Scrisoarea deschisă a A.M.G. către Consiliul de mediere privind organizarea sa teritorială


ANUNȚ:  Conform art.  30(1) din Statutul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, Comitetul Director convoacă Adunarea generală de dare de seamă și alegeri în data de 23.05.2015 orele 10,30 la sediu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea bilanţului contabil şi descărcarea de gestiune pe anul 2014.

 2. Aprobarea raportului cenzorilor.

 3. Raport de activitate a comitetului director.

 4. Alegerea membrilor consiliului director.

 5. Alegerea membrilor comisiei de cenzori.

 Notă: Depunerea candidaturilor pentru Comitetul director până pe 14.05.2015 la sediul asociației sau pe email mediatorul_galati@yahoo.com

x           x          x

Asociația Mediatorilor Galați   – Nr. 10/ 23.04.2015

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE PRIVIND ORGANIZAREA SA TERITORIALĂ

      În calitate de reprezentant legal al Asociației Mediatorilor Galați, vă comunic poziția noastră în legătură cu hotărârile Consiliului de mediere nr. O/04 din 25.03.2015 și nr. O/05 din 25.03.2015, exprimată și în cadrul dezbaterilor din ședința Comisiei Consultative a Corpului professional al mediatorilor din 18.04.2015:

     Încă din anul 2011, am înaintat propuneri de organizare a corpului profesional al mediatorilor, prin modificarea art. 24 din legea medierii și adoptarea unui Statut al corpului profesional al mediatorilor, propunerea fiind inclusă de inițiatorii legii prin legea nr. 115/2012 art. V, ulterior din toamna anului 2012 am prezentat un proiect de Statut al profesiei de mediator, dezbătut de comisia consultative și adoptat la 15.03.2014. Față de aceste activități Consiliul de mediere a dat o hotărâre de aprobare a procedurii de adoptare a statutului, dar nu a prezentat vreodată vreun proiect de statut și nu a dus la îndeplinire până acum acea hotărâre.

    În aceste condiții și potrivit motivațiilor expuse în contestarea Hotărârii nr. O/ 04/25.03.2015 considerăm că de fapt consiliul nu dorește de fapt organizarea corpului profesional al mediatorilor cu respectarea prevederilor art. 9 din Constituția României, ”potrivit statutului și în condițiile legii”, aceasta însemnând adoptarea acelui statut și modificarea art. 24 din legea medierii cu referințe la această organizare. Prin această hotărâre, contestată de majoritatea asociațiilor active din țară la ședința comisiei consultative și pe internet, luată fără consultarea tocmai a celor ce urmează să fie organizați contrar voinței acestei majorități, de fapt, consiliul dispune organizarea mediatorilor fără a avea această atribuție potrivit legii și impune în realitate o organizare a activității de mediere și a consiliului la nivel teritorial. În această situație, am propus colegilor la ședința comisiei consultative să nu se mai ceară revocarea H. CM nr. 04, și s-a votat de majoritatea asociațiilor reprezentate ca să se modifice de către consiliu această hotărâre în sensul  organizării activității de mediere și activității consiliului la nivel județean și al Curților de apel, posibilă în condițiile actuale, dar nu al organizării corpului profesional, în asociații profesionale fără personalitate juridical și condiționării apartenenței la acestea pentru exercitarea profesiei de către mediatori.

 Solicităm Consiliului de mediere să dea curs punctelor de vedere ale majorității reprezentanților celor 46 de asociații prezente la ședința Comisiei consultative din 18.04.2015, care vor o altă organizare a CPM decât CM, prin:

 1. Modificarea Hot. CM nr. 4 în sensul ca aceasta să se refere la organizarea activității de mediere și activității CM potrivit atribuțiilor legale ale acestuia, putându-se alege după aceasta niște reprezentanți ai acestuia în fața mediatorilor din județe și instituțiilor de interes pentru mediere, fără referințe la asociații profesionale / corp professional fără personalitate juridică pe fiecare județ, din care să facă parte obligatoriu toți mediatorii;

 2. Continuarea activității grupului de lucru și comsiei consultative pentru realizarea unui proiect de Statut al profesiei cu susținere mai largă, care să fie adoptat de un congres al mediatorilor, cu organe deliberative, de conducere executive și de control la nivel județean și național, realizându-se astfel un corp profesional unitar similar tuturor celorlalte profesii libere sau etatiste, organizate prin lege, odată cu modificarea corespunzătoare a art.24 din legea medierii;

 3. Consiliul să prezinte o fundamentare a cheltuielilor necesare susținerii structurilor sale înființate la județe și Curțile de Apel și un studiu a capacității de implementare a acelui proiect, pentru perioada tranzitorie de 6 luni până la aprobarea Statutului profesiei și modificarea legii, urmând a se organiza apoi corpul profesional după acestea.

 4. Considerăm că reprezentanții CM la nivel județean trecuie să aibe următoarele atribuții, susținute de AMG în fundamentarea proiectului de Statut al profesiei:

 5. să coordoneze unitar mediatorii dintr-un judeţ în realizarea obiectivelor profesiei, să relaţioneze şi să reprezinte mediatorii și CM în faţa instituţiilor şi autorităţilor de interes pentru mediere;

 6. să colaboreze cu instituțiile judiciare prin pregătire continuă, seminarii, conferințe, dezbateri, care asigure o informare reciprocă corectă și o practică unitară în mediere și încuviințarea acordurilor de mediere la nivelul acestora;

 7. să ţină o statistică a activităţii mediatorilor;

 8. să organizeze şi să ţină evidenţa pregătirii continue a mediatorilor;

 9. să susţină campanii de promovare a medierii în mass-media şi cu publicul;

 10. să dezvolte colaborarea cu alte corpuri profesionale şi medii de interes;

 11. să urmărească respectarea eticii şi deontologiei profesionale;

 12. să sprijine activitatea de întocmire a dosarelor de autorizare şi a activităţii mediatorilor debutanţi;

 13. să intermedieze unele activități curente între mediatori și CM.

 14. Considerăm că nu trebuie cheltuite fondurile estimate de președintele CM la ședința comisiei consultative (10.000 E) pentru alegerea acestor reprezentanți ai mediatorilor din județ și ai CM, putându-se suporta acestea de către asociații. Nu considerăm morală instituirea de taxe pentru candidate și prezentarea de dosare.

 15. După alegerea acestor reprezentanți, să se asigure minimul de fonduri pe fiecare județ pentru o perioadă tranzitorie de 6 luni, până când se va adopta Statutul profesiei de către un congres al mediatorilor, cu stabilirea unui buget anual estimat realist, concomitent cu modificarea art. 24 din lege, asigurându-se astfel cadrul necesar constituirii de drept și de fapt a corpului profesional al mediatorilor.

 16. Consiliul de mediere să informeze corect și onest instituțiile statului și alte organisme și corpuri profesionale asupra voinței mediatorilor, ascultată de consiliu, privind organizarea activității de mediere și consiliului în teritoriu, încetându-se dezinformarea că respectivele instituții ar impune un anume mod de organizare al mediatorilor, în variant dispusă de H. CM nr. 04/2015, pentru modificarea legii medierii, autorizarea mediatorilor ca entități SAL sau finanțarea structurilor județene ale CM din fonduri europene prin Programul POCA!

 17. Finalizarea în luna mai 2015 a proiectului de modificare a legii medierii inițiat de AMG, susținut unanim de comisia consultativă la Brașov pe 15.03.2014, completat ulterior cu propuneri ale altor asociații, mediatori, Ministrul Justiției și CSM, inclusiv cu măsuri de corelare cu Decizia CCR nr. 266/2014, urmărind eficientizarea aplicării acestei legi, aflată într-o continuă cădere și ignorare.

 18. Finalizarea și implementarea Strategiei de promovare a medierii printr-o campanie masivă în mass-media, în instituțiile judiciare și altele de interes pentru mediere, folosindu-se transparent și eficient o cotă mai mare din bugetul CM și fonduri europene, existând această posibilitate prin Programul POCA.

 19. Solicităm Consiliului de mediere să creeze cadrul necesar și să aibă o colaborare reală, corectă și eficientă cu comisia consultativă, comisia de promovare, comisia pentru relaționare instituțională, cu asociațiile și mediatorii voluntari pentru rezolvarea altor probleme acute legate de autorizarea mediatorilor ca entități SAL de la 9.07.2015, negocierea și convingerea ministerelor de resort să renunțe la denumirile actuale din COR de mediator sanitar, școlar, social, înființarea structurii de mediere și arbitraj a conflictelor de muncă la Ministerul muncii potrivit legii nr. 62/2011 cu mediatori specializați, autorizați conform legii nr. 192/2006, instituționalizarea medierii în soluționarea conflictelor familiale, comerciale, de muncă, de malpraxis, din protecția consumatorilor și domeniul penal, pe baza legislației favorabile existente și neexploatate suficient ori în curs de modificare.

      Considerăm că luarea în considerare a acestor solicitări, susținute de multe asociații și mediatori, pot ajuta să se depășească impasul și criza de încredere actuală în noul Consiliu de mediere, dacă ține cont și de drepturile și interesele corpului profesional al mediatorilor, să se renunțe la acțiunile de contestare a noului consiliu, pot ajuta să se atingă și obiectivele stabilite de candidații care au fost aleși,  să se recapete încrederea în consiliu, în mediere și mediatori din partea instituțiilor statului și cetățeni, să se implementeze cu mai mult succes în România măsurile de restatare a medierii la nivelul Uniunii Europene convenite de CEPEJ, Comisia Europeană și Parlamentul European.

    A.M.G. va susține aceste acțiuni, în condițiile arătate și îndeamnă și celelalte asociații profesionale să colaboreze pentru realizarea lor, pentru binele tuturor.

 Preşedintele Asociației Mediatorilor Galați

 Constantin Asofronie

Scrisoare deschisa AMG - CM p.1

Scrisoare deschisa AMG - CM p.2 Scrisoare deschisa AMG - CM p.3

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: