Consiliul de mediere impune ilegal constituirea în subordinea sa a asociațiilor profesionale județene ale mediatorilor, fără consultarea mediatorilor


CONSILIUL DE MEDIERE DISPUNE ORGANIZAREA TERITORIALĂ A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR PRIN HOTĂRÂREA NR. O/04/25.03.2015 FĂRĂ CONSULTAREA MEDIATORILOR. Abia după ce 4 dintre membri au protestat, s-a votat de ceilalți 5 cu inițiativa, o altă Hotărtâre, nr. 5/25.03.2015 prin care s-a stabilit invers, consultarea mediatorilor după publicarea hotărârii nr. 04, până la data de 24.04.2015. Original și ilegal debutul și nejustificată graba și forma de organizare impusă, după ce de 2 ani mediatorii din țară și în Comisia consultativă au dezbătur proiectul A.M. Galați, completat cu propunerile altor asociații și adoptat ca proiect de Statut al profesiei în data de 15.03.2014 la Brașov de către 32 de asociații prezente și susținut ulterior și de altele. De atunci, CM, din care făceau parte și 5 din noul CM, cu suportul a 3-4 asociații mai mari constituite de firmele de formatori, s-au opus și au boicotat adoptării Statutului conform obligației instituite de art. V din Legea nr. 215/2012. Acum, în mare grabă se forțează o altă organizare a cărei esență o vom prezenta mai jos. Din start s-a greșit abuziv din nou, luându-se la limită o nouă decizie gravă pentru corpul profesional fără consultarea acestuia, de către 5 persoane cu mandat contestat, cu o motivație  artificială și subțire de tot. Nu putem accepta instalarea dictaturii la nivel national si judetean in aceasta profesie, vrem o altfel de organizare a corpului profesional al mediatorilor, democratica si unitara, conform proiectului de Statut adoptat la Brasov, cu imbunatatirile ulterioare.

 • Motivarea publicată astăzi 30.03.2015 pe site-ul CM  http://www.cmediere.ro/…/motivarea-organizarii…– este furată de la argumentarea juridică a constituirii CPM după proiectul nostru de Statut.
  Eu nu renunț așa ușor și vreau să știu cine mă mai sprijină în demersul nostru început cu inserarea art. V în Legea 215/2012, inițierea, dezbaterea națională și adoptarea proiectului de Statut al profesiei de la Brașov. Am făcut o solicitare la CM să se publice și varianta noastră pe site și pe grupul comisiei consultative și de vineri, nimic, numai varianta lor. Voi apela la asociații să își exprime punctul de vedere față de aceste variante în pregătirea unei ședințe a comisiei consultative pe 23 sau 24.04.2015. Am luptat pentru organizarea corpului profesional de atata timp concret, cu proiecte dezbatute, cu sondajul colegelor de pe revista de anul trecut, toate conducand la varianta noastra, nu la descentralizarea CM pe judete. Este cazul să reluăm consultarea din nou a mediatorilor care trebuie sa decida in cunostinta de cauza. De aceea repet: Esența proiectului de organizare propus de cei 5 din CM prin hotărârea de astăzi este: organizarea corpurilor judetene în paralel cu asociațiile, având în frunte un președinte ales de mediatorii din județ, subordonat CM, care se autoinstaleaz organul de conducere al corpului profesional la nivel național, încălcându-și statutul și atribuțiile din lege. Mai rău este că față de proiectul AMG susținut la Brașov acum un an de 32 de asociații prezente și altele ulterior, blocat de atunci de CM si marile asociații cu membri în CM, nu prevede organizarea unor foruri de conducere și deliberative la nivel județean și bațional, prin acele adunări generale și Congres, care alege Consiliul Național din care să facă parte președinții de la județe și încă un număr proporțional de mediatori aleși conform ponderii mediatorilor din județe, organism care să îndeplinească funcția de conducere și deliberativă dintre congrese. Consiliul Național ar trebui să aleagă / desemneze Consiliul de mediere ca organ executiv și acesta să angajeze personalul tehnico -administrativ. La nivelul CN ar funcționa și niște comisii de specialitate și consultative. Ca organ de control am prevazut comisie de cenzori la nivel judetean și național, independente de consiliu, care prezinta rapoarte anuale CN si la 4 ani Congresului Național. Vedeți așa ceva în organizarea propusă de cei 3 membri UCMR plus Dedu și Sustak – UNMR? Desigur că nu, structura propusă de ei este anormala și dictatoriala, dar mai ales nu se găsește la nici o profesie organizată prin lege, etatistă sau liberă, mediatorii urmând să descopere iar roata… inepțiilor și neconstituționalității. De asemenea, este anormal ca acele corpuri județene, fără personalitate juridică proprie, să fie tot asociative (asociații profesionale?) dar în același timp cu apartenență obligatorie, condiție neconstituțională, dreptul de asociere fiind liber, nu obligatoriu. Dupa ce ca in două rânduri s-au cocoțat la putere cu obligarea la înscriere în asociațiile constituite dupa OG 26/2000, ACUM, DE OCHII LUMII ELIMINĂ ACEASTĂ CONDIȚIE DIN ROF AL CM și INVENTEAZĂ TOT O STRUCTURĂ ASOCIATIVĂ OBLIGATORIE UNICĂ LA NIVEL JUDEȚEAN, FĂCÂND CONFUZIE GRAVĂ ÎNTRE STATUTUL LEGAL AL CORPURILOR PROFESIONALE ÎNFIINȚATE PRIN LEGE ȘI ASOCIAȚII. Nu credeți măcar acum că soluția noastră, larg dezbătută cu proiecte mereu îmbunătățite de un an încoace este legală și constituțională față de această struțo-cămilă inventată de CM prin hotărârea de azi și asupra căreia, suntem consultați … după adoptare, și asta la insistențele celorlalți 4 membri CM: Ionescu N., Munteanu Mihai și Dorin Badulescu. Mai citiți și dezbateți proiectul nostru și la viitoarea ședință a comisiei consultative – posibilă înainte de 24-25 aprilie – să contracarăm această aventură organizatorică impusă nedemocratic, ilegal și neconstituțional. Și nu uitați, că mai este esențială schimbarea / revenirea la sistemul anterior de vot în comisia consultativă, modificat abuziv și ilegal de CM prin H ot. nr. 23/2014. Față de toate acestea va conta trezire mediatorilor care să dezbată viitorul acestui corp profesional, după ce s-a dat prea ușor amăgiți pe mâna unor persoane care depășesc orice limită. VĂD CĂ MOTIVAREA DE AZI ESTE SEMNATĂ DE TOȚO MEMBRII ȘI MEMBRII SUPLEANȚI AI CM! Unitate în dictatură! Ce mai contează ce vor mediatorii! Dar chiar așa ce vor? Că numai vreo 10 persoane mai scriu pe facebook despre astea, în rest literatură și distracție.

Obligaţia de înscriere a mediatorilor în corpul profesional nu este ilegală şi neconstituţională


Reiau un articol mai vechi, a cărui argumentație juridică este exploatată acum de noi membri ai Consiliului de mediere pentru a înființa Corpul profesional al mediatorilor printr-o hotărâre a sa! După ce,  din 2012 au refuzat organizarea propusă după proiectul de Statut al profesiei înaintat de AM Galați, dezbătut 2 ani în comisia consultativă și adoptat de 32 de asociații în ședința de la Brașov din  15.03.2014! După un an în care s-au opus la orice dezbatere și adoptarea statutului așa cum îi obliga art. V din Legea nr. 215/2012, după ce s-au văzut aleși în CM cu votul manipulat al mediatorilor din uniunile și asociațiile cu care s-au opus proiectului nostru din interese electorale, financiare și de putere, noi membri ai CM, în prima ședință din 25.03.2015, emit cu 5 voturi pentru o hotărâre în care dispun organizarea CPM într-o cu totul altă formă, instalându-se ca organ de conducere al CMP, deși potrivit legii NU ESTE AȘA CEVA! 

   Obligaţia de înscriere a mediatorilor în corpul profesional nu este ilegală şi neconstituţională   Posted on by costinaso | Editare

 Mediator Asofronie Constantin – Galaţi

Deşi organizarea alegerilor nu are nici o legătură cu art. 24 şi modificările propuse, votul fiind neîngrădit şi individual pentru toţi mediatorii autorizaţi, o să argumentăm în continuare de ce nu este ilegală obligarea mediatorilor la înscrierea în corpul profesional, ca şi la alte profesii foarte liberale!

În primul rând, din art. 24 al legii nr. 192/2006 modificată şi completată de legea nr. 370/2009 se prevede: „Art. 24. — Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.” Este foarte clară dispoziţia imperativă „se constituie”, faţă de cea facultativă „pot adera”. Dar nu aici trebuie insistat acum, şi mai ales să se stabilească sancţiuni, pot fi mai multe asociaţii, DAR CORPUL PROFESIONAL TREBUIE SĂ AIBE O ORGANIZARE UNICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN.

În al doilea rând, mediatorului îi rămâne dreptul de liberă alegere a asocierii în asociaţii profesionale locale şi naţionale, sau nu, însă constituirea corpului profesional şi exercitarea unei profesii de interes public poate fi impusă de legiuitor şi stat, fără afectarea drepturilor la liberă asociere a respectivelor persoane. În acest sens vă prezint un material edificator, respectiv Decizia nr. 233/2004 a Curţii Constituţionale, precum şi prevederi ale unor convenţii internaţionale şi Declaraţia universală a drepturilor omului.

Această Decizie şi actele normative respective arată că în alte profesii, liberale este constituţională condiţionarea practicării profesiei de apartenenţa la o organizaţie (Corp, Ordin) profesională unică şi asocierea obligatorie la acestea a persoanelor care doresc să practice respectivele profesii, de interes public, deci nu se încalcă nici Constituţia şi nici Convenţia O.I.M.

