O ședință a comisiei consultative mai pragmatică din … motive electorale


Mediator C. Asofronie

O prezență mai bună și mai activă din provincie

   În baza convocării coordonatorului și Consiliului de mediere (CM) în data de 15.11.2014 a avut loc la sediul acestuia ședința comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor (CCCPM) între orele 10.30 – 15.30, la care au participat în jur de 20 de mediatori, reprezentând 29 de asociații și 5 membri ai CM, incluși în primii. Pe parcurs o parte au plecat ca de obicei, motiv pentru care în PV și fișa votului va apărea un număr descrescător de voturi. Remarc mai întâi și le mulțumesc că au înțeles și chemarea mea de abandonare a absenteismului, un număr de reprezentanți din provincie, care au făcut și ei eforturi de a fi prezenți la dezbaterile comisiei: H. Pintican de la ACM Cluj, I. Hațegan de la ACM Arad, V. Boiciuc de la Camera Med. – Iași, L. Arhire de la ACRAMA Moldova – Iași, E. Șortan – ACM Deva,  ACM Sălaj –C. Stanciu, Fl. Lungu ACMSE – Brăila, precum și unii mai interesați de folosirea votului UCMR-iștilor: A. Gavrilă-ACM Craiova, Gh. Dumitru- ACM Vâlcea și firește coordonatorul Pădeanu, cu mai multe mandate.

     Atitudine critică și solicitare de ”socoteală” CM

     Un număr destul de mare de mediatori au cerut să se prezinte de către conducerea CM socotelile mai precise privind resursele financiare, respectiv execuțiile bugetare pe anii 2012, 2013 și 2014, proiectul de buget pe anul 2015, cu eventuale măsuri de echilibrare a veniturilor cu cheltuielile. După cum noi am sesizat public primii și imediat pe internet, Raportul de activitate prezentat de președinte la conferința de la Timișoara este o ”poezie” sau ”poveste” fără cifre, compusă doar din procente de realizare până la data conferinței, iar astăzi cerința a fost motivată pregnant de zvonul unui deficit important în acest an, recunoscut de vicepreședinte și fostul președinte CM, cu principalele cauze scăderea drastică a numărul de autorizări de noi mediatori și creșterea numărului de mediatori care nu plătesc taxa de administrare. Ceea ce m-a mirat mai întâi este că unii membri CM nu au cunoscut acest raport până atunci și nu i-a interesat aceste cauze, decât acum când veni vorba de o apropiată Decizie a CCR privind prelungirea ilegală a mandatului în curs cu 2 ani și când se fac pregătiri electorale pentru alegerile de la anul. Alt motiv nu găsesc pentru aceasta, pentru agitația cu alte propuneri de modificare a legii sau preluări și lustruitul clanțelor la minister  și nici pentru faptul că unii membri CM au pornit mai devreme cu criticile, transparența și acceptarea unui dialog mai flexibil cu alte asociații din comisie, după 2 ani de blocaj permanent, iar șefii de asociații din aceeași perspectivă electorală, pregătind terenul pentru alți candidați mai puțin contestați și pătați până acum. S-a solicitat ca CM să prezinte situațiile până la 1.12.2014, iar în ședința viitoare din 13.12.2014 proiectul de buget 2015.

   Transparență decizională și consultare publică formalizată

   După atâtea critici ignorate de la subsemnatul și alți mediatori, unii membri din consiliu și alți reprezentanți de asociații au căzut de acord că trebuie măcar experimental și limitat să arate mediatorilor, din aceeași perspectivă electorală, ce se mai face prin consiliu și comisie, luând în discuție în avanpremiera modificării ROF –ului comisiei după pct. 2 de pe ordinea de zi. Respectiv, s-a acceptat publicarea pe site-ul CM a convocatorului ședinței comisiei și ordinii de zi (se făcea și până acum), propuneri, puncte de vedere, proiecte de discutat în comisie, prezența, o informare a coordonatorului despre problemele discutate și soluțiile, puncte de vedere sau hotărâri luate,  conform ROF al comisiei, de fapt, nerespectat până acum. M-a frapat interesul de a publica pe site și o fișă a votului fiecărui participant pe problemele importante, fiind vizibilă situația contradictorie în care vor fi puși unii așa-zis reprezentanți ai asociațiilor care votează de regulă în bloc, după indicațiile unor membri CM și președinți veșnici la putere, de regulă împotriva interesele mediatorilor. Aici, noi am propus și au fost de acord și dl Pădeanu cu asociațiile reprezentate, și ACMSE –Lungu și APMR- Marin, ca această fișă de vot, să fie postată pe Newsletter-ul distribuit de către CM către toți mediatorii, pentru  care nu interesează restul societății, ci numai asociațiile și mediatorii, nefiind recomandat ca alții decât mediatorii să ne știe toată bucătărie. Deocamdată majoritatea a votat pentru postarea acestei fișe pe site, fiind convins că se va reveni. În plus, am solicitat publicarea pe grupul google al comisiei consultative a PV, convocărilor, confirmărilor de participare, mandatelor acordate, proiectelor, conform ROF al comisiei, astfel asigurându-se o bună pregătire a ședințelor, dezbaterilor și feed-back.

