Notarii publici, judecătorii şi profesorii de drept sprijină pregătirea mediatorilor gălăţeni şi implementarea medierii


Motto: Spune NU conflictului, acceptă dialogul, ALEGE MEDIEREA!

Responsabilii care pot contribui la reforma sistemului judiciar trebuie să ţină cont de practica occidentală, cerinţele monitorizării de către Uniunea Europeană a sistemului judiciar românesc, aşteptările justiţiabililor şi să colaboreze pentru implementarea medierii şi pregătirea mediatorilor. Un exemplu bun dat la Galaţi de asociaţia mediatorilor, profesorii de drept şi alţi factori de decizie.

Mediatorii Mihaela Gurău şi Constantin Asofronie

   IMG_8691

În data de 25 mai 2013 Asociaţia Mediatorilor Galaţi a organizat o nouă sesiune de pregătire continuă a mediatorilor, după cele organizate în lunile decembrie şi ianuarie, având ca temă principală “Aspecte practice privind relaţionarea procedurii medierii cu procedura judiciară şi procedura notarială”.

Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, condusă de dl. Decan Florin Tudor şi în colaborare cu reprezentanţii unor instituţii de interes pentru mediere: Judecătoria Galaţi, Camera Notarilor Publici, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Au participat aproape 60 mediatori autorizaţi din judeţul Galaţi, pentru care s-a solicitat acreditarea activităţii de către Consiliu de mediere, materializată în Hotărârea nr. 1339/30.03.2013, în baza căreia s-au acordat 4,5 puncte profesionale, potrivit programului prezentat şi temelor abordate.

Temele au fost susţinute de către specialişti în domeniu, sub formă practic-aplicativă şi dezbateri, menită să îmbunătăţească şi să completeze pregătirea profesională mediatorilor, să asigure o mai bună relaţionare cu diverse instituţii şi profesionişti, pe linia finalizării procedurii de mediere cu autentificarea sau încuviinţarea acordurilor de mediere, în cadrul procedurilor notariale şi judiciare prevăzute de lege.

Citește în continuare

Reacţia Asociaţiei Mediatorilor Galaţi faţă de noua propunere de modificare a legii medierii


Asociaţia Mediatorilor Galaţi

Nr. 42/14.05.2013

 Către

CONSILIUL DE MEDIERE,

Domnului preşedinte Valeriu BĂDULESCU

 Punct de vedere al conducerii Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

În referire la:

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Număr de înregistrare Senat: B255/2013/29.04.2013.

Iniţiatori: Boboc Cătălin – senator PNL; Ciorbea Victor – senator PNL; Miron Vasilica-Steliana – senator PP-DD; Nicoară Marius-Petre -senator PNL; Popa Ion – senator PNL; Băişanu Ştefan-Alexandru -deputat PNL; Manea Victor-Gheorghe -deputat PNL.

 Faţă de forma propunerii legislative publicată de Senat şi pusă în dezbatere, vă transmitem următoarele observaţii şi propuneri:

1.    Observaţii generale.

Forma propunerii legislative şi motivaţia lasă de dorit. Nu poate fi vorba de mediatori publici şi privaţi… S-a mai încercat în timpul mandatului ministrului Predoiu cu corpul avocaţilor, compus din avocaţii publici şi privati, care să cuprinda şi consilierii juridici, ca avocaţi publici, adică angajaţi de instituţii publice, pe lângă actualii avocaţi care să fie numiţi „privaţi”. Unul din motive era acela că s-ar fi limitat dreptul de exercitare a profesiei şi de către actualii avocaţi, cât şi de către actualii consilieri juridici. S-a renunţat la proiect.

ÎN OPINIA NOASTRĂ, PROPUNEREA LEGISLATIVĂ DEPUSĂ LA SENAT POATE FI INDREPTATĂ DE CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE, PRIN EMITEREA UNUI PUNCT DE VEDERE CA ORGANISM AUTONOM ABILITAT CU REGLEMENTAREA ÎN DOMENIUL MEDIERII ŞI PRINTR-O CAMPANIE DE LOBBY LA GRUPURILE PARLAMENTARE PNL ŞI PSD, PRECUM SI PRIN SUSŢINEREA PUNCTELOR DE VEDERE LA COMISIILE JURIDICE ALE SENATULUI ŞI CAMEREI DEPUTAŢILOR.

ÎN ESENŢĂ, SUNTEM DE ACORD SĂ SE COMPLETEZE DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MEDIATORULUI SI CU SOLUŢIONAREA DE CONFLICTE PRIVIND RAPORTURILE DE SERVICIU ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI, DAR NU PRIN ANGAJAREA DE MEDIATORI PUBLICI, CI PRIN ÎNDRUMAREA PĂRŢILOR SĂ SE INFORMEZE DESPRE MEDIERE ŞI SĂ ÎNCERCE SĂ SOLUŢIONEZE CONFLICTUL PRIN MEDIERE.

Motivaţie: nu se poate accepta separarea mediatorilor în „publici” şi „privaţi”, pentru că prin angajarea mediatorului i s-ar încălca independenţa, s-ar aduce atingere  principiilor medierii, respectiv mediatorul nu ar mai fi neutru şi imparţial în soluţionarea conflictelor dintre angajator şi salariaţii cu statut de funcţionar public (de-altfel nici dintre angajator şi ceilalţi salariaţi încadraţi cu contract de muncă, reglementat de Codul muncii), fiind supus unor raporturi de serviciu ierarhice de subordonare cu angajatorul.

Reamintim că s-a mai încercat adăugarea acestui domeniu şi în proiectul Codului de procedură administrativă pregatit de M.A.I. în anul 2011, la care am avut propuneri publicate la vremea respectivă pe mai multe site-uri şi forumuri, între care http://www.mediereagalati.wordpress. com. Cu pregătirea celorlalte coduri de procedură acea propunere a fost se pare abandonată, dar era mai bună, întrucât doar indica medierea ca soluţie alternativă la rezolvarea conflictelor dintre cetăţeni şi instituţiile şi autorităţile publice, dar şi celor dintre acestea şi salariaţii funcţionari publici.

Actuala reglementare din legea nr. 192/2006 nu este suficientă privind aplicabilitatea medierii în soluţionarea conflictelor de muncă, respectiv conflictelor reieşite de executarea contractului individual de muncă. Această formulare nu permite în prezent instituţiilor şi autorităţilor publice să participe la mediere, fiind necesară adăugarea acestui tip de litigii măcar în legile speciale: nr. 192/2006 şi nr. 188/1999.

Deci, mediatorul trebuie să-şi păstreze actualul statut, supus principiilor neutralităţii şi imparţialităţii, consacrat astfel şi în legislaţia altor state care aplică medierea ca instituţie ADR, alternativă la rezolvarea litigiilor prin sistemul judiciar.

Solicităm Consiliului de mediere, colegilor mediatori şi asociaţiilor profesionale să îşi exprime şi ei/ele puncte de vedere înainte de începerea dezbaterii propunerii legislative de modificare a Legii nr. 192/2006 depuse la Senat cu nr. B255/2013.

2.    Observaţii punctuale

2.1    De acord cu completarea de la art. 2 alineatul 1 privind informarea despre mediere şi în cazul conflictelor de contencios administrativ şi de muncă.

2.2    De acord cu adăugarea propunerilor de la noul art. 2 ind. 1. privind adăugarea la domeniile cărorara le este aplicabilă medierea, cel al conflictelor din domeniul contenciosului administrativ.

2.3    Nu suntem de acord cu formularea adăugată la art. 5 alin. 1 „dintre mediatorii acreditaţi la nivel central sau local”. Acest lucru ar induce că pot fi acreditaţi mediatorii şi de alt organism/instituţie decât Consiliul de mediere, de pe plan central sau local. Suntem pentru păstrarea formei „dintre mediatorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi”.

2.4     Suntem de acord cu completarea art. 6 cu obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a informa părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii medierii şi de a le îndruma să recurgă la această cale de soluţionare a conflictelor dintre ele, dar fără partea finală „lista mediatorilor acreditaţi la nivel local şi naţional”, din aceleaşi considerente de mai sus. În plus, este o inconsecvenţă de termeni, se foloseşte când „nivel central” când „nivel naţional”.

Citește în continuare