Sărbători fericite, mai multe medieri în 2016, LA MULȚI ANI!


Felicitare 1 CNMR si AMG 2016

WORDPRESS.COM PRESENTS

MEDIEREA IN GALATI

2015 IN BLOGGING

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 15,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

There were 37 pictures uploaded, taking up a total of 26 MB. That’s about 3 pictures per month.

The busiest day of the year was January 23rd with 162 views. The most popular post that day was Mandatul ilegal al membrilor Consiliului de Mediere încetează de drept, potrivit Deciziei CCR nr. 713/2014.

Care sunt așteptările mediatorilor de la Conferința națională nestatutară și nelegal constituită?


CARE SUNT AȘTEPTĂRILE MEDIATORILOR DE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CONSILIULUI DE MEDIERE ȘI REPREZENTANȚILOR SĂI ÎN TERITORIU?

Întrucât la Galați și în alte județe după așa-zisa conferință națională a mediatorilor  (http://www.cmediere.ro/page/1489/comunicat-de-presa–conferinta-nationala-a-mediatorilor) se fac informări discrete, după modelul CM la conferință, numai cu câțiva mediatori amici / agreați, cu lucruri despre conferința națională, iar CM nu publică decât un comunicat de 4 propoziții banale și oficiale, transmitem noi acestor aleși care ne sunt așteptările de la CM și acești participanți.

  1. Iată materialele așteptate, prevăzute în Statutul profesiei de mediator: Art. 86 (…)

(3) La Conferința Națională a Mediatorilor, Consiliul va prezenta un raport privind activitatea desfășurată de acesta pe parcursul anului precedent precum și bugetul de venituri şi cheltuieli.

(4) Organele de conducere a C.P.M.J prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionarea fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus in scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.

(5) Reprezentanţii aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţilor de Apel, prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionare a fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus in scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.

(6) Conferința Națională a Mediatorilor propune masuri privind strategia de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel naţional pentru perioada următoare.

(7) Conferința Națională a Mediatorilor propune Consiliului măsuri pentru îmbunătăţirea activității profesionale a mediatorilor.”

Unde sunt aceste materiale? Unde este transparența și responsabilitatea legală și statutară?

  1. Dacă nu ne informează CM, il informăm noi că CM a încălcat Statutul profesiei de mediator la organizarea și desfasurarea acestei Conferințe naționale. Deși i s-a atras atentia asupra anunturilor incorecte și abuzive facute privind participarea ”exlusiva” la conferință numai a reprezentanților CPMJ și din relația cu sistemul judiciar, CM și-a văzut de propriile interese, încălcând prevederea statutară că la conferința anuală trebuia să participe și un număr de delegați aleși în adunările generale din județe, câte 1 la 50 de mediatori.

http://www.cmediere.ro/…/statutul-profesiei-de-mediator…

Statutul profesiei de mediator – adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015  [ Data ultimei modificări: 20.07.2015 ]

“Art. 83 (1) Adunarea generala anuală a mediatorilor din judeţ:

 a) … f) (…)

(g) Adunarea Generala anuală deleagă reprezentanţii pentru Conferința Națională a Mediatorilor cu cel puțin 45 de zile înainte de organizarea conferinței anuale.

(2) Numărul de delegați al fiecărui C.P.M.J. se calculează după cum urmează: preşedintele C.P.M.J, cei doi vicepreşedinţi, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, plus un delegat pentru C.P.M.J care are până la 50 de mediatori; astfel vor fi desemnaţi câte un mediator autorizat delegat la fiecare 50 de mediatori din Corpul profesional.”

”Secţiunea 5 – Conferința Națională a Mediatorilor

Art. 86 (1) Conferința Națională a Mediatorilor se organizează anual de către Consiliu.

(2) La Conferința Națională a Mediatorilor participă organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Județ și reprezentanții aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţiilor de Apel, precum şi persoanele delegate de mediatori la Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ.”

Iata anunțul nestatutar și abuziv:

 http://www.cmediere.ro/…/conferinta-nationala-a…

”Conferința Națională a Mediatorilor – „Medierea – agregator de consens”

[ Data ultimei modificări: 22.10.2015 ]

logo conferinta 2015

Conferința Națională a Mediatorilor Editia a VI-a „Medierea – agregator de consens” – Bucuresti, 3 decembrie 2015

Stimaţi mediatori,

Consiliul de Mediere anunță organizarea Conferinței Naționale a Mediatorilor cu tema „Medierea – agregator de consens”.

La eveniment vor participa alături de membrii Consiliului de mediere și invitați, exclusiv președinții și vicepreședinții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe și reprezentanții aleși privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curțile de Apel.

Conferința va fi organizată joi, 3 decembrie 2015, începând cu ora 08:30, în Aula Bibliotecii Academiei Române, în Calea Victoriei 125, Sector 1. București.”

Numai că, s-a văzut și în poze și câteva filmulețe scăpate pe internet că la conferință au pareticipat și alți mediatori agreați de membrii CM, însa nu și delegații prevazuți în statut. Mai mult, acești participanți nestatutari nu puteau ține locul / înlocui acei delegați care trebuia să fie aleși în adunările generale județene:

  1. S-a contestat legalitatea și caracterul statutar al conferinței:

”Art. 88 (1) Conferința Națională a Mediatorilor este legal constituită cu participarea delegaților prezenți.

(2) Participarea la Conferința Națională a Mediatorilor se face personal.”

În aceste condiții, CONFERINTA NATIONALA NU A AVUT CARACTER STATUTAR ȘI NU A FOST LEGAL CONSTITUITĂ!!!

Așa că se pot imputa membrilor CM atât încălcarea statutului profesiei, cât și cheltuielile ocazionate de conferința nestatutară / nelegal constituită!

4. Propaganda CM trâmbițează fapte și efecte nereale: ”Consiliul de mediere mulțumește colegilor mediatori participanți la eveniment (…), subliniind faptul că organizarea teritorială a Corpului Profesional a deschis perspective reale de dezvoltare a profesiei și de consolidare a standardelor profesionale în profesia de mediator.”

REPETĂM: NU EXISTĂ O ORGANIZARE REALĂ A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR ÎN JUDEȚE, SINGURUL LUCRU LEGAT DE ACEASTA FIIND ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CM NR. 04/25.03.2015  URMAT DOAR DE ALEGEREA UNOR REPREZENTANȚI AI SĂI ÎN TERITORIU! Conform documentelor publicate în aprilie și mai 2015 de către CM, CPM se înființează doar scriptic, în judeșțe au avut loc doar Âîntâlniri pentru alegerea reprezentanților CPMJ și pentru relația cu sistemul judiciar”, nu o organizare reală județeană, nu adunări generale de constituire urmate de actele legale aferente. Ca să nu mai spunem că acest articol dintr-o hotărâre a CM încalcă actuala prevedere din art. 24 din legea nr. 192/2006 care stabilește organizarea mediatorilor în … asociații profesionale la nivel județean și național!

Cu atât mai puțin se poate lăuda CM că de la o astfel de inexistentă organizare ”a deschis perspective reale de dezvoltare a profesiei și de consolidare a standardelor profesionale în profesia de mediator! când de fapt din luna iunie încoace NU SE MAI ÎNTÂMPLĂ ÎN MEDIERE NIMIC, DECÂT POATE CONTINUAREA REGRESULUI IMPLEMENTĂRII ACESTEI PROCEDURI! Ce să mai vorbim că s-au dovedit false și argumentele impuse, chipurile, CM de către Min. Justiției și Min. Energiei că, dacă nu ne organizăm cum impune CM, primul nu acceptă modificarea legii medierii iar al doilea autorizarea mediatorilor ca entități SAL! Deocamdată, ambele obiective au fost ratate, sigurul îndeplinit fiind doar această pseudo-organizare abuzivă și ilegală a corpului profesional al mediatorilor, cu ultima confirmare în cele rezultate la această conferință națională nestatutar și nelegal constituită! Prost început de aplicare a statutului, dupa atâta tergiversare și chin pentru adoptare.