Decizia CCR nr. 447/07.04.2011 arată că trebuiau organizate alegeri de Consiliul de mediere și acesta a refuzat


DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE NR. 447 DIN 07.04.2011

  In M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011  a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale  nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

 Solutia instantei: exceptia de neconstitutionalitate a art.III, teza I din Legea nr.370/2009 a fost respinsa prin Decizia Curtii Constitutionale nr.447/07.04.2011, Curtea statuand ca prevederile din textul atacat nu contravin Constitutiei Romaniei.

 In drept, potrivit dispozitiilor Art. III.- „ In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.”

MOTIVAREA DECIZIEI

Curtea Constitutionala    Decizia 447 din 7 aprilie 2011 

 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Publicat in Monitorul Oficial 485 din 8 iulie 2011 (M. Of. 485/2011)

 Augustin Zegrean – presedinte, Aspazia Cojocaru – judecator, Acsinte Gaspar – judecator, Petre Lazaroiu – judecator, Mircea Stefan Minea – judecator, Ion Predescu – judecator, Puskas Valentin Zoltan – judecator, Tudorel Toader – judecator, Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

 Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, exceptie ridicata de Consiliul de mediere in Dosarul nr. 11.934/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.   Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 22 martie 2011, in prezenta consilierului juridic Nicoleta Parvan pentru Consiliul de mediere si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, in temeiul art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amanat pronuntarea pentru data de 7 aprilie 2011.

 C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 prin Incheierea din 22 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 11.934/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de reclamantul Consiliul de mediere, in contradictoriu cu parata Asociatia Centrul de Solutionare a Disputelor prin Mediere Cluj-Napoca si Guvernul Romaniei, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii formulate de Consiliul de mediere, prin care acesta a solicitat instantei judecatoresti sa constate ca singurul organism cu competente legale sa stabileasca data alegerilor pentru un nou consiliu este insusi Consiliul de mediere in functie.

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, prin faptul ca stabilirea termenului de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 370/2009 pentru alegerea unui nou consiliu de mediere contravine principiului autonomiei Consiliului de mediere si principiului neretroactivitatii legii si reprezinta o restrangere a dreptului la vot si a dreptului de a fi ales.

 In acest sens arata ca prin art. I pct. 15 din Legea nr. 370/2009, care modifica Legea nr. 192/2006, se reglementeaza competenta Consiliului de mediere in organizarea alegerilor urmatorului consiliu de mediere. Astfel, potrivit art. 20 lit. m1) din aceasta lege, Consiliul de mediere organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere in conditiile prevazute de lege, iar potrivit art. I pct. 8 si 10, alegerea membrilor consiliului se face in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

 Dispozitiile de lege criticate incalca autonomia Consiliului de mediere, care, potrivit legii, poarta intreaga responsabilitate pentru reglementarea si administrarea sistemului profesional si a serviciului de mediere in Romania si implicit pentru organizarea alegerilor noului consiliu de mediere. Astfel, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, Consiliul de mediere este organism autonom cu personalitate juridica, de interes public. Potrivit acestui statut, Consiliul de mediere se organizeaza si isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca actiunile sale sa fie supuse controlului autoritatii unui alt organism. Totodata, dispozitiile legii stabilesc competenta unica a Consiliului de mediere in organizarea alegerilor, respectiv stabilirea procedurii de desfasurare a alegerilor si a conditiilor de candidatura, conform art. 20 lit. m1), art. 17 alin. (3) si art. I pct. 10 din lege.

 Consiliul de mediere este singurul organism care poate decide termenul la care pot avea loc alegeri pentru un nou consiliu, avand in vedere urmatoarele obligatii legale ce ii revin in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 370/2009: obligatia de a modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, obligatia asigurarii transparentei, obligatia de a consulta corpul profesoral al mediatorilor cu privire la reglementarile profesiei si obligatia de a asigura desfasurarea unui proces electiv corect, participativ si in acord cu noile modificari impuse de Legea nr. 370/2009.

 La data de 23 mai 2009, Consiliul de mediere a organizat alegeri, conform dispozitiilor Legii nr. 192/2006. Rezultatele acestor alegeri nu au fost contestate pe calea contenciosului administrativ in termen legal de catre nicio persoana interesata.

 In urma votului au fost alesi membrii noului consiliu de mediere, care, potrivit art.17 alin. (4) din Legea nr. 192/2006 (in vigoare la acea data), au fost validati prin Ordinul nr. 2.772 din 13 octombrie 2009 de catre ministrul justitiei pentru un mandat de 2 ani.

 Prin dispozitiile art. III teza intai din Legea nr. 370/2009, legiuitorul intervine la numai doua luni de la validarea Consiliului de mediere si lipseste de efect votul dat de mediatori in 23 mai 2009, precum si validarea acestui vot de catre ministrul justitiei. Obligarea prin dispozitiile de lege criticate la noi alegeri la numai 3 luni de la data numirii noului consiliu de mediere de catre ministrul justitiei restrange efectele exercitarii dreptului la vot exprimat de mediator, precum si pe cele ale exercitarii dreptului de a fi ales si contravine astfel dispozitiilor art. 53 din Constitutie.

 Din motivatia legiuitorului rezulta ca singura ratiune a introducerii art. III in Legea nr. 370/2009 a fost aceea ca, prin organizarea si desfasurarea de noi alegeri in 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii, se va asigura o mai mare reprezentativitate in Consiliul de mediere a corpului profesional al mediatorilor, care, potrivit art. 24 din Legea nr. 192/2006, astfel cum a fost modificat, trebuie sa fie organizat de catre Consiliul de mediere in asociatii.

 Totodata, chiar motivatia invocata de legiuitor consta in obiective care necesita timp si care nu pot fi implementate intr-o luna. Acest termen nerealist nu a fost coroborat nici cu celelalte obligatii stabilite prin acelasi cadru legal in sarcina Consiliului de mediere, respectiv modificarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia, in acord cu Legea nr. 370/2009.

 Ca urmare a validarii din 13 octombrie 2009, membrii noului consiliu de mediere au mandat de 2 ani, respectiv pana in octombrie 2011. Astfel, dispozitiile de lege criticate, care obliga la organizarea de noi alegeri la numai 3 luni de la data inceperii mandatului de 2 ani, incalca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

 Totodata, organizarea unor alegeri in cadrul consiliului, fara a acorda mediatorilor timpul necesar sa se organizeze in asociatii profesionale, incalca si dreptul de asociere al acestora, prevazut de art. 40 din Constitutie.

 Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia asupra temeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

 Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 Avocatul Poporului considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu contravin principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat si nu au caracter retroactiv, ci dispun numai pentru viitor, urmand a-si gasi aplicare de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat.

 Cu privire la celelalte critici de neconstitutionalitate, apreciaza ca normele de lege criticate nu restrang exercitiul dreptului de vot si nici al dreptului de a fi ales, ci reprezinta norme ce asigura cadrul legal pentru alegerea Consiliului de mediere pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2006, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitatea mediatorilor autorizati. In conceptia legiuitorului, medierea reprezinta un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de mediator poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care aceasta activitate il implica, iar desfasurarea activitatii de mediere se realizeaza cu respectarea unor cerinte specifice in domeniu.

 Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 C U R T E A,

 examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

 Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009, cu urmatorul cuprins:

 “In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere.”

 Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 36 privind dreptul de vot, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales si ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

 Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

 In vederea organizarii activitatii de mediere – ca modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor – in temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, s-a infiintat Consiliul de mediere, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public. Potrivit art. 17 alin. (3) din aceeasi lege, “Consiliul de mediere este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere”, iar, potrivit alin. (4) din acelasi articol, “Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data”.

 Aceste dispozitii de lege au fost modificate prin Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009, si, in prezent, art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006 are urmatorul continut:

 “Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatori autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere”, iar art. 17 alin. (4) prevede ca “Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani”.

 Alin. (6) si (7) ale art. 17 din Legea nr. 192/2006, modificate prin Legea nr. 370/2009, prevad ca pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, iar acest consiliu isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere. S-a prevazut, totodata, organizarea de noi alegeri pentru urmatorul consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege.

 Curtea constata ca toate aceste modificari si completari aduse prin Legea nr. 370/2009 reglementarilor privind structura Consiliului de mediere, care, alaturi de cei 9 membri titulari, include si 3 membri supleanti, precum si cele referitoare la mandatul membrilor Consiliului de mediere si la modul de organizare a activitatii Consiliului de mediere au determinat, in mod firesc, introducerea dispozitiei legale criticate in Legea nr. 370/2009, si anume aceea ca in termen de o luna de la intrarea in vigoare a legii modificatoare sa se organizeze alegeri pentru Consiliul de mediere.

 Astfel cum rezulta din expunerea de motive, Legea nr. 370/2009 a fost adoptata in vederea armonizarii cadrului normativ din domeniu cu Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala, modificarile esentiale referindu-se atat la domeniul de aplicare a medierii si a procedurii acesteia, cat si la modul de organizare a activitatii Consiliului de mediere si a profesiei de mediator, prin cresterea numarului de membri de la 9, sub incidenta Legii nr. 192/2006, la 12 membri (dintre care 9 titulari si 3 supleanti), dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 370/2009.

 Or, in aceste conditii, Curtea observa ca era absolut necesara si fireasca introducerea unei prevederi de lege referitoare la organizarea unor noi alegeri, intrucat s-a modificat insasi structura Consiliului de mediere, fara ca prin aceasta sa se incalce principiului neretroactivitatii legii prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Astfel, prevederile de lege criticate se aplica numai pentru viitor, de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, legiuitorul acordand un termen de o luna in care se vor organiza alegeri pentru Consiliul de mediere. Critica potrivit careia acest termen este unul “nerealist” nu poate fi primita, deoarece aceasta nu vizeaza neconstitutionalitatea prevederilor de lege criticate, ci o problema de legiferare.

          Referitor la invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat, Curtea constata ca acestea nu au relevanta in cauza de fata, deoarece Consiliul de mediere nu face parte din niciuna dintre cele 3 puteri ale statului, si anume executiva, legislativa si judecatoreasca.

 Cat priveste critica de neconstitutionalitate raportata la dispozitiile constitutionale aleart. 36 privind dreptul de vot si ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, Curtea constata ca nici aceasta nu poate fi primita, deoarece ipoteza normelor constitutionale invocate este aceea a desemnarii autoritatilor publice reprezentative in stat, iar nu a desemnarii membrilor unui organism autonom infiintat in vederea organizarii activitatii de mediere si format din mediatori, astfel cum este Consiliul de mediere.

 In final, Curtea nu poate retine nici pretinsa incalcare a prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece astfel cum s-a aratat mai sus, nu s-a constatat restrangerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati fundamentale si, prin urmare, norma constitutionala invocata nu are aplicabilitate in cauza de fata.

 Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 CURTEA CONSTITUTIONALA  In numele legii  D E C I D E:

 Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, exceptie ridicata de Consiliul de mediere in Dosarul nr. 11.934/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

 Definitiva si general obligatorie. Pronuntata in sedinta publica din data de 7 aprilie 2011

Observațiile și propunerile A.M.G. pentru un nou Regulament de alegere a membrilor Consiliului de mediere


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI        

Nr. 80/25.11.2014

       Către

CONSILIUL DE MEDIERE,

     Asociaţia Mediatorilor Galaţi a dat curs convocării Consiliului de mediere prin hotărârea nr. 38/O/26.10.2014 și a coordonatorului comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor   prezentându-se prin reprezentantul său, președintele Constantin Asofronie, la ședința din data de 15.11.2014 la sediul consiliului în București. Din păcate, nu s-a prezentat un proiect de Regulament pentru organizarea alegerilor la punctul 1 al ordinii de zi, exprimându-se de căte unii participanți numai poziții generale, personale sau ale asociațiilor, urmând a se relua discuțiile la o viitoare ședință.

      Reprezentantul A.M.G. a prezentat o serie aspecte care să fie analizate de consiliu și comisie, prezentate într-un articol anterior și consemnate în PV al ședinței comisiei consultative.

       Plecând de la Regulamentul privind alegerea membrilor Consiliul de mediere adoptat prin Hotărârea CM nr. 2669/16.09.2011, repetăm solicitările de modificare neonorate din adresa noastră nr. 26/29.09.2011, susținute atunci de încă 7 asociații, pentru a putea lucra la noul regulament:

 1. Elininarea definiției ilegale a Consiliului de mediere din Art. 1 ”(1) Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.”

      Solicităm folosirea definiției din art. 17 (1) din legea 192/2006: “Art. 17. – (1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.” şi din art. 1 din ROF modificat prin H CM 2247/29.07.2011, cu definiţie similară.

 Soluția mai simplă este eliminarea întregului alin. (1), păstrându/se formularea legală din alin.(2).

 1. Eliminarea condiției ilegale impuse candidaților la art. 2 (2), care se repetă o referinţă la o prevedere inclusă abuziv în art. 5 alin.(2) lit.b) din ROF adoptată prin Hotărârea CM nr. 2.247 din 29.07.2011, prin care se îngrădeşte dreptul mediatorilor autorizaţi să candideze şi să fie aleşi:  “să dețină minimum 80 de ore pregătire suplimentară în domeniul medierii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţialã a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;”

       Solicităm eliminarea întrucât: condiția impusă excede prevederilor legale,  consiliul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a elabora, adopta şi difuza în 6 ani de funcţionare Standardul de formare continuă a mediatorilor, iar referinţa la disciplinele din Standardul  de formare iniţialã a mediatorului este greşită, după formarea iniţială, la formarea continuă putând fi (şi) alte discipline, parcurse sub forma perfecţionării, specializării, etc. conform prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu aplicare şi în domeniul profesiei de mediator, în baza însăși prevederilor legii medierii. Mai mult, se încalcă obligaţia din aceeaşi H CM 2247/29.07.2011, care prevede: “art. 52^13. – Mediatorul are obligaţia sã îşi îmbunãtãţeascã permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.”  Rezultă că în cei 2 ani de activitate ceruţi ca experienţă, un mediator care este candidat ar trebui să aibe acumulate min. 40 de ore de pregătire, nu dublu (80), altfel ar însemna că un mediator nu poate candida decât după 4 ani de activitate, dublu decât cere art. 5 (2) lit.c) din ROF. Solicităm modificarea art. 5(2) lit. b) în sensul reducerii pregătirii continue la  40 ore sau să se renunțe total la această condiție și să se ceară o vechime de 1 an, nu de 2.

 1. La art. 3 sunt incluse principiile desfăşurării activităţii CM (şi aşa nerespectate) ca principii pentru alegeri, motiv pentru care cerem anularea din text a principiilor: “principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul dialogului social”.
 2. Solicităm anularea şi modificarea prevederii ilegale de la art. 5 (3) “Secretariatul Tehnic prin Departamentul Juridic va soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile calendaristice de la depunerea acestora…”. Contestaţiile la înscrierea în Tabloul mediatorilor pot fi soluţionate de o comisie formată din directorul executiv, un jurist și un alt membru al Secretariatului tehnic neimplicați în alte etape electorale sau reprezentarea ulterioară a consiliului în instanță pe această temă. Altfel, juriştii din Secretariatul Tehnic sunt incompatibili cu această calitate, ei trebuie să avizeze Hotărârea de publicare a tabloului, actele comisiilor, apoi în caz de contestare trebuie să formuleze întâmpinări şi să reprezinte consiliul în instanţă, deci nu pot ei să soluţioneze contestaţiile.
 3. Solicităm completarea prevederii de la art. 10 (2) “Calitatea de membru al comisiei de validare a candidaturilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere”. Trebuie să fie incompatibilă şi cu cea de membru şi de membru supleant al consiliului în funcție, nu numai cu cea de candidat, în condiţiile în care consiliul organizează alegerile și cu cea de membru în alte comisii. Solicităm includerea acestor incompatibilități la toate comisiile.
 4. La art. 11 (1), art. 15(1), art. 20(a) “Comisia de validare a candidaturilor (…) este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere din rândul mediatorilor propuşi conform art. 10,…”Nu se precizează cum se constituie toate aceste comisii electorale? Cum vor să-i desemneze membrii actualului consiliu, dintre care unii candidează? Membrii comisiilor trebuie traşi la sorţi, dintre mediatorii propuşi de asociaţii, nu desemnaţi.
 5. Renumerotarea alineatelor de la art. 19-22, 26-27 cu cifre arabe, în locul literelor.
 6. La art. 19 (e) se îngrădeşte dreptul de a fi ales al unor candidaţi, în organul colectiv de conducere format din 9 membri plus 3 supleanţialeşi prin votul direct și secret de către mediatorii autorizaţi…” conform art. 17 (3) din lege. În aceste condiţii este ilegală prevederea “(e) Votul se consideră valabil exprimat dacă a fost exprimată o singură opţiune, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului înregistrat oficial prin tipărire în Buletinul de vot.” și ” (f) Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai multe opţiuni pe Buletinul de vot sau altele decât cele tipărite iniţial în forma oficială a acestuia.”. Este una din cele mai grave încălcări ale legii şi drepturilor mediatorilor în hotărârile CM privind aceste alegeri, faţă de care solicităm ca mediatorii să poată vota pe unul sau maximum 9 candidaţi din cei înscriși pe buletinul de vot. Doar preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei permanente se aleg nominal, indirect, ulterior validării, dintre cei 9 membri titulari aleşi în consiliu. Nu vrem să se mai repete situația în care primul plasat în clasamentul turului I din 2011 să aibe doar 82 de voturi!
 7. La art. 20 trebuie denumită corect “comisia de numărare şi validare a voturilor”, pentru că altfel înseamnă că altcineva numără voturile.
 8. La art. 20(h) solicităm înlocuirea termenului “participă” cu termenul “asistă”, altfel se substituie sau dublează activitatea comisiei de numărare şi validare a voturilor şi chiar se triplează, pentru că mai există şi comisia de monitorizare!
 9. La art. 22(c) se stabileşte peste lege şi ROF al CM, o atribuţie ilegală pentru membrii CM: validarea noului consiliu! Şi dacă unii dintre membrii CM sunt realeşi, rezultă că ei organizează alegerile, candidează şi apoi se autovalidează! Similar este prevăzută validarea în calendarul alegerilor, pasul 17.
 10. La art. 22 (d) se prevede că:”Mandatul noului Consiliu de mediere începe conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării rezultatului final al alegerilor”. Dar H CM nr. 2450 /06.08.2011 de modificare a ROF CM prevede: “La articolul 5, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins: „(4) Consiliul îşi exercitã mandatul pânã la preluarea mandatului de cãtre noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţã care are loc în maximum 30 de zile de la data validãrii rezultatelor alegerilor.
 11. În aceeaşi H CM nr. 2450 /06.08.2011 la pct.12. este prevăzut: “La articolul 13, dupã alineatul (6) se introduc 3 noi alineate, alineatele (7)-(9), cu urmãtorul cuprins: „(7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnãrii procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predã mandatul, dupã caz. (8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bazã de proces-verbal la care se anexeazã documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiarã a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune. (9) Perioada de predare a mandatului poate dura cel mult 3 luni calendaristice.” Solicităm reglarea predării mandatului la 30 de zile, nemaîntâlnindu-se la nici o funcţie sau responsabilitate termeni aşa de lungi de predare, cu atât mai mult cu cât secretariatul tehnic care nu se alege şi are peste 15 persoane, care răspund nemijlocit de acte, fonduri şi materiale, fiind necesară doar confirmarea deţinerii acestora.
 12. Este necesară precizarea la art. 23 ce se întâmplă dacă pe locul 9 și 12 sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi.
 13. La art. 26.se prevede: “(c) Procedura de revocare se declanşează la cererea în scris a minim 10% din numărul mediatorilor autorizaţi care au drept de vot în condiţiile prezentului Regulament.” Dar potrivit H CM 2450/06.08.2011 pct. 10. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: „Art. 11. – (1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condiţiile prevãzute la art. 17 alin. (4^1) din lege.” Iar legea prevede:

        ”Legea 192/2006 art.17 (4^1) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numarul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.”

 1. Este necesară completarea Regulamentului cu prevederi legate de procedura de revocare a membrilor CM, cu atât mai mult cu cât mai există o altă prevedere ilegală conţinând o incompatibilitate în H CM 2450/06.08.2011 pct. 10: “Art. 11 (2) Consiliul de mediere asigurã organizarea şi desfãşurarea procedurii de revocare a membrilor sãi.” Nu este posibil!
 2. Solicităm eliminarea prevederilor art. 8 (10) privind compunerea Senatului în H CM 2450/06.08.2011 de modificare a ROF CM, prin care unii mediatori pot fi membri ai CM, pot fi şi membri ai Senatului, şi formatori, şi experţi, aceastea constituind incompatibilităţi şi conflicte de interese.
 3. Solicităm includerea incompatibilității membrilor CM cu calitatea de formator sau membru în conducerea unei școli de formare, putând fi doar examinatori sau experți neutri.
 4. Pentru fiecare comisie și pentru revocare trebuie elaborate și aprobate proceduri cf. legii.
 5. Anterior aprobării Regulamentului electoral trebuie modificat ROF al CM în spiritul și litera legii, eliminându-se condițiile de candidatură și atribuțiile CM abuziv introduse în ROF.

La condiții, a se vedea prevederile Deciziei CCR nr. 447/07.07.2011 referitoare la excepția de neonstituționalitate a art. III din legea nr. 370/2009, ridicată imoral de CM pentru a nu organiza alegeri.

Vom transmite Consiliului de mediere și comisiei un proiect de regulament electoral în 10 zile.

 ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI

 Preşedinte Constantin Asofronie  

O ședință a comisiei consultative mai pragmatică din … motive electorale


Mediator C. Asofronie

O prezență mai bună și mai activă din provincie

   În baza convocării coordonatorului și Consiliului de mediere (CM) în data de 15.11.2014 a avut loc la sediul acestuia ședința comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor (CCCPM) între orele 10.30 – 15.30, la care au participat în jur de 20 de mediatori, reprezentând 29 de asociații și 5 membri ai CM, incluși în primii. Pe parcurs o parte au plecat ca de obicei, motiv pentru care în PV și fișa votului va apărea un număr descrescător de voturi. Remarc mai întâi și le mulțumesc că au înțeles și chemarea mea de abandonare a absenteismului, un număr de reprezentanți din provincie, care au făcut și ei eforturi de a fi prezenți la dezbaterile comisiei: H. Pintican de la ACM Cluj, I. Hațegan de la ACM Arad, V. Boiciuc de la Camera Med. – Iași, L. Arhire de la ACRAMA Moldova – Iași, E. Șortan – ACM Deva,  ACM Sălaj –C. Stanciu, Fl. Lungu ACMSE – Brăila, precum și unii mai interesați de folosirea votului UCMR-iștilor: A. Gavrilă-ACM Craiova, Gh. Dumitru- ACM Vâlcea și firește coordonatorul Pădeanu, cu mai multe mandate.

     Atitudine critică și solicitare de ”socoteală” CM

     Un număr destul de mare de mediatori au cerut să se prezinte de către conducerea CM socotelile mai precise privind resursele financiare, respectiv execuțiile bugetare pe anii 2012, 2013 și 2014, proiectul de buget pe anul 2015, cu eventuale măsuri de echilibrare a veniturilor cu cheltuielile. După cum noi am sesizat public primii și imediat pe internet, Raportul de activitate prezentat de președinte la conferința de la Timișoara este o ”poezie” sau ”poveste” fără cifre, compusă doar din procente de realizare până la data conferinței, iar astăzi cerința a fost motivată pregnant de zvonul unui deficit important în acest an, recunoscut de vicepreședinte și fostul președinte CM, cu principalele cauze scăderea drastică a numărul de autorizări de noi mediatori și creșterea numărului de mediatori care nu plătesc taxa de administrare. Ceea ce m-a mirat mai întâi este că unii membri CM nu au cunoscut acest raport până atunci și nu i-a interesat aceste cauze, decât acum când veni vorba de o apropiată Decizie a CCR privind prelungirea ilegală a mandatului în curs cu 2 ani și când se fac pregătiri electorale pentru alegerile de la anul. Alt motiv nu găsesc pentru aceasta, pentru agitația cu alte propuneri de modificare a legii sau preluări și lustruitul clanțelor la minister  și nici pentru faptul că unii membri CM au pornit mai devreme cu criticile, transparența și acceptarea unui dialog mai flexibil cu alte asociații din comisie, după 2 ani de blocaj permanent, iar șefii de asociații din aceeași perspectivă electorală, pregătind terenul pentru alți candidați mai puțin contestați și pătați până acum. S-a solicitat ca CM să prezinte situațiile până la 1.12.2014, iar în ședința viitoare din 13.12.2014 proiectul de buget 2015.

   Transparență decizională și consultare publică formalizată

   După atâtea critici ignorate de la subsemnatul și alți mediatori, unii membri din consiliu și alți reprezentanți de asociații au căzut de acord că trebuie măcar experimental și limitat să arate mediatorilor, din aceeași perspectivă electorală, ce se mai face prin consiliu și comisie, luând în discuție în avanpremiera modificării ROF –ului comisiei după pct. 2 de pe ordinea de zi. Respectiv, s-a acceptat publicarea pe site-ul CM a convocatorului ședinței comisiei și ordinii de zi (se făcea și până acum), propuneri, puncte de vedere, proiecte de discutat în comisie, prezența, o informare a coordonatorului despre problemele discutate și soluțiile, puncte de vedere sau hotărâri luate,  conform ROF al comisiei, de fapt, nerespectat până acum. M-a frapat interesul de a publica pe site și o fișă a votului fiecărui participant pe problemele importante, fiind vizibilă situația contradictorie în care vor fi puși unii așa-zis reprezentanți ai asociațiilor care votează de regulă în bloc, după indicațiile unor membri CM și președinți veșnici la putere, de regulă împotriva interesele mediatorilor. Aici, noi am propus și au fost de acord și dl Pădeanu cu asociațiile reprezentate, și ACMSE –Lungu și APMR- Marin, ca această fișă de vot, să fie postată pe Newsletter-ul distribuit de către CM către toți mediatorii, pentru  care nu interesează restul societății, ci numai asociațiile și mediatorii, nefiind recomandat ca alții decât mediatorii să ne știe toată bucătărie. Deocamdată majoritatea a votat pentru postarea acestei fișe pe site, fiind convins că se va reveni. În plus, am solicitat publicarea pe grupul google al comisiei consultative a PV, convocărilor, confirmărilor de participare, mandatelor acordate, proiectelor, conform ROF al comisiei, astfel asigurându-se o bună pregătire a ședințelor, dezbaterilor și feed-back.

   Dna E. Șortan a cerut CM, susținută și de noi, pentru publicarea Tabloului mediatorilor la toate instanțele și practicarea medierii în diverse domenii stabilite prin anumite legi, numai de mediatori autorizați de CM potrivit legii medierii. Soluția noastră propusă CM și MJ: extinderea domeniilor respective în legea 192/2006, așa încât toate celelalte să facă trimitere la legea specială!

Propuneri pentru Regulamentul alegerii membrilor CM

   În afara problemelor de mai sus, care au luat pe nepregătite CM și unele mari asociații, acestea și-au marcat din nou de pe ordinea de zi două probleme de interes major: pregătirea alegerilor (oare de ce?) și desemnarea viitorilor coordonatori ai comisiei, astfel încât să se dețină controlul asupra acesteia.

   Pentru primul punct la ordinea de zi și-au expus pozițiile de principiu 9 reprezentanți. Detaliile vor fi comunicate prin PV și apoi printr-un proiect la care am propus să se constituie un  grup de lucru care să-l prezinte în decembrie, cu posibilitatea adoptării în primul trimestru 2015, după un calendar discutat cu membrii CM la ședința viitoare. În numele AMG și altor câțiva mediatori care au fost interesați să discute cu mine subiectul (că acum nu am avut mandate de la alte asociații) propun:

 • să se pornească de la regulamentele alegerilor din 2009 și 2011, la care am punctat câteva erori și abuzuri, urmând să prezint o analiză SWOT (punctele tari, slabe, amenințări și vulnerabilități) în grup;
 • să nu se impună alte criterii decât cele prevăzute de lege, urmând ca numai mediatorii să aleagă pe viitorii membri CM după calități, activitate anterioară, program, disponibilități și angajamente ferme, dintre mediatorii cu drept de exercitare a profesiei (deci fără cei suspendați sau autosuspendați);
 • după adoptarea Regulamentului electoral propus de comisie, a procedurilor pentru fiecare comisie și organizarea administrativă a alegerilor, toată activitatea să fie sub coordonarea și controlul unei comisii electorale centrale, fără vreun amestec decizional sau al circuitului voturilor din partea CM/ST;
 • membrii comisiilor să se stabilească pe bază de voluntariat și la nevoie de solicitări ale comisiei;
 • din comisii să nu facă parte rude sau soți ai candidaților ori persoane compromise ori sancționate;
 • să se dea posibilitatea ca mediatorii să aleagă de pe lista de candidați validați maximum 9 mediatori, care vor ocupa locurile în CM și cele 3 de supleanți în ordinea descrescândă a numărului de voturi, nu ca în 2011 când s-a impus votarea a câte unui singur candidat;
 • să se poată vota direct, la sediul CM sau o locație în centru țării în cadrul unei conferințe, precum și prin corespondență – votul scanat trimis de mediator pe email securizat sau prin curier poștal;
 • să se prezinte de către CM costul campaniilor electorale anterioare, astfel încât să se poată aprecia la ce cheltuieli ne putem întinde, pentru votul electronic etimând costuri prea mari și lipsa garanților;
 • să existe la alegeri observatori de la Ministerul Justiției și societatea civilă (asociații, fundații, presă).

S-au oferit să facă parte din grupul de lucru mediatorii: Asofronie Ctin, Lungu Florica, Bustea Elena, Ionescu Nicoleta, Arhire Lucian, Ciulei Marin, Boiciuc Virgil și reprezentanți ce vor fi desemnati sau acceptă de la APMR, Colegiul M, ACM Alba.

       Alegerea coordonatorului pentru semestrul I/2015

       Pe fondul dezinteresului altor asociații mai mici și epuizării posibilității celor mari s-a propus ca, după renunțarea dlui Constantin Ion – APM Buc. – Ilfov, să se considere aleasă ocupanta locului 2 la alegerile din 13.09.2014, dna Elena Bustea Centrul Avocaților Mediatori. Având în vedere că CM a anulat hotărârea comisiei de consultare a tuturor asociațiilor privind sistemul de vot în comisie, pretinzând că nu s-a ajuns la 50+1 din voturile celor prezenți sau reprezentanți (fals!) la acea ședință, ceea ce însemna că și alegerea dlui Pădeanu și a dnei Bustea nu era valabilă, am solicitat să se voteze din nou, ca să nu existe contestări, neavând ceva împotriva candidatei, ci invocând respectarea ROF. A fost aleasă dna Bustea de cei prezenți, fără contracandidați. Nu am fost de acord să se aleagă acum, cu încălcarea din nou a ROF și coordonatorul pentru semestrul II/2014, dacă s-a anunțat și ședința din luna decembrie, urmând a se anunța despre aceasta toate asociațiile, care nu știau de alegerea astăzi a acestei funcții, ca să poată să propună alți candidați. Parcă asta era problema vitală a mediatorilor și medierii, acapararea funcțiilor de coordonatori ai comisiei pe încă un an de aceleași asociații mari care dau și membrii în CM, asigurându-și liniștea și toate pârghile puterii până la expirarea mandatului!

   Despre statutul profesiei, ca despre morți, numai de bine!

   Dna Ciucă din partea Colegiului Med., cu isonul majorității celorlalte asociații mari și pe fondul plecării sau neimplicării reprezentanților celorlalte asociații mai mici, a cântat prohodul proiectului de Statut al profesiei, elaborat de AMG, completat de alte 3 asociații care apoi s-au implicat în contracararea acestuia și scoaterea pe piață a altor proiecte, adoptat la Brașov pe 15.03.2014, după aproape 2 ani de muncă și cheltuieli importante din partea a peste 30 de asociații participante! Pe motivul că, dacă nu le convine asociațiilor mari, ca și la votul în comisie, Statutul este defunct, s-au făcut propuneri pentru a se lua munca fără prea mare efort și țintă precisă, cu propuneri, ”stâlpi”, ”schelete”, principii, puncte de vedere, acceptându-se la sfârșit alt grup de lucru, fără prea mulți voluntari și fără termene. Este clar că este necesară o intervenție exterioară ca să se adopte acest statut!

Avanpremieră la ședința Comisiei consultative a mediatorilor din 15.11.2014


Mediator C. Asofronie, Președintele Asociației Mediatorilor Galați

Reprezentantul Colegiului Mediatorilor a propus, vicepreședintele Consiliului de Mediere (din partea UNMR) a dat hotărârea nr. 38/0/26.10.2014 și coordonatorul comisiei consultative din partea UCMR și sateliților a convocat comisia într-o modalitate prin care se încalcă iar ROF-ul comisiei și dovedind încă o dată că în acest semestru consiliul și comisia sunt una, indiferent și uneori împotriva medierii și mediatorilor. Se încearcă obținerea unor rezultate în interes de grup, nu general, care să fie în curând folosite în scop electoral. Nu de alta, primul punct la ordinea de zi este ”Regulamentul de organizare al alegerilor”, o prioritate neînțeleasă cu un an înainte de alegeri decât prin prisma așteptatei Decizii a Curții Constituționale care ar declara ilegală dublarea mandatului membrilor consiliului prin legea nr.115/2012, deși aceștia au candidat și au semnat pentru un mandat de 2 ani, după legea în vigoare la alegerile din 2011. Nu este de mirare că unii membri ai CM și unor asociații ies din când în când public cu ceva electoral și demagogic, ca să arate că-i interesează soarta medierii și mediatorilor, mai trag câte-un eveniment sau acțiune privată pe banii mediatorilor neconsultați și sunt gata chipurile de alegeri cu un an mai devreme, după ce au atacat mereu pe cei le-am arătat că au comis o ilegalitate în interes propriu. Aceeași conotație o are agitația de confiscare a propunerilor altora de modificare a legii medierii, dar amputându-le după aceleași interese de grup sau altă profesie pe care o mai au, după ce au refuzat mai mult de jumătate de an să accepte, să îmbunătățească și să susțină la guvern și parlament proiectul AMG, sprijinit din martie de peste 30 de asociații profesionale. De aceasta se leagă și punctul 3 al ordinii de zi stabilite (nu propuse!), respectiv ”Etape de lucru privind finalizarea Statutului profesiei de mediator”.  După ce nu au vrut să discute proiectul nostru adoptat la Brașov și să-l adopte conform art. V din legea nr. 115/2012, după ce acum un an confiscaseră prin madam Mocan primele 8 capitole lucrate și aprobate de comisie și au încercat să impună la capitolul 9- Organizarea corpului profesional multe prevederi din ROF al CM! vrând să întroneze consiliul drept organism de conducere a corpului profesional, după ce refuză de 4 ani să modifice art. 24 care să prevadă organizarea acestuia și constituirea de drept, iată că acum vor din nou să forțeze nota și să adopte după noul sistem de vot un astfel de proiect deși majoritatea mediatorilor îl vor altfel, nu după chipul și asemănarea UCMR și altor uniuni artificiale și fantomatice, cu membri în CM de acum 6 ani, doar pentru perpetuarea sistemului falimentar din prezent. Sper să nu fie așa și să se accepte că acest statut al profesiei și al mediatorului trebuie să rămână prevăzut în lege la capitolele 1 și 2, ca acum, perfecționate, asemenea tuturor celorlalte profesii libere, iar acest statut să fie al corpului profesional al mediatorilor, cu organizarea unitară la nivel național și județean, cu organe de conducere deliberative și executive alese democratic și reprezentativ, statut adoptat de un Congres al mediatorilor, nu de către CM. Cât privește punctul 2 al ordinii de zi, l-am lăsat la urmă pentru că necesită schimbarea ca să se ajungă să se voteze cât mai larg celelalte două proiecte. Vom face separat propuneri pentru acesta, în esență dorim revenirea la sistemul de vot 1 asociație = 1 vot, exprimat direct sau prin reprezentare cu mandat, dorim ca această comisie să nu mai fie anticamera sau sluga consiliului cum s-a dovedit și în acest semestru, membrii consiliului să nu fie decât ceea ce deja prevede din 2011 ROF, adică invitați, nu membri ai comisiei care acapareză discuțiile și hotărârile ca și în consiliu, să poată fi ales coordonator oricine se dovedește capabil și responsabil de așa ceva, printr-un program, nu după o rotație infinită până la a 122-a asociație, când peste 2/3 din asociații nu participă de ani de zile deloc măcar cu prezența sau puncte de vedere trimise poștal sau prin email, fax, etc. Atât timp cât participarea este voluntară și rolul comisiei consultativ, nu deliberativ, oricine poate veni cu proiecte, majoritatea să decidă discutarea și votarea de cei interesați,  nu de către aceleași 4-5 asociații care pretind că reprezintă peste 50% din mediatori (fără să-i consulte ce vor). Ultima schimbare, până la includerea în statutul corpului profesional și lege, să se accepte obligativitatea hotărârilor comisiei când are majoritatea absolută de voturi pe probleme care privesc activitatea mediatorilor, așa cum este la orice altă profesie. În aceste condiții, cu speranța că v-ați convins că actualul sistem este nedeschis consultării democratice și deciziei unei majorități active a asociațiilor, că a determinat ca la ultimele ședințe să mai vină reprezentanți de la 2-3 asociații din țară și nu face decât să ofere legitimitate dictaturii câtorva asociații și în consiliu și în comisia consultativă, rog conducerile asociațiilor să fie prezente. Cu speranța revitalizării și eficientizării acestei comisii, pentru înființarea căreia am luptat acum 4 ani și am fost prezent la toate ședințele, de multe ori și cu mandatul altor 5-10 asociații, am realizat acolo cu multă muncă câteva proiecte importante pentru profesie și mediatori care trebuie finalizate, adresez o mare rugăminte la mediatori și conducerea tuturor asociațiilor să-și desemneze reprezentanții sau să dea mandat altora care vin, altfel sistemul actual ne va sufoca și comisia se va desființa, fiind inutil efortul de a mai încerca ceva și a cheltui resurse când totul se decide în spatele ușilor închise de câteva asociații. Va fi poate și ultima mea participare după 4 ani dacă nu se înțelege că prin pasivitate și proteste de la distanță și pe internet nu se face decât jocul exponenților unei dictaturi funeste în mediere. Vă rog să participați, există o șansă, altfel o să vă pară degeaba rău și nu știu cum veți justifica absența în fața membrilor asociațiilor pe care le conduceți. Doamne – ajută!

Asociația Mediatorilor Galați solicită ministrului justiției corectarea și eficientizarea legii medierii


Nr. 78 /10.11.2014

Către   MINISTERUL JUSTIȚIEI,

Domnului ministru Robert CAZANCIUC

În referire la: Proiectul de lege de modificare a Codului de procedură civilă și Legii medierii nr. 192/2006

    Am luat la cunoștință de declarațiile dvs. la Conferința națională a mediatorilor de la Timișoara și apreciem deschiderea dvs. pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu, ca una din soluțiile de reformă a sistemului judiciar prin reducerea numărului de dosare pe rolul instanțelor și implicit, reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea calității actului de justiție, obiective subsumate măsurilor convenite cu Comisia Europeană  și subordonate directivelor și recomandărilor privind promovarea medierii.

   Vă transmitem o completare la Propunerile de modificare a legii medierii înaintate de coordonatorul comisiei consultative, care pot da eficiență procedurii de încercare de soluționare a litigiilor prin mediere, dar nu au fost acceptate de cele 3-4 asociații mai mari care conduc consiliul și comisia consultativă, din motive subiective.

   Asociația Mediatorilor Galați a elaborat, a pus în dezbatere publică un proiect de Statut al profesiei de mediator, care trebuia adoptat de Consiliul de mediere de aproape 2 ani potrivit art. V din legea nr. 115/2012 și un proiect de lege de modificare a legii medierii ținând cont de problemele apărute în aplicarea acesteia, mai ales după Decizia nr. 266/2014 a Curții Constituționale a României. Față de aceste proiecte, în calitate de coordonator al comisiei consultative în semestrul I/2014, am primit susținerea a peste 30 din cele mai active asociații profesionale ale mediatorilor la ședința din 15.03.2014 de la Brașov și, întrucât Consiliul de mediere nu a avut nici o reacție, am înaintat proiectul de lege la Comisia juridică a Camerei Deputaților în luna iunie, unde pe data de 18.06.2014 a avut loc și o dezbatere pe articole cu membrii și conducerea comisiei. Întrucât consiliul a reacționat foarte târziu, în luna august, cu niște propuneri către Ministerul Justiției care nu au fost discutate cu reprezentanții corpului profesional al mediatorilor, cum a procedat și atunci când a primit din partea ministerului acele Propuneri de modificare a C.Pr.Civ. și legii medierii, am solicitat colegilor să pregătim în comisie alte propuneri și apoi acestea au fost înaintate de actualul coordonator la minister direct, după ce iarași consiliul nu a reacționat la solicitarea noastră.

   Am participat cu proiectul nostru și alte propuneri la dezbaterile din ședințele comisiei consultative din zilele de 13.09.2014 și 11.10.2014, precum și în grupul de lucru în data de 10.10.2014, fiind satisfăcuți după multe eforturi că majoritatea propunerilor noastre au fost susținute și de alte asociații și au fost adoptate în vederea prezentării către Consiliu de mediere și Ministerul Justiției.

    Totuși, am constatat că din materialul respectiv lipsesc două propuneri foarte importante pentru eficientizarea procedurii de încercare de soluționare de către părți a litigiului prin mediere, din proprie inițiativă sau la recomandarea judecătorului.

    1. Completarea art. 2 cu un nou alineat, alin. (6) cu următorul conținut:

(6) Dacă părțile unui contract sau convenții au prevăzut în acestea o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor înainte de a se adresa unei instanțe sau altei instituții cu atribuții jurisdicționale, ele nu se pot depune o cerere de chemare în judecată fără dovada că au încercat soluționarea litigiului prin mediere.”  

        Motivație: anterior deschiderii unui proces părțile să fie obligate să încerce soluționarea litigiului prin mediere, dacă au fost de acord cu aceasta ele însele la semnarea contractului sau convenției care conține clauza de mediere. Medierea nu este obligatorie, dar încercarea mai întâi a acesteia poate fi o condiție de primire a acțiunii, ca procedură prealabilă, corespunzând voinței părților, fără ca prin aceasta să se îngrădească dreptul de acces la justiție al părților,  dacă nu s-au înțeles prin mediere.

       Această propunere este în spiritul pct. 24 din Decizia nr. 266/2014 a C.C.R. și Directivei 52(88) și coroborează legea medierii cu o astfel de clauză din contracte.

    Neprezentarea dovezii nu este motiv de inadmisibilitate ca în cazul fostei proceduri de informare despre mediere, ci de recomandare sau trimitere de către judecător a părților să încerce medierea, în cazurile pretabile, ca să ia o decizie de acceptare sau nu a medierii în cunoștință de cauză. Față de această măsură, există prevederi cu măsura drastică a inadmisibilității acțiunii dacă nu o parcurge o procedură prealabilă obligatorie (art. 7 din legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, art. 553 C.Pr.Civ. în cazul existenței în convențiile arbitrale a clauzei compromisorii, concilierea din art. 168 sau medierea și arbitajul din art. 180 din legea nr. 62/2011 a dialogului social, premergător declanșării conflictelor colective de muncă, etc.).

 Modificarea art. 187 (1) pct.1 lit.f) din Codul de procedură civilă, astfel:

    ”Art. 187   Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni

    (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:

 1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

  f) refuzul nejustificat al părților de a se prezenta la mediator pentru încercarea de soluționare a litigiului prin mediere, în situaţiile în care au acceptat, potrivit procedurii speciale din legea medierii și art. 227 din prezentul Cod;”

    Motivație:

 • Ministerul Justiției a prevăzut în cazurile de la art. 60^1 o procedură prealabilă primului termen de judecată pentru a degreva instanțele de procese și a reduce cheltuielile judiciare, mai întâi de informare despre avantajele medierii, iar în noul proiect corelat cu Decizia CCR, de încercare a soluționării litigiului prin mediere; dacă, după ce au acceptat încercarea, nu se prezintă la mediator, există o justificare ca statul să-și compenseze cheltuielile cu procesul prin aplicarea unei sancțiuni părților care nu se prezintă motivat obiectiv la mediator să încerce medierea;
 • proiectul Ministerului Justiției nu conține, din greșeală, această modificare necesară, după Decizia CCR, prin înlocuirea neprezentării la informarea despre avantajele medierii cu neprezentarea la încercarea de soluționare a litigiului prin mediere.  CSM, poate și după publicarea propunerii AMG pe internet,  a considerat în ședința din 16.10.2014 că este într-adevăr necesară modificarea aceasta la art. 187;
 • forma propusă de către coordonatorul comisiei consultative și alți colegi în materialul înaintat Ministerului Justiției referitor la subiect este o greșeală de tehnică legislativă: nu se poate prevedea sancțiunea amenzii pentru neprezentare într-un articol dintr-o lege (192/2006) și a cuantumului amenzii în altă lege (CprCiv). Pe de altă parte, a renunța la această singură măsură sancționatorie posibilă, care deja era prevăzută în forma anterioară Deciziei CCR pentru neprezentarea la informare, înseamnă să fie lipsită total de eficiență procedura specială prevăzută în proiectul nostru și a altor asociații profesionale la art. 60^1 și art. 61, coroborat cu art. 227(1) și (2) din C.Pr.Civ. modificat, procedură deja acceptată de către MJ și CSM. Ar urma ca părțile care refuză încercarea în cazurile de la art. 60^1 să nu suporte nici o măsură și judecătorul să continue procesul, conform alin.(3) din art. 227 CPr.Civ. propus de Ministerul Justiției, ceea ce face inutilă recomandarea sau trimiterea părților să încerce medierea de către judecător, constituind în același timp o tergiversare a procesului.

       Alte probleme:

 1. Referitor la modificarea art. 227 C.Pr.Civ. asociația a participat la formularea propunerii din comisia consultativă, o susține, însă consideră insuficientă forma trimisă ministerului. Solicităm completarea alin. (3) din proiectul ministerului astfel:

”(3) Dacă părţile nu se prezintă personal la termenul stabilit de instanţă în cazurile prevăzute la  alin. (1) şi (2) judecătorul poate trece la judecarea cauzei după parcurgerea procedurii special prevăzute de legea medierii.

       Și este necesară completarea cu un nou alineat, așa cum a observat și CSM în ședința din 16.09.2014, pentru corelarea cu Decizia CCR și art. 187(1) pct.1 lit.f), dar fără referința greșită la ”informarea despre avantajele medierii” – eliminată după Decizia CCR, ci cu următorul conținut:

       ”(3^1) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea încercării de soluționare a litigiului prin mediere. După informare și încercarea medierii, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul încercării medierii.”

 Considerăm necesară completarea art. 227 cu un nou alineat (3^2) astfel:

”(3^2) Dacă reclamantul face dovada prezentării la mediator pentru încercarea de soluționare a litigiului prin mediere, cererea de chemare în judecată va fi primită fără plata taxei de timbru, aceasta putând fi amânată până la primul termen de judecată (începerea cercetării procesului), dacă litigiul nu s-a soluționat prin mediere, cu aplicarea legii privind taxele de timbru judiciar.”

           Motivație:

      Această măsură va stimula reclamantul, mai ales, să se prezinte la mediator să solicite chemarea celeilalte părți pentru a se încerca soluționarea litigiului prin mediere, indiferent dacă judecătorul îi va recomanda sau nu acest lucru în cadrul procedurii de regularizare și comunicare a documentelor către părți, înainte de fixarea primului termen de judecată. Prin aceasta se dă o șansă părților să își rezolve litigiul fără a se mai ajunge la un proces, iar dacă vor parcurge medierea cu succes, se vor prezenta judecătorului, care va lua act de acordul de mediere printr-o hotărâre și va scuti instanța, respectiv statul, să mai cheltuie fonduri pentru administrarea procesului. În acest caz, odată cu depunerea acordului și procesului verbal de închidere a medierii se va depune  dovada plății a jumătate din taxa de timbru, mai puțin în cazurile translative de drepturi de proprietate imobiliară. Plătind jumătate, reclamantul este încurajat și de faptul că nu va mai suporta ”birocrația” de a cere abia la sfârșitul procesului returnarea a jumătate din taxa de timbru, dacă s-a ajuns la un acord de mediere, conform OUG 80/2013.

      Dacă după încercarea medierii părțile nu acceptă medierea sau au acceptat-o și nu s-a ajuns la mediere și soluționarea litigiului, reclamantul va plati taxa de timbru întreagă și va prezenta dovada la primul termen fixat de instanță pentru începerea cercetării procesului.

 Domnule ministru,

     Asociația Mediatorilor Galați vă roagă să dispuneți analizarea acestor 4 propuneri de către colectivul de redactare a proiectului de lege de modificare a C.Pr.Civ. și legii medierii, acceptate de majoritatea colegilor, dar neincluse în materialul transmis de actualul coordonator al comisiei consultative, din motive nejustificate.

    Neincluderea lor va duce la menținerea situației incerte actuale, de după modificările legislative din ultimul an și Decizia CCR nr. 266/2014 și, poate mai rău, la compromiterea medierii în țara noastră ca metodă ADR, după 8 ani de speranțe.

   Aceste propuneri, fără a afecta dreptul statului și instanțelor de a administra justiția, creează niște avantaje clare pentru părți să încerce soluționarea litigiului prin mediere înaintea procesului, fiind singurele menite să eficientizeze aplicarea medierii, în concordanță și cu obiectivele de reformă a justiției urmărite de Guvernul României și instituțiile Uniunii Europene prin directivele și recomandările emise.

 Cu deosebită stimă,

Preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

Constantin ASOFRONIE

De ce membrii Consiliului de Mediere vor un ”restart” cu ei in frunte


„17 voturi”   Daniel Vieru

 Decizia Curții constituționale a României, din mai 2014, de a declara neconstituțională obligativitatea participării la ședința de informare privind avantajele medierii, a creat un impas existențial în dezvoltarea instituției medierii, un timp de reconsiderare a fundamentelor  și limitelor sale în raport cu sistemul juridic.

Răspunsul celui mai important organism de interpretare a drepturilor constituționale nu poate fi privit doar în sensul strict referitor la activitatea de informare obligatorie gratuită, ci are nevoie să fie analizat în contextul obligativității oricărui demers care ar putea prejudicia accesul la justiție al cetățenilor. Inclusiv al medierii.

La acest moment de reflecție, câteva observații recapitulative, pe care le prezentăm mai jos, pot să genereze reacții de discomfort sau să fie privite drept oportunitate de învățare pentru cei interesați.

   http://alegemedierea.info/resursearticole  

Un pretins imn al mediatorilor scornit de vicepreședintele CM revoltă mediatorii


Un pretins IMN AL MEDIERII care revolta mediatorii s-a lansat pe internet in avanpremiera conferintei vicepresedintelui CM din Banat. Nici la cimitir nu se mai aud asemenea cantari jalnice, nici prin tramvaie la cersetori! In 4 minute triste de lalaiala folkista care nu atrage atentia cu nimic si nu are nici macar un refren mobilizator, se remarca folosirea o singura data a cuvantului „medierea” intr-o strofa de cea mai clara speta proletcultista, care nu prea are nimic cu poezia si muzica:

„Se impune o schimbare / Un nou mod de abordare/ Sa dam crezare scriptelor (?!?)/ Medierea dauneaza conflictelor!”

http://www.medierenet.ro/2014/11/05/medierea-dauneaza-grav-conflictelor-video/

Extraordinara chintesenta din putul gandirii poetice si muzicale a grupului de creatie care a fasait acest pretins imn dupa un an de zile. Este inca un exemplu de amatorism si pleasca vanduta ca expresie a unei profesii, exact ca strategia, gala, etc. doar ca sa arate cat de putin pot unii membri ai CM sa produca dupa atata cheltuiala intr-un mandat! Nu lege, nu promovare, nu apararea profesiei si drepturilor mediatorilor, nu reglementari interne limpezi si care sa dezvolte aplicarea medierii. Este o productie jenanta si nereprezentativa, ce nu va starni nici mila si compasiunea justitiabililor, care vor arunca in tramvai cu 50 de bani in promotorii care au canta aceasta productie si i-ar da afara la prima statie! Rau am ajuns!