Protocol de colaborare nou între Consiliul de mediere și Parchetul de pe lângă ÎCCJ


Protocolul colaborare intre CM si PICCJ -ian. 2016l

http://www.universuljuridic.ro/protocolul-de-colaborare-dintre-parchetul-de-pe-langa-iccj-si-consiliul-de-mediere/?utm_content=bufferc34ce&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL GALATI IN DATA DE 05 MARTIE 2016

În baza art. 83, alin.(1), litera a) din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis din 30 iulie 2015 şi intrată în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I-conform art.2 din hotărârea Consiliului de mediere, organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizaţi din Judeţul Galati (C.P.M.J. Galati) organizează şi convoacă Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţul Galati în ziua de sambata, 05 MARTIE 2016, orele 10,30 la Facultatea de Drept – Universitatea „Dunarea de Jos” – vizavi Politia Rutiera, Str. Domneasca.
La Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţul Galati, în conformitate cu dispoziţiile imperative ale art. 83, alin.(1), litera b) din Statutul profesiei de mediator, participă toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscrişi în Tabloul Mediatorilor din județul Galati, întocmit de Consiliul de mediere şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.
Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate al organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Jud. Galati pentru anul 2015;
2. Raportul de activitate al reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel Galati pentru anul 2015;
3. Propuneri de măsuri stabilite de catre adunarea generala privind exercitarea activităţii organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizaţi din Jud. Galati pentru anul 2016;
4. Propuneri de măsuri stabilite de catre adunarea generala pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a mediatorilor din jud.Galati pentru anul 2016;
5. Propuneri de strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional pentru anul 2016 stabilite de catre adunarea generala.
6. Delegarea mediatorilor reprezentanţi din judeţul Galati pentru Conferinţa Naţională a Mediatorilor, organizată în anul 2016 de către Consiliul de Mediere, conform prevederilor art.86, alin.(1) din Statutul profesiei de mediator- normă de reprezentare: 1 delegat la fiecare 50 de mediatori din judeţ;
7. Diverse.
Cinepa Anca Simona – Președinte C.P.M.J. Galati
Dumbrava Laurentiu – Vicepreședinte C.P.M.J. Galati
Diaconu Cristina – Vicepreședinte C.P.M.J.Galati

 

 

 

 

Acordul / Planul parental la divorț poate fi încheiat la mediator și autentificat la notar, devenind titlu executoriu


ACORDUL PARENTAL LA DIVORȚ POATE FI ÎNCHEIAT LA MEDIATOR ȘI APOI AUTENTIFICAT LA NOTAR. ASTFEL, VA FI TITLU EXECUTORIU, CA ȘI CÂND ESTE APROBAT DE INSTANȚĂ PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ. Important este că, notarul și judecătorul nu se ocupă de negocierea și întocmirea unui ACORD PARENTAL, acestea putând fi făcute de către MEDIATOR, prin procedura medierii, conform Legii nr. 192/2006, Codului Civil și Codului de Pr. Civilă. Acordul de mediere conținând Planul/acordul parental poate fi prezentat apoi notarului public spre autentificare.

http://www.legal-land.ro/recunoasterea-ca-titlu-executoriu…/

În ședința din 27 octombrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare legislativă:
1. Modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„Art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins: (precizare: textul actual devine alin.(1), după care se va introduce un nou alineat, alin.(2), care va reglementa propunerea formulată):
„Art. 100 – (1) Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.
(2) Constituie de asemenea titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorţului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea părintească, părinţii se înţeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinţei copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuieşte, precum şi alte măsuri asupra cărora părinţii pot să dispună în condiţiile art. 375 alin. (2) din Codul civil.”

La art.136, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Acordul parental autentificat de notarul public constituie titlu executoriu în condiţiile art.100 din lege.”

2. Modificarea Codului de procedură civilă, după cum urmează:
– Modificarea denumirii Secţiunii a II-a a Capitolului IV, Titlul III, Cartea a V-a din „Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori” în „Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori.”
– Modificarea/completarea dispoziţiilor art. 684 Cod procedură civilă (propunere Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) :
La articolul 684, alin.(2) se modifică şi avea următorul cuprins:
„(2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare, prin titlul executoriu prevăzut la art….(se va indica articolul nou introdus prin care se va da caracterul de titlu executoriu înscrisului emis de notarul public care consfinţeşte acordul parental) sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviinţată de instanţa de executare, prin încheiere, dată în condiţiile art. 680 alin.(2).”

În ședința din 27 octombrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare…
LEGAL-LAND.RO

Fiscalitatea PFA în 2015: util pentru mediatori, avocați și alte profesii libere


http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42239/PFA-%C3%AEn-2016-Ce-te-a%C5%9Fteapt%C4%83.html 

   Eduard Popescu

Conținut articol:

1. Cum va plăti CAS în 2016 un PFA?

2. Cum se va aplica CAS la venitul determinat în sistem real și pe baza normei de venit

3. Contribuţia la sănătate – CASS de 5,5%

4. În 2016, cresc semnificativ impozitele pe clădiri datorate de PFA

5. PFA pot trece de la contabilitatea în partidă simplă la cea în partidă dublă

6. Cum se va completa registrul de încasări şi plăţi în 2016?