Din nou, TUPEU, AROGANȚĂ, NESIMȚIRE la unii membri ai Consiliului de mediere care sabotează alegerile


Asociația Mediatorilor Galați                                       Nr. 3/09.02.2015

Punctul de vedere al AMG

referitor la Punctul de vedere al APMR transmis comisiei consultative                           PUNCT DE VEDERE APMR

Stimate doamne și stimati colegi mediatori

Considerăm ca situația la care s-a ajuns este din cauza exclusivă a membrilor Consiliului de mediere și marilor asociații cărora prin reprezentanții lor în consiliu și în comisia consultativă, invocându-se dreptul exclusiv de organizare a alegerilor și pseudo- mandatul reprezentativ după numărul de pretinși membri ai asociațiilor lor, nu le-a păsat până acum de opinia marii majorități a mediatorilor, de protestele acestora, de adresele oficiale ale AMG și altor asociații iar acum invocă o posibila ilegalitate a alegerilor, din realizarea cvorumului la ședința CM din 23.01.2015, total imputabilă conducerii CM și membrilor absenți, inconștienți de situația legală generată de publicarea Deciziei CCR nr. 713/04.12.2014 publicată pe 23.01.2015.

Anterior acestei ședințe, se știa foarte bine din 4.12.2014 ce se putea întâmpla după admiterea excepției de neconstituționalitate a art. III din legea nr. 115/2012, celor de mai sus li s-au trimis adrese cu consecințele legale ale publicării deciziei, dacă erau incompetenți și n-ar fi fost în stare să se consulte și să constate singuri încetarea de drept a mandatelor prelungite neconstituțional prin art. III al legii 215/2012.

În afara acestor adrese, am solicitat și s-a convocat comisia consultativă a Corpului profesional al mediatorilor în datele de 15.11.2014 și 13.12.2014 tocmai pentru a se asigura dezbaterea situației prefigurate și pregătirea Regulamentului alegerilor, AMG oferind și un proiect de regulament.

Membrii CM au tratat direct și prin reprezentanții în comisia consultativă în mod superficial și în bătaie de joc eforturile noastre de a veni din toată țara și de a-i sprijini să pregătească alegerile, tergiversând mereu luarea deciziilor necesare și invocarea că vor avea timp după ce vor vedea motivația Deciziei CCR în Monitorul Oficial. 

În 20.12.2104 au adoptat unele modificări la ROF cerute de noi în comisia consultativă și Anexa 11 cu procedurile de organizare a alegerilor, le-au publicat în ajunul sărbătorilor pe 23.12.2014, dar au refuzat să includă prevederile propuse de noi pentru situația dintre publicarea deciziei și finalizarea alegerilor, deși au fost foarte clar formulate și motivate juridic.

După publicarea Hotărârii CM nr. 52/20.12.2014 de modificare a ROF și adoptarea procedurilor din Anexa 11, am transmis din nou prin Adresa AMG nr.1/05.01.2015 o serie de observații și propuneri pentru rezolvarea unor greșeli, lipsuri, inadvertențe și situației tranzitorii, dar s-a refuzat din nou punerea în dezbaterea membrilor consiliului, deși am cerut acest lucru împreună cu mulți mediatori și pe grupurile de discuții ale mediatorilor de pe rețeaua de socializare Facebook. 

Când în data de 22.01.2015 am anunțat că motivarea Deciziei CCR a plecat spre publicare în Monitorul Oficial, conținând la pct. 22 precizarea că de la data publicării deciziei mandatele membrilor consiliului încetează de drept, conștientă de consecințe, conducerea consiliului a prorogat data ședinței consiliului din 24 în 23.01.2015 pentru a se putea lua ultimele hotărâri în mandatul încă în vigoare, inclusiv calendarul alegerilor. 

În acea ședință consiliul a luat act de publicarea în Mon.Oficial nr. 56/23.01.2015 a Deciziei CCR nr. 713/04.12.2014 și încetarea de drept a mandatelor prelungite neconstituțional prin art. III al legii 215/2012.

5 membrii ai consiliului, cărora atunci nu le-a păsat de cvorum și de legalitatea ședinței și faptul că trebuia neapărat adoptat calendarul alegerilor ca ultimă măsură în organizarea acestora conform atribuțiilor CM de la art. 20 lit. m^1 din legea nr. 192/2006,  nu le-a păsat de Constituție, de Decizia CCR și lege, iar acum, invocă cu nerușinare și tupeu ilegalitatea provocată tot de ei la acea ultimă ședință, pe care legea, ROF-ul și Codul de etică și deontologie îi obliga să o desfășoare cât se poate de conștiincios, eficient și legal, dar nu au făcut-o. 

Din luările de poziție ale unor membri ai consiliului, între care și cei 5 contestatari care s-au adunat, fără mandat, pe 3.02.2015 la sediul consiliului, din luna noiembrie 2014 încoace, rezultă că timp de 3 luni au tergiversat organizarea acestor alegeri și au bâjbâit motivații puerile care acum se developează în fața mediatorilor în plină campanie electorală și cu procedurile de alegeri declanșate în baza Hot. 52/20.12.2014, necontestată până acum.

Rezultă din acestea că acești membri ai consiliului urmăresc doar să se mențină în activitate până după alegeri, ca să aibe control asupra acestora, ca și în 2009 și 2011 și să mai încaseze niște bani, deși mandatul le-a încetat de drept și nu mai pot îndeplini nici o atribuție.  Invocarea predării mandatului conform art. 17 nu justifică în nici un mod continuarea sub orice formă a activității de către un consiliu ai căror membri nu au înțeles să pregătească foarte bine și legal aceste alegeri din 4.12.2014 măcar, premeditând parcă situația ajungerii la impasul provocat.

Încercarea de găsire a unui suport în comisia consultativă pentru continuarea activității este imoral, ilegal și neregulamentar, sarcinile de continuare a procedurilor de alegeri revenind potrivit actelor normative interne invocate comisiei consultative și comisiilor pentru alegeri care se vor alcătui în 10.02.2015, indiferent de motivele inventate de APMR și celelalte asociații.

Nu mai este credem necesar să pomenim aici faptul că și la alegerile din anul 2009 și din anul 2011 s-au comis abuzuri și ilegalități mari prin normele adoptate fără consultarea mediatorilor și refuzul corectării lor, contestarea acestora nu le-a păsat membrilor CM care s-au umplut de ridicol, dispreț, inclusiv prin nerespectarea unora din propriile hotărâri și decizii, ceea ce a dus la proteste de către mediatori, neplata taxelor, suspendarea din activitate.  De toate acestea conducerii asociațiilor APMR, Colegiul Mediatorilor, UNMR, CISDR, ACM Alba Iulia și membrilor săi din Consiliul de mediere, reuniți pe 3.02.2015 (A. Ciucă, I. Marin, I. Dedu, G.G. Mihuț, A. Mocanu) nu le pasă față de membrii acestor asociații și de toți mediatorii din țară, protestând de fapt față de propria inactivitate sau activitate contrară Constituției, legii medierii, ROF al CM și Codului de etică și deontologie, lipsei de răspundere față de mediatorii cărora, unii au tupeul să le ceară deja voturi pentru un nou mandat.  Cum nu le-a păsat atunci când au refuzat aplicarea art. III din legea nr. 270/2009 și Deciziei CCR nr. 447/2010, când au încălcat Constituția solicitând unui legislativ neatent prelungirea mandatului de 2 ani pentru care au fost aleși la 4 ani, când au refuzat organizarea alegerilor la timp și în condiții legale, la solicitarea multor asociații profesionale ale mediatorilor.

Acțiunea din 03.02.2015 și punctul de vedere al APMR reflectă ipocrizia și ignoranța legii și bunului simț în mediere de peste 6 ani și nu o îngrijorare reală asupra unor eventuale contestații, care, oricum le-ar fi tot lor imputabile.

Pentru toate acestea, AMG roagă mediatorii din țară să trimită delegați sau să dea mandate altor reprezentanți prezenți la ședința comisiei consultative din data de 10.02.2015, pentru desemnarea membrilor comisiilor potrivit Anexei nr. 11 la ROF al CM și Calendarului alegerilor și stabilirea altor măsuri pentru continuarea procesului electoral.

Față de amenințările lipsite de bun simț și responsabilitate cu contestarea alegerilor pentru eventuala lipsă a cvorumului la ședința consiliului din 23.01.2015 la adoptarea Calendarului alegerilor, care poate fi complinit prin confirmarea în scris de către reprezentanții absenți ori care au ieși din sală intenționat, vă rugăm să luați atitudine să stopați aceste manipulări și intoxicări ordinare și să asigurați un curs normal și legal al alegerilor.

Cu deosebită stimă,

Președintele Asociației Mediatorilor Galați,

Mediator Constantin Asofronie

Anunțuri

2 răspunsuri

  1. ȘEDINȚA COMISIEI CONSULTATIVE A MEDIATORILOR 10.02.2015
    Astăzi s-a desfășurat la sediul Consiliului de mediere ședința comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, convocată conform Hot. 52/20.12.2014 Anexa 11 și Calendarului pentru desfășurarea alegerilor aprobat de CM în data de 22.01.2015 de către coordonatorul în exercițiu dna Elena Bustea. Ordinea de zi propusă și aprobată avea în vedere o problemă importantă care a fost îndeplinită: stabilirea componenței cimisiilor pentru alegeri, prin tragere la sorți, dintre propunerile de mediatori ale asociațiilor profesionale. Este vorba de: 1. comisia electorală (având în special atribuția de analiză și validare a candidaturilor, la începutul procesului electoral și validarea componenței noului consiliu, după finalizarea alegerilor). Compunere: 7 membri titulari și 2 supleanți. 2. Comisia de soluționare a contestațiilor (având ca atribuție rezolvarea contestațiilor la validarea dosarelor de candidatură și la votare), compusă din 5 membri titulari și 2 supleanți. 3. Comisia de validare a voturilor (având atribuții legate de votarea – propriu-zisă), compusă din 7 membri titulari și 3 supleanți. 4. Comisia de monitorizare a alegerilor compusă din 7 membri titulari. Ulterior, asociațiile profesionale care au candidați în alegeri pot desemna câte un observator. Din păcate, ședința a început cu o oră mai târziu din cauza întârzierii coordonatorului, care nu prea s-a implicat în exercitarea atribuțiilor acestea fiind exercitate mai mult de fostul coordonator Pădeanu, ajutat de o juristă din ST, ca secretar și alți colegi. De la început s-a încercat printr-un grup de participanți de la Colegiul M., ACISDR, UNMR Buc. și alte câteva asociații, să se pună în discuție punctul de vedere al APMR care, așa cum a făcut pe 3.02.2015 și grupul celor 5 membri CM contestatari, potrivit căruia, Consiliul de mediere ar trebui să-și exercite în continuare anumite atribuții legate de organizarea și desfășurarea alegerilor, pentru ca nu cumva să conteste cineva legalitatea alegerilor (?!?). Respectiv, Dnele Avram M., Mihuț G., dl. C. Stanciu – STARS, cu unii susținători ai lor (de la APMR nu s-a prezentat nimeni să-și susțină punctul de vedere, tradus pentru noi de dnele de la Colegiul M (!) și , dna Sanda Carmen, susțineau că activitatea de astăzi a comisiei este fără rost și legalitate, că nu se poate continua apoi cu alegerile din cauză dacă ceilalți nu sunt de acord ca CM să constituie comisiile prin hotărâre, așa cum scrie în Anexa 11 la ROF al CM adoptată pe 20.12.2014. În intervenția subsemnatului, mai întâi am solicitat să se clarifice dacă în ședința din 22/23 ian. s-a adoptat Calendarul alegerilor care era ultimul document necesar organizării alegerilor de către CM potrivit art. 20 lit. m^1 din lege. S-a comunicat de către fostul președinte CM că acest Calendar este votat și semnat de 8 din 9 membri ai Consiliului, deci există dovada cvorumului la adoptare, că în aceeași ședință s-a votat și bugetul pe anul 2015 și a mai avut loc desemnarea dlui Bădulescu să asigure continuitatea administrativă ca ordonator de credite și aplicarea celorlalte măsuri stabilite în ROF, Anexa 11 și Calendar prin Decizii. După aceste clarificări am făcut observațiile: comisia consultativă nu poate exercita alte atribuții decât cele din ROF -ul comisiei aprobat prin Hotărâre a Consiliului, că avem o ordine de zi stabilită clar și statutar în baza sarcinilor din ROF, Anexa 11 cu organizarea alegerilor aprobate în 20.12.2014 și Calendarul alegerilor, publicat odată cu publicarea Deciziei CCR, dată de la care membrilor consiliului le-a încetat de drept mandatul conform pct. 22 din Decizia CCR nr. 713/04.12.2014. Deci, atribuția CM de constituire a comisiilor prin Hot. CM conform Anexei 11 nu mai poate fi îndeplinită, CM nemaiavând mandat și neexistând prevederi tranzitorii, iar această prevedere greșită stabilită de CM care știa că-i va înceta mandatul (dar unii nu se împacă cu asta), nu este mai presus de Constituție, lege și hotărârile celelalte valabile ale CM. Așa că, în comisia consultativă s-au desemnat conform Anexei 11 la ROF CM, membrii comisiilor, din listele trimise de asociații, prin tragere la sorți. În turul I s-au tras la sorți reprezentanții asociațiilor cu mai mulți membri desemnați, astfel ca de la fiecare asociație să participe la turul II, echitabil, câte 1 reprezentant de la fiecare asociație. Astfel că în acest tur II s-au ales din câte 22,24, 25 reprezentanți cei 7,5,7,7 membri ai celor 4 comisii. Dl. Dedu iar s-a împotrivit, voia ca de la asociația lui cu 14 desemnați să se tragă la soți odată cu asociațiile care au desemnat câte 1, dar fiind singurul, cu protestele amintite, s-a supus până la urmă acestei reguli de bun simț. Ce să mai zicem, ce urmăreau aceste asociații care au desemnat de 2-3 ori mai mulți reprezentanți decât numărul de membri ai comisiilor care trebuia ales?!? La final, așa cum solicitasem și la început, ca și în adresele către CM, pentru ca din cauza unor comentarii și interpretări necorespunzătoare, ca să nu fie discuții la comisii, s-au explicitat prin precizări mai clare, în completarea și aplicarea Anexei 11, dar făsă să o modifice pe aceasta, atribuțiile comisiei denumite incomplet de CM – Comisia de validare a voturilor; ea va prelua voturile exprimate prin corespondență de la ST care le primește pe borderou ca plicuri închise de la curieri, va conduce votarea la sediu, va calcula pragul de 5 % din participanții la alegeri, va număra și în final, va valida voturile exprimate. Dacă reprezentanții asociațiilor în comisii vor fi corecți și onești, vor respecta strict procedurile de lucru pe care trebuie să și le întocmească și să și le aprobe, dacă nu vor permite incorectitudini, am putea avea garanția unor alegeri corespunzătoare cu situația dată și procedurile de alegeri pe care CM le-a adoptat, așa cum am repetat, și cu destule greșeli. Singura îndoială care mai plutește și nu s-a vrut rezolvată de către CM, sesizată și de colega Valeria Tivdă, există un risc de completare a unor buletine de vot prin încercuirea unor candidați, din cauză că CM nu a acceptat să se taie cu o line candidații nevotați de mediatorii alegători. Sperăm să nu se îndrăznească. În orice caz, comisia consultativă și asociațiile au făcut eforturi notabile și și-au făcut datoria desemnând astăzi cele 4 comisii. Mâine, fostul președinte trebuie să dea Decizie prin care se face și activitatea de publicitate a acestora, respectiv publicarea pe site-ul CM, repet, conform Calendarului aprobat și semnat de 8 din 9 membri CM, în ultima ședință din acest mandat dificil și prelungit neconstituțional.

  2. P.S. Dl. Paul Aghiniță a ridicat comisiei problema lui cu neadmiterea dosarului pentru candidatură din cauză că nu a prezentat dovada că este membru al unei asociații. Poziția mea și a tuturor celorlalți este că aceasta nu este de competența comisiei consultativă potrivit normelor care-i stabilesc atribuțiile, ci a comisiei electorale. Dpv al meu, dl. coleg are dreptate și comisia de validare ar trebui să-i accepte candidatura, pentru că această condiție abuzivă impusă de CM, pe care ar trebui să fie supărat, nu pe noi, care îl susținem, are la bază obligarea la înscrierea în asociații care este neconstituțională. Acest lucru trebuie să fie mai presus pentru comisia electorala decat o prevedere abuzivă, strecurată ilegal în Anexa 11 la ROF al CM, acte inferioare Constituției și art. 24 din lege care nu este imperativ.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: