Hotărârea Consiliului de mediere nr. 517/21.05.2010 în Monitorul Oficial 27/12.01.2011


În Monitorul Oficial al Român nr. 27/12.01.2011 s-a publicat după 7 luni şi jumătate!!!  Hotărârea Consiliului de mediere nr. 517/21.05.2010. Mai putem spune, copleşiţi de surpriza apariţiei câteva lucruri:  

1. Actul normativ nu a fost emis după parcurgerea etapelor obligatorii: de consultare a asociaţiilor profesionale, a comisiei consultative  şi a mediatorilor, precum şi de afişare a proiectului pe site-ul www.cmediere.ro  cu 30 de zile înainte!

2. Nu am identificat pe ordinea de zi a şedinţei CM din mai 2010 un punct cu discutarea şi adoptarea unei astfel de hotărâri, iar despre emiterea hotărârii nu s-a consemnat în vreun PV publicat, nu s-a anunţat la vreo comunicare publică ulterioară ori măcar pe  newsletter

 3. Dacă publicarea hotărârii în M.Of., uitată sau întârziată cu ştiinţă, nu s-a publicat pe site-ul CM încălcându-se de peste 10 ori în 2010 prevederea  din R.O.F. al CM „Art. 15   (8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii şi se publică pe saitul Consiliului în maxim cinci zile de la data adoptării lor.”???  De atunci au mai fost adoptate şi publicate pe site alte hotărâri, dar aceasta a devenit fantomă!

4. În hotărâre nu se face precizarea despre intrarea în vigoare a modificărilor la R.O.F. al CM, rezultă că aceasta se produce la publicarea în Monitorul Oficial. Mai are rost să ne întrebăm dacă s-au produs consecinţe de adoptare până la publicare şi ce s-ar fi întâmplat dacă se pretindea valabilitatea de la adoptare?

5. După publicarea unui articol ce anunţa apariţia hotărârii în M.Of. – fără conţinut, abia acum făcând rost de text şi în care comentam – singurul, lipsa de transparenţă şi de consultare a CM, până azi încă nu a fost anunţată şi publicată pe site această hotărâre! În plus, am avut surpriza să întâlnesc de la începutul anului 4 membri ai CM şi mai mulţi preşedinţi de asociaţii ori mediatori care nu ştiau de hotărârea de modificare a ROF, m-au întrebat unde este ori dacă nu este o farsă!  Ca să nu mai persiste enigma, publicăm în premieră, după 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial şi după 8 luni şi jumătate de la aprobare surprinzătorul document în facsimil!  Nu este o farsă! Este o realitate crudă!

      

 
 

 

Reclame

Lipsa de consultare şi transparenţă decizională a Consiliului de mediere. Hotărârea nr. 517/21.05.2010


         Aflăm din Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie că acest organism autonom de interes public cum îl defineşte legea, sau această autoritate de reglementare, autorizare şi control a mediatorilor, cum le place membrilor săi să se intituleze, a emis încă un act normativ din puţinele elaborate în anul 2010 şi îl publică după vreo jumătate de an în 2011, cu încălcarea mai multor reguli şi prevederi legale. Este vorba de Hotărârea nr. 517/21.05.2010!!! privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Modificările cuprind în marea majoritate referinţe la formarea profesională.

       De fapt nu ne mai miră nimic, conducerea CM este consecventă, daca la început era mai operativă cu câteva ajutoare personal contractual, acum, cu un secretariat tehnic format din 7 funcţionari publici de specialitate administrativi conduşi de un director executiv (!) şi 3 consilieri juridici, face greu faţă autorizării noilor mediatori şi publicării actelor măcar pe site-ul oficial, luându-le multe luni să primim nişte acte foarte simple sau să aflăm ce au mai scornit. A fost depăşită – negativ, fireşte, viteza redactării sentinţelor la instanţele pe care mediatorii vor să le degreveze de dosare şi la care Ministerul justiţiei a trebuit să dea anul trecut o lege de mică reformă!

        În 2010 Consiliul de mediere a emis 10 hotărâri în organizarea activităţii mediatorilor şi nici una pentru mediere, fără consultare şi publicate cu întârziere mare, deşi sunt destul de scurte, de 1-2 pagini, astfel: – 04.05.2010 Hotararea 174/12.02.2010 Plan actiune Comisia consultativa a corpului profesional;  – 10.06.2010 Hotararea 370/16.04.2010 Completare plan Comisie consultativa a corpului profesional; – 2010-06-10 Hotărârea 180/19.02.2010 privind Înfiinţarea Listei Organizaţiilor din domeniul medierii; – 09.08.2010 Hotărârea 171/29.01.2010 privind aprobarea Codului etic şi de conduită al membrilor  CM; –  20.09.2010 Hotărârea 181/19.02.2010 privind prelungirea termenului pt plata taxei anuale; – 05.10.2010 Hotărârea 179/19.02.2010 Completare Hot. 1374/25.09.2009, privind denumirea Asociaţilor profesionale ale Mediatorilor; – 25.10.2010 Hotărârea 643/18.06.2010 privind clasarea dosarelor; – 05.11.2010 Hotărârea 1128/15.10.2010 privind acreditarea formatorilor debutanti; – 25.11.2010 Hotărârea 1127/15.10.2010 privind organizarea Departamentului juridic; – 02.12.2010 Hotărârea 1160/30.10.2010 privind publicarea indemnizaţiilor a membrilor CM.

            Nu analizez acum oportunitatea inexplicabilului cod de etică pentru membrii CM. deşi avem unul emis de acelaşi consiliu pentru mediatorii de rând din România şi unul European (doar ca să nu fie judecaţi de cei din afara CM), stabilirii după 3 ani a modului de acreditare a formatorilor debutanţi după ce unii au trecut peste asta devenind direct principali, examinatori şi experţi evaluatori(!) fără astfel de ghiduri (nu există pe site sau în altă parte), denumirii incorecte a furnizorilor -SRL de formare ca organizaţii în domeniul medierii, scornirii unor îngrădiri ilegale şi discriminatorii în denumirea asociaţiilor cu ţintă spre UMB, dar fără impunere către alţii care nu le respectă, ori scuza întârzierii de un an pentru publicarea indemnizaţiilor pentru acestor funcţionari publici (legiuitorul stabilise să fie personal contractual). Cum ne-a obişnuit membrii celui de-al doilea CM, chiar dacă s-au făcut observaţii pertinente de către unii dintre mediatorii de rând, au prea mari orgolii să le bage în seamă, aşa că mai bine nu ne consultă şi scot, cu greu, făcături discutabile şi uneori jenante pentru un consilier juridic debutant.

       Mă întreb de multă vreme şi astăzi  de ce nu s-au respectat regulile şi normele legale în domeniu la elaborarea şi emiterea lor, de ce s-au publicat pe site atât de târziu, încât la unele planează suspiciuni de antedatare, de când intră totuşi în vigoare aceste acte emise de CM şi de ce se publică în monitor după jumătate de an, în 2011 un act cu număr din 2010? 

       Întrebările mele sunt pentru ce s-a mai constituit la presiunile noastre comisia consultativă şi mai ales, de ce nu se pregătesc, nu se pun în dezbatere şi nu se publică alte documente foarte presante: modificări la ROF CM şi la Regulamentul pentru organizarea alegerilor după Legea 370/2009, hotărâri privind promovarea medierii, având în vedere art. 6 din lege după 3 martie 2010, legea micii reforme în justiţie, protocoale cu vreo instituţie obligată să informeze despre mediere şi să îndrume cetăţenii spre mediere, vreo hotărâre privind formarea (pregătirea) continuă a mediatorilor prin perfecţionare sau specializare, privind evaluarea activităţilor de promovare şi pregătire a mediatorilor organizate de asociaţii, privind aderarea mediatorilor la asociatii, privind afisarea tabloului la instanta si alte institutii, privind evidenţa statistică în mediere, privind calendarul alegerilor care trebuie publicat cu 6 luni înaintea expirării mandatelor în octombrie 2011, ş.a.m.d.???

     Aşa cum am mai făcut-o de multe ori devenind persoană non-grata pentru unii membri ai consiliului, mai întreb o dată public DE CE SE ÎNCALCĂ ÎN CONTINUARE DE CĂTRE CONDUCEREA CONSILIULUI DE MEDIERE NORMELE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ ŞI CELE PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ? De reţinut că am folosit un ton decent şi nu am încălcat etica şi deontologia profesională, iar pe lângă critică am prezentat întotdeauna şi baza legală şi propuneri de rezolvare a situaţiei criticate. 

       Ca să fie circul complet, ca la noi la nimeni, la indicaţia conducerii consiliului, coordonatorul comisiei consultative, la final unui mandat de 6 luni intenţionat neproductiv, anunţă că, după o lună şi jumătate de la publicarea modificării ROF în Monitorul Oficial, organizează dezbateri pe seama proiectului de modificare al ROF CM! Citez:

Citește în continuare

CE AR FI TREBUIT DEZBATUT IN CADRUL CONFERINTEI NATIONALE ANUALE A MEDIATORILOR


ANUNŢ PENTRU MEMBRII ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI: cei care vor să ajute la organizarea conferinţei din data de 26.11.2010 sunt rugaţi să vină la o întâlnire DUMINICĂ 07.11.2010 ORELE 11.30-12.00 LA SEDIUL PR. DIN STR. NAE LEONARD BL. C3A, AP.2 PTR. DISCUŢII.

4 nov 2010
Posté dans Legislatie/juridic-Mediatori par medieretatu 
In data de 02.11.2010 Consiliul de mediere a dat publicitatii un comunicat prin care anunta organizarea Conferintei anuale a mediatorilor in data data de 19 – 20.11.2010 In comunicat se arata tema conferintei, locatia si invitatia, atasand la acest comunicat si temele puse in dezbatere. De fapt aceasta conferinta nationala presupune ,, Adunarea generala a mediatorilor” care ar avea cu totul alt scop si teme in dezbatere, neprevazute in program.

In primul rand Consiliul de mediere, ca for superior, trebuia sa faca un tabel cu mediatorii care au dreptul sa participe la conferinta. Nu toti mediatori au acest drept.  Unii mediatori fiind declarati inactivi, alti suspendati etc., desi inscrisi in Tabloul mediatorilor acestia nu se bucura de toate prerogativele pe care le confera profesia de mediator,  printre care si acelea de a face propuneri si a vota.

In al doilea rand, Consiliul de mediere trebuia sa faca un convocator, alegand una dintre modalitatile de convocare care sa fie facila convocarii.

In al treilea rand, Consiliul de mediere, in cauza fiind vorba de o adunare generala organizata din initiativa sa, nu este indriduit sa solicite taxa de participare, cheltuielile de organizare fiind suportate de catre consiliu din fondurile proprii si nu din taxa de participare, in acest sens nefiind supusa aprobarii mediatorilor niciun fel de hotarare de a plati aceasta taxa, acest lucru profitand mediatorilor care detin ponderea.

Citește în continuare

Care este puterea noastră?!? – Mediator Florentina Costaş


16 august 2010 — www.florentinacostas.wordpress.com  

Probabil stimati colegi mediatori v-ati intrebat ce putere de decizie avem noi in cadrul propriei noastre profesii? Raspuns : mai nici una !
Totul se decide la centru , fara vreo consultare a noastra de catre un consiliu format in marea lui majoritate din formatori ce au interese personale adesea antagonice sau in cel mai bun caz paralele cu interesul nostru al celorlalti.
Si iata cum prin votul nostru direct ori prin mandatar, mai mult sau mai putin democratic , conducerea profesiei a ajuns sa fie asigurata de un grup de 35 formatori , in conditiile existentei a deja peste o mie de mediatori.
Situatia formatorilor este una cel putin ciudata , asigura atat conducerea administrativa a profesiei cat si formarea profesionala . Este echivalentul situatie in care tu centrezi, tu dai cu capul, tu marchezi. Ce mai , visul irealizabil al oricarui fotbalist ! Din pacate in meseria noastra acest vis este perfect realizabil!
Ca majoritatea colegilor mediatori au votat pentru fostii lor formatori este perfect justificabil, in conditiile in care abia ai intrat in profesie , nu exista un corp profesional bine articulat ci grupuscule , nu exista o conexiune cu ceilalti colegi mediatori din tara ci doar cu formatorii proprii , singurii pe care de fapt ii cunosti si care la randul lor cunosc mediatori la nivelul intregii tari, astfel incat sa isi poata face o campanie eficienta.
Marturisesc ca la randul meu daca as fi fost autorizata imediat dupa finalizarea cursului as fi facut la fel , deci nu sunt un lup moralist , ori vreun cal breaz , ci m-am aflat intr-o situatie identica o perioada destul de mare de timp.
Cat despre atitudinea formatorilor nostri aceasta e simpla: manipulare prin autoritatea dobandita in lipsa unei informatii suficiente si din mai multe surse, ceea ce constituie culpa lor ca “dascali” , dar si culpa noastra ca persoane mature ce dorim sa punem bazele unei noi profesii.
Situatia e intrucatva similara cu a barbatului indragostit de o femeie frumoasa , dar insuficient dotata intelectual , pe care o lamureste ca mai mult nu se poate , altfel nu se poate si … mai ales… cu altul nu se poate.
Daca femeia e cu adevarat frumoasa , ori barem interesanta ,se va gasi cineva care sa probeze contrariul mai devreme sau mai tarziu.
Si uite asa in Utopia vor apare indivizi dispusi sa puna la indoiala axiomele emise din Tara Prazului Verde.
Pe cuprinsul intregii tari exista formatori care nu depasesc anumite litime teritoriale , din motive nespuse dar usor de ghicit , iar daca il inviti sa sustina un curs iti spune al cui teritoriu este.
Utopia este un loc aparte, in care cu mandrie trebuie sa afirm ca instantele au incuviintat mai multe acorduri decat la nivelul intregii tari. Ma rog, am beneficiat de sprijinul unor magistrati in egala masura utopici.Dar in fond progresul e asigurat de prostii visatori , carmacii competenti sunt cu titlurile si beneficiile materiale!
Prostii au facut si publicitate medierii , asa ca un numar foarte mare au fost interesati sa urmeze aceste cursuri!
Uram succes colegilor nostrii pe aceasta cale , dar totodata ne permitem sa le atragem atentia asupra unor probleme comune ale noastre a tuturor.
Imi permit sa le atrag atentia asupra faptului ca suntem perceputi ca o masa de manevra ce trebuie sa voteze intr-un anumit fel! Imi permit sa le atrag atentia ca votul lor nu va duce la imbunatatirea situatiei pentru ei , ci , cel mult pentru carmaci si tara prazului verde.
Imi permit sa-i instig la revolta bunului simt ! Sa se intrebe , pe buna dreptate ei ce beneficiu au din faptul ca voteaza pe unul sau pe altul , in afara de sloganurile idioate gen “Sa traiti bine!” sau “Toata lumea sa prospere!”
In momentul de fata sunteti printre cei mai numerosi din tara, votul vostru , sau lipsa la vot , pot inclina balanta intre tarla lui bucur si tara prazului verde dupa cum vreti voi. Santajati in sensul bun al cuvantului, pe toata lumea ! Pretindeti beneficii pentru profesie si pentru noi !
Daca veti dobandi constiinta de sine nu veti mai depinde de tara prazului verde, care ne-au creat pe toti ca pe un imens Golem ( care insa are picioare de lut ) pentru a ne putea coordona cum doreste si a se imbogati , ci vom putea sa ne jucam de-a David , in fond avem si prastie si pietre, putem conta noi ! Noi, nu carmaciul , nu mancatorii de praz , nu tarlaua lui Bucur, ci noi ! Toti au nevoie de voturile noastre: Haideti sa le negociem!

Propunere aberantă, neconstituţională şi ilegala susţinută de APMR şi CM – Mediator Gh. Şurtea


Mediator Gheorghe Şurtea -Arad 

Uitati-va la ultimul comunicat din partea CdM (?), sau APMR, semnat de D-na Kebedi. Apropo, cine, sau ce este APMR de vorbeste in numele mediatorilor? Cine i-a mandatat? Dar sa revin. D-na Kebedi, probabil ca socoteste ca o mare realizare faptul ca mediatorii sunt obligati sa presteze un serviciu gratuit, pentru ca, vezi doamne, nu sunt fonduri bugetare. Ca pe mediatori exact asta ii intereseaza, dupa ce au bagat mii de euro in formare, autorizare, amenajarea spatiilor, publicitate si taxe. Ce mai, mediatorii sunt induiosati de dificultatile bugetare si cu lacrimi in ochi vor face munca patriotica. Sa fim seriosi!!!. Prevederea din art. 614^1 din Codul de procedura civila: „Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.” este absolut neconstitutionala si in opozitie cu Codul muncii. (propunere in legea „micii reforme” in justitie).          

 Citam din Constitutia Romaniei: ARTICOLUL 42
„(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
b) munca unei persoane condamnate,

prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.”

Citam din Codul muncii:
„Art. 4. – (1) Munca fortata este interzisa.
(2) Termenul munca fortata desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
 (3) Nu constituie munca fortata munca sau activitatea impusa de autoritatile publice:
 a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
 b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege;
 c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in conditiile legii;
 d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a acesteia.”

Nu mai fac nici un comentariu, ca nu trebuie sa fii mare jurist, ca  sa-ti dai seama ca ceea ce se stipuleaza in articolul 614^1 din CPc este munca fortata. Sau v-ati dat cumva consimtamantul sa faceti asa ceva, stimati colegi mediatori? Asa este cazul si cu art. 24 din Legea 370/2009. Este necostitutional si va fi contestat la Curtea Constitutionala.
Probabil ca unii dintre legiuitori, sau propunatori de legi sunt catastrofe si socotesc aceasta ca pe o forta majora. Da, chiar e o forta majora, atat de majora, incat ar trebui sa plece acasa si sa ne lase in pace. Dar, inca odata, dragi colegi mediatori, problema noastra este neorganizarea, sau dezorganizarea voita a mediatorilor. Mereu se solicita ca mediatorii sa ia atitudine. Intreb eu, in ce forum sa ia atitudine? Sa scriem toti ca nebunii pe site-uri? Cui ii pasa? Cine ne baga in seama? Cine ne-a bagat pana acum? Cat despre trecerea CdM la MJLC ar fi benefic prin prisma faptului ca am apartine si noi de sistemul de justitie si poate ne-ar baga cineva in seama. Plus ca s-ar mai reduce din abuzuri. Ca asa, cu autonomia asta, fiecare din conducerea CdM in particular si tot CdM-ul in general,  face ce vrea si nu raspunde nimeni de nimic si in fata nimanui.  Sperand in vremuri mai bune pentru mediere si pentru mediatori, Gheorghe Şurtea- mediator Arad

Dovada neintroducerii procedurii obligatorii de mediere în legea „micii reforme” a justiţiei


 Emisiune despre mediere si mediatori, noutati la orele 20.00 la EXPRES TV GL – BR, cu Dorin Meran, Constantin Asofronie si judecatoarea Rodica Arhip de la Tribunalul Galati.

Qui erat demonstrandum:

Faţă de susţinerile eronate ale unor persoane care s-au hazardat să proclame obligativitatea medierii în anumite cazuri, azi vă punem la dispoziţie informarea dnei Kibedi privind demersurile făcute la Ministerul Justiţiei, târzie dar necesară, pentru clarificarea aspectelor şi discuţiilor contradictorii apărute pe acest subiect.

         Comisia consultativă putea fi informată şi consultată asupra formei finale a propunerilor CM – APMR, mai poate fi consultată în continuare cum spuneam şi ieri, astfel încât să nu mai apară asemenea susţineri aberante, între ceea ce am vrea, ceea ce susţine CM şi ceea ce acceptă ministerul. Oricum,  îmi menţin criticile din articolul de ieri, sunt susţinute şi de câteva zeci de mesaje de la colegi, care s-au simţit neinformaţi sau dezorientaţi faţă de unele amăgiri neîmplinite privind obligativitatea medierii ca procedură prealabilă în unele cazuri şi  mai ales faţă de avizarea acordului de mediere de către autoritatea tutelară, cum prevede proiectul şi faţă de care CM nu-şi însuşeşte propunerea noastră, poate doar pentru că vine de la noi, dar aceasta vadăuna grav tuturor mediatorilor, profesiei, aprecierii utilităţii medierii dacă tot este nevoie de acest aviz şi încuviinţarea instanţei.  Forma acestor propuneri trage în jos medierea, nu o ridică într-o poziţie mai avantajoasă faţă de actualele prevederi. Pentru aceasta trebuie să se trezească asociaţiile, comisia consultativă formată din reprezentanţii … pasivi ai acestora, astfel încât să intervenim la camerelwe parlamentului pentru a corecta actualele prevederi dezavantajoase pentru mediere şi mediatori.

Dna Kibedi a încercat consultarea asociaţiilor în privinţa acestor propuneri dar timpul a fost foarte scurt şi nu este o scuză că s+a menţinut doart propunerea APMR, fiind totusi de apreciat  pentru promptitudinea acestei informări după articolul de ieri, dar ne pare rău că asociaţiile nu au dat mare lucru şi că aceste propuneri din proiectul publicat pe site nu ne prea ajută, ci afectează negativ dezvoltarea implementării medierii.

Aşa cum ne pare rău să constatăm că motivele neaceptării obligativităţii medierii sunt imputabile în parte Consiliului de mediere şi formatorilor, care nu au urmărit dezvoltarea unitară şi uniformă în teritoriu a corpului profesional, ca astăzi această lipsă să reteze posibilitatea asigurării unui număr suficient de mediatori în fiecare judeţ. În privinţa primului motiv de neacceptare, repet o mai veche apreciere că lipsa banilor de la bugetul statului pentru plata mediatorilor dacă s-ar impune obligativitatea procedurii prealabile este praf în ochi, fals, dar adecvat vremurilor şi guvernării, uitându-se  că în România sunt impuse prin legi şi alte acte normative, foarte multe proceduri obligatorii pentru cetăţean, judiciare, administrative, fiscale, de înregistrare a anumitor bunuri, firme, persoane, acţiuni, la care statul ia biruri şi nu s-a pus problema astfel. Este deci o explicaţie proastă, care nu stă în picioare ca multe ale guvernanţilor, mai ales din prisma tocmai a economiilor la buget pe care le-ar aduce soluţionarea prin mediere a miilor de dosare şi altor sute de mii de conflicte care determină cheltuieli pentru stat şi contribuabili şi de care nici MJLC, nici M.A.I. nici M. Finanţelor nu le pasă. Au doar obsesia taxelor şi impozitelor mărite şi multiplicate la infinit, dar nu şi a reducerii cheltuielilor. Mai sunt şi alte argumente în afara celor două care mi-au venit pe loc, dar dacă nu are cine le susţine la minister, guvern şi parlament, vor decide alţii pentru noi numai prostii iar medierea va fi în continuare neglijată în mod iresponsabil.  Aata ne-am ales peste tot, oameni care justifică prost de ce fac tâmpenii sau de ce nu fac nimic, în loc să alegem oameni care să spună: „hai să facem, aşa şi aşa, ce ziceţi, este bine, ne susţineţi?”. Dar nu ajung aceştia unde se iau decizii, ci mediocrităţile şi nihiliştii care chinuie poporul român şi în speţă mediatorii. CÂT MAI AVEŢI DE GÂND SĂ TOLERAŢI INCOMPETENŢA, INACTIVITATEA ŞI AROGANŢA  AŞA-ZIŞILOR NOŞTRI LIDERI DE MUCAVA?

Redau informarea dnei Kibedi asupra subiectelor de mai sus şi articolului de ieri.

INFORMARE

 privind finalizarea modificărilor legislative propuse Ministerului Justitiei în materia medierii

 „Asa cum rezultă din proiectul Legii privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor judiciare, afisat pe site-ul Ministerului Justitiei, propunerile APMR comunicate prin intermediul CM, au fost însusite în mare parte, regăsindu-se la art. I, pct. 34, 35, 36, 42, art. II, art. VIII si art. IX. (nu prea se vede vreo diferenţă faţă de proiectul MJLC!)

   Este de subliniat faptul că aceste propuneri trebuiau limitate doar la acele modificări legislative care să fie în concordantă cu expunerea de motive a proiectului de lege, urmărind scopul acesteia, acela de a asigura reducerea termenelor de solutionare a proceselor. În consecintă, ele nu puteau contine propuneri legate de organizarea profesiei de mediator si ca atare propunerile mediatorilor legate de subordonarea Consiliului de Mediere sau alte aspecte ce tin de Legea 192/2006, nu formează obiectul prezentei informări.

   Modificările propuse de către APMR au fost supuse atentiei mediatorilor, dar si judecătorilor si procurorilor, cărora MJ le-a solicitat comunicarea punctelor de vedere, tinând cont de obiectiile justificate prin argumente convingătoare, astfel că si eu am renuntat la câteva din modificările vizând Codul penal, si-anume cele legate de posibilitatea încheierii acordului de mediere si în cazul infractiunilor de furt calificat si înselăciune, acest lucru devenind posibil doar la data intrării în vigoare a Noului Cod Penal, când pedepsele prevăzute pentru aceste infractiuni vor avea limita maximă de pedeapsă scăzută de la 15 ani la 5 ani închisoare.

  Având în vedere că si o parte din magistrati au agreat introducerea obligativitătii medierii ca procedură prealabilă în anumite tipuri de litigii, limitarea doar la obligativitatea justitiabililor de a parcurge etapa informării de către mediator asupra avantajelor acestei proceduri, în cazul în care judecătorul îndrumă părtile în acest sens, este motivată prin două argumente:

   1. lipsa fondurilor financiare bugetare care ar trebui alocate pentru plata onorariilor mediatorilor, fiind evident că un justitiabil nu poate fi obligat să participe la o procedură pe cheltuiala proprie;

  2. situatia resurselor umane în domeniul medierii, evidentiată prin publicarea Tabloului mediatorilor reactualizat si care indică judete cu 2-5 mediatori, respectiv localizarea acestora, cu preponderentă, în resedintele de judet, astfel că în orasele mici sau comunele în care functionează instante, nu există mediatori care să asigure serviciile de mediere pe plan local, iar justitiabilii nu pot fi obligati să se deplaseze în alte localităti pentru a apela la serviciile mediatorului.

Raportat la continutul proiectului de lege afisat, propun Consiliului de Mediere să comunice MJ un punct de vedere privind propunerile neînsusite si să pună în discutia mediatorilor identificarea de solutii pentru a se asigura servicii de mediere în toate localitătile în care functionează instante si parchete, pentru a se evita blocaje care să aducă deservicii medierii.”

    14.06.2010.             Kibedi Katalin-Barbara 

Mişcarea de rezistenţă din mediere (1): O noua dovadă a ilegalităţii actualului Consiliu de mediere


 Mişcarea de rezistenţă din mediere

 

 

În anul 2009 mediatorul Tutor Tatu a dat în judecată Consiliul de mediere şi Ministerul Justitiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti privind ilegalitatea validării membrilor celui de-al doilea Consiliu de mediere, printr-un ordin semnat ilegal de un secretar de stat care şi-a ratat cu aceasta cariera ministerială, după 4 luni de zile de neacceptare de către ministrul Predoiu, în urma contestaţiilor privind alegerile de la 23 mai 2009.   

     După cum se vede din răspunsul MJLC cu nr. 346/2010/48702/10.05.2010 către Curtea de Apel Bucureşti în dosarul numărul 10661/2/2009, după lupte seculare care au durat peste jumătate de an, la termenul din 03.06.2010, reiese clar poziţia ministerului în această privinţă:

       „Potrivit art. III din Legea nr. 370/2009 de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 831 din 3 decembrie 2009  „În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere…”  De asemenea, vă rugăm să observaţi că între atribuţiile Consiliului de mediere se află şi aceea „de a organiza alegerea următorului consiliu de mediere, în condiţiile prevăzute de lege”… Prin urmare O.M.J nr. 2772/C/13.11.2010 îşi încetează efectele în condiţiile legii”

    Coroborând această constatare a ministerului şi urmează a instanţei, cu obligaţia legală a CM de a organiza alegeri în termen de o lună de la intrarea legii în vigoare, adică la 06.01.2010, neîndeplinită la termen, REZULTĂ CĂ ACTUALUL CONSILIU SE AFLĂ, CA ŞI CEL VECHI TIMP DE PESTE 10 LUNI, ÎN AFARA LEGII. Motivăm acest lucru prin faptul că membrii acestui consiliu nu şi-au îndeplinit atribuţia legală imperativă prevăzută de art. 20 lit. m) ind.1 şi art. III din Legea nr. 370/2010.

Până la stabilirea săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu  pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale şi cele prevăzute în ROF -ul CM, conform altei reclamaţii a mediatorului TATU, membrii consiliului sunt responsabili şi din punct de vedere disciplinar, conform propriului regulament din care cităm:  „Art. 54 (1) Prin probitate profesionala se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului. Art. 55 (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere, Codul de etica şi Deontologie profesionala a mediatorilor şi hotarârile Consiliului de mediere, şi care aduc atingere probităţii profesionale. Art. 56 Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civila, penală sau administrativă.”

       Ce autoritate legală, morală şi administrativă mai poţi să ai şi să judeci şi să pedepseşti pe alţii când tu însuţi încalci cu obstinaţie legile şi normele interne?

       Deşi mediatorii Tatu şi Asofronie au atras atenţia în nenumărate rânduri că legea nu permite interpretări arbitrare, lăutăreşti şi că acest consiliu, validat după răbdarea măgarului şi cvasilegal, totuşi trebuie să aplice art. III din Legea nr. 370/2009, astfel încât, până la 06.01.2010 să fie măcar organizate alegerile dispuse imperativ de lege, conducerea mediatorilor a refuzat să discute acest subiect de peste 6 luni de la intrarea legii în vigoare, inclusiv bazat pe atitudinea pasivă a ministerului, asociaţiilor şi frica mediatorilor de represalii. Astfel încâr doar câteva voci palide s-au mai alăturat cererii celor 2 mediatori de consultare a asociaţiilor şi mediatorilor în vederea aplicării legii.

        Astfel, în adresa către CM şi articolul „Comunicatul CM din 06.01.2010 este contestabil”, cei doi au  susţinut că aplicarea art. III nu are nici o legătură cu asocierea mediatorilor potrivit art. 24 din lege, care nu prevede termen şi sancţiuni, şi nici cu art. 75 privind exercitarea profesiei de mediator de către avocaţi, notarii publici si consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator. Deasemenea, s-au deschis dezbateri publice asupra acestui comunicat şi s-au făcut propuneri de organizare a alegerilor, inclusiv la şedinţele reprezentanţilor asociaţiilor în comisia legislativă din ianuarie, martie şi mai 2010. Degeaba.  Consiliul a avut alte preocupari în aceste 6 luni, iar acum pentru comisia consultativă sunt aruncate prin e-mail 3 (trei!) propuneri de ordine de zi pentru sesiunea din 24 iunie la această comisie, dar nici una nu are prevăzută ca problemă, consultarea asupra unui proiect de modificare a R.O.F. CM şi a Regulamentului pentru organizarea alegerilor, ori măcar asupra unui calendar pentru supunerea dezbaterii şi aprobării acestora şi a unui calendar al alegerilor!  Inclusiv la ultima sesiune a acestei comisii am atras atenţia asupra acestui subiect, este consemnat în procesul verbal şi cu asta basta!  Poate pentru că s-a refuzat de un grup restrâns includerea în atribuţiile comisiei consultare acesteia privind organizarea alegerilor, deşi în 3 acte anterioare consiliul sau reprezentantul său a prevăzut o asemenea atribuţie! pe motivul fără rost că este atribuţia consiliului şi comisia nu dublează consiliul!!!  Când au decis bine şi când nu?

       Cert este un lucru: răspunsul ministerului privind obligaţia CM de a organiza alegeri potrivit art. III din Legea nr. 370/2009 şi încetarea efectelor ordinului de validare cvasilegal nr. 2771/C/13.11.2009  consemnează oficial o stare de ilegalitate a actualului consiliu, care încalcă legea şi propriile norme, iar după pronunţarea hotărârii Curţii de Apel Bucureşti în acest dosar,  urmează solicitarea către consiliu de a respecta şi a pune în aplicare legea şi ROF, după caz cu consecinţele răspunderii disciplinare, administrative şi penale pentru faptul că nu a făcut-o până acum.

    Două întrebări rămân totuşi de peste un an în aer: dacă acest consiliu respectă dreptul la informare, consultare, răspundere legală, transparenţă decizională, aşa cum pretinde, de ce manifestă ostilitate, denigrare, răzbunare faţă de cei care îi atrag atenţia că unii membrii ai acestuia au depăşit limitele legale şi de ce asociaţiile tac, complice la aceste ilegalităţi, cu consecinţe grave asupra dezvoltării medierii în România, realizării corpului profesional, aplicării legii şi exercitării profesiei de mediator?  Tăcerea naşte monştri spunea cineva, la noi sugrumă medierea. Până când? Numai oamenii adevăraţi pot răspunde, ceilalţi vor tăcea complice. Iar complicitatea se pedepseşte la faptele cu consecinţe grave.

    MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ DIN MEDIERE    

 Fotocopie Raspuns MJLC