Cursul de formare continuă „Practica medierii în contextul legal al noului Cod civil”


În zilele de 16 şi 17 iunie 2012 s-a desfăşurat la Galaţi un curs de formare continuă a mediatorilor, “Practica medierii în contextul legal al noului Cod Civil”, organizat de Centru Regional de Facilitare şi Negociere Iaşi, la solicitarea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi şi UNMR-filiala Galaţi. Lectorii cursului au fost Simona Hultoană şi Marius Corad.  A prezentat poziţia notarilor faţă de mediere şi NCPC, dl. notar Adrian Zaharia.

   Cursul a pus în discuţie impactul modificărilor din noul Cod Civil asupra medierii. Mediatorii vor aprofunda aspectele legislative, limitele în care părţile pot dispune şi practica judecatoreasca în domeniu. Subiectele şi maniera de abordare a lectorilor au asigurat un curs interactiv, util şi necesar mediatorilor care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Galaţi.  Participarea la curs reprezinta formare continua, echivalentul a 12 puncte profesionale, conform Hotararii Consiliului de Mediere cu numarul 2679/ 16.09.2011.

Din cei 12 participanţi la curs, 6 au fost din partea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, respectiv: Constantin Asofronie, Cătăţina Căpăţînă, Didina Marin, Viorel Mîndrescu, Rada Pivniceru şi Cristina Stoinoiu.  La toamnă se va mai organiza o sesiune pentru alţi mediatori din asociaţie şi alţii din judeţ.

Reclame

DECLARAŢIA (INFORMAREA) PREZENTATĂ PĂRŢILOR LA ÎNCEPUTUL MEDIERII


  1. Buna ziua si bine ati venit. Ma numesc Ion Constantin si sunt mediator autorizat. Va felicit ca ati ales medierea ca solutie de rezolvare a disputei dvs si va multumesc ca ati ales biroul nostru de mediator.
  2. Scopul intalnirii noastre il constituie identificarea acelor solutii care sa conduca la rezolvarea diferendului dintre dvs printr-un acord in beneficiul dvs comun.
  3. Va rog sa-mi acordati permisiunea si atentia dvs pentru prezentarea catorva informatii si reguli pe care, conform prevederilor Lg. 192/2006, care reglementeaza aceasta activitate in Romania, este obligatoriu dar si indicat sa le cunoastem, inainte de a intra in aceasta procedura. Citește în continuare

Acordul de mediere – autentificare notariala sau incuviintare din partea instantei?


Small Photo  Fănuţa Lişman, www.medierea.wordpress.com

Deseori, în practică, s-a pus problema valabilității acordului de mediere încheiat în fața mediatorului, a forței probante a acestuia, în circuitul actelor civile. Nu de puține ori a fost formulată întrebarea: Mai este necesară autentificarea notarială a acordului de mediere sau încuviințarea instanței? Prin articolul de față ne propunem să răspundem acestor preocupări. După cum vom vedea, acordul de mediere nu trebuie, în mod obligatoriu să fie supus autentificării notariale sau încuviințării instanței decât în anumite cazuri, expres prevăzute de lege sau când părțile, de comun acord, doresc acest lucru.

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, acordul de mediere are puterea unui înscris sub semnătură privată, acordul de mediere având consacrarea legală în articolele 58 și 59, așa cum acestea au fost modificate prin Legea 370/2009.

După cum este prevăzut și în art. 56 alin. 1 la pct. a, medierea se finalizează prin ajungerea la un acord prin care părțile decid să pună capăt conflictului dintre ele, în condițiile stabilite de părți și conținute de acest acord.

Potrivit textelor de lege mai sus invocate, când partile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se poate redacta un acord scris, ce va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul  convin altfel.[1]

Prin urmare, în urma negocierilor ce au avut loc pe parcursul ședințelor de mediere, părțile adoptă o soluție reciproc avantajoasă, în condițiile ce au fost stabilite de comun acord. Astfel, toate aceste condiții vor alcătui conținutul înțelegerii la care părțile ajung în urma medierii, sub forma clauzelor acordului de mediere.

Acordul mediere, potrivit legii, nu trebuie să  îmbrace în toate cazurile, în mod obligatoriu, forma scrisă, pentru a fi valabil. Justificarea este dată de faptul că, nu de puține ori, conflictul supus medierii nu are o natură contractuală. Astfel, în multe cazuri, acordul nu este aplicabil după cum pot exista situații în care pate constitui un motiv de respingere a medierii. Spre exemplu, în disputele de la locul de muncă (cele necontractuale), în cele  intraorganizaţionale (ex: între departamente), interculturale, în disputele din şcoală (elev-elev, profesor-elev) este suficient un angajament verbal al părților, un acord scris nefiind aplicabil. De asemenea, pot fi situații în care se mediază conflicte de familie dintre rude apropiate (între părinți și copii, spre exemplu) între care o înțelegere scrisă este mai greu de acceptat, datorită naturii relației dintre aceste părți.

Nu de puține ori însă, este necesar a fi încheiat un acord scris. În această ipoteză, înțelegerea părților va îmbrăca forma scrisă, de regulă, mediatorul fiind cel ce va redacta acordul de mediere. Totuși, este necesar să subliniem faptul că mediatorul nu poate hotărî care este conținutul acordului dintre părți, potrivit art. 4 alin. 2 din Legea 192/2006, dispoziție întărită prin norma cuprinsă în textul art. 50 alin. 3. din aceeași Lege, astfel că părțile sunt libere să redacteze ele însele acordul de mediere, mediatorul nefiind parte în acest contract.

Citește în continuare

Cursuri de mediatori, de specializare ca mediatori bancari, conferinţă despre recuperare creanţe bancare


Uniunea Mediatorilor Bancari, prin parteneriatul încheiat cu Institutul Bancar Român, privind pregatirea şi specializarea continuă a membrilor săi, va invită în data de 30 septembrie a.c. cu începere de la orele 09.30, la sediul Institutului Bancar Român, Aula ,,Costin Murgescu”, din Bucureşti, str Negru Vodă nr. 3, intrarea A, unde va avea loc cea de-a treia editie a conferinţei ,,TEORIE ŞI PRACTICA ÎN LEGISLAŢIA BANCARĂ – Recuperarea creanţelor bancare – metodica, practica, eficientizare”. Evenimentul va pune în discuţie metodologia recuperării creanţelor bancare, precum şi tehnicile teoretice şi practice de eficientizare a acesteia. Participarea este gratuită pentru membrii UMB.

2. UN NOU CURS PENTRU MEDIATORII CARE DORESC SA SE SPECIALIZEZE IN MEDIERE BANCARA

Institutul Bancar Roman, la propunerea Uniunii Mediatorilor Bancari, va organiza un nou curs de  specializare a mediatorilor in domeniul bancar, în perioada 27- 29-09-2010. Lectori:  Mirela Iovu,  Adrian Morar şi Constantin Barbu. Detalii pe site www.ibr.ro şi www.mediatorbancar.ro

3. ANOFM lansează proiectul strategic MedForm pentru formare de mediatori

Agentia Nationala de Presa – Agerpres – 13 August 2010
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) lansează, luni, proiectul strategic MedForm pentru formare de mediatori, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) cu suma de 7,973 milioane de lei, se arată într-un comunicat ANOFM.
Cunoştinţele şi deprinderile acumulate în cadrul proiectului vor creşte calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de personalul serviciilor publice de ocupare (SPO), iar efectul pe termen lung va fi ‘satisfacerea nevoilor SPO de a se adapta la noi forme de organizare şi management, datorate schimbărilor legislative, prin personal pregătit corespunzător acestor cerinţe, care să se poată adapta acestor schimbări’.

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt: 525 persoane introduse în baza de date, 250 persoane selectate să participe la instruire, 210 persoane instruite şi 10 formatori instruiţi şi certificaţi.

Proiectul în valoare totală de 11,099 milioane lei se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), axa 4 – ‘Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’.

Beneficiarul proiectului MedForm este ANOFM, iar partener – Asociaţia ,,Centrul de Mediere Craiova’, care desfăşoară activităţi de mediere a conflictelor, formare în domeniul medierii conflictelor, organizare de seminarii de informare, organizare de congrese.  Sursa: http://www.agerpres.ro

SC Formare in Mediere Mugur Mitroi SRL – curs mediatori Galati


Anulat

Curs de mediatori:   27.09.2010 – 10.10.2010 – Galati Formatori: Mariana Belbiţă şi Mugur Mitroi.         

 Relaţii la:  www.fmmm.ro,  mitroimugurbogdan@yahoo.com sau mugurmi@yahoo.com  şi la tel 0753103613

Necesitatea de a promova profesia si profesionistul a impus construirea si lansarea revistei de mediere: Medierea,  tehnica si arta, www.mediereatehnicasiarta.ro, portalului: www.portalmediere.ro si www.medieretv.ro, locul unde mediatorii si nu doar acestia, pot identifica informatii necesare pentru ei.
SC Formare in Mediere Mugur Mitroi SRL intelege sa promoveze mediatorii si profesia, aducand-o aproape de oameni.
Medierea aproape de tine! – deviza mediatorului profesionist.

    Mugur Mitroi, mediator, formator principal, Membru Consiliul de Mediere,    www.fmmm.ro   ; tel.0753103613 – birou ;  „Ghidul mediatorului profesionist”- aparitie editoriala;  grup mediatori  http://ro.linkedin.com/in/mugurmitroi  

 

Medierea în Codurile de procedură civilă şi penală adoptate de parlament la 22.06.2010


Update: Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 485, in timp ce legea nr. 135/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010.
Nu se putea ocazie mai bună pentru sărbătorirea „Zilei avocatului” la 24 iunie, la două zile după abrobarea acestor coduri de procedură în parlament, fiind corpul profesional care lucrează foarte mult cu armele oferite de acestea, în asigurarea respectării legalităţii şi intereselor clienţilor! Cu acest prilej, ca mediator şi consilier juridic, doresc numai bine, sănătate, felicitări şi succese colegilor jurişti care îmbracă roba de avocat, relaţii de parteneriat şi colegialitate spre binele acestor profesii şi practicanţilor lor! În plus, să nu ne vedem concurenţi, ci colegi!

Citind mesajul onorabilului Presedinte UNBR, dl. avocat Florea Gheorghe, care poate fi citit la link-ul următor, i-aş ruga pe colegi să mediteze asupra unor adevăruri valabile şi pentru alte profesii.   http://www.e-juridic.ro/articole/24-iunie-ziua-avocatului:-mesaj-special-4940.html

x   x   x

In data de 22.06.2010, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat  cu majoritate de voturi, Codul de procedura civila si Codul de procedura penala, se arata intr-un comunicat de presa al Camerei Deputatilor. Astfel, cele doua coduri vor fi trimise la promulgare si apoi este asteptata elaborarea si publicarea legii de intrare in vigoare a acestora, ca si a Codului civil si Codului penal, aprobate si publicate anul trecut. Codul de procedura civila a fost adoptat cu 213 voturi pentru si o abtinere, in timp ce Codul de procedura penala a fost adoptat cu 212 voturi pentru si trei abtineri.

„Adoptarea de catre Parlament a Codurilor de procedura civila si penala reprezinta un eveniment remarcabil, un act care, alaturi de adoptarea Codului civil si a celui penal, va schimba in bine pe termen lung societatea romaneasca. Sfera influentei benefice a noilor Coduri va depasi Justitia. Elaborarea, promovarea si adoptarea noilor Coduri a reprezentat obiectivul strategic fundamental al MJ si ma bucura faptul ca prin adoptarea lor de catre Parlament acest obiectiv a fost atins. Este important sa gandim si sa pregatim bine etapa implementarii, care va avea nevoie de sprijin atat din partea Executivului, cat si a CSM”, a declarat ministrul Justitiei. Catalin Predoiu.

La inceputul saptamanii, presedintele Romaniei, Traian Basescu, a solicitat celor doua Camere ale Parlamentului dezbaterea si adoptarea Codurile de procedura, in regim de urgenta, motivand ca daca cele doua coduri de procedura ar fi adoptata pana la finalul sesiunii parlamentare, ar fi posibila o evaluare pozitiva a Comisiei Europene, statul roman aflandu-se sub Mecanismul de Cooperare si Verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei. Acesta subliniaza ca adoptarea codurilor de procedura reprezinta o prioritate pentru Romania din perspectiva angajamentelor asumate fata de Uniunea Europeana.

  CODUL DE PROCEDURA PENALA ADOPTAT DE PARLAMENT MENTIUNI DESPRE MEDIERE

 Cazuri care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

Art.15.- (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

f) a fost retrasă plângerea prealabilă  în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;

 Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului

Art.17.- În caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

 Art.21. Renunţarea la pretenţiile civile

(1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel. (2) Renunţarea se poate face, fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată. (3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii.

 Art.22. Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.  (2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile. (3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă  la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute, părţile pot administra probe.

 Art.23. Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori

(1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii civile, dacă moştenitorii sau după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile, în termen de cel mult 2 luni de la data decesului sau a reorganizării, desfiinţării sau dizolvării.

(2) În caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii responsabile civilmente, acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale dacă partea civilă indică moştenitorii, sau după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acestora, în termen de cel mult 2 luni de la data la care a luat cunoştinţă de împrejurarea respectivă.

 Art.79. Drepturile persoanei vătămate

În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:

h) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

 Art.81. Drepturile inculpatului

În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:

f) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile premise de lege;

 art.295 Termenul de introducere a plangerii prealabile

1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.

(2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data  persoana îndreptăţită a reclama a aflat cine este făptuitorul. În cazul în care plângerea prealabilă este formulată împotriva reprezentantului legal al acestora, termenul menţionat curge de la data numirii unui alt  reprezentant legal.

Art. 312. Cazuri de suspendare

 (1) În cazul când se constată printr-o expertiză medicolegală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.

(3) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.    (Nn: pentru o perioada de maximum 3 luni)

Art. 313 Sarcina organului de urmărire pe timpul  suspendării

(4) Organul de cercetare penală este obligat să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni de la data dispunerii suspendării, dacă mai subzistă cauza care a determinat  suspendarea urmăririi penale.

 Art. 314. Soluţii de neurmărire şi netrimitere în judecată

(1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin ordonanţă, dispunând: a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există unul din cazurile prevăzute de art. 15 alin. (1);

 Art. 315. Clasarea

(1) Clasarea se dispune când: a) nu se poate începe urmărirea penală întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale sesizării ori există unul din cazurile prevăzute la art.15 alin.(1);

b) nu se poate pune în mişcare acţiunea penală sau aceasta nu mai poate fi exercitată întrucât există unul din cazurile prevăzute de art.15 alin.(1);

 Art.316. Înştiinţarea despre clasare (1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau persoanelor interesate, care au solicitat comunicarea soluţiei.

 Art. 331. Cazurile de reluare a urmăririi penale

(1) Urmărirea penală este reluată în caz de: a) încetare a cauzei de suspendare;

bc) redeschidere a urmăririi penale.

(2) Reluarea urmăririi penale nu poate avea loc dacă a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.

 Art. 332. Reluarea urmăririi penale după suspendare

Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată de procuror ori de organul de cercetare penală, după caz, că a încetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penală care constată că a încetat cauza de suspendare înaintează dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluării.

 Art.362. Participarea procurorului la judecată

(4) Când în cursul judecăţii constată că a intervenit vreuna din cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale, procurorul pune, după caz, concluzii de achitare sau de încetare a procesului penal.

 Art.366. Suspendarea judecăţii

(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată.

(3) Suspendarea judecăţii se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.

(4) Încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus suspendarea cauzei poate fi atacată separat cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror, părţile şi persoana vătămată prezente, şi de la comunicare, pentru părţile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

4^1) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în termen de 3 zile de la primirea dosarului.

(5) Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la judecată sau la încheierea procedurii de mediere, potrivit legii

(6) Instanţa de judecată este obligată să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea judecăţii.

(8) Ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu suspendă judecarea cauzei.

 Art. 385. Schimbarea încadrării juridice

Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.

(2) Dacă noua încadrare juridică vizează o infracţiune pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate, instanţa de judecată cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere prealabilă. În situaţia în care persoana vătămată formulează plângere prealabilă instanţa continuă cercetarea judecătorească, în caz contrar, dispunând încetarea procesului penal.

 Art. 396. Rezolvarea acţiunii penale

(1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.

(6) Încetarea procesului penal se pronunţă în cazurile prevăzute la art.15 alin.(1) lit.d) – i).

  CODUL DE PROCEDURA CIVILA ADOPTAT DE PARLAMENT – MENTIUNI DESPRE MEDIERE

Art. 20 (1)  Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.    

        Tranzactia  Art. 425. – (1) Părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească tranzacţia lor.  (2) Dacă părţile se înfăţişează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător.   (3) Dacă părţile se înfăţişează într-o altă zi, instanţa va da hotărârea în camera de consiliu.   Art. 426. – Tranzacţia va fi încheiată în formă scrisă şi va alcătui dispozitivul hotărârii.    Art. 427. – Hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.

            Art. 428. – Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care tranzacţia părţilor este urmarea procedurii de mediere.

Vom reveni cu comentarii, deocamdata a durat mult parcurgerea fiecarui articol, comparativ, intre proiectele supuse dezbaterii si forma finala adoptata, dupa raportul comisiei juridice. Nota bene: in rapoarte nu este consemnat ca la dezbateri ar fi participat cineva de la Consiliul de mediere, asa cum s-a consemnat  prezenta reprezentantilor mai multor institutii interesate!!! 

Conferinţa despre mediere şi arbitraj de la Iaşi


În data de 05.06.2010 s-a desfăşurat la Iaşi Conferinţa „Medierea şi Arbitrajul, alternative la Justiţia statală”, organizată de Camera Mediatorilor Iaşi (Chelariu Romeu) şi Camera de Mediere şi Arbitraj (Coste Ştefan). 

Acţiunea a reunit la Hotelul Unirea un număr de 150 mediatori, magistraţi, arbitri, avocaţi, consilieri juridici, reprezentanţi ai poliţiei, administraţiei publice, studenţi.  Evenimentul poate fi considerat o reuşită şi a contribuit la clarificarea unor aspecte privind folosirea celor două metode de soluţionare a conflictelor în afara justiţiei, a permis ascultarea unor teme urmate de dezbateri sau întrebări, a realizat un dialog util între profesiile înrudite prezente şi între mediatorii care au reprezentat diferite asociaţii din ţară. Din partea Consiliului de mediere a participat palid dna Mariana Zainia din Brăila, fără a prezenta ceva noutăţi din partea instituţiei, dar raspunzând greu şi fix, cât a stat în sală, la tirul de întrebări justificate ale mediatorilor. 

Din partea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi a participat o delegaţie formată din Asofronie Constantin, secretar, Meran Dorin şi Telegan Constantin. La solicitarea organizatorilor, între cei care au prezentat subiectele de interes ale conferinţei, mediatorul Asofronie C. a participat la tema Medierea în mediul Comercial cu o informare asupra medierii în domeniul financiar-bancar-leasing-asigurari- fiscal şi una privind Medierea în materie penală, respectiv Ghidul despre mediere pentru poliţia judiciară.

Vorbitorul a mulţumit organizatorilor pentru posibilitatea de a expune temele, de a colabora la realizarea obiectivelor conferinţei, susţinând că acest fel de activităţi trebuie punctate din punct de vedere al pregătirii continue a mediatorilor, care trebuie să realizeze până la sfârşitul anului 2011 un număr de 40 puncte, dar sunt slabe speranţe să se poate îndeplini, consiliul nefăcând nimic, manifestările publice şi pregătirea mediatorilor fiind lăsate la mâna asociaţiilor, care trebuie să suporte prea multe costuri financiare. Oricum, până acum site-urile specializate şi conferinţele au asigurat cam 90% din pregătirea continuă a mediatorilor, însă s-a anunţat că unii furnizori de formare vor să-şi adjudece şi cursuri de perfecţionare sau specializare, deşi deocamdată abia fac cursuri de iniţiere în mediere.

Dintre participanţi unii au ridicat unele probleme cu care se confruntă mediatorii. Foarte mulţi mediatori care au terminat cursuri de peste un an şi chiar doi nu am primit până acum de la furnizorii de formare vreun certificat de absolvire a cursului de formare iniţială, iar consiliul nu a eliberat adeverinţe care să ţină locul autorizaţiilor prevăzute de lege, cum au dat la început, ci adeverinţe care ţin locul … certificatelor! Se vede treaba că stimabilii noştri profesori, conducători ai furnizorilor sunt obsedaţi după banii cetăţenilor care vor să devină mediatori, dar apoi nu îşi mai îndeplinesc obligaţiile contractuale şi nu asigură certificatele necesare, bătându-şi joc de aceştia. Nici de la Consiliul de mediere nu ne aşteptăm la altceva, deşi are atribuţii de verificare şi control în domeniu, întrucât este format tot din distinşi formatori sau chiar şefi ai furnizorilor de formare, aşa că nici adeverinţe sau autorizaţii nu se eliberează. Deci, după ce au dat examenele şi eventual au fost autorizaţi, mediatorii români sunt lăsaţi de izbelişte, să se pregătească singuri după net şi conferinţele asociaţiilor, să facă promovare şi să-şi atragă clienţii ca apa în Sahara. Legat de formele de pregătire continuă a mediatorilor, a fost susţinută ideea perfecţionării pregătirii profesionale obligatorii, însă numărul de puncte stabilite deja pentru anul 2010 şi 2011 (40) este prea mare în condiţiile în care până acum nu s-a organizat nimic în acest sens, iar pentru activităţile care de obicei sunt cotate la celelalte profesii (conferinte, seminarii, mese rotunde, articole, studii, ghiduri, proceduri, reviste, site-uri, cărti), nu au fost stabilite nici un fel de evaluări /punctaje.  În schimb, cealaltă formă, specializarea trebuie să rămână facultativă, la latitudinea mediatorilor, să aleagă singuri domeniile în care doresc să aprofundeze pregătirea şi să activeze, urmând a fi cotată la cei care urmează specializări adecvate pentru mediere, cu furnizori sau cursuri externe acreditate de CNFPA sau Consiliu.

Mediatorul Asofronie a solicitat reprezentantului consiliului ca să se îmbunătăţească grafica Tabloului mediatorilor generat electronic pentru afişare întrucât fondul pe care este tipărit numele este nefavorabil unei bune citiri, mai ales pe holurile mai întunecoase ale instanţelor unde trebuie afişat şi dacă se poate, se mai facă o verificare a datelor de contact, întrucât timpul acordat a fost scurt şi nu toţi mediatorii au avut cunoştinţă de acţiune.

Deasemenea, a făcut un apel la unitatea şi colaborarea mai strânsă între mediatori, actualul număr de peste 30 de asociaţii şi numărul mare de mediatori neînscrişi nu asigură în nici un caz constituirea unui corp profesional, aşa cum se declamă ritos de unii membri ai consiliului. În acest sens este foarte important schimbul reciproc de mediatori prezenţi la astfel de conferinţe, desfăşurarea de activităţi la nivel local cu justiţia, poliţia, administraţia, alte organe jurisdicţionale şi mass-media, schimbul de materiale de îndrumare şi proceduri între asociaţii şi mediatori direct sau pe internet, colaborarea între mediatorii cu experienţă şi debutanţi, pregătirea unor centre adecvate în zona instanţelor din marile oraşe mai ales cu gândul la fluxul de solicitanţi când ordonanţa pentru introducerea procedurii prealabile obligatorii de mediere va intra în vigoare. A solicitat ca pe site-ul consiliului de mediere să se creeze o pagină de pregătire, pe care să se posteze de către specialiştii voluntari teme şi proceduri utile mediatorilor, în vederea uniformizării practicii şi creşterii calităţii actului de mediere, obiectiv clamat de altfel şi de consiliu, dar pentru care nu face nimic. Mediatorul Asofronie a informat despre difuzarea în luna februarie în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei teme – Ghid despre mediere pentru poliţia judiciară în vederea informării poliţiei judiciare din ţară asupra obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 192/2006 modificat, cu aprobarea ministrului secretar de stat de la Departamentul ordine şi siguranţă publică. A revizuit tema cu ajutorul unor specialişti, este în curs de tipărire şi va mai difuza pe banii proprii încă 500 broşuri cu acest ghid, făcând observaţia că preşedintele consiliului nici nu a răspuns la solicitarea exprimării unui punct de vedere şi includerea în acţiunile din cadrul strategiei de promovare a medierii.

Legat de proiectul de propuneri OUG  „Mica Reformă” în justiţie, mediatorul Asofronie a solicitat să se schimbe exprimarea referitoare la prezentarea în instanţă la divorţul cu minori a acordului de mediere avizat de autoritatea tutelară”, susţinând că acordul nu trebuie avizat de nimeni, s-ar deschide un drum periculos şi pentru alte instituţii, afectând valabilitatea actului şi independenţa mediatorului şi părţilor în stabilirea soluţiilor prin mediere. În acest sens, este suficientă precizarea ca părţile să prezinte avizul autorităţii tutelare împreună cu acordul de mediere, în vederea încuviinţării acestuia de către instanţă prin hotărâre.  Deasemenea, a susţinut extinderea cazurilor de sesizare la plângerea prealabilă şi la alte infracţiuni fără consecinţe şi pericol social deosebit, (ex. înşelăciunea , furtul calificat, etc.), întrucât în proiect se fac referiri doar la codul de procedură civilă şi codul familiei.

Organizatorii au solicitat participanţilor să exprime întrebări, propuneri, observaţii pentru Consiliul de mediere până marţi 08.06.2010, care vor fi înscrise într-o Rezoluţie a conferinţei.

Vorbitorul a lansat o invitaţie pentru cei care doresc să participe la o conferinţă despre mediere la Galaţi, în curs de pregătire pentru data de 25 iunie sau 2 iulie, la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Gradina Botanică. 

Vom reveni cu amănunte zilele următoare. Mulţumim organizatorilor Coste Ştefan şi Romeu Chelariu cu colaboratorii lor, precum şi tuturor celor care furnizează materiale de informare, pregătire, perfecţionare, specializare pe net şi direct.