   Dna E. Șortan a cerut CM, susținută și de noi, pentru publicarea Tabloului mediatorilor la toate instanțele și practicarea medierii în diverse domenii stabilite prin anumite legi, numai de mediatori autorizați de CM potrivit legii medierii. Soluția noastră propusă CM și MJ: extinderea domeniilor respective în legea 192/2006, așa încât toate celelalte să facă trimitere la legea specială!

Propuneri pentru Regulamentul alegerii membrilor CM

   În afara problemelor de mai sus, care au luat pe nepregătite CM și unele mari asociații, acestea și-au marcat din nou de pe ordinea de zi două probleme de interes major: pregătirea alegerilor (oare de ce?) și desemnarea viitorilor coordonatori ai comisiei, astfel încât să se dețină controlul asupra acesteia.

   Pentru primul punct la ordinea de zi și-au expus pozițiile de principiu 9 reprezentanți. Detaliile vor fi comunicate prin PV și apoi printr-un proiect la care am propus să se constituie un  grup de lucru care să-l prezinte în decembrie, cu posibilitatea adoptării în primul trimestru 2015, după un calendar discutat cu membrii CM la ședința viitoare. În numele AMG și altor câțiva mediatori care au fost interesați să discute cu mine subiectul (că acum nu am avut mandate de la alte asociații) propun:

 • să se pornească de la regulamentele alegerilor din 2009 și 2011, la care am punctat câteva erori și abuzuri, urmând să prezint o analiză SWOT (punctele tari, slabe, amenințări și vulnerabilități) în grup;
 • să nu se impună alte criterii decât cele prevăzute de lege, urmând ca numai mediatorii să aleagă pe viitorii membri CM după calități, activitate anterioară, program, disponibilități și angajamente ferme, dintre mediatorii cu drept de exercitare a profesiei (deci fără cei suspendați sau autosuspendați);
 • după adoptarea Regulamentului electoral propus de comisie, a procedurilor pentru fiecare comisie și organizarea administrativă a alegerilor, toată activitatea să fie sub coordonarea și controlul unei comisii electorale centrale, fără vreun amestec decizional sau al circuitului voturilor din partea CM/ST;
 • membrii comisiilor să se stabilească pe bază de voluntariat și la nevoie de solicitări ale comisiei;
 • din comisii să nu facă parte rude sau soți ai candidaților ori persoane compromise ori sancționate;
 • să se dea posibilitatea ca mediatorii să aleagă de pe lista de candidați validați maximum 9 mediatori, care vor ocupa locurile în CM și cele 3 de supleanți în ordinea descrescândă a numărului de voturi, nu ca în 2011 când s-a impus votarea a câte unui singur candidat;
 • să se poată vota direct, la sediul CM sau o locație în centru țării în cadrul unei conferințe, precum și prin corespondență – votul scanat trimis de mediator pe email securizat sau prin curier poștal;
 • să se prezinte de către CM costul campaniilor electorale anterioare, astfel încât să se poată aprecia la ce cheltuieli ne putem întinde, pentru votul electronic etimând costuri prea mari și lipsa garanților;
 • să existe la alegeri observatori de la Ministerul Justiției și societatea civilă (asociații, fundații, presă).

S-au oferit să facă parte din grupul de lucru mediatorii: Asofronie Ctin, Lungu Florica, Bustea Elena, Ionescu Nicoleta, Arhire Lucian, Ciulei Marin, Boiciuc Virgil și reprezentanți ce vor fi desemnati sau acceptă de la APMR, Colegiul M, ACM Alba.

