medierea sa fie o procedura prealabila obligatorie pe anumite tipuri de litigii.Aceasta este noutatea absoluta, in contextul in care, dupa cinci ani de practica in acest domeniu s-a constatat ca instantele judecatoresti, desi au obligatia legala de a recomanda medierea justitiabililor, nu o fac, intrucat aceasta procedura este una facultativa. Pornind de la acest aspect, dar si punand in discutie noutatile pe care le aduce acest proiect, precum si problemele existente in lumea mediatorilor, deputatul Alina Gorghiu a acordat un interviu pentru cititorii Lumeajustitiei.ro.

Citește în continuare

Mediatorul Corina Andrei – Botoşani promovează medierea


CORINA ANDREI, MEMBRA A OFICIULUI NATIONAL DE MEDIERE SI DIRECTOR AL OFICIULUI JUDETEAN DE MEDIERE BOTOSANI, REZOLVA CONFLICTELE CU SFATURI GRATUITE – preluare după Jurnalul Medierea http://wwwmedieretatu.unblog.fr/

Conduce Oficiul Judetean de Mediere, care le oferă consultanţă botoşănenilor pentru stingerea litigiilor pe cale amiabilă.

4.jpg

Corina Andrei cunoaşte bine sistemul judiciar din România şi problemele cu care acesta se confruntă. Tânăra este membru al Baroului Bucureşti şi a pledat în cauze care vizează atât Dreptul Civil, cât şi Dreptul Comercial.

Nu de puţine ori a întâlnit oameni care şi-ar fi putut soluţiona litigiile în mod amiabil. „Erau cazuri care puteau fi rezolvate mult mai uşor fără să se piardă bani, timp şi sănătate. Mulţi dintre ei nu ştiu că există şi alte variante de rezolvare a conflictelor“, povesteşte Corina Andrei.
Mediator cu acte în regulă

Tocmai de aceea, tânăra a decis să afle mai multe despre mediere, un domeniu nou în România, şi a decis să urmeze cursurile de formare organizate de Asociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor Iaşi.

„Am înţeles că medierea este un domeniu al viitorului şi am decis să fac această instituţie a împăcării să funcţioneze şi la Botoşani“, explică avocata. În anul 2009, Corina Andrei a devenit mediator autorizat, iar din primăvara acestui an şi-a început activitatea. Ea conduce Oficiul Judeţean de Mediere Botoşani, înfiinţat cu avizul Ministerului Justiţiei şi Secretariatului General al Guvernului.

Concret, Corina Andrei promovează la Botoşani medierea, ca alternativă de soluţionare a litigiilor. „Justiţiabilii vor fi informaţi gratuit, prin Oficiul Judeţean de Mediere, asupra posibilităţii soluţionării propriilor litigii pe cale amiabilă. Trebuie doar să vină la noi şi să ceară sprijin. Oferim consultanţă atât persoanelor fizice, cât şi juridice, indiferent de natura litigiului şi stadiul în care se află“, explică mediatorul.

Citește în continuare

Ministerul Justiţiei propune modificarea substanţială a legii notarilor publici


 Nota Asofronie C.    Faţă de ultra-independenţii membri ai consiliului de mediere, în alte profesii liberale cu caracter juridic şi adiacente, Ministerul Justiţiei îşi păstrează dreptul de iniţiativă şi amendare legislativă, de avizare a principalelor proceduri, regulamente, de supervizare chiar a statutelor acestor profesii, din care pe site-ul nostru am publicat numai în anul 2011:

– modificările la legea profesiei de avocat şi Statutul Uniunii Naţionale a Barourilor din România;  – ordinul MJLC privind procedura notarială a  divorţului;  – ordinul MJLC de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Registrului regimului matrimonial, publicat ieri mai jos, iar acum modificarea legii privind profesia notarilor publici. Aceste profesii şi altele nu sunt profesii liberale şi autonome/independente? Ba da, dar pe baza problemelor de interes public pe care le reglementează şi raporturilor juridice stabilite/modificate/încetate pe baza acestor acte normative, este justificată intervenţia ministerului justiţiei ca şi coordonator şi organ de reglementare juridică în domeniu. Nu am auzit la notari şi avocaţi în aceste cazuri că le este ştirbită autoritatea sau că se amestecă statul inclusiv în statutele şi regulamentele ce stau la baza activităţii acestor vechi şi bine conturate profesii liberale.

