Art. 75 din legea medierii 192/2006 a fost declarat constituţional de către C.C.R.


In Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 26/08/2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 938/2011 – referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, excepţie ridicată de C.M. în Dosarul nr. 639/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Cât priveşte activităţile specifice profesiilor de avocat, notar public şi consilier juridic, Curtea reţine că acestea rămân supuse regulilor specifice reglementate pentru fiecare profesie în parte!
 
Mediator Asofronie Constantin:
A fost un demers inutil, tot asa de prost realizat ca si pentru art. III din legea 370-2009 privind alegerile si procesul pierdut cu acel avocat care nu era autorizat pentru ca nu cerea si o forma de exercitare a profesiei separat. Rau au si am ajuns.
Daca se mai consultau cu alti juristi poate mai era o sansa, asa RAMANE O SINGURA SOLUTIE: MODIFICAREA LEGISLATIVA! VA FI GREU PENTRU CA PARLAMENTUL ESTE PLIN DE AVOCATI, NOTARI SI CONSILIERI JURIDICI. Trebuie stiinta de carte, diplomatie, tact, insistenta, lobby si multe explicatii ca sa se corecteze aceasta anomalie, care face ca profesia de mediator sa fie practicata ca o ocupatie a altor profesii juridice. 
Vom reveni cu publicarea textului integral al Deciziei C.C.R. şi consecinţele sale pentru mediatori.

Comunicat de presă din partea Centrului de Avocaţi Mediatori Bucureşti


 Replică publicată tardiv de Consiliul de mediere, după comunicatul minciunos din 25.08.2011 ¤

Bucureşti, 25.08.2011

 Centrul Avocaţilor Mediatori este o asociaţie profesională implicată în mod activ în promovarea şi susţinerea medierii, fiind totodată unul dintre iniţiatorii proiectului de completare şi modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, lansat in dezbatere publica de catre doamna Alina Gorghiu, deputat in Parlamentul Romaniei si Director Executiv al Centrului Avocatilor Mediatori.

Centrul Avocaţilor Mediatori consideră nefundamentate informatiile cuprinse in comunicatul de presă transmis de  Consiliul de Mediere astăzi, 25.08.2011, referitor la întâlnirea de lucru programată pentru data de 24.08.2011 la sediul Consiliului de Mediere între reprezentanţii Consiliului de Mediere şi d-na deputat Alina Gorghiu. Avand in vedere prezentarea incorecta facuta de Consiliul de Mediere, consideram necesar sa facem următoarele precizări:

Atât Centrul Avocaţilor Mediatori, cît şi d-na deputat Alina Gorghiu, ca iniţiatori ai Proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, au manifestat şi manifestă în continuare disponibilitate şi deschidere faţă de orice propunere pertinentă de completare a iniţiativei legislative. Astfel, întâlnirea cu membrii Consiliului de Mediere a fost acceptata fără niciun fel de rezervă.

Subliniem faptul că atât Centrul Avocaţilor Mediatori, cât şi d-na deputat Alina Gorghiu nu au condiţionat niciodată prezenţa la această întrevedere de comunicarea anticipată de către Consiliul de Mediere a amendamentelor la proiectul de iniţiativă legislativă, aşa cum se susţine în comunicatul de presă din partea Consiliului de Mediere.

Tinem să precizăm că acest proiect care aduce numeroase imbunatatiri cadrului de reglementare si vizeaza introducerea medierii obligatorii a rezultat în urma dezbaterilor derulate pe parcursul a trei luni, perioadă în care au fost organizate întâlniri cu mediatorii autorizaţi din ţară si numeroase conferinte pe aceasta tema.

Ne manifestăm regretul faţă de refuzul membrilor Cosiliului de Mediere de a mai participa la întâlnirea de pe 24.08.2011, refuz transmis printr-un e-mail cu doua ore înainte de convenita întrevedere.

Pe această cale, facem apel la înţelepciunea membrilor Consiliului de Mediere pentru a renunța la orice altă prioritate de pe agenda lor de activitate şi ii indemnam pe membrii acestei institutii sa nu considere acest demers de imbunatatire a cadrului legislativ un instrument electoral pentru alegerile care urmează să aibă loc în luna octombrie 2011. Consiliul de Mediere trebuie sa inteleaga ca elaborarea unui proiect unic de modificare şi completare a Legii nr. 192/2006 este pe deplin în interesul profesiei, a mediatorilor şi deopotrivă a cetăţenilor şi a justiţiei din Romania. Totodată, vă informăm, pentru a înlătura existenţa oricăror dubii sau a unor interpretări maliţioase, faptul că d-na deputat Alina Gorghiu nu va candida la nicio funcţie în Consiliul de Mediere.

Asociatia noastra va susţine in continuarea această propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind  medierea şi organizarea profesiei de mediator, demers care este rodul unei munci îndelungate în echipă la care şi-au dat concursul mediatorii autorizati din întreaga ţară.

In consecinta, facem un apel la membrii Consiliului de Mediere de a renunţa la orgoliu şi de a actiona în beneficiul reglementării şi eficientizării profesiei de mediator, sustinand initiativa legislativa de modificare a Legii  192/2006 prind medierea si organizarea profesiei de mediator, lansata de deputatul Alina Gorghiu si dezbatuta public si transparent de intreg corpul mediatorilor autorizati din Romania.

Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori

Preşedinte Elena Bustea

Citește în continuare

Consiliul de mediere organizează din nou alegeri cu încălcarea legii şi drepturilor mediatorilor


Mediator Constantin Asofronie

Consiliul de mediere a publicat în luna august o serie de hotărâri privind organizarea alegerilor pentru membrii următorului consiliu, care în loc să stabilească calendarul şi procedura alegerilor fireşti potrivit reglementărilor legale şi interne în vigoare, a bulversat corpul profesional al mediatorilor din România, prin noi reguli arbitrare, abuzive şi ilegale. După stabilirea unor reguli şi criterii similare pentru alegerile anterioare de la 23.05.2009 care au dus la contestarea acestora, la nevalidarea timp de aproape 5 luni de către ministrul justiţiei a actualilor membri ai consiliului aleşi în condiţii ilegale, la validarea incorectă şi ilegală de la 13.10.2009, s-a ajuns din nou la alegeri după 2 ani de mandat şi după ce între timp aceşti membri ai consiliului au refuzat organizarea de alegeri în termen de o lună de la intrarea în vigoare a legii nr. 370/2009, adică până la 06.01.2010.  De atunci şi până acum, timp de peste un an şi jumătate, au tergiversat alegerile din motive neîntemeiate, rea-voinţă, incompetenţă şi din cauza obsesiei pentru putere şi bani, inclusiv invocând neconstituţionalitatea art. III din legea 370/2009, printr-o excepţie procesuală respinsă sa neîntemeiată de Curtea Constituţională nr. 447/07.04.2011 publicată în M.Of.R. nr. 485/08.07.2011.

Pentru membrii CM nu este nimic mai simplu să încalce în mod repetat legile, propriul R.O.F. şi propriile hotărâri, să refuze dezbaterile publice ale actelor normative aprobate fără transparenţă decizională, să consulte formal şi să mintă că aceste hotărâri sunt urmarea propunerilor reprezentanţilor asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, când de fapt este produsul câtorva persoane care impun condiţii ilegale numai ca să se menţină şi în al treilea mandat în fruntea mediatorilor, ale căror drepturi şi interese le încalcă, pentru a menţine medierea într-o stare cvasi- necunoscută şi slab implementată, deşi este foarte necesară pentru societate şi este promovată de Comisia Europeană, ca o alternativă la justiţie apreciată în U.E., SUA şi alte state.

Deşi reprezentanţii celorlalte peste 40 de asociaţii care nu au membri în consiliu cer de peste un an modificarea ROF al CM, Regulamentului de organizare a alegerilor şi calendarul acestora, făcând propuneri pertinente şi constructive, deşi calendarul şi procedura alegerilor trebuiau adoptate măcar cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea mandatelor la 13.10.2011, până acum nu s-a făcut nimic şi, deodată, încep să fie emise hotărâri pregătitoare cu multe articole deja contestate de unele asociaţii şi mediatori.

    Astfel, am prezentat cel puţin 10 prevederi ilegale şi abuzive din Hotărârea CM nr. 2247/29.07.2011 de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CM aprobat prin HCM nr. 5/2007, publicată în M.Of.R. P. I nr.  581/17.VIII.2011, în materialul postat la: https://mediereagalati.wordpress.com/2011/08/18/r-o-f-al-coniliului-de-mediere-modificat-abuziv-si-cu-prevederi-ilegale/

     Dovadă a incompetenţei în materie legislativă şi obiectivelor oculte urmărite în restricţionarea drepturilor mediatorilor de a alege şi a fi ales în CM sunt şi discuţiile din şedinţele din 28 şi 29.07.2011, în legătură cu perioada organizării alegerilor înainte sau după expirarea mandatului de 2 ani (!), cu temeiul alegerilor (art. III din legea 370/2009 – în termen de o lună de la intrarea legii în vigoare sau art. 17 alin. (4) din legea nr. 192/2006 modificată cu legea 370/2009 – care de fapt spune doar că mandatul membrilor CM este de 2 ani!) şi cu definirea mediatorului autorizat.  Din aceste discuţii purtate între persoane necompetente şi cu intenţii oculte, au rezultat următoarele hotărâri:

Citește în continuare

Solicitare adresată public Consiliului de mediere referitor la organizarea alegerilor


Comisia Consultativă a Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor 

Asociaţia Mediatorilor Galaţi

Nr. 17/ 23.08.2011

Către 

consiliul de mediere

    Având în vedere forma, conţinutul, modul de elaborare, adoptare şi publicare a Hotărârilor consiliului de mediere (CM) nr. 2247/29.07.2011, 2528 şi 2529/19.08.2011, vă solicit oficial şi de urgenţă să prezentaţi public următoarele: 

 – Procesele verbale ale ultimelor 3 şedinţe ale CM; 

– Temeiul de drept al modificărilor la ROF al CM şi Reg. org. alegeri, care includ clauze abuzive şi ilegale, aşa cum au fost deja semnalate de unele asociaţii şi unii mediatori;

– Temeiul de drept şi de fapt al nedesfăşurării şi finalizării alegerilor înainte de expirarea mandatului de 2 ani al membrilor actualului consiliu, potrivit legii, la 13.10.2011.

– Motivele refuzului includerii în hotărâri a prevederilor la care s-a ajuns de comun acord de către reprezentanţii asociaţiilor profesionale în şedinţa comisiei consultative din 20.07.2011.

    Neexprimarea publică a motivaţiilor şi documentelor cerute în cel mai scurt timp, va fi considerată a o sfidare şi desconsiderare a asociaţiilor profesionale şi mediatorilor în procesul decizional prin transparenţă şi dialog social, precum şi ca o încălcare a legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, care va determina reacţiile necesare potrivit legislaţiei în vigoare.

     Precizez că am scris în formula de adresare destinatarul cu literă mică, potrivit modului de scriere de pe modelul de firmă al formelor de exercitare a profesiei, din anexa la R.O.F. al CM, la care se persistă într-o formă greşită pe care nu aţi înţeles să o corectaţi după semnalizările repetate.

Mediator Asofronie Constantin, 

Preşedinte al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi şi Coordonator al comisiei consultative a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor


Preluare, prelucrare şi prezentare a mediatorului Constantin Asofronie. (Textul nu a fost publicat pe site-ul oficial al CM la 5 zile după adoptare, conform obligaţiei din R.O.F.  şi nici măcar după publicarea secretă în M.Of.R. Care din păcate, nu mai este publicat electronic pe internet, ca urmare a unei hotărâri recente a guvernului, la fel de abuzivă şi ilegală.)

ANEXA 2    (Anexa nr. 8 la regulament – R.O.F. al CM modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2247/29.07.2011, publicat în M.Of.R. nr. 581/17.08.2011)

COD

de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor

    1. Preambul

    Codul de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor autorizaţi, împreunã cu normele privind rãspunderea disciplinarã a acestora, prevãzute în Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (legea) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfãşoarã activitatea.

    Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activitãţii profesionale, având rol de a servi ca linie de conduitã obligatorie mediatorilor, astfel încât aceştia sã desfãşoare o activitate competentã şi responsabilã, în conformitate cu etica profesiei.

    1.1. Definiţii

    În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntarã de soluţionare a conflictelor dintre douã sau mai multe persoane, pe cale amiabilã, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificate şi independente, printr-o activitate desfãşuratã în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu normele prezentului cod.

    Mediatorul este persoana neutrã, imparţialã şi calificatã, aptã sã faciliteze negocierile dintre pãrţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

    Probitatea profesionalã reprezintã respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare şi funcţionare, prezentul cod şi prin hotãrâri ale Consiliului de mediere.

    1.2. Misiunea mediatorului

    Într-o societate întemeiatã pe respect faţã de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol esenţial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilã, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

    Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţã şi diligenţã. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul pãrţilor, misiunea principalã a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini pãrţile sã ajungã la un acord.

    1.3. Obiectivele codului

    Normele deontologice sunt destinate sã garanteze, prin acceptarea lor liber consimţitã, buna îndeplinire de cãtre mediator a misiunii sale, recunoscutã ca fiind indispensabilã pentru buna funcţionare a societãţii. Nerespectarea acestor norme de cãtre mediatori va duce, în ultimã instanţã, la aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

Citește în continuare

Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator


Preluare, prelucrare şi prezentare a mediatorului Constantin Asofronie. (Textul nu a fost publicat pe site-ul oficial al CM, după 5 zile de la adoptare, conform obligaţiei din R.O.F.  şi nici măcar după publicarea secretă în Monitorul Oficial al României. Care din păcate, nu mai este publicat electronic pe internet, ca urmare a unei hotărâri recente a guvernului, la fel de abuzivă şi ilegală.)

ANEXA 1    (Anexa nr. 7 la regulament – R.O.F. al CM modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2247/29.07.2011, publicat în M.Of.R. nr. 581/17.08.2011)

 REGULI DE PUBLICITATE

a mediatorilor şi a formelor de exercitare

a profesiei de mediator

    ART. 1    În exercitarea profesiei şi în legãturã cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrãdiri sau presiuni de orice tip.

    ART. 2    Reputaţia mediatorului se sprijinã pe competenţã şi demnitate.

    ART. 3  (1) Mediatorul este autorizat sã informeze publicul despre activitatea pe care o desfãşoarã, cu condiţia ca informaţia sã fie fidelã şi veridicã, cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor reguli de publicitate.

    (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului ori care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fãrã acceptul expres al acestora.

    (3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamã în scopul dobândirii de clientelã pentru altã activitate proprie sau în interesul unor terţi.

    (4) Este interzisã utilizarea publicitãţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

    ART. 4  (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

    a) plasarea unei firme;

    b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;

    c) anunţuri şi menţiuni în anuare, în cãrţi de telefon sau în alte publicaţii;

    d) materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente;

    e) ofertã de servicii prin corespondenţã şi cãrţi de vizitã profesionale;

    f) site internet.

    (2) Nu sunt/este permise/permisã acordarea de consultaţii şi/sau desfãşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masã, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.

Citește în continuare

Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2247/29.07.2011 de modificare a R.O.F.


Preluare, prelucrare şi prezentare a mediatorului Constantin Asofronie.  (C.M. nu a publicat-o pe site-ul oficial conform obligaţiei, nu numai după 5 zile de la adoptare cum este obligat de acest ROF, dar nici măcar după publicarea secretă în Monitorul Oficial al României! Iar preluarea electronică după M.Of.R. nu mai este posibilă conform unei hotărâri recente a guvernului, la fel de abuzivă şi ilegală!)

HOTARARE nr. 2.247 din 29 iulie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere,

aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

        Emitent:  Consiliul de Mediere.   Publicat:  Monitorul Oficial Nr. 581 din 17 august 2011

     În temeiul art. 17 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

      Consiliul de mediere adoptã prezenta hotãrâre.

      ARTICOL UNIC

    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    „Art. 1. – (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridicã, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege.

    (2) Consiliul de mediere este autoritatea competentã din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementatã, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.”

    2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    „Art. 2. – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementeazã punerea în aplicare a prevederilor privind atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.”

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    „Art. 3. – (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declarã o formã de exercitare a profesiei prevãzutã la art. 22 din Lege, avizatã de Consiliu.”

    4. La articolul 3, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:

    „(1^1) Mediatorul autorizat care desfãşoarã activitate de mediere este înscris în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevãzute la art. 12 din Lege, dupã ce face dovada înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, avizatã de Consiliu, conform obligaţiei prevãzute la art. 23 din Lege, şi a înscrierii într-o asociaţie profesionalã, conform obligaţiei prevãzute la art. 24 din Lege.”

    5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    „Art. 5. – (1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevãzute de prezentul regulament.

    (2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:

    a) sunt mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor;

    b) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formãrii iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvãrii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţialã a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;

    c) au o experienţã practicã de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;

    d) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotãrâre rãmasã definitivã;

    e) au achitatã la zi taxa anualã de administrare a Tabloului mediatorilor.

    (3) Pentru activitatea depusã, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunarã în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotãrâre a Consiliului.”

Citește în continuare