Curs de formare iniţială mediatori, Galaţi, 08-21.10.2012


Centrul de mediere Craiova, furnizor specializat de servicii de formare a mediatorilor, autorizat de Consiliul de mediere, în condiţiile Legii nr. 192/2006, ORGANIZEAZĂ CURS DE FORMARE INIŢIALĂ A MEDIATORILOR ÎN GALAŢI, ÎN PERIOADA 08-21.10.2012, într-o locaţie care va fi anunţată.  Detalii la formatorul Marin Pădeanu, Director Executiv al Centrului de Mediere Craiova
Tel: 0746.228.229, 0722.65.73.69 şi pe: http://mediere.ro/index.php?section=training&subs=trainings_details&id=373

Formular inscriere cursuri – PFF – Galati – 336(1)  Formular inscriere cursuri – PJF – Galati – 336(1)

Atribuirea C.I.F. pentru Biroul de mediator deschis de un avocat înregistrat fiscal


Un cabinet de avocat intentioneaza sa deschida si un birou mediator pe care va face medieri conform legii 192 din 2006 (art. 75).
Întrebări:
1) Cum se va inregistra dpdv fiscal biroul de mediator avand in vedere ca exista deja CIF pe cabinet de avocat?
2) Ce declaratii trebuie sa depuna Cabinetul de mediator dupa inregistrare in afara celor pe care le depune cabinetul de avocat?
3) Ce taxe si contributii va plati Biroul de Mediator pentru onorariile din mediere avand in vedere ca avocatii au un sistem de pensii in afara celui public?
Raspunsuri:  Potrivit prevederilor mentionate la art 25 din Regulament de organizare si functionare a Consiliului de mediere, mediatorii isi pot desfasura activitatea de mediere numai in cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale care are in obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
Un mediator poate desfasura activitatea de mediere in cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.
Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere, in conditiile Codului muncii .
Potrivit art 26 din acelasi act normativ, formele de exercitare a profesiei de mediator sunt urmatoarele:
   a) societate civila profesionala de mediatori, prescurtat SCPM;
   b) birou de mediator, prescurtat BM;
   c) birou de mediatori asociati, prescurtat BMA;
   d) angajat cu contract de munca in cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevazute la lit. a)-c) sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale care are in obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii , republicata;
In desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina o evidenta financiar-contabila distincta pentru activitatea sa ca mediator.
Potrivit prevederilor art. 44 alin 3) din Regulament de organizare si functionare a Consiliului de mediere, mediatorii autorizati sunt obligati sa isi inregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii de autorizare si a autorizatiei si sa comunice dovada inregistrarii fiscale Consiliului, comunicarea dovezii inregistrarii fiscale facandu-se prin orice mijloc care asigura confirmarea de primire.

Citește în continuare

Comisia consultativă a început discuţiile privind Statutul profesiei de mediator


        În data de 21.09.2012, între orele 10-16.00, la Piatra-Neamţ, a avut loc şedinţa Comisiei Consultative (C.C.) a Corpului Profesional al Mediatorilor(C.P.M.). Conform convocării, postate pe site-ul Consiliului de Mediere(C.M.), scopul a fost pregătirea unui Statut al profesiei de mediator, care ar trebui adoptat de C.M. în termen de 60 de zile de la republicarea legii medierii după modificările prin legea nr.115/2012. Odată cu convocarea, au fost publicate 2 proiecte de statut asupra cărora trebuia să se poarte discuţiile, după consultarea mediatorilor. Înaintea începerii dezbaterii proiectelor de statut, a fost ales coordonatorul C.C. în persoana d-lui Valentin Trifescu (CM Neamţ) pentru următoarele 6 luni, precum şi succesorul acestuia dnul Chelaru Romeu (Cam. Med.IS). La şedinţă au participat din partea C.M. dnul Ştefan Coste, iar 23 asociaţii au delegat reprezentanţi, înregistrându-se şi prezenţa  a altor şapte mediatori.

      Preliminar, s-au luat în discuţie dreptul de vot, în funcţie de mărimea asociaţiilor, propunerea nefiind susţinută decât de şase reprezentanţi. Aceasta înseamnă că sistemul de vot în comisie rămâne conform actualului R.O.F.: o asociaţie=un vot, fiind permisă şi reprezentarea prin mandat scris comunicat la comisie si C.M.

         După aceste dezbateri prealabile, au început discuţiile asupra proiectului de statut al profesiei.

     Unii reprezentanţi ai asociaţiilor mari, cu sateliţii lor, şi-au manifestat din nou opoziţia faţă de o posibilă organizare teritorială a C.P.M. şi au tergiversat luarea unui minim de hotărâri din motive arhicunoscute: păstrarea formei matriarhale actuale cu multe asociaţii, pe baza vechimii, orgoliilor, intereselor şi fricii de forme democratice de organizare şi obligarea mediatorilor să se înscrie în acestea, deşi art. 24 din Lege este neconstituţional. Reamintim că un prim proiect de organizare a C.P.M. a fost promovat şi pus în dezbaterea asociaţiilor anul trecut de către Asociaţia Mediatorilor Galaţi prin preşedintele C. Asofronie şi, deşi majoritatea asociaţiilor care au răspuns consultării erau de acord cu aceasta, continuarea dezbaterilor a fost blocată din aceleaşi interese oculte. Mai mult, în campania electorală, mai mulţi candidaţi au susţinut ideea şi odată ajunşi in C.M., au uitat de promisiuni şi un an de zile nu s-a făcut nimic. Singura asociaţie mare rămasă consecventă pentru descentralizarea atribuţiilor C.M. şi constituirea unor structuri administrative judeţene este U.C.M.R., insă denumirea de C.M. Judeţean nu are legătură cu organizarea C.P.M., ci cu crearea unor structuri ale C.M. în teritoriu, care nu este prevăzută în lege (CM are în subordine doar Secretariatul Tehnic).  În schimb, legea 115/2012 prin art. V dispune adoptarea de către CM a unui statut al profesiei, care implică neîndoielnic şi organizarea celor care exercită această profesie. Şi pe când Curtea Constituţională şi CEDO au statuat  că practicanţii unor profesii liberale de interes public pot fi obligaţi să se înscrie într-un corp profesional unic (organizaţie profesională, având caracter administrativ, stabilit prin lege, statute ROF), ca să poată exercita profesia respectivă, nu poate fi înlăturată libertatea de asociere în asociaţii, fundaţii de drept privat şi interes privat (conform OG 26/2000). Adică, asociaţiile pot să existe în continuare, cum sunt de exemplu vreo 4 şi la avocaţi, vreo 6 la magistraţi, dar pe bază de voluntariat, nu forţat. De altfel, suntem singura profesie liberală care nu are constituit de drept şi de facto un corp/organizaţie profesională unică şi nici nu se doreşte acest lucru de către practicanţii altor profesii simultan cu medierea, făcând tot posibilul ca medierea să fie de fapt o ocupaţie care poate fi practicată de alţi profesionişti: avocaţi, jurişti, notari, magistraţi, etc.

Citește în continuare

Din ianuarie 2013, înainte de judecată participi la informarea obligatorie despre mediere


Din ianuarie nu mai poţi merge la judecată dacă nu ai încercat mai întâi o înţelegere la mediatori

Ziarul Financiar, 14.09.2012, Iulian Anghel

Din ianuarie nu mai poţi merge la judecată dacă nu ai încercat mai întâi o înţelegere la mediatori

Persoanele fizice şi juridice care au intenţia să se adreseze instanţelor (justiţiabilii) într-un litigiu comercial sau de altă natură sunt obligate, de la 1 octombrie, să participe la şedinţe de informare privind medierea conflictului, în urma intrării în vigoare a unui nou set din modificări aduse Legii 192/2006 privind medierea.  Litigiile aflate deja pe rolul instanţelor intră şi ele sub incidenţa noilor reglementări a legii medierii – avantajul rezolvării conflictului prin mediere, în acest caz, fiind acela că taxa de timbru se restituie în cele mai multe dintre cazuri.

„Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la sedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie ci­vilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege”, arată noua lege.

Din 9 ianuarie 2013 legea devine şi mai „restrictivă”, în sensul că nu te mai poţi prezenta în faţa instanţei fără dovada că ai încercat procedura medierii.

„Înainte de sesizarea instanţei de judecată sau a organului de urmărire penală, părţile sau oricare dintre acestea sunt ţinute să încerce soluţionarea conflictului prin mediere, sub sancţiunea prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată sau a plângerii penale”, se prevede în art. 43 al Legii 115/9 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care intră în vigoare la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial (adică la 9 ianuarie 2013 – n.n.)

Citește în continuare

Convocarea Comisiei Consultative a Corpului profesional al mediatorilor pe 21.09.2012


Coordonatorii Comisiei Consultative a Corpului profesional al mediatorilor convoaca in sedinta reprezentantii asociatiilor si alti mediatori, prin anuntul postat pe site-ul Consiliului de mediere, pentru data de 21 septembrie 2012 orele 10.00 la Piatra Neamt. 
In sfarsit, s-au publicat si doua proiecte de statut al mediatorului, al profesiei, pentru consultarea mediatorilor si asociatiilor.  Din pacate, se repeta mult din lege si nu inteleg de ce,  ptr. ca de baza sunt prevederile legale si umai acestea recunosc valabil profesia si mediatorul, nu un regulament aprobat de consiliu.  Sunt insa de acord cu mare parte din propunerile de organizare a Corpului profesional al mediatorilor, ASTA LIPSESTE si cred ca pe aceasta linie trebuie continuat.  ESTE ABSOLUT NECESAR  CA STATUTUL MEDIATORILOR SI STATUTUL PROFESIEI  SA EXISTE IN LEGE, CA SI CAPITOLE, OPOZABILE ALTOR PROFESII, JUSTITIABILILOR, ALTOR CETATENI, PERSOANELOR JURIDICE, INSTITUTII, ETC.

Un astfel de proiect am prezentat si eu in numele Asociatiei Mediatorilor Galati anul trecut, la conferinta si comisia consultativa a corpului profesional al mediatorilor si sunt gata sa colaborez cu orice asociatii si mediatori sa ne organizam profesia liber si democratic, ca orice alta profesie liberala, fara sa inventam roata.

In sfarsit, felicit cele doua asociatii-centre de mediere din Ploiesti si Piatra Neamt si Camera mediatorilor Iasi ca au muncit sa ne dea de lucru la consultare, trebuie sa participam la convocare, fara arogante si paternitati generatoare de competitie ineficienta, colegial si constructiv, mai bine mai tarziu decat niciodata. Astept si convocarea comisiei pe grupul cc@cmediere.ro ca sa putem raspunde acesteia, conform regulamentului inca in vigoare. Si sa respectam regula ca sa nu vina iar prea multi pentru scandal, in special, ca sa se poata discuta civilizat si lua niste hotarari.

SOLICIT COLEGILOR DIN ASOCIATIE SA STUDIEZE CELE DOUA PROIECTE SI SA-MI TRIMITA PROPUNERI, PE ARTICOLE SI EVENTUAL, COMENTARII ARGUMENTE, PANA LA DATA DE 19.09.2012/ 20.00.

Presedintele Asociatiei Mediatorilor Galati, Constantin Asofronie