Reluarea activităţii Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor


ANUNŢ:  în data de 25.09.2013 Emisiune despre

                  mediere la VOX TV orele 19.00-20.00

În data de 20.09.2013, a avut loc la sediul Consiliului de Mediere o şedinţă a Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, la convocarea Consiliului, după mai multe solicitări neonorate de anul trecut din luna noiembrie. Scopul a fost anunţat ca fiind identificarea posibilităţilor asociaţiilor profesionale ale mediatorilor să susţină îmbunătăţirea calităţii serviciului public de mediere şi sancţionarea abaterilor de la lege şi codul etic. La solicitarea noastră, ordinea de zi a fost completată cu discuţii pe seama Organizării Corpului Profesional şi diverse. Din partea Consiliului de Mediere au participat: dl. Coste Ştefan, desemnat coordinator din partea acestuia şi Anca Ciucă, Gabriela Mihuţ şi Zeno Şuştak, reprezentanţi ai unor asociaţii sau interesaţi de lucrări.

Au trimis reprezentanţi următoarele asociaţii: 1. As.Med. Galaţi- Constantin Asofronie; 2. . Centrul Med.Prof. Bucureşti- Daniela Zaharia; 3. As.Med. Sighişoara- Florina Ştefan; 4. As. Centrul Reg. Med. Autorizati Moldova- Nicoleta Arhire; 5. As. Birourilor Med. Dâmboviţa- Rodica Vlaicu; 6. Cam.Med.Neg. Argeş- Geanin Şerban; 7. As.C.M. Sălaj- Banc Gheorghe; 8. Col.Med. Mehedinţi-Popescu Sorin; 9. As.Inst.Formare Perfecţionare Med. Corona Braşov- Maricela Stupar; 10. As.Promovare Mediere Vrancea- Nicolae Dediu; 11. As.Prof. Mediere Buc.-Ilfov- Camelia  Rusu; 12. As.Centrul ISDR- Lucian Stejaru; 13. As.Prof.Med. RO- Daniela Popoviciu; 14. As.Med. Bucureşti- Nicoleta Ionescu; 15. As.Med. Brăila -Daniela Vasile; 16. As.Cam.Med. Vrancea- Camelia Hristea; 17. A.M.P.S.A.C. Galaţi- Gabriela Dumbravă; 18. As.C.M. ALFA Galaţi- Laurenţiu Dumbravă; 19. As.MOLG Mediere Activă Sibiu- Nicolae Moldovanu; 20. As.CSDM Constanţa- Mircea Măstăcan; 21. U.N.M.R. –Zeno Şuştak; 22. Cam.Med. România- Ştefan Costea; 23. As.Med. Mureş- reprezentare Asofronie;  24. I.M.I. – Dana Mardare; 25. Col.Med.- Anca Ciucă;  26. A.C.M. Constanţa- reprezentare M. Alexandru; 27. Inst.American-Român- Gabriel Marmara;  28. A.C.Med. Baia-Mare- M. Alexandru; 29. As. S.T.A.R.S.- reprezentare M.Alexandru; 30. As.Med. Bucovina, Suceava- reprezentare M-Alexandru, precum şi alţi 8 mediatori şi 2 reprezentanţi ai Secretariatului  Tehnic.

 I. Etica profesională

S-a discutat şi s-au solicitat propuneri de la asociaţii pentru modificarea Codului de Etică al mediatorilor, R.O.F. al C.M. şi Procedurii disciplinare în vederea verificării unor sesizări şi plângeri împotriva unor mediatori certaţi cu legea, disciplina, etica, pregătirea, reclamei comerciale incorecte, nerespectării procedurilor de informare şi mediere, comportamentului incorect faţă de colegi, Consiliul de Mediere, alte profesii, etc. S-au conturat opinii că trebuie luată atitudine şi măsuri, în primul rând, de către asociaţiile profesionale conform Statutului  lor şi apoi de către Consiliu în baza legii, Codului Etic şi procedurii disciplinare, în special pentru abaterile care afecteaza calitatea actului de mediere fata de public. Asociaţiile trebuie să informeze Consiliul, care să numească comisiile de disciplină în cazurile grave cât mai repede pentru că situaţia de până acum nu mai poate fi tolerată, riscându-se compromiterea medierii, după ce sunt destul de semnale privind slăbirea calităţii şi incorectitudini. S-a stabilit ca, într-un termen anunţat de către Consiliu, asociaţiile să trimită puncte de vedere, preşedintele Comisiei de Etică, Bogdan Stănescu să le centralizeze, comisia consultativă să le definitiveze şi să le predea consiliului în vederea adoptării.

II. Organizarea profesiei

S-a solicitat de mai multe asociaţii continuarea dezbaterilor la statutul profesiei pe capitolul al IX-lea, propus de A.M.G.  într-o nouă formă înaintea şedinţei de către subsemnatul şi, după primirea punctelor de vedere, să aibă loc, până la sfârşitul anului, o nouă întrunire a comisiei pentru definitivarea statutului profesiei prevăzut de Legea Nr.115/2012.

Reprezentanţii mai multor asociaţii au subliniat că este nevoie de constituirea Corpului Profesional compus din toţi mediatorii autorizaţi, ca şi la celelalte profesii, cu organizere judeţeană şi naţională. Propunerea de înfiinţare a unor filiale ale Consiliului de Mediere nu se susţine întrucât în lege este prevăzut să existe doar consiliul ca organism central format din 9 membri şi 3 supleanţi, sprijinit de Secretariatul tehnic. Structura judeţeană este necesară pentru: relaţionarea cu Consiliul, autorităţile judeţene, pregătire continuă, disciplină, îndrumarea noilor mediatori, descentralizarea unor atribuţii ale Consiliului, nefiind dirijată către un organ administrativ fără reprezentativitate, ci unor mediatori care să apere drepturile şi interesele mediatorilor. Am subliniat încă o dată că obligarea la înscrierea în asociaţii a mediatorilor este neconstituţională, în schimb, impunerea apartenenţei la Corpul Profesional pentru practicarea medierii este legală şi constituţională, CA LA TOATE CELELALTE PROFESII, LA CARE NU POTI PRACTICA PROFESIA DACA NU APARTII CORPULUI PROFESIONAL PRIN ORGANISMELE SALE, aşa cum am arătat în mai multe decizii şi hotărâri pe site-ul nostru https://mediereagalati.wordpress.com/ şi la conferinţe, comisii şi grupurile de discuţii în reţeaua Facebook.

III. Diverse

Mediatorii C. Asofronie şi M. Alexandru au solicitat ca să existe un dialog şi o consultare democratică reală a asociaţiilor şi mediatorilor în domeniile de interes major pentru aceştia, criticându-se publicarea directă pe site sau în Monitorul Oficial a unor acte normative, ca şi înainte, ceea ce a dus la unele greşeli, reglementări eronate, ghiduri discutabile, aşa cum s-a întâmplat şi cu „surprinderea” Consiliului cu legiferări fără consultarea sa. În acest sens, s-a cerut reorganizarea Comisiei în scopul relansării activităţii şi consultării efective a Corpului Profesional, mai ales, când membrii Consiliului nu au fost aleşi pe criterii de competenţe şi experienţă legislativă, sunt foarte ocupaţi cu formarea şi autorizarea, consiliul fiind deficitar la acest capitol şi la comunicare internă şi publică. După pauza nedorită de un an, s-a hotărât, în unanimitate, ca de coordonarea Comisiei să se ocupe, până la sfârşitul anului 2013, mediatorul Marina Alexandru, ajutată de mediatorul C. Asofronie, care va exercita apoi mandatul în semestrul I, 2014.

S-a solicitat sprijin şi lobby în perioada imediat următoare la Camera Deputaţilor, privind eliminarea Amendamentului la O.U.G. 90/2012 (cu avocaţii şi notarii „mediatori de drept”) precum şi la iniţierea unui demers pentru eliminarea alin.(1 ind. 3) şi (1 ind. 4) la articolul 2 din Legea medierii, introduse prin Legea nr. 214/2013, participanţii votând în unanimitate aceste solicitări pentru Consiliu şi Parlament. Se va trimite un newsletter de către Consiliu pentru actualizarea datelor reprezentanţilor asociaţiilor în Comisia Consultativă în maximum 10 zile pentru a relua dezbaterea pe grup a proiectelor propunerilor şi informarea în timpul operativ a asociaţiilor si Consiliului şi îmbunătăţirea comunicării interne, a cadrului legislativ, a reacţiei, a schimbului de experienţă, etc.

Deşi unii participanţi nu şi-au lăsat vechile obiceiuri de a auzi vorbind fără măsură şi eficienţă, de a întrerupe şi acoperi alt vorbitor, de a finaliza activitatea comisiei fără vreun rezultat, plecând dupa ce si-au făcut numărul, iată că, prin insistenţele şi propunerile la obiect, cei care doresc o consultare reală şi consolidarea Corpului Profesional, au reuşit să transforme o întâlnire cu final de clacă aşteptat, într-o acţiune bine conturată căreia i-ar prinde bine o finalizare eficientă din partea Consiliului şi celorlalte asociaţii.

Dupa dictare telefonica. Vom reveni cu completări.

Mediator, C. Asofronie

Reclame

Proiecte: Judecătorii gălăţeni, ajutaţi de mediere


Viata Libera Galati, 22 mai 2010, Autor: Teodora Miron,

Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, Lidia Barac, a spus la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), că există un proiect de modificare a legii pentru introducerea obligativităţii medierii pentru anumite speţe.

Secretarul de stat susţine că în 10 zile va fi finalizat un proiect de modificare a legii pentru introducerea obligativităţii medierii pentru anumite speţe în scopul degrevării instanţelor.

Preşedintele CSM, Florica Bejinaru, a spus că, deşi încrederea oamenilor în justiţie este scăzută, ei continuă să depună acţiuni în instanţă şi să se adreseze acestora pentru rezolvarea problemelor.

Medierea litigiilor a devenit operaţională începând din 3 martie, astfel că judecătorii şi procurorii pot recurge la identificarea unei căi amiabile între părţi, ceea ce presupune degrevarea magistraţilor de dosare.

„Medierea este o soluţie foarte bună. Efectele ei se vor vedea însă pe termen lung. Judecătorii vor fi degrevaţi de anumite dosare, doar dacă justiţiabilii vor dori să apeleze la mediere. Este opţiunea lor”.  „Chiar dacă şi pentru mediere se plăteşte, obligativitatea medierii va avea, la un moment dat, efecte pozitive”, ne-a explicat preşedinta Curţii de Apel Galaţi, Mariana Ghena.

Ce este medierea?   Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor, potrivit Legii 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Astfel, organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

Atunci când se confruntă cu un caz pretabil la mediere, judecătorul (respectiv procurorul şi lucrătorul de poliţie judiciară în situaţiile permise de legea penală, dar şi arbitrul sau alt organ cu atribuţii jurisdicţionale) are obligaţia de a informa părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi de a le îndruma să recurgă la aceasta pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

Comentariu  1. Trimis de către: Constantin Asofronie.  24 mai 2010,

La Galati exista suficienti mediatori care sa ajute la solutionarea conflictelor pe cale nejudiciara, prin mediere, in domeniile civil, penal -cazurile de plangere prealabila, comercial, administrativ, familial, munca, protectia consumatorului, financiar-bancar-asigurari-leasing, etc. Asociatia Mediatorilor Galati a incheiat protocoale cu Tribunalul si sunt in curs cu judecatoriile din judet, politia, parchetul, Autoritatea Tutelara, Protectia consumatorilor. La Palatul de justitie este afisat Tabloul mediatorilor din judet. Pentru o informare publica generala despre mediere, avantajele ei si proceduri aplicabile puteti accesa unul din cele mai bogate bloguri in domeniu, http://www.mediereagalati.wordpress.com si in curand site-ul http://www.mediatorigalati.ro. Dupa o conferinta de promovare in data de 5 martie 2010, am continuat promovarea medierii la posturile locale TV, la ExpressTV, TV Galati, urmand apoi de ex. pe 28.05.2010 o noua emisiune la VoxTV intre orele 21-22.00 si apoi la RTV in zilele urmatoare. Multumim acestora si presei scrise, in special dnei Teodora Miron, autoarea a mai multor articole de informare despre mediere. In luna iunie, pe 18 sau 25 va avea loc o noua conferinta la care vor fi invitati din justitie, politie, administratie, sindicate, protectia consumatorului, presa, s.a.m.d.

Deci, avem cu cine sa va ajutam, aveti curajul sa va adresati mediatorilor, in afara sau in cursul unui proces pentru a ajunge a o intelegere pe cale amiabila, mai rapida, mai ieftina, confidentiala, pe baza intereselor si nevoilor partilor, sprijinite de mediatori. In occident aceasta procedura a castigat foarte mare teren, numai oparte din conflicte ramanand sa se mai judece la instante. In Romania afectata grav de criza si cu o justitie supraaglomerata, medierea este o solutie foarte nimerita si este in continua expansiune.  Spune NU conflictului, accepta dialogul, ALEGE MEDIEREA!

 

 

 

 

 

Protocolul de colaborare între Asociaţia Mediatorilor Galaţi şi Tribunalul Galaţi


         La data de 11.03.2010 a fost semnat şi a intrat în vigoare  Protocolul de colaborare între Asociaţia Mediatorilor Galaţi şi Tribunalul Galaţi, avînd ca obiective principale promovarea şi implementarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă.

      Am militat pentru acest act de un an de zile şi înaintea Conferinţei despre mediere desfăşurate în data de 5 martie la Galaţi, a prezentat proiectul în proiect la Tribunalul Galaţi, Judecătorie, IPJ Galaţi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.  Deşi mulţi erau sceptici, acolo unde am insistat mai mult protocolul s-a semnat, urmând să fim anunţaţi despre forma finală şi a celor cu alte autorităţi,  asigurând astfel o bază de lucru şi o formă de colaborare oficială între mediatorii gălăţeni şi instanţe, poliţie, parchet. Este în discuţii câte un protocol şi cu Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, AJOFM, Autoritatea Tutelară, ş.a.  Aşteptăm ca mediatorii din Galaţi să se angajeze acum în îndeplinirea obiectivelor acestui protocol şi a celorlalte după semnare, astfel încât cetăţenii judeţului Galaţi să aibe cunoştinţă despre existenţa acestei alternative la justiţie, să apeleze la mediere în conflictele civile, penale, comerciale, financiar-bancare, familiale, de muncă, protecţia consumatorului, etc.

Protocolul a fost înregistrat la AMG cu nr. 101 AP/02.03.2010 iar la Tribunal cu nr. 803/4/11.03.2010 şi mulţumim dnei preşedinte Carmen Sandu şi vicepreşedintelui Florin Meleacă pentru disponibilitate şi sprijin la încheierea acestui prim protocol pentru mediere în judeţul Galaţi, care va profita tuturor mediatorilor, indiferent de asociaţia din care fac parte sau celor neînscrişi încă.

       Vă facem cunoscut deasemenea faptul că pe holul de la parterul Palatului de Justiţie a fost amplasat cu acordul preşedinţilor tribunalului şi judecătoriei un afişier de către Asociaţia Mediatorilor Galaţi, unde sunt prezentate o serie de informaţii despre mediere şi Tabloul Mediatorilor Autorizaţi din Judeţul Galaţi, recent formatat electronic de Consiliul de mediere, autoritatea de reglementare, autorizare şi control în domeniul medierii în România. În tablou sunt afişate datele de contact ale celor 26 mediatori gălăţeni, număr care va creşte continuu, fiindcă mai sunt cel puţin pe atâţia în curs de autorizare.  Majoritatea au deschise birouri de mediator sau Societăţi civile profesionale de mediatori, dar medierea se poate desfăşura şi în alte locuri alese de părţi.

     Mediatorii pot fi găsiţi şi pe site-ul consiliului, www.cmediere.ro, deschizând fereastra corespunzătoare judeţului Galaţi din pagina accesată prin butonul „Tabloul mediatorilor autorizaţi”.

Reamintim că de la 03.03.2010 organele judiciare sau alte organisme cu atribuţii jurisdicţionale sunt obligate conform art. 6 din Legea nr. 196/2006 a medierii, să informeze părţile despre mediere şi avantajele acesteia şi să îndrume părţile să apeleze la mediere pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

       Mai facem cunoscut faptul că în Galaţi activează şi câţiva mediatori membri sau asociaţi ai Uniunii Mediatorilor Bancari, care au rezolvat deja câteva cazuri în domeniul băncilor, leasing-ului sau asigurărilor. Informaţii despre acest domeniu puteţi găsi în afara acestui blog bogat în articole pe teme financiare, pe site-ul www.mediatorbancar.ro .

      Persoanele care au litigii în zonă pot apela cu încredere la mediatorii gălăţeni, iar dacă o parte este din Bucureşti sau alt judeţ, prin intermediul nostru se poate găsi o soluţie solicitând sprijinul colegilor mediatori din judeţul respectiv.

      Între timp, participăm la acţiuni de promovare, cum ar fi cele consemnate într-un articol anterior despre lansarea unor publicaţii despre mediere (Revista Medierea şi Ghid de mediere), emisiunea TV despre mediere în cazurile de ajungere la insolvenţă pe canalul Money Chanell din 23.03.2010 şi cea de mâine o1.04.2010 la Express TV Brăila – Galaţi între orele 20.00 – 21.00.

       Cu dorinţa de a avea colaboratori mai activi, fiind în ajunul Sfintelor Sărbători de Paşti, mediatorii Constantin Asofronie şi Mihaela Gurău care vă ţin la curent cu medierea pe acest blog de jumătate de an, DORESC COLEGILOR ŞI CITITORILOR SĂNĂTATE, FERICIRE, ÎNŢELEGERE, BUNĂSTARE, O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ ŞI CURĂŢENIE ÎN SUFLETE!

          Mulţumim colaboratorilor, colegilor şi cititorilor pentru că ne caută şi nu sunt dezamăgiţi că ne frecventează blogul!

O conferinţă reuşită de promovare a medierii la Galaţi în 5 martie 2010


Constatare: articolul a avut un record de vizualizari in 2010: 280 de vizitatori intr-o singură zi!!!

ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PROMOVARE A MEDIERII 2010, ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI A ORGANIZAT  ]N DATA DE 5 MARTIE, ORELE 14.00, la Hotel “Galaţi” sala “Panoramic” CONFERINŢA ” MEDIEREA – MODALITATE ALTERNATIVĂ DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR PE CALE AMIABILĂ”.

Conferinţa a avut scopul de a face cunoscute modificările legislative în domeniul medierii aduse de Legea nr. 370/2009 având în vedere că de la începutul lunii martie, potrivit art. 6   “Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”  Deasemenea, s-a urmărit informarea publică privind situaţia medierii la Galaţi, numărul de mediatori, posibilitatea de a prelua cererile de mediere ale cetăţenilor sau cele din instanţe sau de la organele de urmărire penală.

 Conferinţa era aşteptată mai demult şi deşi timpul după decizia luată de asociaţie a fost scurt, organizatorii preşedintele asociaţiei- Ecaterina Pricope şi secretarul Constantin Asofronie, ajutaţi de câţiva colegi, au dus proiectul la bun sfârşit, în ciuda cârcotelilor separatiste sau neîncrezătoare în capacitatea de mobilizare a celor doi mediatori. Anterior acestei activităţi, terenul a fost pregătit printr-o campanie de presă şi informare directă, constând în: discuţii şi întâlniri cu cei invitaţi, 2 emisiuni susţinute de mediatorii C. Asofronie şi D. Meran la ExpressTv BR-GL şi de D. Popa, Călin A şi preşedintele judecătoriei Galaţi- dna judecător Diana Oancea la TV Galaţi afişe, pliante, articole pe blogul asociaţiei www.mediereagalaţi.wordpress.com – C. Asofronie, M. Gurău.

   În această săptămână au fost redactate şi discutate Protocoale de colaborare cu Tribunalul  şi Judecătoria Galaţi, care au fost semnate, fiind deasemenea date spre studiu şi la Parchetul de pe lângă judecătorie, Poliţia şi Poliţia de Frontieră. În perspectivă se vor încheia asemenea protocoale şi cu Judecătoriile Tecuci şi Tg. Bujor,  Oficiul pentru protecţia consumatorului, Universitatea Danubius, Camera judeţeană a notarilor publici, Primărie – Autoritatea Tutelară, Direcţia de muncă şi protecţie socială, ş.a.  Totodată, a fost instalat cu aprobarea colegiului de conducere a Tribunalului un Avizier al mediatorilor din Galaţi, unde sunt afişate lista cu mediatorii autorizaţi indiferent de asociaţie, un extras din legislaţia medierii, avantajele acestei proceduri. 

Pe fondul acestei campanii scurte dar intense, au răspuns invitaţiei de participare factori de decizie şi informare publică  importanţi pentru implementarea medierii în judeţul Galaţi: preşedintele judecătoriei, vicepreşedintele Tribunalului judecător Florin Meleacă, judecătorul Romeo Jirlăeanu de la Curtea de Apel, reprezentanţi ai Poliţiei, Poliţiei comunitare, Protecţiei Consumatorului, Primăriei, Autorităţii Tutelare, Gărzii de mediu, Sindicatului din SC Mittal Steel GL, ş.a. Au onorat cu prezenţa dna Diana Timofte vicepreşedintele Camerei Mediatorilor Iaşi şi a Centrului de  Facilitare şi Negociere a Conflictelor, împreună cu 10 cursanţi, mediatorii Maria Tacea,  Daniela Vasile şi Mariana Zainia de la Asociaţia Centrul de Mediere Brăila, ultima fiind şi membră a Consiliului de Mediere,  mediator Nicoleta Ifrim şi Zina Lăcătuş  în asociaţia AMPSAC GL. Din partea presei au fost prezenţi reprezentanţi ai ExpressTV Galaţi, ziarele Monitorul, Imparţial, Adevărul de seară GL-BR.  De la AMG au fost prezenţi încă 8 mediatori: Popa D., Gurău M., Gâscă C., Golianu M., Constandache M., Marin D., Roca I., Telegan C.

 Au fost prezentate teme privind: medierea în general şi medierea în afaceri – E. Pricope, medierea în materie penală, medierea în domeniul financiar-bancar – Asofronie C., medierea în materie civilă – Popa D., relaţia avocat-mediator – Z. Lăcătuş. S-au realizat mape cu un documentar despre mediere şi lista mediatorilor, precum şi o prezentare video PwP – M. Gurău şi Asofronie C. 

La discuţii s-au schimbat opinii despre avantajle medierii pentru justiţiabili şi degrevarea instanţelor de dosare, informarea făcută despre mediere şi îndrumarea către aceasta de către organele judiciare, promovarea la sediul instanţelor, tabloul mediatorilor, unele probleme deosebite care necesită perfecţionarea legislaţiei, formulare şi modele de PV sau acorduri de mediere care să poată fi recunoscute şi aprobate de instanţe, informarea publicului, acţiuni de colaborare între mediatori şi magistraţi, procurori şi poliţişti,  clarificându-se câteva aspecte importante şi  constatându-se o deschidere sinceră şi optimistă faţă de procedura medierii. 

Trecând peste faptul scuzabil că preşedintele CM a confundat Brăila cu Galaţiul şi a promis că ne va onora altădată cu prezenţa şi peste faptul nescuzabil că nu a postat anunţul conferinţei pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere www.cmediere.ro, cum este obligată şi a făcut-o pentru alte manifestări, ne bucură să consemnăm că mediatorii AMG au reuşit să se adune sub acelaşi steag şi într-un moment de referinţă pentru promovarea şi implementarea medierii în judeţul Galaţi. Consemnăm şi aspectul că, deşi mulţi solicită să ne ajutăm între noi să ne promovăm reciproc acţiunile care aduc publicitate medierii, doar mediatorii Zeno Şuştac, Tatu Tudor, Fănuţa Lişman şi Nicolae Dediu au publicat câteva zile anunţul cu evenimentul pe blogurile lor www.medierea.ro , www.medieretatu.net/Jurnalulmedierea , www.mediator-bejeus.blogspot.com ,   www.medierea.wordpress.com

 Organizatorii mulţumesc celor care i-au sprijinit, celor care au participat, transmit salutări celorlalţi colegi care procedează la fel în ţară şi se vor angaja împreună cu colegii să facă şi alte acţiuni asemănătoare, să participe mai activ la organizarea şi promovarea medierii la nivel naţional.

Concluzia firească este că s-a activat medierea la Galaţi în prag de primăvară cu mărţişoare şi ghiocei şi sunt semne bune pentru evoluţia sa în continuare, pentru binele tuturor.

    

 

 

 

 

Reactii

 Medierea juridică stârneşte nemulţumiri în rândul avocaţilor.          Judecătorii se bucură

  • Vali Trufaşu, Adevarul de seara GL, 6.03.2010

Preşedintele Mediatorilor Juridici, Ecaterina Pricope, crede că mediatorii vor degreva instanţele de multe procese

Preşedintele Mediatorilor Ecaterina Pricope, crede că mediatorii vor degreva instanţele de multe procese

Medierea juridică a împărţit avocaţii, unii privindu-i pe mediatori ca pe rivalii care încearcă să le fure clienţii.Judecătorii gălăţeni s-au pronunţat însă în favoarea procedurii întrucât ar degreva instanţele de mii de procese inutile.

Instanţele gălăţene ocupă primele locuri la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul proceselor penale, civile şi comerciale.

Încărcatura de dosare pe judecător depăşeşte în unele cazuri şi de 50 de ori media europeană. Multe dintre dosarele care ajung pe masa judecătorilor de pe raza Curţii de Apel Galaţi frizează ridicolul.

Vorbim de mii de dosare al căror obiect sunt certurile între fraţi sau vecinii de scară, loviri sau vătămări corporale minore, procese între foşti soţi şi lista exemplelor poate continua.

În acest context, a avut loc ieri în Galaţi o dezbatere organizată de Asociaţia Mediatorilor Juridici pe marginea rolului medierii în justiţie, dar şi în rezolvarea problemelor sociale.

Cei mai fericiţi sunt, de departe, judecătorii gălăţeni, care consideră că medierea îi va scuti de procesele inutile.

Important este ca această procedură să aibă loc înainte ca procesul să ajungă pe rolul instanţei. Medierea va asigura o soluţionare mai rapidă a a litigiilor, dar judecătorul nu poate recomanda nici un mediator. Cu siguranţă, vor fi discuţii între mediatorii juridici şi avocaţi„, a declarat Romeo Jirlăianu, judecător la Curtea de Apel Galaţi.

„Mediatorii juridici nu judecă şi nu dau soluţii”

Cei mai dezavantajaţi de medierea juridică se consideră avocaţii. Avocatul Zina Lăcătuş, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Juridici proveniţi din cadrul Baroului, a precizat că unii colegi de breaslă au şi propus modificări ale legii care să nu le afecteze clientela.

Dincolo de controversele pe care le stârneşte, medierea juridică va avea un impact major asupra dosarelor care ajung pe rolul instanţelor.

Mediatorii juridici nu judecă şi nu dau soluţii. Procesul se poate întrerupe maximum trei luni la cererea unei dintre părţi sau a ambelor părţi„, a declarat Ecaterina Pricope, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Juridici din Galaţi.

Magistraţii de la Judecătoria Galaţi sunt de departe cei mai câştigaţi de noua reglementare şi nu ezită să o recunoască.

Am fost bucuroasă când am aflat că procedura concilierii se aplică şi în litigiile comerciale. Noi avem extrem de multe procese pe rol şi de aceea consider că se poate recurge la mediere şi când sunt litigiile pe rol„, a declarat judecătoarea Diana Oancea, preşedintele Judecătoriei Galaţi.

Rectificare AC : Desi autorul a avut documentatie si a ascultat 2 ore vorbindu-se despre mediere, a scos o expresie nefolosită de nimeni: mediatori juridici, care-i apartine.  Păcat, asta-i presa  uneori, prea superficială ca să facă o minimă documentare.  

Constatare: articolul a avut un record de vizualizari in 2010: 280 de vizitatori intr-o singură zi!!!

Avem mediatori

      Gălăţenii pot apela de acum la ajutorul unui mediator pentru a-şi rezolva anumite conflicte pe cale amiabilă astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ajungă în instanţe. În schimbul unor onorarii, mediatorul poate interveni, la cerere, pentru rezolvarea unor conflicte precum cele legate de relaţiile de familie, conflicte comerciale sau de succesiuni.

     

      La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat conferinţa Asociaţiei Mediatorilor Galaţi (AMG), întrunire menită să promoveze şi să prezinte rolul mediatorilor din oraş şi avantajele pe care le pot avea gălăţenii dacă vor apela la serviciile acestora. Cu alte cuvinte, în locul unei întâlniri în instanţă problemele pot fi rezolvate şi pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorilor. Acesta a fost pe scurt mesajul transmis de către reprezentanţii Asociaţiei la întâlnirea la care au participat deopotrivă atât magistraţi ori avocaţi, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale.

      Practic, mediatorii sunt persoane autorizate să practice această profesie de către Consiliul de Mediere. De asemenea aceste persoane sunt independente faţă de părţile implicate în conflict. Prin această profesie se oferă o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, având liberul consimţământ al părţilor implicate. De precizat este faptul că în schimbul unor onorarii, mediatorii pot rezolva conflicte legate de relaţiile de familie, raporturi comerciale, muncă ori legate de succesiuni, executarea contractelor sau protecţia consumatorilor. În prezent în municipiul Galaţi există 11 persoane autorizate să exercite această meserie, iar vechimea acesteia în România este de trei ani. 

Avem mediatori

      Impartial Galati, 08.03.2010

Gălăţenii pot apela de acum la ajutorul unui mediator pentru a-şi rezolva anumite conflicte pe cale amiabilă astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ajungă în instanţe. În schimbul unor onorarii, mediatorul poate interveni, la cerere, pentru rezolvarea unor conflicte precum cele legate de relaţiile de familie, conflicte comerciale sau de succesiuni. 
 
      La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat conferinţa Asociaţiei Mediatorilor Galaţi (AMG), întrunire menită să promoveze şi să prezinte rolul mediatorilor din oraş şi avantajele pe care le pot avea gălăţenii dacă vor apela la serviciile acestora. Cu alte cuvinte, în locul unei întâlniri în instanţă problemele pot fi rezolvate şi pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorilor. Acesta a fost pe scurt mesajul transmis de către reprezentanţii Asociaţiei la întâlnirea la care au participat deopotrivă atât magistraţi ori avocaţi, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale.

      Practic, mediatorii sunt persoane autorizate să practice această profesie de către Consiliul de Mediere. De asemenea aceste persoane sunt independente faţă de părţile implicate în conflict. Prin această profesie se oferă o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, având liberul consimţământ al părţilor implicate. De precizat este faptul că în schimbul unor onorarii, mediatorii pot rezolva conflicte legate de relaţiile de familie, raporturi comerciale, muncă ori legate de succesiuni, executarea contractelor sau protecţia consumatorilor. În prezent în municipiul Galaţi există 11 persoane autorizate să exercite această meserie, iar vechimea acesteia în România este de trei ani.