Articolul 400 pe blogul www.mediereagalati.wordpress.com


BLOGUL NOSTRU A AJUNS DUPĂ UN AN ŞI JUMĂTATE LA ARTICOLUL NR. 400!

Mulţumim colegilor, colaboratorilor, autorilor, mediatorilor şi cititorilor care ne-au ajutat să ajungem unul din cele mai căutate site/blog-uri despre mediere din România! Am pornit în urma altora, dar am reuşit să avansăm prin seriozitate, oportunitatea informaţiei, atitudinea decisă şi pragmatică, realistă şi constructivă, am atins cote de accesare şi de 500 persoane pe zi sau de 5000 pe lună! Interesul a fost trezit de noi prin prezentarea legislaţiei cu noile coduri şi mica reformă în justiţie,  a evenimentelor organizate de asociaţii, a aspectelor procedurale şi avantajelor medierii, a activităţii mediatorilor din Galaţi şi din ţară, am contribuit la promovarea medierii şi profesiei de mediator, la relaţionarea între asociaţiile profesionale şi mediatori, între aceştia şi diverse instituţii şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniu, am oferit cetăţenilor, agenţilor economici, justiţiabililor o soluţie alternativă pentru rezolvarea conflictelor sau litigiilor dintre ei, am fost o sursă de informaţii pentru alte publicaţii de pe internet sau presa audio-vizuală! Suportul nostru de susţinători se întinde nu numai la nivel judeţean sau regional, ci si naţional, iar implicarea permanentă în problemele cele mai importante ale medierii cu laude, critici, dar şi soluţii de îmbunătăţire a activităţii a atras o binemeritată recunoaştere.  De la acest nivel de prestaţii şi aşteptări, depăşind pragul celor 400 de postări şi al Noului An 2011,  ne dorim să fim şi mai buni, mai  interesanţi, mai aproape de voi, vă aşteptăm sugestiile, comentariile şi opiniile pertinente, pentru a ne fi de folos la anul şi LA MULŢI ANI!  Mulţumim în special şi celor 3 posturi de televiziune din zona Galaţi- Brăila, VoxTV,  ExpressTV,  şi RTV şi colegului Dorin Meran, care ne-au ajutat la promovarea medierii, în 14 emisiuni speciale, lucru nemaintâlnit măcar în Bucureşti!  Cu stimă, Mediator Asofronie Constantin.

    

 

 

 

Ce zic statisticile gazdei noastre, WORDPRESS?

January 2nd, 2011,  

Team WordPress.com + Stats Helper Monkeys
Medierea In Galati. Discussing mediation in Romania. Medierea In Galati is site of the Mediators Association of Galati, based in Galati, Romania.

Your 2010 year in blogging

Happy New Year from WordPress.com! To kick off the year, we’d like to share with you data on how your blog has been doing. Here’s a high level summary of your overall blog health:

Featured image Blog-Health-o-Meter   Wow!  Blog-Health-o-Meter™   We think you did great!

Crunchy numbers

   About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 49,926 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 6 days for that many people to see it.

In 2010, you wrote 307 new posts, growing the total archive of this blog to 400 posts. You uploaded 577 pictures, taking up a total of 210 mb. That’s about 2 pictures per day. Your busiest day of the year was June 17th with 524 views. The most popular post that day was Cu sau fără voia bancherilor, Uniunea Mediatorilor Bancari va media litigiile dintre creditori şi debitori. OUG 50/2010 . Anothers interesant posts: Ghid privind medierea in materie penala pentru politia -judiciara, Despre studiile si specializarea mediatorilor, LEGEA MICII REFORME ÎN JUSTIŢIE – 202/2010 – referinţe la mediere,  Infracţiuni sesizabile la plângere prealabilă, la care se poate face mediere, Hotărâre Judecătorească în proces de divorţ după Acordul de mediere, Asociaţia Mediatorilor Galaţi promovează medierea,  Contractul de leasing, intre negociere si executare silita, Obligaţii fiscale pentru mediatori şi avocaţi de la 1 iulie 2010,  Despre noi,  Consiliul de Mediere, O conferinţă reuşită de promovare a medierii la Galaţi în 5 martie 2010 , Medierea în materie penală în cazurile de sesizare prin plângere prealabilă, Medierea în Codurile de procedură civilă şi penală adoptate de parlament la 22.06.2010, Avocaţii vor putea exercita activităţi de mediere numai în condiţiile Legii nr. 192/2006Studiul privind stadiul practicării medierii în România în anul 2010, Sesiunea Comisiei Consultative a mediatorilor din 20.05.2010, Medierea in cauzele civile. Aspecte practice legate de activitatea judecatorului, Cesiunea de creanta in favoarea unei firme de recuperare, Medierea litigiilor din cadrul asociaţiilor de proprietari şi legea ştergerii penalităţilor, Clauzele contractuale abuzive din contractele de credit.

 Where did they come from? google.ro, search.conduit.com, medierea.ro, cnpromania.ro,  mediator-bejeus.blogspot.com, mediere.ro,  and medierea.wordpress.com

 The top referring sites in 2010 were

Some visitors came searching, mostly for medierea galati, mediatori galati, mediere bancara, mediere in galati, legea 202/2010, medierea in romania, consiliul de mediere, pregatire mediatori, and oug 50/2010.

Attractions in 2010  These are the posts and pages that got the most views in 2010. You can see all of the year’s most-viewed posts and pages in your Site Stats.  

See you in 2011!  If you liked what you saw in this summary and want to know more about how your blog is doing, you can always visit your Site Stats, where our helper-monkeys are working day and night to provide you with pages and pages of detail on how your blog is doing.  If you have any feedback on this email, please click here for a very short survey (in English). We would love to hear from you.

Thanks for flying with WordPress.com in 2010.
We look forward to serving you again in 2011! Happy New Year!

Andy, Joen, Martin, Zé, and Automattic

Reclame

Cu sau fără voia bancherilor, Uniunea Mediatorilor Bancari va media litigiile dintre creditori şi debitori. OUG 50/2010


OUG NR. 50/2010 FACE REFERIRI EXPRESE PRIVIND FOLOSIREA PROCEDURILOR DE MEDIERE DE CĂTRE DEBITORI ŞI CREDITORI!

 În OUG NR. 50 din 9 iunie 2010, privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in M.Of. al ROMÂNIEI, P.I   Nr. 389/11.VI.2010, au fost introduse clauze cu privire la folosirea procedurilor de mediere, atăt de către instituţiile de credit cât şi de către consumatori.

Astfel, ordonanţa în cauză, care va intra în vigoare le data de 21.06.2010, dă posibilitatea atât creditorului  cât şi debitorului să îşi rezolve problemele litigioase prin folosirea căilor alternative, extrajudiciare, respectiv prin mediere, fără a lua dreptul consumatorului de a sesiza instanţa ori ANPC, în cazul încălcării grave a drepturilor sale de către bănci şi refuzului acestora de a soluţiona litigiul pe cale amiabilă.

In acest sens ordonanţa prevede:

„Art. 85. — (1) În vederea asigurării respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către creditori si de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Pentru solutionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute si fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni în justitie împotriva creditorilor si a intermediarilor de credit care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare.Acum se va vedea rolul pe care îl joacă cu adevărat Uniunea Mediatorilor Bancari pe scena medierii.

MEMBRII U.M.B din GALAŢI:   Constantin Asofronie costin_aso@yahoo.com, 0743 014101, 0729 013141), Mihaela Gurău (mihaela.gurau@ymail.com, 0723 434211), Dorin Meran (mediatormeran@yahoo.com, 0748253260) 

 
                                                                                                                     

                                                                                                            Uniunea Mediatorilor Bancari a apărut în decembrie 2009 ca o necesitate pe piaţa medierii în domeniul financiar-bancara, după ce ani de zile s-a  încercat crearea unei instituţii care sa soluţioneze conflictele apărute  între bănci şi clienţii acestora.  Mai întâi de către Asociaţia Română a Băncilor din anul 2006, dar mediatorii bancari avuţi în vedere de către aceasta nu ar fi fost independenţi, neutri şi imparţiali, fiind în serviciul remunerat al asociaţiei băncilor şi nu se supuneau astfel Legii 192/2006. Curios, în acest an, şi-au găsit aliaţi în Consiliul de mediere, care până la această dată, refuză de jumătate de an să înscrie Uniunea Mediatorilor Bancari în Registrul asociaţiilor profesionale a mediatorilor, deşi aceasta este constituita conform OG 26/200 şi art. 24 din legea medierii, membrii acesteia fiind mediatori autorizaţi în condiţiile legii, care au ales să se specializeze în domeniul financiar-bancar-leasing-asigurări-fiscal.  Majoritatea au studii economice iar ceilalţi urmează scurte cursuri de specializare, din proprie iniţiativă, pentru a înţelege cât mai bine acest sistem dificil şi a presta servicii de calitate clienţilor debitori şi creditori care sunt invitaţi să apeleze la această procedură extrajudiciară de soluţionare a conflictelor, mai ieftină, mai rapidă, confidenţială, părţile fiind cele care, sprijinite de mediatori, găsesc soluţia cea mai convenabilă pentru ele.

 Nu este de mirare însă această curioasă alianţă:  Două asociaţii profesionale cu membri în Consiliul de mediere au mai încercat acest lucru şi nu au reuşit. Mai nou, o asociaţie apărută de câteva luni în lumea medierii din aceeaşi famiglie, prin preşedintele său (vom da detalii separat, la conferinta a participat şi un membru UMB!), a susţinut sâmbătă la o conferinţă organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, cu tupeu având în vedere opoziţia la înregistrarea UMB în Registrul asociaţiilor de la consiliu, nici mai mult nici mai puţin decât că această asociaţie va media conflictele între bănci şi clienţii lor potrivit OUG 50/2010!  Vedeţi acum cum se leagă lucrurile? Cum motivele personale şi de clan guvernează medierea ca o pradă, aceste interese fiind la baza împărţirii sferelor de influenţă pe categorii de activităţi, de genul: formare iniţială, perfecţionarea pregătirii mediatorilor, acapararea exclusivistă a unor segmente de piaţă. Cum vedeţi acest lucru, după ce membrii consiliului au motivat calomnios că UMB încearcă să impună exclusivitatea, deşi aceasta a declarat şi făcut invers, numai ca să refuze înregistrarea?   Aceste practici sunt de sorginte obscură, iar măsurile luate degradează respectul nostru pentru această instituţie şi membrii ei, adăugându-se la lista lungă de abuzuri şi ilegalităţi dezvăluite de mult de câţiva mediatori, care au atras răzbunarea cruntă şi primitivă împotriva exponentului cel mai virulent.  Numai că cele stabilite în spatele uşilor închise, ies încet-încet la iveală şi tocmai de aceea aceşti parveniţi în mediere refuză aplicarea legii de jumătate de an cu înregistrarea UMB, dar mai ales cu neorganizarea alegerilor impuse de art. III din Legea nr. 370/2009! Curat abuz!

          Scopul Uniunii Mediatorilor Bancari  îl constituie promovarea şi dezvoltarea medierii ca soluţie alternativă de soluţionare a confictelor, simultan cu apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale membrilor sai, potrivit legislatiei privind medierea, statutului si directivelor europene privind activitatea de mediere. Mediatorii membri ai UMB, constituiti in una din formele de exercitare a profesiei avizate de către Consiliul de mediere, se pot reuni la nivelul oraselor si municipiilor în sucursale şi filiale ale UMB, prima fiind înfiinţată la Cluj, în curând va urma a doua la Galaţi şi apoi în alte judeţe. În afara membrilor săi, UMB apelează la colaboratori din rândul altor mediatori autorizaţi în judeţele unde nu are suficienţi membri.

      Uniunea va colabora cu furnizorii de formare si pregatire a mediatorilor, cu Institutul Bancar Roman  pentru perfectionarea pregătirii de specialitate a mediatorilor in domeniu, pe baza unor Protocoale de colaborare.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.