Promisiunile iluzorii și demagogia unor candidați care s-au opus îmbunătățirii legii medierii


Mediator C. Asofronie

 În campania electorală recent încheiată mulți candidați la Consiliul de mediere au venit cu promisiuni și angajamente că prioritatea numărul 1 este schimbarea legii medierii astfel încât să curgă lapte și miere la birourile mediatorilor-alegători, care s-ar lăsa amăgiți încă o dată de iluzii deșarte. Pe majoritatea absolută a candidaților mediatorii nu i-au auzit până acum cu ceva concret decât teorie că legea este proastă, că celor din justiție și legiuitorului nu-i pasă de mediere, că s-a compromis o șansă istorică la declararea neconstituționalității informării obligatorii care fusese prezentată ca vacă de muls la 7000 de noi mediatori formați pe bandă rulantă din 2012 încoace, cu profit de milioane de euro. Alții spun că ar avea propuneri, dar le țin secrete și dau prognoze de adoptare peste 1-2 ani după alegeri.

Asociația Mediatorilor Galați și o federație de asociații, UCMR au venit cu proiecte concrete și majoritatea dintre mediatori au luat la cunoștință mai mult sau mai puțin de acestea.

AMG a supus dezbaterii mediatorilor niște propuneri în ianuarie 2014 și le-a supus unui vot la ședința comisiei consultative din 15.03.2014 la Brașov, fiind acceptate de 36 asociații reprezentate prezente, după ce se adoptase și partea finală a primului Statut al profesiei de către 32 de asociații. Aceste proiecte au fost predate imediat la CM pentru a fi completate, adaptate, supuse din nou consultării asociațiilor și apoi înaintate la guvern sau parlament pentru inițierea unui proiect de lege. Nu s-a făcut nimic până în iunie, când AMG sprijinită de alte 6 asociații au organizat și o dezbatere parlamentară la Comisia juridică a Camerei Deputaților asupra proiectului completat cu prevederi privind înlocuirea obligativității informării declarate neconstituționale la 7 mai cu obligativitatea încercării soluționării litigiului prin mediere în anumite domenii prevăzute la art. 60^1, extinse de noi,  și alte prevederi referitoare la organizarea corpului profesional al mediatorilor (art. 24), atribuțiile CM (art. 20), pregătirea profesională (art. 34), completarea procedurii prealabile de încercare a medierii în lege. Pentru că CM și marile asociații au refuzat participarea și pentru că urma vacanța parlamentară, s-a amânat înregistrarea proiectului pentru toamnă. Proiectul a fost înaintat de noi și Ministerului Justiției care urma să își dea avizul și altor comisii sau instituții. După publicarea Deciziei CCR nr. 266/2014, am solicitat CM reluarea consultărilor și finalizarea proiectului în cele 45 de zile avute la dispoziție, dar reacția CM și susținătorilor a fost palidă, inclusiv la solicitarea punctului de vedere de către MJ asupra unui proiect care conținea și propuneri de-ale noastre, fără cele care priveau altceva decât informarea. În comisia consultativă s-a discutat acest proiect, numai AMG a venit cu propuneri scrise de completare, dar numai o parte au fost acceptate de participanți după tonul dat de CM și reprezentanții unor asociații mai numeroase, înarmate între timp cu voturile în numele membrilor acestora, neconsultați și de care nu s-a ținut seama că voiau o schimbare legislativă radicală, după căderea bruscă și gravă a medierii.

În paralel, din luna iulie federația UCMR a lansat și ea un proiect, discutat numai în interiorul uniunii, care prelua de la noi încercarea obligatorie a medierii în anumite cazuri, propunea asistența obligatorie a părților de către avocați la mediere, atestarea acordurilor încheiate de mediatorii nejuriști și puterea executorie a acordului, propuneri rămase în aer până acum în campania electorală, când apare sub forma medierii obligatorii (!) și alte măsuri irealizabile pentru că nu sunt acceptabile de legiuitori și CCR, dar care dau bine la alegeri.

Mulți din cei care s-au opus proiectului AMG sau îmbunătățirii celui transmis de MJ, care luni de zile au întârziat nepermis finalizarea lor cu includerea propunerilor noastre de eficientizare a medierii, vin astăzi în calitate de candidați și promit marea cu sarea, fără a avea ceva concret și realizabil. Între aceștia sunt foștii membri ai CM, majoritatea depunându-și din nou candidatura după mandatul dezastruos și prelungit neconstituțional conform Deciziei CCR nr. 173/2014. La aceștia se adaugă alții care s-au opus (F. Lișman, M. Avram, A. Bădilă, M. Pădeanu, E. Bustea, Dumitru R., L. Arhire, reprezentanții unor asociații din UCMR, ș.a.) ori ceilalți care le-au ținut hangul, dar acum nu candidează. Din țară susținerile au fost insuficiente și de aceea am fost nevoiți să ne adresăm iar MJ cu propunerile neacceptate, MJ a răspuns că le ia în considerare, dar iarăși ne-a oprit demersul situația nefericită a scandalului creat de anularea de către CCR a mandatelor membrilor CM.

Vedeți pe cine votați, stimați colegi. Dacă în viitorul CM ajung iar foștii membri sau cei împinși în față de aceștia, vor continua blocajul, medierea poate fi compromisă definitiv dinăuntru, nu din afară! Vă îndemn să votați candidații care vor ca medierea să fie mai bine reglementată, să se organizeze odată corpul profesional și să se relanseze o campanie activă, totală și multilaterală de promovare.

Alături de colegi care ne-au susținut și până acum sau au aderat acum la proiectele noastre, vom putea continua demersurile pentru îmbunătățirea legii medierii. Vom pleca, în urma unei noi consultări publice a mediatorilor și a Ministerului Justiției, de la propunerile acceptate unanim la Brașov anul trecut, de la cele care au făcut obiectul discuțiilor din 18.06.2014 la Comisia juridică a Camerei Deputaților privind introducerea încercării medierii la art. 2, obligatorie pentru cazurile de la art. 60^1 extinse, până la cele prezentate de AMG la MJ în luna octombrie 2014:

  • la art. 2 introd. alin. (6) ”În situațiile în care un contract sau convenție dintre părți prevede o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor dintre părți, nu poate fi depusă o acțiune în instanță fără dovada încercării soluționării litigiului prin mediere”

  • la art. 187 C. Pr. Civ. să fie prevăzută amenda judiciară în cazul când părțile au fost trimise de judecători conform art. 227 din C. Pr.Civ. sau art. 6 din legea medierii, au acceptat acest lucru și nu s-au prezentat la mediator să încerce soluționarea litigiului prin mediere. Majoritatea colegilor din comisie, nu au vrut să se păstreze această sancțiune, care anterior era la informare;

  • la art. 60^1 am propus extinderea litigiilor la care încercarea medierii să fie obligatorie și la contenciosul administrativ, iar încercarea de soluționare a litigiului prin mediere să nu mai oblige parte la procedura prealabilă din legea nr. 554/2004, dacă litigiul nu se rezolvă prin mediere;

  • la art. 60^1, să se includă medierea și a conflictelor colective de muncă, în consens cu legea dialogului social, mai ales că în aceste cazuri părțile nu au posibilitatea de a apela la calea justiției;

  • discutarea cu M. Justiției, CSM și M. Finanțelor Publice a unor aspecte privind ajutorul public judiciar, reducerea /restituirea taxelor de timbru și forța executorie a obligațiilor financiare din acord;

  • la art. 2 am propus ca și altă asociație, ca, partea care face dovada încheierii unui contract de mediere asupra unui litigiu dedus judecății, să fie amânată la plata taxei de timbru până la primul termen de judecată, dacă nu s-a rezolvat, iar dacă cealaltă parte nu s-a prezentat la încercarea medierii să fie chemată personal de judecător, care să aplice activ art. 227 și după caz art. 187 (1) p.1, lit.f) C. Pr.Civ.

Aceste propuneri au fost acceptate de principiu de M. Justiției și deputați, dorim să dezvoltăm colaborarea cu aceștia pentru modificarea rapidă a legii după experiența cu îmbunătățirea aplicării legii medierii în materie penală prin Legea nr. 255/2013, unde am fost singurii care am trimis propuneri și solicitări de clarificare de către Comisia juridică a C.D. a unor probleme ca medierea pe latură penală și garanțiile executării obligațiilor asumate prin acord pe latură civilă, iar rezultatul s-a văzut în legea de intrare în vigoare a noilor coduri penale, situația în această materie fiind foarte bună, față de alte materii.

Vom reveni asupra reincluderii celorlalte propuneri ale AMG și comisiei consultative, care nu priveau numai corelarea legii medierii cu Decizia CCR nr. 266/2014, ci și organizarea corpului profesional al mediatorilor (art. 24, mai ales după Decizia CCR nr. 713/2014), atribuțiile CM (art. 20), pregătirea profesională (art. 34), procedurile prealabile de încercare a medierii pe domeniile din lege.

Suntem deschiși includerii și altor propuneri (ca cele ale colegilor Aghiniță, Bălan, Munteanu), dar pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord imediat asupra proiectului după instalarea noului consiliu, pe care să-l înaintăm MJ și parlamentului pentru avizare și adoptare în lunile următoare.

Cu experiența legislativă acumulată în alte profesii și domenii, dar și cu cea prezentată mai sus, suntem convinși că putem realiza acest obiectiv de îmbunătățire a legii medierii, sprijinindu-ne și pe curentul favorabil al instituțiilor europene, dar și pe promovare în mass-media și lobby parlamentar masiv cu sprijinul câtor mai mulți mediatori din țară care își pun noi speranțe în această profesie. Noi venim în fața dvs. cu ceva concret, cu acțiuni și capacități demonstrate, nu cu idei generale / promisiuni/iluzii.

 Sunt sigur că veți înțelege să votați și să desemnați în viitorul consiliu mediatori care au arătat că vor, că pot și că au făcut lucruri însemnate în acest sens până acum, nu opoziție la propunerile noastre și demagogie electorală.

Mediator Constantin Asofronie

Anunțuri

2 răspunsuri

  1. Sunt convins că între cei 69 candidați la calitatea de membru în Consiliul de Mediere există 9 mediatori adevărați, hotărâți, luptători, capabili, care să finalizeze aceste proiecte care privesc legea medierii, statutul profesiei, promovarea și organizarea corpului profesional, patru priorități majore care nu merită amânare și menținerea actualei situații de criză majoră în mediere. Între timp au apărut alți colegi din urmă, întinerim forțele în comisii, stabilim responsabilități individuale și colective, asigurăm transparența și consultarea publică, reorganizăm activitatea de pregătire și a ST, și vom câștiga toți mediatorii din asta. Stimați colegi, obligați-vă candidații să batem palma pe aceste obiective și să acceptăm retragerea dacă nu reușim să urnim lucrurile din loc cât mai repede. Pentru că timpul medierii nu mai are răbdare, o transformă într-un vis frumos dacă mai întârziem.

  2. Se cuvine să mulțumesc unor asociații care în ultimii ani m-au sprijinit în aceste proiecte și nu numai, fiind convins că ne vom putea reuni în jurul noului CM pentru a relansa cu adevărat medierea: A. Mediatorilor din Bucovina Suceava – V. Vargan, A. Camera Mediatorilor din România – R. Chelaru, A. Centrul Regional de Mediere Bacău – C. Gaman si Fl. Gradinaru; A.M.P.S.A.C. Galaţi -A. Călin, A. Mediatorilor Brăila, A. pentru Promovarea Medierii Vrancea – DEDIU NICOLAE, A. Centrul de Mediere Sud-Est – FLORY LUNGU, A.C.S.D.M Constanţa -M. Mastacan – D. Manea, A. Profesională ,,Mediere Bucureşti-Ilfov” – CONSTANTIN ION,
    A. Birourilor de Mediere Dîmboviţa – RODICA VLAICU, A. Colegiul Mediatorilor Argeş; A. Colegiul Mediatorilor Mehedinţi; A. Centrul de Mediere Maramureş – P. Vaida, Gavrila M., A. Mediatorilor Timiş – Coada C., A. Centrul de Mediere Arad – Hațegan I. ; A. Mediatorilor Mureş – M. Bonțeanu, A. Mediatorilor „Ex Aequo” Sighişoara – A. Rațiu, Fl. Ștefan, A. Mediatorilor Prof. Uzamint Braşov – M. BELBIȚĂ, C. MIHAIU, A. Centrul de mediere Delta Tulcea -R. Săvălache, A. Cooperare Internațională, Drepturile Omului, Mediere, Arbitraj București – L. Ioniță, ACIM – N. Munteanu, AMB – N. Ionescu, dar și altor reprezentanți de asociații, cu care am colaborat în grupuri de lucru, comisii, proiecte, chiar dacă nu întotdeauna am ajuns la un acord complet la …. medierea mediatorilor: A. Gavrilă, M. Alexandru, D. Vieru, A. Bălan, V. Danciu, T. Tatu, D. Rădulescu, C. Fiscuci, B. Matei, E. Sortan, A. Pacurar, MD Sîrbu, Ad. Mihai, C. Ignat, S. Coste, A. Iacob, B. Stănescu, M. Munteanu, Alina Gorghiu, din care o parte candidează și ei.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: