Workshop despre mediere la Galaţi în 25 mai 2013


ANUNŢ oficial: http://www.cmediere.ro/page/901/anunt-organizare-workshop

ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI organizează o nouă sesiune de pregătire continuă a mediatorilor în data de 25 mai 2013, între orele 09.00 – 18.00. Este vorba de WORKSHOP-ul „Aspecte practice privind relaţionarea procedurii medierii cu procedura judiciară şi procedura notarială”  Activitatea este organizată în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, condusă de dl. conf. univ. dr. Florin TUDOR, având ca invitaţi specialişti în domeniu, de la Judecătoria Galaţi, Camera Notarilor Publici şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  Această  acţiune a fost acreditată de Consiliul de Mediere şi va fi cotată cu 4,5 puncte profesionale pentru mediatorii participanţi. Detalii şi înscrierea la preşedintele şi secretarul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, prin telefon şi email.

 x                     x                       x

SĂRBĂTORI DE PAŞTI FERICITE, TUTUROR MEMBRILOR ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI, MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA, COLABORATORILOR, CITITORILOR ŞI CLIENŢILOR NOŞTRI!

3563_512718555430699_866634217_n

O nouă ediţie a emisiunii MEDIATOR la Express TV Galaţi – Brăila în data de 29.04.2013 de la orele 19.30 – 20.00, având ca invitat pe mediatorul Constantin Asofronie, preşedintele A.M.G.  şi ca moderator pe D. Meran.

2013-04-29 19.38.12299214_145289702314243_2051266305_n

Despre mediere la conferinţa anuală a Facultăţii de drept din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi


În data de 18.04.2013, între orele 14.00 -16.00 s-a desfăşurat la Centrul de Afaceri „Dunărea” o masă rotundă din cadrul conferinţei anuale a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi desfăşurată în acest an sub deviza: „Exploration, education and progress in the third millennium”. Tematica conferinţei a avut în centrul atenţiei „Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului” iar masa rotunda a avut ca temă „Medierea în relaţiile de familie”.

La invitaţia dlui decan conf. univ. dr. Florin Tudor şi amfitrionului acţiunii Mihai Popescu, din partea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi a participat mediatorul Meran Dorin care a prezentat unele probleme privind implementarea medierii în ţară şi judeţul Galaţi şi eforturile mediatorilor de promovare a medierii, inclusive prin mass-media, unde colegul nostrum a arătat că în ultimii 3 ani AMG a participat la dezbateri înpeste 20 emisiuni TV.

602193_354750401291478_805306501_n

1106231538Analog TV61

Eforturile mediatorilor nu sunt suficiente pentru implementarea medierii


Eforturile mediatorilor pentru implementarea medierii nu sunt suficiente. Este necesară recomandarea acesteia de către judecători, procurori şi poliţişti, dacă se vrea cu adevărat degrevarea instanţelor de dosare, reducerea cheltuielilor judiciare, creşterea calităţii actului de justiţie, pentru a se împlini demersurile de reformă a justiţiei. Altfel este doar o amăgire şi o promisiune neonorată de cei care au introdus şi promovat legea medierii în România. Despre situaţia reală a medierii într-o nouă emisiune „Media-tor” la Postul Express TV Galaţi – Brăila cu preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, Constantin Asofronie, lunea de la orele 19.30 – 20.00 în direct şi miercurea la prânz în reluare. Realizator Meran D.

2013-04-08 19.56.29     2013-04-08 19.54.072013-04-08 19.55.35

Medierea – profesie, ocupaţie sau domeniu de activitate?


Mediator Constantin Asofronie, Galaţi

          Medierea este instituită printr-o lege specială, de sine stătătoare, legea nr. 192/2006, care stabileşte şi modul de exercitare a profesiei de mediator, respectiv la capitolul 2 dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii de mediator, la capitolul 3 organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor, iar la capitolul 4 drepturile şi obligaţiile mediatorului. Există mereu un balans în exprimare între profesie – calitate – activitate de mediator, ceea ce adus probabil şi la exprimări confuze şi definiri a unor domenii de mediere care nu respectă reglementările din această lege, aşa cum nu se întâmplă la nici o altă profesie liberală cu o mai veche sau mai nouă istorie.

         Neacoperirea întregii game de atribuţii şi neluarea unei atitudini ferme de către Consiliul de mediere, organismul autonom cu personalitate juridică, de interes public cu rol de reglementare, autorizare şi control al activităţii mediatorilor, a dus la includerea în Clasificaţia Ocupaţiilor din România – C.O.R. pe lângă ocupaţia de mediator cod  243202, nivelul de instruire: 4 (studii superioare), în Grupa Majoră 2 – Specialişti în diverse domenii de activitate, Grupa de bază 2432 Specialişti în relaţii publice, a altor ocupaţii care nu au prea multe în comun cu medierea din legea 192/2006. Este vorba de ocupaţiile de mediator şcolar, social, sanitar asupra cărora am atras atenţia şi eu în perioada de consultare publică, dar reacţia consiliului a fost prea firavă, episodică şi ineficientă. Astfel că aceste ocupaţii derivate apar în Ordinul MMFPS 177/2012, respectiv Ordinul INS 81/2012 de modificare a COR, publicate în M.Of.R. nr. 128 din 22/02/2012 şi Anexa la Ordinul MMFPS nr. 1.832/2011 privind aprobarea COR – nivel de ocupaţie (sase caractere), publicat în M.Of.R., P I, Nr. 561/08.08.2011, în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România — nivel grupă de bază şi conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor — ISCO 08.

         – În Grupa majoră 2, Subgrupa majoră 23 – Specialişti în învăţamânt, Grupa de bază 2359 Specialişti în învăţamânt neclasificaţi în grupele de baza anterioare, apare ocupaţia de Mediator şcolar,  cod 235911,  nivelul de instruire: 4 (studii superioare), care nu are atribuţii specifice de mediere conform legii 192/2006, ci de armonizare a relaţionării interne din sistemul de învăţământ şi atragerea tineretului spre studii.

         – În Grupa majoră 5 – Lucrători în domeniul serviciilor, Subgrupa majoră 53 – Personal de îngrijire, Grupa de bază: 5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare, apare ocupaţia de Mediator sanitar, cod 532901, nivelul de instruire: 2 (studii medii), cu atribuţii de informare sanitară şi intermediere a asistenţei în comunităţile rurale în special, fără a avea atribuţii specifice de mediere conform legii 192/2006 şi nici studii superioare.

         – În aceeaşi Grupă majoră 5, la aceeaşi Grupă de bază 5329 Personal de îngrijire, apare  ocupaţia de Mediator social, cod  532902, nivelul de instruire: 2 (studii medii), cu atribuţii nespecifice legii medierii 192/2006, respectiv de ameliorare a situatiei sociale a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor defavorizate şi de facilitare a relaţiilor în cadrul triadei individ – familie – comunitate.

         Ce trebuie făcut de către corpul profesional şi organismul de conducere executiv la nivel naţional – Consiliul de mediere?

Citește în continuare

Pregătirea continuă a mediatorilor din Galaţi


 Constantin Asofronie, Preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

Pentru  data de 6.04.2013 (AMÂNARE PTR. LUNA MAI) am pregătit în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice un workshop „Aspecte judiciare privind transmiterea dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, după mediere, prin procedurile notarială şi judiciară”, precum şi o prezentare comparativă a procedurilor de mediere şi arbitraj. Activitatea va fi susţinută de lectori şi practicieni, respectiv decanul facultăţii, un profesor şi avocat de la facultate, directorul O.C.P.I., 2 notari publici, 2 judecători şi  un reprezentant al Consiliului de mediere, care a creditat activitatea cu 4,5 puncte profesionale.

  Reglementarea pregătirii continue a mediatorilor

  În prezent nu avem încă la dispoziţie un Standard privind pregătirea continuă a mediatorilor elaborat şi aprobat de Consiliul de mediere, organismul responsabil de autorizarea, pregătirea, controlul şi reglementarea activităţii mediatorilor din România.

   În legea nr. 192/2006 art. 9 şi art. 20 lit. c) şi d) este stabilită organizarea generală a pregătirii mediatorilor şi atribuţiile Consiliului de mediere în acest sens, iar art. 34 stabileşte obligaţia mediatorilor de a urma cursuri de pregătire continuă.

   Pe baza acestor prevederi, Consiliul de mediere a emis R.O.F. al consiliului şi o serie de Hotărâri ale acestuia, după cum urmează:

   – Hotărârea CM nr. 183/19.02.2010 prevede că mediatorii trebuie să urmeze forme de pregătire continuă însumând 20 de puncte profesionale anual; evidenţa la Secretariat;

Citește în continuare