       Alegerea coordonatorului pentru semestrul I/2015

       Pe fondul dezinteresului altor asociații mai mici și epuizării posibilității celor mari s-a propus ca, după renunțarea dlui Constantin Ion – APM Buc. – Ilfov, să se considere aleasă ocupanta locului 2 la alegerile din 13.09.2014, dna Elena Bustea Centrul Avocaților Mediatori. Având în vedere că CM a anulat hotărârea comisiei de consultare a tuturor asociațiilor privind sistemul de vot în comisie, pretinzând că nu s-a ajuns la 50+1 din voturile celor prezenți sau reprezentanți (fals!) la acea ședință, ceea ce însemna că și alegerea dlui Pădeanu și a dnei Bustea nu era valabilă, am solicitat să se voteze din nou, ca să nu existe contestări, neavând ceva împotriva candidatei, ci invocând respectarea ROF. A fost aleasă dna Bustea de cei prezenți, fără contracandidați. Nu am fost de acord să se aleagă acum, cu încălcarea din nou a ROF și coordonatorul pentru semestrul II/2014, dacă s-a anunțat și ședința din luna decembrie, urmând a se anunța despre aceasta toate asociațiile, care nu știau de alegerea astăzi a acestei funcții, ca să poată să propună alți candidați. Parcă asta era problema vitală a mediatorilor și medierii, acapararea funcțiilor de coordonatori ai comisiei pe încă un an de aceleași asociații mari care dau și membrii în CM, asigurându-și liniștea și toate pârghile puterii până la expirarea mandatului!

   Despre statutul profesiei, ca despre morți, numai de bine!

   Dna Ciucă din partea Colegiului Med., cu isonul majorității celorlalte asociații mari și pe fondul plecării sau neimplicării reprezentanților celorlalte asociații mai mici, a cântat prohodul proiectului de Statut al profesiei, elaborat de AMG, completat de alte 3 asociații care apoi s-au implicat în contracararea acestuia și scoaterea pe piață a altor proiecte, adoptat la Brașov pe 15.03.2014, după aproape 2 ani de muncă și cheltuieli importante din partea a peste 30 de asociații participante! Pe motivul că, dacă nu le convine asociațiilor mari, ca și la votul în comisie, Statutul este defunct, s-au făcut propuneri pentru a se lua munca fără prea mare efort și țintă precisă, cu propuneri, ”stâlpi”, ”schelete”, principii, puncte de vedere, acceptându-se la sfârșit alt grup de lucru, fără prea mulți voluntari și fără termene. Este clar că este necesară o intervenție exterioară ca să se adopte acest statut!

Anunțuri

Un răspuns

 1. STATUTUL MEDIATORILOR /7 noiembrie la 21:07
  RAPORT DE ACTIVITATE ADMINISTRATIVA … COSMETIZATA A CONSILIULUI DE MEDIERE.
  Am avut curiozitatea, interesul si rabdarea sa citesc cele 24 de pagini al acestui Raport de activitate ADMINISTRATIVA a Consiliului de mediere. Impreuna cu alti colegi ma voi apleca sa-l analizam in perioada urmatoare, eventual in comisia consultativă. Deocamdata, la cald, nu-mi stapanesc nedumerirea si indignarea fata de cateva aspecte și „realizari” ocolite de responsabilii raportului: refuzul dialogului in anul 2012 si 2013 cu corpul profesional iar in 2014 impunerea simultana in comisia consultativa si CM a unor masuri nedemocratice, 2 mari minciuni traduse in realizari: sabotarea finalizarii si adoptarii Statutului profesiei – obligatie legala refuzata si nemodificarea Standardului de formare in 3 luni, cu consultarea corpului profesional, conform hotararii din 03.03.2014, dupa ce, la presiunea catorva asociatii si mediatori au anulat o hotarare a CM privind sanctiuni ilegale si au pastrat alta neanulata nici azi; lipsa de reactie la alte modificari legislative privind medierea sau reactie palida si tardiva ulterior revoltei mediatorilor pe internet; trimiterea acelui proiect de lege la Ministerul Justitiei fara consultarea mediatorilor, dupa ce au refuzat dezbaterea si sustinerea proiectului AMG depus la Camera Deputatilor cu sprijinul altor peste 30 de asociatii(!), lupta intre membrii CM cu propriile proiecte si refuzul acceptarii celor 2 masuri de eficientizarea noii proceduri de incercare a solutionarii conflictelor prin mediere lansata de AMG; modificarea ilegala a ROF al comisiei consultative asupra modului de votare, desi comisia hotarase la propunerea noastra consultarea tuturor asociatiilor asupra acestui lucru; lipsa lamentabila de promovare a Zilei mediatorului in mass-media si exploatarea acesteia numai in interesul presedintelui la Buzau; lipsa raspunsului din partea CM la foarte multe sesizari ale asociatiilor si mediatorilor: pseudo-raportul financiar, care nu prezinta valorile cheltuielilor si veniturilor (probabil SECRETE), ci doar nivelul de realizare din 100%; lipsa oricarei analize SWOT a actualei situatii in mediere si promovarea cosmetizata a propriei activitati, Vom reveni cernad CM prezentarea în comisia consultativă și apoi pe newsletter căte toți mediatorii.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: