Degeaba consultări, Consiliul de mediere organizează alegeri într-un mod contestabil


Mediator Asofronie Constantin

În așteptarea publicării Deciziei nr. 713/2014 a Curții Constituționale a României, la solicitarea unor asociații profesionale și a unor mediatori, Consiliul de mediere (CM)a înțeles că trebuie să organizeze alegeri pentru noi membri în baza art. 20 lit. m)ind.1 din legea nr. 192/2006 prin emiterea Hot. nr. 52/20.12.2014 publicată azi pe site-ul CM.

 Acest lucru era necesar după ce CCR a admis o excepție de neconstituționalitate a art. III din legea nr. 115/2012 prin care membrii CM aleși în anul 2011 pentru un mandat de 2 ani și-au prelungit durata mandatului … retroactiv, la 4 ani. Ca urmare, la data publicării Deciziei CCR în Monitorul Oficial art. III se supendă de drept, rezultând clar că mandatul actualului CM, prelungit retroactiv și … neconstituțional  este și el supendat, ceea ce înseamnă că CM nu-și mai poate exercita atribuțiile legale.

După o consultare cerută de comisia consultativă a corpului profesional, s-a prezentat un proiect de Regulament de organizare a alegerilor (ROA) de către AMG, la care au venit cu completări și modificări alte asociații, dintre care, unele având membri și în actualul CM și-au bătut joc, puțin mai mult, de ceilați aproape 10.000 de mediatori.

  În primul rând prin propunerea unei condiții de candidatură cu 5 ani vechime ca mediator și apoi prin votarea ei incorectă în comisie, după ce anterior au votat să nu fie nici o condiție! În urma scandalului creat în țară și pe internet, membrii CM au renunțat la această condiție abuzivă, căzând în cealaltă extremă, să nu mai ceară nici un fel de vechime viitorilor membri ai CM, ceea ce iarăși este o prostie. Rămâne în această privință ca mediatorii prin vot să aleagă totuși niște persoane care s-au făcut cunoscute cu ceva prin ceva bun în mediere și au ceva experiență. La fel, s-a renunțat, prin aceeași hotărâre la condiția privind acumularea unui număr minim de puncte profesionale de pregătire continuă,  prin modificarea art. 5 (2) din R.O.F. al CM, dar au uitat eliminarea de la art. 2 (1) din ROA a acestor condiții, deși în ROF le-au abrogat!

La același art. 2 din anexa 11 cu procedurile de alegeri adăugată la ROF, se prevede că data alegerilor se stabilește în maxim 6 luni de la declanșarea procedurii de organizare a alegerilor, dar aceasta nu este stabilită nicăieri! Atunci când se declanșează procedura de organizare a alegerilor? Eventual de la data publicării Hot. 52/2014 în M.Of.R.?!?

Față de cele propuse în proiect, discutate și votate în comisia consultativă apare o ilegalitate în privința dreptului de vot al mediatorilor: cică, la art. 4 lit. b) nu pot vota cei aflați în executarea unei sancțiuni disciplinare! Ilegalitatea constă în faptul că legea nu prevede această sancțiune complementară, singura prevedere fiind ca mediatorii să fie înscriși în Tabloul mediatorilor publicat în M.Of.R. și, firesc, nu sunt suspendați.

În mod pervers, este introdusă la art. 8 lit.f) o prevedere ilegală și neconstituțională care a fost abrogată din ROF al CM, în urma unui alt scandal al nostru din primăvară, respectiv prezentarea unei adeverințe din care să rezulte că este membru al unei asociații profesionale! După ce art. 24 din lege nu mai este imperativ în această privință și în ROF s-a abrogat condiția asocierii ca să fie inclus un mediator în Tablou, iată că acum apare indirect la condițiile de candidatură! Ce hotărăște atunci comisia electorală, că nedepunerea adeverinței duce la invalidarea candidaturii?!?

O altă prevedere care ar putea atrage contestarea acestor proceduri și implicit a rezultatului alegerilor este aceea că se prevede la art. 11(1), 16(1), 20(c) și 24(2) că sunt constituite niște comisii prin hotărâri ale CM, la o dată când acesta va fi suspendat și nu-și mai poate îndeplini atribuțiile, deci nici să dea hotărâri!

Vom comenta ulterior și alte probleme din această hotărâre a CM și procedurile de alegeri anexate, dar care nu ar atrage neapărat nulitatea acestor alegeri. Și dacă s-ar anula alegerile astea ce s-ar întâmpla? Păi s-ar nesocoti, după legea medierii, și această Decizie nr. 713/2014 a CCR și s-ar organiza alte alegeri la toamnă, când expiră cei 4 ani de mandat ai actualului CM, din care 2 ilegali și neconstituționali! Și cine ar mai organiza acele alegeri? Doar prin lege s-ar putea stabili altă procedură și asta durează! 

AMG urează: Sărbători fericite, un An Nou mai bun pentru mediatori!


FELICITARE 2015 AMG 1

Așteptările mediatorilor de la ultima ședință a actualului Consiliu de mediere


Mediator  C. Asofronie, Președinte A.M.G.

În data de 20.12.2014 se desfășoară la București o ședință extraordinară a Consiliului de mediere, după ce a fost pronunțată pe 04.12.2014 admiterea excepției de neconstituționalitate a art. III din legea nr. 115/2012, de modificare a legii medierii. Prin acest articol, trecerea de la mandatul de 2 ani la mandatul de 4 ani se aplica și actualilor membri ai consiliului, deși era imposibil constituțional, întrucât fuseseră aleși pentru 2 ani după forma legii din 2011. Am criticat de atunci această ilegalitate și am susținut pe colegul Danciu în demersul său încununat cu succes, după o încercare eșuată a subsemnatului și a încă doi colegi, imediat după respectivele alegeri contestate pentru alte abuzuri. Se așteaptă acum publicarea Deciziei CCR nr. 713/2014 imediat după sărbători, ceea ce v-a duce la suspendarea articolului respectiv și odată cu aceasta, suspendarea mandatului membrilor consiliului prelungit retroactiv și neconstituțional.

Pentru a preveni situația în care s-ar intra într-un blocaj profesional, din cauza lipsei altor prevederi legale care să permită organizarea de noi alegeri pentru Consiliul de mediere (CM), intuind decizia CCR de admitere a excepției de neconstituționalitate, am solicitat împreună cu alți colegi în luna noiembrie în comisia consultativă, discutarea și adoptarea unui Regulament de Organizare a Alegerilor (ROA) pentru noul CM la începutul anului 2015. După ce ședința comisiei din 15.11.2014 s-a mărginit la niște principii și expunerea unor poziții de câteva asociații reprezentate pentru că nici coordonatorii și nici CM nu avenit cu vreun proiect, am propus constituirea unu grup de lucru și m-am oferit să prezintămnoi, Asociația Mediatorilor Galați, un proiect în 2 săptămâni. Ceea ce s-a și întâmplat, fiind pus în consultarea asociațiilor și publicat pe rețeaua de socializare FB cu o săptămână înaintea ședinței extraordinare din 13.12.2014.

Ce s-a întâmplat atunci știu deja toți mediatorii, s-au adoptat cele mai importante aspecte ale acestui proiect, nu tocmai ușor, pe fondul scandalos al manifestării necorespunzătoare a mai multor participanți, dintre cei care aveau de apărat propriile interese sau ale grupului (câțiva candidați anunțați și asociațiile mai mari). Așteptând să treacă furia unor participanți și ecourile tumultoase ale dezinformărilor, în unele privințe am apreciat că mă bucur de aprobarea unor condiții chiar mai ușoare pentru candidați și votanți, față de ceea ce reușisem să obțin din consultările grupului de lucru și altor asociații cu care colaborăm, respectiv eliminarea condiției cu un număr de 80 de ore de pregătire continuă și acceptarea ca să voteze toți mediatorii autorizați, mai puțin cei suspendați disciplinar sau la cerere, precum și cei fără CIF. Am mai propus și s-a aprobat ca membrii comisiilor să fie desemnați de comisia consultativă, iar coordonarea alegerilor și validarea noilor membri ai CM să se facă de o comisie electorală desemnată de aceeași comisie, nu de fostul consiliu. Aceste prevederi îmbunătățesc mult R.O.A. din 2011 și trebuia să bucure miile de mediatori cărora li se putea da o șansă să fie aleși în noul CM, pe care îl așteaptă să relanseze medierea puțin aplicată astăzi și legea șchioapă după Decizia CCR nr. 266/2014, care au năruit speranțele scump plătite a 10.000 mediatori. Dar această realizare avea să fie umbrită de scandalul creat de manevra diavolească și perversă a cuplului Bădilă A. și Ciucă A. de la Colegiul Mediatorilor, care, după ce au votat demagogic eliminarea condiției de vechime pentru candidați alături de alți reprezentanți de asociații, au venit cu o condiție de … 5 ani, care nu trebuia acceptată de coordonatori și votată imoral apoide Colegiul M. și în numele altor 2 asociații care le lăsase mandat – UNMR și ACAMB, plus alte 4 asociații: ACIM- N. Munteanu, A.C.M.R.- Boiciuc,  ACM Bz- D. Bădulescu și ACISDR – G. Mihuț, sigură fără consultarea propriilor colegi.

Această condiție prohibitivă, imorală și discriminatorie, care ar împiedica să candideze 3 sferturi dintre mediatori, mai ales cei 7000 scoși pe bandă în ultimii 2 ani sub amăgirea informării obligatorii despre mediere, aranjează jocurile tot pentru cei mai vechi și înrăiți în abuzuri și ilegalități, cu folosirea demagogică a votului în comisie după numărul de membri ai asociațiilor prezente, pe care, repet, chiar unii membri ai CM au recunoscut că nu i-au consultat real vreodată pentru hotărârile luate în comisie și cu atât mai mult în consiliu. Culmea este că reprezentantul UNMR ale cărui voturi au fost folosite fraudulos în votarea acestei propuneri, pe care, repet, coordonatorii M. Pădeanu și I. Marin nu trebuiau să o accepte după ce aceia care au propus-o votaseră împotriva oricărei condiții de vechime, dl. Dedu amenințase la începutul ședinței că va face anchetă penală în legătură cu folosirea acestor mandate de reprezentare (!). Toată încercarea subsemnatului de peste jumătate de oră ca să se voteze după R.O.F. al comisiei neținând cont de modificarea adusă ilegal, cum am demonstrat, prin Hotărârea CM nr. 23/21.06.2014  nu a fost înțeleasă și votată de ceilalți colegi reprezentând asociații mai mici,  deschizând un drum periculos pentru cel puțin 6 luni, ca foștii și actualii membri ilegaliști ai CM să conducă mai departe mediatorii … din Comisia consultativă! Unde, prin acest sistem de vot, 4-5 asociații ale lor au permanent peste 50% din mediatori! Dar această condiție a stârnit prea multă revoltă ca să fie mâine impusă de CM în R.O.A.

A doua nerealizare sesizată de puțini mediatori și asociații, mai puțin comentată de de mediatorii internauți pe grupuri este la fel de gravă și se referă stabilirea datei alegerilor în luna mai, spre sfârșitul acesteia, ceea ce înseamnă 6 luni de zile fără consiliu activ! În condițiile actuale este un lux pe care reprezentanții mediatorilor în comisie nu trebuiau să și-l permită nici măcar dacă medierea mergea strună, cu atât mai mult cu cât, îi prevenisem că la ședința CM din ziua anterioară 5 membri ai CM susțineau pur și simplu că după ce se publică Decizia CCR și li se suspendă mandatul, își mai pot îndeplini atribuțiile legale, în organizarea alegerilor și nu numai! Dar am vorbit degeaba, propunerea AMG pentru data  alegerilor în 2 luni de la publicarea deciziei sau cel mult 4 nu a fost susținută, nici nu le-a păsat că merg pe mâna acestor ilegaliști prea mult și vor lăsa mediatorii și medierea fără conducere prea mult timp, într-o perioadă de mare criză!

Ce așteptări avem mulți mediatori de la ședința de mâine a consiliului?         

 1. Să se modifice ROF al CM așa cum am cerut la ședința comisiei, conform PV.
 2. Să se elimine condiția abuzivă de 5 vechime propusă și votată incorect la comisie, acceptându-se condiția votată pe locul 2 (corect 1), respectiv de 1 an vechime.
 3. Să se adopte R.O.A pentru membrii CM, procedurile și calendarul alegerilor.
 4. Să se stabilească în proceduri forme sigure și controlabile de votare.
 5. Să se solicite asociațiilor să pregătească propuneri pentru membri în comisii.
 6. Să se prezinte situațiile financiare conform solicitării comisiei la ședința din 15.11.2014 și multor mediatori pe facebook sau la întâlnirile din ultimii 2 ani.
 7. Din ziua publicării Deciziei CCR nr. 713/2014 să fie delegată directorului executiv conducerea activității din punct administrativ, cu sprijinul secretariatului.
 8. Să se revoce Hotărârea CM nr. 23/21.06.2014 de modificare a ROF al comisiei.
 9. Comisia consultativă să-și modifice ROF așa cum doresc asociațiile, potrivit hotărârii votate de aceasta la ședința din 17.06.2014.
 10. Convocarea comisiei în ședință la începutul lunii februarie pentru aplicarea ROA.

Cred că membrii actualului consiliu nu mai pot coborî mai jos decât atât, sacrificând nu numai  șansele lor la vreo revenire, dar mai ales ale vreunui coleg de asociație să fie ales în viitorul consiliu. În schimb pot urca, devenind responsabili și raționali, îndeplinind acește așteptări prea largi ca să fie ignorate. Niciodată nu-i prea târziu să repari erorile trecutului, este mai grav să nu le recunoști și să persiști în ele.  Doamne ajută!

Proiectul Reg. Org. Alegeri pentru membrii Consiliului de mediere 2015


16.12.2014/22.00 Forma modificată după ședința comisiei consultative din data de 13.12.2014 

CAP. 1 DISPOZIŢII INTRODUCTIVE
ART. 1
(1) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată în Monitorul Oficial nr.441/22.05.2006 şi Regulamentului său de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere publicată în Monitorul Oficial nr.505/27.07.2007, cu modificările ulterioare.
(3) Potrivit art. 20 lit. m^1) din legea nr. 192/2006, Consiliul de mediere are ca una din atribuțiile principale organizarea alegerilor pentru următorul consiliu de mediere şi elaborarea procedurilor de organizare a alegerilor.
(4) Organizarea alegerilor presupune adoptarea prezentului Regulament, având ca anexă procedurile și calendarul alegerilor și publicarea pe site-ul Consiliului de mediere, după consultarea asociațiilor profesionale ale mediatorilor.
(5) Prin excepție de la alte hotărâri și prevederi incidente, ca urmare a Deciziei CCR nr. 173/04.12.2014, unele măsuri organizatorice referitoare la alegeri pe timpul perioadei dintre suspendarea mandatului membrilor Consiliului de mediere și preluarea mandatului de către membrii consiliului nou ales, vor fi stabilite prin consens de către Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor și vor fi puse în aplicare de Comisia electorală pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere în anul 2015, prescurtat „Comisia electorală”.
ART. 2
(1) Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct și secret de către mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, denumit în continuare Regulament.
(2) Pot fi membri ai Consiliului de Mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condițiile prevăzute în art.5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările aduse în luna decembrie 2014, ca urmare a Deciziei CCR nr. 173/2014 și ședinței comisiei consultative.
(3)Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere şi prezentului Regulament, valabil pentru alegerile din anul 2015.
ART. 3
(1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul libertății de a alege și a fi ales, principiul cooperării, principiul parteneriatului, principiul transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.
(2) Consiliul de mediere este obligat să consulte și să solicite parteneriatul corpului profesional al mediatorilor prin comisia consultativă și să nu influențeze în nici un mod părtinitor organizarea și desfășurarea alegerilor.
(3) Stabilirea membrilor din comisii se va face de către comisia consultativă, prin tragerea la sorți a mediatorilor cu drept de vot, voluntari sau propuși de asociațiile profesionale înscrise în Registrul Național de Evidență a Organizațiilor din Domeniul Medierii (RNEODM).
(4) Un mediator nu poate face parte decât dintr-o comisie din cele organizate pentru desfășurarea alegerilor, iar înlocuirea titularilor desemnați cu membri supleanți se face de președinții comisiilor cu înștiințarea Comisiei electorale, pentru neprezentare, săvârșirea unor fapte care nu-i mai permit participarea în comisie, renunțare, îmbolnăvire și alte motive obiective.
(5) Calitatea de membru al comisiilor înființate pentru alegeri este incompatibilă cu cea de membru sau candidat la calitatea de membru în Consiliul de mediere sau de coordonator al comisiei consultative.

CAP. 2 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA ALEGERI A MEDIATORILOR AUTORIZAŢI

ART. 4
La alegeri pot participa cu drept de vot, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea Iși actualizat, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere;
b) nu sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, prevăzut la lit.a)la secțiunile de mediatori inactivi,respectiv cu o cauză de suspendaresau nu(fara nu)îi lipsește înregistrarea la administrația financiară a formei de exercitare a profesiei (Codul de Înregistrare fiscală).
ART. 5
(1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere, va întocmi şi afişa cu cel puţin 15 zile calendaristice anterior datei alegerilor, lista completă cu mediatorii care îndeplinesc condiţiile art.4 din prezentul Regulament, listă pe care o va afişa la sediul propriu şi o va publica pe site-ul său oficial.
(2) Lista prevăzută la alin.(1) poate fi contestată în termen de 48 de ore de la data afişării.
(3) Contestațiile la înscrierea pe Tabloul mediatorilor vor fi soluționate de o comisie formată dintr-un membru al comisiei de soluționare al contestațiilor, care va fi președintele acesteia, un consilier juridic care nu va mai fi implicat în alte activități electorale și un reprezentant al Secretariatului tehnic, care vor verifica îndeplinirea condițiilor de prezență pe Tablou și dreptul de vot.
(4) Comisia prevăzută a alin. (3) va soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile calendaristice de la depunerea acestora şi va efectua cuvenitele modificări pe listă în situaţia contestaţiilor admise.

Citește în continuare

Consecințe și soluții după Decizia CCR nr. 713/04.12.2014 privind mandatul membrilor Consiliului de mediere


Consecințe:

 – Consiliul de mediere este compromis în fața mediatorilor a treia oară moral și juridic prin Decizii ale CCR: mai întâi când a refuzat aplicarea art. III teza întâia din Legea nr. 370/2009 care impunea organizarea de alegeri în 30 de zile de la publicarea legii, pentru ca CCR să dea Decizia nr. 447/07.04.2011 că prevederea este constituțională, respingând excepția CM ridicată într-un proces inventat în cârdășie cu ACSDM Cluj; a doua oară, informarea obligatorie gratuită înainte de deschiderea unui proces impusă justițiabililor prin art. 2(1) și (1^1) al legii medierii prin legea nr. 115/2012 a fost declarat neconstituțional prin Decizia nr. 266/07.05.2014 năruind aplicarea medierii și șansele de practicare a profesiei de aproape 6000 noi mediatori formați cu amăgirea acestei proceduri prealabile; în sfârșit, prin Decizia nr. 713/04.12.2014 se declară neconstituțional art. III din legea nr. 115/2012 prin care prevederile art. 17(4) de mărire a mandatului în curs al membrilor CM de la 2 la 4 ani este declarat neconstituțional; din toate aceste acțiuni și decizii rezultă compromiterea prin cramponarea cronică de putere a unor membri CM – unii la al treilea mandat, folosirea traficului de influiență, procedurilor avocățești și abuzului în serviciu numai să ajungă și să rămână cât mai mult în funcțiile din CM, de unde, în conflict vădit de interese, să-și aranjeze câștiguri cât mai mari din formarea inițială și continuă, afaceri cu CM pe banii mediatorilor, fără să dea vreodată socoteală pentru asta și să lupte pentru profesie și mediatori;

membrii CM nu mai au nici un drept de reprezentare a profesiei în fața altor instituții, mediatorii își vor desemna reprezentanții la Ministerul Justiției și parlament când va fi cazul de modificare a legii!

Guvernul României prin Ministerul Justiției sau parlamentul este obligat în 45 de zile de la publicarea Deciziei CCR nr. 173/2014 să emită un act normativ prin care să înlocuiască prevederile declarate neconstituționale, altfel acestea devin nule de drept. În intervalul respectiv prevedererile respective sunt suspendate, deci și mandatul membrilor CM, așa că modificările trebuie făcute și publicate în Monitorul Oficial până la împlinirea celor 45 de zile;

– intepretarea brută și directă a deciziei ar însemna că mandatul actualilor membri ai CM s-a încheiat din noiembrie 2013, că toate autorizările și alte acte juridice și administrative semnate de aceștia sunt nule, pentru că mandatul lor era prelungit neconstituțional; pentru că aceasta ar crea probleme grave mediatorilor și gestiunii consiliului, am putea trece peste ele, dar cu aceata membrii consiliului trebuie să înțeleagă că toate hotărârile contestate în această perioadă trebuie anulate imediat în perioada următoare; mă refer în special la unele articole din ROF al CM, H CM 255/2014 despre care am fost mințiți că se revocă și nu s-a mai revocat de 7 luni!, modificarea abuzivă a modului de exercitare a votului în ROF al comisiei consultative și altele. 

SOLUȚII:

– corectarea legii: posibilitatea  există că tot trebuia schimbat art. 2 din lege declarat neconstituțional prin Decizia CCR nr. 266/2014 și nu s-a făcut aceasta nici în jumătate de an! Prin OUG emisă de actualul guvern este mai puțin probabil la câte zile i-au mai rămas, așa că un astfel de act normativ ar putea să apară la începutul anului 2015 astfel încât medierea și mai ales activitatea CM să nu fie blocată de tot, când vor expira cele 45 de zile, altfel nu se știe cine va mai putea să dezlege acest blocaj;

modificarea de urgență a art. 5 din ROF al CM privind condițiile de depunere a candidaturilor, eliminându-se obligația excesivă de a avea minimum 40 de ore de cursuri și alte 40 de ore de la acte activități de pregătire continuă;   

– abrogarea hotărârii CM din 20.06.2014 prin care modifică abuziv, peste prevederile ROF al comisiei consultative, modul de votare în comisia consultativă;

dezbaterea și adoptarea de urgență în comisia consultativă a unui Reg. de organizare a alegerilor pentru membrii consiliului de mediere, care să fie adoptat de urgență de CM, corectând toate neregulile și abuzurile comisie în 2009 și 2011; în acest sens AMG a înaintat deja la ședința comisiei consultative din 15.10.2014 o serie de observații și propuneri, le-a completat pentru ședința din 13.12.2014 și va prezenta proiectul unui nou regulament în grupul de lucru propus, până la ședința comisiei; repet solicitarea de deblocare urgentă a grupului google cmsconsultativa@cmediere.ro! 

membrii CM să se abțină de la orice reglementare fără consultarea corpului profesional, funcționând numai în baza abilitării date de comisia consultativă și la nevoie cu avizul Ministerului justiției;

oprirea oricăror acțiuni și investiții, achiziții care nu au fost avizate de comisia consultativă și permiterea numai a cheltuielilor salariale și cu utilitățile, după prezentarea situației financiare cerute de comisie la ședința din 15.10.2014; membrii CM primesc indemnizațiile, dacă mai merită, numai până la publicarea deciziei.

– gestionarea administrativă a problemelor CM să se facă de către Secretariatul tehnic condus de către directorul executiv, fără nici o influiență și numai în limitele legale și ROF, membrii consiliului cu mandatul expirat neamaiavând decât drept de decizie limitată la funcționarea minimală a consiliului.

Decizia CCR nr. 713/04.12.2014 declară neconstituțională prelungirea cu 2 ani a mandatului în curs al membrilor Consiliului de mediere


După 2 amânări, Curtea Constituțională a României s-a pronunțat astăzi în dosarul nr. 575D/2014 prin Decizia nr. 713/04/12/2014 asupra neconstituționalității art. III din legea nr. 115/2012, privind art. 17(4) din aceeași lege, prin care membrii Consiliului de mediere, după ce au mărit durata mandatului de la 2 la 4 ani la art. 17, au introdus neconstituțional prevederea că respectiva durata este valabilă și pentru membrii consiliului aflați în mandatul în curs!

”ART. III  Dispoziţiile art. 17 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Art. I pct. 4. La articolul 17, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.”

 Viorel Danciu Este rodul acțiunii în contencios administrativ la Curtea de Apel București a colegului Viorel Danciu din Satu Mare, care a ridicat această excepție, susținută public și de subsemnatul, după ce anterior am avut un proces pierdut cu consiliul și am făcut public nenumărate argumente pentru care am susținut că prevederea respectivă este neconstituțională. Îl felicit pe colegul nostru care a avut mai mult succes și îmi pare bine că acum se găsesc mulți lăudători și viteji după război, după ce au fost de acord, au tăcut și nu au combătut în nici un fel abuzul, făcându-ne nebuni pe câțiva dintre răzvrătiți iar un magistrat pe facebook si în diverse întâlniri ale mediatorilor ne-a acuzat că distrugem profesia criticând ilegalitățile Consiliului de mediere! Mai mult, am fost șterși de pe unele grupuri de discuții pe Facebook și cadorisiți cu epitete nedemne. De văzut de vitejii de azi, complicii sau ignoranții de ieri materialul:   https://mediereagalati.wordpress.com/2013/11/14/despre-mandatul-prelungit-ilegal-al-membrilor-consiliului-de-mediere-alegeri-anticipate-revocare-demisie/#

Pentru mine și alți câțiva colegi este un succes mult -așteptat și binemeritat după ce am ajuns să vedem că este a treia oara când CCR se pronunță asupra unor încălcări ale legii de către CM si la toate trei s-a confirmat poziția noastră! Le voi trece în revista în scurt timp pe toate și consecințele celei de azi.

CONSECINȚE IMEDIATE:    

 • MANDATUL ILEGAL PRELUNGIT PRIN LEGEA 225/2012 SE SUSPENDA! In 45 de zile de la publicarea Deciziei CCR, guvernul sau parlamentul trebuie sa schimbe articolul neconstitutional. Intre timp, prevederea legala este suspendata de drept, MEMBRII CM SUNT SUSPENDATI DIN ACTIVITATE! Daca in cele 45 de zile nu se aproba alt act normativ, acele prevederi sunt ANULATE DE DREPT.

  • Cat timp este activitatea CM suspendata, administrarea problemelor curente care nu sunt de competenta CM se poate face de catre Dl. Director, atributiile CM nu pot fi exercitate de alte persoane, DAR, comisia consultativa poate organiza un grup de lucru sau comitet de criza, care sa se ocupe de pregatirea si desfasurarea alegerilor. Intre timp, adio autorizari, avizari si orice alte masuri si decizii, hotarari care ar insemna exercitarea atributiilor CM.

 • Daca CM si marile asociatii ne-au blocat din iunie si asociatiile celelalte au dormit, ASTA ESTE RASPLATA: O CRIZA FARA PRECEDENT IN PROFESIILE LIBERE! Multumiti cei 9000 de mediatori ilustrilor vostri conducatori care ne-au facut sa ajungem aici!

  CEL MAI CORECT LUCRU AR FI IN PLUS, DEMISIA CELOR IMPLICATI IN PRELUNGIREA MANDATULUI!

          Daca toate asociatiile neimplicate in porcaria asta ne asculta, in primul rand sa vina la comisia consultativa din 13 decembrie, se stabileste un RO Alegeri pentru CM nou si dupa consultarea publica a mediatorilor sa devina lege si cu un calendar in 3 luni putem face alegeri! Între timp, repet, activitatea CM se supenda!

RECIDIVĂ

A se vedea, în afara Deciziei CCR nr. 266/07.05.2014 și Decizia 447/2011 a CCR privind art. III din legea 370/2009:

https://mediereagalati.wordpress.com/2014/11/30/decizia-ccr-nr-447-2011/

https://mediereagalati.wordpress.com/2011/07/09/consiliul-de-mediere-este-obligat-sa-organizeze-alegeri-in-30-de-zile/

In M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011  a fost publicata Decizia Curţii Constituţionale  nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III teza întâi din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Soluţia instanţei: excepţia de neconstituţionalitate a art. III, teza I din Legea nr. 370/2009 a fost respinsă,  Curtea statuând că prevederile din textul atacat nu contravin Constituţiei României.

Consecinţa: respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de Consiliul de mediere şi publicarea acesteia în MOfR are ca efect obligarea membrilor Consiliului de mediere să pună în aplicare prevederile acestui articol prin  organizarea de alegeri la Consiliul de Mediere în termen de 30 de zile, după ce, prin rea-credinţă, diverse mijloace dolosive şi frauduloase au sfidat legea în complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj, ca să nu organizeze alegeri!  NEAPLICARE: prin tergiversările generate, Consiliul de mediere condus de Anca Ciucă și Zeno Șuștak nu au mai aplicat dispozițiile CCR și abia au organizat alegerile normale în noiembrie 2011, adică dup 1,5 ani de la publicarea legii nr. 370/2009!!! Să țineți minte mediatori, cu ulciorul spart nu merge și a patra oară la apă!  

Schimbarea în mediere poate începe cu Decizia CCR de mâine și reacția mediatorilor


C. Asofronie, președintele Asociației Mediatorilor Galați

Mâine se pronunță CCR asupra excepției de neconstituționalitate a prelungirii mandatului în curs de către membrii Consiliului de mediere prin legea nr.115/2012. Câțiva colegi s-au agitat și, simtind poate miros de pucioasă în aer, umblă cu chibriturile pregătite să dea foc la coșmelia de hotărâri și decizii ilegale din Piața Sf. Ștefan, adunate in 6 ani de cârmuială contestabilă a mediatorilor. Nu i-am văzut să se dezica de aceasta formă de mărire a mandatului pentru care au candidat, au fost validați și au lucrat un an, nici membrii consiliului, nici susținatorii lor, tot mai puțini, dar nici pe alți președinti de asociații care nu au comentat și nu s-au opus abuzului. Au fost două procese pe acest subiect până acum. Unul deschis de Asofronie C., Marina Alexandru și Tatu Tudor în 2012  la C.Ap. Bucuresti și ICCJ, fără o finalitate dorită în contenciosul administrativ din România, în care consiliul și-a lungit brațul corupt. Al doilea a fost deschis la aceeasi instanță în 2013 de Viorel Danciu, pe care l-am sustinut în demers, dezvăluind încă o dată public toată tărășenia electorală din 2009 și 2011. Ca să nu se afunde în stufărișul tenebros al proceselor idealiste, după ce consiliul a câștigat fondul, Danciu a ridicat și o excepție de neconstituționalitate care dă coșmaruri actualilor membri ai consiliului și freamat în asociațiile susținătoare. S-au lansat în pripa doritori de a schimba Regulamentul alegerii membrilor CM, doar-doar vor spăla din mizeriile și abuzurile făcute, împingând în față oameni din eșalonul 2 sau 3 ca în politică, mai puțin compromiși, dar avizi de putere și docile marionete ale acelorași patroni de școli de formare a mediatorilor. Emit în spatiul virtual idei electorale pseudodemocratice și cu aceleași metode staliniste vor să impună din nou niște reguli după care prostimea să voteze niște fete… mari și nevinovate, cu zestre de puncte profesionale, cu minimă experiență în propaganda elitelor formatoare (nu promovarea medierii), cu tupeu și ifose, cu relații și lingușiri pe lângă mai marii zilei.

Pe fondul absenteismului și ignoranței apartenenței la un corp profesional, care nu este constituit de drept și de fapt, fărâmițat în peste 120 de asociații matriarhale sau patriarhale lansate de orice mediator care se vrea șef, multe doar palide replici (sateliți) ai unor pretinse uniuni naționale, care au promovat permanent conducerea dictatorială prin dezbinarea mediatorilor, acesteia își itesc capul și își lansează candidaturile vrând să fure startul. Vorba ceea (iarăși?!?): noi am fost primii! Cu această lozinca a descălecătorilor medierii în țara românească. ei vor să impinga opinia majorității spre tinte înălțătoare, dar false, pe care mentorii lor precedesori nu s-au deranjat să mai lupte după ce au apucat osul sau fotoliul în consiliu. Dacă alții nu se bagă în discuții, fiind palidă încercarea altor colegi de a întreține subiectul, după decizia CCR de mâine, în scurt timp se vor impune prin metodele de reglementare și de vot patentate și bine stăpânite în consiliu și comisia consultativă a pretinsului corp profesional.

Dragi colegi, dacă veti asista pasivi în continuare la această farsă, să nu vă pară rău mai târziu. Lumea nu uită și degeaba vă veți arata viteji după război. Vorba ceea: la placinte înainte, la … contestare înapoi. Încercați să ieșiți din pasivitate și participați la procesul de reglementare a viitoarelor alegeri din 2015, indiferent de decizia de mâine, exprimati-vă intenția de prezență la propusa ședința a comisiei din 13.12.2014 și la dezbaterea unui nou regulament electoral. Stând acasa și protestând figurant pe rețelele de socializare nu realizați nimic, le favorizați foștilor și actualilor membri CM și asociatiilor lor să impună iar reguli nedemocratice care să-i mențină la putere. Fără să mai aibe alt merit decât aducerea medierii în pragul colapsului.

Schimbarea poate fi adusă în mediere de oameni noi, care să lupte pentru mediere și mediatori, fără a se prevala de mase mari de mediatori neconsultați dept membri luați cu forța la cursurile de inițiere ale firmelor lor, pseudomembri cu care contracarează de jumatate de an orice încercare de revitalizare a corpului profesional și medierii. Pentru schimbare este nevoie de acțiune și propuneri valabile, astfel încât să se asigure garantarea libertății și securității votului, transparenței, dezbaterii publice a unor idei și proiecte, programe, candidaturi. Asociația Mediatorilor Galați vă îndeamnă încă o data să vă treziți și să luptați pentru aceste deziderate. Căci merită. Altfel, nu meritați decât soarta decisă de aceiași membri și aceleași figuri malefice care ne-au distrus speranțele în mediere din 2008 încoace.

Profilul ideal al membrului CdM e mai mult o proiecție a fanteziilor și frustrărilor acumulate


Daniel Vieru    Daniel Vieru, mediator autorizat, a acordat un interviu, in exclusivitate pentru MediereNet.ro, avand ca teme profilul candidatului la CdM si organizarea viitoarelor alegeri pentru Consiliul de Mediere.  Încă din 1999 a fost implicat în dezvoltarea medierii în Romania, iniţial ca beneficiar al unui program internaţional pentru promovarea medierii, beneficiind de expertiză britanică, canadiană şi americană, desfăşurat în Iaşi, apoi practician şi nu în ultimul rând ca formator principal în managementul conflictelor.

Cei peste zece de experiență în managementul de proiect și formarea ca psihoterapeut s-au materializat în competenţe ce se regăsesc în managementul organizațional și înţelegerea conflictului dincolo de ceea ce este strict exprimat verbal şi nonverbal.

Valorile în care crede ca mediator sunt cele care susţin imparţialitatea şi neutralitatea procedurii medierii, respectul faţă de cele două părţi, importanţa eficienţei în obţinerea unui acord şi, nu în ultimul rând, abilitatea de a comunica fără alterarea mesajului.

 Medierenet: Ce conditii ar trebui sa indeplineasca mediatorii care candideaza pentru Consiliul de Mediere?

Daniel Vieru: Cu privire la pregătirea unui nou ciclu electoral pentru un mandat de membru al CdM și din experiența celor anterioare, cred că esențială este respectarea drepturilor de a vota și de a fi ales al fiecărui mediator autorizat. Avem nevoie de o astfel de abordare, netrunchiată de interesele diferite manifeste la nivelul corpului profesional, o procedură care să faciliteze exprimarea votului conform opțiunii mediatorilor.

Pentru evitarea unui număr foarte mare de înscrieri, se poate cere ca fiecare candidatură să fie susținută de un număr minim de mediatori autorizați. De exemplu un procent (1) din numărul de mediatori autorizați cu taxele la zi sau o sută de semnături exclusive și verificate pentru cei care vor să-și asume candidatura.

O altă variantă ar fi o procedură de alegeri cu desfășurarea a două tururi, respectând ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute la primul tur, să fie selectat un număr de 27 candidați care ar participa la alegerile din turul doi.

Dar, categoric, sunt împotriva discriminării sau nerespectării drepturilor fiecărui mediator de a vota și de a fi ales în structura CdM, indiferent de vechimea înscrierii în Tabloul Mediatorilor, profesie, regiunea geografică, nivel de educație etc. A descrie profilul ideal al membrului CdM e mai mult o proiecție a fanteziilor și frustrărilor acumulate, iar acest organism nu este și nu cred ca ar trebui să devină decât circumstanțial o elită a corpului profesional.

O perioadă de timp suficientă pentru dezbaterea dintre candidați ar permite mediatorilor să cunoască propunerile competitorilor cu privire la temele principale ale preocupării corpului profesional și să-și exprime votul în consecință.

Medierenet: Exista riscul de a repeta greselile de la ultimele alegeri pentru CdM?

Daniel Vieru: Dinamica opiniilor din cadrul corpului profesional, „atașamentul” față de putere al unor membri ai actualului CdM și experiența alegerilor anterioare (2009, 2011) aduc în atenția noastră următoarele situații care reflectă riscul de repetare a greșelilor din trecut:

Continuarea pe:  http://www.medierenet.ro/2014/12/02/daniel-vieru-profilul-ideal-al-membrului-cdm-e-mai-mult-o-proiectie-fanteziilor-si-frustrarilor-acumulate/#