Observațiile și propunerile AMG față de Hot.CM 52/2014 și procedurile de alegeri


http___www_cmediere_ro_static_cdm_pics_logo-ro  OBSERVAȚIILE ȘI PROPUNERILE A.M.G. FAȚĂ DE HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE MEDIERE NR. 52/2014 ȘI ANEXA NR. 11 LA R.O.F. AL CM – PROCEDURI PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR. Credem că încă se mai pot îndrepta / îmbunătăți, în ceasul al 12-lea, ca să nu se ajungă la contestații, procese și … alegeri degeaba!  Adresa AMG nr. 01/05.01.2015

 I. Față de Hotărârea nr. 52/20.12.2014 a Consiliului de mediere

1. HCM nr. 52/2014 pct. 1 referitor la art. 5 din ROF al CM:

a) la alin.(1) este necesară completarea: ” … în condițiile legii, ale prezentului Regulament și ale procedurilor de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere”.

Motivații: legea și ROF nu conțin astfel de prevederi; necompletarea aici nu este posibilă prin alt act juridic inferior; ROF este un act normativ care nu trebuie să conțină permanent o astfel de anexă 11;

b) la alin.2 lit. a) se folosește termenul ”mediatori activi” care nu este definit mai departe;

c) la alin.2 lit. c) se folosește expresia ”au achitată la zi taxa profesională”, iar la art. 8 lit. h) din Aneca 11 h ”Dovada că a achitat taxa profesională datorată până la 31 decembrie a anului anterior celui în care se organizează alegerile”; trebuie folosită această a doua formă;

d) la alin.2 lit.f) se prevede ”depun la dosarul de candidatură o descriere a competențelor și experienței practice …”, repetată și la art.8 lit. j) din Anexa 11, iar în procedurile de la anexa 11 se prevede la art. 13 ”… verificarea Declarației prevăzută la art. 8 lit. j)”, fiind necesară corelarea și folosirea peste tot a termenului ”Declarația privind descrierea…”;

 2. CM nr. 52/2014 pct. 4 referitor la publicarea hotărârii ar trebui modificat astfel:

”În temeiul art. 14 alin. (8) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de mediere, prezenta hotărâre va fi postată pe site-ul official al consiliului și va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în 15 zile de la data adoptării”.

Motivație: publicarea în M.Of.R. nu depinde de acest punct /articol din Hotărârea CM, ci de programul de lucru și încărcarea Regiei Autonome Monitorul Oficial, importantă fiind trimiterea hotărârii spre publicare.

 1. CM nr. 52/2014 trebuie să mai aibe un punct / articol obligatoriu:

”5. De la data postării prezentei hotărâri pe site-ul Consiliului de mediere se consideră declanșată procedura de organizare a alegerilor pentru membrii consiliului în anul 2015.”

Motivație: nu se poate aștepta publicarea în M.Of.R. a hotărârii CM și nu este obligatoriu acest lucru, nefiind vorba de Tabloul Mediatorilor și de R.O.F. al CM care trebuie publicate în M.Of.

În plus, la art. 2 alin.(3) din Anexa 11 lipsește precizarea datei declanșării procedurii de organizare a alegerilor. Postarea HCM 52/2014 pe site poate constitui declanșarea procedurii.

 1. CM nr. 52/2014 trebuie redactată în forma oficială pe articole, nu puncte.

 II. Față de Anexa nr.11 Procedurile de organizare a alegerii membrilor Consiliului de mediere 

 1. Renunțarea la alin. (1) al art. 1 care este o adăugire la lege nepermisă printr-un act inferior.
 2. Numerotarea la 2 este deficitară: întâi o propoziție de definire a componenței și apoi 3 alineate. Este necesară corectarea și formatarea textului în 4 alineate.
 3. La actualul alin. (1) trebuie să se prevadă doar ”mediatorii autorizați care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 5 alin.(20 din R.O.F. al CM”; motivație: după ce s-a renunțat prin hotărârea nr. 52/2014 de modificare a ROF CM la condițiile de pregătire profesională și exeriență practică nu se poate prevedea astfel de condiții aici, fără ca apoi la dosar să se depună ceva și fără a fi evaluate de comisia de validare a candidaturilor (comisia electorală).
 4. După alin. (3) actual trebuie prevăzută și data declanșării procedurii de organizare a alegerilor: propunerea AMG: la postarea H CM 52/2014 cu Anexa 11 pe site-ul oficial al CM.
 5. Nu au ce căuta la 3 pentru niște proceduri de organizare a alegerilor principii ca: ”principiul … prevenirii, dialogului social…”
 1. La 4 lit. b) nu este legală interzicerea dreptului de vot pentru mediatorii aflați în exercitarea unei sancțiuni disciplinare; în afara sancțiunii de suspendare și de încetare a calității de mediator care sunt complinite și subînțelese prin celelalte 2 condiții, la celelalte sancțiuni ar însemna o sancțiune complementară neprevăzută de lege. Solicităm eliminarea.
 2. La 5 alin. (3) soluționarea contestațiilor la neînscrierea mediatorilor autorizați cu drept de vot pe Tabloul mediatorilor de către Departamentul juridic elimină ulterior participarea consilierilor juridici respectivi la comisia electorală și de analiză a contestațiilor și mai ales, reprezentarea consiliului în cadrul unei proceduri la instanța de contencios administrativ. Ajunge un singur jurist într-o comisie din care să mai facă parte directorul executiv și alt salariat al Secretariatului tehnic care răspund de înscrierea pe Tablou.
 3. La 6 alin. (1) se repetă condițiile de la art. 2.
 4. La 7 solicităm ca să se prevadă că dosarele de candidatură pot fi trimise și prin poștă.
 5. La art. 8 lit. f) – documente din dosarul de candidatură este introdusă indirect o prevedere ilegală și neconstituțională, care, de altfel, a fost abrogată din ROF al CM în martie, în urma unui alt scandal, respectiv prezentarea unei adeverințe din care să rezulte că este membru al unei asociații profesionale! După ce art. 24 din lege nu mai este imperativ în această privință și în ROF s-a abrogat condiția asocierii ca să fie inclus un mediator în Tablou, de ce apare indirect la condițiile de candidatură? Ce va hotărî atunci comisia electorală, că nedepunerea adeverinței duce la invalidarea candidaturii?!? Solicităm eliminarea acestei prevederi.
 6. La 11(1), 16(1), 20(c) și 24(2) există o alte prevederi care ar putea atrage contestarea acestor proceduri și implicit a rezultatului alegerilor; se prevede că sunt constituite niște comisii prin hotărâri ale CM, la o dată când acesta va fi suspendat și nu-și mai poate îndeplini atribuțiile, deci nici să dea hotărâri! Solicităm respectarea propunerii noastre acceptate de comisia consultativă: comisiile sunt constituite de comisia consultativă și comunicate directorului executiv, care le publică pe site și newsletter.
 7. 14 are un singur alineat, aș că nu mai trebuia numerotat (1); în plus, trebuie precizat mai clar termenul de depunere a contestațiilor: ”în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării listei cu candidaturile validate.”
 8. La 15 alin. (3) solicităm eliminarea condiției de ”experiență în desfășurarea unei activități similare”, însemnând că numai mediatorii care au mai făcut parte din astfel de comisii de soluționare a contestațiilor vor participa în continuare la alegeri! Pot fi înnoite! Mai mult, solicităm și eliminarea condiției de depunere a unui CV de către mediatorii propuși să facă parte din această comisie, fiind una abuzivă, exagerată și descurajantă!
 9. La 17 trebuie adăugat că se completează lista cu candidaturile admise cu numele mediatorilor a căror contestații au fost admise de comisie.
 10. La 19 trebuie adăugate la situațiile în care votul nu se consideră valabil exprimat, care duce la anularea buletinului de vot: neexprimarea nici unei opțiuni, neaplicarea ștampilei pe lista de mediatori votanți la votarea la urnă sau pe documentul de confirmare al curierului.
 11. La 18 – 22, 26-28 trebuie renumerotate alineatele cu cifre arabe în locul literelor.
 12. La 22 (a) și art. 24 (3) se suprapun atribuțiile comisiei electorale cu ale comisiei de monitorizare a alegerilor. Propunerea AMG a fost păstrarea comisiei de validare a candidaturilor și fosta comisie de monitorizare să fie denumită ”electorală” având atribuții mai complexe pe toată durata alegerilor și atribuția de validare a alegerilor.
 13. La 25 (3) este necesară completarea cu comisia de monitorizare a alegerilor.
 14. La art. 27 Consiliul de mediere trebuie să dea o hotărâre de principiu privind decontările, întrucât la data constituirii comisiilor nu-și va mai putea îndeplini atribuțiile, după publicarea Deciziei CCR, urmând ca președintele să împuternicească directorul executiv cu plățile.
 15. Trebuie legiferată situația specială a rezolvării problemelor legate de alegeri, neprevăzute în prezentele proceduri, de către comisia electorală, cu respectarea legii și ROF al CM. În cazuri de dificultate în comisii, de relaționare cu comisiile și comisia consultative, de informare publică, trebuie să fie împuternicită acum această comisie cu astfel de atribuții speciale.
Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: