Între două tururi de scrutin Consiliul de mediere modifică Standardul de formare a mediatorului şi lansează noi angajări


Deşi are mandatul expirat şi nu poate să mai emită acte normative interne privind profesia, ci numai să administreze activitatea curentă şi să asigure  finalizarea alegerilor deja contestate, între două tururi de scrutin şi în formaţie incompletă, Consiliul de mediere modifică Standardul de formare a mediatorului, iarăşi fără nici o consultare a asociaţiilor şi mediatorilor. Acest lucru trebuia să-l facă de mult, în timpul contestatului mandat încheiat la 13.10.2011 şi nu după ce a mai tămâiat din interes electoral o serie de acoliţi cu calitatea de formator, fără a-i publica pe site-ul oficial www.cmediere.ro. La fel de discutabilă este lansare anunţurilor pentru noi angajări la secretariatul tehnic. Toate acestea privesc întregul corp profesional, a cărui activitate o influienţează şi care plăteşte membrii CM şi ST, fără nici o dare de seamă anuală şi la terminarea mandatului.  La fel, lansează angajarea de personal administrativ fără o hotărâre a CM în acest sens potrivit legii şi ROF,  fără o notă de fundamentare prezentată asociaţiilor şi mediatorilor, care plătesc acest personal administrativ şi pe membrii CM. Oare de ce se comportă aşa, aceşti 7-8 colegi ajunşi în „demnitatea” de membri ai CM?  Pentru că celalţi 3000 tac şi permit asta. Până când? Şi care „demnitate”?

Hotărârea Nr. 2826 din 22.10.2011 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007.  Act emis de: Consiliul de Mediere Act publicat în Monitorul Oficial nr. 842 din 28.11.2011

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

 Articolul I  Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 43  Poate fi acreditată ca formator în domeniul medierii cu menţiunea «formator debutant» persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este mediator autorizat în condiţiile Legii, îşi exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor şi nu este înregistrată cu nicio cauză de suspendare;

b) are experienţă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activităţii practice, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;

c) a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu în care ţine evidenţa contractelor de mediere în care a acţionat ca mediator, certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul; d) are pregătire în domeniul formării adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.

Citește în continuare

Candidatul Daniel Vieru: cu un singur vot, puteţi da şansă unei schimbări în evoluţia medierii în România


Stimată colegă, stimate coleg.

  Cu un singur vot puteţi înclina balanţa în cadrul CM asupra fiecărei decizii care priveşte medierea şi pe voi, ca mediatori. Cu un singur vot, puteţi da şansa unei schimbări în evoluţia medierii în România, cu accent pe responsabilitate şi echilibru. Decideţi, pentru următorii doi ani, între competenţă şi incompetenţă, reprezentativitate a principiilor medierii şi voturi cumpărate, o voce independentă şi un nume impus.

Atunci când vorbim despre:

–   o modificare legislativă, interesul este pragmatic. Poate că puţină responsabilitate, prin anticiparea consecinţelor, ne va ajuta să construim un viitor sigur medierii, un viitor nelimitat la cateva luni sau caţiva ani.

–   promovarea medierii la nivelul publicului şi sistemului juridic, înţelegem asumarea unor obiective comune de către membrii CM, iar nu promovarea intereselor individuale.

–   creşterea competenţei mediatorilor, înţelegem o profesionalizare a formării, admiterea mai atentă în profesie şi dezvoltarea de bune practici în contextul diferitelor aplicaţii ale medierii.

–   corpul profesional al mediatorilor, ne dorim o unificare a diferitelor asociaţii şi protejarea intereselor comune tuturor mediatorilor. Statut. Reprezentativitate. Mediere.

        Cred în capacitatea dvs. de a discerne între aranjamentele de campanie asociativă şi vocea independenţei, echilibrului şi bunului simţ.

Daniel Vieru

vedeţi şi: https://mediereagalati.wordpress.com/2011/10/24/pe-cine-reprezint-candidatul-daniel-vieru-raspunde/

Candidatul Mocan Angelica: în CM trebuie aleşi mediatori preocupaţi de interesul colectiv


STIMATI COLEGI  MEDIATORI,

Perspectiva dezvoltării medierii in România ne determină să alegem, în viitorul Consiliu de Mediere, mediatori preocupaţi de interesul colectiv, care au demonstrat prin activitatea lor viabilitatea  şi necesitatea medierii ca soluţie alternativa de soluţionare a conflictelor.

Practic medierea  din 2006 şi mi-am asumat  o muncă dificilă de pionierat, în practica şi instituţionalizarea medierii în judeţul Alba.

Experienţa mea de iniţiator şi manager  a 2 proiecte cu finanţare  externă  prin care am instituţionalizat medierea în judeţul Alba, prin care s-au soluţionat peste 250 de litigii civile prin mediere, şi s-au încheiat primele protocoale de colaborare cu instanţele de judecată din judeţul Alba reprezintă un prim pas.

Am nevoie de sprijinul d-voastră  pentru a asigura  respectarea  standardelor de formare şi  calitatea serviciilor de mediere practicate în România.

E esenţial pentru fiecare dintre noi  ca medierea  să devină obligatorie, iar părţile să fie determinate  să recurgă la mediere, fără ca obligativitatea acestui demers, să împiedice părţile să-şi exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.

 Medierea, prin activitatea viitorului Consiliu de Mediere,  nu trebuie să mai fie considerată o soluţie inferioară procedurii judiciare, sens în care trebuie conferit, prin lege,  caracter executoriu acordului de mediere.

Entuziasmul şi capacitatea de a construi trebuie să ne unească pe toţi,  pentru îndeplinirea unui obiectiv comun care să ne ofere,  prin mediere, ca şi competenţă profesională:  echilibru, echitate şi bunăstare.

 Cu colegialitate şi dorinţa de colaborare,

Mediator  Angelica  Elisabeta Mocan,  Asociaţia „Centrul de Mediere Alba”

Candidatul Elena Buştea: activitatea de până acum mă recomandă pentru un loc în consiliu


   Elena Bustea

Stimați colegi și dragi prieteni,

   A venit timpul sa privim cu atenție și fără încrâncenare viitorul profesiei de mediator.  Este   știut că o parte substanțială dintre noi mediatorii suntem și juriști. La o succintă analiză se poate constata însă că mediatori juriști au fost permanent în frontul promovării active a medierii în România. Astfel majoritatea lucrărilor de specialitate publicate în ultimi ani aparțin unor mediatori cu studii juridice, iar sufletul ultimei inițiative legislative de modificare a legii medierii este deputatul Alina Gorghiu.

De noi mediatorii depinde cu adevărat soarta medierii și consider că prin noi se poate schimba în mai bine situația implementării la nivel național a medierii. S-au făcut din 2006 și până azi pași importanți în acest sens, dar cu siguranță se putea face mult mai mult. Sigur că medierea funcționează, dar la ce nivel ?

Avem fabricat, din fuga calului și cu grave tare democratice, un Regulament de Organizare și Funcționare, dar așa cum îl arată și titlul, el nu este al mediatorilor, ci al Consiliului. Un regulament construit pe ultima sută de metri, evident părtinitor pentru creatorii lui. Am adus criticile necesare acestui regulament la publicarea lui in MO și mă angajez să fac tot posibilul pentru adoptarea unui nou regulament.

Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă Noul Consiliu de Mediere este să adopte un Regulament de organizare și funcționare a profesiei de mediator în România, altul decât cel de organizare și funcționare al Consiliului de Mediere. Un regulament cu prevederi scurte și precise, care să oglindească caracterul mai mult decât liberal al profesiei noastre și să înlesnească accesul TUTUROR MEDIATORILOR la deciziile care jalonează și pot afecta practicarea profesiei.

Citește în continuare

Candidatul Bogdan Stănescu:10 priorităţi principale pentru Consiliul de mediere


Fără să răspundă în vreun fel solicitărilor de clarificare a situaţiei în care s-a ajuns, absurde prin faptul că nepublicând oficial rezultatul alegerilor din turul 1, adică cine a fost ales în consiliu din primul tur, preşedintele Consiliului de mediere şi directorul executiv (carenu are NICI O ATRIBUŢIE LEGALĂ ÎN ACEST SENS), transformă o aşa-zisă propunere în realitate, declarând deschise alegerile pentru turul 2!  Cred că cei doi vor să ne convingă tot mai mult, deşi nu era necesar şi nu este legal şi regulamentar, că ei taie şi spânzură în mediere, încă, în numele celor 2 asociaţii a căror interese le reprezintă, iar consultarea este generică, retorică şi nu se aşteaptă la ea nici un răspuns, pentru că totul decurge cum hotărăsc cei doi, cu complicitatea altor candidaţi şi asociaţii care îşi văd de sacii din car şi nu-i mai interesează alegătorii decât ca justificare de ochii lumii a ajungerii lor din nou sau pentru prima dată în consiliu.  Vorba aia, mediatorii … comentează, caravana trece!

După ce 4 candidaţi susţinuţi şi de noi au intrat deja, se pare în consiliu, continuăm susţinerea celorlalţi patru care au şansa să ocupe ultimul loc pe lista membrilor şi cele 3 locuri de supleanţi. Credem că mediatorii au dreptul la o Alternativă şi cei susţinuţi de noi pot constitui o soluţie de schimbare, mai ales când 3 foşti membri activi la abuzurile şi ilegalităţile din consiliu  şi-au reînnoit mandatul. MEDIATORI DIN ROMÂNIA! DAŢI O ŞANSĂ SCHIMBĂRII ALEGÂND ALŢI 6 MEMBRI CARE POT SCHIMBA LUCRURILE ÎN MEDIERE ÎN URMĂTORUL MANDAT! PUTETI ALEGE AL ŞASELEA MEMBRU DIN URMĂTORII 4 CANDIDAŢI:  ELENA BUŞTEA, BOGDAN STĂNESCU, DANIEL VIERU, MOCAN ANGELICA!  

10 priorităţi ale candidatului la Consiliul de mediere Bogdan STĂNESCU

Stimaţi Colegi Mediatori,

Consider si vreau ca impreuna cu voi, sa dam o sansa de viitor medierii, astfel incat interesele noastre să fie apărate şi promovate de o echipă de profesionişti si practicieni care cunosc şi doresc sa pună la nivel egal, profesia de mediator cu celelalte profesii liberale, respectiv cea de avocat, notar, practician in insolvenţă, executor judecătoresci sau expert fiscal.

Alaturi de voi si cu sprijinul vostru voi putea avea posibilitatea de a va reprezenta si astfel, impreuna, sa hotaram un viitor al mediereii in Romania, ca profesie si procedura facila dar si obligatorie de solutionarea a unui conflict pe cale amiabila.

Eu, Bogdan Nicolae Codruţ STĂNESCU, am urmatoarele principale 10 prioritati:

Citește în continuare

Fără rezultatele oficiale ale turului 1, se propune turul 2 al alegerilor pentru Consiliul de mediere


Update: Acest material a fost trimis si la 3 grupuri de discutii google ale mediatorilor si pe grupul cc@cmediere.ro al Comisiei consultative a asociatiilor profesionale, administrat de secretariatul tehnic al Consiliului de mediere. Stiti care este culmea? Pupincuristii si lingaii care administreaza aceste grupuri refuza publicarea, returnand mesajul cu „failure notice” in timp ce grupul cc@mediere.ro l-a publicat imediat! Un coleg caruia i-am trimis dovezile pune pariu ca solicitarile de bun simt, legale si corecte vor fi satisfacute si poate se va da si un raspuns, in timp ce papagalii s-au facut deja de ras!

x   x   x

Fără rezultatele oficiale ale turului 1, se propune turul 2 al alegerilor pentru Consiliul de mediere

Pe site-ul C.M.  a fost publicat în data de 04.11.2011 un document centralizator al Comisiei pentru validarea rezultatului votului la alegerile pentru funcţiile – calităţile de membru în Consiliul de mediere. Acest document olograf al comisiei nu este însoţit de un Proces verbal din care să rezulte cele mai elementare date după orice alegeri: numărul total de mediatori înscrişi în Tabloul mediatorilor cu drept de vot, numărul de buletine de vot tipărite, cele păstrate pentru votul direct la sediul CM şi cele distribuite prin poştă pentru votul prin corespondenţă, numărul de buletine de vot folosite, numărul celor anulate şi motivele de anulare, numătul de buletine de vot validate şi, în afara rezultatului votului din acel document al comisiei, NUMELE CANDIDAŢILOR CARE AU ÎNTRUNIT MINIMUL DE 5% DIN NUMĂRUL DE MEDIATORI CU DREPT DE VOT, CARE AR FI FOST ALEŞI DIN PRIMUL TUR, CU PROCENTUL RESPECTIV, precum şi NUMELE CANDIDAŢILOR CARE NU AU ÎNTRUNIT  ACEL PRAG MINIM ŞI PROCENTUL RESPECTIV, PENTRU CARE ESTE NECESARĂ ORGANIZAREA TURULUI 2.

Fără aceste date elementare şi obligatorii, în şedinţa CM din 6.11.2011 NU SE PUTEA FACE VALIDAREA CANDIDAŢILOR ALEŞI ÎN CONSILIU la primul tur, conform primului punct al ordinii de zi şi nici să se stabilească MĂSURI PENTRU ORGANIZAREA TURULUI 2 AL ALEGERILOR,  conform punctului 2 al ordinii de zi, iar după cum rezultă din PV al şedinţei aceste puncte nu s-au finalizat cu vreo hotărâre sau comunicare oficială, privind cele de mai sus.  În aceste condiţii, nu înţelegem pentru ce s-a mai publicat Comunicatul CM din 6.11.2011 şi PV al şedinţei CM, dacă nu a rezultat ceva concret,  pentru că nu se poate invoca lipsa cvorumului prin absenţa a 2-3 membri, întrucât legea şi ROF al CM impune prezenţa şi votul majorităţii pentru a lua hotărâri. DE CE?Pentru a se ajunge la anunţul de astăzi al … directorului executiv că „Secretariatul tehnic prin  preşedintele CM vă propune ca în zilele de 26 şi 27 noiembrie 2011, între orele 10.00 – 19.00 să se poată exprima votul direct la sediul CM din Bucureşti”???    A ajuns preşedintele CM în subordinea ST? Ceilalţi membri ai CM nu mai sunt dispuşi să ia hotărâri, cum au fost câteva cazuri înainte de alegeri şi acum pe 6.11.2011?

 Şi apoi pentru cine se organizează acest tur 2 al alegerilor? Bine că se recunoaşte faptul că au fost multe disfuncţionalităţi (chiar abuzuri!) şi că este necesară „îmbunătăţirea votului în turul 2”!?!  după cum s-a spus în şedinţă. Dar cum? Schimbând regulile în timpul jocului? De către cine, dacă CM nu mai dă hotărâri (decât retroactiv, poate,  ca în cazul admiterii plângerilor administrative (?) împotriva Deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor, publicate pe 27, când se vota deja de 3 zile, dar decizia includerii respectivilor pe listă şi buletinele de vot  se luase de pe 14.10.2011 de către preşedinte şi directorul executiv, când s-a publicat prima dată pe site-ul CM Lista finală a candidaţilor din … 20.10.2011!!!). Pe cine consultă directorul executiv, când de fapt s-au hotărât zilele şi modalitatea alegerilor (de către cine şi prin ce act administrativ, din moment ce trebuie completat Calendarul alegerilor aprobat prin H CM 2528/19.08.2011 şi modificat ulterior, când am atras şi noi atenţia că nu se potrivesc termenele din Reg. org. alegerilor, prin celebra deja Anexă de „corectare a greşelilor materiale”? De fapt este doar o consultare a mediatorilor ca să se exprime asupra locului de votare, direct la sediu în special, nu prin corespondenţă, ca să fie mai puţine … disfuncţionalităţi şi voturi anulate la… cine trebuie.

În orice caz, dacă se ajunge la acest tur 2 organizat în acest fel, măcar ROG COLEGII MEDIATORI SĂ PROCEDEZE LA RESPECTAREA REGULILOR DE VOT STABILITE ÎN … PRECIZĂRILE DIRECTORULUI EXECUTIV, CA SĂ NU SE CHELTUIASCĂ BANII DEGEABA ORI SĂ MAI FIE NEVOIE ŞI DE AL 3-LEA TUR! 

Pentru că nu se răspunde la întrebarea pusă de noi pe forumuri sau direct CUM A FOST POSIBILĂ PRIMIREA ŞI TRANSPORTUL DE CĂTRE CURIER ŞI GESTIONAREA DE CĂTRE COMISIE ŞI SECRETARIATUL GENERAL  A UNUI NUMĂR ATÂT DE MARE DE BULETINE DE VOT … NEÎMPĂTURITE, NU PUTEM TRAGE DECÂT CONCLUZIA CĂ ACESTEA AU FOST DEZLIPITE LA SEDIUL CM. PENTRU TURUL URMĂTOR ACESTE OPERAŢIUNI SĂ SE FACĂ CU RESPONSABILITATE PENTRU CĂ POT FI CERCETATE PENAL FAŢĂ DE TOŢI CEI RESPONSABILI PE TOATE SEGMENTELE ŞI LA CARE AŞTEPTĂM RAPOARTELE COMISIEI DE MONITORIZARE ŞI INFORMAREA OBSERVATORILOR. Este greu de înţeles de ce nu se publică nimic, deşi se pomeneşte de nereguli în aceste comunicate şi anunţuri, ori le ştim mulţi din ţară, de ce nu se fac cercetările de rigoare. Cred că bănuiţi de ce. Înseamnă că aceşti responsabili nu au fost neutri şi încearcă să arunce vina pe cineva nedeterminat, dovedind însă şi orientarea clară, complicitară, deşi REPREZENTAU ÎN ACELE COMISII INTERESELE NOASTRE ALE TUTUROR, NU NUMAI ALE UNOR ASOCIAŢII ALE CĂROR CANDIDAŢI  TREBUIAU SĂ CÂŞTIGE ALEGERILE! 

Pentru clarificarea acestor aspecte şi pentru a nu se mai repeta, luând act că de aproape o săptămână nu se comunică oficial rezultatele şi problemele primului tur de alegeri, aşa că nu se poate trece fără acestea la turul 2, am înaintat astăzi la CM următoarea adresă:

Nr. 46/09.11.2011

         CĂTRE

CONSILIUL DE MEDIERE, Comisia de validare a rezultatului votului, Comisia de monitorizare a alegerilor

       În spiritul transparenţei şi asigurării informării mediatorilor despre desfăşurarea şi rezultatele procesului electoral, vă solicit prin prezenta publicarea pe site-ul Consiliului de mediere a următoarelor documente:

  1. Procesul verbal al comisiei de validare a rezultatelor votului.
  2. Rapoartele de monitorizare întocmite de comisie.
  3. Informarea oficială a Consiliului de mediere privind desfăşurarea alegerilor până în prezent.

Cu stimă,

Mediator Constantin ASOFRONIE, Candidat în alegeri, Coordonator în exerciţiu al comisiei consultative a asociaţiilor profesionale,  Preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

P.S. Aştept răspuns scris şi public la această solicitare, iar pentru că la cele 3 adrese anterioare de la începutul procesului electoral nu am primit răspuns, cei responsabili vor suporta consecinţele legale.

Rezultatele votului pentru funcţiile de membru în Consiliul de mediere


Comisia de validare a rezultatului votului la alegerile  pentru funcţiile de membru în Consiliul de Mediere din luna octombrie 2011 constituita conform Hotararii C.M. 2724/10.10.2011 comunica urmatoarele:

 Nr. 5865/04.11.2011

Lista cu rezultatele votului la alegeri în ordine descrescătoare

Nr.crt.

Numele si prenumele

Numar de voturi

  1

  Ciucă Anca-Elisabeta

84

  2

  Bădulescu Dorin-Valeriu

81

  3

  Marin Ioana-Adina

80

  4

  Suştac Zeno-Daniel

60

  5

  Mitroi Mugur-Bogdan

48

  6

  Coste Ştefan

44

  7

  Mihuţ Gabriela-Gyongy

42

  8

  Dedu Ion

37

  9

  Ghervase Mihai-Iulian

28

 10   Zainia Mariana

25

 11   Kibedi Katalin-Barbara

18

 12   Stănescu Nicolae-Bogdan-Codruţ

18

 13   Vieru Daniel

16

 14   Mocan Angelica-Elisabeta

13

 15   Fiscuci Irina-Carmen

9

 16   Bustea Elena

5

 17   Gocan Andreea-Rada

1

Comentariile sunt de prisos. Doar că, atunci când organizezi alegerile, le cenzurezi, le faci praf după cum îţi convine, nu mai contează decât să şi numeri voturile, nemaicontând că se ocupă funcţii în CM cu sub 0 sută de voturi din cei 3000 de mediatori autorizaţi din România! Aici am ajuns după măsurile abuzive şi ilegale introduse prin hotărâri ale CM şi mai ales prin votarea unei singure persoane de pe listă. Lumea juridică şi nu numai, va vui pesemne şi va zâmbi cu subînţeles când va vedea asemenea rezultate. Cât despre noi, aşa ne merităm soarta în continuare, dacă am votat cum am votat şi am tăcut cum am tăcut.  

Precis pentru unii ar trebui alte tururi de scrutin pentru a depăşi pragul de intrare de minimum 5% din numărul mediatorilor cu drept de vot.  Se pare totuşi că primii opt ar depăşi pragul, am aflat neoficial ca ar fi fost validate vreo 640 de voturi.  Aşteptăm raportul complet al comisiei ca să ştim câţi mediatori au votat, câte voturi s-au anulat şi de ce, câţi mediatori au fost împiedicaţi să voteze din cauza firmei de curierat, secretariatului tehnic şi membrilor actualului consiliu. Că doar răspunderea, ca şi munca şi  răsplata trebuie să fie solidară, nu? Felicitări celor ar intra pentru prima dată în consiliu şi să răspundă aşteptărilor noastre, că nu prea s-au schimbat multe ca nume, sperăm că măcar la legalitate şi năravuri să fie altceva. Altfel, cei peste 50.000 euro cheltuiţi, deocamdată, s-au dus pe apa sâmbetei. Cât despre cei de la urmă, ar trebui să le dea de gândit când au obţinut atât de puţine voturi. De exemplu, probabil colega Gocan are numai un singur vot de la ea însăşi, că doar colega de asociaţie care a numărat, sper, nu numai validat, nu i-a anulat votul. 

Mediator C. Asofronie