Raportul Comisiei Europene despre aplicarea Directivei 2008/52 /CE privind medierea în materie civilă și comercială


Raportul Comisiei Europene despre aplicarea Directivei 2008/52 /CE privind medierea în materie civilă și comercială. (extras)
4. Concluzii
1. Directiva privind medierea a fost introdusă pentru a facilita accesul la soluționarea alternativă a litigiilor, pentru a promova soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor și pentru a garanta că părțile care recurg la mediere se pot baza pe un cadru juridic previzibil. Acest obiectiv de politică rămâne valabil atât în prezent, cât și în viitor: medierea poate contribui la evitarea litigiilor inutile pe cheltuiala contribuabililor și la reducerea timpului și a costurilor asociate litigiilor soluționate în instanță. Aceasta poate crea, pe termen mai lung, o cultură nelitigioasă în care nu există învingători și învinși, ci parteneri. Directiva privind medierea a introdus diferite modalități de promovare a soluționării pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială și a oferit un cadru european pentru mediere ca o formă de soluționare extrajudiciară sau de soluționare alternativă a litigiilor.
2. În urma studiului, a consultării publice online și a discuțiilor purtate cu statele membre în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, rezultă că punerea în aplicare a Directivei privind medierea a avut un impact semnificativ asupra legislației din multe state membre. În afară de stabilirea anumitor cerințe esențiale pentru recurgerea la mediere în litigiile transfrontaliere în materie civilă și comercială, directiva a dat un impuls pentru o mai largă adoptare a medierii și într-un context exclusiv intern la nivelul UE. Aceasta se datorează în special faptului că majoritatea statelor membre au extins domeniul de aplicare al măsurilor lor de transpunere a directivei asupra cauzelor interne. Pe ansamblu, directiva a oferit valoare adăugată europeană prin creșterea gradului de conștientizare în rândul legiuitorilor naționali cu privire la avantajele medierii, introducând anumite sisteme de mediere sau determinând extinderea sistemelor de mediere existente.
3. Impactul directivei asupra statelor membre variază în funcție de nivelul preexistent al sistemelor de mediere naționale. Dificultățile legate de funcționarea în practică a sistemelor naționale de mediere sunt legate în principal de tradiția contradictorialității care prevalează în multe state membre, de nivelul scăzut al conștientizării cu privire la mediere și de funcționarea mecanismelor de control al calității.
4. Evaluarea arată că, la acest moment, nu este necesară revizuirea directivei, dar că punerea sa în aplicare ar putea fi îmbunătățită în continuare:
• Statele membre ar trebui, atunci când este necesar și oportun, să-și intensifice eforturile de a promova și de a încuraja recurgerea la mediere prin intermediul unor mijloace și mecanisme diverse prevăzute în directivă și abordate în prezentul raport. În special, ar trebui să fie făcute eforturi suplimentare la nivel național pentru a crește numărul de cazuri în care instanțele invită părțile să recurgă la mediere pentru a soluționa litigiul. Următoarele pot fi considerate drept exemple de bune practici în acest sens: obligația părților de a preciza în cererile lor introductive dacă au recurs la mediere, în special în domeniul dreptului familiei, sesiunile de informare obligatorii în cadrul procedurii judiciare și obligația instanțelor de a analiza posibilitatea medierii în fiecare etapă a procedurilor judiciare, stimulentele financiare care, din punct de vedere economic, fac mai atractivă pentru părți medierea decât procedurile judiciare, asigurarea executării fără a impune în mod necesar consimțământul tuturor părților la acord.
• Comisia va continua să cofinanțeze proiecte legate de mediere prin intermediul programului „Justiție”. De asemenea, este posibil, în principiu, să se ofere finanțare din partea UE pentru dezvoltarea de către părțile interesate a unor standarde de calitate la nivel european pentru furnizarea serviciilor de mediere. În plus, Comisia va continua să consulte Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială pentru a promova în continuare recurgerea la mediere, de exemplu, în vederea obținerii unei baze de date mai solide privind utilizarea procedurii de mediere și a creșterii gradului de informare a publicului, în special în ceea ce privește informațiile disponibile pe site-ul internet al portalului european e-justiție cu privire la sistemele de mediere disponibile în statele membre.
Atasez continutul integral al Raportului CE.

raport-ce-2016-privind-aplicarea-dir-52-2008-mediere

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: