Instrucțiunile de exprimare a votului de către mediatori


Consiliul de mediere a publicat Instrucțiunile de votare. Citiți, înțelegeți, exercitați-vă votul și asigurați-vă că ajunge în siguranță la Consiliul de mediere.

A. Instrucțiuni privind exprimarea votului, specifice modalității de vot ”la urnă”:

Exercitarea dreptului de vot la urnă se face în perioada 05 – 15.03.2015, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 18.00.

 În sala de vot vor exista 2(două) cabine de vot, dotate corespunzător asigurării exercitării dreptului de vot, inclusiv cu pixuri de culoare albastră, cu respectarea prevederilor Anexei 11 la ROF.

 Mediatorii care își vor exercita dreptul de vot la urnă se vor legitima cu C.I. și / sau cu legitimația de mediator și vor avea asupra lor ștampila formei de exercitare a profesiei de mediator. NOTA: Mediatorii care nu și-au exprimat opțiunea de a vota la urnă în termenul stabilit de Consiliul de mediere (până la data de 20.02.2015) și cărora, din oficiu, le-a fost comunicat buletinul de vot prin corespondență, NU POT VOTA LA URNĂ.  Completarea buletinului de vot se va face conform precizărilor tipărite în partea stângă a Buletinului de vot, astfel:  Se votează minimum 1(un) candidat, maximum 9(nouă) candidați

 Votul se exprimă prin încercuirea cu un pix albastru a numărului de ordine de pe buletinul de vot la care este înscris/sunt înscriși, candidatul/candidații pentru care optează fiecare mediator în parte. Se completează Confirmarea (talonul din stânga Buletinului de vot) cu nume, prenume, C.I./Legitimație de mediator, serie, număr și adresa sediului profesional, se semnează personal de mediatorul votant și se ŞTAMPILEAZĂ cu ștampila formei de exercitare a profesiei.  Sub textul ”instrucțiuni privind exprimarea votului” tipărit în partea stângă a BV este imprimat un element de siguranță (Am votat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candidați) în care mediatorul votant poate încercui numărul de candidați pentru care a optat. Neîncercuirea nu atrage după sine anularea votului. NOTĂ:  Neîncercuirea niciunui număr de ordine din dreptul niciunui candidat înscris în buletinul de vot atrage după sine anularea votului.  Nu se fac alte înscrieri sau semne pe buletinul de vot. Existența unor mențiuni sau însemne pe buletinul de vot, altele decât cele prevăzute în instrucțiunile privind exprimarea votului, atrage după sine anularea acestuia de către Comisia de validare a voturilor.  Confirmarea(talonul) NU SE DETAȘEAZĂ. Confirmarea(talonul) va fi detașată de buletinul de vot de către echipa nr. 1 a Secretariatului tehnic în prezența și sub observarea Comisiei de monitorizare.

 Este interzisă filmarea sau fotografierea buletinului de vot înainte și după exprimarea votului precum și postarea acestuia pe orice rețea de socializare sau blog personal, sau publicarea acestuia în presa scrisă (inclusiv cele online și locale) și la televiziuni (inclusiv cele online și locale).

B. Instructiuni privind exprimarea votului, specifice modalității de vot ”prin corespondență”:  

Toți mediatorii cu drept de vot care au confirmat că optează pentru vot ”prin corespondență” și cei care nu au răspuns pentru ce modalitate de vot optează, vor primi Buletinul de vot PRIN CURIER.  În perioada 05–06.03.2015 mediatorii cu drept de vot menționați mai sus vor primi de la firma de curierat, prin sms, un mesaj de notificare personalizat prin care li se va aduce la cunoștință că în data x la ora y curierul le va livra un plic expediat de către Consiliul de mediere și că, pentru confirmarea votului este necesar să aibă ștampila formei de exercitare a profesiei. Mediatorii destinatari, pot suna curierul la numărul specificat în notificare dacă doresc să solicite modificarea zilei, locului și / sau orei de livrare a plicului. Se recomandă ca solicitările de modificare enunțate mai sus, să fie aduse și la cunoștința Secretariatului tehnic pe adresa de e-mail secretariat@cmediere.ro. După legitimarea mediatorului destinatar cu C.I. sau cu legitimația de mediator, Curierul va înmâna plicul numai personal. Plicul cu buletinul de vot NU se va preda altor persoane chiar și dacă acestea sunt în posesia cărții de identitate și / sau a legitimației de mediator ale mediatorului destinatar.

Votarea se va face în prezența curierului, care, la solicitarea mediatorului destinatar, poate acorda maxim 15(cincisprezece) minute pentru analizarea buletinului de vot și pentru votare. În cele 15(cincisprezece) minute sunt incluse, atât operațiunea de analiză a buletinului de vot cât și exprimarea votului în sine. Completarea buletinului de vot se va face conform precizărilor imprimate atât în partea stângă a BV cât și pe plic, astfel:  Se votează minimum 1(un) candidat, maximum 9(nouă) candidați  Votul se exprimă prin încercuirea cu un pix albastru a numărului de ordine de pe buletinul de vot la care este înscris/sunt înscriși, candidatul/candidații pentru care optează fiecare mediator în parte  Se completează Confirmarea (talonul din stânga Buletinului de vot) cu nume, prenume, C.I./Legitimație de mediator, serie, număr și adresa sediului profesional, se semnează personal de mediatorul votant și se ŞTAMPILEAZĂ cu ștampila formei de exercitare a profesiei.

 Sub textul ”instrucțiuni privind exprimarea votului” tipărit în partea stângă a BV este imprimat un element de siguranță (Am votat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candidați) în care mediatorul votant poate încercui numărul de candidați pentru care a optat. Neîncercuirea nu atrage după sine anularea votului. NOTĂ:  Neîncercuirea niciunui număr de ordine din dreptul niciunui candidat înscris în buletinul de vot atrage după sine anularea votului.  Nu se fac alte înscrieri sau semne pe buletinul de vot. Existența altor mențiuni sau însemne pe buletinul de vot, altele decât cele prevăzute în Instrucțiunile privind exprimarea votului, atrage după sine anularea acestuia de către Comisia de validare a voturilor. Confirmarea(talonul) NU SE DETAȘEAZĂ. Confirmarea va fi detașată de către Comisia de validare a votului și doar la sediul Consiliului de mediere, conform procedurilor de lucru stabilite de Comisia pentru validarea voturilor.

 După votare, buletinul de vot (având confirmarea nedetașată) se sigilează prin îndoire și lipire prin sistemul special, se introduce în plicul de retur și se înmânează curierului pentru a fi returnat Consiliului de mediere. Sistemul special de lipire se află în partea dreaptă a buletinului de vot și ESTE NECESAR să fie ÎNDEPĂRTATĂ folia protectoare aplicată peste sistemul de lipire pentru ca sigilarea votului să asigure caracterul secret al acestuia. Conform contractului încheiat cu firma de curierat, mediatorul este obligat să returneze plicul cu buletinul de vot prin același curier, neputându-l reține pentru a fi livrat în alte condiții decât cele contractuale.  Este interzisă filmarea sau fotografierea buletinului de vot înainte și după exprimarea votului precum și postarea acestuia pe orice rețea de socializare sau blog personal, sau publicarea acestuia în presa scrisă (inclusiv cele online și locale) și la televiziuni (inclusiv cele online și locale).

La sosirea la CM a plicului cu BV completat de către mediatorul votant, va fi preluat de la firma de curierat pe bază de proces verbal de predare-primire de către membrii echipei nr.2 a ST și, sub supravegherea Comisiei de monitorizare, introdus în urna nr. 1 de culoare neagră destinată colectării buletinelor de vot cu voturile exprimate ”prin corespondență”, fără a fi desigilat.

Desigilarea plicurilor cu voturile exprimate prin corespondență se va face de către Comisia de validare a votului după încheierea perioadei de vot.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: