Statutul profesiei de mediator adoptat de Consiliul de mediere


S-a adoptat de catre Consiliul de mediere STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR. Forma finală s-a postat pe 20 iulie 2015 pe site-ul CM, astfel încât putem vedea în sfârșit opera aleșilor noștri. L-am citit articol cu articol din 9 iulie încoace, văd că nu s-a ținut cont decât observațiile despre lipsa unui congres sau conferințe naționale, despre prezentarea unui raport de activitate și a situațiilor financiare, acceptate cu mare greutate. În rest s-a atașat necritic și de-a valma o suma de prevederi contradictorii, incomplete, repetate și uneori greșite din șirul de hotărâri emise de consiliu din luna martie încoace. Reamintim că această pretinsa organizare a profesiei s-a făcut anapoda, înainte de adoptarea statutului, sub imperiul căpătării de către mediatori a calității de entitate SAL și a promovării unui proiect de modificare a legii medierii. Aceste obiective au fost ratate deocamdată, deși s-a invocat că dacă ne organizăm cum vrea CM aceste obiective vor fi realizate cu garanția Min. Economiei și, respectiv, al Justiției. Mai semnalez o concluzie clară și neprecizată de membrii CM: cea mai mare parte a statutului corespunde proiectului nostru de statut propus și dezbătut timp de 2 ani în comisia consultativă, prin 4 ședințe lărgite culminând cu cea de la 15 martie 2014 de la Brașov, sub coordonarea președintelui Asociației Mediatorilor Galați, Constantin Asofronie, autorul proiectului. Față de acesta CM a făcut niște adaosuri bune, dar și multe discutabile și altele care exced prevederilor legii medierii și organizării profesiei de mediator nr. 192/2006.

Ceea ce aparține en-gross consiliului și asociațiilor mari sau uniunilor care l-au susținut – UCMR și UNMR, este capitolul veșnic în dezcord cu noi, capitolul IX – Organizarea profesiei, pe care au făcut-o după cum au vrut mușchii lor, adică, la noi ca la nimeni! unicat european și mondial! Nu, nu putem fi mulțumiți de varza care a ieșit cu această organizare, nici a profesiei, nici a unui corp profesional serios și vom acționa pe viitor pentru schimbarea lor, începând cu niște prevederi clare în lege, deși CM nu a stabilit în acest statut cum ar putea fi modificat pe viitor, crezând că poate fi veșnic, precum unii din cei instalați din 2009 în consiliu.

Vom reveni cu o analiză detaliată tip SWOT, așa cum am făcut de Ziua mediatorului 2014, să vedeți și cei care ați fost indiferenți sau spectatori la acest proces de elaborare și adoptare a Statutului profesiei de mediator.

Si intrucat se ia vacanta la CM până pe 17 august, vă precizez stimați colegi mediatori tratați ca ”public” faptul că în această perioadă nu aveți cui vă adresa, așa că luați o vacanță în continuare și să auzim de bine mai spre toamnă. Când se vor număra mai clar ”bobocii” produși de actualul consiliu în jumătatea de an de când a fost ales. Până atunci studiați puțin acest statut roz și veniți cu opinii.    http://www.cmediere.ro/page/1399/statutul-profesiei-de-mediator–adoptat-in-sedinta-consiliului-de-mediere-din-data-de-18-07-2015   

Fotografia postată de Constantin Asofronie.

Justițiabilii români pot să-și rezolve avantajos, și mai ales rapid, litigiile și în vacanța judecătorească


   Este cunoscut faptul că unul din avantajele importante ale medierii, ca formă alternativă nejudiciară de soluționare a conflictelor, este acela al rezolvării rapide a conflictului cu ajutorul unui mediator autorizat, comparativ cu procedura în fața unei instanțe. Cu atât mai mult este importantă durata soluționării unui litigiu judiciar, când unele procese durează în mod normal luni sau ani de zile.  Daca părțile aflate în litigiu intenționează să deschidă un proces ori sunt deja în judecată, trebuie să știe că vara apare încă un temei pentru prelungirea procesului cu cel puțin 2 luni. Aceasta pentru că potrivit Legii nr. 92 / 1992 și art. 159 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor, alin. (1) ”Vacanţa judecătorească este de două luni în fiecare an calendaristic, în intervalul 1 iulie-31 august. (2) Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţelor judecătoreşti se efectuează, de regulă, în timpul vacanţei judecătoreşti.”

Totuși justițiabilii nu trebuie să dispere. La fiecare instanță rămân câteva complete de judecată care au ca sarcină  judecarea cauzelor ”pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecăţii.”, după cum stabilește alin.(3) al aceluiași articol.

Cui poate folosi această importantă posibilitate ca avantaj al apelării la mediere, mai ales pe timpul vacanței judecătorești? Un acord de mediere prin care părțile  au ajuns la o înțelegere asupra litigiului, dacă este prezentat instanței spre încuviințare potrivit legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și Codului de procedură civilă, are același regim de urgență ca și alte cauze pentru care nu se întrerupe activitatea instanțelor. În afara justițiabililor informați despre mediere și avantajele acesteia din mass-media, de pe internet, de la acțiunile de promovare organizate de mediatori sau chiar de către avocații lor, care nu ignoră prevederile de mai sus, astăzi încercăm să prezentăm avantajele acestei proceduri pentru românii care vin din străinătate în concedii și nu trebuie să fie dezarmați de faptul că în țară instanțele lucrează la regim de … avarie. Românii din diaspora, dacă vor să rezolve în concediu orice litigiu pretabil la mediere, au la îndemână o cale rapidă de ajungere la o soluție cu ajutorul unui mediator autorizat. Dacă nu se dorește a se ajunge la instanță, părțile pot prezenta acordul de mediere unui notar public pentru autentificare, în condițiile legii. Dacă nu au suficienți bani ori deja era un proces pe rolul instanței, părțile pot să prezinte acordul de mediere pentru încuviințare unui judecător, potrivit unei proceduri mai rapide, chiar și în timpul vacanței judecătorești! Cum? Iată că art. 87 „(5^1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor prevede că: ,,Serviciul de registratură primește și înregistrează acordurile de mediere și ia măsuri pentru a fi înmânate de îndata completului investit cu soluționarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.” Deci nu se primesc termene la toamnă sau la anul, ca în procesele obișnuite. Ce se întâmplă mai departe? Conform art. 100 din același regulament al instanțelor ,,Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.”

Mai mult decât oricând pe timpul anului, mii de români care vin în concediu în lunile iulie și august, conform legislației și obiceiurilor în țările vest-europene, în afară de revederea familiei și poate, puțin turism național, doresc să-și rezolve și probleme pentru care nu pot pleca în restul anului din strainatate. Și atunci pot apela la o mediere, în cazurile prevăzute de lege, să-și rezolve mai repede litigiul, scurtând mult durata procesului, astfel încât la plecare să știe că s-a ajuns la o soluție legală, după o înțelegere amiabilă, asupra tuturor sau numai unei părți din problemele respectivului dosar, hotărârea judecătorească de încuviințare a acordului fiind titlu executoriu.

Durata medierii poate fi de la câteva ore în cazurile mai simple, la câteva ședințe scurte în cel mult 1-2 săptămâni în cazurile mai dificile. Deschiderea părților către această procedură și măiestria mediatorului fac din această formă de soluționare a litigiului cea mai avantajoasă cale de a ajunge la o înțelegere, prin scurtarea unui proces, la care se adaugă și alte avantaje: cheltuieli minime, fără stres și expunere publică, în cadrul confidențial al unui birou de mediator. Mai mult, soluția găsită cu participarea activă a părților la mediere este în avantajul ambelor, este una prefigurată din negocierea intereselor, nevoilor și dorințelor proprii, nu este impusă de o instanță supraîncărcată de dosare care poate da o hotărâre în favoarea uneia din părți sau chiar niciuneia, strict pe baza unor prevederi legale, a unei proceduri incomode și dificile pentru nejuriști și a unor probe pe care le depune sau nu partea ce reclamă dreptatea sa!

Se pot rezolva prin mediere conflicte civile, respectiv comerciale, de muncă, de familie, administrative, dar și penale, pentru infracțiuni la care, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților pot înlătura răspunderea penală.

Mediatorii pot fi găsiți și aleși de părți de pe Tabloul mediatorilor afișat oficial pe site-ul Consiliului de mediere – http://www.cmediere.ro, la instanțe, parchete, poliție, dar și de pe internet, de la cunoștințe din țară sau intrând în biroul primului mediator din preajmă!

Am încercat să informăm pe scurt cetățenii români cu treburi în justiție, dar mai ales pe cei care vin în concedii în țară în timpul verii, că este posibil, indicat, avantajos și oportun să folosească vacanța lor și pentru rezolvarea litigiilor, apelând la mediere, chit că magistrații sunt în vacanța judecătorească.  MEDIEREA NU IA VACANȚĂ!

Spune NU conflictelor, acceptă dialogul, ALEGE MEDIEREA! Asociația Mediatorilor Galați vă asigură prestarea unor servicii de mediere de calitate, avantajos și … cât ai spune ”vacanță”!