mai mult, această reglementare statală conferă actelor emise   autoritatea publică necesară şi susţin caracterul autentic şi executoriu al unor acte. DE CE CONSILIUL DE MEDIERE SE FEREŞTE DE ASTFEL DE AMESTEC, REGLEMENTĂRILE NOASTRE NU SUNT CUNOSCUTE ŞI RESPECTATE, ACTELE EMISE SUNT DISCUTABILE ŞI CONTESTABILE, IAR MUNCA MEDIATORULUI PUSĂ LA ÎNDOIALĂ? Vom solicita viitorului Consiliu de mediere să renunţe la această independenţă totală abuzivă şi nocivă, iar actele de importanţă majoră pentru profesie şi aplicarea medierii să fie avizate de ministerul justiţiei, ca la celelalte profesii juridice. 

Referinte la mediere:  

50. Alineatul (2) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Inscrisurile redactate de parti, de reprezentantii lor legali sau conventionali ori, dupa caz, de mediator, vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor.”

 51. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  „Art. 44 – (1) Inscrisurile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notari publici, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte ele, sotii, ascendentii sau descendentii lor.”

pe 9/21/11, www.avocatnet.ro,  • Categoria Notari, Stiri juridice
a lansat in dezbatere publica un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, elaborat in vederea necesitatii adaptarii reglementarii specifice la noile realitati socio-economice si juridice si avand in vedere si propunerile UNNPR, prin proiect aducandu-se modificari, printre altele, in privinta organizarii si exercitarii profesiei si a raspunderii disciplinare.

Principalele modificari propuse prin proiect:

Citește în continuare

Votul uninominal greşit înţeles şi impus ilegal mediatorilor de către Consiliul de mediere compromite alegerile


     Legal si procedural, votul uninominal inseamna alegerea unei singure persoane desemnate nominal INTR-O CIRCUMSCRIPTIE, NU LA NIVELUL TARII, PE UN POST ELECTIV DE SENATOR, DEPUTAT, REPREZENTANT, ETC.

Alegerea membrilor organelor colective de conducere se face direct si nominal de alegatorii unei organizatii, fundatii, asociatii, partid, sindicat, etc. Alegerea indirecta presupune faptul ca se alege un candidat de catre alegatorii din fiecare circumscriptie, judet, de ex. sau asociatie, sindicat membre ale unei uniuni, federatii, confederatii,  candidat care, ales astfel, devine automat membru al acelui organ de conducere national. Mai departe, acesti membri aleg la randul lor conducerea executiva, adica presedintele, vicepresedintele, secretarul general, s.a.m.d.  In mod gresit APMR si nu numai, incearca sa induca membrii CM si mediatorii in eroare ca ultima varianta ar fi alegere prin reprezentare.

Alegerea prin reprezentare se face prin intermediul altui alegator, care primeste mandat de reprezentare ca sa voteze in locul celui care a dat mandatul.  Deci nu trebuie confundat votul indirect cu votul prin reprezentare.

Apoi, votul nominal se face de pe o lista de candidati, cand sunt alesi membrii organului de conducere colectiv, cu un numar minim de 12 candidati in cazul nostru, ocuparea posturilor de membri plini si supleanti facandu-se in ordinea descrescatoare a numarului de voturi primite, asa cum s-a facut si data trecuta.

Votul uninominal nu este prevazut de legea medierii. Legea medierii si insasi Reg. OF CM prevede votul direct si prin reprezentare – mandat, ca data trecuta, dar, din pacate nu prevede vot prin corespondenta. Acesta este bun, sub control strict, cu maxima transparenta, ca sa creasca numarul de alegatori care isi exercita dreptul de vot, evitandu-se absenteismul determinat de cheltuielile de deplasare, cazare, de imposibilitatea deplasarii din diverse motive.

Deci UNINOMINAL inseamna alegerea unui singur candidat pe o functie eligibila, la nivelul unei circumscriptii, judet ori conducatorul unei organizatii la nivel national. Dar mediatorii au in CM 12 functii eligibile, care se aleg, ca la orice organ colectiv de conducere, de pe o lista de candidati validati de catre comisia electorala. 

Reamintim ca atat legea cat si ROF la art. 5 prevede: „Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanti, alesi direct sau prin reprezentare de catre mediatorii inscrisi in Tabloul mediatorilor”. Deci 12 membri ai CM sunt alesi, nu cate unul. Interpretarea nejuridica de catre actualii membri ai CM si a acestei prevederi legale completeaza sirul de masuri abuzive si ilegale din ultimele hotarari ale consiliului, care incalca dreptul de a alege si a fi ales al mediatorilor din Romania, starnind deja scandal public, plangeri prealabile si administrative, precum si memorii la Comisia de abuzuri a Camerei Deputatilor si la Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Citește în continuare

Regimul matrimonial reintrodus de Noul Cod civil prin convenţiile între soţi


Noul Cod civil reintroduce conventiile prin care

sotii isi pot alege regimul matrimonial

 17 Mai 2011, avocatnet.ro,  drd. Oana Ravas

Noul Cod civil, reglementat prin Legea nr. 287/2009, care va intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, aduce elemente de noutate in privinta dreptului familiei, consacrand in mod expres aceasta institutie, care pana in prezent are o reglementare proprie prin Codul familiei, in vigoare inca din 1954. Se introduce astfel posibilitatea viitorilor soti de a opta intre trei regimuri matrimoniale, dintre care acestia si-l pot alege pe cel care corespunde stilului lor de viata.

Casatoria implica raporturi patrimoniale specifice intre soti. Raporturile patrimoniale civile sunt guvernate de principiul libertatii economice a persoanei, care este libera sa dispuna de avutul sau. Starea de casatorie, cu intreg complexul de drepturi si obligatii subsecvente, completand gama atributelor de identificare a persoanei fizice, produce profunde modificari in statutul patrimonial al sotilor, astfel incat se spune ca „nu exista casatorie fara regim matrimonial”.

Libertatea alegerii regimului matrimonial asigura instituirea unui regim matrimonial concret adaptat nevoilor sotilor, mentalitatilor si a posibilitatilor lor si, de aceea, regimurile matrimoniale bazate pe acest principiu sunt preferabile regimurilor matrimoniale legale, unice si imperative.

Astfel, in prezent, sub reglementarea Codului Familiei , in vigoare, de sorginte comunista (pentru care proprietatea privata nu exista), ne supunem regimului comunitatii de bunuri, ca regim legal, obligatoriu si imuabil, ceea ce inseamna ca toate bunurile dobandite de soti de la data incheierii casatoriei sunt bunuri comune (art.30 C.fam), existand reglementate in mod concret categoriile de bunuri care sunt considerate bunuri proprii (art.31), fara a putea deroga de la aceste prevederi sub nicio forma, orice conventie contrara fiind lovita de nulitate.

Aceasta situatie a fost deseori criticata in doctrina si in practica, avand in vedere ca o mare parte a statelor moderne ofera posibilitatea sotilor pentru a opta intre regimul separatiei de bunuri si regimul comunitatii conventionale, existand totusi si un regim legal, care se va aplica daca sotii nu au facut o alegere proprie.

Indiferent de regimul matrimonial aplicabil, sotii sunt obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casatoriei, daca prin conventie matrimoniala nu s-a prevazut altfel. Orice conventie care prevede ca suportarea cheltuielilor casatoriei revine doar unuia din soti este considerata nescrisa, deoarece este firesc ca fiecare din soti sa participe, in functie de veniturile fiecaruia la bunul mers al casatoriei, astfel ca art. 326 prevede ca munca oricaruia dintre soti in gospodarie si pentru cresterea copiilor reprezinta o contributie la cheltuielile casatoriei.

Citește în continuare