Protocolul de colaborare între asociaţiile profesionale ale mediatorilor


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE ALE MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA

 CAP. 1   PARTENERII, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  PROTOCOLULUI

 Art.1 Prezentul protocol se încheie între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România semnatare, care acceptă să colaboreze într-un parteneriat pe baza scopului, principiilor şi obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 2. Scopul

Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a asociaţiilor  pentru instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în vederea constituirii corpului profesional al mediatorilor, adoptării Statutului profesiei de mediator, îmbunătăţirii reglementărilor privind medierea, promovării, dezvoltării şi implementării medierii în România.

Art. 3. Principiile

Pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului între asociaţii pe termen lung, acestea sunt de acord să respecte următoarele principii:

1. Dorinţă şi capacitate de a participa în mod activ la elaborarea, planificarea şi implementarea acţiunilor.

2. Colaborarea între asociaţii pe baza încrederii în buna intenţia a fiecăreia.

3. Transparenţă, parteneriat şi orientare socială către beneficiarii medierii.

4. Comunicarea deschisă, constructivă şi regulată între asociaţii.

5. Respectul partenerilor, ideilor, angajamentelor şi a cuvântului dat.

6. Loialitate, onestitate, integritate, libertatea de opinie şi exprimare.

7. Egalitate în drepturi şi obligaţii, monitorizarea rezultatelor.

8. Profesionalism şi responsabilitate în implementarea medierii.

9.  Altruism şi disponibilitate în participarea sau susţinerea acţiunilor.

10. Consensul în luarea hotărârilor importante, acceptarea opiniilor majoritare.

 Art. 4. Obiectivele

În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre asociaţii pentru:

– constituirea corpului profesional al mediatorilor din România prin voinţa mediatorilor concomitent cu modificarea art. 24 din legea medierii;

– adoptarea Statutului profesiei de mediator conform art.V din legea nr. 215/2012 de modificare a legii medierii;

–  promovarea urgentă a unor propuneri de îmbunătăţire a legii medierii;

– realizarea unui Standard pentru formarea profesională continuă a mediatorilor;

– adaptarea procedurii sprijinului judiciar pentru informare şi mediere;

– încheierea unor protocoale de colaborare în implementarea medierii cu instituţii de interes pentru mediere în materie penală, administrativă, comercială, protecţia consumatorilor, educaţie, malpraxis, asigurări, bănci, raporturi de muncă;

– realizarea unor materiale de promovare scrise, audio, video, afişare publică;

– sprijin şi participare reciprocă la forme de pregătire şi promovare zonală;

– identificarea unor posibilităţi de pregătire şi prezentare a unor proiecte de implementare a medierii în comunitate, cu finanţare europeană şi locală;

–  relaţionarea cu alte asociaţii profesionale din România şi străinătate;

Citește în continuare