Decizia nr. 233/2004 a C.Cst. şi deciziile Curţii Europene invocate demonstrează că libertatea de asociere în unele asociaţii sau corpuri / ordine profesionale poate fi condiţionată de pregatirea şi atestarea persoanei respective într-un domeniu de activitate şi de asemenea, practicarea unei anumite profesii este condiţionata legal de apartenenţa la asociaţia / corpul/ ordinul profesional de interes public respectiv. Decizia se refera la 2 profesii liberale (avocaţii şi notarii), dar devine referinţă pentru  toate celelalte ordine/corpuri profesionale de interes public din România: poliţişti, consilieri juridici, executori judecatoreşti, lichidatori, experţi, practicieni în insolvenţă, arhitecţi, contabili autorizaţi, experţi contabili, medici, farmacişti, asistenti medicali, moase, medici si asistenti veterinari, etc. Cu exceptia mediatorilor unde s-a instituit deocamdată ca autoritate Consiliul de mediere, la toate celelalte profesii este obligatorie înscrierea în corpul/ ordinul profesional pentru a putea exercita profesia, iar acesta acreditează, pregăteşte, atestează, sancţionează practicanţii respectivelor profesii.

Decizia Curţii Constitutionale nr. 233 din 25 mai 2004 publicată în Monitorul Oficial 603 din 5 iulie 2004 respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) teza intai si ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 27 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin excepţia ridicată, Pompiliu Bota  apreciază că dispoziţiile legale criticate, care prevăd obligaţia tuturor avocaţilor de a se înscrie în Uniunea Avocaţilor din România, unica forma de asociere a acestei categorii profesionale, contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 40 alin. (1) referitoare la dreptul de asociere si celor ale art. 41 alin. (1) privind dreptul la munca. De asemenea, susţine că textele legale criticate aduc atingere şi reglementarilor internationale cuprinse in art. 20 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 22 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, precum si celor ale art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Pentru aceleasi motive, apreciaza ca si dispozitiile similare din Legea nr. 36/1995, prin care se prevede obligatia tuturor notarilor de a se inscrie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, aceasta fiind unica forma de asociere a acestora, este neconstitutionala.

 Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca activitatea desfasurata de avocati si de notari este una de interes public si, ca atare, nu se incalca prevederile constitutionale si nici cele ale actelor internationale mentionate in sustinerea exceptiei. De asemenea, cu privire la dispozitiile criticate din Legea nr. 51/1995, invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 136/2002.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civila apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu ingradesc dreptul la munca si dreptul la asociere, ci, dimpotriva, “prin reglementarea exercitarii profesiilor de avocat si notar public, aceste dispozitii sunt de natura a asigura apararea, exercitarea si dezvoltarea in interes general si particular, subsumat ordinii publice, a drepturilor fundamentale ale cetatenilor”. In acest sens arata ca dispozitiile art. 48 alin. (1) teza intai si cele ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995, republicata, asigura apararea, exercitarea si dezvoltarea in interes general si particular a acestor drepturi fundamentale. In sustinerea acestor argumente, instanta invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.

Guvernul considera ca exceptia ridicata este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale si reglementarilor internationale invocate de autorul exceptiei. Astfel, in ceea ce priveste contrarietatea dispozitiilor art. 48 alin. (1) teza intai si ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995, in raport cu art. 40 alin. (1) din Constitutie, republicata, apreciaza ca nici un considerent privind libertatea individuala, implicit cea de asociere, nu poate fi retinut pentru inlaturarea dispozitiilor din Legea nr. 51/1995, care stabilesc modalitatile organizatorice in cadrul carora se poate exercita profesia de avocat. Totodata, apreciaza ca sustinerea autorului exceptiei privind incalcarea art. 41 alin. (1) din Constitutie, republicata, este neintemeiata, intrucat avocatura se realizeaza de un corp profesional cu o indelungata traditie, a carei organizare si functionare este reglementata prin lege proprie. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata, profesia de avocat este o profesie liberala si independenta, cu organizare si functionare autonome, in conditiile legii si ale statutului profesiei. Referitor la incalcarea prevederilor din actele internationale invocate de autorul exceptiei, care garanteaza libertatea de intrunire si de asociere, Guvernul apreciaza ca reglementarea de catre legiuitor a modalitatilor organizatorice in cadrul carora se poate exercita profesia de avocat nu reprezinta o incalcare a libertatii de asociere.

 Cu privire la dispozitiile criticate din Legea nr. 36/1995, considera ca notarii publici, precum si avocatii exercita un serviciu public si este necesar ca elementele si conditiile de organizare a acestui serviciu public sa fie stabilite “nu discretionar, ci printr-un act normativ care sa contina reglementari de natura sa reflecte necesitatile reale cu privire la organizarea activitatii notariale”.

   Avocatul Poporului considera ca nici una dintre criticile formulate prin exceptia de neconstitutionalitate nu este fondata. In temeiul art. 40 din Constitutie, republicata,avocatii si notarii se pot asocia liber, dar tipurile, modurile si conditiile de realizare a acestor asocieri, inclusiv a celor profesionale, trebuie prevazute de lege. Atatavocatii, cat si notarii realizeaza un serviciu public care este organizat pe baza unor legi speciale, iar “datorita specificului profesiei de avocat si al celei de notar, este necesara stabilirea prin lege a unor conditii de exercitare a acestora, in considerarea interesului public”. Astfel, “reglementarea unor conditionari legale pentru exercitarea profesiei de avocat si a celei de notar nu reprezinta o ingradire a dreptului la munca si nici a libertatii de alegere a profesiei sau a locului de munca“. Avocatii se pot constitui atat in asociatii cu scop lucrativ (cabinete individuale, grupari de cabinete individuale, societati civile profesionale), ale caror organizare, functionare si constituire sunt reglementate de legislatia civila si Legea nr. 51/1995, cat si in asociatii fara scop lucrativ, ale caror organizare si functionare sunt reglementate prin art. 9 si 40 din Constitutie, republicata, precum si prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Prevederile art. 40 din Constitutie, republicata, care permit cetatenilor constituirea in alte forme de asociere, au caracter mijlocit. Pe cale de consecinta, asociatiile profesionale fara scop lucrativ ale avocatilor si notarilor se pot constitui, organiza si functiona doar in conditiile prevazute de lege.

Curtea Constituţională, examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele: (…)

   – Art. 48 alin. (1) teza intai: “Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti. […]”

   – Art. 57 alin. (1) si (3): “(1) Uniunea Avocatilor din Romania este formata din toti avocatii inscrisi in barouri si are sediul in municipiul Bucuresti. […]”

   3. Nici un barou nu poate functiona in afara uniunii.

   De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il mai constituie si prevederile art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 27 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare:

   – Art. 26 alin. 1 si 2: “In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cate o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel”;

   – Art. 27: “Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.”

   In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arata ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 37 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1), care, in urma revizuirii si republicarii Constitutiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 40 alin. (1) si art. 41 alin. (1), avand urmatorul continut:

   -Art. 40 alin. (1): “Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere”;

   -Art. 41 alin. (1): “Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.”

   Autorul exceptiei considera ca textele legale criticate contravin si reglementarilor internationale prevazute de art. 20 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 22 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, precum si celor ale art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al caror continut este urmatorul:

   – Art. 20 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului: “Nimeni nu poate fi obligat sa faca parte dintr-o asociatie.”

   – Art. 22 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: “Orice persoana are dreptul de a se asocia in mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate si de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale.”

   – Art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: “1. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.

   2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care, prevazute de lege, constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, pentru securitatea nationala, siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protejarea sanatatii sau a moralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse exercitarii acestor drepturi de catre membrii fortelor armate, ai politiei sau ai administratiei de stat.”

   Analizand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:

   Libertatea de asociere, consacrata de art. 40 din Legea fundamentala, nu inseamna ca orice persoana, indiferent de statutul sau civil si profesional, poate face parte din orice tip de asociatie. Legiuitorul are libertatea de a reglementa conditiile in care pot fi constituite, organizate si in care functioneaza diferite tipuri si forme de asociatie, inclusiv sa dispuna constituirea obligatorie a unor asociatii pentru exercitarea unor profesii ori indeplinirea unor atributii de interes public.Aceasta libertate se intemeiaza pe prevederile art. 9 teza intai din Constitutie, republicata, potrivit carora: “Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii.”

Barourile si Uniunea Avocatilor, precum si camerele notarilor publici sunt asociatii profesionale cu un specific deosebit. Intreaga activitate desfasurata de aceste asociatii si de membrii lor este una de interes public, ceea ce impune o reglementare legala mai cuprinzatoare, chiar si in ceea ce priveste calitatile membrilor, conditiile de organizare si functionare, nedemnitatile, incompatibilitatile, raspunderea disciplinara si altele. In acest sens, Legea nr. 51/1995, republicata, prevede la art. 2 alin. (2) ca avocatul “promoveaza si apara drepturile si libertatile omului”, iar conform art. 3 si art. 4 din Legea nr. 36/1995 “Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome”, respectiv “Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege”. Importanta acestor activitati necesita o organizare si functionare unitara a asociatiilor respective, cu respectarea unor reguli de disciplina si deontologie stricte.

   Curtea constata ca textele de lege examinate nu obliga nici o persoana sa faca parte, contrar vointei sale, dintr-o asociatie. Inscrierea in barourile avocatilor sau in camerele notarilor publici constituie o conditie legala pentru a putea exercita profesia de avocat ori pe cea de notar public. Asadar, nu avocatul sau notarul public practicant este obligat sa adere la asociatie, ci calitatea de membru al asociatiei conditioneaza practicarea profesiei.

 In ceea ce priveste pretinsa incalcare a prevederilor constitutionale ale art. 41, Curtea constata ca interdictia ingradirii dreptului la munca este o garantie constitutionala in sensul ca orice persoana are dreptul sa desfasoare o activitate. Libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de munca nu inseamna ca orice persoana, oricand si in orice conditii, poate exercita profesia sau meseria pe care o doreste.Alegerea profesiei si a meseriei presupune, inainte de toate, pregatirea si calificarea corespunzatoare in vederea exercitarii acestora. Aceasta libertate este conditionata sau limitata si de alte criterii legale, justificate constitutional, cum ar fi, de exemplu: starea sanatatii, aptitudinea si altele, determinate de specificul profesiei, meseriei ori al locului de munca.

   Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 136 din 23 aprilie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2002, respingand exceptia de neconstitutionalitate ce viza acest text de lege. Solutia si considerentele acelei decizii sunt valabile si in prezenta cauza.

 C U R T E A  In numele legii D E C I D E:   Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) teza intai si ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 27 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Asociatia “Figaro Potra” din Alba Iulia in Dosarul nr. 5.325/2002 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia civila.

   Definitiva si obligatorie.  Pronuntata in sedinta publica din data de 25 mai 2004.

   PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,  prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Plângerea individuală formulată de reclamantul Pompiliu Bota la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru pretinsa violare a art. 11 din Convenţia europeană a drepturilor omului, este respinsă ca inadmisibilă prin Decizia din 12 octombrie 2004, împotriva căreia nu există cale de atac.

 II.  Condiţiile de organizare şi exercitare a profesiei de avocat sunt prevăzute într-o lege specială şi “nu se supun normei generale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare” statuează Curtea Constituţională în cuprinsul Deciziei nr. 44 din 4 februarie 2003.

Totodată, în cuprinsul aceleaşi decizii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 13 martie 2003, Curtea Constituţională a statuat că, “în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege. […] scopul ei este asigurarea unei asistenţe juridice calificate (…)”.

In acest sens CONSTITUTIA din 21 noiembrie 1991 republicata, prevede: “ ART. 24 Dreptul la apărare. (1) Dreptul la apărare este garantat.   2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Astfel, deşi avocatura este o profesie liberală şi independentă, exercitarea sa trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat, în conformitate cu reguli prestabilite, modurile şi condiţiile de realizare a acestor asocieri, inclusiv a celor profesionale, trebuie prevăzute în lege, motiv pentru care a fost necesară adoptarea Legii nr. 51/1995, avocaţii realizand un serviciu public, care este organizat pe baza unei legi speciale.

Analize şi concluzii similare privind faptul că nu este încălcat dreptul la asociere nici prin obligarea înscrierii în barouri judeţene pentru exercitarea profesiei de avocat rezultă şi din Deciziile nr. 321/2004 – MOf.R 1144/3.12.2004, nr. 260/2005 MOfR 548/28.06.2005, 688/2005 – MOfR 114/7.02.2006, 200/2006 – MOfR 299/3.04.2006, hotărârea CEDO în cauza nr. 24057/03 Bota contra României şi Buzescu contra României din 24.05.2005.

Detalii, inclusiv la referinţele la legislaţia internaţională, pe:  http://www.legestart.ro/Decizia-233-2004-referitoare-exceptia-neconstitutionalitate-dispozitiilor-art-48-alin-1-teza-intai-ale-art-57-alin-1-3-Legea-51-1995-organizarea-exercitarea-profesiei–(Njc2ODk-).htm

Cum s-a votat la alegerile pentru Consiliul de mediere


http://www.medierenet.ro/2015/03/20/cum-s-a-votat-la-alegerile-pentru-consiliul-de-mediere-2015-de-ce-au-fost-anulate-voturi/#.VQw6wNKUd1Y

Comisia de Validare a Voturilor a publicat pe site-ul Consiliului de Mediere activitatea de validare a voturilor exprimate de mediatori la alegerile desfasurate in perioada 05.03-15.03.2015 pentru alegerea membrilor Consiliului de Mediere din Romania.
Prezentam pe scurt situatia buletinelor de vot:

Numarul de buletine de vot tiparite: 7050

LA URNA:

 • Numarul de buletine de vot stabilite pentru votul la urna: 304
 • Buletine de vot neutilizate la urna: 68
 • Predare buletine de vot din rezerva de 5% tiparite in plus pentru a fi folosite in situatii de forta majora: 336

236 votanti la urna

 • 3 buletine de vot contineau si confirmarea privind executarea votului (talonul), nedetasat.

PRIN CORESPONDENTA:

 • Numar buletine de vot utilizate pentru votul prin corespondenta 6.409 buletine de vot (5.132 provincie si 1.277 pentru Bucuresti)
 • Numarul mediatorilor care au votat prin corespondenta: 3.978
 • Numar buletine de vot neutilizate: 2391
 • Numar buletine de vot nereturnate de firma de curierat: 40
 • Numar buletine de vot returnate de compania de curierat: 2.390
 • Voturi exprimate prin corespondenta: 3.978 plicuri
 • In 7 plicuri nu se afla nici un buletin de vot
 • 4 plicuri aveau buletine de vot fara talon
 • in 4 plicuri se aflau 4 taloane fara buletine de vot
 • 331 buletine de vot anulate deoarece aveau taloanele necompletate cu datele de identificare ale mediatorului, nesemnate si nestampilate sau prezentau mentiune precum „nu votez”, cat si aplicate stampile in interiorul votului
 • 725 buletine de vot declarate invalide deoarece sunt semnate insa nu au aplicata si stampila pe talon asa cum prevede art. 19 alin. (9) din Anexa nr. 11 la R.O.F.
 • 86 buletine de vot declarate invalide deoarece nu a fost aplicata stampila de mediator asa cum prevede art. 19 alin. (9) din Anexa nr. 11 la R.O.F.
 • 19 buletine de vot declarate invalide deoarece pe taloane au fost aplicate alte stampile decat cea de excrcitare a profesiei dc mediator
 • 14 buletine de vot declarate invalide deoarece taloanele au fost semnate si stampilate fara insa a exista mentionate datele de identificare a mediatorului votant, fiind aplicate stampile (altele decat cele dc cxercitare a profesiei dc mediator)
 • 49 buletine de vot invalidate deoarece nu aveau exprimata nicio optiune de vot sau au avut exprimate un numar mai mare de 9 optiuni

Comisia trece la numararea celor 2.984 buletine de vot valabil exprimate

Constatarile Comisiei de Validare a Voturilor:

Citește în continuare

Mediator în perioada alegerilor pentru Consiliul de mediere


Articolul intreg pe:  http://www.medierenet.ro/2015/03/20/mediator-in-perioada-alegerilor-pentru-consiliul-de-mediere/#.VQw5atKUd1Y 

logo_medierenet_registered

Câteva concluzii critice ale colegei Anca Stanciu, care completează materialele noastre:

 Se stia ca vor fi alegeri in 2015. Decizia CCR-ului nu a facut altceva decat sa oblige organizarea lor aproximativ cu 7-8 luni mai devreme. Ce am constatat in organizarea acestor alegeri a fost lasatul pe ultima clipa a organizarii lor.  (…)

Tot ce a urmat dupa 4 decembrie 2014 ne-a aratat ca CdM-ul nu a facut niciun fel de demersuri, pana in acel moment, pentru a se achita de obligatia de organizare a alegerilor. Si aici vorbesc despre CdM ca si institutie pentru ca am vazut cu totii ca fostii membri s-au ocupat de propriile strategii de campanie. Inclusiv sedintele Comisiei Consultative mi s-au parut a fi doar un mod de tergiversare (dupa cum stim cu totii ultimul cuvant l-a avut tot Consiliul de Mediere) asa incat totul s-a facut in marea graba.

De ce intr-o perioada critica pentru profesie, in loc sa se concentreze pe situatie si pe ce era de facut in acel moment s-a ales, din nou, sa se tina in asa mica masura cont de ceea ce au dorit si cerut mediatorii?

De ce s-a facut sedinta in care s-au luat hotarari importante si definitive in privinta alegerilor doar dupa publicarea sentintei in Monitorul Oficial?

De ce s-a anuntat doar in 23 ianuarie calendarul alegerilor, mai ales ca pe documentul repectiv era scris decembrie?

De ce in momentul in care nu se mai putea face nimic s-a facut public (Facebook-ul este spatiu public) faptul ca hotararile luate in legatura cu alegerile nu au avut cvorum?

De ce s-a publicat de doua ori in Monitorul Oficial tabloul mediatorilor cu drept de vot?

In calitate de mediator votant am fost coplesita, la doar doua zile dupa anuntarea calendarului alegerilor, de numarul mare de mesaje electorale intrate in casuta mea de email si am inteles ca acele campanii nu au fost pregatite in weekend. Si am mai inteles ca membrii fostului CdM au ales sa se foloseasca, in interesul propriilor candidaturi, de timpul in care nu facut public acest calendar al alegerilor.

Incidentele in ceea ce priveste dosarele depuse de candidati, actele cerute la dosar (acel certificat medical, adeverinta apartenentei la o asociatie profesionala) nu au facut decat sa scoata in evidenta multimea aspectelor neacoperite de procedurile stabilite in graba, care nu au mai putut fi reglementate din pricina vidului de putere care exista in acel moment. Si nu au fost doar acestea. Au urmat contestatiile si solutionarea lor, discutiile cu privire la obligatiile fiecarei comisii, modul in care informatiile publicate pe site-ul Consiliului de Mediere au aparut doar sporadic si cu mare intarziere fata de cele publicate pe retelele de socializare. Iar newsletter-ul CdM-ului a lipsit aproape cu desavarsire in aceasta perioada.

Si a venit si momentul mult asteptat al perioadei exprimarii votului. Inca din prima zi au aparut probleme cu firma de curierat: numerele de telefon de pe plicuri si/sau de pe listele puse la dispozitia lor de catre CdM erau gresite, curierii erau nervosi si nemultumiti, in unele zone s-au trimis sms-urile promise care anuntau sosirea buletinului de vot, in altele nu. Au inceput sa curga sesizarile si promisiunile de remediere a situatiei. Te umfla rasul, daca nu ar fi fost de plans.

Citește în continuare

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul de mediere 2015. Schimbare ratată


Membrii noului CM: 1. Mugur Mitroi (UCMR); 2. Badulescu Valeriu (UCMR si ACM BZ); 3. Sustak Zeno (UNMR); 4. Munteanu Mihai; (UNMR) 5. Dedu Ion (UNMR); 6. Ionescu Nicoleta (A.M. Buc.); 7. Padeanu Marin (UCMR); 8. Iacob Anca (UCMR); 9. Ichim Gabriela (UCMR). Membri supleanti: 10. Coste Stefan (Cam.Med. R. -IS). 11. Lisman Fanuta (Colegiul M- Buc.); 12. Tuluc Ana (UCMR).

Candidatul Asociatiei Mediatorilor Galati, Constantin Asofronie – locul 15, cu 334 voturi, cu 60 mai putin decat locul 9, SINGURUL DIN PRIMII 20 CLASATI CARE NU FACE PARTE DINTR-O UNIUNE, MARE ASOCIATIE, FIRMA DE FORMATORI SI NU A MAI FOST MEMBRU SAU MEMBRU SUPLEANT AL CM. Asta spune multe, dar mai ales ca nu s-a vrut o schimbare reala si in nici un caz nu s-ar fi putut in conditiile proastei organizari facute de fostul CM si cu fostul presedinte la coordonarea alegerilor cu salariatii din CM la controlul alegerilor!

Acum o sa intelegeti ca au gresit colegii care nu au inteles sa facem acea alianta pentru schimbare, Alternativa CM 2015, in care cei mai bine cotati candidati din afara fostilor membri CM si mari patroni de uniuni / asociatii / scoli formare SA FACA O LISTA COMUNA DE VOTAT de colegii care au dorit schimbarea. Asa, voturile s-au imprastiat voturile aiurea, la toti care deodata au visat sa devina membri CM. Schimbarea pe care chiar ati dorit-o n-ati marcat-o pe buletinele de vot, de drica acestei schimbari! Va meritati soarta candidati egoisti si orgoliosi, precum si mediatori pasivi si conformisti cu tot ce a fost mai rau in mediere in ultimii 6 ani! Nu invatam nimic de la altii, nici macar din greselile de la alegerile precedente pentru CM. Aceeasi Marie cu aceeasi palarie din nou in CM, dar mai periculosi ca inainte: UCMR are 5 membri, UNMR 3 si mai intra N. Ionescu, fost supleant. Dintre cei propusi de noi pe o lista alternativa: Asofronie – loc 15, Belbita – 19, Dediu – 23, Mihaiu – 28, Pacurar – 31, Radulescu – 32, Vlaicu – 33, Sortan – 34, Constantin – 36, Stefan L. -37, Lungu Fl. – 42, Balan Ad. – 44. DACA UNII NU AR FI SPART GRUPUL SI NU S-AR FI DUS CU ALTELE, DACA AR FI SUSTINUT TOTI PE CEILALTI, SINCER SI ACTIV CUM AU PROMIS, M A C A R 1 I N T R A IN VIITORUL CM, LIPSINDU-I 60 DE VOTURI! Grosul celorlalti din grup 8- intre locurile 31 si 44! Adica la jumatatea clasamentului. ASOCIATIILE MEDII SI MICI NU AU SUSTINUT O LISTA ALTERNATIVA DE 9 DIN ORGOLII, ARANJAMENTE CU MARILE ASOCIATII SI … TRADARI! Cand nu-ti vezi capacitatea, recunoasterea profesionala si sustinerea reala, traiesti in lumea ta visand cai verzi pe pereti si iar nimic nu s-a schimbat, ne afundam mai tare in dictatura acelorasi personaje din 2008 incoace. Lipsa de unitate si sustinere a unui numar de candidati comuni a dus ca nici macar 1 din aceasta lista sa nu ajunga membru sau supleant macar. Nici nu mai au rost alte aprecieri, mi s-au adeverit cele mai clare si negre prognoze: la asociatiile mari va fi disciplina si ca UCMR si UNMR si-au dat mana sa ia tot CM din nou, dar cu pozitii mult mai consolidate. Rezultate alegeri CM 2015

S-a încheiat votarea în alegerile pentru Consiliul de mediere


S-A ÎNCHEIAT VOTAREA ÎN ALEGERILE PENTRU COwww.mediereonline.com-asofronie-constantin-680x365bNSILIUL DE MEDIERE. DE MÂINE VOM ȘTI PE VIITORII MEMBRI AI ACESTUIA.
Astăzi a fost ultima zi de votare la sediul Consiliului de mediere pentru candidații la calitatea de membru al acestui organism autonom care gestionează pregătirea, autorizarea, activitatea mediatorilor și reglementarea medierii. În provincie alegerile s-au încheiat mai devreme, fără a fi acest lucru stabilit clar în Calendarul alegerilor hotărât de consiliu în ultima ședință din 22.01.2015. așa cum, mult mai grav, s-a impus o condiție de candidatură neconstituțională (apartenența obligatorie la o asciație) și că alegerea propriu-zisă la sediu a fost condusă de … Secretariatul tehnic, coordonat de fostul președinte, candidat și el (!) și nu de o comisie neutră, Degeaba am sesizat aceste probleme, se pare că unii foști membri ai consiliului au urmărit premeditat compromiterea alegerilor, ca răzbunare proastă pentru că li s-a anulat rușinos mandatul de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 713/2014, pentru că fusese dublat retroactiv. După multe comentarii negative tardive și contestații mai mult sau mai puțin întemeiate asupra procedurilor incomplete, greșite sau abuzive, au fost validați 69 de candidați care s-au întrecut în prezentări care mai de care mai promițătoare și cu puține dovezi asupra posibilității îndeplinirii mai bune a mandatelor decât membrii fostelor consilii. Eu m-am rezumat la actele depuse oficial și în rest am prezentat materiale sub sloganul ”Fapte, nu vorbe!” și am participat la dezbateri, cu tot riscul de a fi atacat uneori de deontologii părtinitori și susținători ai altor candidați, în special de la 3 asociații – uniuni care au dat de la începuturile medierii exponenți în consiliile anterioare pe care i-am criticat pentru abuzuri. Am încercat să informez permanent colegii despre procedurile de votare, am solicitat clarificări publice de la consiliu, am mobilizat colegii să participe cât mai mulți la alegeri și am participat la 4 întâlniri electorale, la Galați, Brăila, Cluj și Iași, În rest, liniște, așteptare, emoții cu privire la rezultate și gânduri la pașii următori. Mâine va fi ziua cea mare în care, spre seară, vom cunoaște pe membrii viitorului consiliu sau cel puțin pe majoritatea dintre ei, dacă va mai fi nevoie de un tur de alegeri. În final MULȚUMESC COLEGILOR CARE M-AU VOTAT, sper să le fie împlinite așteptările pentru că voi încerca, dacă voi fi ales să nu le înșel încrederea. Va depinde și de cine vor fi ceilalți membri și de modul în care se vor angaja în depășirea situației critice pentru mediere și mediatori. În orice caz, trebuie să aducem la un numitor comun programele și proiectele noastre, și, cu consultarea mediatorilor să realizăm schimbarea promisă. Dacă nu voi fi ales, merg mai departe, acționând și luptând în continuare pentru a se realiza de către ceilalți aleși această schimbare. Mulțumesc încă o dată susținătorilor, Doamne – ajută!

http://www.tabloumediatori.ro/articole-alegeri-2015/556-rezultate-exitpoll-alegeri-consiliul-de-mediere

Dar rezultatele finale reale demaine seara pot fi cu totul altele, din multe motive. Așa că, rabdare și … facebook! fără tutun!

Despre pregătirea profesională a mediatorilor după un an de … nimic


Mediator C. Asofronie
Pentru a fi mai explicit modul cum văd această importantă activitate, redau niște concluzii la care am ajuns după dezbaterile din comisia consultativă coordonată de subsemnatul în semestrul I/2014, la observațiile, propunerile și solicitările noastre venind cu completări, susținere și aprobare 32 de asociații. Ce s-a întâmplat de atunci? Nimic! Cu asta se pot lăuda foștii membri CM, majoritatea candidând din nou și scoțând panglici pe gură ca politicienii. Au avut ocazia unii 7, alții 5, alții 3 ani să o facă, nu-i mai credem, ne-am convins ce vor și ce pot: putere și … bani, din nou, și din formarea continuă, că cea inițială a cam înțărcat.
”COMISIA CONSULTATIVĂ A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR                                      – Rezoluția nr. 3 din 15.03.2014
Participanții la ședința Comisiei consultative a Corpului profesional al mediatorilor din 15 martie 2014, desfășurată la Brașov au dezbătut și adoptat unele propuneri de reglementare a pregătirii continue a mediatorilor, pe fondul unor proteste și tensiuni generate de ultimele măsuri dispuse de Consiliul de mediere.
Participanții își exprimă acordul cu mediatorii și asociațiilor care au protestat și au solicitat anularea măsurilor dispuse de consiliu, fără consultarea asociațiilor profesionale și cu încălcarea gravă a prevederilor a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și Directivei 52 PE /2008, respectiv:
1. Participanții consideră necesară pregătirea continuă pentru îmbunătățirea și dezvoltarea competenței profesionale a mediatorilor și creșterea calității serviciului de mediere furnizat de către aceștia.
2. În art. 34 Legea nr. 192/2006 se instituie obligația mediatorului de ”a-și îmbunătăți cunoștințele teoretice și tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă în condițiile stabilite de Consiliul de mediere”, dar nu stabilește ca sancțiune interzicerea dreptului de exercitare a profesiei, prin hotărârea consiliului, în cazul neîndeplinirii obligației prin realizarea unui anume număr de puncte profesionale.
3. În art. 4 din Directiva 52 PE/2008 se prevede că ”(2) Statele membre încurajează formarea continuă a mediatorilor pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace, imparțiale și competente față de părți”, rezultând că această pregătire a mediatorilor nu este obligatorie, fiind recomandată încurajarea ei.
4. Consiliul de mediere nu a elaborat un Standard de formare continuă a mediatorilor și iar actualul Standard de formare a mediatorului nu conține decât referințe la formarea inițială, iar hotărârile consiliului nu pot depăși limitele de reglementare și aplicare a directivei, legii și standardului în domeniu.
5. Participanții consideră alte două măsuri cumulative din Hotărârea consiliului nr. 4911/ 21.09.2013 că sunt excesive și adaugă în mod nepermis la lege, condiționând dreptul de exercitare al profesiei de plata unei taxe profesionale neprevăzute în lege și nedefinite în R.O.F. al consiliului și de obligativitatea asocierii într-o asociație din cele înscrise în Registrul consiliului, ultima măsură fiind considerată neconstituțională.

6. Majoritatea mediatorilor și a participanților la ședință constată conflictul de interese între impunerea acestor obligații și preocuparea deosebită al membrilor consiliului pentru formarea inițială a unui număr nejustificat de mare de mediatori și pentru formarea continuă cu punctaj minim obligatoriu, în condițiile în care toți membrii consiliului sunt formatori și își autorizează reciproc firmele de furnizare a cursurilor de formare, își evaluează și autorizează reciproc cursurile și participă unii la alții la examinarea cursanților la absolvire.
7. Participanții constată că membrii consiliului nu au organizat până acum stagiile profesionale gratuite instituite prin Hotărârea consiliului nr. 1439 /15.12.2012.
8. Formarea profesională continuă reglementată de consiliu nu urmărește întocmai obiectivele și formele de realizare a formării profesionale a adulților din OG 129/2000.

Citește în continuare